Gián án bai 14 cac quoc gia co tren dat nuoc VN

27 388 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Bài 14 CÁC QUỐC GIA CỔ TRÊN ĐÂT NƯỚC VIỆT NAM BÀI 14 QUAN SÁT CÁC HÌNH Ảnh SAU ĐÂY CHO BIẾT SỞ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC VĂN LANG ÂU LẠC Trống đồng Ngọc lũ Rìu đồng và thuổng đồng Đông sơn 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc a. Sự chuyển biến của nền kinh tế (Đầu TN kỷ I TCN): - công cụ lao động bằng đồng thau phổ biến và bắt đầu công cụ bằng sắt. - Nông nghiệp lúa nước dùng cày và sức kéo của trâu bò khá phổ biến. - sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. + Sự chuyển biến xã hội : - sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt. - sự tan rã của công xã thị tộc và sự ra đời của công xã nông thôn với các gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ. + Công tác trị thuỷ, thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp và chống ngoại xâm : đưa đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. ? Nguyên nhân ra đời của nhà nước Văn Lang Âu Lạc VUA HÙNG LẠC HẦU LẠC TƯỚNG Bồ chính (Xóm, làng) Lạc tướng (Bộ) Lạc tướng (Bộ) Lạc tướng (Bộ) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC VUA (HÙNG - THỤC) LẠC HẦU LẠC TƯỚNG BỒ CHÍNH 15 BỘ 6 LĂNG VUA HÙNG Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. ĐỀN HÙNG THẠP ĐỒNG ĐÀO THỊNH Thi u n ế ữ nhu mộ r ng đenă Thi u n têm ế ữ tr uầ Cái trống mà thủng hai đầu, Bên ta thì có, bên Tàu thì không? Đố là cái gì ? ĐÁP ÁN CÁI VÁY [...]... lớp xã hội Chăm Vua - Q tộc Dân tự do Nơng dân lệ thuộc Nơ lệ + Nhóm 1: Thời gian ra đời của quốc gia cổ Phù Nam ? + Nhóm 2: Tình hình kinh tế ? + Nhóm 3: Tình hình văn hóa – xã hội ? + Nhóm 4 : Thời kì suy thối ? 3 Quốc gia cổ Phù Nam - Thời gian ra đời : trên sở của nền văn hố Ĩc Eo (An Giang), vào khoảng thế kỉ I, quốc gia cổ Phù Nam hình thành ; phát triển nhất là trong các thế kỉ III - V - Về... là sản xuất nơng nghiệp trồng lúa nước, ngồi ra còn làm nghề thủ cơng, ngoại thương Quốc gia cổ Phù Nam - Về văn hố : cư dân tập qn ở nhà sàn, mặc áo chui đầu, xăm mình, xỗ tóc Nghệ thuật ca múa nhạc cũng khá phát triển Tơn giáo là Phật giáo và Hin-đu giáo Tục chơn người chết thuỷ táng, hoả táng, thổ táng - Xã hội : đã sự phân hố giàu nghèo, gồm các tầng lớp q tộc, bình dân và nơ lệ - Thời... nước, với làng VĂN LANG ÂU LẠC CHAM-PA PHÙ NAM 2 Quốc gia cổ Chămpa - sở hình thành : văn hố Sa Huỳnh ở khu vực đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay - Thời gian : cuối thế kỉ II, nước Lâm Ấp ra đời sau cuộc khởi nghĩa do Khu Liên lãnh đạo giành thắng lợi - Địa bàn : Lãnh thổ của nước Lâm Ấp về sau được mở rộng đến sơng Gianh (Quảng Bình) ở phía Bắc, đến sơng Dinh (Bình Thuận)... sàn, tục ăn trầu, thờ cúng tổ tiên và hoả táng người chết Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã chữ viết Tơn giáo của người Chăm là Hin-đu và Phật giáo - Xã hội : gồm tầng lớp q tộc, dân tự do, nơng dân lệ thuộc và nơ lệ - Thời kì suy thối : từ cuối thế kỉ XV Champa suy thối và trở thành một bộ phận của lãnh thổ, cư dân và văn hố Việt Nam Thiếu nữ Chăm Thánh địa Mĩ Sơn Lin-ga và -ni Các tầng lớp xã hội... ở phía Bắc, đến sơng Dinh (Bình Thuận) ở phía Nam và đổi tên nước là Cham-pa, kinh đơ ban đầu đóng ở Sin-hapu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam) Sau đó rời đến In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam) rồi đến Vi-giay-a (Chà Bàn - Bình Định) - Chính trị : Cham-pa theo chế độ qn chủ, vua nắm mọi quyền hành về chính trị, kinh tế, tơn giáo THÁP CHĂM Ở NINH THN + Nhóm 1: Tình hình kinh tế của Cham-pa từ thế kỷ II . Bài 14 CÁC QUỐC GIA CỔ TRÊN ĐÂT NƯỚC VIỆT NAM BÀI 14 QUAN SÁT CÁC HÌNH Ảnh SAU ĐÂY CHO BIẾT CƠ SỞ HÌNH. 2. Quốc gia cổ Chămpa - Cơ sở hình thành : văn hoá Sa Huỳnh ở khu vực đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay. - Thời gian : cuối

Hình ảnh liên quan

- Cơ sở hình thành : văn hố Sa Huỳn hở - Gián án bai 14 cac quoc gia co tren dat nuoc VN

s.

ở hình thành : văn hố Sa Huỳn hở Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ Nhĩm 1: Tình hình kinh tế của Cham-pa từ thế kỷ II – X. - Gián án bai 14 cac quoc gia co tren dat nuoc VN

h.

ĩm 1: Tình hình kinh tế của Cham-pa từ thế kỷ II – X Xem tại trang 17 của tài liệu.
+ Nhĩm 2: Tình hình kinh tế ? - Gián án bai 14 cac quoc gia co tren dat nuoc VN

h.

ĩm 2: Tình hình kinh tế ? Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan