0

Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

26 704 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 Thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2010 HĐTT: NHẬN XÉT ĐẦU TUẦN -------------------- ------------------ TẬP ĐỌC: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY I. Mục tiêu : 1. Đọc thành tiếng: - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: bác bỏ, sửng sốt, phản bảo, cổ vũ, vẫn quay, giản dị, Ga - li - lê; Cô - pec - ních, - Đọc rành mạch, trôi chảy ; đọc đúng tên riêng nước ngoài, biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ được thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm. 2. Đọc - hiểu: - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời được các câu hỏi trong SGK) - Hiểu nghĩa các từ ngữ: tà thuyết, bác bỏ, sửng sốt, cổ vũ, lập tức, tội phạm, . II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc. - Tranh minh hoạ chụp về nhà khoa học Cô - péc - ních và Ga - li – lê. - Sơ đồ Trái Đất trong hệ Mặt Trời. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b).Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc: - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài - GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - Chú ý câu hỏi: Ga - li - lê viết sách nhằm mục đích gì ? - HS đọc phần chú giải. + GV ghi bảng các câu dài hướng dẫn HS đọc. - HS lên bảng đọc và trả lời. + Tranh chụp chân dung của hai nhà bác học Cô - péc - ních và Ga - li - lê. - Lớp lắng nghe. - 3 HS đọc theo trình tự. - 1 HS đọc. 153 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i TUẦN 27 Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 - HS đọc lại các câu trên. + GV lưu ý HS đọc đúng tên riêng tiếng nước ngoài. - HS luyện đọc theo cặp - Gọi một, hai HS đọc lại cả bài. + HS cần ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu nghỉ hơi tự nhiên, tách các cụm từ trong những câu văn dài. -GV đọc mẫu, chú ý cách đọc: * Tìm hiểu bài: - HS đọc đoạn 1 trao đổi và trả lời. + Ý kiến của Cô - péc - ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ ? + GV sử dụng sơ đồ Trái đất trong hệ Mặt trời để HS thấy được ý kiến của Cô - péc - ních. + Đoạn 1 cho em biết điều gì? - Ghi ý chính đoạn 1. - 1HS đọc đoạn 2, lớp trao đổi và trả lời câu hỏi. +Ga-li - lê viết sách nhằm mục đích gì ? + Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì ? - Ghi bảng ý chính đoạn 2. - 1HS đọc đoạn 3, lớp trao đổi và trả lời câu hỏi. - Lòng dũng cảm của Cô - péc - ních và Ga - li - lê thể hiện ở chỗ nào? + Nội dung đoạn 3 cho biết điều gì ? - Ghi bảng ý chính đoạn 3. - HS đọc thầm câu truyện trao đổi và trả lời câu hỏi. -Truyện đọc trên nói lên điều gì ? + 2 HS luyện đọc. + Luyện đọc các tiếng: Ga - li - lê, Cô - péc - ních - Luyện đọc theo cặp. - 2 HS đọc, lớp đọc thầm bài. - Lắng nghe GV đọc. - 1 HS, lớp đọc thầm. - Thời đó người ta cho rắng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ còn mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao đều phải quay quanh Trái Đất và Cô - péc - ních thì lại chứng minh ngược lại: Chính Trái đất mới là hành tinh quay quanh Mặt trời. +Sự chứng minh khoa học về Trái Đất của Cô - péc - ních. -2 HS đọc. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi: - Ga - li - lê viết sách nhằm bày tỏ sự ủng hộ với nhà khoa học Cô - péc - ních. + Tòa án lúc bấy giờ phạt Ga - li - lê vì cho rằng ông đã chống đối quan điểm của Giáo hội, nói ngược lại lời phán bảo của chúa trời. