0

Dịch văn học việt nam những người dịch truyện kiều nguyễn du và những người dịch nhật ký trong tù hồ chí minh

15 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2021, 12:04

Hồng Th Tồn KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HOẽC LAN THệ BA TIểU BAN Văn học nghệ thuật việt nam DịCH VĂN HọC VIệT NAM: NHữNG NGƯờI DịCH TRUYệN KIềU (NGUYễN DU) Và NHữNG NGƯờI DịCH NHËT Ký TRONG Tï (Hå CHÝ MINH) ThS Hoàng Thuý Toàn * Cách gần sáu năm, vào cuối năm 2002, Hội Nhà văn Việt Nam có sáng kiến tổ chức Cuộc gặp gỡ Quốc tế lần thứ người dịch văn học Việt Nam Không phải hội nghị, hội thảo, mà gặp gỡ - họp mặt, có tính chất "hữu nghị" bước đầu Tuy nhiên, lần có mặt đơng dịch giả nước có tham gia dịch tác phẩm văn học Việt Nam ngữ nước số đại biểu, dịch giả, nhà nghiên cứu nước quan tâm đến văn học Việt Nam, từ nước Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Hàn Quốc, Thuỵ Điển Và gặp gỡ này, người tham dự đề cập đến tranh tồn cảnh, cịn sơ sài, xa gọi đầy đủ, hoạt động dịch thuật văn học Việt Nam sang ngữ, tính từ xa xưa đến thời điểm đó1 Từ nhiều người dần có ý thức có hứng thú cơng việc dịch văn học Việt Nam ngôn ngữ khác bạn bè nước nhiều người Việt sinh sống nước quan tâm đến cơng việc tìm hiểu thành tựu văn học Việt Nam tìm cách dịch tác phẩm văn học Việt Nam sang ngơn ngữ khác, góp phần giới thiệu, quảng bá văn học Việt Nam đến bạn bè nước ấy, qua làm sáng tỏ thêm hình ảnh đất nước người Việt Nam nói chung Năm 1997, Nhà xuất Thế giới ấn hành tập thơ song ngữ Lễ ca tình yêu (Plaine Chants de mon Amour) nhà thơ lão thành Đào Anh Kha Tập thơ gồm 42 tác giả tuyển chọn dịch tiếng Pháp Tập thơ đánh giá cao, coi đóng góp có ý nghĩa chào mừng Hội nghị thượng * Hội Nhà văn Việt Nam 696 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… đỉnh nước sử dụng tiếng Pháp lần thứ 17 tổ chức Hà Nội Cũng thời gian ấy, Nhà xuất Văn học ấn hành thêm tập thơ song ngữ Việt - Pháp Cánh thời gian (Ailes du Temps) nhà thơ trào phúng Tú Sót (Chu Thành, 1930 - 2002) Bản dịch tiếng Pháp tác giả thực Có thể coi sách mở đầu cho việc nhiều tác giả khác ta bắt đầu coi việc tự giới thiệu thành tựu văn học việc cần thiết cấp bách xu hội nhập tồn cầu Khơng chờ phải tác phẩm đồ sộ, tổ chức tổ chức đứng lo, mà đến lúc cá nhân có khả năng, điều kiện in ấn xuất thơng thống cho phép, nhiều người bắt tay vào tự nhờ bạn bè giỏi ngoại ngữ dịch tác phẩm sang tiếng nước ngồi (Pháp, Anh, Nga, Trung, chí Rumani, Quốc tế ngữ Esperento ) đưa công bố báo chí, sách nước nước ngồi Có thể kể hàng loạt tác phẩm song ngữ cá nhân xuất năm gần nhất: Ngoạ Vân Yên Tử (Yen Tu The Cradle of Clouds) tác giả Hoàng Quang Thuận Vũ Anh Tuấn dịch, Nhà xuất Hội Nhà văn 2005; năm sau 2006, tác phẩm tác giả in lại tập đồ sộ Nhà xuất Giáo dục với tên: Thi Vân Yên Tử (Poetic Clouds of Yen Tu Les Nuages Poétiques de Yen Tu), tác phẩm dịch ba thứ tiếng: nguyên tiếng Việt - tiếng Anh - tiếng Pháp Bản dịch tiếng Anh Vũ Anh Tuấn Nguyễn Đình Tuấn thực hiện, dịch tiếng Pháp Hoàng Hữu Đản thực Thời gian biển khơi (Time and the Sea) Việt Nguyễn, tác giả tự dịch sang tiếng Anh, Nhà xuất Văn nghệ 2006; tập thơ Veghea Timpului Versun Phạm Viết Đào, tác giả tự dịch sang tiếng Rumani, Nhà xuất Văn học 2006 Tuyển tập thơ sáu tác giả Dương Tường, Hoàng Hưng, Dạ Thảo Phương, Ngô Tự Lập, Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh Lục giác sơng Hồng (L'hexagone Song Hong) số tác giả số dịch giả - bạn hữu Cao Việt Dũng, Châu Diên, Đặng Tiến Lương, Nguyễn Liên Bình, Nguyễn Ngọc Giao, Stephane Wattier Trần Thiệu Đạo thực việc dịch sang tiếng Pháp Một số nhà thơ Pháp tham gia hiệu đính dịch (Ban Catherine, Muriel Gilardone, Alain Guillemin Stéphane Wattier), Nhà xuất Hội Nhà văn, 2007, tập thơ Trinh Thiêng (Virginal and Sacred) nhà thơ Bùi Minh Quốc Vũ Anh Tuấn dịch sang tiếng Anh chưa kịp sách phổ biến rộng rãi mạng Đặc biệt tập thơ Hình dung (Imagination) nhà thơ thiếu niên 15 tuổi (sinh năm 1993) Đặng Chân Nhân tác giả tự dịch sang tiếng Anh, Nhà xuất Hội Nhà văn 2008 Một số cơng trình dịch thuật bắt nguồn từ sáng kiến cá nhân người người khác nước kết hợp với bạn hữu nước ngoài, sử ủng hộ tổ chức, thực sách Trước hết, phải kể đến Thơ Thiền Lý Trần (Zen Poems From Early Vietnam) dịch ba thứ tiếng Hán - Việt - Anh nhà thơ Nguyễn Duy, dịch giả Nguyễn Bá Chung nhà thơ Mỹ Kewin Bowen dịch 5, năm, Nhà xuất Văn hố Sài Gịn xuất 2.000 vào năm 697 Hoàng Thuý Toàn 2005 (Nguyễn Bá Chung Việt kiều giảng dạy Đại học Massachusetts/ Boston (Hoa Kỳ), kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm William Joiner, Kewin Bowen Giám đốc Trung tâm Ở đây, phải nói tới vai trị Trung tâm William Joiner (WJC): tổ chức nhân đạo mang tên người cựu chiến binh Mỹ chiến tranh Việt Nam coi cầu nối văn hoá Việt Nam Hoa Kỳ Trong nhiều năm, năm 1987 – 1988, WJC từ việc viếng thăm đến việc thực nhiều hoạt động trao đổi văn học, đặc biệt tổ chức hợp tác dịch xuất nhiều sách: Viết hai dòng (Writing Between the Lines) - tổng hợp người tham dự gặp mặt, gặp gỡ, hội thảo hàng năm vào mùa hè WJC, có nhà văn nhà thơ người Việt Tuyển tập thơ Việt Nam, Sông núi (Mountain River - Vietnamese Poetry From the Wars - 1948 - 1993) gồm thơ Việt Nam, viết thời chiến tranh, từ năm 1948 đến năm 1993, mở đầu Nguyên tiêu Hồ Chí Minh kết thúc với thơ hệ sau chiến tranh - Những ví dụ Nguyễn Quang Thiều, tuyển tập gồm khoảng 40 nhà thơ với 80 tác phẩm Sau tuyển tập thơ Đường Xa Nguyễn Duy, chọn lọc coi có giá trị tác giả Tiếp đến tuyển tập Sáu nhà thơ Việt Nam (Six Vietnamese Poets), với ba nhà thơ nữ ba nhà thơ nam Ngoài tập Thơ Thiền Lý Trần dịch ba thứ tiếng Hán - Việt - Anh nói trên, WJC cịn thực số tuyển tập khác Hai người Trung tâm, nhà thơ Kewin Bowen nhà thơ Nguyễn Bá Chung, mời chủ biên cho hai số chuyên san Việt Nam tạp chí Manoa – tạp chí chuyên văn chương giới Đại học Hawaii Sau tập thơ Thơ Thiền Lý Trần, nhóm soạn giả - dịch giả chuẩn bị cho mắt tập thơ tam ngữ Hán - Việt - Anh tiếp theo: Thơ Thiền Lê Nguyễn, 1000 năm thơ Thiền, thơ tác giả tiêu biểu thơ chữ Hán Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Hồ Chí Minh Tiếp theo Thơ nữ Việt Nam từ cổ xưa đến đại, lại sáng kiến khác: hợp tác Nhà xuất Phụ nữ Việt Nam với Nhà xuất Feminist thuộc trường Đại học thành phố New York (Hoa Kỳ) ấn hành Mỹ Việt Nam, song ngữ Việt - Anh (Vietnamese Feminist Poems), Nhà xuất Phụ nữ 2008 Rồi thơ Trần Đăng Khoa Từ góc sân nhà em (From a corner of my yard) Fred Marchant Nguyễn Bá Chung dịch, Lady Borton Trịnh Ngọc Thái hiệu đính, Nhà xuất Giáo dục 2006 Cùng thời gian này, ta thấy có nhiều chuyên gia Việt Nam học, dịch giả nhiều nước quan tâm sâu việc tìm hiểu văn học Việt Nam có thêm cơng trình dịch thuật, giới thiệu thành tựu văn học cổ điển đại Việt Nam, đất nước họ Ngoài dịch Bae Yong Soo, Ahn Kyong Hwan (Hàn Quốc), Xomon Dashtshevel (Mông Cổ), Norio Kato Kato Sakae, Kawagachi Kenichi, Iumi Takahashi (Nhật Bản), Pino Tagliazucchi (Ý), C.Lupeanu, H.Garbea (Rumani), Ivo Vaxilev (Czeck), Karin Liden (Thuỵ Điển), 698 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… nhà thơ, nhà văn Mỹ Trung tâm William Joiner lâu trở nên quen biết qua dịch giới thiệu tác phẩm Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương đến Hồ Chí Minh, từ Nguyễn Văn Bổng, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Lê Lựu đến Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Khắc Trường, Lê Minh Khuê, Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Bảo Ninh, Phan Thị Vàng Anh, ta thấy xuất tên tuổi mới, người bắt đầu say mê văn học Việt Nam cách đặc biệt: cô sinh viên Mỹ Martha Lackritz Thạch Thảo, 25 tuổi, tự bươn chải Hà Nội để thực tuyển tập 1000 ca dao Việt Nam để làm sách song ngữ Việt – Anh Trước đó, có người Mỹ khác Đó John Balaban, ông đến Việt Nam lần vào năm 1971 Việt Nam có chiến tranh để làm cơng việc bác sỹ, ông bắt đầu yêu mến Việt Nam Sau chiến tranh, ông trở lại Việt Nam, việc sưu tầm dân ca Nam Bộ dịch sang tiếng Anh 500 ) Một phụ nữ Mỹ khác, chị Rosemarry, sau lấy chồng người Việt, đổi họ Rosemarry Nguyễn, nói tiếng Việt người Hà Nội Từ người làm công việc thông dịch, chị trở thành dịch giả văn học đương đại, hoàn thành dịch tiểu thuyết Gia đình bé mọn Dạ Ngân Một người anh niên Mỹ gốc Do Thái Jason Pard Anh sinh năm 1971, tốt nghiệp Khoa Sử học, Trường Đại học Cornell (New York), Việt Nam năm, tiếp tục làm luận án Tiến sỹ văn học Việt Nam Hiện tại, anh sâu vào nghiên cứu truyện ngắn Việt Nam, bắt tay vào khai thác “mỏ vàng văn xuôi” Việt Nam Nhà thơ Pháp Jean Sary bỏ nhiều năm để học tiếng Việt đến độ cảm thụ tinh tế âm nhạc Việt Nam, để dịch lần thành công thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Pháp; hay nhà thơ Mỹ Paul Hoover, Giáo sư Khoa Sáng tác văn học Đại học California San Francisco coi Nguyễn Trãi nhà thơ tầm cỡ giới, phối hợp với nhà thơ Nguyễn Đỗ tuyển chọn dịch 150 thơ hay Nguyễn Trãi in sách Một tác phẩm có ý nghĩa thời đại Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm mau chóng thu hút quan tâm nhiều dịch giả, thời gian ngắn, tác phẩm dịch sang thứ tiếng khác nhau: dịch giả Ahn Koyng Hwan dịch sang tiếng Hàn, Lady Borton sang tiếng Anh, Phạm Viết Đào với hiệu đính nhuận sắc C.Lupeanu H.Garbea dịch sang tiếng Rumani Okada Tai dịch sang tiếng Nhật Trong năm gần đây, nhờ có đóng góp quảng bá sang nhiều ngôn ngữ nhiều dịch giả khác mà văn học Việt Nam bạn đọc nước dần biết đến rộng rãi liên tiếp đánh giá cao qua giải thưởng quốc tế Nhiều nhà văn Việt Nam bước sang thiên niên kỷ nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA write Award) Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp năm 2007 liên tiếp nhận giải thưởng văn chương Nonino Ý, huy chương Clevalier des art et des lettres Pháp, nữ nhà văn Lê Minh Khuê tháng năm 2008 nhận giải thưởng mang tên văn hào Hàn Quốc Bylong Ju Lee (giải thưởng đặt năm 2007, năm trao cho nhà văn 699 Hoàng Thuý Toàn nhất, Lê Minh Khuê người nhận giải thưởng cho tác phẩm Những sao, trái đất, dịng sơng (The Stars, the Earth, the River) Và nhà văn viết cho thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần nhận giải thưởng Peter Pan 2008 Thuỵ Điển cho tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ anh Để bổ sung cho tranh hoạt động dịch văn học Việt Nam phác trên, xin dừng lại, sâu chút chuyện dịch người dịch hai tác phẩm cụ thể, liệt lê qua khơng sâu phân tích: Đó việc dịch Truyện Kiều Nguyễn Du Nhật ký tù Hồ Chí Minh, hai tác phẩm tiêu biểu hai thời điểm khác lịch sử phát triển văn học Việt Nam, từ xa xưa đến đương đại Truyện Kiều Nguyễn Du đời từ cuối kỷ XVIII bắt đầu lưu truyền rộng rãi kể từ đầu kỷ XIX Từ nửa sau kỷ XIX, Truyện Kiều người nước quan tâm, cụ thể số trí thức Pháp giới thực dân Pháp đến Việt Nam Và năm 1884, Paris xuất dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp Đó Kim Vân Kiều tân truyện Abel des Michels (2 tập) Paris 1884 - 1885 (Ernest leroux) Tập I (290 trang) tập II (300 trang) Truyện Kiều in chữ quốc ngữ có kèm theo dịch tiếng Pháp Kể tập III (168 trang) in chữ Nơm Sách khổ 18 x 28cm, có 3252 câu - từ câu 1067 đến câu 1072 (dẫn theo Quan Văn Đường Thành Thái Bính Ngọ), Abel des Michels có câu mà lẽ phải có câu Bản dịch Abel des Michels có thích cơng phu (mặc dù cịn nhiều sai sót), có in kèm theo Nơm khảo đính nên có giá trị mặt lịch sử văn Abel des Michels tốt nghiệp bác sỹ y khoa từ 1857, hành nghề thời gian lại quay sang học chữ Hán, chữ Nôm, tiếng Việt để trở thành giáo sư dạy Việt ngữ trường Sinh ngữ Phương Đông Paris từ năm 1872 đến năm 1892 Cũng cuối kỷ XIX, năm 1897, Truyện Kiều người Pháp khác dịch, tóm tắt thành tiểu mục cho xuất Ơng Edmond Nordemann trước cử từ Pháp sang Việt Nam làm giáo sư dạy trường Thông ngôn (Collège des Interprètes) Trường đào tạo lớp người Việt học tiếng Pháp nước ta Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn v.v E.Nordemann tác giả Chrestomathie Annamite tiếng xuất năm 1898 mà năm 2006 cụ Nguyễn Bá Mão biên dịch thích bổ sung sách mang tên Quảng Tập Viêm văn (An Nam văn tập), Nhà xuất Hội Nhà văn Trung tâm Văn hố Ngơn ngữ Đơng Tây xuất Bản dịch - hay tóm tắt tiểu mục Truyện Kiều – E.Nordemann xuất Huế năm 1887 Trong Quảng Tập Viêm văn sau năm, phần Từ vựng tìm thấy giải thích từ: Kiều (nàng), Kiều (chuyện), Kim Vân Kiều, tên số nhân vật Truyện Kiều Trong phần giải thích từ Thuý Kiều chẳng hạn, tác giả cho biết: "Thuý Kiều (nàng) đàn bà Trung Hoa sống kỷ XVI công 700 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… nguyên Sự hy sinh gia đình, tài sống chìm nổi, khổ sở bà ca tụng truyện thơ An Nam bình dân Tác phẩm có tên Kim Vân Kiều tân chuyện, câu chuyện Kim, Vân, Kiều Chúng xuất bản chép lại chữ quốc ngữ, kèm theo đề cương phân tích dịch tiếng Pháp"2 Cịn có nhiều người Pháp khác tiếp tục quan tâm đến Truyện Kiều thêm không dịch khác họ sang tiếng Pháp Sự quan tâm thể giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam thuộc địa Pháp, lẫn giai đoạn sau này, Việt Nam giành độc lập Năm 1926 Hà Nội, Nhà in Lê Văn Tân ấn hành dịch René Crayssac Kim Van Kieu thơ tiếng Pháp 12 chân (Alexandrins - Vers de douze syllabes de douze pieds) Dịch giả phải làm việc bốn năm Cũng năm Paris, Nhà xuất Bossard, 140 Boulevard Sain - Germain, cho đời dịch L.Masse Kim, Van, Kieu Bản dịch gồm phần Personnages - nhân vật (19 nhân vật) phần Introduction lời dịch câu chuyện Tác phẩm chia thành phần với 17 mục, bỏ hẳn đoạn mở đầu (6 câu) đoạn kết (14 câu cuối) Thực ra, chuyển ngữ văn xuôi, không theo sát nguyên văn Đến năm 1944, Nhà xuất Alexandre de Rhodes Hà Nội lại dịch Kim Vân Kiều ghi tên tắt người dịch M.R Có thể dịch văn xi Marcel Robes vào năm 1941 chăng? Năm 1954 đời dịch Paul Schneider Đến năm 1961 tạp chí Europe số 78 Paris, bạn đọc tiếng Pháp lại làm quen với dịch Truyện Kiều Bản dịch hai nhà thơ đương đại Pháp Jacquen Gaucheron Pierre Gamara thực Ngoài người Pháp, suốt thời gian đến tận ngày nay, nhiều người Việt Nam miệt mài dày công dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp giới thiệu kiệt tác dân tộc ta với bạn đọc Pháp người sử dụng tiếng Pháp nói chung Trước hết phải kể đến Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936), người đào tạo tiếng Pháp Việt Nam qua trường Thông ngôn cuối kỷ XIX Ơng bắt đầu cơng việc dịch Truyện Kiều từ năm 1907 trải qua nhiều lần dịch dịch lại, đầu tiên, từ năm 1908 – 1910, ông công bố Truyện Kiều Notre Journal Notre revue, từ năm 1913 - 1917, liên tiếp Đông Dương tạp chí ơng cơng bố dịch thứ hai Từ năm 1933, sau nhiều năm dịch thành công số tác phẩm tiêu biểu văn học Pháp sang tiếng Việt, ông Vĩnh bắt tay vào dịch lần cuối Truyện Kiều Nguyễn Du sang tiếng Pháp, in nhiều kỳ tờ L'Annam Nouveau ông chủ trương đến năm 1942 – 1943, sau ông mất, dịch ông đầy đủ thành sách Nhà xuất Alexandre de Rhodes, 1942 (Tome I), 1943 (Tome II), kèm theo dịch có minh hoạ hoạ sỹ Mạnh Quỳnh Từ đến nay, dịch liên tiếp tái nhiều lần 701 Hoàng Thuý Toàn Vào năm 1915, Paris xuất dịch Truyện Kiều dịch giả có tên Thu Giang Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, bác sỹ Nguyễn Khắc Viện lúc Paris đề nghị luật sư Phan Nhuận, người dịch thành công Nhật ký tù Hồ Chí Minh sang tiếng Pháp, lần dịch Truyện Kiều Nguyễn Du sang tiếng Pháp Dịch giả Phan Nhuận hăng hái bắt tay vào công việc, ông kịp dịch chừng 100 câu thơ Truyện Kiều đột ngột qua đời vào tháng năm 1963 Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện buộc phải gánh tiếp công việc kết vào năm 1970 có thêm dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp Bản dịch có tên Nguyễn Du - Kiều Nguyễn Khắc Viện xuất Nhà xuất Văn học năm 1970, sau Nhà xuất Ngoại văn tái vào năm 1974 năm 1979 Từ đến nay, dịch cịn tái nhiều lần Những năm gần đây, xuất thêm hai dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp: năm 1994, Nhà xuất Khoa học Xã hội dịch Lê Cao Phan, năm 1999, Nhà xuất Văn học dịch Lưu Hồi Bản dịch cịn tái Nhà xuất Văn học năm 2003 Còn phải kể thêm, vào năm 1952, Paris, có xuất sách Thuy Kieou - voix nouvelle sur un thème éternel de sonffrance de Mercvre de France Nhưng dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp mà kịch nàng Thuý Kiều Cách lâu, nhà nghiên cứu, soạn giả Phạm Đan Quế, Truyện Kiều kỷ lục (Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội, 2005), tổng kết: "Phải giới truyện thơ hay tiểu thuyết dài thơ có nhiều dịch ngoại ngữ? Truyện Kiều dịch nhiều thứ tiếng nước ngồi, tiếng Hoa hay chữ Hán bản, tiếng Anh có dịch Truyện Kiều tiếng Pháp phong phú Hiện có tới 10 dịch khác tiếng Pháp, dịch toàn 3254 câu thơ văn xuôi thơ - thơ tự (En vers libres) thơ 12 chân (En Alexandrins) Trong 100 năm qua Truyện Kiều 10 lần dịch tiếng Pháp "3 Chúng xin phép bổ sung nhiều vào thống kê sơ nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế Riêng dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp, vừa điểm số khơng phải có 10, mà 15 Với dịch sang tiếng Anh, tiếng Hán, Truyện Kiều dịch sang thứ tiếng khoảng 10 Xin tạm liệt kê: Các dịch Truyện Kiều tiếng Anh với tên gọi khác nhau: The Kim Vân Kiều of Nguyễn Du, Thuý Kiều's Tale, Nguyễn Du Kiều Vietnamese - English v.v từ năm 1963 đến dịch giả Lê Xuân Thuỷ, Huỳnh Sanh Thông, Michael Counsell, Lê Cao Phan, Nguyễn Văn Qua, Vladislav Zukov, Charles Beroit - Lê Văn Nam, Fred Marchant, John Balaban, Lưu Hoài, Thuỳ Dương 702 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… Các dịch Truyện Kiều sang tiếng Hán: với Vương Kim diễn tự truyện Nguyễn Kiên, không rõ năm dịch, biết người chép Lê Dỗn Khơi (chép năm 1915), Kim Vân Kiều Hán tự lục bát ca Lê Dụ dịch năm 1946, Việt Nam ngữ đoạn trường tân tục xưng Kim Vân Kiều ca khúc dịch thành Hán tự cổ thi thất ngôn luật Từ Nguyên Mạc (ông tiến sỹ Từ Đạm (1862 - ?), cháu cử nhân Từ Tế, cháu Phó bảng Từ Thiệp, anh họ cử nhân Từ Bộ Tư) Từ Nguyên Mạc thi đậu năm 20 tuổi, làm Tri huyện, Tuần phủ Lạng Sơn Bản dịch Từ Nguyên Mạc chép tay dịch giả có bút tích đề tặng Trường Viễn Đơng Bác cổ tiếng Pháp (Hanoi le 20 September 1950) Bản Thuý Kiều Quốc âm dịch xuất Hán tự tú tài Lê Mạnh Điềm dịch theo thể thất ngôn cổ thi, sách không ghi thời gian dịch Ở miền Nam trước năm 1975 có hai dịch Truyện Kiều chữ Hán Kim Vân Kiều truyện bình giảng nhà giáo người Hoa Lý Văn Hùng (do Công ty ấn lốt Gia Hồ Chợ Lớn in vào năm 1955) Hán dịch Kim Vân Kiều Nam âm thi tập (Nam âm thi tập Hán Văn dịch bản, Hán - Việt văn đối chiếu) Đông y sỹ Trương Cam Vũ, in lần đầu vào năm 1961, Quảng Ích thư cục, số 225, Đại lộ Đồng Khánh – Chợ Lớn, Ấn quán Vỹ Hưng, số 14, đường Tân Hàng Chợ Lớn Năm 2004, Australia (41 Somerset Drine, North Sunshine Victoria), Cơng ty in ấn có tên Vạn Lương ấn hành Kim Vân Kiều Hán Việt truyện dịch giả Thái Hanh - Đông y sỹ Nguyễn Khắc Nhân, giới thiệu dịch Truyện Kiều Nguyễn Du sang tiếng Hán, thể thơ lục bát Việt Nam in hai thứ tiếng Việt - Hán Dịch giả Thái Hanh sinh năm 1920 Hà Nam, vào Nam sinh sống từ năm 1954 bỏ 10 năm để hoàn thành dịch Kim Vân Kiều Hán Việt truyện Thái Hanh nhận giải văn chương Thủ Hiến Victoria Úc góp phần đóng góp vào tài ngun đa văn hố Australia cuối năm 2003 Cùng thời gian này, năm 2003, Nhà xuất Thế giới ấn hành Kim Vân Kiều truyện dịch Truyện Kiều sang tiếng Hán La Trường Sơn, lời giới thiệu GS Nguyễn Khắc Phi lời mở đầu tác giả GS Phạm Tú Châu dịch tiếng Việt La Trường Sơn (1938 - 2003) cịn có tên La Cảnh Chiếu, ngun qn Đơng Hồn, Quảng Đơng, Trung Quốc, sinh thành phố Huế Việt Nam Ngay từ nhỏ, ông làm nhiều nghề để kiếm sống, sớm yêu văn thơ, làm thơ dịch thơ văn Trung Quốc đại, đăng báo chí Năm 1954, ơng vượt tuyến miền Bắc tháng 10 năm 1955 trở Trung Quốc Trải qua nhiều năm dạy học, ông chuyển công tác Học viện Giáo dục tỉnh Quảng Tây Trước nghỉ hưu năm, năm 1992, ông chuyển sang chuyên nghiên cứu văn học Việt Nam, trở thành chun gia Việt Nam học có uy tín, ơng dịch thơ Nôm Hồ Xuân Hương sang tiếng Hán hoàn thành dịch Truyện Kiều Nguyễn Du, Nhà xuất Thế giới xuất bản dịch ơng Ngồi dịch kỷ lục sang tiếng Pháp, Anh, Hán chúng tơi trình bày trên, Truyện Kiều Nguyễn Du dịch sang tiếng Nhật nhiều lần: 703 Hoàng Thuý Toàn dịch Kim Vân Kiều Yonosuke Taiceuchi (1922 - 1999) năm 1975, Kim Vân Kiều Shin Đen Yonosuke Takeuchi năm 1985, Kim Vân Kiều Tokio Akiyama (1917 - 1999) năm 1996 Ba dịch dịch trực tiếp từ Nôm Thông qua dịch tiếng Pháp Truyện Kiều Kyoshi Kamatshu (1900 - 1962) dịch tiếng Nhật, xuất năm 1941, 1949 qua dịch tiếng Anh Xuân Thuỷ, Sergi Sato Yoshiko Kuroda dịch Truyện Kiều sang tiếng Nhật xuất năm 2005 Ở Ba Lan, Truyện Kiều dịch giới thiệu lần: năm 1965, Varsava ấn hành trích dịch kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du tháng 3/1975 lại ấn hành dịch Truyện Kiều văn xuôi Roman Konietxki dựa theo dịch tiếng Pháp Ở Czeck, Truyện Kiều hai lần dịch xuất bản: dịch Gustav Franck có minh hoạ Milatxla Torup xuất Praha năm 1957 dịch văn xuôi Antosin Hoocxki, Tám "Tủ sách hay nên đọc", Nhà xuất Poroc, Praha, 1965 Cho đến nay, Truyện Kiều dịch sang nhiều ngôn ngữ, sách nhiều nước: Đức có dịch Phăngxơ Phabơ Irêne Phabơ, Berlin, 1964; Hàn Quốc có dịch Kyong Hwan Ahn, 2004; Hungari có dịch Trương Đăng Dung Tandore Doduê, Nhà xuất Châu Âu, Budapest, 1984; Nga có dịch Arkađi Steinberg; N.Nikulin tuyển chọn, dịch nghĩa giới thiệu mở đầu, N.Nikulin B.Riftin thích, in tập Sống chung với Văn chiêu hồn Thác lời người trai phường nón 16 thơ chữ Hán, Nhà xuất Văn học, Moskva, 1965; Tây Ban Nha có dịch Mignel, Chủ tịch Viện Văn hoá Tây Ban Nha - Việt Nam, kỷ yếu Anoversarions Culturoles Nguyễn Du, 11 1965 dịch Kiều Nguyễn Du Filiz Pita Rodriguez (1909 - 1992) Mạnh Tứ (sinh năm 1925), Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, 2003; Xiri có dịch Abdul Mouine Mallouky (sinh năm 1906 - ?), tạp chí Văn học Xiri, Đamatx, 1977 Sau Truyện Kiều Nguyễn Du, Nhật ký tù Hồ Chí Minh coi kỷ lục tác phẩm văn học nhiều lần dịch sang thứ tiếng giới Tính từ tháng năm 1960, dịch tiếng Việt tập thơ Nhật ký tù Hồ Chí Minh xuất thành sách nay, tác phẩm dịch thêm 20 thứ tiếng xuất thành sách 30 nước khác khắp châu lục4 Bản dịch tiếng Việt in in lại nhiều lần, lần in lại, dịch sửa chữa nhuận sắc nhiều hay bổ sung thêm dịch Khi dịch tiếng Việt Nhật ký tù in thành sách Việt Nam vào tháng năm 1960 gần đồng thời vào tháng năm đó, dịch tiếng Nga tác phẩm xuất Moskva, Liên Xô Người dịch nhà thơ Nga P.G Antôkolxki (1896 - 1978), trước hai năm, năm 1958, nhà thơ vừa sang thăm 704 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… Việt