Mĩ thuật 7 - Tiết 11 - Kiểm tra 45 phút (2017-2018)

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:58

*Họa tiết sáng tạo, tên báo rõ ràng, mảng hình trang trí nổi bật, sử dụng các chất liệu hiệu quả, mang tính thẩm mĩ cao.. *Màu sắc theo ý thích , mảng màu rõ ràng[r] (1)MÔN : MĨ THUẬT – KHỐI 7 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Đề bài : Vẽ trang trí: Trang trí đầu báo tường Thể chất liệu : giấy màu, hoa khô, dây thừng, dây hoa trang trí YÊU CẦU *Bố cục cân đối, hài hịa, rõ mảng – mảng phụ *Họa tiết sáng tạo, tên báo rõ ràng, mảng hình trang trí bật, sử dụng chất liệu hiệu quả, mang tính thẩm mĩ cao *Màu sắc theo ý thích , mảng màu rõ ràng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mĩ thuật 7 - Tiết 11 - Kiểm tra 45 phút (2017-2018), Mĩ thuật 7 - Tiết 11 - Kiểm tra 45 phút (2017-2018)