Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp GNSS thực hiện công tác đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính, tờ bản đồ 49, thị trấn phố lu, huyện bảo thắng, tỉnh lào cai

63 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG TRƯỜNG DU Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GNSS THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TỜ BẢN ĐỒ 49, THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG TRƯỜNG DU Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GNSS THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TỜ BẢN ĐỒ 49, THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Dương Hồng Việt Thái Nguyên - năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường Trong thời gian qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế cơng việc ngành nghề mà theo học Công ty TNHH VietMap, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp GNSS thực công tác đo vẽ, chỉnh lý đồ địa chính, tờ đồ 49, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Dương Hồng Việt trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn ban giám đốc, cán kỹ thuật viên công ty TNHH VietMap giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nông Trường Du năm 2020 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 17 Bảng 4.1: Hiện trạng dân số thị trấn Phố Lu năm 2019 31 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Phố Lu năm 2019 32 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 34 Bảng 4.4: Kết thống kê diện tích đất (mảnh đồ số 49) chỉnh lý 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa (BTNMT, 2014) 15 Hình 2.4: Giao diện phần mềm MicroStation V8i 20 Hình 2.5: Quy trình thành lập đồ địa (BTNMT, 2014) 24 Hình 4.1 Vị trí thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 29 Hình 4.2: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 37 Hình 4.3: File số liệu sau copy sang 37 Hình 4.4: Đổi định dạng file số liệu, file sau đổi 38 Hình 4.5: Khởi động khóa Gcadas, kết nối có sở liệu, tạo tệp liệu thuộc tính cho đồ họa tương ứng 38 Hình 4.6: Thiết lập đơn vị hành khu đo 39 Hình 4.7: Đặt tỷ lệ đồ 39 Hình 4.8: Trút điểm lên vẽ 39 Hình 4.9: Tìm đường dẫn để lấy số liệu 40 Hình 4.10: Triển điểm chi tiết lên vẽ 40 Hình 4.11: Một góc tờ đồ chỉnh lý khơng khép kín 40 Hình 4.12: Tạo topology cho đồ 41 Hình 4.13: Chọn lớp tham gia tính diện tích 41 Hình 4.14: Chọn lớp tính diện tích, tính diện tích 42 Hình 4.15: Vẽ nhãn quy chủ 42 Hình 4.16: Nhập thơng tin, gán nhãn cho tờ đồ 43 Hình 4.17: Vẽ nhãn tự động, kết sau vẽ nhãn 43 Hình 4.18: Mảnh đồ số 49 -Thị trấn Phố Lu 44 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu TNMT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư QĐ Quyết định TCĐC Tổng cục Địa CP Chính Phủ QL Quốc lộ UTM Universal Transverse Mercator (Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc) VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC Bản đồ địa GNSS TNHH GPS Global navigation satellite system (Hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu.) Trách nhiệm hữu hạn Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trị đồ địa 2.1.3 Các loại đồ địa 2.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.2.1 Các yếu tố đồ địa 2.2.2 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 16 2.2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 18 2.3 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 2.3.1 Phần mềm MicroStation V8i 20 2.3.2 Phần mềm Gcadas 21 2.3.3 Giới thiệu sơ lược máy RTK 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 vi 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu 26 3.4.2 Phương pháp đo đạc 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 3.4.4 Phương pháp đồ 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 31 4.2 Đo vẽ chi tiết đồ địa cơng nghệ Global Navigation Satellite System 33 4.2.1 Những tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng đồ địa 33 4.2.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ thị trấn Phố Lu phục vụ cơng tác đo vẽ đồ địa 33 4.2.3 Đo vẽ chi tiết 36 4.2.4 Ứng dụng phần mềm Gcadas MicrostationV8i thành lập đồ địa 36 4.2.5 Kiểm tra kết đo 43 4.2.6 In đồ 44 4.2.7 Giao nộp sản phẩm 44 4.3 Những thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt thay Đất đai địa bàn phân bố dân cư, xây dựng ngành kinh tế, xã hội Để quản lý sử dụng tốt nguồn tài nguyên này, cần phải làm tốt công tác đo đạc thành lập đồ địa Bản đồ địa tài liệu quan trọng hồ sơ địa chính, xây dựng theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn, sở để giải mối quan hệ tự nhiên, kinh tế - xã hội pháp lý đến đất chủ sử dụng đất Bản đồ địa tài liệu sở để thống quản lý nhà nước đất đai giao đất, cho thuê đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tra giải khiếu nại đất đai công tác khác Công tác đo đạc đồ địa nhiệm vụ cấp bách ngành địa chính, nhằm thống cơng tác quản lý nhà nước đất đai thông qua việc quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà người dân phạm vi nước Trong năm gần Tài Nguyên Môi Trường ban hành nhiều văn pháp quy, quy định quy phạm để áp dụng thực thống toàn ngành xây dựng phần mềm tích hợp chuyên dùng để phục vụ cho công tác, nhằm đem lại hiệu kinh tế độ xác cao, đáp ứng yêu cầu cho cấp, ngành người sử dụng đất Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung tỉnh Lào Cai nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Lào Cai, Phịng quản lý dự án đo đạc đồ công ty TNHH VietMap tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật dự toán: Đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực thị trấn Phố Lu, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp GNSS thực công tác đo vẽ, chỉnh lý đồ địa chính, tờ đồ 49, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng máy GNSSRTK South S82 vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết tờ đồ địa số 49 tỉ lệ 1:1000 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Ứng dụng phần mềm MicroStationV8i, Gcadas, GcadasCE vào biên tập tờ đồ 49, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1.3 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn 41 Sau đo đạc về, nối ranh thửa, để tạo topology diện tích, tâm chạy sửa lỗi đồ - Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ (không gian) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà cịn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề - Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diện tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn Hình 4.12: Tạo topology cho đồ - Chọn lớp tham gia tính diện tích để sửa lỗi xem nối điểm bắt xác chưa, bắt điểm chưa tới, hay bắt điểm Hình 4.13: Chọn lớp tham gia tính diện tích 42 - Sau chọn lớp tính diện tích ta tiến hành tính diện tích Hình 4.14: Chọn lớp tính diện tích, tính diện tích - Sau tạo topology xong ta tiến hành vẽ nhãn quy chủ từ excel Hình 4.15: Vẽ nhãn quy chủ Mỗi đất gồm liệu: loại đất, tên chủ sử dụng đất, số hiệu đất, địa chỉ, diện tích… ta tiến hành sau: Hồ sơ → Nhập thông tin từ nhãn → Gán thơng tin từ nhãn: Mục đích sử dụng, Đối tượng sử dụng, Số hiệu đất, Diện tích 43 Hình 4.16: Nhập thơng tin, gán nhãn cho tờ đồ - Sau gán thông tin từ nhãn → Vẽ nhãn (tự động) Hình 4.17: Vẽ nhãn tự động, kết sau vẽ nhãn 4.2.5 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những 44 sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.2.6 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ Hình 4.18: Mảnh đồ số 49 -Thị trấn Phố Lu 4.2.7 Giao nộp sản phẩm 01 đĩa cd 01 đồ đo vẽ chỉnh lý (Mảnh đồ số 49) Các điểm lưới khống chế 45 Bảng 4.4: Kết thống kê diện tích đất (mảnh đồ số 49) chỉnh lý Loại đất STT Ký Số Diện tích hiệu (m2) Phần trăm (%) Đất đô thị ODT 115 17829.9 34.25 Đất chuyên trồng lúa LUC 3200.4 6.15 Đất trồng lâu năm CLN 64 27633.2 53.09 BHK 12 3389.8 6.51 197 52053.3 100 Đất trồng hang năm khác Tổng Qua bảng 4.4 cho thấy mảnh đồ số 49 hoàn thành với 197 chỉnh lý với tổng diện tích 52053.3 m2 4.3 Những thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục  Thuận lợi  Được UBND thị trấn, ban ngành đoàn thể tạo điều kiện tốt trình thực tập  Nhận giúp đỡ tận tình giáo viên cán cơng ty hướng dẫn  Sử dụng máy RTK South S82 với khả đo tất yếu tố: góc, khoảng cách với độ xác cao tạo thuận lợi cho việc dựng lưới, đo chi tiết điểm phục vụ cơng tác đo đạc mảnh đồ địa thị trấn Phố Lu  Phần mềm Gcadas MicroStations có giao diện tồn tiếng việt, tương đối dễ thao tác cho người sử dụng  Phương pháp đo đơn giản, nhanh chóng 46  Máy gọn nhẹ, dễ di chuyển  Khó khăn  Phố Lu thị trấn của huyện, mật độ dân số đông đúc, nhà cửa san sát, nhiều ngõ ngách, nên việc di chuyển lại đội đo đạc gặp khó khăn chưa quen địa bàn  Chưa có nhiều kĩ mềm kiến thức hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn xử lí số liệu đo  Máy có nhiều linh kiện điện tử nên gặp thời tiết khó khăn (mưa) gặp khó khăn thực cơng tác đo đạc  Trong q trình xác nhận ranh giới, mốc giới đất có số hộ gia đình, cá nhân chưa thống ranh giới, mốc giới đất, khiến tiến độ đo đạc chưa mong muốn  Khí hậu khắc nghiệt, nắng gắt mưa giông  Biện pháp khắc phục  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân để tình trạng tranh chấp đất đai chủ sử dụng giảm đến mức tối thiểu  Cán đo đạc cần nâng kĩ giao tiếp, trình độ chun mơn, linh hoạt công việc  Tăng cường hiệu lực, hiệu công tác tra, kiểm tra kiểm sốt nhằm đưa cơng tác quản lý sử dụng đất cho pháp luật  Hồn thành việc xây dựng hệ thống thơng tin đất đai thành phận hệ thống liệu quốc gia  Hoàn thiện hệ thống điều tra đánh giá tài nguyên đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu số lượng chất lượng tiềm môi trường đất phục vụ cho việc hoạch định sách ban hành định quan nhà nước lĩnh vực quản lý sử dụng đất 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa thị trấn Phố Lu trung tâm đo đạc đồ đo vẽ cũ có nhiều thay đổi không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai phương nên Công ty TNHH VietMap phê duyệt cấp tiến hành đo vẽ thành lập đồ địa cho tồn thị trấn Phố Lu Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại toàn tờ đồ 49 thị trấn Phố Lu, sau đo vẽ chỉnh lý thu kết sau: - Đã thành lập mảnh đồ địa (số 49) thuộc thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas, GcadasCE đạt kết tốt Bản đồ nghiệm thu với 197 đất, tổng diện tích 52053.3 m2 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Gcadas để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ Tài Nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Bộ Tài ngun Mơi trường, (2009) “ Thông tư 05/2009/TT-BTNMT ngày 1/6/2009, Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính”, Hà Nội Bộ Tài ngun Mơi trường, (2014), “Thông tư 25/2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập Bản địa chính”, Hà Nội Cơng ty cổ phần TNHH VietMap, (2017), Kế hoạch thi công, cơng tác: đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng csdl địa Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, (2006) “Giáo trình đồ địa chính”, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Nghị định Chính phủ thi hành Luật Đất đai Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 10 Tổng cục Địa chính, (1999), Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 11 Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh, Nguyễn Ngọc Anh, (2008), Giáo trình trắc địa sở, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 49 13 Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 14 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT Quy định chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa 15 Viện nghiên cứu Địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ lưới khống chế thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Phụ lục 2: Trích dẫn số liệu đo đạc chi tiết Phụ lục 3: Sơ đồ phân mảnh đồ địa thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Phụ lục 4: Tờ đồ địa số 49 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai PHỤ LỤC SƠ ĐỒ LƯỚI KHỐNG CHẾ THỊ TRẤN PHỐ LU PHỤ LỤC TRÍCH DẪN SỐ LIỆU ĐO ĐẠC CHI TIẾT Tênđiểm Tọađộ X (m) Tọađộ Y (m) KV1 2469991,541 441289,227 KV2 2469992,421 441287,633 KV3 2469991,882 441288,66 KV4 2469982,084 441282,91 KV5 2469982,495 441281,969 KV6 2469980,162 441282,112 KV7 2469980,348 441281,248 KV8 2469979,793 441283,052 KV9 2469981,13 441283,364 KV10 2469976,202 441291,251 KV11 2469975,135 441290,709 KV12 2469969,804 441299,681 KV13 2469968,844 441299,066 KV14 2469965,98 441302,599 KV15 2469965,213 441302,05 KV16 2469962,524 441304,405 KV17 2469957,937 441306,113 KV18 2469977,613 441317,198 KV19 2469972,797 441279,307 KV20 2469973,067 441278,528 KV21 2469973,405 441277,852 KV22 2469970,733 441276,809 Tênđiểm Tọađộ X (m) Tọađộ Y (m) KV23 2469969,906 441278,522 KV24 2469962,863 441285,91 KV25 2469953,746 441295,5 KV26 2469958,103 441302,12 KV27 2469955,633 441304,338 KV28 2469946,058 441291,949 KV29 2469947,233 441290,572 KV30 2469950,816 441294,339 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN PHỐ LU PHỤ LỤC TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 49 CỦA THỊ TRẤN PHỐ LU ... hành nghiên cứu đề tài: ? ?Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp GNSS thực công tác đo vẽ, chỉnh lý đồ địa chính, tờ đồ 49, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai? ?? Em xin gửi lời cảm ơn... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG TRƯỜNG DU Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GNSS THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TỜ BẢN ĐỒ 49, THỊ TRẤN PHỐ... học phương pháp GNSS thực công tác đo vẽ, chỉnh lý đồ địa chính, tờ đồ 49, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai? ?? 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng máy GNSSRTK South S82 vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp GNSS thực hiện công tác đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính, tờ bản đồ 49, thị trấn phố lu, huyện bảo thắng, tỉnh lào cai , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp GNSS thực hiện công tác đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính, tờ bản đồ 49, thị trấn phố lu, huyện bảo thắng, tỉnh lào cai