(Sáng kiến kinh nghiệm) xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu quả cao

15 13 0
(Sáng kiến kinh nghiệm) xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu quả cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN/ GIẢI PHÁP Mã số: Tên sáng kiến: XÂY DỰNG TIẾT ÔN TẬP ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Chợ Lách, tháng 2/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN U CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp huyện Chúng ghi tên đây: Tỷ lệ (%) đóng góp vào Ngày Nơi công tác Số tháng Họ tên TT Trình độ việc tạo chun sáng kiến(ghi mơn rõ Chức (hoặc nơi năm danh thường trú) sinh đồng tác giả, có) Tổ trưởng Đại học 08Lê Thị 01 Tổ Trường Sư phạm 12Tuyết Mai ToánTHCS Sơn 1966 Ngành Lí- Định Vật lí CNTin 100% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu cao - Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường THCS Sơn Định - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn mơn Vật lí - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: 5/9/2016 Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Chợ Lách, ngày 20 tháng năm 2019 Người nộp đơn Lê Thị Tuyết Mai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số:………………… Tên sáng kiến: XÂY DỰNG TIẾT ÔN TẬP ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên mơn Vật lí Mơ tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết: Nghị Ban chấp hành TW Đảng lần khóa VII khẳng định “ Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học , rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Việc đổi phương pháp dạy học đem lại nhiều kết khả quan: * Ưu điểm: - Học sinh lĩnh hội kiến thức hướng dẫn giáo viên nhiều hình thức hoạt động cá nhân, nhóm - Phát triển lực cộng tác làm việc tinh thần đồng đội, quan tâm đến người khác tính khoan dung * Nhược điểm: - Chưa phát huy cao tính tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh - Với nội dung chương có nhiều kiến thức trọng tâm, nhiều dạng câu hỏi, nhiều dạng tập vận dụng chưa giải hết tiết học - Thường tổ chức tiết ôn tập phương pháp đàm thoại, vấn đáp: Thầy hỏi – Trò trả lời – Học sinh khác nhận xét làm cho tiết học không sinh động, gây nhàm chán, buồn tẻ học sinh Vì vậy, tơi mạnh dạng đưa giải pháp khắc phục nhược điểm 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: a Mục đích giải pháp: - Xây dựng tiết ôn tập tổng kết chương theo định hướng tự lực, tích cực, sáng tạo hoạt động học sinh - Giúp học sinh củng cố, hệ thống kiến thức trọng tâm chương tiết học - Tạo khơng khí học tập thoải mái, hứng thú có tổ chức b Nội dung giải pháp: b.1 Tính giải pháp: - Sử dụng phối hợp linh hoạt phương pháp dạy học xác định để hoạt động hóa người học - Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo học sinh sơ đồ tư - Tổ chức ơn tập, tổng kết kiến thức nhiều trị chơi: giải ô chữ, rung chuông vàng, nhanh hơn? khám phá câu hỏi? Đường lên đỉnh olympia - Ứng dụng công nghệ thông tin b.2 Sự khác biệt giải pháp so với giải pháp cũ: Giải pháp Giải pháp cũ - Phối hợp nhiều phương pháp, kĩ - Phương pháp dạy học đơn điệu chủ thuật dạy học yếu đàm thoại - Lựa chọn câu hỏi, tập trọng tâm, - Giải tất câu hỏi, tập tập mà đa số em tiết ơn tập sách giáo khoa vướng mắc giải b.3 Cách thực sáng kiến: - * Các bước thực giải pháp: Bước 1: Chuẩn bị: - Tìm hiểu kĩ mục tiêu chương - Tìm hiểu điều kiện vật chất nhà trường trình độ học sinh - Lựa chọn, phối hợp phương pháp dạy tích cực: phương pháp tự học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp sử dụng tập, phương pháp Grap dạy học( sơ đồ tư duy), phương pháp trò chơi - Lựa chọn hệ thống câu hỏi theo phần tự kiểm tra sách giáo khoa( ý kiến thức trọng tâm phù hợp với trình độ học sinh, đảm bảo theo yêu cầu chuẩn kiến thức) Cũng câu hỏi giáo viên thiết kế giáo viên gợi ý cho hoc sinh thiết kế - Thiết kế luật chơi - Dặn dò, chuẩn bị học sinh: soạn trả lời câu hỏi tự kiểm tra kiến thức cần nhớ chương câu hỏi giáo viên chuẩn bị phiếu học tập câu hỏi học sinh tự chuẩn bị để vào hỏi nhóm khác ( học sinh chia trang làm phần, bên trả lời câu hỏi, bên chừa chổ sữa) Bước 2: Thực tiết ôn tập tổng kết chương lớp: a/ Kiểm tra phần tự học nhà học sinh:(Thực khoảng 15 phút) Tự học hình thức học tập khơng thể thiếu học sinh học Muốn phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo người học cần rèn luyện phương pháp tự học tập cho học sinh, coi không phương tiện nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu quan trọng dạy học + Thơng qua lớp phó học tập nắm tình hình chuẩn bị nhà học sinh + Tổ chức cho học sinh thi đua trả lời câu hỏi hình thức hái hoa học tập ( học sinh trả lời- học sinh khác nhận xét chấm điểm- giáo viên trọng tài) b/ Tổ chức hoạt động nhóm: :(Thực khoảng 20 phút) Dạy học theo nhóm hình thức xã hội hoạt động dạy học, học sinh lớp học chia thành nhóm nhỏ khoảng thời gian giới hạn, nhóm tự lực hồn thành nhiệm vụ giao, sở phân công hợp tác làm việc thành viên nhóm sau kết làm việc nhóm trình bày đánh giá trước toàn lớp Số lượng học sinh nhóm thường đến học sinh nhiệm vụ nhóm giống nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung Dạy học theo nhóm hổ trợ tư duy, tình cảm, hành động độc lập sáng tạo học sinh; Phát triển lực giao tiếp biết lắng nghe, chấp nhận phê phán ý kiến người khác, biết trình bày bảo vệ ý kiến trước lớp Các tập hoạt động nhóm thường tập có u cầu cao, có suy luận nên địi hỏi có thảo luận, thống nhóm Mỗi hoạt động nhóm chia làm giai đoạn bản: * Giai đoạn 1: Giao nhiệm vụ cho nhóm (bằng phiếu học tập nhóm dạng tập): Giải thích nhiệm vụ cụ thể nhóm, đề mục tiêu cụ thể mà nhóm cần đạt * Giai đoạn 2: Làm việc theo nhóm: Nhóm trưởng đọc yêu cầu, nhiệm vụ giao, phân cơng cơng việc nhóm cho thành viên, thảo luận thống đưa cách giải, thư kí trình bày cách giải phiếu học tập bảng phụ * Giai đoạn 3: Trình bày kết làm việc nhóm đánh giá kết trước lớp: Đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm trước tồn lớp, kết trình bày nhóm lớp đánh giá rút kết luận c/ Tổ chức trò chơi: :(Thực khoảng 10 phút) Đây phương pháp giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học làm cho tiết học sôi nổi, học sinh hứng thú học tập u thích mơn * Với trị chơi ô chữ: + Giáo viên nêu luật chơi, chia lớp thành đội A B + Giáo viên trình chiếu ô chữ đội bắt đầu chơi + Tổng kết phát thưởng MINH HỌA TRỊ CHƠI Ơ CHỮ TIẾT TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC ( VẬT LÝ 9) Các câu hỏi khám phá ô chữ điện học: *Ơ chữ điện học( chữ hàng dọc): Dựa vào yếu tố biết dụng cụ điện hoạt động mạnh hay yếu (8 chữ cái) * 12 ô chữ hàng ngang: Dụng cụ chiếu sáng khuyến khích sử dụng thay bóng đèn dây tóc để tiết kiệm điện (9 chữ cái) Đơn vị điện trở (2 chữ cái) Định luật mang tên hai nhà bác học vật lí người Anh Nga (8 chữ cái) Dụng cụ đo điện sử dụng (10 chữ cái) Chất thường sử dụng để chế tạo điện trở mẫu (10 chữ cái) Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với yếu tố (8 chữ cái) Đây biện pháp an toàn sử dụng điện (6 chữ cái) Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với yếu tố (8 chữ cái) Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với đại lượng đặt vào hai đầu dây dẫn (11 chữ cái) 10 Dụng cụ điện trở thay đổi trị số sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch (7 chữ cái) 11 Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố (7 chữ cái) 12 Đây cách để xác định trị số điện trở dùng kỹ thuật (7 chữ cái) * Với sơ đồ tư duy: + Giáo viên gợi ý cho học sinh chọn từ trung tâm( hay cịn gọi từ khóa) tên chương tên đại lượng Vật lí, tên nguyên tố hóa học cần khai thác hình ảnh cần phát triển Chia lớp thành đến nhóm nhỏ thảo luận vẽ sơ đồ tư tổng kết chương + Mời đại diện vài nhóm vẽ trước lên báo cáo thuyết minh sơ đồ tư nhóm thiết kế + Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư 10 + Mời học sinh giỏi lên trình bày, thuyết minh kiến thức thông qua sơ đồ tư chỉnh sửa hoàn thiện sơ đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn( thông qua trình chiếu) + Tổng kết phát thưởng tuyên dương MINH HỌA SƠ ĐỒ TƯ DUY TIẾT TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC ( VẬT LÝ 8) 11 12 * Với trị chơi rung chng vàng : + Giáo viên nêu luật chơi: chọn học sinh lên làm ban giám khảo, học sinh lại tham gia thi hình thức cá nhân, giáo viên trình chiếu câu hỏi, thí sinh tham gia trả lời kết vào bảng con, ban giám khảo nhận xét, thí sinh trả lời sai loại khỏi chơi, thí sinh trả lời tiếp + Tổng kết phát thưởng Bước 3: Rút kinh nghiệm + Học sinh có hệ thống nắm kiến thức trọng tâm chương chưa? + Hình thức tổ chức hoạt động có sinh động hiệu chưa? + Phân bố thời gian hợp lí chưa? 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Giải pháp “Xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu cao” Có thể áp dụng cho tất môn học từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, áp dụng cho lớp học cấp THCS từ nông thôn đến thành thị 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Qua thực tế áp dụng giải pháp “Xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu cao.” Từ năm nay, giúp tiết ơn tập tổng kết chương mơn Vật lí đạt hiệu cao Thầy đỡ thao thao bất tuyệt, mà trị lại có thêm thời gian q báu để tham gia hoạt động cách tích cực, tự lực,sáng tạo khơng cịn lúng túng, rụt rè, mang tính hình thức hoạt động nhóm 13 - Rèn luyện lực tự học cho học sinh - Đảm bảo thời gian tiết học - Học sinh hứng thú học tập u thích mơn - Chất lượng học tập học sinh tăng lên Năm Mơn Vật lí Năm học 14-15 Giỏi Yếu- Kém 49,4% 2,3% Năm học 15-16 Giỏi Yếu- Kém 69,2% 0,9% 3.5 Tài liệu kèm theo gồm: (khơng có) Chợ Lách, ngày 20 tháng năm 2019 14 15 ... lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Qua thực tế áp dụng giải pháp ? ?Xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu cao. ” Từ năm nay, giúp tiết ôn tập tổng kết chương mơn Vật lí tơi đạt hiệu cao Thầy đỡ thao... lập - Tự - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số:………………… Tên sáng kiến: XÂY DỰNG TIẾT ÔN TẬP ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chun mơn Vật lí Mơ tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp... Giải pháp ? ?Xây dựng tiết ôn tập đạt hiệu cao? ?? Có thể áp dụng cho tất môn học từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, áp dụng cho lớp học cấp THCS từ nông thôn đến thành thị 3.4 Hiệu quả, lợi

Ngày đăng: 15/06/2021, 13:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan