0

HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO

22 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 18:06

Vai trò của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường 4. Hoạt động thẩm định giá trên thế giới 5. Các tiêu chuẩn, kiểm soát và quản lý trong hoạt động thẩm định giá 6. Các tổ chức thẩm định giá quốc tế và khu vực. Công việc cụ thể của một thẩm định viên là gì ? Nguyên tắc thẩm định giá được ứng dụng như thế nào Tổng quan về chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐỀ TÀI: HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển đại Các nguyên tắc kỹ thuật thẩm định giá thiết lập tương tự nước trước năm 40 kỷ 20; giới thẩm định giá thật phát triển hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp từ sau năm 40 kỷ 20 Sự xuất hoạt động thẩm định giá tất yếu trình vận hành phát triển kinh tế thị trường hội đủ yếu tố khách quan nó; nghĩa kinh tế hàng hoá đạt đến trình độ xã hội hố định Khái niệm thẩm định giá Ở nước, người ta thường sử dụng hai từ tiếng Anh Appraisal Valuation để nói đến thẩm định giá Nguồn gốc từ ngữ hai thuật ngữ từ tiếng Pháp Valuation xuất vào năm 1529 Appraisal từ năm 1817 Hai thuật ngữ có chung ý nghĩa, ước tính, đánh giá có hàm ý cho ý kiến nhà chuyên môn giá trị vật phẩm định Khi nghiên cứu thẩm định giá, giới nghiên cứu học thuật giới đưa nhiều định nghĩa khác nhau: * Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá ước tính giá trị tiền vật, tài sản”; “là ước tính giá trị hành tài sản kinh doanh” * Theo giáo sư W.Seabrooke - Viện đại học Portsmouth, Vương quốc Anh: “Thẩm định giá ước tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích xác định” * Theo Ông Fred Peter Marrone - Giám đốc Marketing AVO, Úc “Thẩm định giá việc xác định giá trị bất động sản thời điểm có tính đến chất bất động sản mục đích thẩm định giá Do vậy, thẩm định giá áp dụng liệu thị trường so sánh mà thẩm định viên thu thập phân tích chúng, sau so sánh với tài sản yêu cầu thẩm định giá để hình thành giá trị chúng” * Theo Gs Lim Lan Yuan - Singapore: Thẩm định giá nghệ thuật hay khoa học ước tính giá trị cho mục đích cụ thể tài sản cụ thể thời điểm, có cân nhắc đến tất đặc điểm tài sản xem xét tất yếu tố kinh tế thị trường bao gồm loại đầu tư lựa chọn Theo Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 năm 2002 Việt Nam, thẩm định giá định nghĩa sau: Thẩm định giá việc đánh giá đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định theo tiêu chuẩn Việt Nam thông lệ quốc tế Nhìn chung, khái niệm đề cập đến thẩm định giá có chung số yếu tố là: + Sự ước tính giá trị + Tính tiền tệ + Về tài sản, bất động sản quyền sở hữu tài sản, bất động sản + Theo yêu cầu, mục đích định + Ở địa điểm, thời điểm, thời gian cụ thể + Trên sở sử dụng liệu, yếu tố thị trường Do hiểu khái niệm thẩm định sau: “Thẩm định giá nghệ thuật hay khoa học ước tính giá trị tài sản ( quyền tài sản )phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định, cho mục đích định theo tiêu chuẩn công nhận thông lệ quốc tế quốc gia” Theo Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 năm 2002 Việt Nam, thẩm định giá định nghĩa sau: Thẩm định giá việc đánh giá đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định theo tiêu chuẩn Việt Nam thông lệ quốc tế Đối tượng thẩm định giá Theo Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phạm vi thẩm định giá ngày trở nên rộng hơn, thuật ngữ thẩm định giá quyền tài sản (property valuation) vượt qua hạn chế thuật ngữ thẩm định giá tài sản (asset valuation) thuật ngữ thẩm định giá sử dụng cho báo cáo tài 2.1 Quyền tài sản( Property ) Quyền tài sản khái niệm pháp lý bao hàm tất quyền, quyền lợi lợi ích liên quan đến quyền sở hữu tài sản bao gồm quyền sở hữu cá nhân, nghĩa người chủ sở hữu hưởng hay nhiều lợi ích sở hữu Theo Luật dân Việt Nam: Quyền tài sản quyền trị giá tiền chuyển giao giao dịch dân sự, kể quyền sở hữu trí tuệ Theo Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế hoạt động thẩm định giá quốc tế ngày người ta công nhận phân biệt đối tượng thẩm định giá sau: 2.1.1 Quyền tài sản bất động sản (Real Property) Bao gồm tất quyền, quyền lợi, lợi ích liên quan đến quyền sở hữu bất động sản Một hay nhiều lợi ích quyền bất động sản thông thường biểu hình thức quyền sở hữu phân biệt với bất động sản mặt vật chất Quyền tài sản bất động sản khái niệm phi vật chất Quyền tài sản bất động sản quyền lợi bất động sản Quyền lợi thường ghi văn thức chứng thư hay hợp đồng (ví dụ hợp đồng cho thuê) Do vậy, quyền tài sản bất động sản khái niệm pháp lý tách biệt với bất động sản, thể mặt vật chất tài sản Quyền tài sản bất động sản bao gồm quyền, khoản lợi ích, lợi tức liên quan đến quyền sở hữu bất động sản Ngược lại, bất động sản bao gồm thân đất đai, tất loại sản vật tự nhiên có đất, tài sản gắn liền với đất nhà cửa công trình đất 2.1.2 Quyền tài sản động sản (Personal Property) Quyền tài sản động sản đề cập đến quyền sở hữu tài sản, lợi ích khác với bất động sản Những tài sản tài sản hữu động sản, hay vơ khoản nợ hay sáng chế Động sản hữu hình tiêu biểu cho tài sản khơng thường xuyên gắn hay cố định với bất động sản có đặc tính di chuyển Quyền tài sản động sản bao gồm lợi ích của: 2.1.2.1 Những tài sản hữu hình nhận biết, di chuyển xem thông dụng cho cá nhân đồ vật sưu tập, trang trí, hay vật dụng Quyền sở hữu tài sản lưu động doanh nghiệp hàng tồn kho, vật liệu cung cấp Ở số nước, tài sản xem hàng hoá đồ dùng cá nhân 2.1.2.2 Những tài sản không cố định người thuê lắp đặt vào bất động sản sử dụng kinh doanh Tài sản đầu tư hay tài sản cho thuê gắn với cơng trình xây dựng thêm đất người th lắp đặt trả tiền để đáp ứng nhu cầu 2.1.2.3 Nhà xưởng, máy thiết bị 2.1.2.4 Vốn lưu động chứng khoán hay tài sản hành tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn 2.1.2.5 Tài sản vơ quyền thu lợi từ ý tưởng, quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: - Quyền tác giả quyền tổ chức, cá nhân tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học sang tạo sở hữu - Quyền liên quan đến quyền tác giả quyền tổ chức, cá nhân biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa - Quyền sở hữu cơng nghiệp quyền tổ chức cá nhân dối với sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, dẩn địa lý, bí mật kinh doanh sang tạo sở hữu - Quyền giống trồng quyền tổ chức, cá nhân giống trồng chọn tạo phát phát triển hưởng quyền sở hữu Thẩm định giá động sản phận tổng thể công việc thẩm định giá tài sản Động sản đánh giá theo giá trị thị trường, giá trị thu hồi hay giá lý 2.3 Doanh nghiệp (Business) Doanh nghiệp đơn vị thương mại, công nghiệp dịch vụ, hay đầu tư theo đuổi hoạt động kinh tế.( Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ) Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh ( Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005) Doanh nghiệp thường đơn vị tạo lợi nhuận cách cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho người tiêu dùng Quan hệ chặt chẽ với khái niệm doanh nghiệp thuật ngữ cơng ty hoạt động, doanh nghiệp thực hoạt động kinh tế sản xuất, chế tạo, buôn bán, hay trao đổi hàng hóa hay dịch vụ, thuật ngữ hoạt động, doanh nghiệp xem tiếp tục hoạt động tương lai xác định, ý định phải lý hay cắt giảm qui mơ hoạt động 2.4 Các lợi ích tài (Financial Interests) Các lợi ích tài tài sản vơ hình, gồm quyền gắn liền với quyền sở hữu doanh nghiệp hay tài sản Lợi ích tài quyền tài sản nảy sinh từ : - phân chia mặt luật pháp lợi tức sở hữu doanh nghiệp bất động sản - chuyển nhượng theo hợp đồng quyền chọn mua, chọn bán tài sản - công cụ đầu tư bảo đảm bất động sản Lợi ích tài tài sản vơ hình bao gồm : - quyền vốn có quyền sở hữu doanh nghiệp hay tài sản như: quyền chiếm hữu, sử dụng, bán, cho thuê hay quản lý; - quyền vốn có hợp đồng chuyển nhượng có quyền chọn mua hay hợp đồng thuê có chứa quyền chọn thuê; - quyền vốn có sở hữu cổ phiếu Vai trò thẩm định giá kinh tế thị trường Thẩm định giá có vai trị đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường, biểu sau: 3.1 Chức tầm quan trọng thẩm định giá kinh tế thị trường - Tư vấn giá trị, giá tài sản giúp chủ thể tài sản bên có liên quan cơng chúng đầu tư đưa định liên quan đến việc mua –bán, đầu tư, cho vay tài sản - Định giá giá trị thị trường nguồn lực góp phần để chế thị trường tự động phân bổ tối ưu nguồn lực kinh tế đạt hiệu Pareto - Góp phần làm minh bạch thị trường , thúc đẩy phát triển thị trường tài sản nước toàn giới - Tạo điều kiện thuận lợi cho tồn cầu hố hội nhập kinh tế giới 3.2 Áp dụng sử dụng kết thẩm định giá để định nhiều tình huống: Trong kinh tế thị trường, thẩm định gía tài sản áp dụng cho nhiều mục đích kinh tế khác mua bán, chấp, cho thuê, bảo hiểm, tính thuế, lý, đầu tư…Tương ứng với mục đích kinh tế trên, với tài sản, thời điểm thẩm định cho kết giá trị tài sản thẩm định khác Do vậy, kết thẩm định giá sử dụng để định nhiều tình khác nhau, ví dụ như: * Mua sắm, chuyển nhượng, chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản * Làm cho phê duyệt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư cơng trình sử dụng vốn Nhà nước, đề án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, dự tốn cấp phát kinh phí, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước, vay nợ Chính phủ, vay nợ nước ngồi có bảo lãnh Chính phủ,… * Làm để sáp nhập, chia tách, phá sản hay giải thể doanh nghiệp * Để thực án lệnh việc kiện tụng hay xét xử liên quan đến tranh chấp hợp đồng quyền lợi bên; để tư vấn đầu tư định; nghiên cứu thị trường; phân tích khả thi; phân tích lợi nhuận; xác định giá trị chứng khốn; lập báo cáo tài chính; lập kế hoạch làm việc; khiếu nại; yêu cầu giảm thuế;.v.v * Làm sở để đấu giá công khai … Hoạt động thẩm định giá giới So với hoạt động dịch vụ khác xã hội, dịch vụ thẩm định giá phát triển nước giới có trình độ khơng đồng chênh lệch lớn Chẳng hạn, Anh có 200 năm, Úc khoảng 100 năm, Mỹ khoảng 70 năm; khối nước ASEAN trừ Singapore có gần 80 năm phát triển, tiếp đến Malaysia, nước khác Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brunei phát triển vài mươi năm trở lại nước cịn lại Myanma, Lào, Kampuchia xuất hoạt động Để tạo điều kiện cho hoạt động thẩm định giá phát triển, nhìn chung, Chính phủ nước quan tâm xây dựng hành lang pháp lý, quản lý điều hành pháp luật Định chế thẩm định giá xem nội dung quan trọng để Nhà nước điều hành giá nhằm thực tốt việc bình ổn giá thị trường, khuyến khích cạnh tranh, kiểm sốt độc quyền, thực cơng thương mại bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Trong hoạt động thẩm định giá giới có dạng chủ yếu sau: - Thẩm định giá bất động sản - Thẩm định giá động sản - Thẩm định giá doanh nghiệp - Thẩm định giá lợi ích tài - Thẩm định giá nguồn tài nguyên - Thẩm định giá tài sản vơ hình - Thẩm định giá thương hiệu Các tiêu chuẩn, kiểm soát quản lý hoạt động thẩm định giá 5.1 Các tiêu chuẩn hoạt động thẩm định giá Ở tất nước, thẩm định viên độc lập, cơng ty nhà nước tư nhân với nhiều hình thức sở hữu khác muốn hoạt động lĩnh vực thẩm định giá phải đảm bảo đạt số tiêu chuẩn định Chính phủ quốc gia quy định * Đối với thẩm định viên chuyên nghiệp Do đặc điểm hoạt động thẩm định giá liên quan đến lợi ích kinh tế thành phần kinh tế chủ thể kinh doanh, chủ thể sử dụng xã hội nên muốn xã hội thừa nhận tất yếu đòi hỏi người làm thẩm định giá phải đạt số tiêu chuẩn phẩm chất định hoạt động dịch vụ này, là: - Có cấp chun mơn nghiệp vụ đào tạo phải trải qua số năm hoạt động thẩm định giá - Là người có kinh nghiệm nghề nghiệp lĩnh vực thẩm định giá - Phải tuân thủ quy tắc hành nghề thẩm định giá Nhà nước tổ chức nghề nghiệp quy định Phải có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cơng bằng, đảm bảo bí mật khơng gây mâu thuẫn lợi ích cho khách hàng - Phải có giấy phép hành nghề - Các thẩm định viên, quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội ngành nghề, tổ chức hành nghề thẩm định giá nước trọng nâng cao lực chuyên môn người hành nghề thẩm định giá nhiều biện pháp thông qua phân chia cấp độ thẩm định viên (người tập sự, thẩm định viên, thẩm định viên cao cấp…) để tiêu chuẩn hố lực lượng * Đối với cơng ty thẩm định giá: Ở tất nước, công ty thẩm định giá muốn cấp giấy phép hành nghề phải thoả số tiêu chí định luật pháp nước qui định Ví dụ, Trung Quốc, muốn thành lập công ty thẩm định giá phải đảm bảo tiêu chuẩn sau: - Phải có ba chun gia cấp phép hành nghề thẩm định giá số cộng tác viên ngành có liên quan đến chuyên môn cần thẩm định xây dựng, chế tạo máy,v.v - Phải có nhân để tổ chức đủ phận, bao gồm: thẩm định tài sản, kiểm toán, pháp chế, thẩm định máy thiết bị, giám định công trình xây dựng - Phải có đủ vốn theo luật quy định thành lập doanh nghiệp 5.2 Kiểm soát quản lý hoạt động thẩm định giá Để kiểm soát quản lý hoạt động thẩm định giá phát triển hướng, phát huy vai trị tích cực kinh tế, Chính phủ nước quan tâm xây dựng hành lang pháp lý, quản lý điều hành pháp luật Hệ thống điều hành quản lý luật pháp với dạng chung là: - Ở nước công nghiệp phát triển, người ta ý xây dựng hoàn chỉnh hệ thống luật pháp cần thiết cho điều hành vĩ mô kinh tế Chính phủ, có dịch vụ thẩm định giá Còn nước phát triển ( ví dụ số nước khối ASEAN) mức độ hoàn thiện hệ thống luật pháp cho hoạt động thẩm định giá phụ thuộc lớn vào trình độ phát triển kinh tế, lực điều hành Chính phủ thời gian ứng dụng dịch vụ - Hình thành quan Chính phủ để quản lý hoạt động thẩm định giá tổ chức nghề nghiệp sở luật lệ ban hành Thường nước có hai Bộ chịu trách nhiệm - Thành lập Hội nghề nghiệp phi phủ Thơng qua điều lệ, tiêu chuẩn, quy định ngành Hội để kiểm soát chế tài hoạt động cá nhân tổ chức hành nghề thẩm định giá Nhiều nước giao cho tổ chức Hội chức quản lý kiểm soát lớn Tại Trung Quốc,Hội Thẩm định giá Chính phủ bảo trợ thành lập, hỗ trợ kinh phí ủy quyền thực số chức quản lý nhà nước cấp giấy phép hoạt động, ban hành tiêu chuẩn, quy tắc thẩm định giá.v.v Các tổ chức thẩm định giá quốc tế khu vực Hội tổ chức nghề nghiệp độc lập phi phủ Là hình thức tổ chức nước ưa chuộng, khơng phạm vi quốc gia mà cịn phát triển phạm vi khu vực giới Trong phạm vi khu vực có Hội người thẩm định giá Châu Âu (TEGoVA), Hội người thẩm định giá Bắc Mỹ (UPAV), Hội người thẩm định giá nước ASEAN (AVA) Trên phạm vi giới có Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC), gần Hội Thẩm định giá quốc tế (WAVO ) Mục đích Hội nhằm thiết lập tiêu chuẩn ngành, tạo thống phạm vi khu vực toàn cầu để trao đổi thông tin, phương pháp kinh nghiệm thẩm định, nâng cao lực trình độ thẩm định viên, hỗ trợ nước với để phát triển công nghệ thẩm định giá-là công nghệ mẻ nhiều nước Dưới vài đơn cử hoạt động Hội mang tính giới khu vực: Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế (International Valuation Standard Committee - IVSC) tổ chức phi phủ thành lập với mục đích đưa tiêu chuẩn thẩm định giá, hướng dẫn phương pháp thẩm định giá, tiến tới thống tiêu chuẩn quốc tế thẩm định giá Thành viên tham gia hội thẩm định giá chuyên nghiệp từ khắp nơi giới, tuân thủ quy định Ủy ban Hội thẩm định viên giá ASEAN (Asean Valuer Association - AVA) tổ chức phi phủ Mục tiêu hoạt động Hội củng cố quan hệ hợp tác thẩm định viên nước thành viên khối ASEAN, triển khai thúc đẩy phát triển nghề thẩm định giá khu vực, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá nước khu vực Việt Nam thành viên Hội thẩm định viên giá ASEAN, qua tham gia Hội nghị thường niên, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn thẩm định giá,… Công việc cụ thể thẩm định viên ? Công việc cụ thể thẩm định viên Thẩm định giá việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định theo tiêu chuẩn Việt Nam theo thông lệ quốc tế Nghề thẩm định giá chia làm hai cấp: chuyên viên thẩm định giá trợ lý chuyên viên thẩm định giá Tùy theo quy mô, loại hình kinh doanh… cơng ty mà cơng việc chuyên gia thẩm định tài sản khác Tuy nhiên, nhìn chung nhiệm vụ đặc trưng chuyên gia thẩm định giá là: - Trực tiếp thực thẩm định giá hợp đồng thuộc lĩnh vực: thẩm định giá bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp Lập báo cáo định giá đề xuất kết định giá - Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng chứng thư, báo cáo thẩm định giá - Tham gia đề xuất, cảnh báo rủi ro việc định giá, quản lý nhóm tài sản theo thời kỳ - Theo dõi, quản lý hồ sơ định giá; chủ trì cơng tác định giá lại tài sản Hện ngành Thẩm Định giá cần nhân lực, nguồn nhân lực có chun mơn cao Do vậy, hội việc làm rộng mở với ứng viên tiềm Với cử nhân thẩm định giá, bạn có nhiều hội lựa chọn địa điểm làm việc Ngoài hai trung tâm thẩm định giá trực thuộc Bộ Tài Chính, thời gian tới tỉnh, thành phố thành lập doanh nghiệp thẩm định giá Bạn làm việc với chức danh khác nhau: - Thẩm định giá viên quan có chức thẩm định giá tài sản, hàng hóa thuộc bộ, ngành kinh tế Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên Môi trường - Cán chuyên viên thẩm định giá tổ chức khác sở, phịng tài chính, phịng địa địa phương đơn vị kinh tế văn phịng luật sư sở hữu trí tuệ, phịng kiểm định chất lượng - Cán chuyên viên thẩm định giá làm việc đơn vị kinh doanh ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty xuất nhập khẩu, công ty xây dựng, cơng ty kiểm tốn, cơng ty chứng khốn… - Giảng viên, cán nghiên cứu trường ĐH có đào tạo giảng dạy thẩm định giá, viện nghiên cứu Thẩm định viên khả chuyên mơn, am hiểu thị trường, có kiến thức văn pháp luật lĩnh vực đầu tư, tư vấn; hiểu biết sâu rộng lĩnh vực phân tích tài chính, thẩm định giá, khả ngoại ngữ tin học (các ứng dụng tin học văn phịng), tính kiên trì cẩn thận việc thu thập thơng tin xử lý số liệu Nghề thẩm định giá đòi hỏi bạn phải tự tin vào khả kết thẩm định Vì người cung cấp dịch vụ cho khách hàng nên bạn cần động việc xử lý mối quan hệ, tình phát sinh Do tính chất đặc biệt nghề thẩm định giá, tố chất kể trên, người thẩm định giá cần phải có tính kỷ luật (tn thủ tiêu chuẩn thẩm định giá, chịu trách nhiệm trước pháp luật) tính trung thực cao 7.2 Mục tiêu đào tạo chuyên ngành - Sinh viên tốt nghiệp sử dụng phương pháp có cở sở khoa học thực tiễn để đánh giá định giá bất động sản, máy móc thiết bị có giao dịch thị trường - Có thể xác định mức giá hợp lý tài sản chấp, đánh giá mức độ mạo hiểm, độ tin cậy tính khả thi dự án đầu tư - Đánh giá tính chất "ảo", tính đầu cơ, mức độ "bong bóng" tính "bầy đàn" giá diễn thị trường chứng khoán thị trường bất động sản - Đánh giá định giá mức giá hợp lý doanh nghiệp, cổ phiếu thương hiệu doanh nghiệp - Tư vấn cho quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cá nhân đưa định đầu tư, mua sắm hợp lý, giảm thiểu rủi ro đến mứcthấp - Có lực quản trị kinh doanh, maketing, mơi giới, quản lý sàn giao dịch thẩm định tính khả thi dự án đầu tư vào bất động sản 7.3 Chương trình đào tạo kỹ chuyên ngành * Chương trình đào tạo Ngồi phần kiến thức đại cương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, chương trình đào tạo chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh bất động sản gồm hai khối kiến thức: kiến thức sở ngành kiến thức chuyên ngành - Về khối kiến thức sở ngành: có mơn học Pháp luật kinh tế, Tài tiền tệ, Tin học ứng dụng, Kinh tế lượng, Quản lý tài cơng, Quản trị ngân hàng thương mại, Kế tốn tài chính, Kế tốn quản trị, Quản trị kinh doanh, Thị trường chứng khoán đầu tư chứng khốn, Cơ sở hình thành giá thị trường, Quản lý quy hoạch đất đai, Tài doanh nghiệp, Phân tích tài doanh nghiệp… - Về khối kiến thức chuyên ngành: Sinh viên trang bị kiến thức chuyên ngành là: Thị trường bất động sản, Cơ sở lý thuyết thẩm định giá, Định giá máy thiết bị, Định giá bất động sản, Định giá doanh nghiệp Kinh doanh BĐS bất động sản * Kỹ chuyên ngành - Phân tích, đánh giá vật, tượng mặt tốt xấu, ưu điểm nhược điểm, nhiều góc độ lợi ích nhiều giai đoạn khác để rút kết luận Kỹ vào thói quen nghề nghiệp nếp sống sinh viên sau - Phân tích, đánh giá chu kỳ thị trường: thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản Phân tích, đánh giá tác động sách kinh tế nói riêng, tác động mơi trường vĩ mơ nói chung đến di chuyển dòng vốn làm sở dự báo giá hàng hóa, dịch vụ chủ yếu kinh tế - Tổ chức hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, xác định vai trị chức năng, quyền hạn trách nhiệm thành viên công tác thẩm định giá trị tài sản nghiệp vụ cụ thể hoạt động kinh doanh bất động sản - Có lương tâm đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết tôn trọng pháp luật; biết phân tích xử lý thơng tin, có tư khoa học làm việc độc lập * Chuẩn đầu chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh Bất Động sản Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh BĐS Học viện Tài u cầu chuẩn đầu sau: • Có quan điểm trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Có đạo đức nghề nghiệp, am hiểu tơn trọng pháp luật • Có chun mơn sâu Định giá tài sản kinh doanh BĐS đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực quan nhà nước, doanh nghiệp có khả hành nghề độc lập • Biết sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơng tác chun mơn • Biết sử dụng thành thạo máy tính, biết làm việc độc lập làm việc theo nhóm để hồn thành tốt cơng việc giao • Có khả phân tích tình đánh giá rủi ro nghề nghiệp có khả nghiên cứu khoa học chuyên ngành * Cơ hội nghề nghiệp chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh Bất Động sản Cho đến chủ quan để khẳng định rằng: hầu hết sinh viên chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh BĐS Học viện Tài trường có việc làm ngành nghề đào tạo, xã hội thừa nhận đánh giá cao Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm nhiều vị trí khác tổ chức - Đối với khu vực quản lý nhà nước: có Bộ, Sở Tài nguyên Mơi trường; Bộ, Sở Xây dựng; Bộ Tài chính, Cục quản lý giá Bộ Tài Chính, Viện nghiên cứu thị trường giá cả, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Thành phố Hồ chí minh, Trung tâm lưu ký chứng khốn Đó nơi có cơng tác quản lý nhà nước hoạt động định giá tài sản, máy móc thiết bị, bất động sản, kinh doanh bất động sản đánh giá doanh nghiệp - Đối với khu vực doanh nghiệp : công ty thẩm định giá chuyên nghiệp; phận thẩm định tài sản chấp thẩm định tín dụng ngân hàng; cơng ty kiểm tốn; doanh nghiệp kinh doanh, quản lý, môi giới bất động sản, Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước, công ty mua bán nợ - Ngoài ra, thực say sưa, tâm huyết nghề nghiệp, với kiến thức kỹ đào tạo, sinh viên trường hồn tồn tự trả lương tự gánh chịu rủi ro cho mà khơng cần phải tìm việc doanh nghiệp hay tổ chức khác Đây điều góp phần quan trọng làm nên "Thương hiệu" đóng góp vào "giá trị" chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh bất động sản Học viện Tài Nguyên tắc thẩm định giá ứng dụng Các nguyên tắc thẩm định giá hầu hết xuất phát từ nguyên tắc kinh tế Phương pháp thẩm định giá dựa số nguyên tắc định Ví dụ: - Phương pháp so sánh: ứng dụng nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc cân bằng, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc ảnh hưởng yếu tố bên - Phương pháp chi phí: ứng dụng nguyên tắc sử dụng cao & tốt nhất, nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc ảnh hưởng yếu tố bên ngồi - Phương pháp vốn hố thu nhập: ứng dụng ngun tắc dự đốn lợi ích tương lai, nguyên tắc hoà hợp, nguyên tắc thay đổi, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc cân - Phương pháp thặng dư: ứng dụng nguyên tắc sử dụng cao - tốt nhất, nguyên tắc cân phát triển đất, nguyên tắc đóng góp Các nguyên tắc vận dụng trường hợp cụ thể áp dụng, khơng thiết áp dụng tồn nguyên tắc Sự khác biệt chi phí, giá trị giá trị thị trường: Trong thẩm định giá, thẩm định viên cần hiểu khác biệt chi phí, giá trị, giá trị thị trường để thẩm định tài sản cho đúng: o Chi phí tổng số tiền chi cho việc hình thành tài sản bất động sản, máy móc thiết bị số tiền bỏ để sở hữu thương hiệu, doanh nghiệp…… o Giá trị tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp …là giá trị mà khách hàng nghĩ họ có sở hữu hay sử dụng tài sản, thương hiệu, doanh nghiệp o Giá trị thị trường: mức giá ước tính mua bán tự nguyện thị trường vào thời điểm thẩm định(Tham khảo thêm tiêu chuẩn TĐGVN) Thông thương chi phí phí giá trị khơng nhau, có trường hợp chi phí giá trị Để hiểu rõ ta xem ví dụ sau: Ơng A mua nhà với số tiền 5.600.000.000 đồng (trong cơng trình xây dựng 400.000.000 đồng), sau ơng A cho tháo dỡ tồn xây lại nhà, chi phí cho việc xây nhà sau trừ vật liệu thu hồi 800.000.000 đồng (trong thu vật liệu 30.000.000 đồng) Trong trường hợp này: o Chi phí ơng A bỏ để có đất cơng trình xây dựng là: 6.400.000.000 đồng (Gồm 5.600.000.000 đồng+ 800.000.000 đồng) o Giá trị nhà là: 6.030.000.000 đồng, giá trị đất: 5.200.000.000 đồng giá trị cơng trình xây dựng: 830.000.000 đồng o Tại thời điểm Ơng A hồn thiện xong nhà, giá đất khu vực có xu hướng tăng lên khảo sát 6.000.000.000 đồng cho diện tích mà Ông A sở hữu, giá vật liệu xây dựng tăng lên theo ước tính để xây dựng nhà tương tự cần phải bỏ khoảng 900.000.000 đồng Trong trường hợp giá thị thị trường nhà ơng A là: 6.900.000.000 đồng giá trị đất: 6.000.000.000 đồng giá trị cơng trình xây dựng: 9000.000.000 đồng Tổng quan chuyên ngành Định giá tài sản Kinh doanh bất động sản Kinh tế thị trường mở nhiều hội khơng thách thức Trồng mắc ca, ni cá hồi, làm biển quảng cáo, bán hàng qua mạng, thiết kế phần mềm, giám sát thi công, tư vấn pháp lý hàng loạt ngành, nghề, dịch vụ xuất Việt Nam Định giá tài sản kinh doanh BĐS ngành, nghề Chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh BĐS thức thành lập đào tạo Học viện Tài năm 2003, theo yêu cầu cấp bách nhà nước công tác quản lý giá, theo nhu cầu tự thân doanh nghiệp cá nhân bước phát triển kinh tế thị trường nước ta Xây dựng chế thị trường để thị trường tự định giá, để tận dụng tính độc lập, khách quan thị trường Nhưng giá thị trường lúc giá đúng, lúc đủ tin cậy để định Nhà nước khách hàng lớn doanh nghiệp Mỗi ngày có hàng vạn tài sản đầu tư, mua sắm nhằm trang bị cho quan, công sở, cho nhu cầu an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội Nhu cầu thẩm định mức giá hợp lý tài sản nhằm chống thất thoát tiền thuế dân lớn Hàng vạn tổ chức, cá nhân thành đạt lên cách ngoạn mục nhờ vào chứng khoán hay bất động sản Nhưng khơng cá nhân tổ chức trở nên khánh kiệt, phá sản bong bóng tài sản gây nên Giá hầu hết hàng hóa, dịch vụ nhiều thái Thị trường hưng phấn mức, lúc khác lại bi quan mức Cơ chế thị trường, mở nhiều hội, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân phải cập nhật kiến thức nhằm dự phòng chống đỡ cách tốt với rủi ro nẩy sinh chế thị trường Chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh bất động sản Học viện Tài đời bối cảnh ... Vai trò thẩm định giá kinh tế thị trường Thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường, biểu sau: 3.1 Chức tầm quan trọng thẩm định giá kinh tế thị trường - Tư vấn giá trị, giá. .. tiêu dùng Trong hoạt động thẩm định giá giới có dạng chủ yếu sau: - Thẩm định giá bất động sản - Thẩm định giá động sản - Thẩm định giá doanh nghiệp - Thẩm định giá lợi ích tài - Thẩm định giá nguồn... đóng góp vào "giá trị" chuyên ngành Định giá tài sản kinh doanh bất động sản Học viện Tài Nguyên tắc thẩm định giá ứng dụng Các nguyên tắc thẩm định giá hầu hết xuất phát từ nguyên tắc kinh tế Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO, HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Từ khóa liên quan