0

Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

47 402 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .2010 Sĩ số: . Vắng: Tiết 1: Học hát : Bóng dáng một ngôi trờng I. Mục tiêu 1 Kiến thức: Biết bài hát Bóng dáng một ngôi trờng là của nhạc sĩ Hoàng Lân, thuộc lời ca. 2 - Kĩ năng: + Hát đúng giai điệu bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. Thể hiện đúng các chỗ đảo phách. + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng với tình cảm sôi nổi nhiệt tình. 3- Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. II. Chuẩn bị + Đài, đĩa nhạc mẫu lớp 9. + Nhạc cụ thờng dùng. III. Tiến trình dạy và học 1- Kiểm tra Sách , vở ghi của HS 2. Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - Giới thiệu - Ghi bảng - Thuyết trình Giới thiệu bài hát, tác giả- tác phẩm - Thao tác * Nêu tóm tắt nội dung kiến thức trong chơng trình. Học hát : Bóng dáng một ngôi tr ờng 1. Giới thiệu về bài : + Tác giả : Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Sơn Tây- Hà Tây , là anh em sinh đôi với NSĩ HLong. +Tác phẩm: Bóng dáng một ngôi trờng : Bài hát đ- ợc sáng tác năm 1985 dựa vào kí ức về 1 mái trờng mà NSĩ đã từng gắn bó đó là trờng THPT Nguyễn Huệ (thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây). 2. Nghe hát mẫu : - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Bóng dáng một ngôi trờng. Nghe HS ghi bài Nghe HS nghe. Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 1 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - Yêu cầu - Phân tích - GV HD - Hát mẫu và hớng dẫn - Yêu cầu - Hớng dẫn và yêu cầu - Hớng dẫn và thao tác mẫu từng nội dung. Quan sát- sửa sai cho HS.Tuyên dơng các em thực hiện tốt. Hớng dẫn 3. Tìm hiểu bài hát: Giọng ? Nhịp? - Bài hát đợc viết ở giọng F trởng, với hình thức hai đoạn đơn + Đoạn a: Nhịp 4/4 - 6 câu : Từ đầu đến . Trong lòng chúng ta. ở đoạn này tính chất âm nhạc tha thiết , lôi cuốn. + Đoạn b: Nhịp 2/4 - 4 câu: Hát mãi . nhớ đến bây giờ. ở đoạn này tiếp tục phát triển tình cảm của đoạn a, nhng âm nhạc tha sôi nổi, linh hoạt hơn đợm chút lu luyến, bâng khuâng. 4. Luyện thanh 5. Tập hát từng câu: * Đoạn a: GV hát mẫu, 2-3 lần- HS hát 2-3 lần . Chú ý đảo phách Tơng tự với câu 2 và 3 Nối 3 câu: HS hát theo đàn 2-3 lần ,hết mỗi câu GV đếm phách cho HS ngân , nghỉ đúng. Tơng tự với các câu còn lại * Đoạn b: Tiến hành dạy tơng tự nh đoạn a 6. Hát đầy đủ cả bài : - Hát toàn bộ cả bài, Thể hiện tính chất của bài hát 7. Luyện tập: - Thể hiện tình cảm trong sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử dụng lối hát hoà giọng. + Luyện tập nhóm- chú ý thể hiện đúng tính chất tình cảm của bài. + 1HS hát đoạn a- cả lớp hát đoạn b Hs quan sát và trả lời. Nghe và ghi nhớ Luyện thanh Học hát từng câu. HS trình bày. HS nghe hớng dẫn và thực hiện HS thực hiện HS thực hiện Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 2 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà GV đặt vấn đề Chỉ định + Hát kết hợp vận động theo nhạc * Gọi 1 HS hát tốt hát cho cả lớp nghe- GV ghi điểm. ? Cảm nhận của em sau khi học xong bài hát ? ( ND bài hát nói lên điều gì?) *Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát: Câu hò Bên bờ Hiền L ơng . - Cho HS nghe qua đĩa nhạc ( hoặc GV hát ) Trả lời HS đọc tác phẩm HS nghe 3 , Luyện tập : - Học sinh trình bày lại bài hát: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 4. Củng cố dặn dò : - Học sinh nam hát câu 1, hs nữ hát câu 2.Cả lớp hát đoạn b. - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trớc bài 2. Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .2010 Sĩ số: . Vắng: Tiết 2 Nhạc lí : Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc : Giọng son trởng - TĐN số 1 I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + HS hiểu về quãng trong âm nhạc. + HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1: Cây sáo 2- Kĩ năng: + HS biết các loại quãng trong âm nhạc. + Thể hiện đúng trờng độ nốt đen chấm dôi đi liền nốt móc kép. Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 3 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà 3- Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. II. Chuẩn bị: + Chép bài TĐN số 1: Cây sáo SGK tr 10 + Hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 1: Cây sáo III. Tiến trình dạy và học 1- Kiểm tra : ? hát bài hát Bóng dáng một ngôi trờng 2- Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng Đa ra VD Giới thiệu-hỏi - KL - Y/ cầu Giới thiệu Đa ra BT Nội dung 1. Nhạc lí: Giới thiệu về quãng * VD: ở lớp 7 chúng ta đã học sơ lợc về quãng, Vậy em hãy cho biết quãng là gì? Khái niệm : Quãng là k/cách về cao độ giữa 2 âm thanh cùng bậc, liền bậc hoặc cách bậc . Âm thấp là âm gốc , âm cao gọi là âm ngọn. Quan sát VD (SGK) , em hãy cho biết có những quãng nào? Tính chất : Căn cứ theo số lợng cung và nửa cung giữa 2 âm thanh để xđ t/chất của quãng trởng, thứ, tăng, giảm, đúng => Có tác dụng tạo âm thanh trầm , bổng trong âm nhạc. VD: 1 vài câu trong bài Bóng dáng 1 ngôi trờng. * BT : Chia làm 3 nhóm N1: Lấy VD về quãng 3,5,6,9,10 ? N2: Âm gốc là Mi, tìm âm ngọn để có quãng 1,2,4,7? N3: Âm ngọn là Si, Tìm âm gốc để có quãng 1,2,3,8? Nội dung 2: HS ghi bài Quan sát Trả lời HS ghi bài Trả lời HS ghi nhớ HS nghe HS thực hiện Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 4 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Ghi bảng Thuyết trình giới thiệu - Y/cầu - KL - Ghi bảng GV hỏi Hớng dẫn Hớng dẫn Đ/khiển - GV HD - Chia dãy và h- ớng dẫn Tập đọc nhạc : Giọng G- TĐN Số 1 1. Giọng Son tr ởng * Khái niệm: Giọng G có âm chủ là G, hoá biểu có 1 dấu thăng( F#) - Viết cấu tạo cung và nửa cung gam C ? - Các giọng trởng đều có cấu tạo giống nhau chỉ khác nhau về âm chủ và hoá biểu. *Cấu tạo giọng G Gam C và G + âm trụ *So sánh 2 giọng C và G 2. Tập đọc nhạc : TĐN Số 1: Cây sáo a/ Tìm hiểu bài: - Giọng ? Nhịp ? - Cao độ , trờng độ ? - Chia câu? (4 câu) - Tìm HTT b/ Đọc tên nốt c/ Luyện đọc gamG + âm trụ d/Tập đọc nhạc: - GV HD đọc câu1: 2 - 3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - Tơng tự với câu 2 Từng dãy đọc1 lần - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2 lần. đ/ Ghép lời ca: - Gv HD - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần ( GV sửa sai - nếu có) e/ TĐN và hát lời: - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời, sau đó thực hiện Ghi bài Ghi nhớ Viết Thực hiện Trả lời Ghi bài Quan sát trả lời Đọc Luyện đọc gam HS đọc. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 5 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Điều hành cho hs ôn luyện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ HTT g/ Luyện tập: Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện tập: + Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ phách . + Đọc nhạc ghép lời kết hợp đánh nhịp 2/4. Gọi 1 vài HS thực hiện- Nhận xét, Gv ghi điểm ( nếu thực hiện tốt) TĐN và hát lời 1 lần. HS thực hiện 3 , Luyện tập . - Học sinh trình bày đọc nhạc: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 4,Củng cố Dăn dò : - Học sinh nam đọc câu 1, 3 hs nữ đọc câu 2,4. - Giáo viên nhận xét giờ học Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .2010 Sĩ số: . Vắng: Tiết 3: Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng Ôn tập đọc nhạc : TĐN Số 1 Âm nhạc thờng thức : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. + HS đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca bài TĐN số 1: Cây sáo + HS biết sơ qua về một phơng thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. 2 - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng, biết thể hiện bài hát theo hình thức song ca, đơn ca, tốp ca. + Kể đợc tên 1 số bài hát thiếu nhi phổ thơ. Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 6 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà 3- Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. II. Chuẩn bị: + Một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa- nhạc: Trần Viết Bính), Đi học ( Thơ Minh Chính- nhạc Bùi Đình Thảo), Cho con ( thơ Tuấn Dũng nhạc Phạm Trọng Cầu) . + Nhạc cụ thờng dùng. III. Tiến trình dạy và học 1 - Kiểm tra. ? Hát bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng 2- Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS * GV ghi bảng - Đ/khiển - GVhớng dẫn - Chỉ định HS lên bảng. * Ghi bảng - GV đọc mẫu - Đ/ khiển Nội dung 1. Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi tr ờng . + Khởi động + Nghe giai điệu bài hát Bóng dáng một ngôi trờng + Luyện tập : - Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. - Luyện tập hình thức hát lĩnh xớng và hoà giọng Lần 1: Đoạn a : 1 HS nam hát Đoạn b: Lời 1 - Nữ hát Lời 2 - Nam hát Lần 2: Đoạn a: 1 HS nữ hát Đoạn b : Cả lớp hát * Gọi 1 vài nhóm trình bày - Nhận xét- so sánh u và nhợc điểm của từng nhóm, chỉ ra chỗ sai hớng dẫn các em sửa, tuyên dơng nhóm thực hiện tốt và ghi điểm. Nội dung 2: Ôn tập đọc nhạc TĐN số 1: Cây sáo ( trích) + N + Nghe giai điệu TĐN Số 1 + Luyện tập: - Đọc tập thể bài TĐN số 5 và ghép lời kết HS ghi bài Thực hiện Nghe Luyện tập theo yêu cầu Lên kiểm tra HS ghi bài Nghe Đọc HS thực hiện Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 7 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà * GV ghi bảng - Lấy VD - Hỏi - K/L + Yêu cầu - KL - GV hát - Hỏi - Kết luận - Hát hoặc cho HS nghe băng đĩa - Kết luận - Yêu cầu - Nhận xét đánh giá. hợp: Kết hợp vỗ đệm theo phách. Kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu + Kiểm tra cá nhân - Nhận xét - ghi điểm Nội dung 3 : Âm nhạc th ờng thức Ca khúc thiếu nhi phổ thơ VD: 1 vài bài hát SGK và kết luận đó là ca khúc phổ thơ Thế nào là ca khúc phổ thơ ? * Khái niệm : Là những ca khúc đợc hình thành từ những bài thơ. Kể tên một số ca khúc phổ thơ mà em biết ? ** Trích đoạn: Đi học, Bác Hồ - Ngời cho em tất cả Đặc điểm của những ca khúc phổ thơ ?( giai điệu , lời ca .) * Đặc điểm: Lời ca có chất lợng NT tốt, cô đọng, gợi cảm, xúc tích, . Giai điệu gắn kết nhuần nhuyễn với lời thơ VD : Hạt gạo làng ta, Lí chiều chiều, Dàn đồng ca mùa hạ Đọc thơ- Hát lời Có những cách phổ nhạc nào cho bài thơ ? * 3 cách: Giữ nguyên, Thay đổi chút ít, Dựa vào ý thơ * Cho HS nghe một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ => Nhờ có các nhạc sĩ phổ nhạc cho bài thơ nên đã làm cho bài thơ đó vang xa, bay xa, đợc nhiều ngời biết đến. Kể tên các ca khúc thiếu nhi phổ thơ? ( Chia nhóm để thực hiện- Nhóm nào kể đợc nhiều nhóm đó thắng) tập thể HS ghi bài . Quan sát- nghe Trả lời Ghi nhớ Kể Nghe Cho ý kiến HS ghi nhớ Quan sát-đọc HS nghe Trả lời HS ghi nhớ Nghe và cảm nhận - Thực hiện 3, Luyện tập : - Học sinh trình bày lại bài hát: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 8 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà 4,Củng cố Dặn dò: - Học sinh nam hát câu 1, hs nữ hát câu 2 đến hết bài nhạc. - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trớc bài 4. Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .2010 Sĩ số: 15 Vắng: Tiết 4 Học hát : Nụ cời I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + Biết tên tác gioả, nội dung cảu bài hát, hát đúng giai điệu bài hát: Nụ cời , Nhạc Liên Xô- Phỏng dịch lời Việt: Phạm Tuyên. 2 - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Nụ cời với tình cảm vui và nhiệt tình. Thể hiện đúng giai điệu, lời ca của bài hát. + Biết cách lấy hơi và hát rõ lời của bài hát. 3 - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình cảm lạc quan , yêu cuộc sống & tình thân ái hữu nghị giữa thiếu nhi 2 nớc Việt- Nga . II. Chuẩn bị + Nhạc cụ thờng dùng + Bản đồ thế giới. + Hát thuần thục, chính xác bài: Nụ cời. III. Tiến trình dạy và học 1 Kiểm tra ? Thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ thơ? Lấy VD? 2. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS * Giới thiệu bằng bản đồ 1. Giới thiệu về bài : + Vị trí nớc Nga: Là 1 đất nớc rộng lớn nằm ở Châu Âu, có vị trí quan trọng trên thế giới, thủ đô là Mát-xcơ-va. Nớc Nga là quê h- ơng của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ Quan sát - Nghe Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 9 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà đại với lãnh tụ thiên tài Lê Nin. Đây cũng là nớc có nền VH phát triển với nhiều tên tuổi lẫy lừng thế giới: Về văn học có Pus - kin, Lép-tôn-xtôi, Goóc ki . về AN có Trai- cốp- xki, về Mĩ thuật có Lê- vi-tan & nhiều danh nhân VH nổi tiếng khác VN & Nga có quan hệ hữu nghị từ nhiều năm - Hỏi Giới thiệu - Đ/khiển - Y/cầu-hỏi -Thuyết trình, Phân tích - HD nay & ngày càng tốt đẹp. ? Em đã đựoc học 1 bài hát Nga , đó là bài nào, hãy hát 1 đoạn? ( Ca-chiu-sa) + Bài hát: Năm 1977 , bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê- nốt của hoạ sĩ A. Xu- Khốp đã trình chiếu ở nớc Nga & đợc các bạn nhỏ yêu thích . Nụ cời là bài hát chính trong bộ phim này. Với hình tợng tiếng cời trong sáng , hồn nhiên nhí nhảnh, bài hát đợc cả thiếu nhi và ngời lớn yêu thích. Bài hát đã đợc dịch sang nhiều thứ tiếng, lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch. Bài hát ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. 2. Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Nụ cời 3. Tìm hiểu bài hát: Giọng ? Nhịp? ( GV giải thích) -Nhịp 2/2 Mỗi nhịp có 2 phách , mỗi phách = 1 nốt trắng. Chia đoạn, chia câu ? + Đoạn a: 4 câu- giọng C: Từ đầu đến . cùng cất tiếng cời. Tính chất âm nhạc trong sáng rộn ràng. + Đoạn b: 6 câu- giọng Cm: Để làn mây . hết bài. Tính chất âm nhạc tha thiết và có một chút buồn thoáng qua, lôi cuốn đợm chút lu luyến, giàu tình cảm . 4. Luyện thanh HS trả lời- hát - Nghe Nghe - cảm nhận Quan sát- trả lời - Ghi nhớ - HS ghi bài - Thực hiện HS nghe và Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 10 [...]... - Nhạc sĩ Trai-cốp-xki nhạc sĩ nổi tiếng ngời nga Ông sinh ngày 2/4/1840 và mất ngày 25/01/1 893 , tại Xanh pê-téc-bua - 1 số tác phẩm nổi tiếng: Vũ kịch Hồ thiên nga, nhạc kịch ép-ghê-nhi, giao hởng số 6 -Thực hiện, thao 2 Tác phẩm: Bài hát cô gái miền đồng cỏ tác cho HS nghe Nghe qua đĩa nhạc ( nếu có ) 1-2 lần Hỏi Cảm nhận của em sau khi nghe bài hát? HS ghi bài HS nghe HS đọc- tóm tắt Ghi nhớ -Nghe... b/Đọc tên nốt : Mỗi HS đọc 1 câu Ghi nhớ Luyện đọc gam HS nghe Ghi bài-nghe Quan sát-trả lời Thực hiện Đọc gam c/ Luyện đọc gam: (Dm hoà thanh) d/ Tập đọc nhạc: Thực hiện + Gõ HTT: + TĐN: - GV đọc câu 1: 2- 3 lần , bắt nhịp cho HS đọc theo 3-4 lần Chú ý có đảo phách- GV sửa sai (nếu có) HS nghe và tập đọc - TT với câu 2 nhạc theo Nối 2 câu : HS đọc 3-4 lần - TT với 2 câu còn lại Nối 4 câu thành bài , chú... Vị Xuyên Hà Giang 35 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà * Gam Dm và Dm hoà thanh + âm trụ Trình bày Ghi bảng Đặt câu hỏi? - Chỉ định - Luyện thanh - Hớng dẫn - Chủ đạo Đ/khiển * Hát trích đoạn bài hát(phần c/bị) 2-Tập đọc nhạc : TĐN Số 8: Cánh én tuổi thơ(trích) a/ Tìm hiểu bài: - Nhịp ? Giọng? Vị trí đoạn trích? - Kí hiệu âm nhạc? - Cao độ ? Trờng độ? - Tìm đảo phách? Chia câu? (4câu) b/Đọc tên... Luyện đọc gam * Gõ HTT( Câu 1) Thực hiện Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 13 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Đàn từng câu chỉ định Hớng dẫn Đ/khiển Hớng dẫn Đ/ khiển * Tập đọc nhạc: - GV đàn câu 1 : 2-3 lần và bắt nhịp HS đọc GV nghe và HS nghe-đọc sửa sai- đọc mẫu( nếu HS không đọc đợc) theo đàn - GV đàn câu 2: 2-3 lần , HS đọc theo đàn 3-4 lần Nối câu 1& 2 : HS đọc 2-3 lần - Gọi 1... khoan hò) Tiếp theo - HS tập đặt lời - Y/c HS tự đặt ngời đi trớc (khoan hỡi ) không ai kém tàimới lời mới trình hò là hò ơ) - Trình bày bày GV cùng HS nhận xét đánh giá 4- Củng cố - Hớng dẫn đọc bài đọc thêm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơng - Nghe bài hát : Dâng Ngời tiếng hát mùa xuân 5- Dặn dò: - Nhận xét đánh giá giờ học - Về ôn bài và đặt lời mới cho bài Lí kéo chài Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .tháng... theo - Y/c HS tự đặt ngời đi trớc (khoan hỡi ) không ai kém tài (ơ lời mới trình hò là hò ơ) bày GV cùng HS nhận xét đánh giá HS nghe hớng dẫn và thực hiện - HS tập đặt lời mới - Trình bày 4- Củng cố - Hớng dẫn đọc bài đọc thêm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơng - Nghe bài hát : Dâng Ngời tiếng hát mùa xuân 5- Dặn dò: - Nhận xét đánh giá giờ học - Về ôn bài và đặt lời mới cho bài Lí kéo chài Lớp dạy: 9 Tiết:... nhạc có gì thay đổi? Nội dung 2 Giọng Pha trởng - TĐN Số 3 Ghi bảng HS ghi bài 1 Giọng F: a- Khái niệm: Giọng Pha trởng có âm chủ là Pha, hoá Thuyết trình biểu có một dấu giáng ( Si b) HS nghe và nhắc lại b- Cấu tạo: Viết cấu tạo cung và nửa cung gam F - Đọc gam + âm trụ Luyện đọc gam Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 24 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Y/cầu 2.Tập đọc nhạc : TĐN Số... câu c/ Luyện đọc gam: ( Fdur 7 âm) d/ Tập đọc nhạc: Y/cầu Hớng dẫn + TĐN: - GV đọc câu 1: 2-3 lần, HS đọc theo HS ghi bàinghe HS tập đọc Đọc Thực hiện - TT với câu 2 Nối 2 câu : HS đọc 2-3 lần Gọi 1 vài HS đọc - TT với câu 3 và 4 - Chỉ định Nối 4 câu thành bài : HS đọc 2 lần kết hợp gõ HTT đ/ Ghép lời ca: GV hát lời ca - HS nhẩm lời sau đó - Y/c hs đọc hát 2 lần e/ TĐN và hát lời :- GV chia lớp thành... nhân - GVnhận xét, đánh giá, sửa sai Thực hiện 4- Củng cố - Hát tập thể Nối vòng tay lớn - Cảm nhận của em khi học xong bài hát? - Kể tên 1 số bài hát của nhạc sĩ T C Sơn mà em biết ? 5- Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài cho giờ sau Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy .tháng năm 2010 Sĩ số: Vắng: Tiết 10 Nhạc lí : Giới thiệu về dịch giọng Tập đọc nhạc : Giọng Pha trởng - TĐN... Giang 33 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà cần thiết) - GV hớng dẫn, điều khiển 6 Luyện tập: + Hát kết hợp vỗ đệm theo phách + HS hát kết hợp đệm - Chia lớp thành 2 nhóm, thực hiện hát xớng và hát xô Lần 1: GV hát xớng- HS hát xô Lần 2: 2 nhóm thực hiện, sau đó đổi ngợc lại - Hát nhóm, cá nhân( GV sửa sai- nếu có) - Chỉ định - 1 HS hát xớng - cả lớp hát xô Hớng dẫn- hát 1 * Đặt lời mới: VD: Hát . lớp 9 Nguyễn Hồng Hà * GV ghi bảng - Lấy VD - Hỏi - K/L + Yêu cầu - KL - GV hát - Hỏi - Kết luận - Hát hoặc cho HS nghe băng đĩa - Kết luận - Yêu cầu -. học có Pus - kin, Lép-tôn-xtôi, Goóc ki . về AN có Trai- cốp- xki, về Mĩ thuật có L - vi-tan & nhiều danh nhân VH nổi tiếng khác VN & Nga có quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI, Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI,

Hình ảnh liên quan

-Ghi bảng - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Bài hát đợc viế tở giọng F trởng, với hình thức hai đoạn đơn - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

i.

hát đợc viế tở giọng F trởng, với hình thức hai đoạn đơn Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV ghi bảng Đa ra VD - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Đa ra VD Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ghi bảng Thuyết trình giới thiệu - Y/cầu - KL - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Thuyết trình giới thiệu - Y/cầu - KL Xem tại trang 5 của tài liệu.
* GV ghi bảng - Đ/khiển - GVhớng dẫn - Chỉ định HS lên bảng. - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng - Đ/khiển - GVhớng dẫn - Chỉ định HS lên bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
* GV ghi bảng - Lấy VD - Hỏi - K/L + Yêu cầu - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng - Lấy VD - Hỏi - K/L + Yêu cầu Xem tại trang 8 của tài liệu.
+ Bài hát: Năm 197 7, bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê- nốt của hoạ sĩ A. Xu- Khốp đã trình chiếu ở nớc Nga & đợc các bạn nhỏ yêu thích - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

i.

hát: Năm 197 7, bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê- nốt của hoạ sĩ A. Xu- Khốp đã trình chiếu ở nớc Nga & đợc các bạn nhỏ yêu thích Xem tại trang 10 của tài liệu.
GV ghi bảng Đàn - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Đàn Xem tại trang 12 của tài liệu.
GV ghi bảng Giới thiệu Giới thiệu= bảng phụ- y/cầu - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Giới thiệu Giới thiệu= bảng phụ- y/cầu Xem tại trang 13 của tài liệu.
Gvghi bảng Y/ cầu Đ/khiển Hớng dẫn - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

vghi.

bảng Y/ cầu Đ/khiển Hớng dẫn Xem tại trang 15 của tài liệu.
Ghi bảng Hỏi Ghi bài Đ/ khiển Đ/khiển- h-ớng dẫn Chỉ định - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Hỏi Ghi bài Đ/ khiển Đ/khiển- h-ớng dẫn Chỉ định Xem tại trang 17 của tài liệu.
Ghi bảng Hỏi Yêu cầu Hỏi Y/cầu Ghi bảng Hỏi Ghi bảng Thực hiện Đ/khiển- yêu cầu Hớng dẫn Ghi bảng Hỏi Ghi bài Yêu cầu Đ/khiển - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Hỏi Yêu cầu Hỏi Y/cầu Ghi bảng Hỏi Ghi bảng Thực hiện Đ/khiển- yêu cầu Hớng dẫn Ghi bảng Hỏi Ghi bài Yêu cầu Đ/khiển Xem tại trang 18 của tài liệu.
Ghi bảng Thuyết trình - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Thuyết trình Xem tại trang 24 của tài liệu.
GV ghi bảng - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Xem tại trang 26 của tài liệu.
HS lên bảng Cho ý kiến - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

l.

ên bảng Cho ý kiến Xem tại trang 27 của tài liệu.
GV ghi bảng Đọc bài TĐN số 3 Nêu yêu cầu - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Đọc bài TĐN số 3 Nêu yêu cầu Xem tại trang 29 của tài liệu.
GV ghi bảng Đ/khiển - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Đ/khiển Xem tại trang 35 của tài liệu.
Ghi bảng - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Xem tại trang 37 của tài liệu.
-Ghi bảng - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Ghi bảng y/cầu Ghi bảng - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

hi.

bảng y/cầu Ghi bảng Xem tại trang 41 của tài liệu.
GV ghi bảng Hớng dẫn và đa  ra bài tập - Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

ghi.

bảng Hớng dẫn và đa ra bài tập Xem tại trang 43 của tài liệu.