0

HỆ THỐNG TÚI KHÍ TRÊN XE HYUNDAI

67 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:00

Hệ thống túi khí bổ sung Hệ thống túi khí bổ sung Bản quyền Cơng Ty Ơ tô Huyndai Đã đăng ký quyền Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Mục lục Đối tượng Trang Điều kiện nổ Phân loại hệ thống túi khí Đầu vào đầu Ngưỡng túi khí 11 Trình tự đánh lửa 14 Cấu tạo SRSCM 15 Hoạt động đèn báo 18 Thiết bị bơm căng túi khí 20 Túi khí cho người lái lị xo đồng hồ 22 Túi khí cho hành khách 23 Túi khí bên túi khí rèm 24 Bộ phận làm căng dây đai an toàn 25 Bộ co kéo khóa đai an tồn 27 Dây đai an toàn trước 28 Các phận 29 Sơ đồ hệ thống 30 Chức (Co kéo) 31 Cảm biến va đập phía trước 32 Cảm biến va đập bên sườn 34 Các phận hệ thống – P - SIS 36 Cơng tắc khóa đai an tồn 37 Thiết bị giải hoạt túi khí cho hành khách 39 Thiết bị phát có mặt hành khách 41 Hệ thống phát người ngồi thụ động 42 Dây an toàn, nối đầu va chạm 44 Tổng quan hệ thống túi khí cải tiến 45 Đầu vào đầu 46 Túi khí cho người lái túi khí cho hành khách 47 Cảm biến vị trí rãnh ghế ngồi 48 Hệ thống phân loại người ngồi 49 Ngưỡng 50 Gối tựa đầu chủ động (Cơ/điện) 53 Quy trình đảo chiều sau cháy gối tựa đầu chủ động 55 Quy trình MÃ HĨA BIẾN ĐỔI ACU 56 Các biện pháp an tồn chung 57 Công cụ bảo dưỡng đặc biệt 59 Ba chẩn đoán Hi Scan 60 Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Sơ đồ chẩn đốn 62 Ký hiệu cảnh báo đề phòng 63 Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Điều kiện nổ Hệ thống túi khí bổ sung (SRS) thiết kế để bổ sung cho đai an toàn giúp giảm thiểu rủi ro hay tổn thương nghiêm trọng cho người lái hành khách cách đưa vào sử dụng cho người lái, hành khách, túi khí bên túi khí rèm phận làm căng dây đai an toàn phận làm căng co kéo dây đai an tồn, khóa đai an tồn Các điều kiện mà túi khí trước nổ Theo luật, mơđun điều khiển túi khí bổ sung (SRSCM) phải đánh lửa túi khí lực va đập vừa đủ tìm thấy 30o đường tâm xe Các nhà sản xuất SRSCM cho phép góc va đập lên tới 45° Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Đâm moóc xe tải tốc độ thấp Va đập bên sườn Hố sâu Va đập phía sau Va đập phía trước có hố tốc độ thấp Lật xe Các điều kiện mà túi khí trước nổ Túi khí nổ điều kiện đâm xe, điều kiện điều khiển moóc xe tải hay đâm vào cột tốc độ thấp Cũng sử dụng túi khí lái xe qua hố sâu Các điều kiện mà túi khí trước khơng nổ Túi khí trước khơng nổ va đập bên sườn, va đập phía sau hay lật xe Ngồi ra, túi khí khơng nổ đâm phía trước duới tốc độ ngưỡng nổ Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Lật xe Va đập bên sườn Va đập phía sau Va đập phía trước Các điều kiện mà túi khí bên túi khí rèm nổ Túi khí bên túi khí rèm thiết kế để nổ mức vừa phải va đập nghiêm trọng bên sườn Chỉ túi khí bên túi khí rèm phía xe bị va đập nổ Yêu cầu nổ xác định tốc độ góc va đập Túi khí bên túi khí rèm nổ tai nạn bị lật xe phía bị va đập với lực vừa đủ Các điều kiện mà túi khí bên túi khí rèm khơng nổ Túi khí bên túi khí rèm khơng nổ trường hợp va đập phía trước hay va đập phía sau Lưu ý quan trọng: Vì cảm biến túi khí đo giảm tốc, nên tốc độ xe hư hại khơng phải báo tốt liệu túi khí có nổ hay khơng Đơi khi, túi khí nổ khung gầm xe va đập nghiêm trọng vật thể phía nhơ mặt đường Mặc dù khơng có hư hại rõ ràng phía trước, lực giảm tốc cao xuất kiểu đâm này, dẫn tới nổ túi khí Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Phân loại hệ thống túi khí Túi khí cho hành khách (PAB) Túi khí cho người lái (DAB) Ngưỡng đơn Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Bộ phận làm căng đai an toàn (BPT) Ngưỡng kép Kiểu cảm biến Cơng tắc khóa đai an tồn (BS) Cơng tắc giải hoạt túi khí hành khách (PAD) Túi khí cho người lái Túi khí cho hành khách Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Túi khí rèm (CAB) Túi khí bên (SAB) Hệ thống túi khí cao cấp Bộ phận làm căng đai an toàn Cảm biến va đập phía trước Cơng tắc khóa đai an tồn Cảm biến va đập sườn xe Kiểu nhiều cảm biến Phát có mặt hành khách (PPD) Cơng tắc khóa đai an tồn (BS) Túi khí SRS gồm phận sau (tùy theo đặc điểm kỹ thuật):  Mơđun túi khí cho người lái gắn trung tâm bánh lái gồm đệm gấp thiết bị bơm  Mơđun túi khí hành khách gắn đệm va chạm phía hành khách gồm đệm gấp thiết bị bơm  Lò xo đồng hồ lắp phía sau bánh lái  Túi khí bên gắn ghế ngồi trước sau phía người lái hành khách gồm đệm gấp thiết bị bơm  Túi khí rèm gắn áp phía người lái hành khách  Bộ phận làm căng dây đai an toàn phận làm căng co kéo dây đai an tồn khóa đai an tồn  Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) gắn sàn giao tiếp trung tâm sàn  Công tắc giải hoạt hành khách hay hệ thống phát có mặt hành khách gắn ghế ngồi hành khách  Cảm biến va đập phía trước  Cảm biến va đập sườn xe Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Túi khí cho hành khách (PAB) Túi khí cho người lái (DAB) Ngưỡng đơn Môđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Bộ phận làm căng đai an tồn (BPT) Ngưỡng kép Kiểu cảm biến Cơng tắc khóa đai an tồn (BS) Cơng tắc giải hoạt túi khí hành khách (PAD) Túi khí cho người lái Túi khí cho hành khách Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Túi khí rèm (CAB) Túi khí bên (SAB) Hệ thống túi khí cao cấp Bộ phận làm căng đai an tồn Cảm biến va đập phía trước Cơng tắc khóa đai an tồn Kiểu nhiều cảm biến Cảm biến va đập sườn xe Phát có mặt hành khách (PPD) Cơng tắc khóa đai an tồn (BS) Phân loại hệ thống túi khí Hệ thống túi khí phân thành kiểu cảm biến kiểu nhiều cảm biến Cả hai kiểu hệ thống túi khí có ngưỡng đơn ngưỡng kép Kiểu cảm biến: Hệ thống túi khí kiểu cảm biến thường trang bị túi khí cho người lái Ngồi ra, lắp túi khí cho hành khách phận làm căng dây đai an tồn Ở hệ thống túi khí kiểu cảm biết, gia tốc kế đo gia tốc xe lắp bên Môđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Kiểu nhiều cảm biến: Hệ thống túi khí kiểu nhiều cảm biến thường trang bị túi khí cho người lái túi khí bên Ngồi ra, lắp túi khí cho hành khách túi khí rèm Ở hệ thống túi khí kiểu nhiều cảm biến, chức gia tốc kế bên SRSCM cảm biến phụ hỗ trợ, cảm biến va đập phía trước và/hoặc cảm biến va đập sườn xe Hệ thống túi khí cao cấp thuộc nhóm hệ thống túi khí nhiều cảm biến Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Đầu vào đầu Túi khí cho người lái Cơng tắc giải hoạt túi khí cho hành khách Túi khí cho hành khách Phát có mặt hành khách Túi khí bên Ngưỡng đơn Túi khí rèm Bình ắc qui (+) Bộ phận làm căng dây đai an tồn Bộ phận làm căng co kéo khóa dây an tồn Cảm biến va đập phía trước Cảm biến va đập sườn xe Đèn báo túi khí Ngưỡng kép Đèn giải hoạt túi khí cho hành khách Hệ thống phát người ngồi thụ động (PODS) Đầu đâm xe BCM/ETACS Cơng tắc khóa đai an tồn ghế ngồi Đường K Trung tâm hệ thống túi khí Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) cần có nguồn điện Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng đâm xe logic nổ áp dụng mà Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) cung cấp dịng đánh lửa cho túi khí người lái, túi khí hành khách, túi khí bên, túi khí rèm, phận làm căng dây đai an tồn và/hoặc phận làm căng co kéo khóa dây đai an tồn Hệ thống túi khí ngưỡng đơn có đầu vào phụ cơng tắc giải hoạt túi khí cho hành khách, cảm biến va đập phía trước sườn xe Cơng tắc giải hoạt túi khí cho hành khách cho phép người lái kích hoạt vơ hiệu hóa túi khí cho hành khách Cảm biến va đập phía trước đo vận tốc va đập bắt đầu đâm xe, cảm biến xem cảm biến đâm xe sớm Rev:1 01.01.2009 10 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Ngưỡng Ngưỡng 1, Bộ làm căng dây đai an toàn, tốc độ xe ~ 20km/giờ Đầu vào/Thiết bị Vị trí ghế ngồi Đầu vào/Thiết bị Người lái Vị trí ghế ngồi Hành khách Vị trí ghế ngồi Hành khách Giai đoạn đánh lửa ~ 24km/giờ Ngưỡng 2, Giai đoạn 1, tốc độ xe ~ 29km/giờ Đầu vào/Thiết bị Vị trí ghế ngồi Người lái Đầu vào/Thiết bị Giai đoạn đánh lửa ~ 24km/giờ Nổ/Đầu vào Khơng nổ/Đầu vào Tổng cộng có ba ngưỡng hệ thống túi khí cải tiến Ngưỡng 1, làm căng dây đai an toàn, tốc độ xe ~ 20km/giờ: Người lái: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra liệu người lái có mở khóa đai an tồn khơng Nếu người lái mở khóa đai an tồn, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an tồn (phía người lái) Nếu người lái mở khóa đai an tồn dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ túi khí cho người lái Hãy lưu ý ngưỡng nổ cao (~24km/giờ) người lái mở khóa đai an tồn giai đoạn túi khí (áp lực thấp) nổ Hành khách: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra xem liệu ghế ngồi có người xem có trẻ nhỏ ngồi khơng Trong hai trường hợp (loại hay loại 1), ngăn nổ túi khí cho hành khách Nếu phát hành khách loại 1, làm căng dây đai an tồn nổ hành khách khóa đai an tồn Nếu hành khách loại khóa đai an tồn, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an tồn (phía hành khách) Nếu hành khách mở khóa đai an tồn dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ túi khí cho hành khách Hãy lưu ý ngưỡng nổ cao (~24km/giờ) hành khách mở khóa đai an toàn giai đoạn túi khí (áp lực thấp) nổ Rev:1 01.01.2009 53 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Ngưỡng 1, Bộ làm căng dây đai an toàn, tốc độ xe ~ 20km/giờ Đầu vào/Thiết bị Vị trí ghế ngồi Đầu vào/Thiết bị Người lái Vị trí ghế ngồi Hành khách Vị trí ghế ngồi Hành khách Giai đoạn đánh lửa ~ 24km/giờ Ngưỡng 2, Giai đoạn 1, tốc độ xe ~ 29km/giờ Đầu vào/Thiết bị Vị trí ghế ngồi Người lái Đầu vào/Thiết bị Giai đoạn đánh lửa ~ 24km/giờ Nổ/Đầu vào Không nổ/Đầu vào Ngưỡng 2, Giai đoạn 1, tốc độ xe ~ 29km/giờ: Người lái: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra xem người lái có mở khóa đai an tồn khơng Nếu người lái mở khóa đai an tồn, dịng đánh lửa cấp cho mồi làm căng dây đai an tồn (phía người lái) mồi nổ (giai đoạn 1) túi túi cho người lái Nếu người lái mở khóa đai an tồn, sử dụng ngưỡng Hành khách: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra xem ghế ngồi có người khơng hay có trẻ nhỏ ngồi không Trong hai trường hợp (loại hay loại 1), cấm nổ túi khí cho hành khách Nếu hành khách loại mở khóa đai an tồn, dòng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an tồn (phía hành khách) mồi nổ (giai đoạn 1) túi khí cho hành khách Nếu hành khách mở khóa đai an tồn, sử dụng ngưỡng Rev:1 01.01.2009 54 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Ngưỡng 3, Giai đoạn 2, tốc độ xe ~ 41km/giờ Đầu vào/Thiết bị Vị trí ghế ngồi Đầu vào/Thiết bị Người lái Vị trí ghế ngồi Hành khách *1: Giai đoạn nổ ~ 24km/giờ **2: Giai đoạn nổ ~ 35km/giờ Ngưỡng 3, Giai đoạn 2, tốc độ xe ~41km/giờ: Người lái: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra trạng thái khóa đai an tồn người lái vị trí ghế ngồi Nếu người lái khóa đai an tồn với ghế vị trí trước, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an toàn (phía người lái) mồi nổ (giai đoạn 1) túi khí cho người lái Nếu người lái mở khóa đai an tồn, cấm nổ làm căng dây đai an tồn túi khí cho người lái (giai đoạn 1) nổ tốc độ khoảng ~24km/giờ Nếu người lái mở khóa đai an tồn với ghế vị trí phía sau, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an toàn mồi nổ (giai đoạn 2) túi khí cho người lái Nếu người lái mở khóa đai an tồn, cấm nổ làm căng dây đai an tồn túi khí cho người lái (giai đoạn cuối giai đoạn 2) nổ tốc độ khoảng ~ 35km/giờ Hành khách: Dưới điều kiện SRSCM kiểm tra xem ghế ngồi có người khơng hay có trẻ nhỏ ngồi khơng Trong hai trường hợp (loại hay loại 1), cấm nổ túi khí cho hành khách Nếu có hành khách loại 1, làm căng dây đai an tồn nổ cơng tắc khóa đai an tồn trạng thái mở Nếu hành khách loại mở khóa đai an tồn với ghế vị trí phía trước, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ làm căng dây đai an tồn (phía hành khách) mồi nổ (giai đoạn 1) túi khí cho hành khách Nếu hành khách mở khóa đai an tồn cấm nổ làm căng dây đai an toàn túi khí cho hành khách (giai đoạn 1) nổ ~ 24km/giờ Nếu hành khách mở khóa đai an tồn với ghế vị trí phía sau, dịng đánh lửa cấp cho mồi nổ (giai đoạn 2) túi khí cho hành khách Nếu hành khách mở khóa đai an tồn cấm nổ làm căng dây đai an tồn túi khí cho hành khách (giai đoạn cuối giai đoạn 2) nổ khoảng ~ 35km/giờ Rev:1 01.01.2009 55 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Gối tựa đầu chủ động (Cơ/điện) Kiểu Kiểu điện ① Va chạm phía sau ② Lực thân → ③ Gối tựa đầu hướng → lên④ Cỡ khóa giảm → Cảm biến phát va chạm → → Cơ cấu chấp hành hoạt động KHĨA-OFF (ở gối tựa đầu) → Va chạm phía sau Bảo vệ cổ → Bảo trước vệ cổ Gối tự đầu chủ động dự kiến (hướng lên/về phía → → ④ Reduced Backset ③Gối tựa đầu hướng lên Thiết bị khóa (kiểu từ) ②Lực thân ①Va chạm phía sau ② Cảm biến phát va chạm Tốc độ kiểm tra tiêu chuẩn : 16Kmh (10 mph) ①Va chạm phía sau Nguyên lý hoạt động gối tựa đầu chủ động học Gối tựa đầu chủ động giúp làm giảm tác động (mômen) lực cách hiệu để gập cổ phía sau va chạm cuối phía sau Gối tựa đầu làm giảm hợp lực gập khoảng 45% Gối tựa đầu chủ động dùng lực thân người ngồi dựa vào lưng ghế va chạm cuối phía sau để di chuyển gối tựa đầu phía trước để hỗ trợ cho đầu, giúp làm giảm va đập cho cổ người ngồi ghế phía sau Nguyên lý hoạt động gối tựa đầu chủ động điện Cảm biến phát va chạm phía sau vận hành cấu chấp hành gối tựa đầu chủ động Ở hệ thống này, phản ứng nhanh hệ thống kiểu học Đồng thời khoảng cách (giữa cổ gối tựa đầu) giảm kiểu học va chạm phía sau Điều kiện hoạt động cảm biến Cảm biến phát va cham hình sau Rev:1 01.01.2009 56 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung ※ Ngoại trừ điều kiện sau ○ Va chạm tốc độ thấp, 5km/giờ - Xe không bị hư hại) ○ Đâm vào cột mốc vật nhô ○ Bánh xe bị sa xuống hố Rev:1 01.01.2009 57 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Quy trình đảo chiều sau cháy gối tựa đầu chủ động XỬ LÝ VA CHẠM Trước tình trạng cháy GỐI TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG Sau tình trạng cháy GỐI Lật GỐI TỰA ĐẦU TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG ○ Đẩy mặt va chạm vào vỏ bọc ngón tay × No GAP Ấn vỏ bọc Rev:1 01.01.2009 Ấn đến không khe hở 58 Cấp lực theo hướng mũi tên Lắp ráp RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Quy trình MÃ HĨA BIẾN ĐỔI ACU 2) ACU kiểm tra đặc tính kỹ thuật túi khí ABS EMS SAS TCS SIS PODS BS FIS DAB 1) Thay ACU (Thiết bị GDS) ESP PT STPS SIS PAB 3) Nhập mã VIN IGN ON 6) Truyền liệu cụ thể (ACU COD’G CODE) 4) Truyền mã VIN 5) Truyền liệu cụ thể (MÃ MÃ HÓA ACU) (Thiết bị GDS) 7) So sánh với liệu thiết bị (Máy chủ) 9) Chẩn đoán 10) Truyền kết chẩn đốn 8) Nếu liệu tự phân tích liệu cụ thể giống nhau, hồn tất q trình MÃ HĨA (lắp ACU SW Khóa TỰ ĐỘNG) Tổng quan Hệ thống liên quan đến việc phát triển/sản xuất số lượng tối thiểu kiểu/đặc tính kỹ thuật phận, sử dụng thiết bị MÃ HÓA A/S để làm thành đặc điểm phận đáp ứng đặc điểm kỹ thuật cuối cần có cho phương tiện nêu (Bạn giảm số lượng đặc tính kỹ thuật ACU) Phương pháp đơn giản hóa đặc điểm kỹ thuật chấp nhận việc sử dụng hệ thống hệ thống túi khí – hệ thống EMS ABS – làm tăng đặc điểm kỹ thuật ACU Khi sử dụng ứng dụng MÃ HÓA BIẾN ĐỔI ACU - Khi thay ACU sau nổ túi khí - Khi thay ACU lỗi bên túi khí - Khi thay ACU lý khác Quy trình MÃ HĨA Thay ACU bị lỗi lắp vào xe (ECU điều kiện nhãn hiệu mới) ACU kiểm tra đặc tính kỹ thuật túi khí (khi BẬT IGN) Kiểm tra đặc tính kỹ thuật túi khí phương tiện cung cấp sử dụng mã VIN xe máy Rev:1 01.01.2009 59 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung chủ sản xuất (sử dụng thiết bị GDP) So sánh liệu truyền từ thiết bị liệu ACU phân tích, hồn tất quy trình MÃ HĨA hai liệu giống Rev:1 01.01.2009 60 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Các biện pháp an toàn chung 30 giây – phút Xem hướng dẫn nhà máy để biết thêm thông tin! Hãy đọc cẩn thận biện pháp an toàn sau trước thực bảo dưỡng hệ thống túi khí Xem hướng dẫn mô tả sách hướng dẫn nhà máy túi khí nổ ngẫu nhiên gây hư hại tổn thương  Trừ thực kiểm tra điện, phải TẮT công tắc điện ngắt dây cáp âm khỏi ắc qui, chờ ba phút trước bắt đầu làm việc  Sử dụng phận thay sản xuất theo tiêu chuẩn giống phận ban đầu chất lượng Không lắp phận SRS sử dụng xe khác Chỉ dùng phận thực sửa chữa SRS  Kiểm tra cẩn thận phận SRS trước lắp Khơng lắp phận có dấu hiệu bị giảm sút hay bị xử lý sai, vết lõm, nứt hay biến dạng  Khơng tháo túi khí, khơng có phận bảo dưỡng Ngay túi khí nổ, khơng thể thay hay sử dụng lại  Giữ túi khí tháo mặt đệm  Tránh xa dầu, mỡ, chất tẩy rửa hay nước để ngăn chặn hư hại túi khí  Khơng thực kiểm tra điện túi khí, đo điện trở  Khơng tự định vị phía trước túi khí tháo, kiểm tra, hay thay Rev:1 01.01.2009 61 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung 30 giây – phút Xem hướng dẫn nhà máy để biết thêm thông tin!  Cẩn thận không đụng vào hay va đập vào SRS hay cảm biến vâ đập sườn xe bật hệ thống đánh lửa Chờ ba phút sau tắt đánh lửa trước bắt đầu cơng việc  Trong q trình lắp đặt hay thay thế, cẩn thận không đụng vào (bằng cần siết hơi, búa, v.v) vùng xung quanh SRS cảm biến va đập sườn Túi khí nổ ngẫu nhiên gây hư hại hay thương tích  Không cố sửa đổi, cắt mỏng, hay sửa chữa dây dẫn SRS Nếu dây dẫn SRS bị hở hư hại, phải thay dây  Đảm bảo lắp dây khơng bị bó, động vào phận khác  Hãy chắn tất vị trí tiếp đất SRS xiết chặt cho kim loại tối ưu đến tiếp xúc kim loại Nối đất gây cố thất thường khó chẩn đốn  Khi sử dụng thiết bị thử điện, lắp đầu dò thiết bị thử vào phia dây nối Không lắp đầu dị thiết bị thử vào phía đầu cuối dị khơng sửa hỏng nối  Dùng đầu dị hình chữ U Khơng lắp mạnh đầu dò  Sử dụng nối bảo dưỡng tiêu chuẩn để xử lý cố Dùng cơng cụ sai gây lỗi kiểm tra tiếp xúc kim loại Rev:1 01.01.2009 62 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Cơng cụ bảo dưỡng đặc biệt Công cụ MInh họa Công dụng Công cụ nổ Công cụ nổ túi khí Cây nối nổ Để nổ BPT Cây nối nổ Cây nối nổ DAB, Công cụ MInh họa Công dụng Bộ mô để kiểm tra điện trở dây Cây nối Dummy Để kiểm tra dây dẫn PAB Để nổ PAB Cây nối Dummy Để kiểm tra dây dẫn DAB, BPT Để nổ SAB Cây nối Dummy Để kiểm tra dây dẫn SAB Bộ nối hệ thống túi khí bổ sung có nhiều hình dạng kích cỡ Vì bạn phải xem sách hướng dẫn nhà máy để tìm SST phù hợp với model bạn phải chẩn đốn Bộ nối Dummy nói chung dùng để thay bơm mà bạn nghi ngờ bị hư hỏng Nếu kết nối dummy giải vấn đề, có độ chắn cao mơđun bơm bị hỏng Nếu cố vậy, cần kiểm tra dây dẫn nối Rev:1 01.01.2009 63 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Ba chẩn đốn Hi Scan Mã lỗi chẩn đốn Thơng tin va chạm Kiểm tra nhận dạng Thơng tin thời gian thực túi khí cho hành khách Các lỗi bên khơng thể xóa Thơng tin va chạm phía trước Thơng tin va chạm người lái Thông tin va chạm sườn xe Thông tin va chạm hành khách Hệ thống túi khí bổ sung (SRS) kiểm tra HI-SCAN Mã lỗi chẩn đoán (DTC): Nối HI-SCAN Pro với nối liên kết liệu xe (DLC) BẬT khóa điện bật HI-SCAN Pro Thực chẩn đốn SRS theo cấu hình model xe Nếu chắn mã bị lỗi, thay phận Khơng cố sửa chữa phận Nếu HI-SCAN Pro phát thấy phận hệ thống bị lỗi lỗi khơng nằm phận lại nằm dây dẫn SRS nối Hãy lưu ý lỗi bên (các lỗi Môđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung) khơng thể xóa Rev:1 01.01.2009 64 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Mã lỗi chẩn đốn Thơng tin va chạm Kiểm tra nhận dạng Thơng tin thời gian thực túi khí cho hành khách Các lỗi bên khơng thể xóa Thơng tin va chạm phía trước Thơng tin va chạm người lái Thông tin va chạm sườn xe Thông tin va chạm hành khách Thông tin va chạm: Chức cho biết thơng tin va chạm phía trước và/hoặc phía sau SRSCM phát Các liệu bị kẹt thời điểm phát va chạm cần nổ thiết bị túi khí Có thể thấy thơng tin sau: - Các phận bị nổ - Trạng thái đèn báo - Trạng thái công tắc PAD Hệ thống túi khí cho phép SRSCM sử dụng lại sau nổ làm căng dây đai an toàn hay túi khí bên báo lượng nổ Kiểm tra nhận dạng: Chức cho biết thông tin sau  Xe, số phận, tên phận, ngày tháng, phiên ACU Thông tin thời gian thực túi khí cho hành khách: Chức cho biết thơng tin cơng tắc giải hoạt túi khí cho hành khách (BẬT/TẮT), Phát có mặt hành khách (PPD), Hệ thống phát người ngồi thụ động trạng thái (PODS) hay hệ thống phân loại người ngồi (OCS) Rev:1 01.01.2009 65 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Sơ đồ chẩn đốn Tập hợp thơng tin từ khách hàng Kiểm tra khiếu nại Tái xuất Kiểm tra DTC Khơng có DTC khơng thể giao tiếp với Hi-Scan Không tái xuất Kiểm tra DTC DTC hiển thị DTC hiển thị Khơng có DTC Ghi DTC sau thử xóa Kiểm tra lại triệu chứng lỗi Kiểm tra DTC hiển thị Khơng có DTC DTC hiển thị Sơ đồ kiểm tra triệu chứng lỗi Sơ đồ kiểm tra DTC Sự cố gián đoạn Bức tranh sơ đồ chẩn đốn điển hình để xử lý cố hiệu Rev:1 01.01.2009 66 RTSRAT-1ET6H Increme 4.5 25.6M 10 1125K 20K 2M 1M CAN-C CAN-B LIN ntal cost event masterFits inHệ thống túi khí bổ sung triggered slave per node at the fault dual single wire wire low tolerant bus Ký hiệu cảnh báo đề phịng Tấm che nắng Mơđun DAB Panel bên Hộp đựng đồ Cơ cấu lái Lò xo đồng hồ Loại bỏ Túi nhựa vinyl Ký hiệu cảnh báo đề phòng Số lượng ký hiệu đề phòng liên quan đến SRS tìm thấy xe, nêu minh họa sau Tuân theo hướng dẫn ký hiệu bảo dưỡng SRS Nếu ký hiệu bị bẩn hư hại, thay ký hiệu Lưu ý: Xem sách hướng dẫn nhà máy để biết thêm thông tin Loại bỏ Trước bỏ xe trang bị túi khí, nên làm nổ túi khí bên xe Các quy trình bước nêu sách hướng dẫn nhà máy cho xe Huyndai Hãy lưu ý quy định hay luật pháp địa phương trước làm nổ thiết bị túi khí Sau nổ, nên để mơđun túi khí vào túi nhựa vinyl buộc chặt Rev:1 01.01.2009 67 RTSRAT-1ET6H ... nổ túi khí Rev:1 01.01.2009 RTSRAT-1ET6H Hệ thống túi khí bổ sung Phân loại hệ thống túi khí Túi khí cho hành khách (PAB) Túi khí cho người lái (DAB) Ngưỡng đơn Mơđun điều khiển hệ thống túi khí. .. tắc giải hoạt túi khí hành khách (PAD) Túi khí cho người lái Túi khí cho hành khách Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Túi khí rèm (CAB) Túi khí bên (SAB) Hệ thống túi khí cao cấp... tắc giải hoạt túi khí hành khách (PAD) Túi khí cho người lái Túi khí cho hành khách Mơđun điều khiển hệ thống túi khí bổ sung (SRSCM) Túi khí rèm (CAB) Túi khí bên (SAB) Hệ thống túi khí cao cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG TÚI KHÍ TRÊN XE HYUNDAI, HỆ THỐNG TÚI KHÍ TRÊN XE HYUNDAI