Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã nhã lộng, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN XUÂN LONG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 TẠI XÃ NHÃ LỘNG, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Mơi Trường Khoa : Quản Lý Tài Ngun Khóa học : 2016- 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN XUÂN LONG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 31 TỶ LỆ 1:1000 TẠI XÃ NHÃ LỘNG, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Chính Mơi Trường Lớp : K48-ĐCMT Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Hà Văn Tuyển Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc công ty TNHH Vietmap em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thực cơng tác đo đạc đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1:1000 xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo cán bộ, kỹ thuật viên nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt thầy giáo Th.S Hà Văn Tuyển người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán kỹ thuật viên công ty TNHH VietMap giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do trình độ có hạn cố gắng xong khóa luận tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy cô giáo, đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Xuân Long ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1: Bảng trạng sử dụng đất 36 Bảng 4.2: Toạ độ lưới khống chế đo vẽ cấp 39 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy tồn đạc điện tử 17 Hình 2.5: Trình tự đo 19 Hình 4.1: Lưới khống chế đo vẽ cấp 37 Hình 4.2: Ảnh vệ tinh lưới khống chế đo vẽ cấp 38 Hình 4.3: Điểm đo chi tiết 42 Hình 4.4: Nhập số liệu gCasdas 43 Hình 4.5: Triển điểm chi tiết lên vẽ 44 Hình 4.6: Các điểm đo chi tiết vẽ 44 Hình 4.7: Một góc tờ đồ trình nối 45 Hình 4.8: Kết nối sở liệu đồ 46 Hình 4.9: Thiết lập đơn vị hành tờ đồ 31 47 Hình 4.10 Tìm lỗi liệu 48 Hình 4.11 Sửa lỗi tự động 49 Hình 4.12 Tạo đất từ ranh 50 Hình 4.13 Kết tạo đất từ ranh 50 Hình 4.14 Đánh số 51 Hình 4.15 Kết đánh số 51 Hình 4.16 Kết biên tập liệu thuộc tính 52 Hình 4.17 Kết gán thơng tin địa đất 52 Hình 4.18 Vẽ khung đồ địa 53 Hình 4.19 Kết tạo khung đồ địa 54 Hình 4.20 Vẽ nhãn địa tự động 55 Hình 4.21 Tờ đồ hồn chỉnh 56 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CSDL Cơ sở liệu TNMT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư QĐ Quyết định TCĐC Tổng cục Địa CP Chính Phủ QL Quốc lộ UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC Bản đồ địa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trị BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.5 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 13 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 14 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 vi 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 16 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 2.6.2 Phần mềm famis 22 2.7 Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 27 2.7.1 Phần mềm địa gCadas 27 2.7.2 Phần mềm thành lập đồ địa VietMap XM 29 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung 30 3.3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội xã Nhã Lộng 30 3.3.2 Đo vẽ, chỉnh lý, xây dựng đồ địa tờ số 31 xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 31 3.3.3 Thuận lợi khó khăn giải pháp ứng dụng hiệu công nghệ tin học máy toàn đac điện tử 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 31 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 3.4.3 Phương pháp xử lí số liệu đo 32 3.4.4 Phương pháp biên tập và, xây dựng đồ địa 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Nhã Lộng 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 34 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất xã Nhã Lộng 36 vii 4.2 Cơng tác thành lập đồ địa xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 37 4.2.1 Thành lập lưới 37 4.2.2 Đo vẽ, xây dựng đồ địa tờ số 31 40 4.2.3 Tìm, sửa lỗi liệu : 48 4.2.4 Tạo vùng đất 49 4.2.5 Đánh số hiệu đất tự động, gán thơng tin địa 50 4.2.6 Vẽ khung đồ địa chính, vẽ nhãn địa 53 4.3 Nhận xét kết 57 4.3.1 Thuận lợi 57 4.3.2 Khó khăn 57 4.3.3 Giải pháp 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Trong sống đất đai đóng vai trị tư liệu sản xuất đặc biệt thiếu sống hàng ngày với hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp sinh hoạt mình, người tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên đơi làm giảm dần tính bền vững đất đai Ngồi tượng xói mịn đất, thoái hoá đất sa mạc hoá ngày diễn nghiêm trọng phạm vi tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Ngồi đất đai thành cách mạng Đảng, Nhà nước Nhân dân ta Cho nên, thế hệ hôm hệ mai sau phải đoàn kết để sử dụng hợp lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai bảo vệ chúng khỏi nguy thoái hoá ngày rõ rệt Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung huyện Phú Bình nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường 47 - Thiết lập đơn vị hành tờ đồ 31 Thanh công cụ chọn hệ thống  thiết lập đơn vị hành Từ bảng chọn: Thái Nguyên  Phú Bình  Nhã Lộng  thiết lập Hình 4.9: Thiết lập đơn vị hành tờ đồ 31 48 4.2.3 Tìm, sửa lỗi liệu : a Tìm lỗi liệu Chọn Bản đồ  Topology  Tìm lỗi liệu Hình 4.10 Tìm lỗi liệu b Sửa lỗi liệu Chọn Bản đồ  topology  sửa lỗi tự động Xuất hiên bảng Sửa lỗi tự động ta chọn level tham gia tính diện tích, sang phần tùy chọn Ta chọn mục ta muốn sửa theo quy định 49 Hình 4.11 Sửa lỗi tự động 4.2.4 Tạo vùng đất Tâm tạo có dạng: Chọn Bản đồ  topology  tạo đất từ ranh Xuất bảng Tạo đất ta chọn level cần tạo đất, chọn Loại đất theo trạng đồ, màu tâm Chấp nhận 50 Hình 4.12 Tạo đất từ ranh Sau tạo đất từ ranh thửa, ta thu kết sau: Hình 4.13 Kết tạo đất từ ranh 4.2.5 Đánh số hiệu đất tự động, gán thơng tin địa a Đánh số hiệu tự động Trên công cụ phần mềm gCadas chọn Bản đồ  Bản đồ địa  Đánh số Xuất bảng Đánh số Điền thông tin cần thiết nhấn Chấp nhận 51 Hình 4.14 Đánh số Sau đánh số thửa, kết thu sau: Hình 4.15 Kết đánh số b Gán thơng tin địa đất Sau ta đánh số cho đồ địa xong, ta tiến hành biên tập liệu thuộc tính cho từng khoảnh đất, gồm có: + Tên chủ sử dụng đất + Mục đích sử dụng đất + Địa đất (xứ đồng) + Địa người sử dụng đất 52 Hình 4.16 Kết biên tập liệu thuộc tính Khi biên tập liệu thuộc tính cho đất xong ta thực gán thơng tin địa tự động: Trên cơng cụ phần mềm Gcadas chọn Hồ sơ  Nhập thông tin từ nhãn Xuất bảng Gán thông tin từ nhãn, có phần cho ta lựa chọn gán thông tin Thửa đất Chủ sử dụng Hình 4.17 Kết gán thơng tin địa đất 53 4.2.6 Vẽ khung đồ địa chính, vẽ nhãn địa a Vẽ khung đồ địa Trên cơng cụ phần mềm Gcadas chọn Bản đồ địa  Vẽ khung đồ Xuất bảng Tạo khung đồ + Tọa độ góc khung ta bao fench đồ lại theo hình hộp góc điểm giao cực đồ, ta chọn Tây bắc Đông nam đồ làm điểm đọa độ tạo khung + Tùy chọn: Chọn thông tin cần thiết cho khung đồ + Khung: Chọn khung đồ địa theo thơng tư quy định Bộ TN&MT nơi ta làm việc Chọn Tạo khung để vẽ khung đồ Hình 4.18 Vẽ khung đồ địa 54 Kết thu sau tạo khung đồ địa sau: Hình 4.19 Kết tạo khung đồ địa b Vẽ nhãn đồ địa tự động thơng minh Vào Bản đồ/ Bản đồ địa chính/ Vẽ nhãn địa tự động Trong tab “Cấu hình vẽ nhiều tệp” thêm tờ muốn vẽ, chọn lực nét mũi tên line, wieght, chiều cao theo tỷ lệ 1:1000 Nếu khơng vẽ hạ xuống 1.5 ta định nghĩa lại Nếu không vẽ nhãn mũi tên cho xuống bảng nhỏ, giới hạn nhỏ mét vng cho xuống nhỏ Ngồi ta có 55 thể chọn vẽ bán tự động cách vào Bản đồ  Bản đồ địa  Vẽ nhãn địa tự động Hình 4.20 Vẽ nhãn địa tự động  Biên tập, hồn thiện đồ địa theo quy phạm Sử dụng phần mềm Microstation công cụ Gcadas tiến hành biên tập nội dung đồ bao gồm: - Khung trình bày khung đồ địa - Các yếu tố nội dung đồ phân lớp theo quy phạm - Nhãn thửa, số thứ tự đất thể thông tin đất - Ghi ký hiệu đồ địa - Tính diện tích đất 56 - Biên tập địa giới hành Hình 4.21 Tờ đồ hoàn chỉnh  Hoàn thiện đồ, hồ sơ pháp lý - Hoàn thiện, in ấn đồ : + Biên tập đối tượng chồng đè để tiến hành in ấn đồ địa + Bản đồ địa dạng giấy in màu giấy in vẽ đồ khổgiấy A0, có định lượng 120g/m2 trở lên, máy chuyên dụng in đồ, chế độ in đạt độ phân giải tối thiểu 1200 x 600 dpi, mực in chất lượng cao, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật máy - Trích xuất, hồn thiện hồ sơ: + Tiến hành lập Phiếu xác nhận kết đo đạc trạng đất theo mẫu quy định + Tiến hành trích đo địa phụ vụ cấp giấy chứng nhận + Lập sổ mục kê đất đai - Kiểm tra nghiệm thu : Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách 57 đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3 Nhận xét kết 4.3.1 Thuận lợi - Phương pháp toàn đạc cải tiến tự động hóa mức cao, máy tồn đạc điện tử có khả bắt điểm xác, tự động ghi kết đo vào thiết bị nhớ có sẵn máy nối với máy thuận lợi cho công tác nội nghiệp sau - Có thể đo đất có diện tích nhỏ có nhiều địa vật che