0

Bài giảng CAC DE THI VA DAP AN

37 718 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Đề thi HSG Lớp 9 Năm học 1998-1999 Môn : Vật lý Thời gian 150 phút Câu 1:(1,5 điểm) Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm 2 , cao h = 10cm có khối lợng m= 160 g. Ngời ta thả khối gỗ vào nớc. Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nớc. Cho khối lợng riêng của nớc là D 0 = 1000 kg/m. Câu 2: ( 2,5 điểm) Hai bình cách nhiệt, bình một chứa 5 lít ở 80 o C. Bình hai chứa 2 lít nớc ở 20 o C. Đầu tiên rót một phần nớc ở bình một sang bình hai. Saukhi nhiệt độ cân bằng, ngời ta lại rót từ bình hai sang bình một cùng một lợng nớc nh lần đầu. Nhiệt độ sau cùng của nớc trong bình một là 76 o C. a.Tính lợng nớc đã rót mỗi lần. b.Tình nhiệt độ cân bằng của bình hai. Câu 4: (3 điểm) Hai bóng đèn có số ghi Đ( 6V- 1,5W) Đ 2 (6 V- 3 W) đợc ghép nối tiếp với nhau rồi mắc vào mạch điện có hiệu điện thế U= 12V, chúng không sáng bình thờng, Tại sao? Ghép chúng với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U, muốn chúng sáng bình thờng thì phải dùng thêm điện trở R ghép vào mạch. Hãy tính R. Đề luyện thi vào THPT ( Đề số 3) Câu 1: Một miếng gỗ mỏng, đồng chất hình tam giác vuông có cạnh AB = 30 cm, AC= 40cm. khối lợng m= 0,5 kg. Điểm A của miếng gỗ này đợc treo bằng một sợi dây 1 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS không dãn có khối lợng không đáng kể vào một điểm cố định O. (hình vẽ). Hỏi phải treo vào đỉnh B một vật có khối lợng bằng bao nhiêu để cạnh huyền BC nằm ngang? Câu 2: Một lợng đồng vụn có khối lợng m 1 = 0,2 kg đợc đốt nóng đến nhiệt độ t 1 , rồi thả vào một nhiệt lợng kế chứa m 2 = 0,8 kg nớc ở nhiệt độ t 2 = 20 o C. Nhiệt độ của nhiệt lợng kế khi cân bằng nhiệt là t 3 = 80 o C. Biết NDR của đồng của nớc tơng ứng là: C 1 = 400J/kgK; C 2 = 4200J/kgK. KLR nhiệt hoá hơI của đồng nớc là: D 1 = 8900kg/m 3 ; D 2 = 1000kg/m 3 ; L= 2,3.10 6 J/kg. a.Xác định nhiệt độ ban đầu của đồng. b.Ngời ta đổ tiếp một lợng đồng vụn m 3 cũng ở nhiệt độ t 1 vào nhiệt lợng kế trên thì sau khi cân bằng nhiệt, mực nớc trong nhiệt lợng kế vẫn bằng mực n- ớc ở 80 o C. Xác định khối lợng đồng vụn m 3 ? Câu 3: Có 3 chiếc bóng đèn Đ 1 , Đ 2 , Đ 3 ( Đ 1 Đ 2 giống nhau), một nguồn điện có hiệu điện thế U= 16 V một điện trở R. Ngời ta thấy rằng để 3 bóng đèn này sáng bình th- ờng có thể mắc chúng theo 2 cách nh trên hình 2a, b. A .Xác định hiệu điện thế định mức của mỗi bóng đèn. b. Biết công suất tiêu thụ của mạch điện ở hình 2a bằng 15W. Xác định R công suất định mức của mỗi bóng đèn. c. Xác định hiệu suất của mỗi cách mắc bóng đèn cho biết cách mắc nào tốt hơn. Xem rằng điện năng tiêu thụ trên các bóng đèn là có ích, còn điện năng tiêu thụ trên điện trở R là vô ích. Bỏ qua điện trở của các dây nối. Đề luyện thi chuyên Vật Lý Câu 1: Một ngời đI bộ khởi hành từ trạm xe buýt A cùng lúc, cùng chiều với xe, vận tốc của ngời xe lần lợt là V 1 = 5km/h; V 2 = 20km/h, đi về B cách A 10km. Sau khi đi đợc nửa đờng. a.Có bao nhiêu xe buýt vợt qua ngời ấy? Không kể xe khởi hành cùng lúc ở A. Biết mỗi chuyến xe buýt cách nhau 30 phút b.