0

Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

33 473 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:12

TUÂN 21. Thứ hai ngày 17 tháng1 năm 2011. Tiết 1 :Chào cờ. Tập trung ---------------------------------------------- Tiết 2: Toán. Luyện tập về cách tính diện tích. I/ Mục tiêu. Giúp HS: - Tính diện tích một số hình đợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS . - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, - Học sinh: sách, vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ. 2/ Bài mới. a)Giới thiệu bài. b)Bài mới. - Thông qua ví dụ sgk để hình thành cho HS quy trình chia tách hình, tính diện tích các hình nhỏ rồi cộng lại. 20m 40,1m 25m 20m Bài 1:Tính. 20m - Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Chốt lại kết quả đúng, ghi điểm một số em. Bài 2: Hớng dẫn làm vở. - Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm 3)Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Chữa bài 2( SGK 102) HS theo dõi, làm nháp. Tính diện tích mảnh đất có kích thớc nh hình vẽ * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu kết quả và giải thích cách làm. Tính diện tính mảnh 3,5m đất có kích thớc nh Hình vẽ 6,5m + Nhận xét bổ sung. 4,2m * Đọc yêu cầu của bài. - HS làm vở, báo cáo kết quả. - Chữa, nhận xét, nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật. Bổ sung Năm học 2010 - 2011 1 Tiết3: Âm nhạc Giáo viên chuyên dạy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 4 Tập đọc: Trí dũng song toàn. I/ Mục tiêu. - Đọc lu loát, diễn cảm bài văn- giọng đọc lúc rắn rỏi, hào hứng; lúc trầm lắng, tiếc thơng. Biết đọc giọng phân biệt lời các nhân vật. *Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ đợc quyền lợi và danh dự của đất nớc khi đi sứ nớc ngoài. - Giáo dục HS lòng dũng cảm II/ Đồ dùng dạy-học. - Giáo viên: tranh minh hoạ . - Học sinh: sách, vở . III/ Các hoạt động dạy-học. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ. 2/ Bài mới : Giới thiệu bài. Bài giảng a/ Luyện đọc - HD chia đoạn (4 đoạn). - Giáo viên đọc mẫu b/ Tìm hiểu bài. * GV cho học sinh đọc thầm đoạn 1, nêu câu hỏi 1. * GV cho học sinh đọc thầm đoạn 2, nêu câu hỏi 2. * Cho học sinh đọc thầm đoạn 3, 4 GV nêu câu hỏi 3,4. * Gợi ý rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. c/ Đọc diễn cảm. - HS đọc diễn cảm đoạn 3 - Đánh giá, ghi điểm 3/ Củng cố-dặn dò. - HS nhắc lại nội dung bài - Dặn học ở nhà. *-Học sinh đọc 1 đoạn bài : Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. - 1 em đọc toàn bài. - Đọc tiếp nối theo đoạn - Luyện đọc theo cặp. - Đọc nối tiếp lần 2 kết hợp tìm hiểu chú giải. - 1 em đọc lại toàn bài. * Ông vờ khóc vì không có mặt ở nhà để cúng cụ tổ 5 đời . vua Minh mắc mu đàng phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. * Vua Minh mắc mu ông nên căm ghét ông nên sai ngời hãm hại ông * Vì ông vừa mu trí vừa bất khuất, vì danh dự của đất nớc ông không sợ chết đã đối lại một câu tràn đầy lòng tự hào dân tộc. * HS rút ra ý nghĩa (mục I). - 4 em đọc - Luyện đọc theo nhóm - Thi đọc diễn cảm Bổ sung Năm học 2010 - 2011 2 Tiết 5 Khoa học. Năng lợng mặt trời. I/ Mục tiêu. Sau khi học bài này, học sinh biết: - Trình bày tác dụng của năng lợng mặt trời trong tự nhiên. - HS nêu ví dụ về việc sử dụng năng lợng mặt trời trong đời sống và sản xuất : chiếu sáng, sởi ấm, phơi khô. - Giáo dục các em ý thức học tập tốt. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Tranh SGK, PHT - Học sinh: sách, vở, . III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Khởi động. 2/ Bài mới. a)Khởi động: Mở bài. b) Hoạt động 1: Thảo luận. * Mục tiêu: HS nêu đợc ví dụ về tác dụng của năng lợng mặt trời trong tự nhiên. * Cách tiến hành. + Bớc 1: Làm việc theo nhóm. - Mặt trời cung cấp năng lợng cho tráI đất ở những dạng nào? ( ánh sáng và nhiệt) - Nêu vai trò của năng lợng mặt trời đối với sự sống ? + Bớc 2: Làm việc cả lớp. - GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra KL. c) Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. * Mục tiêu: HS kể đợc một số phơng tiện, máy móc, hoạt động . của con ngời sử dụng năng lợng mặt trời. * Cách tiến hành. + Bớc 1: Làm việc theo nhóm đôi. + Bớc 2: Làm việc cả lớp. - GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra KL. d/ Hoạt động 3:Trò chơi. * Mục tiêu: Củng cố cho HS những kiến thức đã học vè vai trò của năng lợng mặt trời. - GV nêu tên trò chơi, HD luật chơi. 3/ Hoạt động nối tiếp. - Qua bài hôm nay em nắm đợc nội dung gì - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Cả lớp hát bài hát yêu thích. * Nhóm trởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi. + Đại diện các nhóm báo cáo. + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. * Nhóm trởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình 2,3,4 sgk và thảo luận các câu hỏi. + Đại diện các nhóm báo cáo. + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS chơi thử rồi chơi chính thức. * Đọc to ghi nhớ (sgk). Bổ sung Năm học 2010 - 2011 3 Tiết 6 Tiếng việt ( ôn) Rèn chữ I/ Mục tiêu 1- Học sinhviết đúng, trình bày đúng đoạn 1 bài Trí dũng song toàn 2- HS phân biệt các tiếng có thanh hỏi thanh ngã 3- Giáo dục ý thức rèn chữ viết. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ . - Học sinh: sách, vở bài tập . III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu . Giáo viên. Học sinh. 1/ Kiểm tra bài cũ. ( 3p) 2/ Bài mới.( 30p) a) Giới thiệu bài. b) Hớng dẫn HS nghe - viết. - Đọc bài chính tả 1 lợt. - Lu ý HS cách trình bày của bài chính tả. - Đọc cho học sinh viết từ khó. * Đọc chính tả. -Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm chữa chính tả ( 7-10 bài). + Nêu nhận xét chung. c) Hớng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. * Bài tập - Cho HS làm bài vào vở - GV chữa bài, chấm 3) Củng cố - dặn dò. ( 2p) - Viết lại bài chính tả vào vở rèn chữ - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Viết các tiếng phân biệt xinh/sinh - Nhận xét. - Theo dõi trong sách giáo khoa. - Đọc thầm lại bài chính tả. +Viết bảng từ khó: khóc lóc ,Liễu Thăng, lễ vật, cống nạp, linh cữu - Viết bài vào vở. - Đổi vở, soát lỗi theo cặp hoặc tự đối chiếu trong sách giáo khoa để sửa sai. Bài 1 :Tìm các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã + Dám đơng đầu với khoá khăn, nguy hiểm : dũng cảm + Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây quả : vỏ + Đồng nghĩa với giữ gìn : bảo vệ. Bổ sung Tiết 7 Năm học 2010 - 2011 4 Kể chuyện. Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia. I/ Mục tiêu. 1- Kể đợc một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử, văn hoá, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đờng bộ hoặc việc làm thể hiện lòng biết ơn các thơng binh liệt sĩ. 2- HS nắm đợc nội dung và đánh giá đợc bạn kể chuyện 3- Giáo dục HS ý thức trở thành một công dân tốt II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ . - Học sinh: sách, vở, báo chí . III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên. Học sinh. 1/ Kiểm tra bài cũ. 2/ Bài mới. a) Giới thiệu bài. b) HD học sinh kể chuyện. *) HD học sinh hiểu yêu cầu của đề bài. - Gọi HS đọc đề và HD xác định đề. - HD học sinh tìm chuyện ngoài sgk. - Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà cho tiết học này. b) HD thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Dán tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện -Ghi lần lợt tên HS tham gia thi kể và tên câu chuyện các em kể. - Nhận xét bổ sung. 3) Củng cố - dặn dò. -Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. + 1-2 em kể chuyện giờ trớc. - Nhận xét. - Đọc đề và tìm hiểu trọng tâm của đề. - Xác định rõ những việc cần làm theo yêu cầu. - Đọc nối tiếp các gợi ý trong sgk. + Tìm hiểu và thực hiện theo gợi ý. - Một số em nối tiếp nhau nói trớc lớp tên câu chuyện các em sẽ kể. - HS lập dàn ý câu chuyện định kể (gạch đầu dòng các ý sẽ kể ) * Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Kể chuyện trong nhóm. - Thi kể trớc lớp. - Nêu ý nghĩa câu chuyện. - Cả lớp nhận xét, tính điểm theo các tiêu chuẩn: (Nội dung. Cách kể. Khả năng hiểu câu chuyện của ngời kể). -Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất; bạn đặt câu hỏi hay nhất. - Về nhà kể lại cho ngời thân nghe. Bổ sung Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Tiết 1 Năm học 2010 - 2011 5 Toán. Luyện tập về cách tính diện tích (tiếp theo). I/ Mục tiêu. Giúp HS: - Tính đợc diện tích một số hìnhđợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS . - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học . - Giáo viên: phấn màu, bảng phụ - Học sinh: sách, vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ. - Nhận xét, chấm điểm 2/ Bài mới. a)Giới thiệu bài. b)Bài mới. * Giới thiệu cách tính. - Thông qua ví dụ sgk để hình thành cho HS quy trình chia tách hình thành 1 tam giác và 1 hình thang, tính diện tích từng hình nhỏ rồi cộng lại. Bài 1:Tính. Diện tích mảnh đất B có hình dạng nh hình vẽ AD = 63m A AE = 84m E BE = 28m GC = 30m D C - Hớng dẫn làm bài cá nhân. G - Chốt lại kết quả đúng, ghi điểm một số em. Bài 2: Hớng dẫn làm vở. - Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm. 3)Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Chữa bài giờ trớc. * HS theo dõi, làm nháp. * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu kết quả và giải thích cách làm. Bài 1: Đáp số: 7833 m 2 + Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu của bài. - HS làm vở, báo cáo kết quả. Bài 2: Đáp số: - Chữa, nhận xét, nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật. Bổ sung Tiết 2 Tập đọc. Năm học 2010 - 2011 6 Tiếng rao đêm. I/ Mục tiêu. - Học sinh đọc đúng, trôi chảy toàn bài, đọc diễn cảm với giọng kể chuyện linh hoạt phù hợp với tình huống trong mỗi đoạn: - Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: lúc trầm buồn, lúc dồn dập, căng thẳng *Hiểu nội dung: Ca ngợi hành động xả thân cao thợng của anh thơng binh nghèo dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn. - Giáo dục các em ý thức biết giúp đỡ những ngời khó khăn . II/ Đồ dùng dạy-học. - Giáo viên: tranh minh hoạ . - Học sinh: sách, vở . III/ Các hoạt động dạy-học. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ. 2/ Bài mới : Giới thiệu bài. Bài giảng a/ Luyện đọc - HD chia đoạn (4 đoạn). Đoạn 1 : Từ đầu buồn não ruột Đoạn 2 : Tiếp theo khói bụi mịt mù Đoạn 3 : Tiếp theo là một cái chân gỗ! Đạon 4 : Còn laị - Giáo viên đọc mẫu b/ Tìm hiểu bài. * GV cho học sinh đọc thầm các đoạn rồi lần lợt nêu các câu hỏi cho các em suy nghĩ và trả lời. * Gợi ý rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. c/ Đọc diễn cảm. - Hớng dẫn học sinh luyện đọc đoạn Rồi từ trong nhà , vấn cái bóng cao gầy, khập khiễng.thì ra là một cái chân gỗ - Đánh giá, ghi điểm 3/ Củng cố-dặn dò. - Nhắc lại nội dung bài - Dặn học ở nhà. - 2 em đọc bài giờ trớc. - 1 em đọc toàn bài. - Đọc tiếp nối theo đoạn - Luyện đọc theo cặp. - Đọc nối tiếp lần 2 kết hợp tìm hiểu chú giải. - 1 em đọc lại toàn bài. * Tác giả nghe thấy tiếng rao hàng vào lúc đêm khuya tĩnh mịch. * Đám cháy xảy ra vào nửa đêm, ngôi nhà bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu thảm thiết, khung cửa ập xuống. * Ngời dũng cảm cứu em bé là một thơng binh chỉ còn một chân, anh làm nghề bán bánh giò. * HS trả lời theo ý hiểu. * HS rút ra nội dung (mục I). - 1-2 em đọc nối tiếp. - Luyện đọc theo nhóm - Thi đọc diễn cảm Bổ sung Tiêt 3 Năm học 2010 - 2011 7 Thể dục Giáo viên chuyên dạy ----------------------------------------------------------- Tiết 4 Tập làm văn Lập chơng trình hoạt động I /Mục tiêu - HS biết cấu tạo 3 phần của chơng trình hoạt động : Mục đích- Phân công chuẩn bị- Chơng trình cụ thể -HS biết lập chơng trình cho một hoạt động cụ thể - HS yêu thích môn học II/ Đồ dùng dạy học -Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ III/ Hoạt động trên lớp Giáo viên Học sinh 1 / Kiểm tra 2/ Bài mới a) gtb b) Hớng dẫn lập chơng trình hoạt động - Cho 1 hs đọc to, rõ yêu cầu của đề - GV hớng dẫn : Đây là một đề bài rất mở. Cho hs lập 1 trong 5 hoạt động mà SGK yêu cầu. Có thể là 1 buổi cắm trại, 1 buổi thăm hỏi các nạn nhân chất độc màu da cam, làm vệ sinh nơi công cộng, làm kế hoạch nhỏ - Yêu cầu HS suy nghĩ, lựa chọn hoạt động để lập chơng trình Cho HS nối tiếp nhau nói tên các hoạt động GV mở bảng phụ viết cấu tạo 3 phần của một chơng trình hoạt động * HS lập chơng trình - Yêu cầu hs tự lập chơng trình vào vở - Cho 1 em làm bảng phụ - Gọi HS trình bày - GV nhận xét 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung - Dặn dò : Hoàn thiện CTHĐ của mình -HS nêu tác dụng của việc lập chơng trình hoạt động -1 hs đọc to yêu cầu - HS nối tiếp nói tên các hoạt động - Hs tự lập chơng trình vào vở - 3 HS làm vào bảng nhóm - HS đọc bài làm của mình - HS nhận xét Bổ sung Thứ t ngày 19 tháng 1 năm 2011. Tiết 1 Năm học 2010 - 2011 8 Toán. Luyện tập chung. I/ Mục tiêu. Giúp HS: - Tìm một số yếu tố cha biết của các hình đã học. - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế. - Giáo dục chăm chỉ, yêu thích môn học. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: bảng nhóm, phấn màu - Học sinh: sách, vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ. 2/ Bài mới. a)Giới thiệu bài. b)Bài mới. Bài 1:Tính. - Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Ghi điểm một số em. Bài 2:HD làm nhóm. - Hớng dẫn cách tính diện tích hình thoi. - GV chốt lại kết quả đúng. Bài 3: Hớng dẫn làm vở. 3,1m 0,35m - Tính độ dài sợi dây -Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm. 3)Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Chữa bài giờ trớc. * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu kết quả và giải thích cách làm. Bài 1: Đáp số: 2,5 m + Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu của bài. - HS làm nhóm, báo cáo kết quả. - Chữa, nhận xét. * Đọc yêu cầu bài toán. - Làm vở, chữa bảng. Bài 3: Bài giải. Chu vi hình tròn có đờng kính 0,35 m là 0,35 x 3,14 = 1,099 ( m ) Độ dài sợi dây là 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 ( m ) Đáp số: 7,299 m. Bổ sung Năm học 2010 - 2011 9 Tiết 2 Đạo đức Đồng chí Yến dạy --------------------------------------------------------- Tiết 3 Thể dục Giáo viên chuyên dạy --------------------------------------------------------- Tiết 4 Lịch sử Đồng chí Bích dạy Tiết 5 Luyện từ và câu. Năm học 2010 - 2011 10 [...]... câu hỏi -Mời học sinh trả lời -Nhận xét , củng cố nội dung bài * -Giáo viên nêu câu hỏi từ câu 1-câu 4 trang 10 6-1 07 - 1 em đọc toàn bài - Đọc tiếp nối theo đoạn - Luyện đọc theo cặp - 1 em đọc lại toàn bài * HS nêu lại ý nghĩa bài học - 4 em đọc - Luyện đọc theo nhóm - Thi đọc diễn cảm *-học sinh đa đáp án -câu 1: c -Câu 2: d -Câu 3:c -Câu 4:a.b.c 3/ Củng cố-dặn dò - Nhắc lại nội dung bài - Dặn học... t106107 * - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh - Giáo dục các em ý thức học tập tốt II/ Đồ dùng dạy-học - Giáo viên: nội dung bài - Học sinh: sách, vở III/ Các hoạt động dạy-học Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ *-Học sinh nêu nội dung bài 2/ Bài mới : Giới thiệu bài * Luyện đọc Năm học 2010 - 2011 31 - HD chia đoạn (4 đoạn) - Giáo viên đọc mẫu * Đánh giá, ghi điểm *-Tìm hiểu nội dung -Giáo viên... trong bài làm + 1-2 em trình bày trớc lớp 3) Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn những em cha đạt về nhà viết lại - Nhắc chuẩn bị giờ sau Bổ sung Năm học 2010 - 2011 17 Tiết 6 Toán Ôn tập I Mục tiêu -Củng cố về cách tính diện tích các hình -Rèn kĩ năng tính và trình bày một cách khoa học -Giáo dục học sinh tính tự giác trong học tập II Chuẩn bị Vở bài tập toán Vở toán ôn -Bảng phụ III.Hoạt... việc cả lớp) - GV giới thiệu một số thông tin về cầu Hiền Lơng, Hội nghị Gi - ne- vơ - Đọc to nội dung chính (sgk) 3/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung bài Năm học 2010 - 2011 25 - Nhắc chuẩn bị giờ sau Tiếng việt Ôn tập I Mục tiêu -Củng cố kiến thức về vốn từ công dân.Qua đó học sinh làm đợc một số bài tập nhằm mở rộng vốn từ -Giáo dục học sinh ý thức học tập có tính độc lập II Chuẩn bị -Giáo. .. Bài mới Giáo viên cho học sinh làm một số bài tập *Học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên Năm học 2010 - 2011 30 *Bài 1: Giáo viên cho học sinh làm ra nháp -Quan sát học sinh làm ,nhận xét chữa bài * Bài 2: Giáo viên chép bài -Gợi ý cho học sinh làm bài -Chữa bài nhận xét *Bài 3:Bài 9a-T73 -Giáo viên vẽ hình - Hớng đẫn học sinh làm , chữa bài * Bài số 1: Bài 7b T72 -Học sinh nêu yêu cầu -Thảo luận... 3- Giáo dục ý thức rèn chữ viết II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: bảng phụ, phiếu bài tập - Học sinh: sách, vở bài tập III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên 1/ Kiểm tra bài cũ Học sinh - Chữa bài tập giờ trớc - Nhận xét 2/ Bài mới a) Giới thiệu bài b) Hớng dẫn HS nghe - viết - Đọc bài chính tả 1 lợt - Đoạn văn kể điều gì ? - Đọc cho học sinh viết từ khó * Đọc chính tả - ọc cho HS soát lỗi -. .. cầu - HS viết bài vào vở - 4, 5 em đọc trớc lớp Tiết 6 Toán ( ôn ) Ôn tập Năm học 2010 - 2011 11 I/ Mục tiêu - Hệ thống những kiến về tính chu vi diện tích các hình - Rèn kĩ năng tính vận dụng công thức vào làm các bài tập một cách chính xác - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: nội dung bài, - Học sinh: sách, vở III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu 1 Kiểm tra bài cũ *-Nêu... : 28 - 16 = 12 (m2) Đáp số : 112m2 * Bài 3: -Giáo viên cho học sinh làm vở ô li -Giáo viên thu chấm chữa bài * Học sinh đọc yêu cầu bài _ Làm trên vở -Nộp bài chấm 3: Củng cố ,dặn dò -Giáo viên nhận xét giờ học nhắc nhở chuẩn bị bài giờ sau Bổ sung Tiết 7 Chính tả Nghe-viết: Trí dũng song toàn I/ Mục tiêu Năm học 2010 - 2011 12 1- Nghe-viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Trí dũng song toàn 2- Làm... trong tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp I/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt - Học sinh: ý kiến phát biểu III/ Tiến trình sinh hoạt 1/ Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp - Báo... lớp - Báo cáo giáo viên về kết quả đạt đợc trong tuần qua - Đánh giá xếp loại các tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp - Về duy trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giữa giờ: - Về các hoạt động khác Tuyên dơng, khen thởng : Các tổ bình bầu Phê bình: 2/ Đề ra nội dung phơng hớng, nhiệm vụ trong tuần tới - Phát huy những u điểm, thành tích đã đạt đợc - Khắc phục khó . - 2011 1 Tiết3: Âm nhạc Giáo viên chuyên dạy -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - . - 2011 9 Tiết 2 Đạo đức Đồng chí Yến dạy -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Tiết 3 Thể dục Giáo viên chuyên dạy -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21, Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21,

Hình ảnh liên quan

- Tính diện tích một số hìnhđợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

nh.

diện tích một số hìnhđợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Tính đợc diện tích một số hìnhđợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

nh.

đợc diện tích một số hìnhđợc cấu tạo từ các hình đã học. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Tìm một số yếu tố cha biết của các hình đã học. - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

m.

một số yếu tố cha biết của các hình đã học. - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Hệ thống những kiến về tính chu vi diện tích các hình. - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

th.

ống những kiến về tính chu vi diện tích các hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Củng cố về cách tính diện tích các hình. - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

ng.

cố về cách tính diện tích các hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Giáo viên bài tập trắc nghiệm ,bảng phụ - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

i.

áo viên bài tập trắc nghiệm ,bảng phụ Xem tại trang 26 của tài liệu.
* Bớc 1: Cho HS quan sát hình 3 và hình 5 nêu nhận xét vị trí, địa hình, các ngành sản xuất của Cam- pu- chia. - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

c.

1: Cho HS quan sát hình 3 và hình 5 nêu nhận xét vị trí, địa hình, các ngành sản xuất của Cam- pu- chia Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Các đội chơi chính thức (có hình thức phạt các đội thua). - Gián án gIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21

c.

đội chơi chính thức (có hình thức phạt các đội thua) Xem tại trang 29 của tài liệu.