Bài soạn Lớp Vỏ Khí

20 664 4
Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trái Đất được bao bọc bởi một lớp khí quyển dày trên 60.000 km và mọi hoạt động của con người đều liên quan đến khí quyển. Vậy khí quyển là gì? Được cấu tạo như thế nào…Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Tiết 21; Bài 17 TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 1. Thành phần của không khí - Quan sát hình vẽ cho biết không khí gồm những thành phần nào ? - Nêu tỉ lệ của các thành phần này ? - Gồm các khí: + Nitơ: 78% + Oxi : 21% + Hơi nước và các khí khác: 1% TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 1. Thành phần của không khí - Thành phần nào có tỉ lệ nhỏ nhất? - Lượng hơi nước tuy chiếm tỉ lệ hết sức nhỏ nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây, mưa, sương mù,… TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí - Quan sát ảnh cho biết : Khí quyển là gì? Khí quyển: là lớp không khí bao quanh Trái Đất. TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ THẢO LUẬN NHĨM: 4’ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí Nhóm 1,2:Lớp vỏ khí gồm những tầng nào? Nêu trí của mỗi tầng Nhóm 3,4:Nêu đặc điểm của tầng đối lưu. Nhóm 5,6:Trên tầng đối lưu là tầng gì? Có đặc điểm ra sao TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí Nhóm 1,2:Lớp vỏ khí gồm những tầng nào? Nêu trí của mỗi tầng Lớp vỏ khí gồm: + Tầng đối lưu: 0-16 km + Tầng bình lưu: 16-18 km + Các tầng cao của khí quyển: 80 km trở lên TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí * Đặc điểm a/ tầng đối lưu + Nằm sát mặt đất tới độ cao 16 km, tầng này tập trung tới 90% không khí + Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng. + Nhiệt độ giảm dần khi lên cao (lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6 độ C) + Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng Nhóm 3,4:Nêu đặc điểm của tầng đối lưu. LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí * Đặc điểm Nhóm 5,6:Trên tầng đối lưu là tầng gì? Có đặc điểm ra sao + Nằm trên tầng đối lưu, tới độ cao khoảng 80 km + Có lớp ô- dôn, lớp này có tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người. b/ tầng bình lưu: LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí * Đặc điểm Nhóm 5,6:Trên tầng đối lưu là tầng gì? Có đặc điểm ra sao b/ các tầng cao: + Các tầng cao nằm trên tầng bình lưu, khơng khí của các tầng này cực lỗng [...]... 3 Các khối khí - Các khối khí nóng - Các khối khí lạnh - Các khối khí đại dương - Các khối khí lục địa LỚP VỎ KHÍ 3 Các khối khí -Khối khí nóng hình thành trên các vùng độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao -Khối khí lạnh hình thành trên các vùng độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp LỚP VỎ KHÍ 3 Các khối khí -Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn -Khối khí lục đòa...TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ Ngun nhân: + Chịu tác động bởi các hoạt động của con người và thảm họa thiên nhiên (cháy rừng) Hậu quả: + Gây hậu quả lớn cho mơi trường khơng khí Qua hình ảnh, em hãy nêu những ngun nhân gây ơ nhiễm khơng khí và hậu quả của nó ? LỚP VỎ KHÍ 3 Các khối khí - Do vị trí hình thành (lục địa hoặc địa dương) - Do bề mặt tiếp xúc Nêu ngun nhân hình thành các khối khí ? LỚP VỎ KHÍ 3... Khơng khí chuyển động theo chiều thẳng đứng b Khơng khí chuyển động theo chiều ngang c Độ dày: 16 đến 80 km d Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sấm chớp e Độ dày từ 0 đến 16km f Cứ lên cao 100m nhiệt độ lại giảm 0,60C g Có lớp Ơzơn bao phủ Tầng đối lưu Tầng bình lưu X X X X X X X X X X X X X X Lược đồ các khối khí lục địa và đại dương A3 A1 TBD TBD ĐTD A2 ĐTD A4 ÂĐD TBD Khối khí Tính chất khối khí. .. Khối khí Tính chất khối khí Theo nhiệt độ(nóng,lạnh) A1 A2 A3 A4 Theo độ ẩm(khơ, ẩm) Tên khối khí (lục địa; đại dương) Lạnh Ẩm Đại Dương Nóng Lạnh Khơ Khơ Lục địa Lục địa Nóng Ẩm Đại Dương HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC -Học thuộc bài -Làm bài tập bản đồ -Chuẩn bị bài mới: “Thời tiết khí hậu và nhiệt độ khơng khí ... tương đối khô CÂU HỎI BÀI TẬP CỦNG CỐ Đánh dấu X vào ơ tầng đối lưu hoặc tầng bình lưu Các đặc điểm của khí quyển ở tầng đối lưu và tầng bình lưu Đặc điểm a Khơng khí chuyển động theo chiều thẳng đứng b Khơng khí chuyển động theo chiều ngang c Độ dày: 16 đến 80 km d Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sấm chớp e Độ dày từ 0 đến 16km f Cứ lên cao 100m nhiệt độ lại giảm 0,60C g Có lớp Ơzơn bao phủ Tầng . điểm ra sao TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí Nhóm 1,2 :Lớp vỏ khí gồm những tầng nào? Nêu vò trí của mỗi tầng Lớp vỏ khí gồm: + Tầng đối. quyển: là lớp không khí bao quanh Trái Đất. TIẾT 21 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ THẢO LUẬN NHĨM: 4’ 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí Nhóm 1,2 :Lớp vỏ khí gồm những tầng nào?

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Hình ảnh liên quan

-Quan sát hình vẽ cho - Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

uan.

sát hình vẽ cho Xem tại trang 3 của tài liệu.
Qua hình ảnh, em hãy nêu những nguyên nhân gây ơ nhiễm khơng khí và hậu quả của nĩ ? - Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

ua.

hình ảnh, em hãy nêu những nguyên nhân gây ơ nhiễm khơng khí và hậu quả của nĩ ? Xem tại trang 11 của tài liệu.
Nêu nguyên nhân hình thành các khối khí ? - Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

u.

nguyên nhân hình thành các khối khí ? Xem tại trang 12 của tài liệu.
hình thành trên các vùng vĩ độ  thấp, có nhiệt  độ tương đối  cao. - Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

hình th.

ành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao Xem tại trang 14 của tài liệu.
dương hình thành - Bài soạn Lớp Vỏ  Khí

d.

ương hình thành Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan