0

Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện

18 1,562 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Với những mạch điện phức tạp như trên thì các thợ điện căn cứ vào đâu để mắc mạch điện theo đúng yêu cầu? Họ phải căn cứ vào đồ mạch điện. Bài hôm nay chúng ta sẽ hiểu thêm vấn đề này. I- đồ mạch điện 1. Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện cho trong bảng dưới đây: Nguồn điện (pin,acquy) Hai nguồn điện mắc nối tiếp(bộ pin, bộ acquy) Bóng đèn Dây dẫn Công tắc(cái đóng ngắt) Công tắc đóng Công tắc mở BÀI 21: ĐỒ MẠCH ĐiỆNCHIỀU DÒNG ĐiỆN Ví dụ: 2. đồ mạch điện: Sử dụng các ký hiệu trên để vẽ mạch sau theo đúng thứ tự: I – đồ mạch điện C1: Trả lời: Ví dụ: I – đồ mạch điện C2: Hãy vẽ đồ khác so với đồ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí trong đồ này. Trả lời: Ví dụ: I – đồ mạch điện I – đồ mạch điện C3: Mắc mạch điện theo đúng đồ C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng. Trả lời: I – đồ mạch điện C3: Mắc mạch điện theo đúng đồ C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng. Trả lời: Ví dụ: II – Chiều dòng điện Quy ước về chiều dòng điện: Chiều dòng điệnchiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Dòng điện cung cấp bởi pin và acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều. C4: Hãy dựa vào hình dưới đây để so sánh quy ước chiều của dòng điệnchiều dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do trong dây dẫn kim loại. + pin - - - - -- - - Bóng đèn Hình 20.4 II – Chiều dòng điện Trả lời: Chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong kim loại có chiều ngược với quy ước của dòng điện. C5: Hãy dùng mũi tên trong đồ mạch điện hình 21.1 a để biểu diễn chiều dòng điện trong các đồ sau: Hình 21.1 a II – Chiều dòng điện Trả lời: b) c) d) b) c) d) [...]... Nguồn điện của pin gồm: 2 pin Ký hiệu Thông thường cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu pin III – Vận dụng b - đồ mạch điện: Một trong các đồ có thể là: III – Vận dụng b - đồ mạch điện: Một trong các đồ có thể là: III – Vận dụng b - đồ mạch điện: Một trong các đồ có thể là: III – Vận dụng b - đồ mạch điện: Một trong các đồ có thể là: III – Vận dụng b - đồ mạch điện: ... đồ mạch điện: Một trong các đồ có thể là: VÍ DỤ Ghi chú:   Mạch điện được mô tả bằng đồ và từ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng Chiều dòng điệnchiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện  Hướng dẫn về nhà Độc phần : “ Có thể bạn chưa biết” Làm bài tập 21.1, 21.2, 21.3 (tr 22 SBT) Hình ảnh của các đường dây điện . vẽ sơ đồ khác so với sơ đồ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí trong sơ đồ này. Trả lời: Ví dụ: I – Sơ đồ mạch điện I – Sơ đồ mạch điện C3: Mắc mạch điện. 2. Sơ đồ mạch điện: Sử dụng các ký hiệu trên để vẽ mạch sau theo đúng thứ tự: I – Sơ đồ mạch điện C1: Trả lời: Ví dụ: I – Sơ đồ mạch điện C2: Hãy vẽ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện, Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện,

Hình ảnh liên quan

Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện cho trong bảng dưới đây: - Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện

hi.

ệu của một số bộ phận mạch điện cho trong bảng dưới đây: Xem tại trang 2 của tài liệu.
C5: Hãy dùng mũi tên trong sơ đồ mạch điện hình 21.1 a để biểu - Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện

5.

Hãy dùng mũi tên trong sơ đồ mạch điện hình 21.1 a để biểu Xem tại trang 9 của tài liệu.
thường dùng dạng ống tròn, vỏ nhựa trong hình sau và trả lời các câu hỏi SGK. - Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện

th.

ường dùng dạng ống tròn, vỏ nhựa trong hình sau và trả lời các câu hỏi SGK Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình ảnh của các đường dây điện - Gián án Bài 7: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện

nh.

ảnh của các đường dây điện Xem tại trang 17 của tài liệu.