0

Tài liệu Nhân phẩm, sự bình đẳng và sự nhường quyền pptx

3 373 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 04:15

The Center for Disability Rights, Law, and Advocacy NHÂN PHẨM, SỰ BÌNH ĐẲNG SỰ NHƯỜNG QUYỀN Liên hiệp ủng hộ tích cực Nebraska là trung tâm bảo vệ quyền lợi, bảo vệ luật pháp là trung tâm biện hộ cho những người tàn tật. Trung tâm có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi phục vụ như là một luật sư, hợp lực với những cá nhân, đương đầu với những chướng ngại vật để giúp những người tàn tật tham gia hoàn toàn vào cộng đồng của chúng ta. Họ bao gồm những người: • Bị bệnh tâm thần hay dễ xúc cảm • Bị tàn tật hay bị yếu về cảm, giác quan • Có xu hướng phát triển bệnh tật • Có khó khăn trong học tập • Có những đau buồn gây tổn hại đến não • Những người già cần sự trợ giúp về kỹ thuật • Những người nhận được lợi ích thu nhập về tàn tật mong muốn đi làm trở lại • Những người bị hiếp đáp, bị bỏ rơi hay bị bóc lột • Những người nghi ngờ sự bệnh tật của mình có thể ảnh hưởng đến quyền bầu cữ của họ Nhiệm vụ của cơ quan ủng hộ tích cực Nebraska là giúp đở những người tàn tật, củng cố quyền lợi, làm tăng giá trị nhân phẩm của họ, bênh vực giúp đở để cho họ có thể tham gia hoàn toàn vào cộng đồng như những công dân khác. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sử dụng phương pháp biện hộ hợp lệ nhất bao gồm: Sự bảo vệ: Chúng tôi đứng về phía những người tàn tật khi mà quyền tự do cá nhân những nhân quyền của họ bị bác bỏ. Chúng tôi là những luật hợp pháp. Chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên giới thiệu họ đến những người thích hợp, phù hợp với những yêu cầu hoàn cảnh của họ. Giáo dục cộng đồng: Chúng tôi cung cấp những thông tin sự huấn luyện để xây dựng ý thức sự hiểu biết về những chướng ngại mà họ đang phải đương đầu với. Scott là một người tàn tật sinh sống ở phía tây tiểu bang Nebraska. Anh ta cần người phụ tá để giúp đỡ anh ta quản lý tài chánh. Người làm công của anh ta, một cá nhân được bổ nhiệm giúp đở anh ta quản lý tiền bạc đã không trả tiền thế chấp trong hai tháng; Những chi phí của anh ta cũng bị chậm trễ người làm công này đã không trả lời những cuộc điên thoại của anh ta. Với sự kiên nhẫn, người biện hộ thuộc trung tâm ủng hộ tích cực Nebraska đã sắp xếp cho người làm công này từ chức. Nguời làm công mới được chọn lựa bởi ông Scott đã được bổ nhiệm một cách thành công sau đó. Sự nhường quyền: Chúng tôi cung cấp cho những người tàn tật, gia đình bạn bè của họ những thông tin, nguồn giáo dục những tài liệu tham khảo để họ có thể tự bênh vực cho chính mình. Chúng tôi ủng hộ cho việc xây dựng một tổ chức mạnh mẽ, vững chắc cho những người tàn tật để họ có thể tự kiểm soát, điều chỉnh có khả năng tự vạch ra kế hoạch cho chính bản thân mình. Sự tham khảo: Chúng tôi tham khảo với cộng đồng Nebraska xây dựng những chương trình bênh vực cho người dân. Những cơ quan ủng hộ hoạt động cho người dân có tính cách địa phương độc lập để sắp xếp cho những thành viên trong cộng đồng, những công dân bị tàn tật có nguy cơ bị hiếp đáp hay bị bỏ rơi có cơ hội thành lập những mối quan hệ đầy ý nghĩa này. Nguyên tắc bênh vực: Chúng tôi phân tích, theo dõi, đề nghị giới thiệu những thay đổi về quy tắc những luật ban hành của tiểu bang liên bang để ủng hộ nhiệm vụ của chúng tôi. Cơ quan ủng hộ tích cực Nebraska là một tổ chức riêng tư, không lợi nhuận. Chúng tôi chỉ là một tổ chức với sự ủy nhiệm của cả hai luật liên bang tiểu bang để theo đuổi những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ bênh vực những người tàn tật sống tại Nebraska. Cơ quan bênh vực tích cực Nebraska có thẩm quyền khả năng duy nhất để theo đuổi những biện pháp hợp lý hay những cách thức bênh vực để giúp đỡ những người tàn tật trong cộng đồng của chúng ta. Hơn hai mươi lăm năm hoạt động, chúng tôi có tiếng nói mạnh mẽ cho những người tàn tật bị tấn công giành được nhiều thắng lợi ý nghĩa để nhằm ngăn chặn sự hiếp đáp bỏ rơi, mở rộng những phục vụ về bệnh tâm thần, những phục vụ cộng đồng, bảo đảm phương cách giáo dục đặc biệt, thúc đẩy những chương trình về cư dân tự biện hộ được thuận lợi dễ dàng hơn trên toàn nước. Chúng tôi được lãnh đạo bởi mười bảy thành viên thuộc Ban Giám Đốc làm việc với ban cố vấn những người hướng dẫn. Tất cả những thành viên của Ban Giám Đốc ban Cố vấn là những người tình nguyện, nhiều người trong số họ cũng là những nguời tàn tật hoặc có thân nhân của mình bị tàn tật. Những người làm việc tại cơ quan ủng hộ tích cực Nebraska cống hiến những ý tưởng về phong trào, quyền lợi tàn tật hiến dâng năng lực của mình để nâng đỡ bênh vực quyền lợi của những người tàn tật. Linda, một phụ nữ với nhiều trở ngại về sức khỏe, không đủ khả năng đi qua cửa của một cửa hàng dược phẩm gần nhà trên chiếc xe lăn của mình. Trong lúc bà ta di chuyển một cách khó khăn, những nhân viên tại cửa hàng đã quá thô lỗ không giúp ích gì được. Linda đã gọi điện thoại cho Liên hợp ủng hộ tích cực Nebraska. Chúng tôi đã giúp bà ta điền lá đơn khiếu nại đến Ban Giám Đốc cửa hàng dược phẩm đó. Sau khi điều tra, Ban Giám Đốc cửa hàng dược phẩm đó đã xin lỗi Linda, thi hành kỹ luật những nhân viên có trách nhiệm hôm đó, tổ chức một lớp huấn luyện về đạo luật của người Mỹ những người tàn tật cho tất cả các nhân viên trong cửa hàng. Thêm vào đó, cửa hàng đồng ý 2 giao thuốc tới tận nhà cho Linda, tặng cho bà ta một phiếu tặng phẩm. Mặc dù chúng tôi đã tiến hành dàn xếp những hậu quả có ảnh hưỡng xấu về hệ thống rộng lớn như những chính sách làm giảm bớt những phục vụ cho những người tàn tật trên toàn quốc, phần lớn công việc của chúng tôi là giúp đỡ những người tàn tật như bà Linda. Câu chuyện của bà ta nhiều người khác đã phản ánh tới trung tâm ủng hộ tích cực Nebraska nhằm giúp chúng tôi tìm ra những cách thức tốt đẹp hơn để nâng cao cuộc sống của từng cá nhân trong toàn cộng đồng Nebraska. Liên hệ ủng hộ tích cực Nebraska không phải là một cơ quan thuộc chính phủ. Chúng tôi phụ thuộc vào sự đóng góp của từng cá nhân, những đoàn thể, những tổ chức những trợ cấp từ tiểu bang liên bang để cung cấp những phục vụ cho những người tàn tật thuộc tiểu bang Nebraska. Tất cả những đóng góp cho liên hiệp ủng hộ tích cực Nebraska sẽ được khấu trừ vào thuế theo luật pháp. TRUNG TÂM ỦNG HỘ TÍCH CỰC NEBRASKA Trung tâm bảo vệ quyền lợi, luật pháp sự biện hộ 134 South 13 th street, Phòng 600, Lincoln, NE 68508 Số điện thoại: 402-474-3183/ Fax: 402-474-3274 Số điện thoại miễn phí: 800-422-6691 Email: info@nebraskaadvocacyservices.org Trang web: www.nebraskaadvocacyservices.org Dignity, Equality & Empowerment (07) 3 . and Advocacy NHÂN PHẨM, SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ SỰ NHƯỜNG QUYỀN Liên hiệp ủng hộ tích cực Nebraska là trung tâm bảo vệ quyền lợi, bảo vệ luật pháp và là trung tâm. công sau đó. Sự nhường quyền: Chúng tôi cung cấp cho những người tàn tật, gia đình và bạn bè của họ những thông tin, nguồn giáo dục và những tài liệu tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nhân phẩm, sự bình đẳng và sự nhường quyền pptx, Tài liệu Nhân phẩm, sự bình đẳng và sự nhường quyền pptx,

Từ khóa liên quan