0

Giao an lop 4 Tuan 5

25 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:34

Hoạt động dạy học: Nêu mục tiêu, nhiệm vụ tiết học Nêu bài luyện đọc : Đọc mẫu 1 lần Theo dõi đọc mẫu H/dẫn đọc từng đoạn Đọc 2 lượt, vòng Đọc nối tiếp nhau từng đoạn đọc 2 vòng Đọc từ [r] (1)Giáo án: Lô Đình Thuyết Lớp 4A4 Tuần 5: Thứ , ngày tháng năm 2013 *Tiết 2.Tập đọc: Những hạt thóc giống I Mục tiêu : -Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện -Hiểu nội dung:Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm,dám nói nen thật -Luôn trung thực, dũng cảm, tôn trọng thật *GDKNS: -Xác định giá trị -Tự nhận thức thân -Tư phê phán II.Đồ dùng dạy học:- Tranh minh hoạ sgk -Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III.Hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS A Bài cũ: Gọi h/s nhắc lại tên bài và đọc -5em đọc thuộc lòng và nêu nội bài Tre Việt Nam dung bài -Ca ngợi phẩm chất cao đẹp người Việt Nam Giàu tình yêu thương, -Nhận xét k/q đọc bài và ghi điểm cho h/s thẳng ,chính trực B Bài mới: 1Giới thiệu bài 2.Hướng dẫn luyện đọc: - G/v đọc mẫu lượt Nhắc h/s đọc ngắt -Theo dõi đọc mẫu nghỉ đúng chỗ - Gọi HS đọc bài - em đọc bài GV giúp HS chia đoạn bài tập đọc -Tập chia đoạn bài sgk + Đoạn 1: dòng đầu + Đoạn 2: dòng + Đoạn 3: dòng + Đoạn 4: phần còn lại - H/dẫn đọc đoạn bài (đọc 2, lượt) + Đọc nối đoạn -Lần kết hợp luyện phát âm Tìm từ khó đọc và đọc cá nhân Lần 2:Y/cầu HS đọc thầm phần chú giải + HS đọc thầm phần chú giải các từ cuối bài đọc - 1, em đọc lại toàn bài -Yêu cầu HS đọc lại toàn bài Hướng dẫn tìm hiểu bài - GV yêu cầu HS đọc toàn truyện, trả lời - H/s đọc thầm toàn bài câu hỏi: Nhà vua chọn người nào -Vua muốn chọn người trung thực để để truyền ngôi? truyền ngôi - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn -HS đọc thầm đoạn -Nhà vua làm cách nào để tìm người trung -Phát cho người dân thúng thóc thực? giống đã luộc kĩ gieo trồng & hẹn: thu nhiều thóc truyền ngôi, không có thóc nộp bị trừng phạt - Thóc đã luộc chín có còn nảy mầm - Không không? (2) GV kết luận: Đây chính là mưu kế nhà vua – bắt dân phải gieo trồng thóc đã luộc chín (thứ thóc không thể nảy mầm được), lại gieo hẹn không có thóc nộp bị trị tội để biết là người trung thực, dũng cảm nói lên thật -Ý đoạn này nói lên điều gì? Ý1:Nhà vua chọn người để truyền ngôi Đọc thầm đoạn - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn -Theo lệnh vua, chú bé đã làm gì? Kết - Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm sóc sao? thóc không nảy mầm -Đến kì phải nộp thóc cho vua, người -Mọi người nô nức chở thóc kinh thành làm gì? Chôm làm gì? nộp cho nhà vua Chôm khác người Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thành thật quỳ tâu: Tâu bệ hạ ! Con không làm cho thóc người nảy mầm ! -Hành động chú bé Chôm có gì khác -Chôm dũng cảm, dám nói lên thật, người? không sợ bị trừng phạt -GV nhận xét & chốt ý - HS đọc thầm đoạn -GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Mọi người sững sờ, ngạc nhiên, sợ hãi -Thái độ người nào thay cho Chôm vì Chôm dám nói lên nghe lời nói thật Chôm? thật, bị trừng phạt -GV nhận xét & chốt ý - HS đọc thầm đoạn GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối bài -Dự kiến: -Theo em, vì người trung thực là +Vì người trung thực nói người đáng quý? thật, không vì lợi ích mình mà nói dối, làm hỏng việc chung +Vì người trung thực thích nghe nói thật, nhờ đó làm nhiều việc có ích cho dân cho nước +Vì người trung thực dám bảo vệ thật, bảo vệ người tốt -Ý đoạn này nói lên điều gì? Ý 2.-Sự dũng cảm dám nói lên thật chú bé Chôm -Vậy nội dung câu chuyện này muốn -Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng nói với em điều gì? cảm, dám nói lên thật - Vài em đọc nội dung bài 4.Đọc diễn cảm - Đọc đoạn văn -Đọc nối tiếp đoạn theo trình tự -GV nhắc nhở, hướng dẫn cách đọc cho bài các em sau đoạn để HS tìm đúng giọng đọc bài văn & thể tình cảm GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần đọc diễn cảm GV đọc mẫu HS nghe HS luyện đọc diễn cảm nhóm đôi (3) Một số nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp Nhận xét tuyên dương Củng cố - Dặn dò - GV nhận xét tiết học Yêu cầu HS nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, chuẩn bị bài: Gà Trống & Cáo Tiết 3.Toán: Luyện tập Tr/ 26 I.Mục tiêu:- Biết số ngày tháng năm năm nhuận và năm không nhuận - Chuyển đổi đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây - Xác định năm cho trước thuộc kỉ nào II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.Hoạt động dạy học : HĐ GV HĐ HS A Bài cũ: BT: kỉ = năm Lớp làm b/c K/q: 200 năm; 120 giây phút = giây Nhận xét và ghi điểm B Bài mới: Giới thiệu: -Lắng nghe 2.H/dẫn luyện tập, thực hành Bài 1/ 26 Kể tên tháng có 30 ngày: Đọc y/c bài Thảo luận nhóm đôi và trình bày k/q a,Vài em đại diện cho nhóm nêu: Tháng có 30 ngày là : Tháng 4,6,9,11; Tháng có 31 ngày là: Tháng 1,3,5,7,8,10,12; Tháng có 28(hoặc 29) ngày b)GVgiới thiệu cho HS: năm thường (tháng b)HS dựa vào phần a để tính số ngày có 28 ngày), năm nhuận (tháng có 29 năm (thường, nhuận) trả ngày).Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm lời câu hỏi.Năm nhuận có 366 ngày; thường có bao nhiêu ngày? Năm thường có 365 ngày Bài tập 2/26.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: -Gọi HS đọc đề -Vài em đọc đề bài -Cho HS làm bài Tự làm bài cá nhân nháp -Gọi HS nêu cách tính Vài em nêu k/q Nêu cách tính: 1ngày =24giờ nên ngày =24 x3 =72giờ ngày = 24 nên 1/3 ngày = giờ = 60 phút nên = 180 phút và 10 phút nên 10phút =190 phút + = 240 phút + 1/4 = 15 phút + phút = 60 giây nên phút =120 giây và giây nên : phút giây = 125 giây +8 phút = 480 giây; 1/ phút = 30 giây + phút 20 giây = 260 giây (4) Nhận xét chữa bài cho h/s Bài tập 3/ 26.- Gọi HS đọc đề - Gọi HS nêu cách tính - Cho HS làm bài nháp - HS đọc đề bài - Vài em nêu cách tính HS làm bài nháp và nêu k/q: Năm 1789 thuộc kỉ XVIII -Nguyễn Trãi sinh năm : 1980 – 600=1380 -Năm 1380 thuộc kỉ XIV Nhận xét và chữa bài cho h/s Bài tập 4,5 ( BTMR ) - Gọi HS đọc đề Đọc y/c bài -GV h/ dẫn h/s nhà thực hai bài trên Củng cố – Dặn dò: - Tiết học này giúp em điều gì cho việc sinh -Giúp em có kế hoạch học tập, sinh hoạt hoạt, học tập hàng ngày? đúng Chuẩn bị bài: Tìm số trung bình Tiết 4.L /Toán: H/dẫn THBTTiết 21 Luyện tập Tr /18,19 I.Mục tiêu.-Nắm số ngày tháng năm năm nhuận và năm không nhuận - Chuyển đổi thành thạo đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây - Xác định chắn năm cho trước thuộc kỉ nào Từ đó biết vận dụng vào THBT và làm hoàn thành số BT giao II.Đồ dùng : VBT Thực hành Toán Tập III Hoạt động dạy học Nêu y/c, nhiệm vụ tiết học Nhắc lại số chi tiết nội dung bài học Theo dõi nắm nội dung tiết trên H/dẫn bài tập : Nêu và h/dẫn gợi ý bài tập THBT tiết 21/ 18,19 sau đó cho h/s Thực hành bài tập (VBT) thực hành làm bài Đọc kỹ y/c bài tiết 21/18,19 THBT và làm bài theo h/d gợi ý Bài 1/ 18 Viết tiếp vào chỗ chấm g/v K/q: a, Viết: XVII, 318 năm b, 1601 đến năm 1700 c, THế kỉ XX , 49 năm d, Thứ nhất, kỉ XXI Bài 2/18 Điền dấu < , > , = -K/q: a, Điền dấu <; b,c,e Điền dấu > ; d, g Điền dấu = Bài 3/19.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả K/q: a, Khoanh vào chữ C ; lời đúng b, Khoanh vào chữ B Bài 4/19Khoanh vào chữ đặt trước câu trả K/q: Khoanh vào chữ D lời đúng Chấm bài và nhận xét kết Chữa lại bài (nếu sai) Nhận xét tiết học và dặn dò Chiều Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1: L T.việt : Luyện đọc: Những hạt thóc giống (5) I Mục tiêu : -Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện -Hiểu nội dung:Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm,dám nói nen thật -Luôn trung thực, dũng cảm, tôn trọng thật *GDKNS: -Xác định giá trị -Tự nhận thức thân -Tư phê phán II/ Đồ dùng dạy-học: - Tranh minh hoạ bài đọc SGK - Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn III Hoạt động dạy học: Nêu mục tiêu, nhiệm vụ tiết học Nêu bài luyện đọc : Đọc mẫu lần Theo dõi đọc mẫu H/dẫn đọc đoạn (Đọc lượt, vòng ) Đọc nối tiếp đoạn (đọc vòng Đọc từ khó Đọc cá nhân các từ đọc còn sai Tiếp đọc đoạn(đọc diễn cảm) và kết hợp đọc Tiếp tục đọc nối tiếp đoạn(đọc diễn lại nghĩa các từ đã chú giải (đọc vòng lượt ) cảm) và kết hợp đọc lại nghĩa các từ đã chú giải cuối bài Đọc nhóm Đọc nhóm đôi Thi đọc diễn cảm Từng cặp đọc thi với Lớp nhận xét k/q cặp Nhận xét k/q đọc thi *H/dẫn bài tập: Bài 1/17 Nhà vua làm cách Đọc y/c bài tập.Thảo luận nhóm và nào để tìm người trung thực? làm BT.K/q :Phát cho người dân thúng thóc gieo trồng và hẹn thu nhiều thóc truyền ngôi,ai không có thóc nộp bị trừng Nhận xét chốt ý phạt Bài 2/17 Hành động chú bé Chôm khác người chỗ nào? -Đọc bài và thảo luận làm bài K/q:Gieo số thóc vua ban không nẩy mầm, Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thành thật quỳ tâu: Tâu bệ hạ ! Con không làm cho thóc người nảy mầm ! -Chôm dũng cảm, dám nói lên thật, Nhận xét chốt ý không sợ bị trừng phạt Bài 3/17 Theo em vì người trung thực là -Đọc bài và thảo luận làm bài K/q: người đáng quí? Đánh dấu x vào ô cuối cùng Nhận xét k/q tiết học và dặn dò Tiết 2.Chính (NV): Những hạt thóc giống I-Mục tiêu: - Nghe- viết đúng và trình bày sẽ; biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật - Làm đúng BT (2) a / b bài tập chính tả phương ngữ giáo viên soạn II-Đồ dùng dạy học : Bảng phụ (6) III- Các hoạt động dạy học: HĐ GV 1-Bài cũ: - Đọc cho h/s Nhận xét sửa lỗi cho h/s 2-Bài mới: 1.Hướng dẫn HS nghe - viết -GV đọc bài -Vì người trung thực là người đáng quý? H/dẫn viết từ khó HĐ HS -Viết bảng con: tuyệt vời, rặng dừa nghiêng soi -HS đọc thầm đoạn văn -Vì người đó dám bảo vệ thật -HS phân tích cấu tạo số tiếng khó viết -luộc:l + uôc + nặng -dõng: d + ong + ngã -dạc:d + ac + nặng - HS viết bảng từ khó Nhận xét sửa lỗi cho h/s -Gv đọc câu, câu đọc lần cho h/s - Nghe đọc,viết chính tả vào viết bài vào -Đọc toàn bài viết để soát lỗi bài viêt -Soát lỗi bài viết -GV chấm bài và nhận xét k/q 2.Luyện tập Bài 2b/48 -HS đọc đề, nêu yêu cầu -HS đọc thầm đoạn văn, đoán chữ bị bỏ trống GVchốt lại ý đúng: chen chân - len qua -Hs làm vào vở, đọc lại k/q bài làm leng keng - áo len - màu đen - khen em Bài 3/48 Lời giải đúng - HS đọc câu đố, tìm chọn ý giải đố + a/ nòng nọc -Con nòng nọc, chim én + b/ chim én 3/ Củng cố - Dặn dò: Nhận xét tiết học Hoàn thành bài tập 2b/48 Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1.Toán : Tìm số trung bình cộng Tr/ 26 I-Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu hiểu biết số trung bình cộng nhiều số - Biết cách tìm số trung bình cộng 2,3,4 số –BT: 1(a,b,c),2 II-Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III-Hoạt động dạy-học: HĐ GV HĐ HS A Bài cũ: Luyện tập - 2em thực bài 2/26 ( cột 2,3) Nhận xét và ghi điểm cho h/s B Bài mới: Giới thiệu bài: Giới thiệu số trung bình cộng & cách tìm số trung bình cộng -GV cho HS đọc đề toán, quan sát hình vẽ tóm -HS đọc đề toán, quan sát tóm tắt (7) tắt nội dung đề toán -Đề toán cho biết có can dầu? -Gạch các yếu tố đề bài cho Chỉ vào minh hoạ sơ đồ bảng Bài này hỏi gì? vào hình minh hoạ -Nêu cách tìm -GV theo dõi, nhận xét & tổng hợp -GV nêu nhận xét: -Can thứ có lít dầu, can thứ hai có lít dầu Ta nói rằng: trung bình can có lít dầu Số gọi là số trung bình cộng hai số 6và -Số là số trung bình cộng hai số nào? -Hai can dầu -HS gạch & nêu -Thảo luận nhóm -Đại diện nhóm báo cáo - Vài HS nhắc lại - Số là số trung bình cộng hai số & Vài HS nhắc lại -GV cho HS nêu cách tính số trung bình cộng -Muốn tìm trung bình cộng hai hai số và số & 4, ta tính tổng hai số đó - GV viết (6 + 4) : = chia cho -GVcho HS thay lời giải thứ lời giải HS thay lời giải khác: Số lít dầu rót vào can là -Để tìm số trung bình cộng hai số, ta làm -Để tìm số trung bình cộng hai nào? số, ta tính tổng số đó, chia tổng đó cho -GV chốt: Để tìm số trung bình cộng hai số, - Vài HS nhắc lại ta tính tổng số đó, chia tổng đó cho số các số hạng -GV hướng dẫn tương tự để HS tự nêu -Muốn tìm số trung bình cộng ba số, ta làm -Để tìm số trung bình cộng ba nào? số, ta tính tổng số đó, chia tổng đó cho -GV lưu ý: … chia tổng đó cho -Vài HS nhắc lại đây là số các số hạng -GV chốt: Để tìm số trung bình cộng hai số, - Vài HS nhắc lại ta tính tổng số đó, chia tổng đó cho số các số hạng GV nêu thêm ví dụ: Tìm số trung bình cộng bốn số: 15, 10, 16, 14; hướng dẫn HS làm tương -HS tính & nêu kết tự trên - Muốn tìm số trung bình cộng nhiều số, ta -Muốn tìm số trung bình cộng làm nào? nhiều số, ta tính tổng các số đó, lấy tổng đó chia cho số các số hạng Thực hành -Vài em nhắc lại Bài tập 1/27 Gọi HS nêu yêu cầu -1em nêu yêu cầu GV h/dẫn h/s cách làm bài -Cả lớp làm vào bảng em lên - Khi chữa bài, yêu cầu HS giải thích bảng chữa bài k/q:a,(42 + 52) : 2=47; b,(36 + 42 + 57) : = 45 c, (34 + 43 + 52 + 39 ) : =42 (8) Phần d (BTMR) d( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : =46 Nhận xét và chữa bài Bài tập 2/27 Đọc bài toán -Gọi HS đọc bài toán 1em làm bài trên bảng lớp, lớp Gợi ý cách làm bài làm vào Chấm bài và nhận xét k/q , chữa bài Bài tập3/ 27(BTMR) -Gọi HS nêu y/ c em nêu yêu cầu -Gọi ý h/s nhà làm bài - Tự làm thêm học nhà Củng cố – Dặn dò: Nhắc lại cách tính trung Vài em nhắc lại qui tắc tính bình cộng từ hai số trở lên Nhận xét tiết học và dặn dò - Chuẩn bị bài: Luyện tập Tiết 4.L /Toán: H/dẫn THBTTiết 22 Tìm trung bình cộng Tr/19 I.Mục tiêu: - Bước đầu hiểu biết số trung bình cộng nhiều số - Biết cách tìm số trung bình cộng 2,3,4 số .Từ đó biết vận dụng vào THBT và làm hoàn thành số BT giao II.Đồ dùng : VBT Thực hành Toán Tập III Hoạt động dạy học Nêu y/c, nhiệm vụ tiết học Nhắc lại số chi tiết nội dung bài học Theo dõi nắm nội dung tiết trên H/dẫn bài tập : Nêu và h/dẫn gợi ý bài tập THBT tiết 22/ 19 sau đó cho h/s Thực hành bài tập (VBT) thực hành làm bài Đọc kỹ y/c bài tiết 22/19 THBT và làm bài theo h/d gợi ý Bài 1/ 19 Khoanh vào chữ đặt trước câu g/v trả lời đúng? K/q: Khoanh vào chữ C Bài 2/19 Nối theo mẫu -K/q: M: Trung bình cộng 204; 206; 208 là: >206 Trung bình cộng 204; 206; 208; 210 là -> 207 Trung bình cộng 204; 206; 208; 210 và 212 là -> 208 Trung bình cộng 201; 203; 205; 207 là -> 204 Bài 3/19 Giải toán K/q: Bài giải : Trung bình cộng số học sinh mỗilớp là: ( 29 + 33 + 34 ) : = 32 (h/s) Chấm bài và nhận xét kết Đáp số: 32 học sinh Nhận xét tiết học và dặn dò Chữa lại bài (nếu sai) Tiết 4.Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng I.Mục tiêu: -Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ hán việt thông dụng) chủ điểm trung thực tự trọng, tìm 1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực -Và đặt câu với từ vừa tìm được, nắm nghĩa từ “tự trọng” (9) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ làm BT1,3, HĐ GV HĐ HS 1-Bài cũ: - Tìm từ ghép có nghĩa tổng hợp? - em thực - Tìm từ ghép có nghĩa phân loại? - Tìm từ láy? Nhận xét, bổ sung cho h/s 2.Bài mới: 1.Hướng dẫn HS luyện tập Bài1/48: Yêu cầu HS tìm từ cùng nghĩa Đọc y/c bài từ trái nghĩa với từ trung thực -Trao đổi theo cặp nội dung thực y/c bài Vài em nêu k/q +Từ cùng nghĩa: thẳng thắn, thật, thật tình, GV nhận xét chốt lại ý đúng +Từ trái nghĩa: dối trá, gian dối, bịp bợm, Bài 2/48 Y/c h/s - Vài em đọc yêu cầu bài Đặt câu với từ cùng nghĩa trái - HS làm vào nghĩa với từ trung thực +Bạn Lan thật thà Trên đời này không có gì tệ dối Chấm số bài và nhận xét bổ sung ý đúng trá cho h/s Bài 3/48 Y/c h/s -Vài em đọc yêu cầu bài -GVcó thể gợi ý để xác định nghĩa từ -Vài em nêu trực y/c bài tự trọng +Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá mình Nhaanmj xét chốt ý đúng cho h/s Bài 4/48 Y/c h/s Vài em đọc đề bài và làm miệng -Câu a, c, d nói tính trung thực GV chốt lại ý đúng -Câu b, e nói lòng tự trọng +Các thành ngữ, tục ngữ: a, c, d, nói tính trung thực +Các thành ngữ, tục ngữ b, e nói lòng tự trọng Củng cố -Dặn dò: Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học - Hoàn thành bài tập - Xem trước bài : Danh từ Chiều Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết An toàn giao thông: Bài 4: Đi xe đạp an toàn(tiết 1) I.Mục tiêu: - H/s biết xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ , dễ phải đảm bảo an toàn Hiểu vì trẻ em có điều kiện thân và có xe đạp đúng qui địnhmới có thể xe đạp phố Biết qui định luật GTĐBđối với người xe đạp trên đường (10) -Có thói quen sát lề đường và luôn quan sát trên đường ,trước phải kiểm tra các phận xe Có ý thức xe cỡ nhỏ trẻ em, không trên đường phố đông xe cộ và xe đạp thật cần thiết Có ý thức thực các qui định bảo đảm an toàn II.Đồ dùng dạy học: Tranh sgk ; xe đạp trẻ em HĐ GV HĐ HS HDD1 Ôn bài cũ và giới thiệu bài -Nêu nhắc lại tác dụng vạch kẻ đường -Vài em nêu nhắc lại và cọ tiêu, rào chắn Nhận xét và củng cố lại nội dung HĐ2.Giới thiệu bài : Đi xe đạp an toàn Cho h/s Quan sát hình sgk Nêu số câu hỏi xe đạp an toàn( tiêu Tìm ý trả lời CH chuẩn các phận xe Xăm Lốp, phanh, bàn đạp ) Nhận xét và nhắc nhở thêm an toàn các phận xe đạp Chiếc xe đạp an toàn là xe Xe tốt, các ốc vít lắc xe không lung nào? lay, có đủ các phận phanh , đèn ,xăm Nhận xét chốt ý lốp chắn đủ HĐ Củng cố dặn dò; Dặn thực đúng an toàn xe đạp đã học hôm Tiết 3.Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc I.Mục tiêu: - Hiểu câu chuyện và nêu nội dung chính chuyện -Dựa vào gợi ý sgk, biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói tính trung thực II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết gợi ý sgk, III.Hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS A Bài cũ: -2em kể nối tiếp bài: Một nhà thơ chân Nhận xét và ghi điểm biểu dương h/s chính B Bài mới: 1.Giới thiệu bài *Hướng dẫn HS kể chuyện -Hướng dẫn h/s hiểu yêu cầu đề bài -Vài em đọc đề bài GV gạch chữ sau đề -Cùng phân tích đề bài bài giúp HS xác định đúng yêu cầu, kể lại câu chuyện em đã nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ hay đó kể lại),được đọc (tự em tìm đọc được) -4 em tiếp nối đọc các gợi ý tính trung thực 1, 2, 3, -Vài nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện.:-Một người chính trực, Những hạt + Trước kể, các em cần giới thiệu thóc giống, Ba lưỡi rìu, (11) với các bạn câu chuyện mình (Tên truyện; Em đã nghe câu chuyện từ đã đọc truyện này đâu?) + Kể chuyện phải có đầu có cuối, có mở đầu, diễn biến, kết thúc + Phải nói rõ đó là truyện người dám nói thật, dám nhận lỗi, không làm việc gian dối, hay truyện người không tham người khác -HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện aYêu cầu HS kể chyện theo nhóm GV lưu ý: Với truyện dài cần kể 1, đoạn b.Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp -HS lắng nghe -Vài em tiếp nối giới thiệu với các bạn câu chuyện mình -Kể chuyện theo nhóm đôi Sau kể xong,cùng bạn trao đổi nội dung, ý nghĩa Vài em xung phong thi kể trước lớp - Mỗi em kể chuyện xong nói ý nghĩa câu chuyện mình trước lớp -Cùng GV bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện -Cùng h/s nhận xét, tính điểm thi đua Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS kể hay, nghe bạn chăm chú, nêu nhận xét chính xác, biết đặt câu hỏi thú vị Nhắc nhở, hướng dẫn HS kể chuyện chưa đạt, tiếp tục luyện tập để cô kiểm tra lại tiết sau Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân Chuẩn bị bài: Kể chuyện đã nghe – đã đọc Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1.Tập đọc: Gà Trống và Cáo I.Mục tiêu: -Hiểu ý nghĩa: Khuyên người hãy cảnh giác, thông minh Gà Trống, tin lời lẽ ngào kẻ xấu Cáo -Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng vui dí dỏm II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III.Hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS A.Bài cũ: - em nối tiếp đọc truyện Những -Gọi 2em nối tiếp đọc truyện Những hạt thóc giống kết hợp trả lời câu hạt thóc giống kết hợp trả lời câu hỏi hỏi -Nhận xét và ghi điểm cho h/s B.Bài mới: Giới thiệu bài -Cho h/s quan sát tranh minh hoạ bài đọc (12) + Tranh vẽ gì? -Tranh vẽ Gà Trống đứng trên cành cây và Cáo đứng đất nhìn lên vẻ thòm thèm - HS nghe - GV: Tính cách Gà Trống và Cáo nhà thơ La Phông –ten khắc hoạ nào? Bài thơ nói điều gì? Các em biết câu trả lời học bài thơ hôm 2.Hướng dẫn luyện đọc: Đọc mẫu em đọc lại H/dẫn đọc đúng bài thơ *GV giúp HS chia đoạn bài thơ - Tập chia đoạn sgk + Đoạn 1: 10 dòng thơ đầu + Đoạn 2: dòng thơ + Đoạn 3: phần còn lại *Luyện đọc theo trình tự các đoạn -Lần 1: + GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai, giọng không phù hợp Lần 2: kết hợp giúp h/s hiểu các từ ngữ và khó bài +GV giải nghĩa thêm: từ rày (từ nay), thiệt (tính toán xem lợi hay hại, tốt hay xấu) - Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc lại toàn bài - GV đọc diễn cảm bài Hướng dẫn tìm hiểu bài - Y/ c hs đọc thầm đoạn +Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống ? +Tin tức Cáo báo là thật hay bịa đặt? Nhằm mục đích gì? + Đoạn cho em biết điều gì? +Ghi ý chính đoạn -GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn +Vì Gà không nghe lời Cáo? - Đọc nối đoạn -Tìm từ khó đọc và luyện phát âm cá nhân -1số em đọc phần chú giải sgk/51 -Đọc theo nhóm - 1, em đọc lại toàn bài - HS nghe -Đọc thầm đoạn 1, trả lời: +Cáo báo tin mừng: từ muôn loài đã kết thân Gà hãy xuống để Cáo hôn Gà tỏ bày tình thân +Cáo đưa tin bịa đặt nhằm dụ Gà Trống xuống đất để ăn thịt Gà +Ý 1: Âm mưu Cáo Đọc thầm đoạn 2, trả lời: +Gà biết sau lời ngon là ý định xấu xa Cáo: muốn ăn thịt Gà +Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để làm gì? +Vì Cáo sợ chó săn Chó săn ăn thịt Cáo Gà làm cho Cáo khiếp sợ, bỏ chạy, lộ mưu gian +Đoạn nói lên điều gì? +Ý 2: Sự thông minh Gà - GV nhận xét & chốt ý - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại - HS đọc thầm đoạn còn lại, trả lời: +Thái độ Cáo nào nghe + Cáo khiếp sợ hồn lạc phách bay, quắp (13) lời Gà nói? +Thấy Cáo bỏ chạy, thái độ Gà sao? đuôi, co cẳng bỏ chạy +Gà khoái chí cười, vì Cáo đã lộ rõ chất, không ăn thịt Gà lại còn phải chạy vì sợ +Ý3 Cáo lộ rõ chất gian xảo +Ý chính đoạn cuối bài là gì? - GV nhận xét & chốt ý -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời +HS thực y/c GV câu hỏi + HS trả lời - Bài thơ muốn khuyên chúng ta điều gì? ND: Khuyên người hãy cảnh giác, thông minh Gà Trống, tin lời lẽ ngào kẻ xấu Cáo - GV ghi nội dung bài lên bảng -2em đọc lại nội dung 4.H/ dẫn đọc diễn cảm và HTL bài thơ -H/ dẫn hs đọc đoạn văn GVmời HS đọc tiếp nối đoạn -3 em nối tiếp đọc bài bài HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc cho GV h/ dẫn các em tìm đúng giọng đọc bài phù hợp thơ & thể đúng H/ dẫn kĩ đọc đoạn 1,2 theo cách phân vai(người dẫn chuyên, Gà Trống, Cáo) HS nghe GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần Luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo vai luyện đọc diễn cảm nhóm GV đọc mẫu Theo dõi đọc mẫu GV quan sát, theo dõi các nhóm Một số nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay - Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng Đọc thuộc lòng theo nhóm đôi, nhóm dãy bàn - Thi đọc thuộc lòng Vài em thi đọc thuộc lòng lớp 5.Củng cố – Dặn dò: Nội dung bài khuyên chúng ta điều gì? - HS nêu GV kết luận: Các em phải sống thật thà, - HS lắng nghe và ghi nhớ trung thực song phải biết xử trí thông minh trước hành động xấu xa bọn lừa đảo Gà Trống đáng khen vì thông minh, không mắc mưu Cáo, lại còn làm cho Cáo phải khiếp vía, bỏ chạy - HS nghe và thực GV nhận xét tiết học.Yêu cầu HS nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, chuẩn bị bài: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca Tiết Toán : Luyện tập Tr/ 28 I.Mục tiêu: - Tính trung bình cộng nhiều số -Bước đầu biết giải toán tìm số trung bình cộng BT :1,2,3 II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III.Hoạt động dạy học: HĐ GV A Bài cũ: HĐ HS em làm BT3/19 (VTHBT.Toán 4) (14) Vài em nhắc lại cách tính trung bình cộng các số Nhận xét và ghi điểm cho h/s B Bài mới: 1.Giới thiệu: 2.H/dẫn luyện tập Bài1/28 Tìm trung bình cộng các số Gọi Hs nêu yêu cầu Đọc y/c bài H/dẫn cách làm -Làm bảng con; em làm bảng lớp a/ Số TB cộng 96;121 và 143: ( 96+121+143): = 130 Nhận xét chữa bài -b,( 35 + 12 + 24 + 21 + 43 ) : = 27 Bài tập 2/28 Gọi Hs đọc đề bài -Vài em đọc đề bài H/dẫn gợi ý HS cách làm - Làm bài vào ô li Giải: Số dân xã năm liền tăng là: 96 + 82 + 71 = 249 ( người) Trung bình năm xã đó tăng thêm là: 249 : = 83 ( người) -Chấm, chữa bài ( HS sai) Đáp số: 83 người Bài tập 3/28 - Gọi HS đọc đề bài -Vài em đọc đề bài - GV gọi HS nêu cách làm -Làm bài vào ô li - Cho HS làm bài Giải: Tổng số đo chiều cao bạn là: 138 + 132 + 130 +136 +134 = 670 (cm) Trung bình số đo chiều cao bạn là: 670 : = 134 (cm) Chấm, chữa bài ( HS sai) Đáp số: 134 cm Bài tập 4,5:(BTMR) H/dẫn h/s nhà Về nhà xem lại BT4,5 và nghiên cứu làm làm thêm bài nháp 3.Củng cố – Dặn dò: Y/c HS đọc quy tắc tìm TBC nhiều số Vài em đọc qui tắc tìm trung bình cộng - Nhận xét tiết học và dặn học bài -HS nghe Tiết 4.L /Toán: H/dẫn THBTTiết 23 Luyện tập Tr/20 I.Mục tiêu: - Tính trung bình cộng nhiều số -Bước đầu biết giải toán tìm số trung bình cộng .Từ đó biết vận dụng vào THBT và làm hoàn thành số BT giao II.Đồ dùng : VBT Thực hành Toán Tập III Hoạt động dạy học Nêu y/c, nhiệm vụ tiết học Nhắc lại số chi tiết nội dung bài học Theo dõi nắm nội dung tiết trên H/dẫn bài tập : Nêu và h/dẫn gợi ý bài tập THBT tiết 23/ 20 sau đó cho h/s Thực hành bài tập (VBT) thực hành làm bài Đọc kỹ y/c bài tiết 23/20 (15) Bài 1/ 20 Tính nhẩm viết k/q vào ô trống THBT và làm bài theo h/d gợi ý g/v K/q: Trung 20 31 50 120 300 bình cộng ba số Tổng ba số Bài 2/20.Bảng sau ghi lại số cân nặng -K/q: bạn tổ Tên bạn Cân nặng 60 93 150 360 900 Thìn Tị Ngọ Mùi Thân 34kg 38 kg 35 kg 41 kg 37 kg a,Bạn nhẹ là: Thìn b, Bạn nặng là: Mùi c,Trung bình cộng là: =185 : = 37 kg K/q: Bài giải : Bài 3/20 Giải toán Tổng hai số đó là: 75 x = 150 Số phải tìm là: 150 – = 60 Đáp số: 60 Bài 4/20 Giải toán K/q: Bài giải: Chiều cao bạn Minh là: ( 130 + 138 ) : = 134 (cm) Chiều cao Ninh lớn là: 134 + = 137 (cm) Trung bình cộng chiều cao ba bạn là: (130 + 138 + 137) : = 135(cm) Chấm bài và nhận xét kết Đáp số: 135 cm Nhận xét tiết học và dặn dò Chữa lại bài (nếu sai) Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1.Toán: Biểu đồ Tr/ 28 I.Mục tiêu: -Bước đầu có hiểu biết vè biểu đồ tranh -Biết đọc thông tin trên biểu đồ tranh BT: 1, (a,b) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi biểu đồ: “Các gia đình” III.Hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS A.Bài cũ: Gọi em làm BT bảng Tính trung bình cộng của: 36, 44 và 34 Nhận xét và ghi điểm cho h/s 75, 55 ,45, 23 và 27 B.Bài mới: 1.Giới thiệu: 2.Giới thiệu biểu đồ (Hinh sgk) - HS quan sát GV giới thiệu: Đây là biểu đồ nói các gia đình Biểu đồ có cột? -Có cột Cột bên trái ghi gì? + Tên gia đình Cột bên phải cho biết cái gì? + Số gia đình GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ - Vài em đọc biểu đồ (gk) (16) +Yêu cầu HS quan sát hàng đầu từ trái sang phải (dùng tay kéo từ trái sang phải SGK) & trả lời câu hỏi: * Hàng đầu cho biết gia đình ai? * Gia đình này có người con? * Bao nhiêu gái? Bao nhiêu trai? + Hướng dẫn HS đọc tương tự với các hàng còn lại GV tổng kết lại thông tin Thực hành Bài tập 1/29 -Hướng dẫn HS hiểu các hình vẽ minh hoạ các môn thể thao: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu cột bên phải biểu đồ -Nhận xét và chốt k/q đúng Bài tập 2/29 Gọi HS nêu yêu cầu H/dẫn HS cách làm Quan sát và TLCH - Gia đình cô Mai - Có người - đứa gái -Tìm ý TL tương tự trên em nhắc lại - em đọc yêu cầu bài -Quan sát hình vẽ và làm bài cá nhân - em nêu kết bài làm -a,Những lớp đã nêu biểu đồ: 4A,4B,4C b, Khối lớp tham gia môn thể thao Là môn: Bơi lội,Nhảy dây, Cờ vua, Đá cầu c,,Môn bơi có lớp tham gia đó là: 4A,4C d, Môn có ít lớp tham gia là: Cờ vua e,Hai lớp 4A,4C tham gia môn Hai lớp đó cùng tham gia môn : Bơi lội, Cả lớp nhận xét -Vài em nêu yêu cầu bài -HS quan sát hình vẽ sgk và tìm ý TLCH - em trình bày trước lớp Lớp cùng nhận xét và chữa lại (nếu sai) Gọi HS trình bày k/q Nhận xét chốt k/q đúng Củng cố - Dặn dò: -Nêu nhắc lại nội dung bài biểu đồ HS nghe và nhắc lại nội dung bài theo Nhận xét tiết học và dặn dò y/c - Chuẩn bị bài: Biểu đồ (tt) Tiết Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết) I.Mục tiêu: - Viết lá thư thăm hỏi, chúc mừng, hoăc chia buồn đúng thể thức (đủ ba phần,đầu thư, phần chính, phần cuối thư.) II Đồ dùng dạy học: Giấy viết, phong bì, tem thư Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ tiết TLV cuối tuần III.Hoạt động dạy học : HĐ GV A.Bài cũ: HĐ HS Xây dựng cốt truyện Gọi h/s nêu ghi nhớ bài xây dựng cốt truyện Vài em đọc ghi nhớ (17) Nhận xét k/q và ghi điểm cho h/s A Bài mới: Giới thiệu bài H/ dẫn HS nắm yêu cầu đề bài -Cho HS đọc đề bài -Gợi ý cho HS nhớ lại nội dung văn viết thư -Phân tích yêu cầu đề bài -Yêu cầu HS nói đề bài & đối tượng em chọn để viết thư + GV nhắc HS lưu ý: +Lời lẽ thư cần chân thành, thể quan tâm +Viết xong thư, em cho thư vào phong bì 3.HS thực hành viết thư - Hướng dẫn HS cách ghi ngoài phong bì Vài em đọc đề bài và gợi ý Cả lớp đọc thầm theo - Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ cho lá thư -Gạch chân yêu cầu - Xác định người nhận thư - Tin cần báo - HS nghe - Cá nhân thực hành viết thư a) Phần đầu thư: - Nêu địa điểm và thời gian viết thư - Chào hỏi người nhận thư b) Phần chính: - Nêu mục đích lý viết thư: Nêu rõ tin cần báo - Thăm hỏi tình hình người nhận thư c) Phần cuối thư: Nói lời chúc, lời hứa hẹn, lời chào - Ghi tên người gửi phía trên thư - Tên người nhận phía thư - Dán tem bên phải phía trên - Cuối cùng HS nộp thư đã đặt vào phong bì GV 4.Củng cố – Dặn dò: -HS nêu -Y/ cHS nêu lại thư có phần ? -HS nghe và thực -Chuẩn bị bài: Đoạn văn bài văn kể chuyện Tiết 4.GDNGLL: Em làm vệ sinh và trang trí lớp học I.Mục tiêu: H/s biết làm vệ sinh và trang trí lớp học Có thói quen vệ sinh xung quanh lớp ,trường học và trang trí lớp II.Qui mô hoạt động : Theo lớp học III.Tài liệu và phương tiện: Các dụng cụ cho tổng vệ sinh : Khẩu trang, chổi, giẻ lau, xúc rác,nước rửa Các nguyên liệu trang trí lớp học: Hoa, lọ để trồng cây thay cây hoa IV Các bước tiến hành: 1.Chuẩn bị: Từ tiết hoạt động tuần trước, dặn h/s chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho vệ sinh, trang trí Phổ biến công việc vệ sinh, trang trí lớp Tiến hành vệ sinh và trang trí N1: VS và trang trí phía bên trái lớp học (18) N2 VS và trang trí phía bên phải lớp học -Các nhóm bắt tay vào thực hện công việc đã phân công, giao trách nhiệm đảm nhận Theo dõi giám sát nhắc nhở các nhóm hoàn thành nhiệm vụ giao Tổng kết đánh giá: Nhận xét k/q tiết hoạt động quan sát nhận xét việc vệ sinh hay chưa, trang trí lớp có phù hợp không Nhận xét k/q lẫn hai nhóm Nhận xét tiết hoạt động và dặn dò -Chiều Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1.LT&C: Danh từ I.Mục tiêu:- Hiểu danh từ(DT) là từ người,vật,hiện tượng Nhận biết danh từ khái niệm số các DT cho trước và tập đặt câu II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết nội dung BT1, III.Hoạt động dạy học : HĐ GV HĐ HS A-Bài cũ: Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ trung - 2em thực thực, đặt câu với từ đó? B.Bài mới: 1.Nhận xét -Tìm từ vật khổ thơ -Truyện cổ, sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa,con sông, rặng dừa, đời,cha ông, sông, chân trời, -GV nhận xét chốt ý đúng truyện cổ, ông cha -Xếp các từ vừa tìm vào nhóm thích hợp -Thảo luận theo nhóm Đại diện trình bày k/q - Chỉ người + ông cha, cha ông - Chỉ vật + sông, dừa, chân trời - Chỉ tượng + mưa, nắng - Chỉ khái niệm -cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, - Chỉ đơn vị đời, +Danh từ đơn vị: biểu thị đơn vị + cơn, con, rặng dùng để tính đếm vật -Danh từ là gì? 2.Luyện tập - Vài em nêu phần ghi nhớ Bài 1/53 - Đọc đề, nêu yêu cầu -HS xác định DT khái niệm: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, Bài 2/53 Đặt câu với danh từ khái cách mạng niệm mà em vừa tìm -HS làm bài VBT + Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước 3/ Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học + Bạn Na có điểm đáng quí là Hoàn thành bài tập trung thực (19) Tiết Tự học( L.T.Việt) H/dẫn Thực hành viết đúng, viết đẹp: Bài I.Mục tiêu: Rèn kĩ viết đúng kích thước, mẫu chữ hành Rèn tính cẩn thận viết bài , viết hai kiểu chữ đứng và xiên cỡ chữ nhỏ Hiểu nội dung bài viết II Đồ dùng dạy học:- Vở TH viết đúng, viết đẹp III Hoạt động dạy học Hoạt động gíao viên Hoạt động học sinh -Nêu nhiệm vụ yêu cầu tiết học -H/dẫn h/s viết bài số thực hành luyện viết đúng: Viết cẩn thẩn, rõ nét Lắng nghe h/dẫn đúng kích thước cỡ chữ (đúng mẫu vở) Thực hành viết bài thực hành viết - Theo dõi, uốn nắn quá trình học sinh đúng, viết đẹp em viết bài -Chấm số bài và nhận xét kết bài viết Lắng nghe giáo viên nhận xét -Nhận xét kết tiết học và dặn dò Tiết 3.L /Toán: H/dẫn THBTTiết 24 Biểu đồ Tr/21 I.Mục tiêu: - Hiểu biết biểu đồ tranh Đọc thông tin trên biểu đồ tranh .Từ đó biết vận dụng vào THBT và làm hoàn thành số BT giao II.Đồ dùng : VBT Thực hành Toán Tập III Hoạt động dạy học Nêu y/c, nhiệm vụ tiết học Nhắc lại số chi tiết nội dung bài học Theo dõi nắm nội dung tiết trên H/dẫn bài tập : Nêu và h/dẫn gợi ý bài tập THBT tiết 24/ 21 sau đó cho h/s Thực hành bài tập (VBT) thực hành làm bài Đọc kỹ y/c bài tiết 24/21 THBT và làm bài theo h/d gợi ý Bài 1/ 21 Xem biểu đồ và điền số thích g/v hợp vào chỗ chấm K/q: a, Toàn : 25 điểm; Thắng: 40 điểm; Lợi: 35 điểm b, Tháng Toàn: 15 diểm và Lợi :5 điểm Bài 2/21 Quan sát biểu đồ các bạn vẽ -K/q: a, Vẽ : bóng, lá, ô viết vào chỗ chấm: b, Có bạn vẽ bóng là xuân, Hà, Thu ; có bạn vẽ lá là: Xuân, Thu, Đông; có bạn vẽ ô là: Xuân, Hạ, Đông Chấm bài và nhận xét kết Chữa lại bài (nếu sai) Nhận xét tiết học và dặn dò Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết 1.Toán Biểu đồ(TT)Tr / 21, 22 I.Mục tiêu: Bước đầu biết biểu đồ cột Biết đọc số thông tin trên biểu đồ cột II.Đồ dùng dạy học: Hình vẽ biểu đồ sgk III.Hoạt động dạy học: (20) HĐ GV A Bài cũ: Nhận xét và ghi điểm cho h/s B Bài mới: Giới thiệu: Giới thiệu biểu đồ cột GV giới thiệu: Đây là biểu đồ nói số chuột mà thôn đã diệt -Biểu đồ có các hàng & các cột (GV yêu cầu -HS dùng bút chì kéo theo hàng & cột) -Hàng ghi tên gì? -Số ghi cột bên trái cái gì? -Số ghi đỉnh cột gì? -GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ + Yêu cầu HS quan sát hàng & nêu tên các thôn có trên hàng Dùng bút vào cột biểu diễn thôn Đông + Quan sát số ghi đỉnh cột biểu diễn thôn Đông & nêu số chuột mà thôn Đông đã diệt + Hướng dẫn HS đọc tương tự với các cột còn lại GV tổng kết lại thông tin 3.Thực hành Bài tập 1/31 -Hướng dẫn HS đọc các cột biểu đồ để nhận biết số cây đã trồng khối lớp Năm & lớp Bốn HĐ HS - em làm bài tập 1,2c / 29(sgk) - HS quan sát - HS thực theo yêu cầu - HS trả lời: Tên các thôn - Chỉ số chuột - Chỉ số chuột biểu diễn cột đó HS hoạt động theo hướng dẫn & gợi ý GV -2000 Đọc theo đúng thông tin cột em đọc nhắc lại - em nêu yêu cầu bài - Nhìn vào biểu đồ sgk -HS nêu câu trả lời, kết hợp nhận xét + Những lớp tham gia trồng cây: 4A, 4B,5A, 5B, 5C + Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 5B trồng 40 cây + Khối lớp có lớp tham gia trồng -H/dẫn HS so sánh độ cao các cột biểu đồ cây.: 5A, 5B,5C, có lớp trồng trên để thấy lớp nào trồng nhiều cây hơn, lớp 30 cây là: 4A,5A,5B + Lớp trồng nhiều cây là nào trồng ít cây lớp 5A Lớp trồng ít cây là: 5C Bài tập 2/32 a.- GV treo bảng phụ có vẽ biểu đồ bài H/dẫn hs so sánh độ cao các cột biểu đồ & -Quan sát biểu đồ bảng phụ -Lắng nghe điền vào chỗ chấm -Dựa vào biểu đồ để thực yêu - Gọi 1HS làm bài trên bảng phụ cầu bài tập.(1 em) - GV nhận xét, bổ sung ý đúng cho h/s Về nhà xem biếu đồ sgk và làm Phần b (BTMR) vào nháp Củng cố - Dặn dò: - Lắng nghe và thực Nhắc lại nội dung bài học (21) Nhận xét tiết học và dặn dò - Chuẩn bị bài: Luyện tập Tiết 2.L /Toán: H/dẫn THBTTiết 25 Biểu đồ(TT) Tr/21, 22 I.Mục tiêu: - Biết biểu đồ cột cách chắn Đọc dược các thông tin trên biểu đồ cột Từ đó biết vận dụng vào THBT và làm hoàn thành số BT giao II.Đồ dùng : VBT Thực hành Toán Tập III Hoạt động dạy học Nêu y/c, nhiệm vụ tiết học Nhắc lại số chi tiết nội dung bài học Theo dõi nắm nội dung tiết trên H/dẫn bài tập : Nêu và h/dẫn gợi ý bài tập THBT tiết 25/ 21, 22 sau đó cho h/s Thực hành bài tập (VBT) thực hành làm bài Đọc kỹ y/c bài tiết 25/21, 22 THBT và làm bài theo h/d gợi ý Bài 1/ 21 Đọc bài toán , viết thông tin vào g/v cột trên biểu đồ K/q: Như đã ghi bài 1/21 (VBTTH) Khối Hai: 6; Khối ba: 5; Khối bốn: 6; Bài 2/21 Quan sát biểu đồ vẽ viết vào Khối năm: chỗ chấm: -K/q: a, Thùng 1: 90; Thùng 2: 110; Thùng 3:150; Thùng 4: 120 b, Cả thùng: 470 c, Thùng thùng 1; d, thùng thùng và thùng Chấm bài và nhận xét kết Chữa lại bài (nếu sai) Nhận xét tiết học và dặn dò Tiết Tập làm văn : Đoạn văn bài kể chuyện I/ Mục tiêu: - Có hiểu biết ban đầu văn kể chuyện(ND Ghi nhớ) - Biết vận dụng hiểu biết đã có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện II/ Đồ dung dạy học: - Tranh minh hoạ truyện hai mẹ và bà tiên trang 54, SGK III/ Các hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS Bài cũ : - Gọi HS trả lời câu hỏi: Thế nào là cốt -2em lên bảng trả lời câu hỏi truyện? Cốt truyện gồm có phần nào? Nhận xét và nhắc lại nội dung ghi nhớ cho h/s nắm vững Bài : Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu Tìm hiểu ví dụ em đọc bài Những hạt thóc giống - Nêu việc tạo thành cốt chuyện - Trao đổi hoàn thành phiếu nhóm, Những hạt thóc giống Cho biết đại diện trả lời việc kể đoạn văn nào? +Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi, nghĩ kế luộc (22) chín thóc giống đem giao cho dân chúng, giao hẹn: thu hoạch nhiều thóc thì truyền ngôi, không có thóc thì bị trừng phạt +Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm +Sự việc 3: Chôm dám tâu với vua thật trước ngạc nhiên người +Sự việc 4: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm; định truyền ngôi cho Chôm Sự việc 1được kể đoạn 1(3dòng đầu) Sự việc kể đoạn 2(2dòng tiếp Sự việc kể đoạn 3(8dòng tiếp Sự việc kể đoạn 4(4dòng còn lại +Dấu hiệu nào cho em nhận chỗ mở -Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, đầu và chỗ kết thúc đoạn văn? viết lùi vào ô Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng -GV:Trong viết văn chỗ xuống dòng các lời thoại chưa kết thúc đoạn văn Khi viết hết đoạn văn chúng ta cần viết xuống dòng -Mỗi đoạn văn bài kể chuyện kể +Mỗi đoạn văn bài văn kể chuyện kể điều gì? việc chuỗi việc làm cốt HĐ3/ Ghi nhớ truyện truyện - Y/c HS đọc phần ghi nhớ -3 đến em đọc ghi nhớ HĐ4/ Luyện tập -Câu chuyện kể cậu bé vừa hiếu -2 em nối tiếp đọc nội dung y/c thảo, trung thực, thật thà +Đoạn nào viết hoàn chỉnh? Đoạn nào +Đoạn 1, đã hoàn chỉnh đoạn còn viết còn thiếu? thiếu phần thân đoạn - GV giải thích thêm: ba đoạn này nói em bé vừa hiếu thảo vừa thật thà, trung thực Em lo thiếu tiền mua thuốc cho mẹ thật thà trả lại đồ người khác đánh rơi Yêu cầu bài tập là: đoạn 1, đã viết hoàn chỉnh Đoạn có phần mở đầu, kết thúc, chưa viết phần thân đoạn Các em phải viết bổ sung phần thân đoạn còn thiếu để hoàn - Viết vào nháp chỉnh đoạn - Đọc bài làm mình Nhận xét, bổ sung ý cho h/s - Củng cố - Dặn dò : GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhận xét tiết học (23) Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ bài, viết vào đoạn văn thứ với phần đã hoàn chỉnh Chuẩn bị bài: Trả bài văn viết Chiều Thứ ngày tháng năm 2013 Tiết GDTT Sinh hoạt tuần 05 I Giáo viên đánh giá hoạt động tuần qua: Ưu điểm: Đi học chuyên cần và đúng - Học bài và làm bài đầy đủ - Vệ sinh trực nhật Tồn tại: Các em còn viết chữ cẩu thả,rất xấu, đọc bài còn chậm, ngồi học hay nói chuyện riêng không tập trung nghe giảng bài ) II Kế hoạch tuần 6: Tiếp tục trị nề nếp cũ Khắc phục tồn đã nêu em - Hoàn thành chương trình tuần - Học bài và làm bài đầy đủ trước đến lớp - Vệ sinh cá nhân - Đi học chuyên cần và đúng * Thực tốt các kế hoạch trường và liên đội đề (24) (25) (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 4 Tuan 5, Giao an lop 4 Tuan 5