0

Bài soạn Giáo án thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh

19 1,034 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

1 1 2 2 4 4 3 3 Thực vật ngĐộ vật cây phượng cây dong riềng cây dong riềng cây phượng Em hãy cho biết cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng ? Cơ quan sinh sản của chúng là hoa cây dong riềng cây phượng Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa cây dong riềng cây phượng Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Em hãy nêu đặc điểm chung của hai loại cây trên ? cây dong riềng cây phượng Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Chúng cùng là thực vật có hoa, cơ quan sinh sản của chúng là hoa Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa cây dong riềng cây phượng Em hãy cho biết cơ quan sinh sản của cây có hoa là gì ? cây dong riềng cây phượng Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa Hoa râm bụt Hoa sen Khoa học: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Em hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen. . nào? Đáp án của mụ phù thuỷ : Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là HOA Thử thách 3 : dựa vào đâu để phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính ? Đáp án của. sinh dục đực của hoa gọi là gì ? Cơ quan sinh dục cái của hoa gọi là gì ? Đáp án của mụ phù thủy: nếu là hoa lưỡng tính thì trên bông hoa có cả nhị và nhuỵ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh, Bài soạn Giáo án thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh,

Hình ảnh liên quan

em biết để hoàn thành bảng sau: - Bài soạn Giáo án thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh

em.

biết để hoàn thành bảng sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.