Nam hân hạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Nhật ký tù, tiếp chuyện buổi Dựa vào dịch nghĩa hai nhà phiên dịch, người Nga E.Fedortxev người Việt Nguyễn Tiến Thông, nhà thơ lão thành P G Antokơlxki khẩn trương hồn thành dịch thơ Nga, kịp sách chào mừng ngày quốc khánh lần thứ 15 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ Bản dịch P G Antokơlxki hai lần in lại Việt Nam, Nhà xuất Ngoại văn 1975 1985, bổ sung thêm dịch trực tiếp từ Hán văn nhà thơ - dịch giả Hán học Nga A.M Resits, sau cơng bố nhiều lần báo chí Liên Xơ tuyển tập Hồ Chí Minh (Nhà xuất Tiến bộ, Moskva, 1979) Hồ Chí Minh, thơ văn xuôi tuyển chọn (Nhà xuất Văn học, Moskva, 1985) Dựa vào dịch tiếng Nga, Nhật ký tù sớm dịch sang số tiếng dân tộc Liên Xô (trước đây) Tiếp theo dịch tiếng Nga, Nhật ký tù sớm dịch tiếng Anh tiếng Pháp Chỉ hai năm sau, năm 1962, Nhà xuất Ngoại văn ta công bố dịch tiếng Anh Aileen Palmer (1915 - 1988), nhà văn nữ, nữ trí thức cách mạng Australia, năm sau, 1963, dịch tiếng Pháp Phan Nhuận (1909 - 1963), luật sư, Việt kiều yêu nước sống Paris Bản dịch tiếng Pháp Phan Nhuận đồng thời Nhà xuất Pierre Seghers Paris xuất năm Dựa vào dịch tiếng Anh Aileen Palmer, Nhật ký tù liền tiến sỹ ngôn ngữ Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân gian Lào Thoong Chăm Onmanixỏn dịch sang tiếng Lào, nhà văn Mianma Waung Swaan dịch sang tiếng Mianma Bản dịch tiếng Anh Aileen Palmer Nhà xuất Mỹ Bantam Book xuất New York năm 1971 với số lượng lớn, phát hành rộng rãi Mỹ Canada Dựa vào dịch tiếng Pháp Phan Nhuận, nhiều người nước lấy làm dịch Nhật ký tù sang tiếng nước mình, ơng Namsrai, nhà ngoại giao Mơng Cổ công tác Đại sứ quán Mông Cổ Paris, dịch tập thơ sang tiếng Mông Cổ vào đầu năm 60 kỷ trước Bản dịch tiếng Pháp Phan Nhuận từ tái nhiều lần, năm 2007 vừa qua, Nhà xuất Thế giới phát hành in lần thứ 12 Ngoài dịch tiếng Anh Aileen Palmer, cịn có dịch tiếng Anh khác số dịch giả khác Bản dịch Prison Diary Đặng Thế Bính (1923 - 2001), Nhà xuất Ngoại văn, 1985 - tái lần thứ 12, Nhà xuất Thế giới, 2006), dịch Prison Diary dịch giả Jenkins Christopher, Trần Khanh Tuyết Huỳnh Sanh Thông in chung với Prison notes Phan Bội Châu, ông David G.Marr (Volume Southeast Asia Translation Series) đứng tên, Ohio University Press, Athens, Ohio, 1978 Vào năm 80 (thế kỷ trước), nhà thơ, dịch giả, bút tiểu luận phê bình văn học Mỹ tiếng Kennesth Rexroth (1905 1982) bắt tay vào dịch để lại 10 dịch thơ Nhật ký tù Hồ Chí Minh Gần nhất, người Mỹ khác, ông Steve Bradbury, 705 Hoàng Thuý Toàn GS TS Trường Đại học Hawaii, Manoa, dạy Trung tâm Đại học Tổng hợp Dân tộc Đài Loan, nhà dịch thuật Hán văn, công bố dịch tập thơ Nhật ký tù Hồ Chí Minh sang tiếng Anh (do Tinfish Press ấn hành ngày 20 tháng giêng 2004) Nhật ký tù Hồ Chí Minh dịch khơng phải lần nhiều nước khác Ở Tiệp Khắc trước chẳng hạn: từ năm 1960 - 1961 có dịch Dương Tất Từ Jan Noha sang tiếng Czeck công bố báo Tvorba (Sáng tạo), Kvery (Những hoa), Rude pravo (Quyền lợi đỏ), dịch Antonim Kolek (Nhà xuất Miền Trung Tiệp Khắc Nhà sách Praha, 1973), dịch Ivo Vaxiliep Vlađimia Corsak (Nhà xuất Kzasne Literatury, Praha, 1985) dịch tiếng Slovakia Jan Mucka in Koneny bambus neunvira (Cây tre bị thương khơng chết), Bratislava, 1973 Ở Mơng Cổ, ngồi dịch dựa vào tiếng Pháp Namsarai, Ulan Bato, 1962, cịn có dịch trực tiếp từ tiếng Hán tham khảo tiếng Việt S.Dashtshevel, Ulan Bato, 1995 S.Dashtshevel Tx Bararagtsaa, Ulan Bato, 2000 Hay Lào: sau dịch Thoong Chăm Onmanixỏn dịch nhà thơ Xổm xỉ Đexakhamphu, Hội Hữu nghị Lào - Việt, 1985, Cục Xuất phát hành Lào, 1990 Nhà xuất Chính trị Quốc gia (Hà Nội) Phát hành Lào, 1998 Bản dịch Nhật ký tù sang tiếng Nhật phổ biến rộng rãi giai đoạn cao trào ủng hộ Việt Nam chiến đấu chống xâm lược Mỹ: dịch Akiyoshi Kikuo Gokuchu Nikki (Nhật ký tù), Nhà xuất Ziznka 1969, Ho Chi Minh no shi to niki (Thow vaf Nhật ký tù), Nhà xuất Asahi Shlimbun, Tokyo, 1970 Vào năm 2003, báo chí ta thông báo rộng rãi dịch sang tiếng Hàn Ahn Kyong Hwan, Nhà xuất Jo Myco Minhnasa, Soeul 2003 Trước đó, Hàn Quốc có dịch trực tiếp Nhật ký tù từ nguyên Hán văn sang tiếng Hàn Kim Sang II, Nhà xuất "Suy nghĩ tình yêu", Dongkuk, 2000 Các nẻo đường mà dịch giả nhiều nước khắp hành tinh tìm đến với tác phẩm Nhật ký tù Hồ Chí Minh thật muôn màu muôn vẻ Chẳng hạn việc hai ông bà Erchard Helga Sherner thực dịch Nhật ký tù sang tiếng Đức Hai ông bà chuyên gia Hán học, sống làm việc Trung Quốc, có dịp thăm miền Nam Trung Quốc biết câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh bị quân Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch bắt bớ, giam cầm năm 1942 - 1943 Năm 1961, tình cờ đọc thơ trích Nhật ký tù Hồ Chí Minh đăng tạp chí Thi ca (Bắc Kinh) Nghe gà gáy, Không ngủ được, Cảm tưởng đọc "Thiên gia thi" Mới tù, tập leo núi lời giới thiệu hoàn cảnh đời thơ, ông bà Sherner nảy ý định dịch thơ Hồ Chí Minh Ơng bà dịch thơ đưa vào tập Thơ Hồ Chí Minh, Nhà xuất "Cuộc sống mới" Berlin ấn hành năm 1970 Từ đó, ơng bà Sherner tâm dịch tồn tập Nhật ký tù sở nguyên tiếng Hán Nhà xuất Nhân dân Bắc Kinh ấn hành năm 1960, có tham khảo tiếng Pháp 706 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… Nhà xuất Ngoại văn Hà Nội ấn hành năm 1971, tiếng Việt (kèm theo tiếng Hán Nhà xuất Văn hoá, Hà Nội, 1960) Bản dịch ông bà Sherner Nhà xuất Volt Welt, Berlin xuất năm 1976 Người dịch Nhật ký tù sang tiếng Hung lại nhà thơ tiếng Weores Sandor (1913 - 1989) Weores Sandor nhiều lần ứng cử giải Nobel, cuối đời chí sau ông năm 1989, tài sáng tạo ông đánh giá đầy đủ Vào năm 60 kỷ trước, cao trào ủng hộ Việt Nam chiến đấu, Giám đốc Nhà xuất Châu Âu Hungari Đamokot Yanos thực chương trình lớn, dịch giới thiệu văn học Việt Nam, từ Truyện Kiều, thơ Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, đến tác giả đương đại Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Trần Đăng Khoa Ông Giám đốc Nhà xuất Châu Âu mời Weores Sandor dịch tác phẩm Nhật ký tù Hồ Chí Minh Trong lúc sáng tác bị hạn chế xuất bản, nhà thơ nhận đơn đặt hàng dành tồn tâm huyết cho việc hồn thành dịch Bản dịch ông ấn hành cách trang trọng bạn đọc hoan nghênh, trở thành kiện văn hoá lớn Hungari lúc Tiếp đến nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez Ngay chuyến thăm Việt Nam vào đầu năm 1960, nhà thơ lớn Cuba Feliz Pita Rodriguez (1909 - 1992) gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, ơng có cảm hứng sáng tác nhiều tác phẩm Người Những thơ ông sáng tác Người trở nên tiếng, đơng đảo bạn đọc ghi nhớ: Hồ Chí Minh - tên Người niềm thơ (Hoàng Hiệp dịch tiếng Việt) hay sau thơ Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ (Xuân Diệu dịch) Và sau lần gặp ấy, nhà thơ Cuba bắt tay vào dịch tập thơ Nhật ký tù Người Nhà thơ dựa vào dịch tiếng Pháp Phan Nhuận vừa Nhà xuất Ngoại văn xuất (1963) Nhưng ông đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam cử cho chuyên gia Hán học giúp ơng để ơng hiểu sâu thật xác ngun Hồ Chủ tịch Khơng khác nhà thơ nhà Hán học tiếng Nam Trân tình nguyện cộng tác với Rodriguez Suốt tuần lễ, hai nhà thơ Cuba Việt Nam tịt phòng khách sạn Thống Nhất (nay khách sạn Sofitel) miệt mài làm việc Bản dịch Rodriguez hồn thành sau ơng trở Cuba thời gian năm 1969 xuất bản, in lại phổ biến Chilê nước châu Mỹ Latinh năm 2004, vừa đây, năm 2006, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội lại in lại Người dịch Nhật ký tù Hồ Chí Minh sang tiếng Rumani lại nhà ngoại giao nghỉ hưu, Constantin Lupeanu Ông nguyên Đại sứ nhiều năm công tác Việt Nam Trong năm công tác đây, ông đặc biệt thể nhiệt tình, nổ hoạt động khơng mệt mỏi việc tìm biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị nhiều mặt đạt nhiều thành cơng, 707 Hồng Th Tồn đặc biệt lĩnh vực văn hố - thơng tin, giao lưu văn học - nghệ thuật Giỏi tiếng Việt, có nhiều mối quan hệ thân tình với nhà văn, nhà thơ Việt Nam, yêu văn thơ Việt Nam, ông sớm bắt tay vào công việc nghiên cứu dịch văn học Việt Nam Ơng dịch thành cơng thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Rumani Và cuối ông hoàn thành dịch Nhật ký tù năm 2005, dịch xuất đất nước ông Trong hội thảo Nhật ký tù tổ chức Bucarest thủ đô Rumani, dịch C.Lupeanu đánh giá cao, bạn đọc Rumani nồng nhiệt đón nhận Cịn nói nhiều người dịch đáng kính khác, dịch giả Nhật ký tù sang tiếng Italia, nữ nhà văn, học giả, nhà hoạt động phong trào phụ nữ cánh tả Italia tiếng Joyee Lussu (1912 - 1998); dịch giả dịch Nhật ký tù sang tiếng Đan Mạch Vaga Sodergaard, năm 85 tuổi minh mẫn, hứng thú nhắc đến ngày dịch tác phẩm vào năm 1969 - 1970, ngày tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời Hay nhà thơ chiến sỹ Hy Lạp Yannis Ritsos (1909 - 1990) Nhìn lại đơi nét nêu công việc dịch văn học Việt Nam năm gần đây, kết hợp với tranh dịch văn học Việt Nam nói chung mà trước chúng tơi có dịp đưa thơng tin tham luận Cuộc gặp gỡ Quốc tế lần thứ người dịch văn học Việt Nam tổ chức vào tháng 12 năm 20025 đôi nét dừng lại kỹ chút chuyện