0

Kỹ năng thuyết trình TRANG CHIẾU

27 933 4
  • Kỹ năng thuyết trình TRANG CHIẾU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 14:04

Nối vào máy tính trước khi khởi động máy Kiểm tra dây dẫn và độ nét, hình ảnh trước Đứng phía sau hoặc bên cạnh máy chiếu Bấm chuột hoặc phím bất kỳ để chuyển trang Dùng điều khiển từ xa - 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình TRANG CHIẾU, Kỹ năng thuyết trình TRANG CHIẾU

Hình ảnh liên quan

'Ê `3 Hiệu quả của sử dụng hình ảnh - Kỹ năng thuyết trình TRANG CHIẾU

3.

Hiệu quả của sử dụng hình ảnh Xem tại trang 5 của tài liệu.