De 1 Tu luan co ma tran

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:33

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 2, môn Ngữ văn lớp 6 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá [r] (1)I MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình học kì 2, mơn Ngữ văn lớp theo nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá lực đọc – hiểu tạo lập văn HS thơng qua hình thức kiểm tra tự luận II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA Hình thức đề kiểm tra: Tự luận Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm kiểm tra tự luận 90 phút III THIẾT LẬP MA TRẬN Nội dung Chủ đê Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng thấp cao Chủ đê 1: Văn bản - Truyện đại (Bài học đường đời đầu tiên) - Thơ đại (Đêm nay Bác không ngủ) - Nội dung, nhân vật tác phẩm thơ đại - Hiểu giá trị nội dung,nghệ thuật, ý nghĩa tác phẩm truyện Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số điểm: 0.5 5% Số câu: Số điểm: 2.5 25% Số câu: Số điểm: 30% Chủ đê 2: Tiếng Việt Câu trần thuật đơn - Nhớ khái niệm câu trần thuật đơn - Tác dụng câu trần thuật đơn có từ - Viết đoạn văn sử dụng câu trần thuật đơn Số câu Số điểm Tỉ lệ: % Số câu:1 Số điểm: 10 % Số câu:1 Số điểm:0.5 % Số câu:1 Số điểm:0.5 % Số câu: Số điểm: 20% Chủ đê 3: Tập làm văn Viết văn miêu tả - Nhớ khái niệm văn miêu tả Viết văn tả cảnh Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm: 10 % Số câu:1 Số điểm: 40% Số câu:2 Số điểm: 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu:3 Số điểm: 2.5 Tỉ lệ: 25 % Số câu: Số điểm: 3.0 Tỉ lệ : 30 % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 5% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ:40 % (2)Đề kiểm tra học kỳ II Năm học: 2011- 2012 Môn: Ngữ Văn- Khối 6 Thời gian: 90 phút (Không kể giao đề) Đề bài: I Phần Văn bản- Tiếng Việt (5.0 điểm): Câu (2.0 điểm): Bài thơ “Đêm Bác khơng ngủ(Minh Huệ) kể lại câu chuyện ? Nêu giá trị nghệ thuật ý nghĩa văn ? Câu (1.0 điểm): Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến chết Dế Choắt, qua việc Dế Mèn rút học đường đời cho ? Câu (2.0 điểm): - Thế câu trần thuật đơn ? - Viết đoạn văn ngắn (từ 5-7 câu) có sử dụng câu trần thuật đơn có từ , nêu tác dụng câu trần thuật đơn có từ đoạn văn II Phần Làm văn (5.0 điểm): Câu (1.0 điểm): Thế văn miêu tả ? Câu (4.0 điểm): Em tả lại quang cảnh phiên chợ theo tưởng tượng em ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN: NGỮ VĂN 6 * Phần I: Văn bản- Tiếng Việt: (5.0 điểm): Câu (2.0 điểm): - Chép xác hai khổ thơ đầu (1điểm) - Nêu giá trị nội dung (1điểm) Câu (1.0 điểm): Kể đầy đủ tên tác phẩm truyện kí tên tác giả Câu (1.0 điểm):  Khái niệm phép so sánh (0.5 điểm)  VD: HS cần lấy ví dụ xác định vật so sánh vật so sánh (0.5 điểm) * Phần II: Làm văn: (5.0 điểm):  Yêu cầu thể loại: văn tả cảnh  Cách làm: Học sinh làm hoàn chỉnh ba phần: Mở bài- Thân bài- Kết Học sinh làm kiểu văn tả cảnh Trình bày đẹp, tránh mắc lỗi dùng từ, lỗi diễn đạt… * Nội dung cụ thể: Học sinh có nhiều cách trình bày phải đảm bảo ý sau: 1 Mở bài: (3)- Tả theo trình tự gồm: + Chợ bắt đầu họp ? Người bán, người mua ? + Mọi người đổ chợ lúc đông : Các hàng quán bắt đầu kín người, hàng hóa bày bán phong phú da dạng … Khơng khí lúc thay đổi ? + Lúc tan chợ: Trời dần trưa, người về, khơng khí n lặng dần … 3 Kết bài:  Điều em nhớ phiên chợ ?  Suy nghĩ em ấm no nhân dân vùng.: vui sướng, tự hào … * Cách tính điểm:  Điểm từ 4.5 -> 5.0: Bài viết thể hoàn chỉnh nội dung yêu cầu, văn viết có cảm xúc, trình bày rõ ràng, sáng  Điểm từ 3.5 -> 4.0: Nội dung hoàn chỉnh, diễn đạt lưu lốt, lời văn có cảm xúc  Điểm từ 2.5 -> 3.0: Nội dung cịn thiếu sớ chỗ nêu đầy đủ u cầu, trình bày cịn sai tả khơng đáng kể
- Xem thêm -

Xem thêm: De 1 Tu luan co ma tran, De 1 Tu luan co ma tran