Để chỉ gặp hai xe buýt (không kể xe xuất phát tại A), thì ngời ấy phải đi không nghỉ với vận tốc là bao nhiêu? Câu 2: Một thanh AB đồng chất tiết diện đều trọng lợng P đang đặt thăng bằng tại điểm tựa O. a.Nếu ta cắt lấy đoạn CB = 4 1 AB rồi đem đặt chồng lên đoạn OC thì có còn thăng bằng không? b.Cần tác dụng một lực theo phơng thẳng đứng có độ lớn bằng bao nhiêu vào đầu đòn nào để hệ thống thăng bằng trở lại? 2 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Câu 3: Một tủ sấy điện có điện trở R= 20 mắc nối tiếp với điện trở R 0 = 10 rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. Sau một thời gian nhiệt độ của tủ sấy giữ nguyên ở t 1 = 52 0 C. Nếu mắc thêm một tủ sấy giống nh trớc mắc song song với tủ đó thì nhiệt độ nhiệt độ lớn nhất của tủ sấy là bao nhiêu? Nhiệt độ của phòng là t 0 = 20 0 C. Coi công suất toả nhiệt ra môi trờng tỷ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ giữa tủ môi trờng. Câu 4: Ngời ta thả một khối gỗ hìmh trụ bên trên có đặt một vật m 1 = 50g vào trong một bình nớc muối thì nó nổi thẳng đứng phần chìm trong nớc có độ cao h nh hình vẽ . Nếu bỏ vật ra thì phần chìm trong nớc muối có độ cao giảm so với ban đầu h 1 = 0,5 cm. Bây giờ ngời ta pha thêm muói vào bình sao cho phần chìm của gỗ trong nớc có độ cao giảm so với chiều cao h một đoạn h 2 = 0,6 cm. Để phần chìm của gỗ có chiều cao h nh ban đầu ngời ta phải đặt lên trên nó một vật có khối lợng m 2 = 63g. Tìm khối lợng của gỗ. Đề thi khảo sát HSG lớp 8 Câu 1: Một ngời đi bộ một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một điểm đi cùng chiều trên một đờng tròn có chu vi 1800m. Vận tốc của ngời đi xe đạp là 21,6km;của ngời đi bộ là 4,5km. Hỏi khi ngời đi bộ đi đợc một vòng thì gặp ngời đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian địa điểm gặp nhau. Câu 2: hai bình trụ thông nhau đặt thẳng đứng có tiết diện thẳng bên trong là 20cm 2 10cm 2 đựng thuỷ ngân mực thuỷ ngân ở độ cao 10cm trên một thớc chia độ dặt thẳng đứng giữa hai bình . a. Đổ vào bình lớn một cốc nớc nguyên chất cao 27,2cm.Xác định độ chênh lệch giữa độ cao mặt trên cột nớc mặt thoáng của thuỷ ngân trên bình nhỏ. b. Mực thuỷ ngân trong bình nhỏ đã dâng lên độ cao là bao nhiêu trên thớc chia độ? c. Cần phải đổ thêm vào bình nhỏ một lợng nớc muối có trọng lợng là bao nhiêu để mực thuỷ ngân ở trong bình trở lại ngang nhau. D Hg = 13.600kg/m 3 ; D nớc muối = 1030 kg/m 3 ; D nớc = 1000kg/m 3 . Câu 3: Một ngời đứng trên một tấm ván đợc treo bằng các ròng rọc ( nh hình vẽ). Trọng l- ợng của ngời ván lần lợt là P 1 = 600N; P 2 = 300N . Ngời ấy phải kéo ván với một lực là bao nhiêu để tấmgỗ cân bằng. Bỏ qua mọi ma sát trọng lợng của ròng rọc sợi dây. 3 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Câu 4: Một ngời cao 1,65m đớng đối diện với một gơng phẳng hình chữ nhật đợc treo thẳng đứng. Mắt ngời đó cách đỉnh đầu 15cm. Tìm chiều cao tói thiểu của gơng để ngời ấy nhìn thấy toàn thể ảnh của mình . Mép dới của gơng đặt cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu? Câu 5: Một cái cốc nổi trong một bình chứa nớc .Trong cốc có một hòn đá . Mực nớc trong cốc thay đổi nh thế nào nếu lấy hòn đá trong cốc ra thả vào bình chứa nớc. Đề khảo sát HSG lớp 8 ( Vòng II) Câu 1: Giang Huệ cùng đứng một nơi trên một cái cầu AB cách đầu cầu 50m . Lúc Tâm vừa đến nơi cách đầu cầu A một quãng đúng bằng chiều dài chiếc cầu thì Giang Huệ bắt đầu đI hai hớng ngợc nhau . Giang đi về phía Tâm Tâm gặp Giang ở đầu cầu A; Gặp Huệ ở đầu cầu B . Biết vận tốc của Giang bằng nửa vận tốc của Huệ. Tìm chiều dài l của chiếc cầu? Câu 2: Một khối gỗ hình lập phơng có cạnh a = 6cm đợc thả vào nớc . Ngời ta thấy khối gỗ nổi trên mặt nớc một đoạn h = 0,3 cm. a.Tìm KLR của gỗ . Biết KLR của nớc D 0 = 1g/cm 3 b.Nối khối gỗ vào vật nặng có KLR D 1 = 8g/cm 3 bằng dây mảnh qua tâm của mặt dới khối gỗ. Ngời ta thấy phần nổi của khối gỗ là h = 2cm. Tìm khối lợng của vật lực căng của dây? Câu 3: Một ngời ngồi trên một cái sọt treo bằng dây vắt qua một ròng rọc cố định. Tay ngời đó tác dụng một lực kéo rút ngắn sợi dây một đoạn 4m để kéo ngời sọt lên cao . Khốilợng của ngời sọt là 50kg. Tính công đã thực hiện tính lực tay ngời kéo dây? Câu 4:Trong một bình đậy kín có cục nớc đá có khối lợng M = 0,1kg nổi trên mặt nớc , trong cục đá có một viên bi bằng chì có khối lợng m = 10g . Hỏi phải tốn một lợng nhiệt là bao nhiêu để cục chì bắt đầu chìm xuống nớc . Cho biết KLR của chì là 11,3g/cm 3 , của nớc đá bằng 0,9g/cm 3 .Nhiệt nóng chảy của nớc đá kgJ /10.4,3 5 = độ. Nhiệt độ của nớc trong bình là 0 0 C 4 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Câu 5: Cho hai gơng phẳng M M đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau cách nhau một khoảng AB = d = 30cm.Giữa hai gơng cómột điểm sáng S trên đờng thẳng AB cách gơngM là 10cm. Một điểm S nằm trên đờng thẳng S S song song hai g- ơng cách S là 60cm. a.Trình bày cách vẽ tia sãnguất phát từ S đến S trong hai trờng hợp: +, Đến gơng M tại I ròi phản xạ đến S +, Phản xạ lần lợt tới gơng M tại J trên gơng M tại K rồi truytền đến S b.Tính khoảng cách từ I, J, K đến AB Câu 6: Xác định KLR của một bát xứ nếu có các dụng cụ : Một bình hình trụ đựng nớc; 1 cái bát sứ ; 1 cái thớc có độ chia tới milimét. Biết KLR TLR của nớc là D 0 d 0 . Đề khảo sát HSG lớp 8 ( vòng II) Câu 1: Ca nô đang ngợc dòng qua điểmA rồi gặp một bè gỗ trôi xuôi. Ca nô đi tiếp 40 phút do hỏng máy nên bị trôi theo dòng nớc . Sau 10 phút sửa xong máy ; canô quay lại đuổi theo bè gặp bè tại B. Cho biết AB = 4,5km; công suất của canô không đổi trong suất quá trình chuyển động . Tínhvận tốc dòng nớc . Câu 2: một ống thuỷ tinh tiết diện = 2cm 2 hở hai đầu đợc cắm vuông góc vào chậu nớc . Ngời ta rót 72g dầu vào ống . a.Tìm độ chênh lệch giữa mực dầu trong ống mực nớc trong chậu. Biết D nớc = 10 4 N/m 3 ; d dầu = 9.10 3 N/m 3 . b.Nếu ống có chiều dài l = 60cm thì phải đặt ống thế nào để có thể rót đầy dầu vào ống. c.Tìm lợng dầu chảy ra ngoài khi ống đang ở trạng thái của câu b, ngời ta kéo lên trên một đoạn x? Câu 3: Hai quả cầu giống hệt nhau đợc treo vào hai đầu A B của một thanh kim loại mảnh, nhẹ. Thanh đợc giữ thăng bằng nhờ dây mắc tại O. Biết OA = OB = l = 20cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào chậuđựng chất lỏng ngời ta thấy thanh AB mất thăng bằng . Để thanh cân bằng trở lại phảI dịch điểm treo O về phía A một đoạn x = 2cm. Tìm KLR của chất lỏng . Quả cầu có D 0 = 7,8 g/cm 3 Câu 4: Một khối sắt có khối lợng m ở nhiệt độ ở 150 0 C khi thả vào một bình nớc thì làm nhiệt độ tăng từ 20 0 C đến 60 0 C. Thả tiếp vào nớc khối sắt thứ hai có khối lợng 2 m ở 5 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS 100 0 C thì nhiệt độ sau cùng của nớc là bao nhiêu? coi nh chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các khối sắt nớc. Câu 5: Một ngời có chiều cao h đứng ngay dới ngọn đèn treo ở độ cao H ( H > h). Ngời này bớc đi đều với vận tốc v. hãy xác định chuyển động của bóng của đỉnh đầu trên mặt đất. Câu 6: Xác định KLR của kim loại nằm bên trong một trong hai cục bột dẻo . Biết KL bột dẻo ở hai cục bằng nhau.Không đợc tách bột dẻo ra khỏi kim loại. Chỉ dùng : cân đòn có hộp quả cân; sợi chỉ; bình chia độ; cốc chứa nớc. Đề thi khảo sát HSG lớp 8( vòng II) Bài 1: lúc 8 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A B cách nhau 96km đi ngợc chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là 28km/h. a.Xác định vị trí thời điểm hai xe gặp nhau. b.Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km? Bài 2: Một lò xo một đầu gắn cố định vào tờng ; một đầu tự do. Nếu tác dụng vào đầu tự do một lực nén 8N thì chiều dài của lò xo là 14cm. Nếu tác dụng vào đầu lò xo tự do một lực kéo 12N thì chiều dài của lò xo là 16N. Hỏi cần tác dụng một lực kéo là bao nhiêu để kéo cho lò xo có chiều dài 17cm. Bài 3: Tìm khối lợng thiếc cần thiết để pha trộn 1kg bạc để đợc một hợp kim có khối l- ợng riêng 10.000g/cm 3 . Biết khối lợng riêng của bạc là 10,5g/cm 3 , của thiếc là 7,1 g/cm 3 . Bài 4: Một quả cầu bằng đồng đặc có khối lợng riêng 8900kg/m 3 thể tích là 10cm 3 đ- ợc thả trong một chậu thuỷ ngân bên trên là nớc . Khi quả cầu cân bằng một phần ngập trong thuỷ ngân ; một phần ngập trong nớc .Tìm thể tích chìm trong thuỷ ngân chìm trong nớc của quả cầu. Bài 5: Một ôtô có khối lợng 3 tấn ; máy có công suất 120KW. Khi chạy trên đờng nằm ngang có thể có vận tốc lớn nhất là 54km/h. Ôtô phải kéo thêm một xe móc có khối lợng là 2000kg cũng trên đờng đó. Tính vận tốc cực đại của xe khi có móc. Bài 6: Một thiết bị đóng vòi nớc tự động( nh hình vẽ) . Thanh cứng AB có thể quay quanh một bản lề ở đầu A . đầu B là một phao đợc gắn với một hợp kim loại rỗng hình trụ ; diện tích đáy là 2dm 2 ; trọng lợng 10N. Một nắp cao su đặt tại C; khi thanh AB nằm 6 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS ngang thì nắp cao su đậy kín miệng vòi: AC = AB 2 1 . áp lực cực đại của dòng nớc ở vòi lên nắp đậy là 20N. Hỏi mực nớc lên đến đâu thì vòi nớc ngừng chảy? Biết khoảng cách từ B lên ống phao là 20cm, m AB = 0. Bài 7: Trong một bình bằng đồng ; khối lợng 800g có chứa 1kg nớc ở 40 0 C; ngời ta thả vào đó một cục nớc đá ở nhiệt độ -10 0 C ; khi có cân bằng nhiệt ta thấy còn sót lại 150g nớc đá cha tan . Xác định khối lợng ban đầu của nớc đá. Biết C đồng = 400J/kg độ Bài 8: Xác định nhiệt dung riêng của dầu hoả bằng