0

Bài giảng GA Ôn toán lop 3 T19

2 383 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010 – 2011 Tuần: 19 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 27: LUYỆN TẬP Ngày dạy: 11/01/2011 - Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về phép tính nhân, chia trong bảng; nhân chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số, tính giá trò biểu thức. - Củng cố cách tính chu vi hình vuông, HCN, giải toán về tìm một phần mấy của một số. - GDHS ý thức tự giác học và cẩn thận khi làm toán. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở ôn luyện. III. CÁC HOẠÏT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu tiết học. 2. Ôn luyện: HD HS làm lần lượt các BT sau vào vở; sau mỗi bài gọi HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét, GV kết luận. Bài 1. Đặt tính rồi tính a) 24 x 7 ; 38 x 6 ; 253 x 3 ; 428 x 2 b) 972 : 9 ; 859 : 7 ; 584 : 4 ; 96 : 6 Bài 2. Tính giá trò của biểu thức sau: a) (18 + 5) x 2 b) 37 + 26 - 18 c) 15 + 8 x 6 d) 36 : 4 x 7 Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 3 1 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó? *HSKG: Làm thêm BT sau: Bài 4. Một cái sân hình vuông có chu vi 20m. Người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng về bên trái 3m. Tính chu vi của sân sau khi mở rộng. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. Dặn dò. - Lớp theo dõi GV giới thiệu bài. - HS nêu thực hiện vào vở. 2 em chữa bài ở bảng, lớp nhận xét. - HS làm vào vở, 1 em chữa bài. - HS tóm tắt và giải vào vở; 1 em lên bảng giải. Lớp nhận xét. - HS KG suy nghó làm bài vào vở. - Nghe và thực hiện. Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010 – 2011 Tuần: 18 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 28 : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (TIẾP THEO) Ngày dạy : 11/01/2011 I.Mục tiêu:Giúp HS: -Củng cố về đọc,viết các số có bốn chữ số. -Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số trong từng dãy số. -Làm quen với các số tròn nghìn. II.Cách tiến hành: 1.Ôn kiến thức: -Hãy đọc các số sau và nêu các chữ số ở các hàng nghìn,trăm,chục,đơn vò: 3278,5472,2019 2.Rèn kó năng: -Yêu cầu HS làm các BT trong vở BT Toán/5(tập 2) -Bài 1: GV HD mẫu. Hs nối tiếp viết số vàđocï số,cả lớp nhận xét. -Bài 2: Yêu cầu HS viết số thích hợp vào chỗ chấm.HS đọc bài làm của mình,cả lớp nhận xét. -Bài 3: Cho HS tự viết số . -GV thu 1/2 số vở để chấm,nhận xét vở chấm. 3.Dặn dò: Về nhà xem lại bài. Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế . h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010 – 2011 Tuần: 19 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 27: LUYỆN TẬP Ngày dạy: 11/01/2011 - Ôn tập hệ thống các kiến thức. nhận xét, GV kết luận. Bài 1. Đặt tính rồi tính a) 24 x 7 ; 38 x 6 ; 2 53 x 3 ; 428 x 2 b) 972 : 9 ; 859 : 7 ; 584 : 4 ; 96 : 6 Bài 2. Tính giá trò của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA Ôn toán lop 3 T19, Bài giảng GA Ôn toán lop 3 T19,

Hình ảnh liên quan

- Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về phép tính nhân, chia trong bảng; nhân chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số, tính giá trị biểu thức. - Bài giảng GA Ôn toán lop 3 T19

n.

tập hệ thống các kiến thức đã học về phép tính nhân, chia trong bảng; nhân chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số, tính giá trị biểu thức Xem tại trang 1 của tài liệu.