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm bài. + Nội dung đoạn 3 nói lên tinh thần dũng cảm không sợ nguy hiểm để bảo vệ chân lí khoa học của hai nhà bác học Cô - péc - ních và Ga - li - lê. - 2 HS đọc, lớp đọc thầm, trao đổi trả lời câu hỏi. + Ca ngợi những nhà khoa học chân 154 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 - Ghi nội dung chính của bài. - Gọi HS nhắc lại. * Đọc diễn cảm: - 3 HS đọc từng đoạn của bài. - Cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay. -Treo bảng phụ ghi đoạn văn luyện đọc. - HS luyện đọc. - Cho HS thi đọc diễn cảm cả câu truyện - Nhận xét về giọng đọc và cho điểm HS - Tổ chức cho HS thi đọc toàn bài. - Nhận xét và cho điểm học sinh. 3. Củng cố – dặn dò: - Bài văn giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài. chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. - 2 HS đọc, lớp đọc thầm. - 3 HS tiếp nối đọc 3 đoạn. - Rèn đọc từ, cụm từ, câu khó theo hướng dẫn của giáo viên. - HS luyện đọc theo cặp. - 3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm. - 3 HS thi đọc cả bài. - HS trả lới. - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Rút gọn được phân số . - Nhận biết được phân số bằng nhau . - Biết giải bài toán có lời văn liên quan đến phân số. - GD HS tính cẩn thận, tự giác khi làm toán. II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu bài tập. - Học sinh: Các đồ dùng liên quan tiết học. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1 : + HS đọc đề bài. - HS lên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở - HS chỉ ra các phân số bằng nhau. - HS khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét ghi điểm học - 1HS lên bảng thực hiện. - Lắng nghe giới thiệu bài. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - HS tự thực hiện vào vở. - 2 HS lên làm bài trên bảng. - Nhận xét bạn bạn. 155 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 sinh. Bài 2 : + HS đọc đề bài. - HS lên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở - HS chỉ ra các phân số bằng nhau. - HS khác nhận xét bài bạn. - Gợi ý : Lập phân số. - Tìm phân số của một số Bài 3 : + HS nêu đề bài. Gợi ý HS: - Tìm độ dài đoạn đường đã đi. - Tìm độ dài đoạn đường còn lại. - HS tự làm bài vào vở. - Gọi 1em lên bảng giải bài - HS khác nhận xét bài bạn. Bài 4: (Dành cho HS khá, giỏi) + HS nêu đề bài. + Gợi ý HS: - Tìm số xăng lấy ra lần sau. - Tìm số xăng lấy ra cả hai lần. - Tìm số xăng lúc đầu có trong kho. - HS tự làm bài vào vở. - HS lên bảng giải bài - HS khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh. 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và làm bài. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm + Lắng nghe hướng dẫn. Tự làm vào vở - 1 HS lên bảng giải bài. + HS nhận xét bài bạn. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV hướng dẫn. - Tự làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng thực hiện. - HS nhận xét bài bạn. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV hướng dẫn. - Tự làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng thực hiện. - HS nhận xét bài bạn. - Về nhà học thuộc bài và làm lại các bài tập còn lại. -------------------- ------------------ CHÍNH TA: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH I. Mục tiêu : - Nhớ - viết đúng bài CT ; trình bày các dòng thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ ; không mắc quá năm lỗi trong bài. - Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b, hoặc (3) a/b, BT do Gv soạn. - Giáo dục HS ngồi viết đúng tư thế. II. Đồ dùng dạy học: 156 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 - 3- 4 tờ phiếu lớn viết các dòng thơ trong bài tập 2a hoặc 2b cần điền âm đầu hoặc vần vào chỗ trống. - Phiếu học tập giấy A4 phát cho HS. - Bảng phụ viết sẵn bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đe HS đối chiếu khi soát lỗi. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn viết chính tả: *Trao đổi về nội dung đoạn thơ: - HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ trong bài: " Bài thơ về tiểu đội xe không kính " - Đoạn thơ này nói lên điều gì ? * Hướng dẫn viết chữ khó: - HS tìm các từ khó, đễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết. * Nghe viết chính tả: + GV yêu cầu HS gấp sách giáo khoa nhớ lại để viết vào vở đoạn trích trong bài " Bài thơ về tiểu đội xe không kính " * Soát lỗi chấm bài: + Treo bảng phụ đoạn văn và đọc lại để HS soát lỗi tự bắt lỗi. c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * Bài tập 2 : - Dán phiếu viết sẵn bài tập lên bảng. - GV giải thích bài tập 2. - Lớp đọc thầm sau đó thực hiện làm bài vào vở. - Phát phiếu lớn cho 4 HS. - Nhóm nào làm xong thì dán phiếu lên bảng. - HS nhóm khác nhận xét bổ sung bài bạn. - GV nhận xét, chốt ý đúng, tuyên dương những HS làm đúng và cho điểm. - HS thực hiện theo yêu cầu. - Lớp lắng nghe. - 3 HS đọc. Cả lớp đọc thầm. + Đoạn thơ nói về tinh thần dũng cảm lạc quan không sợ nguy hiểm của các anh chiến sĩ lái xe. - Các từ: xoa mắt đắng, đột ngột, sa, ùa, vào, ướt, . + Nhớ lại và viết bài vào vở. + Từng cặp soát lỗi cho nhau và ghi số lỗi ra ngoài lề tập. -1 HS đọc. - Quan sát, lắng nghe GV giải thích. -Trao đổi, thảo luận và tìm từ cần điền ở mỗi câu rồi ghi vào phiếu. - Bổ sung. -1 HS đọc các từ vừa tìm được trên phiếu: + Thứ tự các từ có âm đầu là s / x cần chọn để điền là: a/ Viết với âm s 157 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 * Bài tập 3: + HS đọc đoạn văn. - Treo tranh minh hoạ để học sinh quan sát. - GV dán phiếu, 4 HS lên bảng thi làm bài. - Gạch chân những tiếng viết sai chỉnh tả, sau đó viết lại cho đúng để hoàn chỉnh câu văn. + HS đọc lại đoạn văn sau khi hoàn chỉnh - GV nhận xét ghi điểm từng HS. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà viết lại các từ vừa tìm được và chuẩn bị bài sau. * Viết với âm x + Trường hơp không viết với dấu ngã. - 2 HS đọc đề, lớp đọc thầm. - Quan sát tranh. - 4 HS lên bảng làm, HS ở lớp làm vào vở. a/ Tiếng viết sai: (xa mạc ) sửa lại là sa mạc b/ Tiếng viết sai: đáy (biễn) và thung (lủng) - Sửa lại là: đáy biển - thung lũng. - Đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh. - Nhận xét bài bạn. - HS cả lớp thực hiện. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 TOÁN: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II (Kiểm tra theo đề của chuyên môn nhà trường) -------------------- ------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU KHIẾN I. Mục tiêu : - Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu khiến (Nd Ghi nhớ). - Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích (BT1, mục III) ; bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị hoặc với thầy cô (BT3). *HS khá, giỏi tìm thêm được các câu khiến trong SGK (Bt2, mục III) ; đặt được 2 câu khiến với 2 đối tượng khác nhau (BT3). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết câu khiến ở BT1( phần nhận xét ) - 1 tờ giấy khổ to viết lời giải ở BT 2 - 4 băng giấy để HS làm BT 2 và 3 ( phần luyện tập ) III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - 3 HS thực hiện tìm 3- 4 câu thành ngữ hoặc tục ngữ. 158 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Tìm hiểu ví dụ: Bài 1: - HS đọc nội dung và trả lời câu hỏi bài tập 1. - HS tự làm bài. - HS nhận xét bài bạn. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 2 : - HS tự làm bài. - HS phát biểu. Nhận xét, cho bạn + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Gợi ý: Mỗi em đều đặt mình trong trường hợp muốn mượn một quyển vở của bạn bên cạnh. - HS tự làm bài. + Gọi 4 - 6 HS tiếp nối nhau lên bảng, mỗi HS đặt 1 câu. Mỗi em đặt các câu khác nhau - HS khác nhận xét bổ sung câu của bạn. - GV kết luận: Khi viết câu yêu cầu đề nghị, mong muốn, nhờ vả, . của mình với người khác, ta có thể đặt ở cuối câu dấu chấm hoặc dấu chấm than. * Ghi nhớ: - HS đọc nội dung ghi nhớ. - HS tiếp nối đặt câu khiến. - GV sửa lỗi dùng từ cho điểm HS viết tốt . 4* Phần luyện tập: Bài 1: - HS đọc nội dung và trả lời câu hỏi bài tập 1 HS tự làm bài. + GV dán 4 băng giấy viết một đoạn văn như sách giáo khoa. - 4 HS lên bảng gạch chân dưới những - HS lắng nghe. - HS đọc, trao đổi, thảo luận, gạch chân câu có trong đoạn văn bằng phấn màu, lớp gạch bằng chì vào SGK. + Chỉ ra tác dụng của câu này dùng để làm gì - Nhận xét, bổ sung. Đọc lại các câu khiến vừa tìm được - HS đọc kết quả. + Cuối câu khiến có dấu chấm cảm. + 1 HS đọc yêu cầu đề, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV hướng dẫn. +Tiếp nối nhau đọc bài làm: + Từng cặp HS đổi tập sửa lỗi cho nhau. + Lắng nghe. - 3 - 4 HS đọc, lớp đọc thầm. + Tiếp nối nhau đặt: - 3 - 4 HS đọc lớp đọc thầm trao đổi, thảo luận cặp đôi. + 4 HS lên bảng gạch chân câu khiến, lớp gạch bằng chì vào SGK. + Sau đó đọc lại câu theo đúng giọng phù hợp với câu khiến. - Nhận xét, bổ sung bài bạn làm trên bảng. 159 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 câu khiến có trong đoạn văn. - Yêu cầu HS đọc lại câu khiến theo đúng giọng điệu phù hợp với câu khiến. - HS nhận xét bài bạn. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 2 : - HS đọc đề bài. + Nhắc HS: trong sách giáo khoa câu khiến thường được dùng để yêu cầu HS trả lời câu hỏi hoặc giải bài tập. - Cuối các câu khiến này thường có dấu chấm. - GV phát giấy khổ rộng cho các nhóm. - Các nhóm làm vào phiếu, tìm các câu khiến có trong sách Toán hoặc sách Tiếng Việt lớp 4. - Nhóm nào xong trước lên dán tờ phiếu lên bảng và đọc các câu khiến vừa tìm được. -Lớp nhận xét bài nhóm bạn. Bài 3: - HS đọc yêu cầu và nội dung. - GV nhắc HS: Đặt câu khiến phải phù hợp với đối tượng mình yêu cầu, đề nghị mong muốn. - HS tự làm bài đặt câu khiến vào vở. - HS tiếp nối đọc câu khiến vừa đặt 3. Củng cố - dặn dò: Khi nào thì chúng ta sử dụng Câu khiến ? - Dặn HS về nhà học bài và viết 3 đến 5 câu khiến + Đọc lại các câu khiến vừa tìm được + HS khác nhận xét bổ sung bài bạn. - 1 HS đọc. - Lắng nghe. - Thảo luận theo nhóm để hoàn thành bài bài tập. - Cử đại diện lên dán tờ phiếu lên bảng và đọc lại các câu khiến vừa tìm được. + Nhận xét các câu khiến của nhóm bạn. + HS đọc yêu cầu đề, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV hướng dẫn. - Thực hiện đặt câu khiến vào vở theo từng đối tượng khác nhau. - Tiếp nối nhau đọc câu vừa đặt. + Tiếp nối nhau nhắc lại. - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu : - Chọn được câu chuyện đã tham gia (hoặc chứng kiến) nói về lòng dũng cảm, theo gợi ý trong SGK. - Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lí để kể lại rõ ràng ; biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. - GD HS yêu thích môn học. 160 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 II. Đồ dùng dạy học: - Đề bài viết sẵn trên bảng lớp. - Một số tranh ảnh thuộc đề tài của bài như: không sợ nguy hiểm để cứu bạn, dám nói thẳng nói thật với các bạn về một việc làm sai của bản thân, . . - Giấy khổ to viết sẵn dàn ý kể chuyện - Khả năng hiểu câu chuyện của người kể. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn kể chuyện; * Tìm hiểu đề bài: - HS đọc đề bài. - GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch các từ: Kể một câu chuyện về lòng dũng cảm mà em được chứng kiến hoặc tham gia. - 4 HS tiếp nối đọc gợi ý 1, 2, 3, 4 - HS quan sát tranh minh hoạ về một số việc làm thể hiện lòng dũng cảm của con người. - Trong các câu truyện được nêu làm ví dụ trong tranh minh hoạ thì các em phải tự nhớ lại một số chuyện khác có nội dung nói về lòng dũng cảm của con người như: - Không sợ nguy hiểm để cứu bạn khi bạn rơi xuống suối sâu, thẳng thắn phê bình khi bạn không chịu học bài, nói với cha, mẹ, thầy cô khi bạn mình có khuyết điểm như trốn học đi chơi, . + Cần kể những việc chính em (hoặc người xung quanh) đã làm, thể hiện lòng dũng cảm. - (Trong trường hợp HS có ấn tượng hơn với một câu chuyện em không tham gia mà chỉ là một người chứng kiến thì GV cũng chấp nhận cho HS kể - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Lắng nghe giới thiệu bài. - 2 HS đọc. - Lắng nghe phân tích. - 3 HS đọc, lớp đọc thầm. - Quan sát tranh và đọc tên truyện: - Dũng cảm cứu em bé bị rơi xuống dòng nước lũ. - Thắng thắn nhận lỗi với mẹ về việc làm nguy hiểm leo trèo cây của mình. + HS lắng nghe. 161 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i Trêng TiÓu hoc Ninh Th ới B Líp 4 theo hướng đó ) + HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện. * Kể trong nhóm: - HS thực hành kể trong nhóm đôi. + Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể. + Kể những chi tiết làm nổi rõ ý nghĩa của câu chuyện. + Kể chuyện ngoài các tranh minh hoạ đã nêu thì sẽ được cộng thêm điểm. + Kể câu chuyện phải có đầu, có kết thúc, kết truyện theo lối mở rộng. + Nói với các bạn về tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện. * Kể trước lớp: -Tổ chức cho HS thi kể. - Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất. - Cho điểm HS kể tốt. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận sét tiết học. - Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe. + 2 HS đọc lại. - Một số HS tiếp nối nhau kể chuyện: . Câu chuyện được diễn ra như sau . - 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện cho nhau nghe, trao đổi về ý nghĩa truyện. - 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện. + Bạn thích nhất là nhan vật nào trong câu chuyện? Vì sao? + Chi tiết nào trong chuyện làm bạn cảm động nhất ? + Câu chuyện muốn nói với bạn điều gì + Qua câu chuyện này giúp bạn rút ra được bài học gì về những đức tính đẹp? - HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ ĐẠO ĐỨC: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (TIẾT 2) I. Mục tiêu : - Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo. (Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo). - Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng. - Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia. - GD HS biết thương yêu và giúp đỡ người khác. II. Đồ dùng dạy học: - Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng. - Phiếu điều tra (theo mẫu bài tập 5) 162 Huy ̀ nh Thanh Ha ̉ i [...]... dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bị và tinh thần thái độ học tập của HS - HS chuẩn bị dụng cụ học tiết sau - - HS quan sát các thao tác - HS lên chọn - HS quan sát - Cần 4 cọc đu, 1 thanh thẳng 11 lỗ, giá đỡ trục - Chú ý vị trí trong ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài - Chọn tấm nhỏ, 4 thanh thẳng 7 lỗ, tấm 3 lỗ, 1 thanh chữ U dài - HS lên lắp - 4 vòng hãm - HS lắng... lên thao tác gấp trên bảng - Nhận xét ghi điểm HS 3 Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học bài và làm bài - Nhận xét bổ sung bài bạn - 1 HS đọc + Lắng nghe GV hướng dẫn - Lớp thực hành gấp và so sánh - 1 HS lên bảng gấp - HS cả lớp quan sát bạn nhận xét sản phẩm của bạn - Học sinh nhắc lại nội dung bài - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại -HĐTT: DẠY GD PHÒNG... đề bài + HS nhắc lại cách tính diện tích hình thoi - HS lên bảng làm, lớp làm vào Hoạt động của trò - 1 HS làm trên bảng.nhận xét bài bạn - Lớp theo dõi giới thiệu -1 HS đọc - Cho biết số đo đường chéo - Tính diện tích hình thoi 176 Huỳnh Thanh Hải Trêng TiÓu hoc Ninh Thới B vở - Nhận xét bài làm học sinh - Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì ? *Bài 2 : - HS nêu đề bài + HS tự làm bài vào vở -. .. làm C O D - Nhận xét bài làm học sinh -Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì *Bài 2 : - HS nêu đề bài HS nêu đề bài nêu các dử kiện và yêu cầu đề bài + HS tự làm bài vào vở Gọi 2HS lên bảng làm - Nhận xét, bài làm học sinh * Bài 3 ::(Dành cho HS khá, giỏi) - HS nêu đề bài - Gợi ý : Tính diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật - So sánh diện tích hình thoi và hình chữ nhật - Đối chiếu để trả... nào sai - Cả lớp làm vào vở HS lên bảng tính M Q + Cách tính diện tích hình thoi -1 HS đọc HS tự làm vào vở + 2 HS lên bảng làm + Nhận xét bài bạn - HS đọc đề bài Vẽ hình vào vở + Lắng nghe GV hướng dẫn - Lớp làm bài vào vở -1 HS làm bài trên bảng N 5cm P 170 Huỳnh Thanh Hải Trêng TiÓu hoc Ninh Thới B Líp 4 3 Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh nhắc lại nội dung bài - Dặn về... làm - Nhận xét, ghi điểm bài làm HS * Bài 3 :(Dành cho HS khá, giỏi - HS nêu đề bài + GV vẽ các hình ở GK lên bảng + Gợi ý HS: - Suy nghĩ tìm cách xếp 4 hình tam giác để tạo thành hình thoi - Tính diện tích hình thoi theo công thức - HS cả lớp làm vào vở -Gọi 1 em lên bảng tính Líp 4 + Nhận xét bì bạn - Củng cố tính diện tích hình thoi - 1 HS đọc, lớp đọc thầm - HS tự suy nghĩ và làm bài vào vở - 1... viết ) I Mục tiêu : - Viết được một bài văn hoàn chỉnh tả cây cối theo gợi ý đề bài trong SGK (hoặc đề bài do GV lựa chọn) ; bài viết đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) , diễn đạt thành câu, lời tả tự nhiên, rõ ý - GD HS biết yêu thiên nhiên II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đề bài và dàn ý ve bài văn miêu tả cây cối: - Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây -Thân bài: Tả từng bộ phận... Mục tiêu : - Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nói - Tính được diện tích hình thoi - Rèn kĩ năng cắt ghép hình II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị các mảnh bìa hoặc giấy màu - Bộ đồ dạy - học toán lớp 4 - Giấy kẻ ô li, cạnh 1 cm, thước kẻ, e ke và kéo III Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Thực hành: *Bài 1 : - HS nêu đề bài - Các dữ kiện... theo nhóm - 3 HS lên bảng đặt câu theo từng tình huống và viết vào phiếu + HS đọc kết quả: + Nhận xét bổ sung cho bạn - 1 HS đọc - Quan sát bài trên bảng suy nghĩ và thực hiện đặt câu khiến 172 Huỳnh Thanh Hải Trêng TiÓu hoc Ninh Thới B Líp 4 - Gọi HS đọc đúng giọng điệu phù hợp - HS tự làm bài tập từng câu khiến + Đọc lại các câu vừa đặt được + Nhận xét bài bạn Bài 4: + HS đọc yêu cầu đề bài -1 HS... định, lớp làm vào vở Hoạt động của trò - HS thực hiện yêu cầu Líp 4 - Lớp theo dõi giới thiệu bài + Thực hành ghép hình tạo thành hình vuông như hướng dẫn - Vẽ hình vuông vừa ráp được vào vở - HS quan sát - HS vẽ hình vào vở + Quan sát nhận dạng các hình thoi có trong các hoạ tiết trang trí + Gọi tên hình thoi ABCD - 2HS đọc: Hình thoi ABCD -1 HS thực hành đo trên bảng - HS ở lớp thực hành đo hình thoi . tra. - Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thứ. bài tập 5. - Chuẩn bị bài tiết sau. - HS đọc ghi nhớ. - Cả lớp thực hiện. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS, Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

Bảng ph.

ụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc Xem tại trang 1 của tài liệu.
- HS lên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

l.

ên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở Xem tại trang 3 của tài liệu.
- HS lên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

l.

ên bảng giải bài, lớp làm bài vào vở Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đe HS đối chiếu khi soát lỗi. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

Bảng ph.

ụ viết sẵn bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đe HS đối chiếu khi soát lỗi Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV dán phiếu, 4 HS lên bảng thi làm bài. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

d.

án phiếu, 4 HS lên bảng thi làm bài Xem tại trang 6 của tài liệu.
+ Gọi 4- 6 HS tiếp nối nhau lên bảng, mỗi HS đặt 1 câu. Mỗi em đặt các câu  khác nhau  - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

i.

4- 6 HS tiếp nối nhau lên bảng, mỗi HS đặt 1 câu. Mỗi em đặt các câu khác nhau Xem tại trang 7 của tài liệu.
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu. + HS lắng nghe. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

l.

ên bảng thực hiện yêu cầu. + HS lắng nghe Xem tại trang 12 của tài liệu.
TẬP ĐỌC: CON SẺ I. Mục tiêu :  - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

c.

tiêu : Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn đề bài và dàn ý ve bài văn miêu tả cây cối: - Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

Bảng ph.

ụ viết sẵn đề bài và dàn ý ve bài văn miêu tả cây cối: - Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây Xem tại trang 16 của tài liệu.
- 3 HS lên bảng thực hiện. - Nhận xét trả lời của bạn. - Lắng nghegiới thiệu bài. - 1 HS đọc - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

3.

HS lên bảng thực hiện. - Nhận xét trả lời của bạn. - Lắng nghegiới thiệu bài. - 1 HS đọc Xem tại trang 19 của tài liệu.
- HS lên bảng đặt câu khiến theo yêu cầu. Dưới lớp tự làm bài. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

l.

ên bảng đặt câu khiến theo yêu cầu. Dưới lớp tự làm bài Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Bảng lớp và phấn màu để chữa lỗi chung. - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

Bảng l.

ớp và phấn màu để chữa lỗi chung Xem tại trang 23 của tài liệu.
-GV chép các lỗi lên bảng. + Gọi HS lên bảng chữa từng lỗi. - GV chữa lại cho đúng - Bài soạn GIAO AN TUAN 27 - LOP 4 CKTKN+KNS

ch.

ép các lỗi lên bảng. + Gọi HS lên bảng chữa từng lỗi. - GV chữa lại cho đúng Xem tại trang 24 của tài liệu.