các dụng cụ sau: Cân ( không có quả cân); nhiệt kế; nhiệt lợng kế(CK); nớc(C n ); dầu hoả ; bếp điện; hai cốc đun giống nhau. đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Năm học :07-08 Môn : Vật Lý Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề ) Câu I: (3.0 điểm ). Bốn vật có thể tích đợc thả vào cùng một lúc chân nớc. Sau khi cân bằng có vị trí nh hình vẽ. a) Lực đẩy Acsimét lên vật nào là lớn nhất ? nhỏ nhất ? Vì sao ? b ) Hãy xếp các vật theo thứ tự khối lợng giảm dần ? Giải thích cách xếp đó ? c) Gải sử C làm bằng nhôm có thể tích 1 dm 3 khối lợng riêng của nhôm nớc lần lợt là D=2700kg/m 3 ; Do=1kg/dm 3 .Tính thể tích nhôm Dùng làm vật C. Câu II : (2.0 điểm) Hai gơng phẳng quay mặt sáng vào nhau lập với nhau một góc 30 0 . Tia sáng SI nằm trong mặt phẳng vuông góc với hai gơng, song song với gơng này ra đi đến gơng kia.Hãy vẽ tiếp đờng đi của tia SI qua hệ. Câu III (3.0 điểm) Có hai ca nô làm nhiệm vụ đa th giữa hai bến sông A B ở cùng một bên bờ sông nh sau : Hàng ngày vào lúc qui định, hai ca nô rời bến A B chạy đến gặp nhau, trao đổi bu kiện trong thời gian không đáng kể rồi quay trở lại ngay.Nếu hai ca nô cùng rời bến một lúc thì ca nô ở A phải mất 2 giờ mới trở về đến bến, còn ca nô từ B phải đi mất 5 giờ. Hỏi muốn cho 2 ca nô 7 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS đi mất thời gian bằng nhau thì ca nô nào phải xuất phát muộn hơn , muộn hơn 1 khoảng thời gian bằng bao nhiêu ? Biết rằng 2 ca nô có cùng vận tốc đối với nớc , nớc chảy với vận tốc không đổi . Câu IV ( 2.0 điểm ) Trong hệ thống thiết bị của hình vẽ dới đây , thanh cứng AB có khối lợng không đáng kể có thể quay quanh một bản lề cố định ở đầu A .Vật C có trọng lợng P treo ở điểm giữa M của AB. Tính trọng lợng của vật nặng D để giữ cho hệ thống cân bằng khi thanh AB nằm ngang đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Môn : Vật Lý Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề Câu 1 : (2 điểm) .Ba ngời đi xe đạp từ A đến B với các vạn tốc không đổi. Ngời thứ 3 xuất phát tr- ớc ngời thứ nhất 30 phút ; trớc ngời thứ hai 45 phút ; Biết vận tốc ngời thứ nhất là v 1 =15 km/h ; ngời thứ hai là v 2 =10km/h. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của ng- ời thứ ba với ngời thứ nhất ngời thứ hai là t=1 giờ. Xác định vận tốc ngời đi xe thứ ba. Câu 2: (2 điểm) Trong bình hình trụ tiết diện s 1 =30cm 2 chứa nớc có khối lợng riêng D 1 =1g/cm 3 ;Ngời ta thả thanh gỗ có khối lợng D 2 =0.8g/cm 3 tiết diện S 2 =10 cm 2 thì thấy phần chìm trong nớc là h=20cm. a) Tính chiều dài thanh gỗ. b) Biết đầu dới của thanh gỗ nổi tự do trong nớc cách đáy 2cm. Tính chiều cao của nớc trong bình khi cha có gỗ. c) Có thể nhấn chìm thanh gỗ hoàn toàn vào trong nớc đựơc không? Để có thể nhấn chìm thanh gỗ vào trong nớc thí chiều cao tối thiểu của mực nớc trong bình là bao nhiêu? Tính công của lực cần nhấn chìm. Câu 3 : (2 điểm) Có 1 chậu nớc; 1 bình chia độ ;1 bình nhỏ đựng chất lỏng A có khối lợng riêng D A ; 1 bình đựng chất lỏng B có khối lợng riêng cha biết; hai vỏ bình giống hệt nhau. Hãy trình bày phơng án xác định khối lợng riêng D