0

Bài giảng Tiết 43 HINH 9

3 368 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Tiết 43 : LUYỆN TẬP Soạn : 12.01.2011 I. MỤC TIÊU – Kiến thức : Củng cố cách nhận biết góc giữa tiếp tuyến và dây. Kỹ năng áp dụng các định lý vào giải các bài tập cụ thể Kỹ năng trình bày bài tập hình. – Thái độ : Cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ – GV : Bảng phụ vẽ sẵn hình. thước, com pa. – HS : Làm BTVN, đồ dùng học tập III . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu định lý thuận dảo và hệ quả của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây Cho hình vẽ : có AC, BD là đường kính xy là tiếp tuyến tại A của (O) . Hãy tìm trên hình những góc bằng nhau HS phát biểu nội dung các định lý và hệ quả + · · · CA DA BAx Β Β = = ( Góc nội tiếp, góc giữa tiếp tuyến và dây cùng chắn cung AB) + ¶ · ¶ · C CDB; D CAD = = ( Góc đáy của tam giác cân) ¶ ¶ · · · C D BAx CBD CAD = = = =Þ Tương tự ta có : · · · DBA BAC DAy= = · · · · 0 CBA BAD OAx OAy 90= = = =Þ 3. Bài mới Hoạt động của thầy HĐ của trò Ghi bảng Bảng phụ nội dung bài tập 33/SGK/80 1 em lên bảng vẽ hình, ghi gt,kl của bài còn lại tự làm vào vở. Bài tập 33/SGK/80 (O) ; A, B, C, ∈ (O) GT Tiếp tuyến At; d // At ? Đọc và phân tích bài để chứng minh AB.AM = AC.AN cần chứng minh điều gì cần chứng minh AN AM AB AC = O y x D C B A Hướng dẫn học sinh phân tích chứng minh ? Hãy chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác ANM. Gợi ý để chứng minh các góc bằng nhau ta dựa vào các góc có liên quan đến đường tròn… GV : cho nhận xét bổ xung bài làm của bạn AB. AM = AC. AN ⇑ AB AN AC AM = ⇑ AMN ACB∆ ∆ HS nêu cách chứng minh sau đó lên bảng Chứng minh Theo gt ta có : · · AMN BAt= ( góc so le trong của At // d) · · CA BAt Β = ( Góc nt và góc tạo bởi tt và dây chắn cung AB ) · · AMN CA Β =Þ Xét AMND và ACB∆ có : · · AMN CA Β = ( C/M trên) ; · CAB chung AMN ACB Þ D D: (g.g) AN AM AB AC ⇒ = hay AM.AB=AC.AN ? Qua bài tập trên đã sử dụng những kiến thức cơ bản nào – Cách chứng minh tam giác đồng dạng – Các góc có liên quan đến đường tròn ? Bài toán cho gì , yêu cầu chứng minh gì. ? Dựa vào điều đã biết hãy vẽ hình ghi gt, kl GV : Áp dung phương pháp chứng minh như bài tập 33 ? Đọc bài tập 34/ SGK/ 80 HS trả lời MT 2 = MA . MB ⇑ MT MB MA MT = ⇑ TAM TMB ∆ ∆ HS trình bày chứng minh bài tập Bài tập 34/SGK/ 80 GT (O) ; Tiếp tuyến MT ; cát tuyến MAB KL MT 2 = MA . MB Chứng minh Xét TMA∆ và BMT∆ có : · M chung · · ATM BT Μ = ( góc n t và góc tạo bởi t 2 và dây chắn cung TA ) TAM TMBD D: ( g.g)=> MT MB MA MT = => MT 2 = MA .MB O T B M A C d N M t A O B 4. Củng cố Trong các góc ở các hình vẽ sau, góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung? * Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh của góc là một tia tiếp tuyến của đường tròn, cạnh kia chứa dây cung của đường tròn * Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn *Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. 5. Hướng dẫn về nhà– Nắm vững định lý, hệ quả của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây.– Bài tập về nhà : 32 ; 35/SGK Tr80. – Đọc trước bài ‘‘GÓC CÓ ĐỈNH Ở TRONG HAY Ở NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN’’ . OAx OAy 90 = = = =Þ 3. Bài mới Hoạt động của thầy HĐ của trò Ghi bảng Bảng phụ nội dung bài tập 33/SGK/80 1 em lên bảng vẽ hình, ghi gt,kl của bài còn lại. chứng minh như bài tập 33 ? Đọc bài tập 34/ SGK/ 80 HS trả lời MT 2 = MA . MB ⇑ MT MB MA MT = ⇑ TAM TMB ∆ ∆ HS trình bày chứng minh bài tập Bài tập 34/SGK/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiết 43 HINH 9, Bài giảng Tiết 43 HINH 9,

Hình ảnh liên quan

Kỹ năng trình bày bài tập hình. – Thái độ : Cẩn thận, chính xác. - Bài giảng Tiết 43 HINH 9

n.

ăng trình bày bài tập hình. – Thái độ : Cẩn thận, chính xác Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trong các góc ở các hình vẽ sau, góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?  - Bài giảng Tiết 43 HINH 9

rong.

các góc ở các hình vẽ sau, góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung? Xem tại trang 3 của tài liệu.