dịch hai tác phẩm tiêu biểu hai thời điểm lịch sử phát triển văn học Việt Nam: Truyện Kiều Nguyễn Du Nhật ký tù Hồ Chí Minh, đến hy vọng người rút kết luận cần thiết Trước hết, qua đây, khẳng định điều là: Văn học Việt Nam ta có nhiều thành tựu đáng kể, đáng giới thiệu với bạn bè giới thực tế bạn bè giới bắt đầu nhận điều Nhiều bạn bè khắp nơi quan tâm nhận mà đóng góp cơng sức nghiên cứu, dịch giới thiệu thành tựu văn học Việt Nam Ngay thân nhiều người ý thức rõ ràng việc tự thân cần phải quảng bá, giới thiệu thành tựu văn học nước nhà, thành tựu chung người Điều kiện chín muồi để đẩy mạnh công việc dịch văn học Việt Nam giới thiệu ngày nhiều thành tựu văn học ta cho bạn bè giới, góp phần làm giàu thêm cho kho tàng văn hoá nhân loại Có điều, để tiến hành cơng việc rõ ràng việc phải bàn cụ thể đến lúc việc làm đa phần tự phát trạng mà cần có chủ trương rộng lớn có đầu tư xứng đáng Thực ra, người nhắc lại ý kiến khơng chun gia có uy tín phát biểu nhiều lần công khai, đưa biện pháp cụ thể, giới thiệu kinh nghiệm khắp nơi người ta làm 708 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… Xin nhắc lại hai báo đăng trang Văn nghệ cách gần năm6 Giáo sư – dịch giả, chuyên gia ngữ văn Huy Liên Những điều kiện tiên để đưa văn chương Việt Nam giới tóm tắt hai điểm: 1) Có kinh phí nguồn tài trợ lớn dành cho dịch thuật giới thiệu văn chương Việt Nam 2) Có đội ngũ chuyên gia giỏi ngôn ngữ văn hố Việt Nam ngơn ngữ văn hố giới (trong xu tồn cầu hố kinh tế – văn hố, khơng thể giao tiếp với thiên hạ không hiểu người ta đến trình độ định) Về kinh tế, Huy Liên cho tính cụ thể: Muốn có dịch tác phẩm khoảng 300 trang sang tiếng Anh kinh phí cho người dịch tối thiểu phải bỏ 20.000.000đ Và muốn dịch bạn đọc nước ngồi đón nhận phải có bàn tay chun gia ngữ văn – nhà văn Đó kinh nghiệm từ thành công dịch tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh nhà văn Úc Frank Palmos thực hiện, từ việc làm Nhà xuất Curbstone nhà văn Mỹ Waynle Kerin… Trong Rumani 200.000 EURO cho xuất văn chương, nhà văn – dịch giả Phạm Viết Đào nêu kinh nghiệm Rumani Hội Nhà văn Rumani khởi xướng nhiều dự án văn chương nhằm tơn vinh văn hố đọc, tơn vinh giới cầm bút tạo điều kiện cho nhà văn Rumani có điều kiện giao lưu với giới bên ngồi, đồng thời nhằm quảng bá hình ảnh Rumani với giới Việc Hội Nhà văn Việt Nam có sáng kiến tổ chức gặp gỡ quốc tế người dịch văn học Việt Nam vào năm 2002, nhiều có ích Từ đến năm Tại không rút kinh nghiệm từ hoạt động hữu ích mà tiếp tục tổ chức hoạt động tương tự, để tác động đến việc tập hợp động viên đội ngũ người dịch văn học Việt Nam khắp nơi, với hoạt động khoa học hội thảo quốc tế Việt Nam học này, góp phần đẩy mạnh cơng việc quảng bá thành tựu văn học chúng ta, hình ảnh chung đất nước Việt Nam ta? CHÚ THÍCH Đến với bạn bè: Kỷ yếu gặp gỡ quốc tế lần thứ người dịch văn học Việt Nam, Hà Nội, 2002 (18 - 21/12/2002), Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam, 2003 E Nordemann, Quảng Tập Viêm văn, NXB Hội Nhà văn – Trung tâm Văn hố, Ngơn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2006, tr 362 Phạm Đan Quế, “Truyện Kiều” kỷ lục, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2005, tr.41 Xem thống kê, Thư mục dịch “Nhật ký tù” dịch xuất nước, trong: Thuý Toàn, Những người dịch đôi điều quanh chuyện dịch “Nhật ký tù”, NXB Nghệ An, 2007, tr 371 – 374, và, Th Tồn, Đi tìm tác giả dịch “Nhật ký tù” sang tiếng Anh, Văn nghệ công an, số 80 (180),19/5/2008 709 Hoàng Thuý Toàn Đến với bạn bè: Kỷ yếu gặp gỡ quốc tế lần thứ người dịch văn học Việt Nam, tlđd, tr 17 – 34 Văn nghệ, số 40, 7/10/2006, tr 13 710 ... sang thăm 704 DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI DỊCH TRUYỆN KIỀU… Việt Nam hân hạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Nhật ký tù, tiếp chuyện buổi Dựa vào dịch nghĩa hai nhà phiên dịch, người Nga E.Fedortxev... 1977 Sau Truyện Kiều Nguyễn Du, Nhật ký tù Hồ Chí Minh coi kỷ lục tác phẩm văn học nhiều lần dịch sang thứ tiếng giới Tính từ tháng năm 1960, dịch tiếng Việt tập thơ Nhật ký tù Hồ Chí Minh xuất... động dịch văn học Việt Nam phác trên, xin dừng lại, sâu chút chuyện dịch người dịch hai tác phẩm cụ thể, liệt lê qua khơng sâu phân tích: Đó việc dịch Truyện Kiều Nguyễn Du Nhật ký tù Hồ Chí Minh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch văn học việt nam những người dịch truyện kiều nguyễn du và những người dịch nhật ký trong tù hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan