0

Tài liệu su no cua chat long

17 283 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VĂN LÂM TRƯỜNG THCS CLC DƯƠNG PHÚC TƯ V Ậ T Í 6 L NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC VỀ DỰ TIẾT HỌC Biªn so¹n: TrÞnh ThÞ BÝch H»ng Rượu Dầu Nước 1 2 3 1 32 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1. Em hãy nêu những kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 2, Khi nung nóng vật rắn thì : A, Khối lượng của vật tăng. B, Khối lượng riêng của vật tăng. C, Khối lượng riêng của vật giảm. D, Cả 3 kết luận trên đều sai. C Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Dụng cụ :Một bình cầu có chứa chất lỏng, một ống thuỷ tinh có gắn nút cao su, một bình nước nóng. Mục đích: Quan sát sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Cách tiến hành: Đặt bình cầu bên trong có chứa nước và có gắn nút cao su vào chậu nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra. 1.Làm thí nghiệm. TiÕt 22 TiÕt 22 Mùc n­íc mµu N­íc mµu N­íc nãng 1.Làm thí nghiệm. Mùc n­íc mµu N­íc mµu N­íc nãng C1: Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích, 2. Trả lời câu hỏi Mực nước trong ống dâng lên. Vì chất lỏng gặp nóng thì nở ra. Mực nước màu Nước màu Nước lạnh C 2 : Nếu sau đó đặt bình cầu vào chậu nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh ? Cht lng trong ng thy tinh tt xung, vỡ khi gp lnh co li. Nước nóng Rượu Dầu Nước Rượu Dầu Nước C 3 : Quan sát thí nghiệm dưới đây, hãy mô tả sự nở vì nhiệt của các chất khác nhau và rút ra nhận xét. * Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau. * Rượu, dầu, nước nở vì nhiệt khác nhau: Khi tăng lên cùng một nhiiệt độ thì rượu nở nhiều nhất, nước nở ít nhất. Chọn từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống sao cho đúng ý nghĩa vật lý : Thể tích nước trong bình . khi nóng lên, khi lạnh đi. a) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt . b) tăng giảm giống nhau không giống nhau . cao su, một bình nước nóng. Mục đích: Quan sát sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Cách tiến hành: Đặt bình cầu bên trong có chứa nước và có gắn nút cao su vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu su no cua chat long, Tài liệu su no cua chat long,

Hình ảnh liên quan

C7: Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1 , ta cắm hai - Tài liệu su no cua chat long

7.

Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1 , ta cắm hai Xem tại trang 13 của tài liệu.