Toan L2 tuan 35

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:18

Bài mới : Giới thiệu bài HĐ1 : Ôn tập Bài 1: Quan sát và nêu được thời gian của từng chiếc đồng hồ.. Bài 3:a Đặt tính và tính kết quả đúng..[r] (1)Giáo án lớp Tuần 35 Thứ hai Toán : Luyện tập chung I Mục tiêu : - Biết đọc, viết so sánh các số pham vi 1000 - Thuộc bảng cộng trừ phạm vi 20 - Biết xem đồng hồ II Chuẩn bị : III Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Bài cũ : - Tính chu vi hình tam giác ABC có đọ dài các cạnh là AB = 27 cm, BC = 18 cm, AC = 25 cm - Tính chu vi hình tứ giác biết cạnh nó cm Bài : Giới thiệu bài HĐ1 : Ôn tập Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm Bài 2: Củng cố lại bảng cộng, bảng trừ Bài 3: (cột1) Biết thời gian ứng với cách đọc Bài 4: Vẽ hình theo mẫu Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét chung - Dặn dò Hoạt động học - Nêu yêu cầu bài tập - Thảo luận nhóm đôi - Nêu các số nối tiếp - Đọc lại bài đã hoàn chỉnh - Nêu yêu cầu bài tập - Tính giá trị biểu thức - So sánh số - Điền dấu - HS làm bảng phụ + - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài miệng - Nêu yêu cầu bài tập - Thi đội A / B - Vẽ đúng, nhanh, thắng (2) Giáo án lớp Tuần 35 Thứ ba Toán : Luyện tập chung I Mục tiêu : - Thuộc bảng nhân chia để tính nhẩm - Biết làm tính cộng , trừ có nhớ phạ vi 100 - Biết tính chu vi hình tam giác II Chuẩn bị : -Chuẩn bị đồng hồ III Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : Bài : Giới thiệu bài HĐ1 : Ôn tập Bài 1: Tính nhẩm và nêu đúng kết tính Bài 2: Đặt đúng các phép tính và ghi đúng kết Bài 3: Tính chu vi hình tam giác ? Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét chung - Dặn dò - Nêu yêu cầu bài tập - Nhẩm - Nêu kết nối tiếp - Đọc lại bài đã hoàn chỉnh - Nêu yêu cầu bài tập - Làm + bảng - Nêu yêu cầu bài tập - Độ dài các cạnh - Giải bảng + (3) Giáo án lớp Tuần 35 Thứ tư Toán : Luyện tập chung I Mục tiêu : - Biết xem đồng hồ - Biết làm tính cộng , trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết làm tính cộng ,trừ không nhớ các số có ba chữ số - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính - Biết tính chu vi hình tam giác II Chuẩn bị : - Đồng hồ - Bài tập ghi bảng phụ III Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : Bài : Giới thiệu bài HĐ1 : Ôn tập Bài 1: Quan sát và nêu thời gian đồng hồ Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé  lớn Bài 3:(a) Đặt tính và tính kết đúng - Nêu yêu cầu bài tập - Thảo luận nhóm đôi - Trình bày trước lớp - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bảng + bảng lớp - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bảng + bảng lớp Bài 4:(dòng 1) Tính đúng giá trị các biểu thức - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bảng lớp + Bài 5: Tính chu vi hình tam giác - HS đọc đề - Nêu cách tính chu vi hình tam giác - Giải vào Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét chung - Dặn dò (4) Giáo án lớp Tuần 35 Thứ năm Toán : Luyện tập chung I Mục tiêu : - Biết so sánh các số - Biết làm tính cộng ,trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số - Biết giải bài toánvề ít có liên quan đến đơn vị đo độ dài II Chuẩn bị : - Bài tập 4, ghi bảng phụ III Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : Bài : Giới thiệu bài HĐ1 : Ôn tập Bài 2/181: Bài 3/181: Bài 4: Giải bài toán ít Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét chung - Dặn dò - Nêu yêu cầu bài tập - Tính giá trị biểu thức - So sánh số - Điền dấu - Làm vào + bảng - Nêu yêu cầu bài tập - Thực bảng + bảng lớp - HS đọc đề - Tóm tắt + giải vào (5) Giáo án lớp Tuần 35 Thứ sáu Toán : Kiểm tra điịnh kì (cuối học kì II) I Mục tiêu : - Đọc viết các số đến 1000 - Nhận biết giá trị theo vị trí các chữ số số - So sánh các số có ba chữ số - Cộng trừ nhân chia bảng - Cộng trừ có nhớ phạm vi 100 - Cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số - Giải toán, xem lịch xem đồng hồ - Vẽ hình, tính chu vi các hình II Chuẩn bị : - Ghi đề bài lên bảng III Hoạt động dạy và học : Bài cũ : Bài : Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Đặt tính tính: 84 + 19 ; 62 – 25 536 + 243 ; 879 – 356 Bài 3: Hà có 12 viên bi Mĩ có nhiều Hà viên bi Hỏi Mĩ có bao nhiêu viên bi ? Bài 4: Vẽ hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là: AB = 4cm, BC = cm, CD = cm, AD = cm Tính chu vi hình tứ giác đó Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 101, 105, 109 … IV – Đánh giá : Bài 1: điểm Bài 2: điểm Bài 3: điểm Bài 4: điểm Bài 5: điểm - Thu bài chấm Tuyên dương (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan L2 tuan 35, Toan L2 tuan 35