0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kĩ năng sống

27 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:38

Dạy kĩ năng sống cho trẻ là một trong những vấn đề then chốt hiện nay của giáo dục nhằm trang bị cho người học các kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết các vấn đề quan hệ xã hội, để tự bảo vệ mình, đồng thời hướng đến môi trường giáo dục sự hoà hợp, hợp tác thân thiện cho trẻ em trên cơ sở các giá trị cuộc sống. Chính vì vậy mà tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm của mình: "một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường mầm non thông qua các hoạt động hàng ngày". PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON _*** _ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một số biện pháp dạy kĩ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Người thực hiện: Đơn vị công tác: Năm học : 2020 - 2021 I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: Đất nước ta thời kì cơng nghiệp hố, đại hoá, đổi phát triển nhiều mặt Trong đó, đổi giáo dục yêu cầu cấp thiết nhằm trang bị cho người tri thức xã hội tiên tiến, đại,đậm đà sắc dân tộc, ngang tầm với khu vực quốc tế Chính vậy, Đảng ta khẳng định: “ Giáo dục quốc sách hàng đầu” phải phát triển giáo dục tạo người có trí tuệ, có phẩm chất nhân cách đáp ứng yêu cầu xã hội đặt Trong đó, giáo dục mầm non coi mắt xích Với vai trị đặt móng q trình giáo dục trẻ, giáo dục mầm non giúp trẻ có kiến thức sơ đẳng, tri thức tiền khoa học Giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, trí tuệ, ngơn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm-kĩ xã hội Dạy kĩ sống cho trẻ vấn đề then chốt giáo dục nhằm trang bị cho người học kĩ sống, kĩ giao tiếp, ứng xử giải vấn đề quan hệ xã hội, để tự bảo vệ mình, đồng thời hướng đến mơi trường giáo dục hoà hợp, hợp tác thân thiện cho trẻ em sở giá trị sống Chính mà tơi mạnh dạn đưa kinh nghiệm mình: "một số biện pháp dạy kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non thơng qua hoạt động hàng ngày" Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài giúp nắm vững kiến thức, đưa phương pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ nhằm mục đích giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động biết cách xử lý tình sống, khơi gợi khả tư sáng tạo trẻ, đặt tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm có sống hài hoà tương lai Thời gian- địa điểm: I.3.1 Thời gian: Đề tài nghiên cứu vòng năm I.3.2 Địa điểm: Lớp tuổi A1 trường mầm non I.3.3 Phạm vi đề tài: I.3.3.1.Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non I.3.3.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Do điều kiện thời gian trình độ có hạn nên tơi nghiên cứu vấn đề lớp 3-4 tuổi trường mầm non I.3.3.3 Giới hạn khách thể khảo sát: Là tất hoạt động, nhận thức giáo viên, trẻ, phụ huynh lớp 3-4 tuổi * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp lý luận: Tôi sử dụng phương pháp trình tham khảo tài liệu, chuyên san - Phương pháp quan sát sư phạm: Phương pháp dùng trình quan sát hoạt động hàng ngày trẻ, giáo viên, phụ huynh học sinh - Phương pháp điều tra giáo dục: Điều tra an két( phiếu hỏi ), đưa câu hỏi, gửi phiếu điều tra tới phụ huynh, giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 3-4 tuổi - Phương pháp thống kê toán học: vào kết thu mẫu phiếu điều tra lập bảng thể kết vừa thống kê vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thực nghiệm, đối chứng: Tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lớp tuổi A1 Đối chứng việc sử dụng phương pháp dạy học lớp kết đạt lớp Đóng góp mặt thực tiễn: Giáo dục kỹ sống thúc đẩy hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng sống xã hội giảm vấn đề xã hội Giáo dục kỹ sống giải tích cực nhu cầu quyền người, quyền công dân công nhận Trong trình phát triển nhân cách giá trị đích thực trẻ sớm hình thành trẻ có nhân cách phát triển toàn diện, bền vững có khả thích ứng, chống chọi với biến động xã hội, biết tự khảng định sống Dựa quan sát khảo sát vấn đề giáo dục kỹ sống cho trẻ 3-4 tuổi, thấy việc giáo dục kỹ sống lớp thực nhiên hiệu chưa cao Rất nhiều trẻ rụt rè, nhút nhát, khả giao tiếp nhiều trẻ hạn chế, nhiều trẻ khả ý thấp đặc biệt kỹ giải vấn đề II PHẦN NỘI DUNG: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN: "Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non" Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Đã có nhiều nghiên cứu giáo dục kỹ sống cho trẻ Theo tổ chức y tế giới, Theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc, theo UNESCO có điểm chung Kỹ sống khả thích ứng hành vi, tích cực, giúp cá nhân có ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống Tại Việt Nam có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề giáo dục kỹ sống cho trẻ Th.S Lương Thị Bình- Trung tâm nghiên cứu giáo dục Mầm non,tác giả Nguyễn Thị Hồng Ánh, Nguyễn Bích Thuỷ, Hồng Thị Th, Trần Thị Ngoan nghiên cứu tập trung vào vấn đề giáo dục kỹ sống cho trẻ lứa tuổi mầm non, đặc biệt trọng đến lứa tuổi từ 3-6 tuổi Tác giả Trần Thị Đức- Trường mầm non Sơn Ca nghiên cứu vấn đề dạy kỹ sống cho trẻ độ tuổi Ở đề tài này, tơi tìm hiểu nghiên cứu số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 3-4 tuổi 1.1 Cơ sở lý luận: Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường Vì thế, ngày giới nhiều trường mầm non áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thơng qua giao tiếp tích cực với người khác Bộ trưởng giáo dục đào tạo ban hành thị số 40/2008/CT BGD ĐT ngày 22/7/2008 phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gồm nội dung có nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ, điều có, chứng tỏ dạy kỹ sống nội dung quan trọng cần thiết giáo dục mầm non Kỹ sống khả tự chủ, khả tự đưa định, khả nói khơng khả thích nghi, biết chấp nhận, hoá giải tác động tiêu cực sống xung quanh Theo Tổ chức y tế giới, Kỹ sống khả để có hành vi thích ứng tích cực, giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày Theo Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, Kỹ sống cách tiếp cận giúp giúp thay đổi hình thành hành vi Các chuyên gia cho rằng: Nội dung giáo dục kĩ sống cho trẻ đơn giản gần gũi với trẻ, hợp tác, tự kiểm tra, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu giao tiếp Trẻ học cách có mối liên hệ mật thiết với bạn lớp, biết chia sẻ, chăm sóc lắng nghe, trình bày diễn đạt ý nhóm bạn Bên cạnh giáo viên cần giúp trẻ cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách mới, biết giới thiệu thân gia đình trước đám đơng, biết học lớp nào, thích địa nhà đâu: Nhận biết ác ưu, khuyết điểm thân, biết cách ứng xử với người xung quanh, học cách lắng nghe người đối đáp; nhận biết hồn cảnh khơng an tồn, cách giữ an tồn cho nơi cơng cộng 1.2 Cơ sở thực tiễn: Xu hướng giáo dục Việt Nam tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Tuy nhiên, lứa tuổi mầm non việc tạo cho trẻ tự giác, chủ động nhiều hạn chế kỹ năng, vốn kinh nghiệm trẻ cịn nghèo nàn Về phía bậc cha mẹ trẻ em ln quan tâm đến việc để kích thích tính tích cực học tập trẻ, muốn học đọc học viết năm tháng học mẫu giáo, đặc biệt bậc cha mẹ có chuẩn bị vào lớp Đối với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho trẻ có vấn đề hành vi khả tập trung năm tháng trẻ đến trường Đơn giản trẻ thường khơng có khả chờ đến lượt, ý lắng nghe làm việc theo nhóm, điều làm cho trẻ khơng thể tập trung lĩnh hội điều cô giáo dạy! Vì vậy, giáo viên phải tốn nhiều thời gian vào đầu năm học để giúp trẻ có kỹ sống trường mầm non Việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ không giúp trẻ hình thành khả mà cịn đặt tảng vững để phát triển kĩ sống Qua thực tế tổ chức vui chơi cho trẻ giáo viên chưa trọng hình thành kĩ sống trí tưởng tượng cho trẻ Nghi thức văn hóa ăn uống nét văn hóa mà thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa quan tâm ý tới người biết rằng: Văn hóa ăn uống tiêu chí đánh giá nhân cánh người Vì thế, trẻ cần rèn luyện kỹ thực nghi thức văn hóa ăn uống Dạy kĩ sống cho trẻ nội dung quan trọng cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển nhân cách,trí tuệ trẻ nhiên tơi thấy vấn đề cịn nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn đưa số kinh nghiệm về: " Một số biện pháp dạy kĩ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non thông qua hoạt động hàng ngày." CHƯƠNG II: 2.1 Thực trạng việc dạy kỹ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non *Vài nét khách thể điều tra: Trường mầm non phường có vị trí địa lý nằm trung tâm thương mại thành phố Tuy nhiên cấu ngành nghề, Kinh doanh, bn bán chiếm 70%, trình độ dân trí khơng đồng địa bàn phường có trường học tương đối khang trang, Nhưng nhu cầu gửi phụ huynh cao nên trường thiếu phòng học dẫn đến việc lớp phải học ghép với nhau, khn viên cho trẻ hoạt động cịn hẹp, hình thức chủ yếu tổ chức lớp học Vì vậy, việc hướng dẫn kĩ sống cho trẻ có nhiều khó khăn Nhà trường có lớp 3-4 Tuổi , cháu lứa tuổi có khả nhận thức tương đối tốt, đặc biệt phát triển trí tuệ tình cảm Theo quan sát hoạt động hàng ngày trẻ lớp tuổi A1, Tôi nhận thấy trẻ hứng thú học tập, mong muốn nêu lên ý kiến mình, tiếp thu nhanh, hầu hết trẻ xác định yêu cầu mà giáo viên đưa tiết học * Thực trạng nhận thức giáo viên việc dạy kĩ sống trẻ: - Dạy kĩ sống cho trẻ chủ yếu thông qua hoạt động vui chơi, nghi thức văn hố, q trình "sai vặt" trẻ Việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ khơng giúp trẻ hình thành khả mà đặt tảng vững để phát triển kĩ sống Qua thực tế tổ chức trị chơi cho trẻ giáo viên chưa trọng hình thành kĩ sống trí tưởng tượng cho trẻ - Dạy kĩ sống cho trẻ thông qua nghi thức văn hoá: + Đối với văn hoá ăn uống: giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ hoạt động ăn trưa, ăn quà chiều hàng ngày, cách sử dụng thìa, bát, đĩa, khăn lau: Một số hành vi ăn uống không nói chuyện ăn, ho bịt miệng quay ngồi, ăn hết suất, ăn khơng rơi vãi Tuy nhiên kết đạt không cao hầu hết trẻ thực điều theo quy định cô giáo nhắc nhở vừa nhắc nhở xong, khơng có nhắc nhở trẻ sử dụng đồ dùng khơng quy định, vừa ăn vừa nói chuyện + Văn hoá chào hỏi trẻ: Trẻ lứa tuổi mẫu giáo biết chào hỏi, nhiên theo quan sát tơi nhận thấy trẻ thường chào giáo mình, cịn giáo khác trẻ không tự giác chào khơng có nhắc nhở giáo chủ nhiệm, thường đến lớp vào buổi trò chuyện với trẻ giáo viên vần thường có nhắc nhở với trẻ cách chào hỏi nhiên có nhiều trẻ chưa biết cách xưng hô người gặp chẳng qua chào hỏi qua "lệnh" người lớn - Dạy kĩ sống trình "sai vặt" trẻ: Chúng ta thường nhận thức vấn đề cần giao việc cho trẻ cách phù hợp, nhiên nhiều giáo viên thường làm hộ cho trẻ - Giáo viên chưa nhận thức sâu sắc việc dạy kỹ sống cho trẻ - Xác định không đầy đủ kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi mầm non - Chưa cụ thể hoá nội dung kỹ cần dạy trẻ - Việc tổ chức hoạt động mang tính tập thể cịn khó khăn, đặc biệt việc tổ chức hoạt động theo nhóm, nhiều trẻ chưa biết cách phối hợp với hoạt động, đặc biệt kỹ tự kiềm chế quản lý cảm xúc * Thực trạng việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non: - Tổ chức hoạt động dạy kĩ sống cho trẻ trường mầm non Hoa Hồng ngày trọng, hầu hết giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động rèn kĩ sống cách thường xuyên thông qua hoạt động hàng ngày đặc biệt hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, hoạt động vệ sinh- ăn trưa , ngủ trưa, hoạt động có nhiều nội dung giáo dục kĩ sống cho trẻ, giáo viên thương tổ chức hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ để rèn tự tin cho trẻ, hoạt động thu gom rác sân trường, nhặt vàng rơi, hoạt động vệ sinh nội dung giáo dục bữa ăn Tuy nhiên hiệu tổ chức hoạt động nhiều hạn chế, hầu hết trẻ thực kĩ cô giáo trực tiếp bao quát hướng dẫn Nhiều trẻ tham gia lao động dọn vệ sinh sân trường bạn lớp tỏ nhiệt tình, hăng hái nhiên dạo chơi ngồi trời thấy có rác lại khơng nhặt bỏ vào thùng, việc tổ chức hoạt động đạt kết khơng cao, cần phải hình thành trẻ kĩ lâu bền kết thực thực đạt hiêụ * Thực trạng nhận thức phụ huynh giáo dục kĩ sống cho trẻ - Đa số phụ huynh đưa đến trường mong muốn mạnh dạn hơn, có nhiều hiểu biết hơn, có ứng xử phù hợp Nhiều phụ huynh nhận thức tầm quan việc giáo dục kĩ sống cho trẻ, nhiên giáo dục nào, hình thức lại vấn đề khó khăn, địi hỏi cần có phối kết hợp nhịp nhàng phụ huynh cô giáo * Thực trạng kĩ sống trẻ 3-4 tuổi: - Nhóm kĩ chăm sóc thân: Ở lứa tuổi 3-4 tuổi hầu hết trẻ thực tốt kĩ này, trẻ biết tự phục vụ mình, biết tránh xa nơi nguy hiểm, nhận biết giá trị thân Tuy nhiên nhiều trẻ chưa biết bảo vệ trước người lạ, trẻ nhận biết người tốt xấu qua vẻ bề ngồi nên trẻ thường an tồn gặp người có ý đồ khơng tốt - Nhóm kĩ quản lý cảm xúc: trẻ 3-4 tuổi có nhiều hành vi thói quen tốt mối quan hệ bạn bè, nhiều trẻ có cảm thơng với bạn Tuy nhiên quan sát thật tinh dễ dàng nhận thấy nhiều trẻ cịn có phân biệt , nhiều trẻ chơi với bạn nhà có điều kiện, ăn mặc gọn gàng sẽ, đơi trẻ trêu trọc bạn nêu bạn mắc phải lỗi, nhiều trẻ chưa kiểm sốt tình cảm mình, số trẻ bạn làm khơng hài lịng trẻ đánh bạn, trị chơi trẻ khơng thích chơi bạn, muốn chơi trước, khơng biết chờ đến lượt - Nhóm kĩ giao tiếp: đa số trẻ có kĩ giao tiếp với bạn bè, với cô giáo, nhiều trẻ mạnh dạn tự tin, có hành vi phù hợp giao tiếp Trong nhóm kĩ tơi thấy trẻ có kĩ thuyết phục thương thuyết vốn từ kinh nghiệm giao tiếp trẻ cịn nhiều hạn chế - Nhóm kĩ học tập: Hầu hết trẻ có nề nếp tốt hoạt động, trẻ cluôn biết hướng ý vào cô giáo, nhiên ý thức học tập trẻ chí diễn thời gian ngắn, cô giáo thường xuyên nhắc nhở trẻ, hầu hết trẻ chưa xác định mục tiêu học tập mà đa số tác động gia đình giáo - Nhóm kĩ lãnh đạo: Ở nhóm kĩ hầu hết trẻ có kĩ làm việc theo nhóm số kĩ giải vấn đề, hầu hết khả tổ chức hoạt động trẻ nhiều hạn chế, vốn kinh nghiệm trẻ cịn II.2.2.Đánh giá thực trạng: Để đánh giá thực trạng nhận thức giáo viên, phụ huynh việc giáo dục kỹ sống cho trẻ kết thực trẻ sử dụng mẫu phiếu điều tra, qua quan sát, trao đổi, tổ chức hoạt động cho trẻ Tôi sử dụng mẫu phiếu sau để điều tra nhận thức giáo viên phụ huynh: * Nhận thức giáo viên dạy kĩ sống cho trẻ: Bảng 1: Nhận thức giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng- Móng Cái việc dạy kĩ sống cho trẻ trường mầm non Tôi gửi mẫu phiếu điều tra đưa câu hỏi: Theo chị dạy kĩ sống cho trẻ trường có cần thiết khơng? Tơi thu kết sau: Mức độ Số lượng Tỉ lệ % Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng 77% 23% Từ bảng ta dễ dàng nhận thấy có 77 % giáo viên dạy lớp 3-4 tuổi cho việc dạy kĩ sống cho trẻ quan trọng, hầu hết giáo viên nhận việc dạy kĩ sống cho trẻ cần hình thành ngày từ trẻ học lứa tuổi mầm non Có 23 % cho việc dạy kĩ sống cho trẻ quan trọng, từ kết ta dễ dàng nhận thấy hầu hết giáo viên nhận thức rõ cần thiết phải dạy kĩ sống cho trẻ Khi trao đổi trực tiếp với giáo viên nhận thấy giáo viên trọng giáo dục kĩ tự phục vụ thân, kĩ học tập số kĩ lãnh đạo Như vậy, khẳng định giáo viên hiểu rõ vai trò to lớn việc giáo dục kĩ sống cho trẻ ngày từ lứa tuổi mầm non Đây suy nghĩ hoàn tồn đắn trẻ lứa tuổi có khả tiếp thu phân biệt hành vi sai Nguyên nhân mà số giáo viên cho việc giáo dục kĩ sống cho trẻ mức độ quan trọng số giáo viên cho việc giáo dục kĩ sống cho trẻ nên tập chung vào nội dung giáo dục kĩ tự phục vụ khả tập trung ý trẻ Trẻ học kĩ khác cấp học cao trẻ lứa tuổi mầm non vốn kinh nghiệm trẻ cịn ít, khả tập trung vào vấn đề diễn thời gian ngắn 10 - Kĩ thay đổi hành vi - Kĩ giao tiếp - Ý thức, trách nhiệm -Kĩ thiết lập thực 11 12 17 3 mục tiêu -Kĩ tổ chức hoạt động - Kĩ làm việc nhóm -Kĩ định -Kĩ giải vấn đề Tổng 207 7 10 159 69 Nhìn vào bảng kết ta dễ dàng nhận thấy, phụ huynh nhận thức rõ nội dung giáo dục kĩ sống cho trẻ, nội dung giáo dục kĩ sống nhiều phụ huynh quan tâm rèn ý thức cho trẻ, rèn tự tin biết giá trị thân, đa số phụ huynh cho nội dung phù hợp với lứa tuổi mầm non Tuy nhiên, ta dẽ dàng nhận thấy nhiều ý kiến cho nội dung giáo dục kĩ sống không cần thiết, nguyên nhân nhiều bậc phụ huynh cho trẻ chưa thực nhận thức được, trẻ học theo người lớn bắt trước, trẻ hiểu làm theo người lớn * Đánh giá thực trạng kĩ sống trẻ 3-4 tuổi: Trong trình quan sát trao đổi với trẻ, nhận thấy kĩ sống trẻ 3-4 tuổi có sau: Nhóm kĩ Kết Đúng SL Nhóm kĩ Kĩ tự phục vụ 34 chăm sóc thân Sai % SL 100 % 13 thân Kĩ tự bảo trước 30 tình nguy hiểm 88,0 12,0 Nhận biết giá trị 25 thân 73,5 26,5 Học cách cảm thông, 26 chia sẻ 76,4 23,6 30 88,0 12,0 34 100 0 Nhóm kĩ Kĩ thiết lập quan 14 41,1 20 58,9 29,4 24 70,6 28 82,3 17,7 Kĩ thay đổi hành vi 25 73,5 26,5 Kĩ giao tiếp 26 76,4 23,6 26 76,4 23,6 học Kĩ thiết lập thực 15 tập mục tiêu 44,1 19 55,9 Nhóm kĩ Kĩ tổ chức hoạt 10 29,4 24 70,6 58,9 14 41,1 14 41,1 20 58,9 Kĩ giải vấn 14 41,1 20 58,9 Kĩ Kiểm soát tình cảm quản lý Lịng tự trọng cảm xúc giao hệ với người khác tiếp Kĩ thuyết phục 10 thương thuyết Sự tự tin Nhóm kĩ Ý thức trách nhiệm lãnh động đạo Kĩ làm việc theo 20 nhóm Kĩ định