0

Gián án Kiểm tra 1 tiết CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

2 404 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC LỚP 12 THỜI GIAN: 45 PHÚT ĐỀ BÀI: 1. Tạo CSDL sau(3 Điểm): 2. Tạo liên kết giữa các bảng(1 Điểm): 3. Tạo Combobox lấy Ma_Khach_Hang trong bảng HOA_DON từ bảng KHACH_HANG sang, Ma_Mat_Hang trong bảng HOA_DON từ bảng MAT_HANG sang (1 Điểm). 4. Nhập dữ liệu cho các bảng(1 Điểm): THPT TRƯỜNG CHINH - GV: NGUYỄN QUANG ÁNH 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12 5. Tạo Query như sau(2 Điểm): 6. Tạo Form NHAP_HOA_DON theo mẫu sau(1 Điểm): Form KHACH_HANG(dạng sub-main Form)-(1 Điểm) THPT TRƯỜNG CHINH - GV: NGUYỄN QUANG ÁNH 2 . KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC LỚP 12 THỜI GIAN: 45 PHÚT ĐỀ BÀI: 1. Tạo CSDL sau(3 Điểm): 2. Tạo liên kết giữa các bảng (1. MAT_HANG sang (1 Điểm). 4. Nhập dữ liệu cho các bảng (1 Điểm): THPT TRƯỜNG CHINH - GV: NGUYỄN QUANG ÁNH 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12 5. Tạo Query
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Kiểm tra 1 tiết CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG, Gián án Kiểm tra 1 tiết CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG,

Hình ảnh liên quan

2. Tạo liên kết giữa các bảng(1 Điểm): - Gián án Kiểm tra 1 tiết CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

2..

Tạo liên kết giữa các bảng(1 Điểm): Xem tại trang 1 của tài liệu.