Cong nghe 9 bai 59 nam 2013

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:08

Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết được quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T 2.Về kĩ năng  Cắt được đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trìn[r] (1)PHÒNG GD & ĐT MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG THCS THẠNH NGÃI PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Môn: Công nghệ Khối Môđun: TRỒNG CÂY ĂN QUẢ Chương trình năm: 39 tuần = 37 tiết Học kỳ I: tiết x 19 tuần = 19 tiết Học kỳ II: tiết x 18 tuần = 18 tiết ********* HỌC KỲ I TÊN BÀI DẠY TUẦN NGÀY TIẾT 13-18/8 Bài Giới thiệu nghề trồng cây ăn 20-25/8 Bài Một số vấn đề chung cây ăn 27-1/9 Bài Một số vấn đề chung cây ăn 3-8/9 Bài Các phương pháp nhân giống cây ăn 10-15/9 Bài Các phương pháp nhân giống cây ăn 17-22/9 Bài Các phương pháp nhân giống cây ăn 24-29/9 Bài Thực hành: Giâm cành 1-5/10 Bài Thực hành: Giâm cành 7-12/10 Bài Thực hành Chiết cành 10 14-19/10 10 Bài Thực hành Chiết cành 11 21-26/10 11 Kiểm tra tiết (nội dung GV chọn) 12 28-3/11 12 Bài Thực hành Ghép 13 5-10/11 13 Bài Thực hành Ghép 14 12-17/11 14 Bài Thực hành Ghép 15 19-24/11 15 Bài Kỹ thuật trồng cây ăn có múi 16 26-1/12 16 Ôn tập 17 3-8/12 17 Ôn tập 18 10-15/12 18 Kiểm tra học kỳ I ( Thực hành ) 19 17-22/12 19 Kiểm tra học kỳ I ( Lý thuyết ) 20 24-29/12 Hoạt động khác GHI CHÚ Điểm bài KT học kì là điềm quân bài KT, làm tròn theo QĐ 40 (2) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài 5:Thực hành CHIẾT CÀNH (TIẾT 1)  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết cách lựa chọn cành chiết  Nắm quy trình chiết cành 2.Về kĩ  Chiết cành cây ăn theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật: chọn cành chiết, khoanh vỏ, trộn hỗn hợp bó bầu, bôi thuốc kích thích rễ, bó bầu, cắt cành chiết và ngôi, chăm sóc cành sau cắt 3.Về thái độ  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất  Có ý thức cải tiến kĩ thuật nhân giống cách áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp nhân giống nhằm tạo nhiều cây tốt phục vụ sản xuất  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Cành chiết, dao, kéo, bầu và hỗn hợp bó bầu, dây nilông, thuốc kích thích rễ 2.Học sinh  Học thuộc bài  Nghiên cứu trước bài III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (6’) a Nêu quy trình và các bước tiến tiến hành giâm cành b Khi giâm cành cần chú ý vấn đề gì Giới thiệu bài (3’) Nhân giống vô tính gồm phương pháp nào? Trên sở câu trả lời HS, GV nêu lên nhiệm vụ bài (3) Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành 15’ Bước cành chiết 3’ 3’ 4’  Mời HS lên làm mẫu  Cả lớp quan sát, nhận xét rút cho lớp quan sát kết luận CH: Khi tiến hành chiết cành,  Cần nêu sơ đồ quy trình cần tiến hành bước thực hành: nào? Chọn cành chiết  khoanh vỏ trộn hỗn hợp bó bầu bó bầu cắt cành chiết Chọn Chọn cành khoẻ, – năm tuổi, TL: Chọn cành khoẻ, – năm đường kính 0,5CH: Chọn cành chiết phải tuổi, không bị sâu bệnh, không có 1,5 cm nào? cành non, đường kính 0,5 – 1,5 Bước Khoanh cm vỏ Chọn vị trí chiết cành phù hợp Khoanh đoạn GV khoanh vỏ, HS quan sát cành dài 1,5-2,5 và làm theo cm, bóc hết lớp CH: Khoanh vỏ cần chú ý TL: Khoanh đoạn vỏ dài từ 1,5 – 2,5 cm, cần cạo lớp vỏ vỏ, cạo sạch, để vấn đề gì? trắng vì chứa mạch rây vận khô chuyển các chất hữu từ trên Bước Trộn hỗn xuống hợp bó bầu CH: Trộn hỗn hợp bó bầu TL: HS trả lời tự Trộn 2/3 đất, 1/3 sao? Thực tế địa phương em mụn dừa rác làm nào? mục, chất kích GV giới thiệu trộn theo quy thích rễ, làm trình khoa học : Trộn 2/3 đất, ẩm thích hợp 1/3 mụn dừa rác mục, thuốc kích thích rễ, làm ẩm thích hợp HS trộn theo hướng dẫn GV Đối với cây dễ rễ, không cần thuốc kích thích rễ, cần mục dừa rễ lục bình làm ẩm thích hợp là đủ GV bó bầu, HS quan sát và Bước Bó bầu làm theo -Bôi thuốckích thích rễ vào vết CH: Bó bầu cần tiến hành TL: Bôi thuốc kích thích rễ, bó khoanh phía trên nào? giá thể vào vị trí khoanh vỏ cho -Bó giá thể vào vị hai đầu, phía ngoài bọc mảnh PE, dùng dây nilông buộc chặt hai (4) trí khoanh vỏ 5’ đầu Bước Cắt cành CH: Quan sát cành chiết TL: Sau 30 – 60 ngày, thấy rễ nào chúng ta có thể vàng thì cắt cành chiết chiết cắt? Khi rễ bầu có màu vàng thì CH: Sau cắt chúng ta có cắt cành đem nên trồng hay không? giâm cho Tại sao? vào bầu đất TL: Sau chiết cần đem giâm CH: Em hãy cho biết TL: Chất hữu cành lá nhà giâm cho vào bầu đất chăm sóc thời gian cho rễ nhiều thì đem trồng đảm bảo tỷ lệ sống cao chiết thì cành rễ phần tổng hợp vận chuyển xuống dưới, khoanh vỏ phía trên mà không bị chặn lại, nơi đó xuất rễ phần khoanh vỏ phía các rễ dưới? Nêu lại quy trình Tiểu kết: Em hãy nêu lại quy trình thực hành chiết cành? Treo quy trình thực hành cho HS ghi vào IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Để chiết cành thành công, tiến hành ta cần lưu ý điểm nào? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau: - Cành cây ăn đã rễ - Dao nhỏ, dài - Túi PE dùng để bầu cây có kích thước 10x15, dây nilông  Rút kinh nghiệm (5) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài 5:Thực hành CHIẾT CÀNH (TIẾT 2)  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết cách lựa chọn cành chiết  Nắm quy trình chiết cành 2.Về kĩ  Chiết cành cây ăn theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật: chọn cành chiết, khoanh vỏ, trộn hỗn hợp bó bầu, bôi thuốc kích thích rễ, bó bầu, cắt cành chiết và ngôi, chăm sóc cành sau cắt 3.Về thái độ  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất  Có ý thức cải tiến kĩ thuật nhân giống cách áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp nhân giống nhằm tạo nhiều cây tốt phục vụ sản xuất  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Cành chiết, dao, kéo, bầu và hỗn hợp bó bầu, dây nilông, thuốc kích thích rễ 2.Học sinh  Học thuộc bài - Cành cây ăn đã rễ - Dao nhỏ, dài - Túi PE dùng để bầu cây có kích thước 10x15, dây nilông III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (3’) Nêu quy trình và các bước tiến tiến hành chiết cành? Giới thiệu bài (3’) (6) Chúng ta đã nghiên cứu lý thuyết chiết cành, thực tập chiết cành, hôm chúng ta thực hành cắt cành chiết và ngôi cành chiết Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1.Tổ chức thực hành Kiểm tra chuẩn bị học sinh Nêu nhiệm vụ thực hành: em thực ít mẫu, số lượng tối đa không hạn chế Trình bày vật liệu, dụng cụ thực hành mà mình chuẩn bị HĐ2 Thực hành cá nhân 20’ 1.Hướng dẫn HS chọn thời điểm cắt cành chiết thích hợp là lúc rễ màu vàng HS làm theo hướng dẫn GV 2.Ra ngôi cành chiết vào bầu: +Trộn hỗn hợp độn bầu: 1/3 đất +1/3 mụn dừa và cát + 1/3 phân hữu hoai mục +Cho ½ chất độn bầu vào bầu  Bóc vỏ cành chiêt  Đặt cành chiết vào bầu  Cho hỗn hợp còn lại vào Nén chặt, cặm cọc, cột dây  Tưới nước Quan sát, uốn nắn, hướng dẫn thêm cần 8’ Mỗi HS tự hoàn thành nhiệm vụ thực hành quan sát, hướng dẫn GV HĐ3 Đánh giá kết thực hành GV dựa vào số lượng và kỹ thuật thao tác trên cành chiết HS mà ghi điểm phù hợp IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Để chiết cành thành công, tiến hành ta cần lưu ý điểm nào? B.Công việc nhà Học bài Nghiên cứu trước bài Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau: - 01 cây có nhiều cành (7) - 01 cành có kích thước tương ứng cây Dao nhỏ, sắc Dây nilông, túi PE  Rút kinh nghiệm (8) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy KIỂM TRA TIẾT I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Giáo viên - Nắm tình hình học tập học sinh, từ đó phân loại đánh giá kết học tập và khả học sinh từ đó có phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng - Nắm mức độ tiếp thu, nghiên cứu bài học học sinh, nội dung kiến thức, kỹ chưa đạt, để sửa chữa, bổ sung kịp thời Học sinh - Phát chỗ còn thiếu sót kiến thức - Hệ thống hoá lại kiến thức đã học, nâng cao tính tích cực, tự lực tự giác học sinh Yêu cầu - Giáo viên cho đề phù hợp với kiến thức học sinh, đồng thời có câu hỏi dành cho học sinh khá giỏi - Học sinh hệ thống hoá lại kiến thức, nghiên cứu kỹ lại nội dung bài học II MA TRẬN Nhận biết TN TL Nội dung – Chủ đề Giới thiệu nghề trồng cây ăn Vận dụng TN TL Thực hành TỔNG 0,25 Một số vấn đề chung cây ăn 0,25 5 1,25 Các phương pháp nhân giống cây ăn Tổng 1,25 2 1,25 6.5 2.25 8,50 10 6.5 10 III ĐỀ KIỂM TRA – ĐÁP ÁN A.Trắc nghiệm (3.5 điểm) I Điền vào chỗ trống từ thích hợp (1,25 điểm) Cây ăn thường có rễ …………….… và nhiều rễ ……… …… ; có thân ………………… là chủ yếu Cây ăn thường có loại hoa: …… ………… ……………… … …., có nhiều loại ………………………… Hạt đa dạng tuỳ loại cây ăn II.Khoanh tròn câu đúng (0,25 điểm) Yêu cầu quan trọng nghề trồng cây ăn mà người làm vườn cần có là: a.Phải có tri thức và kĩ nghề trồng cây ăn b.Phải yêu nghề, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, động, sáng tạo c.Phải có sức khoẻ tốt d.Cả yêu cầu trên trên III.Hoàn thành sơ đồ sau (2 điểm) Các phương pháp nhân giống cây ăn Ô Từ cần điền (9) Ghép cành Ghép mắt II.Thực hành (7 điểm) Hoàn thành các thao tác sau Giâm đoạn cành (2.5 điểm) Chiết cành (4 điểm) ĐÁP ÁN Trắc nghiệm 1, Cần điền các từ sau (mỗi từ hay cụm từ đúng đạt 0,25 điểm) Cái (hoặc cọc); con;gỗ; hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính; hạch, mọng 2,b 0,25 điểm 3,Cần điền theo thứ tự sau 1.Nhân giống hữu tính hạt 2,4: giâm cành, chiết cành 3: ghép 5,6: điền các từ sau:ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên, ghép yên ngựa, ghép đoạn cành 7,8: điền các từ sau:ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép cửa sổ, ghép chữ T Thực hành Thực đúng quy trình kỹ thuật: điểm Hoàn thành mẫu đúng thời gian và đẹp: điểm Lớp 9/1 9/2 IV THỐNG KÊ KẾT QUẢ Giỏi Khá TB SL TL SL TL SL TL Yếu SL TL (10) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài Thực hành GHÉP TIẾT GHÉP ĐOẠN CÀNH  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T 2.Về kĩ  Cắt đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép 3.Về thái độ  Hình thành kỹ ghép cây  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất  Có ý thức cải tiến kĩ thuật nhân giống cách áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp nhân giống nhằm tạo nhiều cây tốt phục vụ sản xuất  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  01 cây có nhiều cành  01 cành có kích thước tương ứng cây  Dao nhỏ, sắc  Dây nilông, túi PE 2.Học sinh  Học thuộc bài  Nghiên cứu trước bài  Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau: - 01 cây có nhiều cành - 01 cành có kích thước tương ứng cây - Dao nhỏ, sắc - Dây nilông, túi PE III.Các hoạt động dạy - học Kiểm tra bài cũ (4’) a Nêu quy trình thực hành chiết cành? (11) b Khi chiết cành ta cần lưu ý đến vấn đề nào nhất? Giới thiệu bài (2’) Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp giâm cành, chiết cành, tiếp tục nghiên cứu thực hành các phương pháp nhân giống vô tính, hôm chúng ta tiến hành ghép đoạn cành Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Quy trình hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH thực HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành ghép đoạn cành Theo em, tiến hành ghép đoạn cành, ta cần thực qua bước nào?  HS nêu lên ,GV tóm lại thành bước và ghi lên bảng: Chọn và cắt cành ghép  Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép  Ghép đoạn cành  Kiểm tra sau Bước 1.Chọn và ghép  HS thực theo cắt cành ghép thao tác GV  GV chọn và cắt cành ghép  Cắt vát phải thật ngọt, Đường kính cành không để bị giập nát, Tại phải cắt vát gốc ghép tương đương  không ghép không dính cành từ 1,5 – 2cm? gốc ghép  5’ Cắt vát đầu gốc cành ghép dài 1,5 – 2cm 5’ Bước 2.Chọn vị trí ghép và cắt gốc  ghép Cách mặt đất 10 – 15 cm Cách mặt đất 10 – 15  Chọn vị trí ghép nào? cm Cắt vát gốc ghép tương tự cành ghép Bước Ghép đoạn 10’ cành  HS thực theo Đặt cành ghép lên GV thao tác mẫu cắt cành ghép gốc ghép cho và gốc ghép, thực ghép vừa khít  Đảm bảo không thoát cành đúng kĩ thuật nước, cành ghép và vết Dùng dây nilông  Tại cần chụp kín cành ghép không bị nhiễm ghép và vết ghép túi PE buộc cố định cành khuẩn và nấm bệnh… và sạch? và gốc ghép lại Chụp kím vết ghép (12) túi PE 8’ Bước Kiểm tra sau ghép Sau 30 – 35 ngày Giới thiệu : Sau 30 – 35 ngày thấy đoạn cành còn thấy đoạn cành còn xanh tươi là xanh tươi là ghép ghép thành công thành công HS tự thực thêm vài mẫu 6’ HĐ2 Đánh giá kết thực hành Nhận xét chung tình hình,  Đưa các mẫu tác thái độ tham gia buổi thực phẩm mình cho GV hành lớp và HS nhận xét, đánh giá Ghi điểm thực hành vài cá nhân thực tốt IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau HS dọn dẹp phòng học thật BCông việc nhà Học bài Nghiên cứu trước bài ghép mắt nhỏ có gỗ (bài tiếp theo) Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: - 01 cây có đường kính 03 – cm - đoạn cành có kích thước tương ứng - Dây nilông, dao nhỏ, sắc   Rút kinh nghiệm (13) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài Thực hành GHÉP (TIẾT 2).GHÉP MẮT NHỎ CÓ GỖ  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T 2.Về kĩ  Cắt đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép 3.Về thái độ  Hình thành kỹ ghép cây  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất  Có ý thức cải tiến kĩ thuật nhân giống cách áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp nhân giống nhằm tạo nhiều cây tốt phục vụ sản xuất  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: - 01 cây có đường kính 03 – cm - đoạn cành có kích thước tương ứng - Dây nilông, dao nhỏ, sắc 2.Học sinh  Học thuộc bài  Nghiên cứu trước bài  Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: - 01 cây có đường kính 03 – cm - đoạn cành có kích thước tương ứng - Dây nilông, dao nhỏ, sắc III.Các hoạt động dạy - học Kiểm tra bài cũ (4’) a Nêu quy trình thực hành ghép đoạn cành? (14) b Khi ghép đoạn cành ta cần lưu ý đến vấn đề nào nhất? Giới thiệu bài (2’) Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp ghép đoạn cành, tiếp tục nghiên cứu thực hành các phương pháp ghép, hôm chúng ta tiến hành ghép mắt nhỏ có gỗ Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Quy trình thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành ghép đoạn cành  Theo em, tiến hành ghép mắt nhỏ có gỗ, ta cần thực qua bước nào?  HS nêu lên ,GV tóm lại thành bước và ghi lên bảng: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép  Cắt mắt ghép  Ghép mắt  Kiểm tra sau ghép Bước 1.Chọn vị trí ghép  GV tạo miệng ghép cho HS xem và tạo miệng ghép  Chọn vị trí ghép và tạo Cách mặt đất 15 – 20 cm miệng ghép nào?  Cách mặt đất 15 – 20 cm, Cắt lát cắt hình lưỡi cắt lát cắt hình lưỡi gà gà dài 1,5 – cm dài 1,5 – cm  Yêu cầu vết cắt Bước 2.Cắt mắt ghép  Cắt thật vị trí gốc 5’ Tương tự tạo miệng còn xanh (không quá già ghép trên mắt  Giới thiệu cắt mắt ghép quá non) ghép phải có mầm ngủ tương tự miệng ghép có mầm ngủ 10’ Bước Ghép mắt mắt ghép Đặt mắt ghép lên miệng  Thực thao tác mẫu gốc ghép cho vừa cắt mắt ghép và tiến hành  HS thực theo khít ghép thao tác Dùng dây nilông buộc cố  Tại không quấn dây đè  Tránh mầm bị giập nát, mầm ngủ? định mắt và gốc ghép lại không phát triển sau này cho kín 5’ 8’ Bước Kiểm tra sau  Giới thiệu sau 10 – 15 ghép ngày thấy vết ghép còn Sau 10 – 15 ngày thấy xanh tươi là ghép thành mắt ghép còn xanh tươi công là ghép thành công  Treo quy trình thực hành cho HS xem (15) Tự thực thêm vài mẫu 6’ HĐ2 Đánh giá kết thực hành  Nhận xét chung tình hình,  Đưa các mẫu tác phẩm thái độ tham gia buổi thực mình cho GV nhận xét, hành lớp và đánh giá HS  Ghi điểm thực hành vài học sinh IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau HS dọn dẹp phòng học thật BCông việc nhà Học bài Nghiên cứu trước bài ghép chữ T (bài tiếp theo) Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: - cây cho vào bầu đất - đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép - Dây nilông., dao nhỏ, sắc  Rút kinh nghiệm (16) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài Thực hành GHÉP (TIẾT 3).GHÉP CHỮ T  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T 2.Về kĩ  Cắt đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép 3.Về thái độ  Hình thành kỹ ghép cây  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất  Có ý thức cải tiến kĩ thuật nhân giống cách áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp nhân giống nhằm tạo nhiều cây tốt phục vụ sản xuất  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên     Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: cây cho vào bầu đất đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép  Dây nilông, dao nhỏ, sắc 2.Học sinh  Học thuộc bài tiết và  Nghiên cứu trước ghép chữ T  Chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau: - cây cho vào bầu đất - đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép - Dây nilông, dao nhỏ, sắc III.Các hoạt động dạy - học Kiểm tra bài cũ (4’) a Nêu quy trình thực hành ghép mắt nhỏ có gỗ? (17) b Khi ghép mắt nhỏ có gỗ ta cần lưu ý đến vấn đề gì? Giới thiệu bài (2’) Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ, tiếp tục nghiên cứu thực hành các phương pháp ghép, hôm chúng ta tiến hành ghép chữ T Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Quy trình thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành ghép chữ T  Theo em, tiến hành ghép chữ T, ta cần thực qua bước nào?  HS nêu lên ,GV tóm lại thành bước và ghi lên bảng: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép  Cắt mắt ghép  Ghép 5’ mắt  Kiểm tra sau ghép Bước 1.Chọn vị trí  Thao tác mẫu: chọn vị trí  HS thực theo ghép và tạo miệng ghép ghép và tạo miệng  Tiến hành chọn và tạo ghép  Cách mặt đất 15 – 20 cm, miệng ghép sao? cắt đường ngang dài cm, đường dọc dài cm Bước 2.Cắt mắt ghép 5’ tạo thành chữ T  Cắt mắt ghép cho HS xem Cắt miếng vỏ hình  Tại chừa cuống lá lại? thoi có ít gỗ và  Cầm cuống lá giúp mắt mầm ngủ ghép không bị nhiễm bẩn  Tiến hành ghép: cầm cuống lá đặt mắt ghép vào  HS thực theo 10’ Bước Ghép mắt thao tác khe chữ T, đẩy nhẹ cuống Đặt mắt ghép vào khe lá xuống vào trọn  Thực thêm vài mẫu dọc chữ T khe chữ T, quấn dây (chú ý Dùng dây nilông buộc không đè mầm ngủ) cố định vết ghép  Giới thiệu sau 15 – 20 ngày, cuống lá vàng và Bước Kiểm tra sau rụng, mắt ghép còn xanh 8’ ghép tươi là Sau 15 – 20 ngày thấy  Treo quy trình thực hành mắt ghép còn xanh tươi  Ghi quy trình thực hành cho HS xem là ghép thành công vào 6’ HĐ2 Đánh giá kết thực hành  Nhận xét chung tình hình,  Đưa các mẫu tác phẩm thái độ tham gia buổi thực mình cho GV nhận xét, hành lớp và đánh giá (18) HS  Ghi điểm thực hành vài học sinh IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau HS dọn dẹp phòng học thật B.Công việc nhà 1.Học kĩ nội dung bài học từ bài đến bài 2.Nghiên cứu lại kỹ thuật giâm cành, chiết cành, và phương pháp ghép bài 6, tiết sau chuẩn bị vật liệu dụng cụ sau để tiến hành kiểm tra tiết: - đoạn cành để giâm (thực mẫu cành giâm) - đoạn cành dung để chiết ( thực mẫu) - gốc ghép và đoạn cành cung cấp cành mắt ghép (chọn kiểu ghép bất kỳ)  Rút kinh nghiệm (19) Tuần Ngày soạn Tiết Ngày dạy Bài KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải: 1.Về kiến thức  Biết giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị y học và ý nghĩa bảo vệ môi trường cây ăn qảu có múi  Nắm đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh cây có múi  Hiểu các biện pháp kỹ thuật việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 2.Về thái độ  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất  Nhận thức giá trị kinh tế cao cây có múi  Tin tưởng và có ý thức tìm tòi ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất trồng trọt nói chung và tạo giống cây ăn cho suất và chất lượng cao nói riêng II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Phóng to hình 15.Sơ đồ yêu cầu ngoại cảnh câu ăn có múi;16.Một số giống bưởi, cam, quýt., bảng 4.Thời gian trồng cây ăn có múi 2.Học sinh  Nghiên cứu trước bài 7, chuẩn bị mẫu vật hoa cam, quýt , chanh, bưởi và số loại cây có múi III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Em hãy giới thiệu vài loại cây ăn có múi mà em biết? Cây ăn có nhiều giá trị đời sống chúng ta, để tìm hiểu các giá trị đó, tìm hiểu đặc điểm và kĩ thuật trồng, chăm sóc cây có múi, chúng ta cùng nghiên cứu bài Kỹ thuật trồng cây ăn có múi Các hoạt động dạy - học (20) NỘI DUNG KIẾN THỨC TG 6’ I.Giá trị  Dinh dưỡng  Kinh tế  Y học  Bảo vệ môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu giá trị cây có múi  Kể tên vài giống cây  HS trả lời tự có múi mà em biết?  GV giới thiệu cây có múi thuộc họ Cam, mọng nước, có chứa tinh dầu để học sinh phân biệt  Em hãy cho biết cây có  Cây có múi chứa nhiều nước, múi có giá trị dinh đường, axit hữu cơ, vitamin và dưỡng nào? chất khoáng  Kể tên số loại cây có  Bưởi da xanh, bưởi năm roi, cam múi bán có giá cao? sành, cam mật…  Ví dụ vài công  HS trả lời tự dụng làm thuốc cây có múi?  Cây có múi có khả  Cây có múi là cây xanh nên bảo vệ môi trường có tác dụng chống lũ lụt, xói mòn, nào? điều hoà, làm môi trường không khí  Qua các câu trả lời HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cách trồng loại cây xanh thích hợp Giá trị  Treo sơ đồ sau Dinh dưỡng Kinh tế Y học Bảo vệ môi trường HS ghi bài vẽ sơ đồ 7’ II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh cây có múi 1.Đặc điểm thực vật - Thuộc họ Cam - Rễ cọc, có nhiều rễ phân bố lớp đất mặt HĐ2 Tìm hiểu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh cây có múi  Giới thiệu Cây có múi thuộc họ Cam  Cam, quýt có rễ  Rễ cọc cắm sâu xuống đất, có rễ nào? phân bố lớp đất mặt từ 1030 cm trở lên  Hoa cây có múi có đặc  Hoa thường rộ với cành non điểm gì? phát triển, hoa có mùi thơm hấp Giới thiệu cây có múi có dẫn tuổi thọ cao trung bình 30- (21) Độ ẩm Lượng mưa Nhiệt độ - Hoa thường rộ với cành non phát triển 2.Yêu cầu ngoại cảnh 40 năm tuổi, cây có thể tới 60000 hoa, tỉ lệ Ánh sáng đậu thấp, khoảng 1%, non rụng nhiều  Treo sơ đồ sau Cây ăn qủa có múi Đất pH -Nhiệt độ thích hợp 25-270C Không ưa ánh sáng mạnh  Cây có múi cần yêu  HS trả lời SGK cầu ngoại cảnh nào? Độ ẩm không khí 70-80% Lượng mưa 10002000 mm Thích hợp là đất phù sa, đất bazan, pH 5,5-6,5 18’ III.Kỹ thuật trồng HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi và chăm sóc  Treo sơ đồ sau: 1.Giống cây -Cam Kỹ thuật trồng và chăm sóc -Chanh -Quýt -Bưởi 2.Nhân giống cây Chăm sóc Trồng cây Giâm cành, chiết -Làm cỏ, vun xới -Thời vụ cành và ghép -Bón phân thúc -Khoảng cách trồng 3.Trồng cây -Tưới nước -Đào hố, bón lót -Thời vụ -Khoảng cách -Tạo hình, sửa cành trồng -Phòng trừ sâu bệnh -Đào hố, bón lót 4.Chăm sóc -Làm cỏ, vun xới  Yêu cầu HS thảo luận  Quan sát sơ đồ và thảo luận -Bón phân thúc phút để làm rõ nội dung phút -Tưới nước sơ đồ trên: -Tạo hình, sửa  Nêu thời vụ trồng cây có  Thời vụ trồng thích hợp là: miền cành múi nước ta? Nam nên trồng vào đầu mùa mưa -Phòng trừ sâu (tháng 4-5); miền Bắc nên trồng bệnh vào vụ xuân (tháng 2-4) và vụ thu (tháng 8-10)  Tại thời vụ trồng  Thời điểm này cây sinh trưởng thích hợp miền nam là mạnh, trồng cây đạt tỉ lệ sống cao đầu mùa mưa? và đỡ công chăm sóc  Khoảng cách trồng  Khoảng cách thích hợp phụ thuộc sao? loại cây trồng Ví dụ  Cam:6x5;6x4;5x4m (22)          4’ I.Thu hoạch và bảo quản Thu hoạch đúng độ chín Bảo quản tránh bị giập nát và thối  Chanh:4x3;3x3m  Bưởi:7x7;7x6m Đào hố với kích thước  Hố rộng 60-80cm, sâu 40-60cm sao? Bón lót nào?  Bón khoảng 30kg phân chuồng+ 0.2 -0.5kg lân+0.1-0.2kg kali, để sau 20-25 ngày thì tiến hành trồng Tiến hành làm cỏ, vun  Làm cỏ quanh gốc cây, tránh chặt xới sao? đứt rễ vì rễ mọc sát lớp đất mặt Bón thúc sao?  Tiến hành bón phân hữu và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào thời điểm bón Thời gian bón tốt là trước hoa, bón nuôi và sau thu hoạch Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ đây phát triển mạnh, lông hút nhiều Tưới nước nào?  Tưới nước xung quanh gốc, có phủ rơm rạ để giữ ẩm Tại phải tạo hình sửa  Để cây có khung vững cành cho cây có múi chắc, cân đối, tăng sức chống chịu cây trước điều kiện bất lợi môi trường, loại bỏ các cành già yếu, cành bị sâu bệnh Tiến hành tạo hình sửa  Bấm tỉa cành tạo khung, cành sao? cắt bỏ cành già, cành sâu bệnh… Khi trồng cây có múi, cần  Cần phòng trừ số sâu chủ yếu phòng trừ sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục loại sâu bệnh nào? cành; số bệnh bệnh vàng lá, bệnh chảy mủ thân… Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học phòng trừ sâu bệnh hại HĐ4 Tìm hiểu thu hoạch, bảo quản cây có múi  Nên thu hoạch  Thu hoạch đúng độ chín, vào nào? ngày nắng ráo Dùng dao kéo cắt sát cuống, tránh làm xây sát vỏ  Bảo quản  Cần xử lý tạo màng parafin để bảo nào? quản lâu (23) IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Học sinh đọc “Ghi nhớ” Hoàn thành sơ đồ sau Nhiệt độ … …… Độ ẩm …………………… Lượng mưa …………… Cây ăn qủa có múi Ánh sang ………… Đất …………… pH …………… Chọn câu đúng Giâm cành thường áp dụng cho A.Các giống Cam B.Các giống Chanh C.Các giống Quýt D.Các giống Bưởi Bưởi thường nhân giống cách A.Chiết cành, giâm cành, ghép mắt nhỏ có gỗ B.Chiết cành, giâm cành, ghép C.Chiết cành, ghép cửa sổ D.Ghép đoạn cành Nên bón phân theo hình chiếu tán cây vì A.Rễ nơi hình chiếu tán cây phát triển B.Để tán cây vươn xa C.Rễ mau phát triển D.Tiết kiệm phân bón cây hất thụ kém Trả lời câu hỏi sau a Cây có múi có giá trị nào? b Đốn tạo hình sửa cành cho cây nhằm mục đích gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài Nghiên cứu trước bài 8, tìm hiểu xem nhãn thuộc họ gì? Hoa nhãn có đặc điểm gì? Có giống nhãn nào? Kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn có gì đặc biệt  Rút kinh nghiệm (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 9 bai 59 nam 2013, Cong nghe 9 bai 59 nam 2013