0

Phiếu bài tập toán tuần 8 lớp 2 chương trình mới

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN Luyện tập chung Bài 1: Tính nhẩm 11 - = 14 - = 12 - = 15 - = 13 - = 16 - = Bài 2: Số ? Số hạng 6 Số hạng 8 9 Tổng Số bị trừ Số trừ 16 14 17 18 13 15 9 Hiệu Bài 3: Trên giá có sách Hỏi giá có tất sách vở? Bài giải: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 4: Số ? +7 Lớp - -8 +9 Bài 5: Nối kết vào ô trống 5 < 13 - • ` < Bài 6: Nối Bài 7: Chọn câu trả lời đúng? Câu Số hạng thứ 7, số hạng thứ hai Lúc đó, tổng là: A B 16 C 15 Câu Phép tính có kết bé A 11 + B 18 - C 19 - Câu Phép tính có kết lớn nhất: A + B + C + Câu Phép tính có kết lớn nhất: A 17 - B 16 - C 15 - Câu Năm em tuổi, hỏi năm sau em tuổi? A FB: Khánh B uân C 12 .. .Bài 5: Nối kết vào ô trống 5 < 13 - • ` < Bài 6: Nối Bài 7: Chọn câu trả lời đúng? Câu Số hạng thứ 7, số hạng thứ hai Lúc đó, tổng là: A B 16 C 15 Câu Phép tính có kết bé A 11 + B 18 - C... 11 + B 18 - C 19 - Câu Phép tính có kết lớn nhất: A + B + C + Câu Phép tính có kết lớn nhất: A 17 - B 16 - C 15 - Câu Năm em tuổi, hỏi năm sau em tuổi? A FB: Khánh B uân C 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán tuần 8 lớp 2 chương trình mới , Phiếu bài tập toán tuần 8 lớp 2 chương trình mới