0

Bài giảng TIET 19 -ÂN6 -THAY SON

22 264 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

TIẾT19 - NHẠC 6 TIẾT19 - NHẠC 6 GV : NGUYỄN VĂN SƠN GV : NGUYỄN VĂN SƠN TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU-TAM KỲ- TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU-TAM KỲ- QUẢNG NAM QUẢNG NAM Ti t 19ế : Học hát: Nhạc và lời: NGUYỄN HUY HÙNG • mÑ cïng em lªn líp Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng sinh năm 1954, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông làm việc ở đài phát thanh tỉnh Quảng Nam, phụ trách về phần âm nhạc. 1/ Tác giả 2/ Tác phẩm: Tình cảm yêu thương đối với những bạn nhỏ và những bà mẹ người dân tộc sống ở những vùng miền núi xa xôi đang cố gắng học hành để vươn tới những ước mơ tươi đẹp. Em hãy nêu nội dung bài hát ? Bài hát s d ng ử ụ nh ng ký hi u âm ữ ệ nh c gì ?ạ Bài hát sử dụng những ký hiệu âm nhạc gì ? 3/ Chia câu: Bài hát có 2 lời, mỗi lời chia làm 7 câu: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: 4/ Nghe bài hát mẫu: Mi . . . . . . . . . . . . . Ma . . . . . . . . . . . . . . . . [...]... bao la mẹ viết trang đầu Vầng trăng lên cao trong sáng một màu Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây Em nghe lòng mình niềm vui đong … đầy 7.Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh: - Hát hoàn chỉnh bài hát “Niềm vui của em” kết hợp vận động theo nhịp 2/4 - Em có biết bài hát thiếu nhi nào khác nói về các vùng miền núi phía Bắc ? Chọn ý đúng nhất Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng quê ở ? a QUẢNG NGÃI b QUẢNG NAM c QUẢNG... sĩ Nguyễn Huy Hùng quê ở ? a QUẢNG NGÃI b QUẢNG NAM c QUẢNG TRỊ d QUẢNG BÌNH Hát thuộc lời bài hát “Niềm vui của em” kết hợp với các động tác phụ họa theo nhịp Hình ảnh “Ông mặt trời thức dậy”, “ông mặt trời đi ngủ” gợi cho em sự liên tưởng gì ? Chép trước bài TĐN số 6 và tìm hiểu các kí hiệu âm nhạc có trong bài ? . hãy nêu nội dung bài hát ? Bài hát s d ng ử ụ nh ng ký hi u âm ữ ệ nh c gì ?ạ Bài hát sử dụng những ký hiệu âm nhạc gì ? 3/ Chia câu: Bài hát có 2 lời,. niềm vui đong … đầy. 7.Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh: 7.Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh: - Hát hoàn chỉnh bài hát “Niềm vui của em” kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TIET 19 -ÂN6 -THAY SON, Bài giảng TIET 19 -ÂN6 -THAY SON,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh “Ông mặt trời thức dậy”, “ông mặt trời đi ngủ” gợi cho em sự liên tưởng gì ? - Bài giảng TIET 19 -ÂN6 -THAY SON

nh.

ảnh “Ông mặt trời thức dậy”, “ông mặt trời đi ngủ” gợi cho em sự liên tưởng gì ? Xem tại trang 21 của tài liệu.