0

Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.

28 665 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

Giáo viên: Đoa ̀ n Văn Chương Trường :Tiểu Học Mỹ Xuân Kiểm tra bài cũ: Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào? a) Lỏng. b) Rắn. c) Khí. d) Cả ba điều kiện trên Sơ đồ sự chuyển thể của nước MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA ̀ ĐÂU RA? Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Môn KHOA HỌC Bài 22 HOẠT ĐỘNG 1: SỰ HÌNH THÀNH MÂY 1.Tôi là nước ở sông hồ, hồ, biển, …Tôi bay hơi vào không khí. Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti. MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 3.Trên cao, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau thành những đám mây. Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Nước ở sông hồ Hơ i n ướ c Hạt nước nhỏ li ti Mây Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 201 0 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? I) Sự hình thành mây HOẠT ĐỘNG 1 SỰ HÌNH THÀNH MÂY • Nước ở sông, hồ, biển bay hơi vào không khí. Càng lên cao, gặp không khí lạnh hơi nước ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti. Nhiều hạt nước nhỏ đó kết hợp với nhau tạo thành mây. [...]... Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 6.Cùng với những giọt mưa khác tơi lại trở về nơi tơi đã ra đi Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? I) Sự hình thành mây II) Mưa từ đâu ra? Mây đen Hạt mưa Nước sơng hồ Thứ 7 ngày 30 tháng10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Khi hạt nước trĩu nặng rơi xuống gặp... ĐỘNG 2: MƯA TỪ ĐÂU RA? Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 4 Các đám mây tiếp tục bay lên cao Càng lên cao càng lạnh, càng nhiều hạt nước nhỏ đọng lại hợp thành các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 5.Các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng rơi xuống tạo thành mưa Thứ... 3) Mình ở đâu? 4) Điều kiện nào mình biến thành người khác? Tuyết trắng Mây đen Mây trắng Giọt nước “ Tìm hiểu những đám mây và lợi ích của mưa Trời nhiều mây Trời quang mây Đám mây mang hơi nước Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? CỦNG CỐ Tên :…… PHIẾU HỌC TẬP Hoàn thành sơ đồ: Hơi nước Bay hơi Nước (Sơng,hồ,biển…) Ngưng tụ Mây Rơi xuống Mưa (Sơng,hồ,biển…)... ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Định nghĩa vòng tuần hồn của nước trong tự nhiên - Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây - Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa - Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi, lặp lại, tạo thành vòng... TỪ ĐÂU RA? CỦNG CỐ Tên :…… PHIẾU HỌC TẬP Hoàn thành sơ đồ: Hơi nước Bay hơi Nước (Sơng,hồ,biển…) Ngưng tụ Mây Rơi xuống Mưa (Sơng,hồ,biển…) 2 Nước ở ba thể: Rắn,lỏng, khí 1 sự chuyển thể của nước 5 4 Mưa 3 Gió . THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti. MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? 3.Trên. THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Mây đen Hạt mưa Nước sông hồ Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010 Khoa học MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? I) Sự hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra., Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.,

Hình ảnh liên quan

SỰ HÌNH THÀNH MÂY - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
SỰ HÌNH THÀNH MÂY Xem tại trang 5 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 6 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? NÀO? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? NÀO? Xem tại trang 7 của tài liệu.
2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tơi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti. - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.

2..

Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tơi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti Xem tại trang 7 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 8 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 9 của tài liệu.
SỰ HÌNH THÀNH MÂY - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
SỰ HÌNH THÀNH MÂY Xem tại trang 10 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 13 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 14 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?      MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 15 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?            MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 17 của tài liệu.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?     MƯA TỪ ĐÂU RA? - Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan