0

GIAI CHI TIET CHUYEN QUYNH LUU LAN 2 NAM 2013

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:02

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệ[r] (1)Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu Sở GD-ĐT Nghệ An Trường THPT Quỳnh Lưu3 o0o HD GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Năm học 2012 – 2013 Môn: Vật Lý – Khối A; A1 o0o -Mã đề: 148 Cho biết: h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19 C; me = 9,1 10-31 kg; NA = 6,02.1023 mol – 1; A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40) Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ T = π (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại và vật m có gia tốc là - 2(cm/s2) thì vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2 ) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m 1, có hướng làm lò xo nén lại Biết tốc độ chuyển động vật m2 trước lúc va chạm là 3 (cm/s) Quãng đường mà vật m1 từ lúc va chạm đến vật m1 đổi chiều chuyển động là A 6(cm) B 6,5(cm) C 2(cm) D 4(cm) amax 2cm HD: + Lúc đầu biên độ dao động vật m1 : A1 =  + Vì va chạm là xuyên tâm nên ĐLBT Động lượng và ĐLBT năng: m2 v02 m1v1  v2 m2 ⇒ v02 2v1  v2 (1) 1 m2 v02  m1v12  m2v22 2 + Từ (1) và (2) ta tính được: ⇒ v 2v  v 02 (2) v1 2 3m / s v2 (2 3) 2 A2  x    4cm  12 + Sau va chạm biên độ dao động vật m1 lúc sau A2 : + Quãng đường vật m1 từ lúc va chạm đến vật m1 đổi chiều chuyển động là: S = A1 + A2 = + = 6cm Câu Một nguồn sáng có công suất P = 2(W), phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,597(µm) tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt là 4(mm) và mắt còn có thể cảm nhận ánh sáng tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt 1(s) Bỏ qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt còn trông thấy nguồn là A 274(km) B 470(km) C 27(km) D 6(km) P HD: + Cường độ sáng I điểm cách nguồn khoảng R là: I = πR P πd Pd πd = + Năng lượng ánh sáng mà mắt có thể nhận được: W = IS = I = 4 πR2 16 R2 (với d đường kính mắt) hc hc Pd Pd2 λ ⇒ 80 ⇒ + Mà W = 80 = R = = 0,274.106 (m) = 274 (km) λ λ 16 R2 16 80 hc √ Câu Người ta dùng Laze hoạt động chế độ liên tục để khoan thép Công suất chùm laze là P = 10(W), đường kính chùm sáng là 1(mm) Bề dày thép là e = 2(mm) và nhiệt độ ban đầu là 300C Biết khối lượng riêng thép D = 7800(kg/m 3); nhiệt dung riêng thép C = - Mã đề:148 (2) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu 448(J/kg.độ); nhiệt nóng chảy thép L = 270(kJ/kg) và điểm nóng chảy thép tc = 15350C Thời gian khoan thép là A 1,56(s) B 1,16(s) C 0,86(s) D 2,78(s) HD: + Gọi t là thời gian khoan thép + Nhiệt lượng Laze cung cấp thời gian t này: Q=Pt=10 t ( J ) πd + Khối lượng thép cần hoá lỏng: m=SeD= (d là đường kính lỗ eD =12, 10 −6 kg khoan) + Nhiệt lượng cần để đưa khối thép này từ 300C lên 15350 là: Q1=mc(t c − t ¿ )=8 , 293( J ) + Nhiệt lượng cần sau đó để nung chảy khối thép: Q=Lm=3 ,321(J ) + Theo định luật bảo toàn lượng: Q=Q +Q2 ⇔ 10 t=8 , 293+3 ,321 ⇒ t =1,16 (s) Câu Có hai cuộn dây mắc nối tiếp mạch điện xoay chiều thì hiệu điện trên chúng lệch pha π /3 và điện trở r1 cuộn (1) lớn gấp √ lần cảm kháng ZL1 nó, hiệu điện hiệu dụng trên cuộn (1) lớn gấp lần cuộn (2) Tỉ số hệ số tự cảm cuộn dây (1) và (2) là: A B C D HD: + Ta có u1 và u2 sớm pha i ZL  1    1  ⇒ r1 + Với r1 = √ ZL1 tan   2  1   2  suy cuộn cảm + Mặt khác L Z L21 4 Z L22  1 2 Z  r1  Z L1 4Z L2 ⇒ ⇒ L2 + Ta lại có U = 2U2 Z = L2 với r = √ Z 1 L1 Câu Sự phóng xạ và phân hạch không có cùng đặc điểm nào sau đây: A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B biến đổi hạt nhân C xảy cách tự phát D tạo hạt nhân bền vững HD:+ Sự phóng xạ là quá trình tự phát còn phân hạch phải có hấp thụ hạt nơtrôn nhiệt thì quá trình xảy Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị tần số góc ω1 =50 π ( rad /s ) và ω2 =200 π (rad/ s) Hệ số công suất đoạn mạch 1 A B C D √13 √ 12 √2 R R cos   Z R  ( L  )  C HD: + Áp dụng công thức: + Do cosφ1 = cosφ2 ta có: (1 L  + Mà ω1 ≠ ω2 nên: ϖ L− 2 ) (2 L  ) 1C 2C 1 1 1 =−(ϖ L− )⇒(ϖ + ϖ 2) L= ( + )⇒ LC= (1) ϖ1 C ϖ2 C C ϖ1 ϖ2 ϖ1 ϖ2 + Theo bài L = CR2 (2) - Mã đề:148 (3) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu L C + Từ (1) và (2) ta có: R R  12 100 1  R 12 100 R cos  + Vậy hệ số công suất là: R  Z1 R R  (1 L  ) 1C  13 Câu Nguồn sáng thứ có công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 450(nm) Nguồn sáng có công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600(nm) Trong cùng khoảng thời gian, tỉ số số phôton mà nguồn phát so với số phôton mà nguồn phát là 3:1 Tỉ số P và P2 là: A 4/3 B C D 9/4 P N1 λ2 N1 hc N hc 0,6 ⇒ = HD: + Ta có: P1 = ; P2 = =3 = λ1 λ2 , 45 P2 N2 λ1 Δt Δt Câu Một lắc lò xo mà cầu nhỏ có khối lượng 500(g) dao động điều hoà với 10 (mJ) Khi cầu có vận tốc 0,1(m/s) thì gia tốc nó là − √ (m/s2) Độ cứng lò xo là: A 60(N/m) B 30(N/m) C 40(N/m) D 50(N/m) 2 2 a v a 2 2 mϖ A 2W HD: + Ta có: W = ⇒ ϖ A 2= (1) ; A = + ⇒ ϖ A = + v (2) m ϖ ϖ ϖ 2W a = +v ⇒k =mϖ 2=50(N /m) + Từ (1) và (2) ta có: m ϖ Câu Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u = 200 √ cos(100 πt )(V), với t đo giây Tại thời điểm t1 điện áp u là u1 = 100(V) và giảm đến thời điểm t sau đó điện áp u là u2 = -100(V) thời điểm t2 sau t1 khoảng nhỏ là : A 0,015(s) B 0,025(s) C 0,0023(s) D 0,005(s) HD: + Vẽ đường tròn biểu diễn u(t) + Thời điểm t1 ứng với điểm M trên đường tròn Thời điểm t M ứng với điểm N N + Khoảng thời gian ngắn ứng với góc quét 2 với 100 sin    200 2 200 + Khoảng thời gian ngắn từ t1 đến t2 là: √2 2 u t T  10 2 0,0023s 0 Câu 10 Trong dàn hợp ca, coi ca sĩ hát với cùng cường độ âm và cùng tần số Khi ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68(dB), dàn hợp ca cùng hát thì đo mức cường độ âm là 80(dB) Số ca sĩ có dàn hợp ca là A 12 người B 16 người C 18 người D 10 người - Mã đề:148 (4) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu HD: + Khi ca sỹ: + Khi n ca sỹ: L1 10 lg Ln 10 lg I 68dB I0 nI 80dB  Ln  L1 12dB 10 lg n  n 16 nguoi I0 Câu 11 Một mạch dao động LC lí tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện không đổi có r = 2(), suất điện động E Sau dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại tụ là 4.10 -6(C) Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến lượng trên tụ lần lượng π −6 10 trên cuộn cảm là (s) Giá trị suất điện động E là: A 4(V) B 6(V) C 8(V) D 2(V) LI 20 HD: + Cường độ dòng điện cực đại qua mạch I0 = E/r Năng lượng ban đầu mạch: W0 = = Q 20 2C Q 20 q ⇒ q = √ Q0 + Khi lượng tụ wC = 3wl ⇒ = 2C 2C √3 Q0 là t = T/12 ⇒ T = 2.10-6 (s) + Thời gian điện tích giảm từ Q0 đến Q0 LI 20 Q 20 10−6 ⇒ I0 = + Mà: T = 2 √ LC = 2.10-6 (s) ⇒ √ LC = 10-6 = = 2C 10−6 √ LC = (A) ⇒ E = I0 r = (V) Câu 12 Nguồn phóng xạ X có chu kì bán rã là T Tại thời điểm t độ phóng xạ nguồn là 2,4.106(Bq), thời điểm t2 độ phóng xạ nguồn đó là 8.105(Bq) Số hạt nhân bị phân rã từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 là 13,85.108 hạt nhân Chu kì bán rã nguồn phóng xạ X là: A T = 10 phút B T = 16 phút C T = 12 phút D T = 15 phút HD: + Độ phóng xạ thời điểm t1 : H0 = H1 = N0 + Độ phóng xạ thời điểm t2 : H = H2 = N ln2 ln ⇒T= ΔN =600 s = 10 phút ΔN =H − H  H1 – H2 = H0 – H = (N0 – N) ⇒ H0− H T Câu 13 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tượng điện áp xoay chiều có giá trị không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở là 100(V) Ở cuộn sơ cấp, ta giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở là U; ta tăng thêm n vòng dây cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở là U/2.Giá trị U là: A 50(V) B 100(V) C 150(V) D 200(V) HD: + Gọi điên áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp là U1, số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là N1 và N2 U N1 U N1− n = = + Ta có: Ban đầu: (1); Khi giãm n vòng: (2); Khi tăng n vòng: 100 N U N2 U N 1+ n = (3) U N2 N1 U = + Lấy (1) : (2) ta được: (4) 100 N −n N1 U = + Lấy (1) : (3) ta được: (5) 200 N +n - Mã đề:148 (5) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu 200 N 1+ n = ⇒ N 1+ n=2 N − n⇒ N 1=3 n 100 N −n N1 =150 (V) + Từ (4) ⇒ U = 100 N −n + Lấy (4) : (5) ta được: Câu 14 Nguyên tắc việc thu sóng điện từ dựa vào: A tượng hấp thụ sóng điện từ môi trường B tượng giao thoa sóng điện từ C tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở D tượng cộng hưởng điện mạch LC HD: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào tượng cộng hưởng mạch LC Câu 15 Tụ điện máy phát sóng điện từ có giá trị điện dung C1 ứng với tần số phát là f1 Nếu mắc nối tiếp với C1 tụ khác có điện dung C2 = 100C1 thì tần số máy phát là f Mối liên hệ f1 và f2 là: A f2  1000f1 B f2  0,001f1 C f2  1,005f1 D f2  0,995f1 f C   I f1 CII HD: + Ta có: 2f = LC (1) + Mặt khác C2 = nC1 ; CI = C1 và CII = C1C2/(C1+C2) f2  1 n + Thay (2) vào (1) ta có f1 ⇒ (2) f2  1,005f1 Câu 16 Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y âng Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc Ánh sáng lục có bước sóng 1 = 520(nm) và ánh sáng cam có bước sóng 590(nm) ≤ 2 ≤ 650(nm) Trên màn quan sát hình ảnh giao thoa người ta thấy vân sáng trung tâm và vân cùng màu kề nó có 11 vân sáng màu lục Bước sóng 2 có giá trị là: A 624(nm) B 612(nm) C 606,7(nm) D 645(nm) HD: + Vị tí hai vân sáng trùng xtrùng = k1λ1 = k2 λ2 + Trên màn quan sát hình ảnh giao thoa người ta thấy vân sáng trung tâm và vân cùng màu kề nó có 11 vân sáng màu lục ⇒ k1 = 12 12 λ 6240 = ⇒ 12λ1 = k2λ2 ⇒ λ 2= (nm) k2 k2 + Do: 590nm ≤ λ2 ≤ 650nm ⇒ 9,6 ≤ k2 ≤ 10,6 ( k Є Z ) ⇒ k2 = 10 ⇒ λ2 = 624nm Câu 17 Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R mắc nối tiếp Hai đầu đoạn mạch trì điện áp u = U 0cos(ωt) Giả sử LCω2 = 1, lúc đó điện áp hai đầu cuộn dây UL lớn U C A R > B tăng L để dẫn đến UL > U L C giảm R để I tăng dẫn đến UL > U D R < L C HD: + Lúc này mạch có cộng hưởng; UR = U L L + Để UL > U = UR thì ZL > R ωL > R R < LC = C Câu 18 M, N, P là điểm liên tiếp trên sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4(mm), dao động N ngược pha với dao động M, với MN = NP/2 = ⇒ ⇒ ⇒ - Mã đề:148 (6) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu 1(cm) Cứ sau khoảng thời gian ngắn là 0,04(s) sợi dây có dạng đoạn thẳng Tốc độ dao động phần tử vật chất điểm bụng qua vị trí cân (lấy π = 3,14) A 375(mm/s) B 363(mm/s) C 628(mm/s) D 314(mm/s) T =0 , 04 ⇒ T =0 , 08 (s) HD:+ Chu kì: + Do: M, N ngược pha nên M, N đối xứng qua điểm nút O; N, P cùng biên độ cm nên NB = BP λ + Ta có: MN = NP/2 ⇒ MN = NB = BP = cm Và MP = + Biểu diễn đường tròn; góc MOP = π =8 mm π ⇒ Các góc ⇒ AB= π cos 3 2π + Vận tốc cực đại bụng: vmax = AB = 628 mm/s T Câu 19 Tia nào sau đây có chất khác với các tia còn lại: A Tia gamma B Tia X C Tia tử ngoại HD: Tia catôt là chùm electron còn ba tia còn lại có chất là sóng điện từ D Tia catôt Câu 20 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1, S2 cách 8(cm) dao động cùng pha, sóng sinh có bước sóng 1,5(cm) N là điểm thuộc đường trung trực đoạn thẳng S1S2 dao động ngược pha với hai nguồn Khoảng cách nhỏ từ N đến đoạn thẳng S1S2 là: A ≈ 3,4(cm) B ≈ 4,2(cm) C ≈ 2,6(cm) D ≈ 1,8(cm) u =u =a cos ωt HD: + Giả sử phương trình sóng hai nguồn: 2 d   u N 2a cos  t  ⇒    phương trình sóng N: πd + Độ lệch pha sóng N và nguồn: Δϕ= λ πd λ =(2 k +1) π ⇒ d=( k +1 ) + Để dao động N ngược pha với dao động nguồn thì: Δϕ= λ λ S1S2 /2 ⇒ ( k +1 ) S1S /2  k + Do d 2,16 Để dmin thì k = 2 dmin= xmin SS      xmin 3, 4cm   Câu 21 Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng xuống chậm dần với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa lắc là 1,5(s) Khi thang máy chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa lắc là 3(s) Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa lắc là A 2,6(s) B 2,2(s) C 3,9(s) D 1,9(s) HD:+ Thang máy xuống chậm dần đều, gia tốc trọng trường hiệu dụng: g1 = g + a + Thang máy xuống nhanh dần đều, gia tốc trọng trường hiệu dụng: g2 = g - a T2 g g +a + Ta có: = 1⇔ = ⇔ a=0,6 g T1 g2 1,5 g−a + Ta có: √ ( √ √ ) g T g+ a = 1= ⇒T ≈ 1,9(s ) T1 g g - Mã đề:148 (7) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu Câu 22 Trong máy phát điện xoay chiều pha, tốc độ quay rôto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số dòng điện xoay chiều máy phát tăng từ 50(Hz) đến 60(Hz) và suất điện