0

Bài giảng T39.2010.2011

2 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Trng THCS Tõn Thnh Tiết 39: THC HNH: SO SNH NN KINH T CA BA KHU VựC CHÂU PHI Ngày soạn: 14.01.2011. Ng y dy: 18.01.2011 A/ Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: - Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế rất không đều, thu nhập bình quân đầu ngời rất chênh lệch. - Nêu dợc các nét chính của nền kinh tế 3 khu vực châu phi trong bảng so sánh các đặc điểm KT của 3 khu vực châu Phi. B/ Ph ơng pháp: - Thảo luận Nhóm. - So sánh. C/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : - Lợc đồ thu nhập bình quân đầu ngời của các nớc châu Phi. - Lợc đồ kinh tế châu Phi. D/ Tiến trình lên lớp: I/ ổn định tổ chức:(1P) II/ Kiểm tra bài củ: Không III/ Bài mới:40 * Bài tâp1: Đọc và phân tích hình 34.1. - Gv chia HS theo các nhóm thảo luận theo yêu cầu của mục 1. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung .Gv chuẩn xác kiến thức. a. Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu ngời trên 100USD/ Năm gồm: - Ma rốc, Angiê ri, Tuynidi, Li Bi, Ai cập, ( Bắc Phi) - Nam bia, Bốt xoa na, Nam phi (Nam phi) b. Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu ngời dới 200 USD/ năm gồm: - Nigiê ria, Sát (Phía Nam Bắc Phi) - Xê ra, Lê ông, Buốc ki na pha xô, Êtiôpia, Xômali, Ruanđa(Trung Phi) - Malauy(Phía Nam Nam Phi) c. Nhận xét: -Mức thu nhập bình quân đầu ngời có sự phân hoá giữa các khu vực và các nớc châu Phi. + Các nớc cực Nam châu Phi và ven ĐTH thuộc châu Phi có mức thu nhập bình quân đầu ngời lớn hơn so với các nớcnằm giữa 2 vùng lãnhthổ này. + mức chênh lệch thu nhập bình quân đầu ngời giữa các nớc có thu nhập cao(trên 2500 USD/ năm) và các nớc có mức thu nhập thấp(<200 USD) đạt trên 12 lần. + Nhìn chung khu vc Trung phi có mức thu nhập bình quân đầu ngời thấp nhẩttong 3 khu vực kinh tế của châu Phi. Giỏo ỏn a lớ 7Giỏo viờn: Lờ Hoi Tõn Trng THCS Tõn Thnh *Bài tập 2: Lập bảng so sánhđặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi Khu vực Các nghành Kinh tế chính Nhận xét chung kinh tế châu phi Bắc Phi - Khai thác khoáng sản xuất khẩu: Dầu khí, phốt phát-Du lịch - Trồng lúa mì, ôliu, nho, cam ,chanh - Nghành kinh tế chính: + Khai khoáng. + Trồng cây CN xuất khẩu + Chăn thả gia súc - Trình độ KT rất chênh lệch nhau giữa các nớc và các khu vực. Trung Phi - Khai thác lâm sản , khoáng sản. - Trồng cây công nghiệp xuất khẩu, chăn nuôi, chăn thả Nam Phi - Khai thác khoáng sản: Kim cơng, vàng, Crôm, Uranium - Chăn nuôi, chăn thả. Trồng cây công nghiệp ,ăn quả xuất khẩu, IV. Cũng cố:(3P) 1. Dựa vào kiến thức đã học , em hãy cho biết : - Quốc gia nào có nền KT phát triển nhất châu Phi? quốc gia đó nằm ở khu vực nào của châu Phi và có đặc điểm gì tiêu biểu trong nền Kt ? - Nêu tên một số quốc gia có nền KT kém phát triển nhất ở châuPhi mà em biết? nền KT cảu họ có những nét gì tiêu biểu? 2. Dựa vào hình 34.1 trong SGK em hãy hoàn chỉnh bảng thống kê sau: Khu vực Số nớc có Bắc Phi Trung phi Nam Phi Thu nhập< 200 USD/ ng/năm Thu nhập 1001- 2000 USD/ ng/ năm Thu nhập > 2500 USD./ng/năm Qua bảng thống kê trên ,em hãy nhận xét về sự phân háo thu nhập bình quân đầu ngời ở 3 khu vực KT của châu Phi. V. Dặn dò - Hớng dẩn học sinh học ở nhà:(1P) - Học thuộc bài cũ - Làm BT 34- Tập bản đồ TH địa 7. - Chuẩn bị bài mới. Giỏo ỏn a lớ 7Giỏo viờn: Lờ Hoi Tõn . NN KINH T CA BA KHU VựC CHÂU PHI Ngày soạn: 14.01 .2011. Ng y dy: 18.01 .2011 A/ Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: - Châu Phi có trình độ phát. D/ Tiến trình lên lớp: I/ ổn định tổ chức:(1P) II/ Kiểm tra bài củ: Không III/ Bài mới:40 * Bài tâp1: Đọc và phân tích hình 34.1. - Gv chia HS theo các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng T39.2010.2011, Bài giảng T39.2010.2011,

Hình ảnh liên quan

*Bài tập 2: Lập bảng so sánhđặc điểm kinh tế của 3 khu vực châuPhi - Bài giảng T39.2010.2011

i.

tập 2: Lập bảng so sánhđặc điểm kinh tế của 3 khu vực châuPhi Xem tại trang 2 của tài liệu.