0

Bài giảng Kich ban bai sự phát quang. sơ lược laze

2 573 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

BÀI 49: SỰ PHÁT QUANG. LƯỢC VỀ LAZE. Ghi bảng Hoạt động t/gian Chiếu các hình ảnh (biển báo giao thông, lễ khai mạc seagames 22, con cá phát quang) đặt vấn đề vào bài. Nêu mục tiêu bài học 1. Hiện tượng phát quang. a. Sự phát quang: Sgk Cho HS quan sát (đom đóm, chuột phát quang, LED, TV để vào khái niệm sự phát quang. HS nêu hiện tượng phát quang, giáo viên nhắc lại và chiếu kết luận Cho HS nêu ví dụ - Ví dụ: sgk GV Chiếu ví dụ và nhắc HS có các hiện tuợng phát quang: điện-phát quang; hoá-phát quang; từ- phát quang; phát quang catốt. - Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng cho nó. - Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang của một số chất còn tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian. - Cho HS quan sát các hình ảnh mực phát quang, phổ phát quang của chất lỏng, phim thời gian phát quang yêu cầu HS nêu đặc điểm của sự phát quang. - Giáo viên nhấn mạnh thời gian này gọi là thời gian phát quang thuỳ theo chất mà thời gian phát quang kéo dài từ 10 -10 s đến vài ngày. b. Các dạng phát quang: lân quang và huỳnh quang. - Hiện tượng quang- phát quang: sgk - Lân quang: là sự phát quang của chất rắn, thời gian phát quang dài (t > 10 -8 s) - Huỳnh quang: là sự phát quang của chất lỏng hay khí , thời gian phát quang ngắn (t<10 -8 s) - GV thông báo cho HS (chiếu) khái niệm quang- phát quang. - phân loại: chiếu hình ảnh lân quang và đèn ống huỳnh quang. Yêu cầu HS dựa vào SGK nêu khái niệm lân quang và hùynh quang. c. Định luật Xtốc về sự phát quang. Ghi bảng: λ ’: bước sóng của ánh sáng phát quang. λ : bước sóng của ánh sáng kích thích. - GV chiếu (thông báo định luật) - Cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi C2/246. - HS trả lời C2 - Chiếu phần kết quả. d. Ứng dụng: Sgk GV chiếu hình ảnh đèn ống huỳnh quang, màn hình dao động kí điện tử, màn hình máy tính, biển báo giao thông, mực phản quang trên tiền. Chiếu hình ảnh tia Laze, đặt câu hỏi “đây là hình ảnh gì ? ”.Đặt vấn đề vào phần 2 2.lược về laze. a. lược về laze. - Đặc điểm: SGK - Kết luận: - Giáo viên chiếu hình ảnh của Ba-xốp năm 1968, các nhà bác học Nga và Mĩ nghiên cứu độc lập và chế tạo thành công laze đầu tiên - Chiếu hình Ka-xle, sau đó đựoc rất nhiều nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và phát triển cụ thể là Ka-xle đạt giải noben 1966. - GV nhấn mạnh đó là một nguồn sáng mới có những đặc điểm khác hẳn với ánh sáng thông thường, yêu cầu HS đọc phần đặc điểm SGK. - GV cho HS xem đèn laze và nhắc HS không được chiếu vào mắt. GV chiếu Kết luận. λ ’ > λ b. Các loại laze. GV chiếu các loại Laze và hình ảnh laze khi He-Ne. c. Một số ứng dụng của tia Laze: Sgk GV chiếu các ứng dụng -Điều khiển tàu vũ trụ. -Cáp quang. - trị bệnh. - Trang trí. - phim Khoan cắt Kim loại CỦNG CỐ. Yêu cầu HS nhắc lại các khái niệm sự phát quang, huỳnh quang, lân quang; định luật Xtốc, Laze là gì và các loại laze Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 HƯỚNG DẪN HS VỀ NHÀ. Chiếu gv nhận xét tiết học. . HS có các hiện tuợng phát quang: điện -phát quang; hoá -phát quang; từ- phát quang; phát quang catốt. - Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng cho. quang kéo dài từ 10 -10 s đến vài ngày. b. Các dạng phát quang: lân quang và huỳnh quang. - Hiện tượng quang- phát quang: sgk - Lân quang: là sự phát quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kich ban bai sự phát quang. sơ lược laze, Bài giảng Kich ban bai sự phát quang. sơ lược laze,

Hình ảnh liên quan

b. Các loại laze. GV chiếu các loại Laze và hình ảnh laze khi He-Ne. c. Một số ứng dụng của tia Laze: SgkGV chiếu các ứng dụng - Bài giảng Kich ban bai sự phát quang. sơ lược laze

b..

Các loại laze. GV chiếu các loại Laze và hình ảnh laze khi He-Ne. c. Một số ứng dụng của tia Laze: SgkGV chiếu các ứng dụng Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan