0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

29 391 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:20

THC TRNG K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY THANH H 2.1. Đặc điểm, phân loại, và quản lý NVL may tại Công ty 2.1.1. Đặc điểm NVL tại Công ty Công ty Thanh - Cục Hậu cần là một doanh nghiệp có ngành may chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. sản phẩm đầu ra của Công ty chủ yếu là mặt hàng quân trang nh quần áo, chăn Do vậy vật liệu dùng để sản xuất các mặt hàng trên cũng đa dạng nh vải chéo, vải thô, cúc, chỉ Mỗi loại NVL đều có đặc điểm riêng nên việc bảo quản và l u kho đều khác nhau. 2.1.2. Phân loại NVL tại Công ty Nguyên, vật liệu chính bao gồm các loại vải chéo, vải thô. Về mặt chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí NVL, thờng đợc đóng thành từng kiện trong quá trình vận chuyển và bảo quản ở những kho có mái che. * Nguyên, vật liệu phụ: Là những loại vật liệu không cấu thành thực thể của sản phẩm nhng lại có tác dụng nhất định và cần thiết cho quá trình sản xuất bao gồm cúc, chỉ, nhãn, mác * Ngoài ra còn có một số loại vật liệu gián tiếp không thể thiếu đợc cho quá trình sản xuất nh bao bì và các loại phụ liệu khác. * Phế liệu đợc thu hồi từ sản xuất nh vải cắt thừa, vải hỏng, vải kém phẩm chất và Các loại phế liệu này sử dụng và xuất bán để tái sản xuất , và dùng vệ sinh máy. 2.1.3. Công tác quản lý NVL tại Công ty Do đặc điểm khác biệt cụ thể của Công ty, từng loại NVL nh đã nói ở trên, Công tykế hoạch thu mua NVL một cách hợp lý để dự trữ cho sản xuất và vừa để hạn chế ứ đọng vốn, giảm tiền vay Ngân hàng. Công tác quản lý NVL đợc Công ty đặt ra là: Phải bảo quản tốt và sử dụng tiết kiệm hiệu quả tối đa đặc biệt là NVL chính. Hiểu rõ đợc điều này Công ty đã tổ chức hệ thống kho tàng để lu giữ NVL đợc tốt hơn, gần các phân xởng sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi việc vận chuyển, cung ứng vật liệu cho sản xuất một cách tiện lợi và nhanh nhất. Hệ thống kho đợc trang bị khá đẩy đủ các phơng tiện cân, đong, đo, đếm để tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát. Công ty đã tổ chức quy hoạch thành hệ thống kho: Kho 1. Kho chứa vải (VLC) đo đồng chí phụ trách Kho 2. Kho chứa các phụ liệu do đồng chí Hồng phụ trách Kho 3. Kho chứa các phế liệu thu hồi, thiết bị máy móc dùng trong việc thay thế do đồng chí Hồng phụ trách 2.2.Tính giá NVL tại Công ty Nguyên, vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên sản phẩm giá trị NVL chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 70%) giá thành của sản phẩm vì vậy, việc tính giá NVL một cách hợp lý, chính xác có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu sử dụng hiệu quả NVL, làm hạ giá thành, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh , nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp, việc tính giá vật liệu là dùng tiền đề biểu hiện giá trị của chúng. Muốn việc tính toán đợc chính xác thì mỗi một doanh nghiệp phải tìm cho mình một cách tính toán hợp lý nhất, hiện nay ở Công ty Thanh Hà, để phản ánh đúng giá trị NVL may kế toán của Công ty đã sử dụng phơng pháp tính giá thực tế đối với NVL nhập kho và áp dụng phơng pháp nhập trớc, xuất trớc. 2.2.1. Tính giá NVL nhập kho Nguyên, vật liệu may của Công ty Thanh chủ yếu là nhập hàng nội bộ từ Công ty 20 Bộ Quốc Phòng (Nhập xuất nội bộ) vì vậy giá vật liệu nhập kho đ- ợc tính: Giá thực tế NVL nhập kho = Giá mua ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua phát sinh Trong đó: Giá mua ghi trên hoá đơn là giá cha có thuế GTGT (do Công ty tính thuế theo phơng pháp khấu trừ) - Chi phí thu mua phát sinh bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2.2.2.Tính giá NVL xuất kho. NVL xuất chủ yếu sử dụng để sản xuất sản phẩm của Công ty. Việc xuất bán ra ngoài và cho vay là rất hạn hữu và hầu nh ít xảy ra. NVL bán ra ngoài chủ yếu là phế liệu thu hồi bán cho các Xí nghiệp cơ khí để dùng vào việc vệ sinh máy. để phản ánh giá vật liệu may xuất, nhập kho đợc chính xác. Công ty đã sử dụng phơng pháp nhập trớc, xuất trớc đây là phơng pháp đơn giản, dễ làm, dễ hiểu. Công ty áp dụng phơng pháp này là do NVL may chủ yếu là nhập xuất nội bộ. Công ty vẫn đang áp dụng kế toán ghi thủ công. Hằng ngày khi nhận đợc các chứng từ xuất kho kế toán ghi vào sổ chi tiết của từng loại vật liệu may xuất vào bảng phân bổ số 2 và bảng số 3 2.3.Chng t v kờs toỏn chi tiờts nguyờn vt liu ti cụng ty Một trong những yêu cầu của công tác hạch toán NVL là phải theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL theo từng loại cả về số lợng và giá trị của chúng. Nhằm mục đích sử dụng quản lý tốt. Để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm, hoàn thành kế hoạch mà Cục Hậu cần đã giao cho Công ty. Nguyên, vật liệu của Công ty do nhập, xuất nội bộ (Bộ Quốc phòng xuất xuống) nên nó không bị biến động lớn, chủng loại vật liệu cũng không nhiều, kho bãi chứa đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu lu giữ. Công ty đã sử dụng phơng pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết NVL. Phơng pháp này đảm bảo, đơn giản, dễ làm, dễ đối chiếu Theo phơng pháp này kế toán NVL dựa trên những chứng từ nhập, xuất NVL để ghi số lợng và tính ra giá trị của số NVL nhập, xuất vào thẻ, kế toán tiến hành đối chiếu số liệu trên Thẻ kế toán chi tiết vật liệu với thẻ kho tơng ứng do thủ kho chuyển đến. Số liệu từ thẻ "kế toán chi tiết vật liệu kế toán ghi vào Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật liệu theo từng danh điểm, từng loại để đối chiếu với kế toán tổng hợp nhập, xuất vật liệu. *Nghiệp vụ nhập kho NVL Khi nhận đợc hoá đơn GTGT của Công ty 20 Bộ Quốc phòng gửi đến, phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất tiến hành kiểm tra đối chiếu với các bản hợp đồng. Khi hàng đợc chuyển về Công ty cán bộ phòng Kế hoạch -Tổ chức sản xuất kết hợp với thủ kho tiến hành đánh giá kiểm tra về số lợng, quy cách, chất lợng của NVL rồi lập biên bản kiểm nghiệm vật t. Nếu NVL đạt yêu cầu thì tiến hành nhập kho theo số thực nhập. Phiếu nhập kho đợc lập thành 3 liên: Liên 1. Lu cuống phiếu giữ lại ở phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất. Liên 2. Giao cho ngời giao hàng để làm thủ tục thanh toán. Liên 3. Giao cho thủ kho để vào thẻ kho. Thủ kho kiểm nhận hàng, ký vào phiếu nhập sau đó vào thẻ kho và hàng tuần chuyển về cho kế toán NVL để làm cơ sở ghi vào sổ chi tiết vật liệu. Giá NVL đợc ghi theo giá thực tế. Chứng từ nhập NVL đợc lu trữ và bảo quản tại phòng kế toán của Công ty. BiÓu ®å 2.1a Hoá đơn Giá trị gia tăng Mẫu số: 01 GTKT 3LL Liên 2 giao khách hàng LQ/2005B Ngày 2 tháng 4 năm 2006 0094786 Đơn vị bán hàng: Công ty 20 Bộ Quốc phòng Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót Phơng Liệt - Thanh Xuân - Nội MST: 0100109339 - 1 Điện thoại: Họ tên ngời mua hàng: Anh Thuyên Tên đơn vị: Công ty Thanh - Cục Hậu cần Địa chỉ: H2 Phơng Mai - Đống Đa Nội Mã số thuế: 0100837666 1 Hình thức thanh toán: CK ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1x 2 1 Vải phin rêu m 59.824,6 14.490 866.858.454 Cộng tiền hàng 866.858.454 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 86.685.846 Tổng cộng tiền thanh toán 953.544.300 Số tiền viết bằng chữ : Chín trăm năm mơi ba triệu, năm trăm bốn mơi bốn nghìn, ba trăm đồng. Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biểu đồ 2.1b Hoá đơn Giá trị gia tăng Mẫu số: 01 GTKT 3LL Liên 2 giao khách hàng LQ/2005B Ngày 2 tháng 4 năm 2006 0094797 Đơn vị bán hàng: Công ty may 20 - Bộ Quốc phòng Địa chỉ: 35 - Phan Đình Giót - Phơng Liệt - Thanh Xuân - HN MST: 0100109339 - 1 Điện thoại: Họ tên ngời mua : Anh Thuyên Tên đơn vị: Công ty Thanh - Cục Hậu cần Địa chỉ: H2 - Phơng Mai - Đống Đa - Nội Mã số thuế: 0100837666 - 1 Hình thức thanh toán: CK STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1x 2 1 Chỉ Tiger rêu m 650.000 4 2.600.000 2 Cúc nhựa 15li cái 31.650 130 4.114.500 3 Nhãn mác Cty cái 10.500 160 1.680.000 Tổng cộng số tiền 8.394.500 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT 839.450 Tổng cộng tiền thanh toán 9.233.950 Số tiền viết bằng chữ : Chín triệu, hai trăm ba mơi ba nghìn, chín trăm năm mơi đồng. Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Khi hàng đợc chuyển đến kho, cán bộ tiếp liệu phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất kết hợp với thủ kho rồi tiến hành đánh giá kiểm tra về mặt số lợng, chất lợng, quy cách vật t, lập biên bản kiểm nghiệm vật t. Nếu thấy vật t đạt yêu cầu thì tiến hành thủ tục nhập kho theo số thực nhập. Biểu đồ 2.2 Biên bản kiểm nghiệm vật t Công ty Thanh Tháng 02/04/2006 MS : 05 - VT H 2 - Phơng Mai Đơn vị Công ty Thanh Căn cứ hoá đơn số : 63293 ngày 02 tháng 04 năm 2006 Ban kiểm nghiệm vật t bao gồm Phó phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất - Trởng ban Nhân viên KCS - Uỷ viên Thủ kho - Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại vật t sau Danh điểm vật t Tên, nhãn hiệu vật t Đơn vị tính Phơng thức kiểm nghiệm Số lợng cho chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Số lợng thực tế kiểm nghiệm Số lợng đúng quy cách Số lợng không đúng quy cách 1 Vải phin rêu m Toàn bộ 59824,6 59824,6 59824,6 0 Kết luận của ban kiểm nghiệm vật t: Đạt tiêu chuẩn nhập kho Trởng ban Uỷ viên Uỷ viên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trên cơ sở Hoá đơn GTGT và Biên bản kiểm nghiệm vật t. Tiến hành lập phiếu nhập kho. Biểu đồ 2.3 Công ty Thanh Phiếu nhập kho Mẫu số: 02 - VT H2 - Phơng Mai Ngày 03 tháng 4năm 2006 Số: 56 Theo QĐ: 1141 TC/QĐ/CĐKT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 Của Bộ Tài chính - Họ tên ngời giao hàng: Đ/c Thanh - Địa chỉ: Công ty May 20 - 36 Phan Đình Giót TT Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật t Mã số Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập 1 Vải phin rêu m 59.824,6 59.824,6 14.490 866.858.454 [...]... hạch toán chi tiết NVL may - Công ty Thanh Chứng từ gốc Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Thẻ kho Sổ(thẻ) chi tiết NVL may Bảng tổng hợp Xuất-nhập-tồn NVL may Kế toán tổng hợp NVL may Bảng tổng hợp NVL may 2.4 Hạch toán tổng hợp Nguyên, vật liệu may tại Công ty Thanh - Cục Hậu cần Là một đơn vị sản xuất, khối lợng vật liệu may chiếm tỷ trọng lớn trong Công ty Chủng loại NVL may không nhiều (cả vật liệu. .. của Công ty 20 - Bộ Quốc phòng Tại Công ty Thanh không phát sinh nghiệp vụ hạch toán NVL trong trờng hợp hàng về trớc cha có hoá đơn hoặc ngợc lại hoá đơn về trớc hàng cha về - Công ty nhập NVL may chủ yếu thanh toán bằng chuyển khoản định kỳ khi nhận đợc các chứng từ liên quan, kế toán NVL căn cứ vào phiếu nhập kho, hoá đơn GTGT để vào bảng nhập, xuất, tồn kho vật liệu, đối chiếu với kế toán công. .. làm căn cứ để đối chiếu số liệu thực tế của kế toán chi tiết NVL tại phòng kế toán Biểu đồ 2.7 Công ty Thanh THẻ KHO - Kho 1- NVLC H2 - Phơng Mai Tên vật t: Vải phin rêu Từ ngày 01/4/2006 đến ngày 29/4/2006 Đơn vị tính: Mét Chứng từ SH NT Khách hàng Diễn giải SL SL N-X Tồn tháng 3 Mã Nhập xuất SL Tồn 2.110 PN56 PX62 PN57 PX63 3/4 4/4 18/4 19/4 Công ty 20 Xuất XN May Công ty 20 Xuất XN May Lập ngày... 05 Kế toán trởng (Ký, họ tên) Ngời lập biểu (Ký,họ tên) c.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho NVL may của Công ty là nhập nội bộ từ Công ty may 20 - Bộ Quốc phòng nên không có biến động lớn Do đó Công ty cha tính đến việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sơ đồ 2.8 Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL may tại Công ty Thanh Chứng từ gốc Phiếu nhập, xuất NKCT số 1,2,4,5 Sổ chi tiết TK 331 Thẻ kho Sổ chi tiết vật. .. hạch toán tổng hợp vật liệu phải phản ánh kịp thời, tính toán và phân bổ chính xác, đúng giá trị thực tế của vật liệu xuất dùng cho từng bộ phận, từng đối tợng sử dụng Tổ chức tốt khâu hạch toán xuất dùng vật liệu là tiền đề cơ bản để hạch toán chính xác, đầy đủ giá thành sản phẩm đặc biệt là khâu tính giá Khi xuất dùng vật liệu căn cứ vào phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT (của ngời bán gửi đến) kế toán. .. 1331) Công ty không sử dụng TK 151 Hàng mua đang đi đờng" và nhật ký chứng từ số 6 * Hạch toán NVL nhập Định kỳ cùng với hạch toán chi tiết nhập NVL thì kế toán cũng phải tiến hành hạch toán tổng hợp nhập NVL Qua đây, kế toán mới có thể phản ánh đợc giá trị thực hiện của vật liệu, theo dõi và đối chiếu với các sổ chi tiết nhập, xuất, tồn NVL và từ đó có thể nắm rõ đợc sự luân chuyển của chúng Công ty. .. nghiệp may trực tiếp lập phiếu xin lĩnh vật liệu và gửi lên phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất, xét thấy nhu cầu của Xí nghiệp là hợp lý và tại kho đang còn loại vật liệu theo yêu cầu của phiếu lĩnh vật liệu phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất lập phiếu xuất kho cho phép Xí nghiệp lĩnh vật liệu Phiếu xuất kho lập thành 3 liên: Liên 1: Lu cuống phiếu tại phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất Liên 2: Giao... phụ liệu) Công ty sản xuất theo kế hoạch của cấp trên giao xuống NVL may cũng đợc hạch toán nội bộ nên không diễn biến phức tạp lắm Công ty đã chọn phơng pháp khai thờng xuyên (KKTX) để hạch toán tình hình tăng, giảm NVL Việc theo dõi vấn đề nhập, xuất, tồn kho NVL của Công ty là chặt chẽ, chính xác Mọi sự biến động của NVL chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế đều đợc hạch toán trên TK 152 Nguyên. .. tháng 4: 5.349 ( Đã ký, họ tên) Tại phòng kế toán : Sau khi nhận đợc các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho do thủ kho gửi lên, kế toán tiến hành kiểm tra tính chính xác hợp lý của các chứng từ Sau khi đó nếu xét thấy đạt yêu cầu kế toán nhận và ký xác nhận vào phiếu giao nhận chứng từ Kế toán vật liệu sẽ phân loại chứng từ nhập, xuất do thủ kho chuyển lên theo từng loại vật liệu (nếu là chứng từ nhập) hoặc... hạch toán NVL Công ty Thanh diễn ra nh sau: -Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho theo từng danh điểm vật liệu Nghĩa là mỗi loại vật liệu phải đợc theo dõi trên một thẻ kho riêng để tiện cho việc ghi chép, kiểm tra, đối chiếu Trên cơ sở các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Thủ kho kiểm tra tính hợp lý chính xác của các chứng từ rồi tiến hành ghi số thực nhập, thực . NGUYấN VT LIU TI CễNG TY THANH H 2.1. Đặc điểm, phân loại, và quản lý NVL may tại Công ty 2.1.1. Đặc điểm NVL tại Công ty Công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần là. nhập kho Nguyên, vật liệu may của Công ty Thanh Hà chủ yếu là nhập hàng nội bộ từ Công ty 20 Bộ Quốc Phòng (Nhập xuất nội bộ) vì vậy giá vật liệu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ,

Hình ảnh liên quan

-Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho theo từng danh điểm vật liệu - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

i.

kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho theo từng danh điểm vật liệu Xem tại trang 14 của tài liệu.
Công ty Thanh Hà Bảng tổng hợp vật liệu - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

ng.

ty Thanh Hà Bảng tổng hợp vật liệu Xem tại trang 17 của tài liệu.
Quản lý vật t không chỉ quản lý tình hình thu mua, bảo quản và dự trữ vật t mà còn phải quản lý việc xuất dùng vật t - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

u.

ản lý vật t không chỉ quản lý tình hình thu mua, bảo quản và dự trữ vật t mà còn phải quản lý việc xuất dùng vật t Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng kê số 3, sổ cái tài khoản 152 đợc in theo tháng, cuối mỗi tháng trên bảng phân bổ NVL, CCDC, chính là phần xuất dùng  trên bảng kê số 3. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

Bảng ph.

ân bổ NVL, CCDC, bảng kê số 3, sổ cái tài khoản 152 đợc in theo tháng, cuối mỗi tháng trên bảng phân bổ NVL, CCDC, chính là phần xuất dùng trên bảng kê số 3 Xem tại trang 26 của tài liệu.
Công ty Thanh Hà Bảng kê số 3 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ

ng.

ty Thanh Hà Bảng kê số 3 Xem tại trang 27 của tài liệu.