động hiệu dụng máy thay đổi 40(V) so với ban đầu Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay rôto thêm 60 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng máy phát đó là A 400V B 240V C 320V D 280V HD: + Suất điện động hiệu dụng tỉ lệ thuận với tần số dòng điện phát ra, nên ta có: E ' 60 E+ 40 = = ⇒ E=200 V E 50 E + Hai lần tăng tốc độ quay lượng thì suất điện động hiệu dụng tăng lượng ⇒ E” = E + 2.40 = 280V Câu 23 Con lắc đồng hồ chạy đúng mặt đất, đưa lắc lên độ cao h=1,6(km) thì ngày đêm đồng hồ chạy nhanh chậm bao nhiêu? Biết bán kính trái đất R=6400 (km) A Nhanh 10,8(s) B Chậm 21,6(s) C Chậm 10,8(s) D Nhanh 21,6(s) ΔT h 1,6 = = >0 ⇒ ΔT >0 Chu kì tăng, đồng hồ chạy chậm HD: + Ta có: T R 6400 + Thời gian đồng hồ chạy chậm ngày đêm là: ΔT h 1,6 θ= ⋅24 3600= ⋅86400= ⋅86400=21 , 6(s) T1 R 6400 Câu 24 Để xác định lượng máu bệnh nhân người ta tiêm vào máu bệnh nhân lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24( chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2( Ci) Sau 7,5 người ta lấy 1(cm3) máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút Thể tích máu người đó bao nhiêu? A 6,25 lít B 6,54 lít C 5,52 lít D 6,00 lít HD: + Độ phóng xạ ban đầu: H0 = 2,10-6.3,7.1010 = 7,4.104Bq + Độ phóng xạ sau 7,5 giờ: H = 502V phân rã/phút = 8,37V Bq (V thể tích máu: cm3 ) H , 37 V 2−0,5 = = ⇒ 8,37 V = 7,4.104.2-0,5 + Ta có: H = H0 2-t/T = H0 2-0,5 ⇒ H 7,4 104 7,4 10 2− 0,5 ⇒ V= = 6251,6 cm3 = 6,25 lit ,37 Câu 25 Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động là: x 1=A cos( ωt+ϕ1 ) ; x 2=A cos(ωt+ϕ2 ) Cho biết: x 21+ x 22 = 13(cm2) Khi chất điểm thứ có li độ x1 =1(cm) thì tốc độ nó cm/s Khi đó tốc độ chất điểm thứ hai là A 6(cm/s) B 8(cm/s) C 12(cm/s) D 9(cm/s) HD:+ Từ x 21+ x 22 = 13(cm2) Đạo hàm hai vế theo thời gian ta có ( v1 = x’1 ; v2 = x’2) x1 v1 v 2=− ⇒ 8x1v1 + 2x2v2 = ⇒ x2 + Khi x1 = cm thì x2 = ± cm ⇒ v2 = ± cm/s + Vậy tốc độ chất điểm thứ hai là cm/s Câu 26 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 2(mm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 2(m) Nguồn sáng dùng thí nghiệm phát hai xạ đơn sắc 1 = 0,5(m) và 2 = 0,7(m) Vân tối đầu tiên quan sát cách vân trung tâm A 0,25(mm) B 1,75(mm) C 3,75(mm) D 0,35(mm) HD: + Vân tối đầu tiên quan sát là vị trí mà hai hệ vân cho vân tối: x t 1=x t 1 1 (k1  )1 (k2  )2  (k1  ).5 ( k2  ).7  5k1 7 k2   2 2 7k 1 D  k1   k2min 2  x2 (2  0,5) 1.75mm a - Mã đề:148 (8) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu Câu 27 Ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T Mẫu chất phóng xạ và biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y và hạt nhân X là k Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là A 4k+3 B 4k/3 C k + D 4k − λ.t NY ΔN N (1− e ) = = =k ⇒ e− λ t = (1) HD: + Tại thời điểm t1: − λ.t N1 X N1 k +1 N0 e − λ t NY ΔN N (1 − e ) − e− λ(t +2T ) ❑ = = = − λ(t +2T ) = − λ.t −2 λT − 1(2) + Tại thời điểm t2: k = − λ t N1 X N2 N0 e e e e 1 1 2 1 + Mặt khác ta có: e  T e + Thay (1), (3) vào (2) ta được: 2 ln T T k ❑= e  ln  1 1+k (3) − 1=4 k +3 Câu 28 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất mạch: A tăng B không đổi C D giảm Z − ZC HD: + Mạch có tính cảm kháng thì ZL>ZC ⇒ tan ϕ= L >0 R ϕ tăng ⇒ cos ϕ giảm + Tăng tần số thì ZL tăng, ZC giảm ⇒ tan ϕ tăng ⇒ Câu 29 Một lắc lò xo có k = 100(N/m) và vật nặng khối lượng m = 5/9(kg) dao động điều hoà theo phương ngang có biên độ A = 2cm trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang Tại thời điểm m qua vị trí động năng, vật nhỏ khối lượng m0 = 0,5m rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m Khi qua vị trí cân hệ (m+m0 ) có tốc độ là A 20(cm/s) B 25(cm/s) C 30(cm/s) D 50(cm/s) 2 A √2 kx kA ⇒ x= HD: + Vị trí wđ = wt: = = √ (cm) 2 2 mv kx k ⇒ v=x + Khi đó vận tốc m là: = = √ √ 180 = √ 10 (cm/s) 2 m mv + Theo ĐLBT động lượng theo phương ngang ta có: (m + m 0)v0 = mv ⇒ v0 = = v=4 m+m0 √ 10 (cm/s) (m+m0) v 2max (m+m0) v 20 kx + Khi qua VTCB hệ hai vật có tốc độ cực đại: = + 2 2 kx ⇒ = 160 + 240 = 400 ⇒ vmax = 20 cm/s v 2max = v 20 + m+m0 √ Câu 30 Chiết suất môi trường suốt các xạ điện từ A tia hồng ngoại lớn chiết suất nó tia tử ngoại B giảm dần từ màu đỏ đến màu tím C giảm dần từ màu tím đến màu đỏ D có bước sóng khác qua có cùng giá trị HD: Chiết suất tia tim lớn còn với tia đỏ nhỏ Câu 31 Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng là 1(mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5(m) Ánh sáng đến hai khe là đơn sắc có bước sóng 0,6(μm) Trên màn quan sát, xét hai điểm M, N nằm cùng phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm là 2(mm) và 8(mm) Số vân sáng quan sát đoạn MN là A B C D - Mã đề:148 (9) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu HD: i D 1,5mm   ki 8  1,5k 8  1,  k 5,3  k 2,3, 4, a (4 vân) Câu 32 Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100(  ); C= 10− (F); L=  (H) 2π cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100  t (A) Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch điện π π A u=200 √ cos(100 πt − ) (V) B u=200 √ cos(100 πt+ ) (V) 4 π C u=200 cos (100 πt − ) (V) D π u=200 cos (100 πt+ ) (V) 1 ZC   .C 10  Z L  L.  100 300 100  2 = 200  HD: + Cảm kháng : ; Dung kháng : + Tổng trở : Z = R  ( Z L  Z C )  100  (300  200) 100 2 + Điện áp cực đại : U0 = I0.Z = 100 V =200 V Z  Z C 300  200  tg  L  1   45  rad R 100 + Độ lệch pha :    u  i   0   rad 4 + Pha ban đầu HĐT :  U cos(t   u ) 200 cos(100t  ) (V) + Biểu thức Điện áp: u = Câu 33 Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các tụ Tụ có giá trị điện dung C biến đổi giá trị C1=10(pF) đến C2 = 490(pF) ứng với góc quay các tụ là α các tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2(H) để làm thành mạch dao động lối vào máy thu vô tuyến điện Để bắt sóng 19,2m phải quay các tụ góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé A 15,70 B 17,50 C 19,10 D 51,90 λ2 19 ,22 HD: + Bước sóng: λ = 2πc √ LC ⇒ C = = = 51,93.10-12 F = π c2 L π 1016 10 −6 51,93 pF C − C1 + Điện dung tụ điên: C = C +  = 10 +  = 51,93 (pF) (  là góc quay kể từ C1 = 180 10 pF) ⇒  = 15,7230 = 15,70 Câu 34 Một sóng học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10(Hz), tốc độ truyền sóng 1,2(m/s) Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng phương truyền sóng, cách 26(cm) (M nằm gần nguồn sóng hơn) Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Khoảng thời gian ngắn sau đó điểm M hạ xuống thấp là A 1/120(s) B 1/60(s) C 1/12(s) D 11/12(s) MN 26  HD: + Ta có:  = 12 cm ;  = 12 = + hay MN = 2 + - Mã đề:148 (10) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu   Dao động M sớm pha dao động N góc  Dùng liên hệ dao động điều hòa và chuyển động tròn dễ dàng thấy : Ở thời điểm t, uN = -a a (xuống thấp nhất) thì uM = và lên 5T 1 s s  s  Thời gian tmin = = 60 12 ; (với T = f 10 )  226 Câu 35 Hạt nhân 88 Ra có chu kì bán rã 1570 năm, đứng yên phân rã hạt  và biến đổi thành hạt nhân X Động hạt  phân rã là 4,800(MeV) Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ số khối chúng Năng lượng toàn phần toả phân rã la A 5,426(MeV) B 3,215(MeV) C 4,887(MeV) D 4,713(MeV) mα WX PX+ ⃗ Pα = ⃗0 ⇒ PX =P α ⇒ HD: + Áp dụng định luật BT động lượng: ⃗ = = 222 mX Wα ⇒ WX = 4 Wα = 4,8 = 0,087 MeV 222 222 + Áp dụng định luật BT lượng toàn phần: ∆E = W  + WX = 4,8 + 0,087 = 4,887 MeV Câu 36 Một lắc lò xo nằm ngang, vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A Khi vật vị trí x =A/2, người ta thả nhẹ nhàng lên m vật có cùng khối lượng và hai vật dính chặt vào Biên độ dao động lắc là A A A √7 A √5 A B C D 2 √2 2 v A v k A2  x    2  m   (1) với HD: + Tại vị trí x, ta có: k  v2 A2 v2  A'2 x  '2   2 2m ; vị trí x:   + Khi đặt thêm vật: (2) 2 2 v 3A A 3A 7A A  A'2     A'  thay vào (2), ta 4 + Từ (1) suy   '2  Câu 37 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, vạch ứng với dịch chuyển electron từ quỹ đạo M quỹ đạo K có bước sóng λ = 0,1026(μm), vạch ứng với bước sóng dài dãy Ban-me là λ2 = 0,6566(μm) Bước sóng dài dãy Lai-man là: A 0,1216(μm) B 0,1432(μm) C 0,1824(μm) D 0,0608(μm) hc hc hc HD: + Ta có: = E2 – E1 = (E3 –E1) – (E3 – E2) = λ21 λ1 λ2 λ λ2 ≈ , 1216(μm) + Bước sóng dài dãy Lai-man: λ21= λ2 − λ Câu 38 Hai nhạc cụ khác loại cùng chơi nhạc, ta nhận biết loại nhạc cụ là nhờ âm sắc (sắc thái âm) Âm sắc khác là A tần số khác nhau, lượng khác B độ cao và độ to khác C số lượng, loại họa âm và cường độ các họa âm khác D số lượng các họa âm khác HD: Âm sắc khác là chung khác số lượng, loại họa âm và cường độ các họa âm - Mã đề:148 (11) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu Câu 39 Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40(N/m) và cầu nhỏ A có khối lượng 100(g) đứng yên, lò xo không biến dạng Dùng cầu B giống hệt cầu A bắn vào cầu A dọc theo trục lò xo với tốc độ 1(m/s), va chạm hai cầu là đàn hồi xuyên tâm Hệ số ma sát A và mặt phẳng đỡ là  = 0,1; lấy g = 10(m/s2) Sau va chạm thì cầu A có biên độ lớn là: A 3,759(cm) B 5(cm) C 4,756(cm) D 4,525(cm) HD: Theo ĐL bảo toàn động lượng vận tốc cầu A sau va chạm v = 1m/s 2 2 kA mv kA mv + Theo ĐL bảo toàn lượng ta có: + A Fms = ⇒ + μ mgA= 2 2 401−1 ⇒ 20A2 + 0,1A – 0,05 = ⇒ 200A2 + A – 0,5 = ⇒ A = √ =0 ,04756 m = 4,756 400 cm Câu 40 Khi nói hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai? A Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng chiều B Hành tinh gần Mặt Trời là Kim tinh C Sao chổi là thành viên hệ Mặt Trời D Hành tinh xa Mặt Trời là Hải Vương tinh HD: Hành tinh gần Mặt Trời là Thủy tinh không phải là Kim tinh B PHẦN RIÊNG: Thí sinh chọn làm phần (Phần I Phần II) Phần I Theo chương trình chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện qua mạch sớm pha góc  (với 0<<0,5) so với điện áp hai đầu đoạn mạch Đoạn mạch đó A gồm điện trở và cuộn cảm B gồm cuộn cảm và tụ điện C gồm điện trở và tụ điện D có cuộn cảm HD: Trong mạch điện chứa điện trở và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 42 Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song Nối hai đầu tụ với ắc qui có suất điện động E = 6(V) để nạp điện cho các tụ ngắt và nối với cuộn dây cảm L để tạo thành mạch dao động Sau dao động mạch đã ổn định, thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K mạch nhánh chứa tụ C hở Kể từ đó, hiệu điện cực đại trên tụ còn lại C1 là: A √ (V) B (V) C √ (V) D √ (V) HD: + Gọi C0 là điện dung tụ điên 2C E CU + Năng lượng mạch dao động chư ngắt tụ C2 là: W0 = = =36C 2 I0 LI ƯW , lượng từ trường WL = Li2 = = =9C 4 3W + Khi đó lượng điên trường là: WC = =27C + Năng lượng điên trường tụ là: WC1 =WC2 = 13,5C0 + Sau ngắt tụ lượng còn lại mạch là: W = WL +WC1 = 22,5C0 C U 21 C U 21 + Mà: W = = =22 , 5C ⇒ U12 = 45 ⇒ U1 = √ (V) 2 + Khi i= Câu 43 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thực đồng thời với hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ , các khoảng vân tương ứng thu trên màn quan sát là i = 0,48(mm) và i2 Hai - Mã đề:148 (12) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu điểm điểm A, B trên màn quan sát cách 34,56(mm) và AB vuông góc với các vân giao thoa Biết A và B là hai vị trí mà hai hệ vân cho vân sáng đó Trên đoạn AB quan sát 109 vân sáng đó có 19 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm Giá trị i2 là A 0,32(mm) B 0,24(mm) C 0,60(mm) D 0,64(mm) AB N1  1  i 1 HD: + Số vân sáng xạ vùng AB: N2  AB 1 i2 + Số vân sáng xạ 2 vùng AB: + Số vân trùng hệ vân: N = N1 + N2 - Số vạch sáng quan sát 34,56.10 34,56.10    107  i2 0, 64.10  m 0, 64mm 3 i2 + Hay 19 0, 48.10 Câu 44 Điện trạm điện truyền hiệu điện 20(kV) Hiệu suất quá trình tải điện là H1 = 80% Biết công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ là không đổi Muốn hiệu suất truyền tải tăng lên đến H2 = 95% ta phải: A Tăng hiệu điện lên đến 36,7(kV) B Giảm hiệu điện xuống còn 10(kV) C Giảm hiệu điện xuống còn 5(kV) D Tăng hiệu điện lên đến 40(kV) HD:+ Gọi công suất nơi tiêu thụ là P P P P (1’) ; H2 = + Ta có : H1 = = 0,8 (1) ⇒ P1 = = 0,95 (2) ⇒ P2 = P+ ΔP1 P+ ΔP2 P (2’) 19 H2 P+ ΔP1 , 95 = + Từ (1) và (2): = H1 P+ ΔP2 0,8 ΔP1 19 = + Từ (1’) và (2’) ΔP2 R + Mặt khác: P1 = (P + P1)2 (3) ( Với P + P1 là công suất trước tải) U 21 R P2 = (P + P2)2 (4) ( Với P + P2 là công suất trước tải) U 22 P+ ΔP ¿ ¿ P+ ΔP2 ΔP1 P+ ΔP ¿2 0,8 19 ⇒ U2 = U1 + Từ (3) và (4) = 20 = 36,7 kV ¿ P+ ΔP1 ΔP2 ,95 ¿ ¿ ¿ √ √ Câu 45 Khi nhà nghe đài phát mà có đó cắm, rút bếp điện, bàn là thì thường nghe thấy có tiếng lẹt xẹt loa là: A Do việc cắm, rút khỏi mạng điện tác động đến mạng điện nhà B Do bếp điện, bàn là là vật trực tiếp làm nhiễu âm C Do thời tiết xấu nên sóng bị nhiễu D Do việc cắm, rút khỏi mạng điện tạo sóng điện từ gây nhiễu âm Câu 46 Con lắc đơn gồm sợi dây không giãn, mãnh, dài l=1(m) gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 50(g) mang điện tích q=−2 10 −5 (C) ,lấy g=9 ,86 (m/s 2) Đặt lắc vào vùng điện trường có ⃗ E thẳng đứng hướng xuống, cường độ E = 25(V/cm) Chu kì lắc lúc này là: A 2,21(s) B 1,99(s) C 1,91(s) D 2,11(s) - Mã đề:148 (13) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu q có độ lớn: HD: + Lực điện trường tác dụng lên cầu tích điện −5 F=|q| E=2 10 2500=0 , 05( N ) + Do ⃗ E có hướng thẳng đứng hướng xuống; q< nên lực điện trường ⃗ F có hướng thẳng đứng ⃗ F hướng lên trên nên ngược chiều P F , 05 =8 , 86(m/s2 ) + Ta có gia tốc hiệu dụng: g '=g − =9 , 86 − m , 05 l + Chu kì lắc: T '=2 π =2 π =2 , 11( s) g' , 86 √ √ Câu 47 Khi hiệu điện hai cực ống Cu-lít -giơ giảm 2000(V) thì tốc độ các êlectron tới anốt giảm 6000(km/s) Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là: A 6,16.107(m/s) B 4,5.107(m/s) C 3,06.107(m/s) D 5,86.107(m/s) HD: + Kí hiệu U = 2.10 (V); v = 6.10 m/s mv 02 mv + Ta có: Wđ = – = eUAK (1) với v0 vận tốc electron catot m(vΔv)  W’đ = mv02 – = e(UAK – U) (2) m(vΔv)  ⇒ mv – + Lấy (1) – (2) 2eΔU + (Δv) ⇒ m 2Δv = eU v= = 6,16.107m/s Câu 48 Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D thì khoảng vân là 2(mm) Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D+∆D D-∆D thì khoảng vân thu trên màn tương ứng là 3i0 và i0 Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D+3∆D thì khoảng vân trên màn là: A 2,5(mm) B 5(mm) C 3(mm) D 4(mm) HD : Theo bài ra: D D+ D+ ΔD D − ΔD D D D+3 ΔD i 0= λ ; i0 = λ⇒ ΔD= ; i= λ=2 mm ⇒ i'= λ= λ=2,5 i=5 mm a a a a a Câu 49 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 12(cm) Biết chu kì, khoảng 2T thời gian để vận tốc có độ lớn không vượt quá 24 √ cm/s là ( Với T là chu kỳ dao động ) Chu kì dao động chất điểm A 1(s) B 1,5(s) C 2(s) D 0,5(s) v ≤ 24 √ (cm/s) HD: + Từ giả thuyết,  + Gọi x1 là vị trí mà v = 24 √ (cm/s) và t1 là thời  gian vật từ vị trí x1 đến A -A  Thời gian để vận tốc có độ lớn không vượt quá 24 √ (cm/s) là: t = 4t1 = 2T/3  t1 = T/6  x1 = A/2 x  - x1  O  x1   v A x      4  T 0,5( s )  + Áp dụng công thức: 2 Câu 50 Dùng hạt prôtôn có động Kp = 8,0(MeV) bắn vào hạt nhân ❑1123 Na đứng yên, ta thu hạt  và hạt X có động tương ứng là K α = 2,0(MeV); KX = 0,4(MeV) Coi phản ứng - Mã đề:148 A (14) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu không kèm theo xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối nó Góc vectơ vận tốc hạt α và hạt X là: A 300 B 600 C 1200 D 1500 HD: + Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: m K − mα K α − mx K x ⃗p p=⃗pα + ⃗p x ⇒ m p K p=mα K α + mx K x + √ mα mx K x K α cos ϕ ⇔cos ϕ= p p =− 0,5 √mα mx K x K α ⇒α =120 Phần II Theo chương trình nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Một hạt có động tương đối tính gấp hai lần động cổ điển (tính theo học Niu-tơn) Vận tốc hạt đó A v =0 , 672c B v =0 ,707 c C v =0 ,786 c D v =0 , 866 c   K  E  E0   1 m0 c 2  1 v / c  HD: + Động tương đối tính: m0 v Wd  + Động cổ điển: + Theo bài ta có :   m0 v  v2  1 v2 v2 K 2Wd    1 m0 c 2   1     2  2 c  v2 / c2  c2  c  v2 / c2  1 v / c  v2   x  x  1   x  1   x  x  x 0  x 0, 618  x    0, 618  v 0, 786c c Câu 52 Một bánh đà quay quanh trục cố định nó Tác dụng vào bánh đà momen hãm, thì momen động lượng bánh đà có độ lớn giảm từ 6,0(kg.m 2/s) xuống còn 1,5(kg.m2/s) thời gian 1,5(s) Momen hãm tác dụng lên bánh đà khoảng thời gian đó có độ lớn là A 8,0(N.m) B 3,0(N.m) C 30(N.m) D 4,0(N.m) L − L1 HD: + Mômen hãm: M =Iγ= =3,0 N m Δt Câu 53 Tính chất bật tia hồng ngoại là: A Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh B Gây tượng quang điện ngoài C Tác dụng nhiệt D Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại HD: Tác dụng bật tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt Câu 54 Một lắc đơn gồm dây treo nhẹ, không giãn dài 1m gắn đầu với vật có khối lượng m Lấy g = 10(m/s2), 2 = 10 Treo lắc đơn trên vào giá cố định trường trọng lực Người ta kéo vật khỏi vị trí cân để dây treo lệch góc 0,02(rad) bên phải, truyền cho vật vận tốc 4(cm/s) bên trái cho vật dao động điều hòa Chọn hệ quy chiếu có gốc vị trí cân bằng, chiều dương hướng sang trái, thời điểm ban đầu là lúc vật qua vị trí cân lần đầu Phương trình li độ vật là: A s = 2cos(t + /2)(cm) B s = 2cos(t - /2)(cm) C s = √ cos(t + /2)(cm) D s = √ cos(t - /2)(cm) HD: +Phương trình dao động lắc đơn theo li độ dài là: s = S0cos(t + ) v g S0  s    √5 √5     l +) Ta có: =  (rad/s); =2 (cm/s)  0 = 0,02 (rad)  s S0cos = cos =0       √5 v >0 sin <0 +) Lúc t = thì  rad  s = cos(t - /2) (cm) - Mã đề:148 (15) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu Câu 55 Katốt tế bào quang điện phủ lớp Cêxi có công thoát là 2(eV) Katốt chiếu sáng chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5(μm) Dùng màn chắn tách chùm hẹp các electron v , với B = 4.10-5(T) Bán kính quĩ quang điện và hướng nó vào từ trường có ⃗ B vuông góc với ⃗ đạo các electron từ trường là: A 3,06(cm) B 2,86(cm) C 5,87(cm) D 7,25(cm) 2(ε − A ) HD:+ Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện: v max = m ⃗ + Khi bay vào từ trường (v max ⊥ B ) thì e chuyển động tròn mv 2(ε − A) m ⇒ R= max = =5 , 87(cm ) m |e| B |e| B √ √ Câu 56 Một tụ điện gồm có tất 19 nhôm đặt song song, đan xen nhau, diện tích đối diện hai là S = 3,14(cm 2) Khoảng cách hai liên tiếp là d = 1(mm) Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 5(mH) Khung dao động này có thể bắt sóng điện từ có bước sóng là A 52,3(m) B 64,5(m) C 967(m) D 942(m) S C 4 kd HD: + Điện dung tụ phẳng có hai song song là + Khi có n ghép song song thì ta (n-1) tụ ghép song song với : Cb ( n  1)C1   2 c LCb 942m ( k = 9.109) Câu 57 Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5(m) có trục quay cố định thẳng đứng qua tâm bàn Momen quán tính bàn trục quay này là 2(kg.m 2) Bàn quay với tốc độ góc 2,05(rad/s) thì người ta đặt nhẹ vật nhỏ khối lượng 0,2(kg) vào mép bàn và vật dính chặt vào đó Bỏ qua ma sát trục quay và sức cản môi trường Tốc độ góc hệ (bàn và vật) A rad/s B 2,05 rad/s C 0,25 rad/s D rad/s I 2.2 , 05 I  I  I'   '   '   2rad/ s I  mr  , 2.0 , 52 HD: + Ta có: Câu 58 Một ống khí có đầu bịt kín, đàu hở tạo âm có tần số 112(Hz) Biết tốc độ truyền âm không khí là 336(m/s) Bước sóng dài các họa âm mà ống này tạo bằng: A 1(m) B 2(m) C 0,8(m) D 0,2(m) λ 4l HD: + Điều kiện để có sóng dừng ống: l=( k +1 ) ⇒ λ= (*) k +1 (l là chiều dài cột khí ống, đầu kín là nút đầu hở là bụng sóng dừng ống khí) v v v ⇒ f = =( k +1 ) =( k +1 ) f ( f 0= : tần số âm bản) λ 4l 4l v v =0 ,75 m + Theo bài ta có: f 0=112 Hz ⇒ =112 ⇒ l= 4l 112 + Âm k =0 Từ (*) ta thấy các hoạ âm có λ max ( k +1 )min =3 (với k =1 ) 4l + Vậy: λ max = =1 ( m ) Câu 59 Đặt điện áp u = Uocosωt ( Uovà ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có biến trở R, tụ điện có dung kháng 80 (Ω), cuộn cảm có điện trở 30(Ω) và cảm kháng 50 (Ω) Khi điều chỉnh trị số biến trở R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì hệ số công suất đoạn mạch - Mã đề:148 (16) Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Đại Học lần – Trường THPT Quỳnh Lưu A B C D Z L − ZC ¿ Z L − ZC¿ ¿ 2 R+r ¿ +¿ R+r ¿ +¿ HD: + Công suất tiêu thụ trên R: PR = I R = = ¿ ¿ ¿ U R U ¿ ¿ Z L − ZC ¿ ¿ + Để PR = PRmax mẫu số y = R + + 2r = Ymin r 2+¿ ¿ Z L − ZC ¿ + Y có giá trị R = = 60  r 2+¿ √¿ Z L − ZC¿ R+r ¿2 +¿ √3 ⇒ Hệ số công suất:cos = = ¿ R+r ¿ Câu 60 Momen động lượng vật rắn quay quanh trục cố định A thay đổi có momen ngoại lực tác dụng B luôn luôn không đổi C thay đổi có ngoại lực tác dụng D không đổi hợp lực tác dụng lên vật không - Mã đề:148 (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAI CHI TIET CHUYEN QUYNH LUU LAN 2 NAM 2013, GIAI CHI TIET CHUYEN QUYNH LUU LAN 2 NAM 2013