khuất - Độ xác đo vẽ cao, sai số 4.3.2 Khó khăn - Thời gian đo đạc hồn tồn ngồi thực địa nên gặp nhiều khó khăn thời tiết điều kiện làm việc - Tuy tự động hóa đo đạc suất khơng thể phương pháp khác, tốn nhiều thời gian - Khu dân cư tập trung đông nên viêc đo đạc thờng bị che khuất địa hình, địa vật 4.3.3 Giải pháp - Nên tổ chức đo đạc vào mùa khô để tránh việc ảnh hưởng thời tiết, khí hậu đến công tác đo đạc - Trước tiến hành đo đạc nên khảo sát thực địa, xem đồ tài liệu có liên quan để giảm thiểu thời gian đo đạc - Cần kiểm tra độ xác gương máy đo thường xuyên trước sử dụng nhằm đảm bảo sai số - Để đạt hiệu cao sản xuất quan cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề đầu tư trang bị đầy đủ đồng hệ thống máy đo, máy 58 tính phần mềm, nâng cao trình độ kỹ thuật viên để khai thác hết tính ưu việt cơng nghệ tồn đạc điện tử - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác thành lập đồ nhằm tăng suất lao động, tự động hóa q trình thành lập đồ giảm bớt thời gian, chi phí, cơng sức - Kết đề tài cần đưa vào thực tiễn sản xuất để phục vụ tốt công tác đo vẽ thành lập đồ địa 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập đề tài: “Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thực công tác đo đạc đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1:1000 xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ”.Em xin rút kết luận sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: điểm địa sở 48 điểm lưới khống chế đo vẽ cấp - Đã thành lập tờ đồ địa 1:1000 thuộc xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, với số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 31 tổng số đất : 253 thửa, tổng diện tích 151.486,3m2, đó: + ONT có 42 thửa, diện tích 39.408m2, + ONT+ CLN có 153thửa, diện tích 90.369m2, + CLN có thửa, diện tích 2.245m2, + BHK có 21 thửa, diện tích 3.089m2, + DVH có thửa, diện tích 573,2m2, + DGT có thửa, diện tích 5.089m2, + DTL có thửa, diện tích 3.110m2, + LUC có thửa, diện tích 3.555m2, + NTS có 12 diện tích 5.753m2, + TIN có thửa, diện tích 106,3m2, -Tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation V8i gCadas - Sau đo vẽ toàn diện tích xã Nhã Lộng thu kết : Đối với xã Nhã Lộng tiến hành phân mảnh 12 tờ đồ địa tỷ lệ 1:1000, 22 tờ đổ tỷ lệ 1:2000 60 5.2 Kiến nghị - Trong thời gian tới, Nhà trường với Ban chủ nhiệm Khoa cần đẩy mạnh liên kết việc thực tập sinh viên với công ty, doanh nghiệp địa bàn tỉnh để sinh viên có hội tiếp xúc, học hỏi, thực hành cơng việc thực tế cách xác nhất, nâng cao chất lượng cho sinh viên trường - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Gcadas modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học cơng nghệ - Đổi mới, đại hố công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Microstations v8i gCadas để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài ngun Mơi trường (2014), quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Đề án xây dựng nông thôn xã Nhã Lộng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt (2006), giáo trình đồ địa chính, nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Luật Đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia HN Lê Văn Thơ (2009), giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quy phạm thành lập đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy tồn đạc điện tử Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis 10 TT25-2014 ngày 30/12/2013 quy định thành lập BĐĐC Bộ TN&MT 11 Viện nghiên cứu địa (2002), hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation Mappingoffice để thành lập đồ địa Hà Nội ... 38.339 30. 618 19 .283 17 .14 17 .14 2 16 .744 16 .14 7 16 .998 18 .353 18 .536 16 . 81 17.902 17 .4 91 17.924 18 .029 17 .35 16 . 6 31 16 .668 16 .036 15 .783 14 . 214 14 .8 71 14.25 14 .17 2 14 . 015 14 .296 15 .18 5 15 .19 8 17 .302... tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Nhã Lộng - Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thực công tác đo đạc đồ địa tờ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Xác định... cứu: Ứng dụng cơng nghệ tin học, máy tồn đạc điện tử xử lý số liệu để thành lập đồ địa tờ số 31 - Phạm vi nghiên cứu: Tờ đồ số 31 tỷ lệ 1: 1000 xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã nhã lộng, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tờ số 31 tỷ lệ 1 1000 xã nhã lộng, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên