0

HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ

25 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 16:57

HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ NỘI DUNG BÀI HỌC Nhiệm vụ phân loại hệ thống bôi trơn động Cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn Cấu tạo chi tiết hệ thống bôi trơn Một số hƣ hỏng thƣờng gặp hệ thống bôi trơn NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Nhiệm vụ : - Bôi trơn : nhằm giảm thiểu thất lượng hao mịn sinh ma sát chi tiết trượt lên 1 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Nhiệm vụ : - Làm mát : nhằm bảo vệ phận động tránh cho chúng bị nóng q độ Vì phận khơng thể tản nhiệt trực tiếp qua chất lỏng làm mát khơng khí mát 1 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Nhiệm vụ : - Làm kín : nhằm bảo đảm việc bít kín xác chi tiết trượt lên (vd: xéc măng vách xylanh…) NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Nhiệm vụ : - Rửa sạch, chống rỉ : nhằm tải chất mùn tồn đọng, cặn bã đốt để kết tụ chất dầu để không làm hư hại động - Giảm tiếng ồn : lớp màng bơi trơn có tác dụng giảm tiếng động dao động NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Phân loại : - Xét hệ thống bôi trơn động ô tô, phân thành kiểu sau :  Hệ thống bơi trơn tuần hồn áp lực (dạng cacte ướt) Dạng áp dụng hầu hết dòng xe ô tô thị trường 1 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Phân loại :  Hệ thống bơi trơn tuần hồn áp lực (dạng cacte khô) Dạng áp dụng loại động công suất lớn : máy tàu thủy… Đặc điểm : + Nhớt chứa bên động + Có bơm nhớt hệ thống 1 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Phân loại :  Hệ thống bôi trơn hỗn hợp : kết hợp hệ thống bơi trơn tuần hồn áp lực hệ thống bơi trơn vung té Thông thường kiểu bôi trơn áp dụng loại động công suất thấp động kỳ Bơi trơn tuần hồn áp lực Bôi trơn vung té CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Cấu tạo : v CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Nguyên lý làm việc : CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Nguyên lý làm việc : Câu Trong video, động làm việc trạng thái đối lập ? Đó trạng thái ? + Động đƣợc bôi trơn + Động đƣợc bôi trơn tốt Câu Khi bôi trơn kém, điều xảy với động cơ? (ở vị trí nào?) + Ăn mòn, trầy xƣớc bề mặt làm việc chi tiết : Trục cam, cò mổ, xupap, piston, xylanh, truyền, trục khuỷu Câu Em nêu nguyên lý làm việc tổng quát hệ thống bôi trơn? (theo video) CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Nguyên lý làm việc : CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ a Cácte : Lưu trữ nhớt; ngưng tụ cặn bẩn, mạt kim loại có nhớt động Các ngăn có dụng làm giảm dao động nhớt xe di chuyển CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Bơm nhớt : Đưa nhớt đến chi tiết cần bôi trơn động với áp suất định ( lưu lượng hoạt động bơm khoảng 250 – 350 l/h) Bơm bánh ăn khớp Bơm bánh ăn khớp (bơm lưỡi liềm) Bơm Rotor CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Bơm nhớt : Đưa nhớt đến chi tiết cần bôi trơn động với áp suất định ( lưu lượng hoạt động bơm khoảng 250 – 350 l/h) 3 CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ c Lọc thô : Lọc cặn bẩn, mạt kim loại có kích thước lớn 3 CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ c Lọc tinh : Lọc cặn bẩn, mạt kim loại có kích thước nhỏ Nhớt lọc trước đến bôi trơn chi tiết bên động 3 CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ c Lọc tinh : Lọc cặn bẩn, mạt kim loại có kích thước nhỏ Nhớt lọc trước đến bôi trơn chi tiết bên động 3 CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BƠI TRƠN ĐỘNG CƠ c Cơng tắc áp suất nhớt : Thông qua đèn taplo, để báo áp suất nhớt có đảm bảo để bơi trơn hay không 3 CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BƠI TRƠN ĐỘNG CƠ c Cơng tắc áp suất nhớt : Thông qua đèn taplo, để báo áp suất nhớt có đảm bảo để bơi trơn hay khơng Điện trở Đèn báo taplo Cực + Công tắc áp suất Thân máy (mass) Đƣờng nhớt áp suất cao CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ c Van giảm áp (van an toàn) : Được lắp phía sau bơm, ngăn chặn áp suất nhớt tăng cao (lớn khoảng bar) Van an tồn CẤU TẠO CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG BƠI TRƠN ĐỘNG CƠ d Két làm mát nhớt : Giảm nhiệt độ cho nhớt, để đảm bảo khả làm việc ổn định nhớt, giữ cho độ nhớt không đổi trì khả bơi trơn tối ưu Hyundai Toyota Ford MỘT SỐ HƢ HỎNG THƢỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN  Lƣợng nhớt thấp mức định : - Kiểm tra: que thăm nhớt - Nguyên nhân : + Mức thấp theo thời gian hoạt động động : đốt cháy tiêu hao nhớt q trình q bơi trơn + Mức thấp bất thường : * Tình trạng chi tiết động bị mòn giới hạn, dẫn đến việc nhớt bị đốt cháy buồng đốt mức cao * Nhớt bị rị rĩ thơng qua ron phốt bị hỏng MỘT SỐ HƢ HỎNG THƢỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN  Đèn báo áp suất nhớt sáng động hoạt động : - Kiểm tra : quan sát đèn báo taplo động làm việc - Nguyên nhân : + Lượng nhớt thấp hết nhớt + Bơm nhớt bị hỏng + Van an toàn bị kẹt trạng thái mở + Lọc tinh bị tắc bẩn ... loại hệ thống bôi trơn động Cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn Cấu tạo chi tiết hệ thống bôi trơn Một số hƣ hỏng thƣờng gặp hệ thống bôi trơn NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG... hệ thống 1 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Phân loại :  Hệ thống bôi trơn hỗn hợp : kết hợp hệ thống bơi trơn tuần hồn áp lực hệ thống bôi trơn vung té Thông thường kiểu bôi. .. có tác dụng giảm tiếng động dao động NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ b Phân loại : - Xét hệ thống bôi trơn động ô tô, phân thành kiểu sau :  Hệ thống bơi trơn tuần hồn áp lực (dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ, HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