đề 14 Qua bảng số liệu ta nhận thấy có số kĩ nhiều trẻ đạt lòng tự trọng, kĩ tự phục vụ thân, số kĩ khác trẻ thực được, nguyên nhân số kĩ trẻ chưa thực thường xuyên nên trẻ thực thành thạo, số kĩ trẻ đạt kết chưa cao, có số trẻ đạt trẻ rèn luyện nên trẻ chưa thành thạo, nhiều lúc giáo viên ý rèn luyện số kĩ cho trẻ có tố chất thực sự, thời gian rèn luyện trẻ thực II.3 CHƯƠNG III: II.3.1 Các biện pháp: Biện pháp 1: Giáo viên gương tốt cho trẻ học tập noi theo: hình ảnh giáo viên, tác phong, cách ứng xử giáo viên có ảnh hưởng lớn trẻ, hầu hết trẻ học theo cô, làm giống cô Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho trẻ với nội dung hình thức phong phú: - Tổ chức cho trẻ mẫu giáo đến thăm nhà bạn chủ đề gia đình theo tổ, nhóm trẻ Hoạt động nhằm phối hợp với bậc cha mẹ để giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình - Tháng 11/2020: Tổ chức hoạt động đặt đồ dùng ăn uống, bày bữa tiệc liên hoan mừng ngày tết cô giáo qua rèn luyện cho trẻ kỹ sử dụng đồ dùng ăn uống, dạy trẻ nghi thức văn hoá ăn uống - Các hoạt động tự chọn trì tháng có tham gia trực tiếp cha mẹ để thực ( làm đồ chơi cho lớp, sưu tầm đồ chơi theo chủ đề) Giáo viên chủ động thay đổi nội dung, hình thức tổ chức luân phiên thay đổi thành phần tham dự để tất bậc cha mẹ tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường - Tháng 12/2020: Tổ chức cho trẻ xem nói chuyện cựu chiến binh hình, trẻ lắng nghe câu truyện đầy cảm động cựu chiến binh qua giáo viên giáo dục lịng kính u trẻ người có cơng với đất nước Biện pháp 3: Biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày: - Giáo dục kĩ sống qua hoạt động đón trả trẻ: Giáo viên trò chuyện với trẻ, cho trẻ kể kỉ niệm mình, kể chuyện theo chủ đề , 15 rèn kĩ tự tin, mạnh dạn, kĩ tổ chức hoạt động, kĩ làm việc theo nhóm - Thơng qua hoạt động học: Dựa vào hoạt động học giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục kĩ sống như: Kĩ giao tiếp, kĩ thay đổi hành vi, kĩ kiểm sốt tình cảm, kĩ giải vấn đề, kĩ tổ chức hoạt động Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động: Khám phá khoa học "Tìm hiểu số loại quả" giáo viên rèn kĩ quan sát, ghi nhớ, tư duy, kĩ hoạt động nhóm, kĩ giải vấn đề Hệ thống câu hỏi sử dụng tiết là: + Con có nhận xét loại này? + Nhận xét điểm giống khác cam, chuối? + Các làm với vỏ loại quả? - Chơi trò chơi: Chọn cho cây, tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, hình thành trẻ kĩ hoạt động nhóm - Tiết học Âm nhạc: biểu diễn văn nghệ theo chủ đề, giáo viên mời trẻ lên dẫn chương trình văn nghệ, tổ chức trị chơi âm nhạc, thơng qua tiết học âm nhạc giáo viên rèn tự tin, kĩ thuyết phục thương thuyết, kĩ tổ chức hoạt động, kĩ giao tiếp - Để rèn luyện kĩ cho trẻ hoạt động học giáo viên cần có hình thức tổ chức linh hoạt, có sáng tạo, gây hứng thú ý cho trẻ kết rền luyện thực đạt kết tốt - Giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trời: Tổ chức hoạt động trời giúp trẻ có nhiều kĩ sống kĩ nhận biết giá trị thân, kiểm sốt tình cảm, lịng tự trọng, biết thiết lập quan hệ với người khác, ý thức trách nhiệm, kĩ làm việc theo nhóm, kĩ định, kĩ giải vấn đề Hoạt động trời trở thành hoạt động thực quan trọng cần thiết lứa tuổi mầm non giúp học sinh có hiểu biết thực tế môi trường tự nhiên môi trường xã hội Ví dụ: buổi hoạt động ngồi trời giáo viên cho trẻ quan sát vườn rau, cô cho trẻ dạo chơi quanh vườn, quan sát loại rau sau cho trẻ quan sát loại rau, trẻ trao đổi thảo luận cô, cô cho trẻ nhặt cỏ, chăm sóc rau chơi trị chơi khám phá vật chìm, vật Thơng qua hoạt động giáo viên rèn cho trẻ kĩ giải vấn đề, kiểm sốt tình cảm, kĩ giao tiếp 16 - Thơng qua hoạt động góc giáo viên rèn kĩ sống cho trẻ như: Kĩ làm việc nhóm, kĩ thiết lập mục tiêu, kĩ giao tiếp, kĩ giải vấn đề, hầu hết kĩ sống trẻ hình thành thơng qua hoạt động góc đặc biệt trị chơi đống vai theo chủ đề, trò chơi đống vai theo chủ đề trò chơi chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo việc tổ chức trị chơi có ảnh hưởng lớn tới phát triển trẻ Khi tổ chức trò chơi giáo viên cần ý, buổi chơi cần bổ xung thêm đồ dùng để tạo lạ cho trẻ cô giáo phải người hướng dẫn chơi trẻ người bạn khơng phải giáo có trị chơi thực phát huy hết khả trẻ - Các hoạt động vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa, quà chiều giúp trẻ có kĩ tự phục vụ thân: tự rửa tay, rửa mặt, tự ăn cơm, chia đồ dùng bàn ăn, khăn ăn, tự cất đồ dùng - Hoạt động chiều: Thơng qua trị chơi, thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo, biểu diễn văn nghệ, hình thành trẻ kĩ sống vô quan trọng kĩ tổ chức hoạt động, kĩ tự tin, biết kiểm sốt tình cảm, biết cảm thơng chia sẻ, Do việc tổ chức hoạt động chiều có chất lượng thực bổ ích trẻ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung buổi sinh hoạt chiều để rèn luyện kĩ cho trẻ, nội dung buổi sinh hoạt chiều có khác ngày tuần Ví dụ: Trong buổi sinh hoạt chiều giáo viên giúp trẻ có kĩ gấp quần áo để nơi quy định, kĩ đánh Cùng trẻ kể chuyến du lịch, kể chuyến chơi trẻ Biện pháp 4: Biện pháp tuyên truyền bậc cha mẹ cách dạy trẻ kỹ sống gia đình: - Có thể thấy, trẻ thường dễ dàng kết bạn chơi theo đôi bạn môi trường riêng chúng chơi nhóm bạn trường Nhiều giáo viên thấy rằng, số trẻ có khó khăn việc kết bạn chia sẻ với bạn theo nhóm lớn, lại hình thành mối liên kết thân thiết với bạn môi trường gia đình trẻ Cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha mẹ hỏi trẻ muốn mời nhà chơi? Mối quan hệ trẻ trì đến trường, có mối liên kết với trẻ lớp, mối quan hệ khác hình thành cách dễ dàng - Tuyên truyền để cha mẹ trẻ không nên bực bội trẻ đến nhà cho trẻ biết chơi suốt ngày Cha mẹ cần có niềm tin với hướng dẫn giáo viên khiếu tị mị bẩm sinh trẻ, trẻ lĩnh hội kinh 17 nghiệm nhằm giải vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số kỹ khoa học chơi với - Cha mẹ trẻ cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trừơng Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học; cách thơi cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời - Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ múôn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trứơc hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ ln nghĩ thân cách tích cực đừng phá suy nghĩ tích cực thân trẻ - Trong gia đình, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để trẻ có kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, khơng đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ Biện pháp 5: Biện pháp dẫn cho giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạy trẻ kỹ sống bản: - Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an tòan cho trẻ - Tạo điều kiện tốt cho trẻ vui chơi - Giáo viên cần tạo tình chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Vì trẻ chơi trị chơi có vai trị quan trọng việc rèn kỷ sống cho trẻ Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Ví dụ: Giáo viên giới thiệu với trẻ chữ số thông qua trị chơi đóng vai, trị chơi xây dựng, trải nghiệm văn học âm nhạc - Liên tục đọc sách, trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe - Giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho trẻ nghe tình hoạt động góc nhóm nhỏ, đọc sách trẻ nghe trưa trẻ khó ngủ - Tăng cường kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích qua rèn luyện đạo đức cho trẻ, giúp trẻ hồn thiện mình, biết đọc sách, dạy trẻ yêu thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng thú cho trẻ nhỏ qua truyện tranh 18 tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tị mị, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Ví dụ: Khi kể chuyện “ Ba gái” giáo viên đặt câu hỏi gợi mở như: Nếu hay tin mẹ bị ốm, làm gì? gợi mở tính tị mị thay đổi đoạn kết truyện có hậu hơn, đặt tên khác cho câu chuyện v,v… - Trong gia đình, cha mẹ luân phiên anh chị lớn đọc sách cho trẻ nghe, thống đọc sách gia đình, vào thành viên gia đình đọc sách, báo đọc thứ - Khi nhỏ cha mẹ cần dành 15 phút / ngày để trò chuyện, đọc sách cho trẻ nghe loại sách phù hợp với lứa tuổi Khi trẻ tự đọc lúc việc đọc sách trở thành niềm vui có giá trị có ý nghĩa giúp trẻ phát triển ham hiểu biết, tìm tịi phát triển nhân cách trẻ - Cơ giáo, cha mẹ ln khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác lựa chọn mình, cần giúp trẻ hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, cố gắng khơng trích định trẻ Việc hình thành kỹ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận trừơng sau - Cô giáo, cha mẹ giúp trẻ phát triển sở thích, ý thích đảm bảo ngừơi lớn cung cấp thêm phương tiện để trẻ thực ý thích Ví dụ: Như trẻ thích vẽ, ngồi việc cho trẻ học khiếu vẽ giáo, cha mẹ cho trẻ thêm bút màu, giấy vẽ cho trẻ cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ trẻ triển lãm tranh trẻ góc nhỏ nhà - Cô giáo, cha mẹ cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dung chức cách xác thục.Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp bửa cơm gia đình Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, khơng vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỷ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau 19 Biện pháp 6: Biện pháp tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống: - Hướng dẫn giáo viên thực kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh giá trẻ , trẻ có hồ sơ cá nhân biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp giáo viên quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến trẻ, mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép kỹ trẻ đạt ngày làm cứ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển trẻ theo độ tuổi Cũng từ biện pháp này, giáo viên có điều kiện lưu trữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục trẻ trẻ khác giúp trẻ hình thành kỹ sống - Nhiều bậc cha mẹ e ngại tham gia vào trình giáo dục trẻ, phần lớn cha mẹ thường lúng túng lựa chọn hình thức thực Lớp treo thông tin gắn lên phía cửa nơi phụ huynh dễ quan sát nhất, bậc cha mẹ đọc, quan sát theo dõi dễ dàng giúp nhà trường tuyên truyền đến cha mẹ trẻ kết giáo dục mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thơng tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ trao đổi với giáo viên thơng tin trẻ - Nhằm tạo môi trường giúp giáo viên bậc cha mẹ tăng cường đọc sách cho trẻ, lớp sử dụng vỏ thùng sữa làm kệ sách góc thư viện, trang trí đẹp với nhiều tên gọi khác theo chủ đề : “Thư viện trừơng mầm non”; “Tủ sách gia đình”; “Dinh dưỡng trẻ thơ”; “Những vật đáng yêu”, vừa tầm trẻ, trẻ tự lấy chuyện, " đọc" sách trẻ thích - Làm góc trưng bày sản phẩm trẻ, xếp cháu riêng, có tên, xếp theo hàng ngang, tổ hàng ngang, trẻ thực xong đêm sản phẩm lên trưng bày, muốn xem sản phẩm mình, bạn trẻ tự nhận biết 2.3 Kết thực nghiệm: Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp nhà trừơng đạt số kết việc dạy trẻ mầm non kỹ sống thể kết sau: * Kết trẻ: - 100% trẻ cô giáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tị mị, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 20 100% trẻ tuổi rèn luyện khả sẵn sàng học tập trường phổ thông hiệu ngày cao - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động thô, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ; ngồi có 70% trẻ mẫu giáo rèn luyện kỹ vận động tinh, kỹ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua hoạt động khiếu vẽ, bơi lội, thể dục Aerobic - 100% trẻ rèn luyện kỹ xã hội; kỹ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hịa bình, tuyệt đối khơng xảy bạo hành trẻ em trường gia đình - 100 % trẻ giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phịng bệnh, theo dõi cân đo biểu đồ phát triển - 80% trẻ ln có kết tốt học tập thông qua bảng đánh giá trẻ lớp sau giai đoạn, cuối độ tuổi qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề trẻ đạt tốt: Mạnh dạn tự tin: 90 %; kỹ hợp tác: 80% ; kỹ giao tiếp 90 %; phát âm rõ lời: 95%; tự lập, tự phục vụ: 90%; lễ phép: 95%; kỹ vệ sinh: 94 %; kỹ thích khám phá học hỏi : 85%; kỹ tự kiểm soát thân: 90 % - Kết qủa hoạt động tự chọn, đạt 60 % trẻ có cha mẹ tham dự, số cịn lại ông bà, cô chú… - Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự xếp khay để khăn ăn vỏ hộp sữa, tự chuẩn bị khăn ăn, chén, tô, muỗng ….trong ăn, biết tự mở, tự rửa vỏ hộp sữa sau uống sữa học đường cho cô giáo làm đồ chơi, biết phân công trực nhật xếp bàn ăn, tự xếp đệm trước sau ngủ * Kết từ phía bậc cha mẹ: - Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thơng qua bảng thông tin dành cho cha mẹ, bảng đánh giá trẻ lớp; số lượng phụ huynh học sinh tham gia đông kết lượng phụ huynh dự họp hai kỳ họp vừa qua lớp đạt 70%, đối tượng cha mẹ đạt 60% - Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái q, khơng cịn hình ảnh ba bế con, mẹ sau xách cặp cho con, 21 tranh thủ đút cho ăn, ngược lại xuất nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lô, tự xúc cơm trẻ nhỏ … - Cha mẹ cảm thấy mản nguyện với thành công trẻ, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, khơng chê bai trích cô giáo ngược lại cha mẹ thông cảm, chia sẻ khó khăn giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, làm đồ chơi, cuối năm phụ huynh tự làm đồ chơi tặng lớp, tặng nhiều tranh, ảnh, đồ không sử dụng để cô giáo tận dụng làm đồ chơi * Về phía giáo viên nhà trường: Cơ giáo chịu khó trị chuyện với trẻ, trả lời câu hỏi vụn vặt trẻ, không la mắng, giải hợp lý, công với tình xảy trẻ lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ Trong hai năm qua, nhà trường tổ chức phong trào, hội thi, lễ hội dành cho trẻ như: Bé Vui tết Trung Thu , Rung chng vàng, An tồn thực phẩm, Bé mầm non vui khỏe 2.4 Bài học kinh nghiệm: Qua trình nghiên cứu tơi nhận thấy người lớn, đặc biệt cô giáo phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng đối xử công với trẻ, đảm bảo an tồn cho trẻ Nhân cách ý chí tình cảm trẻ hình thành thơng qua chơi Vì người lớn cần tạo nhiều hội cho trẻ chơi, trị chơi giúp trẻ tìm nhiều cách học khác nhau, tảng tạo nên học tập hăng hái lâu dài trẻ, tham gia trò chơi trẻ biết lập kế hoạch chơi, sáng tạo chơi cố gắng đạt mục đích III PHẦN KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Sau thời gian nghiên cứu, đưa số biện pháp cụ thể trực tiếp tổ chức hoạt động cho trẻ lớp tuổi A1 trường mầm non Hoa Hồng - Móng Cái , thân tơi nhận thấy: Cần khẳng định việc đứa trẻ thích nghi nhanh hay 22 chậm, hình thành kỹ sống diễn lâu hay mau phụ thuộc nhiều vào mức độ đắn việc chuẩn người lớn đứa trẻ Việc hình thành kĩ sống trẻ thực cần thiết, giáo viên cần lựa chọn nội dung phù hợp hoạt động hàng ngày để lồng ghép nội dung giáo dục kĩ sống cho trẻ III.2 Kiến nghị: * Đối với nhà trường: Qua trình nghiên cứu tơi nhận thấy cịn có tài liệu giáo dục kỹ sống cho trẻ, nhà trường cần bổ sung thêm tài liệu để giáo viên nghiên cứu học tập Tạo môi trường học tập phong phú cho trẻ: Đồ chơi ngồi trời, góc khám phá khoa học * Đối với phòng giáo dục đào tạo: Tổ chức thêm lớp tập huấn giáo dục kĩ sống cho trẻ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO- PHỤ LỤC IV.1 Danh mục tài liệu tham khảo: - Chương trình hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ 3-4 tuổi - Chuyên san giáo dục mầm non - Giáo dục học trẻ em 23 - Tuyển tập trò chơi, thơ ca, truyện kể 3-4 tuổi - Tâm lý học trẻ em IV.2 PHẦN PHỤ LỤC: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I PHẦN MỞ ĐẦU: .2 Lý chọn đề tài: .2 Mục đích nghiên cứu: Thời gian- địa điểm: I.3.3.1.Giới hạn đối tượng nghiên cứu: I.3.3.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu: I.3.3.3 Giới hạn khách thể khảo sát: * Phương pháp nghiên cứu: Đóng góp mặt thực tiễn: II PHẦN NỘI DUNG: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN: 24 Lịch sử vấn đề nghiên cứu: .4 1.1 Cơ sở lý luận: 1.2 Cơ sở thực tiễn: CHƯƠNG II: II.2.2.Đánh giá thực trạng: II.3 CHƯƠNG III: 15 II.3.1 Các biện pháp: 15 2.4 Bài học kinh nghiệm: .22 III PHẦN KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 22 III.1 Kết luận: .22 III.2 Kiến nghị: .23 IV TÀI LIỆU THAM KHẢO- PHỤ LỤC 23 IV.1 Danh mục tài liệu tham khảo: 23 IV.2 PHẦN PHỤ LỤC: .24 V Nhận xét hội đồng khoa học cấp trường: 25 VI Nhận xét hội đồng khoa học cấp phòng GD&ĐT: 26 27 ... giáo viên dạy kĩ sống cho trẻ: Bảng 1: Nhận thức giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng- Móng Cái việc dạy kĩ sống cho trẻ trường mầm non Tôi gửi mẫu phiếu điều tra đưa câu hỏi: Theo chị dạy kĩ sống cho... mạnh dạn đưa số kinh nghiệm về: " Một số biện pháp dạy kĩ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non thông qua hoạt động hàng ngày." CHƯƠNG II: 2.1 Thực trạng việc dạy kỹ sống cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm... phương pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ nhằm mục đích giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động biết cách xử lý tình sống, khơi gợi khả tư sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kĩ năng sống, Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kĩ năng sống

Từ khóa liên quan