B ? Câu 4(2 điểm) Một cây cao 4.5m đứng sát bờ ao; 1học sinh đứng bờ đối diện với cây cách cây 8.8m; bờ cao so với mặt nớc 0.45m; ngời có độ cao từ chân đến mắt là 1.35m. Ngời đó nhìn xuống mặt nớc nhìn 8 A B C P P1 D Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS thấy ảnh của cây. Ngời đó phải dịch chuyển về phía sau 1 khoảng bằng bao nhiêu thì không nhìn thấy ảnh của cây. đề kiểm tra học kỳ i Môn: Vật Lý 9 Thời gian: 45 phút i.phần trắc nghiệm(4 điểm) Câu 1: Trong các kim loại đồng , sắt bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. sắt. B.nhôm. C.bạc D.đồng Câu 2; Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết: A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng B.Công suất điện mà gia đình sử dụng D. Sốdụng cụ thiết bị điện đang đợc sửdụng. Câu 3: Từ trờng không tồn tại ở đâu? A.Xung quanh nam châm. C.Xung quanh điện tích đứng yên B.Xung quanh dòng điện. D.Xung quanh trái đất. Câu 4: Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy quanh nó có dòng điện 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cờng độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là: A. 3V B. 8V C. 5V D. 4V Câu 5; Có ba dây dẫn với chiều dài tiết diện nh nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R 1 dây thứ hai bằng đồngcó điện trở R 2 là dây thứ ba bằng nhôm có: A.R 1 >R 2 >R 3 B. R 1 +R 3 =R 2 C. R 2 >R 1 >R 3 D.R 3 >R 2 >R 1 Câu 6:Một dây dẫn dài có điện trở R. Nếu cắt dây dẫn này làm năm phần bằng nhau thì điện trở R / của một phần là bao nhiêu. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A. R / =5R. B. R / = 5 R C. R / =R+5 D. R / =R-5 9 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Câu 7: Một máy bơm nớc hoạt động với công suất 250W trong 2 giờ một bếp điện hoạt động với công suất 1000W trong 1 giờ. Hỏi hai dụng cụ này sử dụng này sử dụng dung lợng điện năng tổng cộng là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : A. A=1500Wh B.A=1500KW C .A=1500KWh D. A=1500MWh Câu 8: Hình sau biểu diễn nam châm luôn bị hút bởi ống dây CD .Thông tin nào sau đây là đúng: A.Trong ống dây không có dòng điện chạy qua. B.Trong ống dây, dòng điện chạy theo chiều từ C đến D C.Dòng điện trong ống dây có chiều thay đổi liên tục D.Trong ống dây ,dòng điện chạy theo chiều từ D đến C ii.phần tự luận (6 điểm) Câu 1:Em hãy biểu quy tắc nắm tay phải quy tắc bàn tay trái Câu 2: Từ trờng là gì? làm thế nào để nhận biết từ trờng Câu 3: Vì sao trong thực tế dây dẫn điện thờng làm bằng đồng Câu 4: Vì sao phải s dụng tiết kiệm điện năng ? nêu các cách để sử dụng tiết kiệm điện năng Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 (vòng 2) Môn : Vật lý Thời gian :150 phút Bài 1: Một ngời đi bộ khởi hành từ trạm xe buýt A cùng lúc,cùng chiều với xe; với vận tốc lần lợt là v 1 =5 km/h ;v 2 =20 km/h đi về B cách A 10 km .Sau khi đi đợc nửa đờng ngời ấy dừng lại 30 phút rồi tiếp tục đi đến B với vận tốc nh cũ. a) Có bao nhiêu xe buýt vợt qua ngời ấy ? Không kể xe khởi hành cùng lúc tại A .Biết mỗi xe buýt cách nhau 30 phút . b)Để chỉ gặp hai xe buýt ( không kể xe tại A) thì ngời ấy phải đi không nghỉ với vận tốc ra sao? Bài 2: Ba ống giống nhau thông đáy chứa nớc cha đầy. Đổ vào ống bên trái 1 cột dầu cao H 1 =20cm đổ vào ống bên phải 1 cột dầu H 2 =10cm .Hỏi mực nớc ở ống giữa sẽ dâng cao lên bao nhiêu ? d nớc =10 4 N/m 3 ,d dầu = 800N/m 3 Bài 3: Công đa một vật lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng là 6000 J .Xác định trọng lợng của vật ;cho biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 0.8. Tính công để thắng ma sát khi kéo vật lên; tính lực ma sát khi kéo vật lên;và tính lực ma sát đó.Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng là 20cm. Bài 4: Ngời ta bỏ 1 cục nớc đá có m 1 =100g vào một nhiệt lợng kế bằng đồng có m 2 =125g thì nhiệt độ của nhiệt lợng kế nớc đá là t 1 =20 0 C. Hỏi cần thêm vào nhiệt lợng kế bao nhiêu nớc ở t 2 =20 o để làm tan đợc một nửa lợng đá? .Biết C n =100g;C n đá =2100J/kg độ; Bài 5: Cho gơng hình vuông cạnh a đặt thẳng đứng trên sàn nhà mặt hớng vào tờng song song với tờng. Trên sàn nhà ;sát chân tờng trớc gơng có nguồn sáng điểm S. a) Xác định kích thớccủa vệt sáng trên tờng do chùm tia phản xạ từ gơng tạo nên. 10 [...]... giải thích gì thêm) đề 4 (Thời gian 150 phút) Bài 1: Một vật hình mũi tên AB đặt trớc 1 gơng phẳng nh hình vẽ Hãy trình bày cách vẽ ảnh của mũi tên qua gơng Bài 2: Một chiếc ca nô sang ngang một dòng sông có nớc chảy với vận tốc v1=1,2m/s Muốn cho canô chuyển động vuông góc với bờ sông với vận tốcv2=3,2m/s thì động cơ của canô phải tạo ra cho nó 1 vận tốc bằng bao nhiêu? Bài 3: Trong một bình thông nhau... vòi bơm với van của một bánh xe đang có áp suất 120000N/m2 mở van Hỏi muốn tiếp tục đa không khí vào trong lốp xe thì phảI tác dụng lên pittông một áp lực tối thi u bằng bao nhiêu? Câu 5: Có 9 quả cầu giống nhau trong đó có một quả nặng hơn một chút Dùng một cân đĩa rất nhạy không có các quả cân Hãy tìm quả cầu nặng trên với không quá hai lần cân 32 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS đề thi học sinh... (Thời gian 150 phút) Câu 1: Vẽ ảnh của vật AB qua gơng cầu lồi: Câu 2: Một tàu ngầm đang xuống sâu theo phơng thẳng đứng Máy thủy âm định vị trên tàu phát hiện tín hiệu âm kéo dài trong thời gian t0 theo phơng thẳng đứng xuống dới đáy biến tín hiệu âm phản hồi mà tàu nhận đợc kéo dài trong thời gian t Hỏi tàu đang xuống sâu với vận tốc v bằng bao nhiêu Biết vận tốc âm trong nớc là vt đáy biển nằm ngang... toán thi t kế cách treo quạt để sao cho khi quạt quay không có điểm nào trên mặt sàn bị ráng loang loáng Câu 6: Xác định khối lợng riêng của đá cuội (than đá; thủy tinh) Cho phép dùng lực kế; sợi dây; bình nớc; hòn đá cuội cỡ cái chén ( Giáo viên không giải thích gì thêm) 23 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Môn : Vật Lý Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề... H=20cm Ngời ta thả vào bình một thanh đồng chất; tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nớc dâng lên một đoạn h=4cm a) Nếu nhấn chìm thanh trong nớc hoàn toàn thì mực nớc sẽ dâng cao bao nhiêu so với đáy ? Cho khối lợng riêng của thanh nớc lần lợt là : D=0.8 g/cm3 b) Tìm lực tác dụng vào thanh khi thanh chìm hoàn toàn trong nớc Cho thể tích của thanh là 50cm3 Câu 3: Thả một cục... h=6cm, khối lợng riêng của thủy tinh là 2,4g/cm3 O đề thi học sinh giỏi Môn : Vật lý Thời gian làm bài: 150 phút 26 h Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Bài 1: 3kg hơi nớc ở nhiệt độ 1000 đợc đa vào một lò dùng hơi nóng Nớc từ trong lò đi ra có nhiệt độ 400 Hỏi lò đã nhận đợc một nhiệt lợng bằng bao nhiêu? Nhiệt dung riêng của nớc là: 2,3 106 J/kg Bài 2: Hai vận động viên A B bắt đầu cùng chạy trên... 120 phút) ************************ Bài 1:(3 điểm) Tính nhiệt lợng cần thi t để cung cho 100g nớc ở nhiệt độ 200C trở thành hơi hoành toàn ở 1000C Biết rằng nhiệt dung riêng của nớc là 4200 /kg.độ; nhiệt hóa hơi của nớc là: 2,3 J/kg.độ Bài 2:(3điểm) Một canô đi xuôi dòng t A đến B mất 2h đi ngợc dòng từ B đến A mất 3h, tính thời gian để một chiếc lá trôi từ A đến B Bài 3:(4điểm) Hai quả cầu A B... L cách màn E một khoảng b=40cm thì vòng tròn sáng trên màn E có bán kính nhỏ nhất Tính tiêu cự của thấu kính a VTB = Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2000-2001 30 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS Môn :vật lý - Lớp: 9 Thời gian làm bài 150 phút(không kể thời gian phát đề) Bài 1:(2điểm) Hai xe ôtô đi từ 2 địa điểm A B về phía nhau.Xe thứ nhất khởi hành từ A lúc 7h,xe thứ hai khởi hành từ... Xác định vùng quan sát đợc của em A qua gơng bằng cách vẽ Từ đó xét xem 2 em có thấy nhau qua gơng không? 17 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS b.Một trong 2 em đi dần đến gơng theo phơng vuông góc với gơng thì khi nào hai em thấy nhau Câu 6: Một thanh đồng chất tiết diện đều một đầu nhúng xuống nớc Đầu kia đợc giữ bằng bản lề Khi thanh cân bằng mực nớc ở chính giữa thanh Tìm KLRcủa thanh biết KLR của... chiều cao tối thi u của gơng để ngời đó nhìn thấy toàn thể của ảnh của mình trong gơng Câu 5: Xác định trọng lợng riêng của dầu hỏa bằng các đồ dùng sau; ống thủy tinh hình chữ U (trên 2 nhánh có chia độ) ; phễu nhỏ ; bình đựng nớc đựng dầu Dnớc = 104N/m3 ( Giáo viên không giải thích gì thêm) đề thi 28 Tuyển tập đề thi HSG vật lý THCS chọn học sinh giỏi bộ môn vật lý (Thời gian làm bài: 120 phút) . vận tốc cực đại của xe khi có móc. Bài 6: Một thi t bị đóng vòi nớc tự động( nh hình vẽ) . Thanh cứng AB có thể quay quanh một bản lề ở đầu A . đầu B là. cho hệ thống cân bằng khi thanh AB nằm ngang đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Môn : Vật Lý Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề Câu 1 : (2 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CAC DE THI VA DAP AN, Bài giảng CAC DE THI VA DAP AN,

Hình ảnh liên quan

Câu IV (2.0 điểm) Trong hệ thống thiết bị của hình vẽ dới đây, thanh cứng AB có khối lợng không đáng kể có thể quay quanh một bản lề cố định ở đầu A .Vật C có trọng lợng P  treo ở điểm  giữa M của AB. - Bài giảng CAC DE THI VA DAP AN

u.

IV (2.0 điểm) Trong hệ thống thiết bị của hình vẽ dới đây, thanh cứng AB có khối lợng không đáng kể có thể quay quanh một bản lề cố định ở đầu A .Vật C có trọng lợng P treo ở điểm giữa M của AB Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan