0

Tài liệu Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa

2 276 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa (Tiếp theo kì trước) Kì này chúng tôi tiếp tục tuyển chọn và giới thiệu với các bạn một số câu hỏi của cuộc thi năm 2004. Bài 1 (Câu 14) : Trong dãy ô vuông dưới đây, ô vuông thứ mười chứa bao nhiêu ô vuông nhỏ chưa được tô màu ? (A) 38 ; (B) 40 ; (C) 42 ; (D) 44 ; (E) 46. Bài 2 (Câu 19) : Rafaello trồng một cái cây và thật thú vị, sự phát triển của cây lại tuân theo quy luật : Với mỗi cành (cây cũng được tính là một cành), cứ sau hai tuần tăng trưởng thì ở mỗi tuần tiếp theo, nó lại cho thêm một cành mới. Hỏi sau 8 tuần cây có bao nhiêu cành ? (A) 21 ; (B) 40 ; (C) 19 ; (D) 13 ; (E) 34. Bài 3 (Câu 20) : Lúc bắt đầu trò chơi “đồng hồ 7 số” (tức là đồng hồ này chỉ có 7 số theo thứ tự từ 1 đến 7, thay vì có 12 số như thường thấy), mũi kim chỉ đúng một trong 7 số. Mỗi nước đi, ta quay kim đi một số khoảng đúng bằng con số mà kim đang chỉ. Chẳng hạn, nếu “đồng hồ 7 số” đang chỉ số 4 thì ở các nước đi tiếp theo, ta lần lượt quay kim đến các vị trí số 1 ; số 2 ; . Nếu sau 21 nước đi, kim chỉ số 6 thì sau nước đi đầu tiên kim chỉ số nào ? (A) 3 ; (B) 6 ; (C) 5 ; (D) 2 ; (E) 7. Bài 4 (Câu 23) : Lúc xe đến gần một trạm thuế cầu đường, trong túi áo khoác của người tài xế có đúng hai đồng 25 xu (quarters), hai đồng 10 xu (dimes) và hai đồng 5 xu (nickels). Anh ta thò tay vào túi, móc ra ngẫu nhiên 2 đồng để trả thuế cầu đường là 30 xu. Hỏi có bao nhiêu khả năng anh ta trả được thuế trên tổng số các khả năng xảy ra ? (A) 3/5 ; (B) 2/5 ; (C) 1/3 ; (D) 3/10 ; (E) 2/3. Bài 5 (Câu 25) : Trong hình dưới đây, ABCD là hình thang có hai đáy AB = 2 và CD = 5 ; AX // BC và BY // AD ; BY lần lượt cắt AX, AC tại Z, W. Khi đó tỉ số diện tích của tam giác AZW và hình thang ABCD là bao nhiêu ? (A) 7 : 105 ; (B) 8 : 105 ; (C) 9 : 105 ; (D) 10 :105 ; (E) 12 : 105. . Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa (Tiếp theo kì trước) Kì này chúng tôi tiếp tục tuyển chọn và giới thi u với các bạn một số câu hỏi của cuộc thi năm. (Câu 23) : Lúc xe đến gần một trạm thuế cầu đường, trong túi áo khoác của người tài xế có đúng hai đồng 25 xu (quarters), hai đồng 10 xu (dimes) và hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa, Tài liệu Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa,

Hình ảnh liên quan

Bài 5 (Câu 25) : Trong hình dưới đây, ABCD là hình thang có hai đáy AB =2 và - Tài liệu Cuộc thi toán Pa Xcan của Canađa

i.

5 (Câu 25) : Trong hình dưới đây, ABCD là hình thang có hai đáy AB =2 và Xem tại trang 2 của tài liệu.