0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

24 285 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 3.1.1 Những ưu điểm đạt được 3.1.1.1 Về bộ máy quản lý Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức gọn nhẹ bố trí khá rõ ràng, các phòng ban vừa tách biệt nhau đảm bảo các công việc chủ động, chính xác nhưng đồng thời cũng mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ đắc lực cho nhau nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin quan trọng cho ban lãnh đạo Công ty thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Công tác bố trí sắp xếp lao động vào các vị trí ở các phòng ban trong công ty cũng rất hợp lý khoa học đảm bảo đúng người đúng việc nên phát huy được năng lực của công nhân viên trong Công ty, tạo điều kiện cho lãnh đạo Công ty thể quản lý tốt tình hình lao động trong đơn vị mình. 3.1.1.2 Về bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung đã tạo điều kiện cho việc kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của kế toán trưởng. Quy trình làm việc khá khoa học, nhân viên trong phòng kế toán được bố trí phù hợp với trình độ năng lực nên các hoạt động kinh tế, tài chính được quản lý khá chặt chẽ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh rõ ràng, chính xác kịp thời. Nhân viên kế toán của Công ty phần lớn trình độ đại học, kinh nghiệm lâu năm trong công tác kế toán, đặc biệt là kế toán ngành xây lắp, sử Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 dụng thành thạo máy vi tính… cho nên hầu hết mọi nhiệm vụ của các phần hành kế toán đều được thực hiện. 3.1.1.3 Về tổ chức công tác kế toán Tổ chức chứng từ kế toán: Các chứng từ ban đầu tại Công ty đầy đủ hợp lệ theo quy định của Bộ tài chính, quy trình luân chuyển chứng từ khá chặt chẽ, rõ ràng phân định rõ được trách nhiệm của từng thành viên trong các khâu luân chuyển chứng từ. Hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản của Công ty được áp dụng theo quy định của Bộ tài chính đảm bảo được việc phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, nhiều tài khoản được chi tiết hoá theo các công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí tình giá thành sản phẩm xây lắp. Hệ thống sổ sách kế toán: Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ. Đây là một trong những hình thức đơn giản, thuận tiện trong việc phân công lao động kế toán. Việc thực hiện công tác kế toán trên máy tính đã giúp giảm bớt thời gian lao động kế toán đồng thời đảm bảo sự chính xác trong tính toán các con số cũng như việc chuyển sổ vì được thực hiện bởi máy tính. 3.1.1.4 Về công tác kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm xây lắp Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty là tương đối chính xác. Giữa kế toán giá thành các phần hành kế toán khác sự phối hợp khá nhịp nhàng, chặt chẽ đồng bộ. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty là theo bốn khoản mục chi phí của từng công trình, hạng mục công trình nên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Mỗi công trình đều một giá dự toán riêng, do đó việc đối chiếu giữa chi phí thực tế phát sinh với giá dự toán giúp Công ty thể đưa ra những biện pháp điều chỉnh khi những khoản chi phí bất hợp lý, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm chi phí sản xuất. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Việc tổ chức kho tại ngay công trình giao cho đội quản lý nguyên vật liệu do hai nguồn cung cấp là phòng kế hoạch - vật đội tự tổ chức thu mua đến tận chân công trình làm giảm chi phí vận chuyển cũng như giúp đội thi công chủ động trong công việc bảo quản, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Công ty đã tạo được những mối quan hệ tốt, tìm được các nhà cung cấp uy tín đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng chất lượng nguyên vật liệu để phục vụ cho công trình. Về chi phí nhân công trực tiếp: Áp dụng hình thức lương khoán theo khối lượng công việc hoàn thành đã tác dụng kích thích người lao động hăng say làm việc, nâng cao năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Về chi phí sử dụng máy thi công: áp dụng linh hoạt giữa sử dụng máy thi công của Công ty thuê ngoài đảm bảo cho tiến độ thi công được kịp thời, nâng cao chất lượng công trình. Về chi phí sản xuất chung: Các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh cho công trình nào thi được hạch toán trực tiếp vào công trình đó đã phản ánh đầy đủ chính xác chi phí sản xuất chung của từng công trình góp phần tính đúng giá thành sản phẩm xây lắp. 3.1.2 Những tồn tại 3.1.2.1 Về tổ chức sản xuất, thi công Tại Công ty việc tổ chức sản xuất thi công vẫn còn điểm chưa hợp lý. Tất cả mọi vấn đề liên quan đến thi công các công trình đều do ban giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo làm cho các đội, tổ mất tính chủ động trong sản xuất cũng như làm chậm tiến độ thi công của công trình. 3.1.2.2 Về tổ chức nhân sự kế toán Kế toán trên máy tính đã được áp dụng tại Công ty khá lâu làm giảm bớt lao động trong kế toán tuy nhiên kế toán tổng hợp kiêm kế toán giá thành kế toán trưởng lại chỉ một người. Điều này gây khó khăn cho kế toán Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4 trưởng khi phải một mình xử lý quá nhiều công việc cũng như làm chậm thời gian hoàn thành công việc hạch toán, tính giá thành sản phẩm…Do chỉ một người phải đảm trách nhiều công việc nên không sự kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau giữa kế toán trưởng, kế toán tổng hợp kế toán giá thành nên dễ xảy ra sai sót hoặc gian lận mà Công ty khó thể phát hiện được. 3.1.2.3 Về tổ chức luân chuyển chứng từ Tại Công ty, các chứng từ của các đội gửi về phòng kế toán thường bị chậm trễ làm cho quá trình hạch toán không phản ánh một cách chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Điều này làm cho công việc kế toán tập trung nhiều vào cuối kỳ trong khi đầu kỳ giữa kỳ nhiều khi không chứng từ để hạch toán hoặc phải ghi bút toán tạm tính. 3.1.2.4 Về công tác kế toán hạch toán các khoản mục chi phí * Chi phí nhân công trực tiếp: Hiện tại Công ty sử dụng hai TK để theo dõi các khoản phải trả cho công nhân là: TK 334 dùng để theo dõi nhân công trong danh sách của Công ty TK 331 để theo dõi những khoản phải trả cho công nhân ngoài danh sách của Công ty. Điều này gây khó khăn cho kế toán khi phải theo dõi những khoản thanh toán cho nhân công trên cả hai tài khoản. Mặt khác, TK 331 dùng để vừa theo dõi các khoản phải trả cho nhà cung cấp vừa theo dõi tiền lương phải trả cho nhân công ngoài công ty dễ gây nhầm lẫn hoặc sót chi phí nhân công ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ của công nhân trực tiếp xây lắp chưa được hạch toán đúng quy định hiện hành. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 * Chi phí sử dụng máy thi công Công ty không trích trước chi phí sửa chữa lớn nên nếu trong kỳ nhiều máy móc thiết bị phải tiến hành sửa chữa, thay thế phụ tùng nhiều sẽ ảnh hưởng hoặc phản ánh không chính xác giá thành trong kỳ đó. Phần hạch toán chi phí sử dụng máy thi công điểm chưa đúng với chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp đó là phần trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân điều khiển xe, máy không được hạch toán vào khoản mục chi phí sử dụng máy thi công mà phải hạch toán vào khoản mục chi phí sản xuất chung. * Chi phí sản xuất chung Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương của công nhân điều khiển máy thi công vẫn chưa được hạch toán vào chi phí sản xuất chung theo chế độ kế toán hiện hành. Mặc dù chi phí sản xuất chung phát sinh tại công trình nào hạch toán trực tiếp vào công trình đó tuy nhiên nhiều khoản phát sinh giá trị nhỏ không chứng từ kèm theo nên khó để biết được chi phí đó thực sự hay không 3.1.2.5 Về kế toán quản trị Kế toán quản trị chiếm một vai trò quan trọng không kém so với các bộ phận kế toán khác của doanh nghiệp. Đặc biệt với chế đấu thầu công khai sự cạnh tranh về giá khốc liệt như hiện nay, việc cung cấp những thông tin mang tính hoạch định chiến lược là rất cần thiết, kế toán quản trị sẽ đáp ứng được những yêu cầu nói trên một cách nhanh nhất hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cho đến nay việc áp dụng kế toán quản trị vào công tác kế toán của Công ty vẫn chưa được triển khai. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc tìm ra một hướng đi đúng đắn nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề hàng đầu. Một công cụ vô cùng quan trọng, trợ giúp đắc lực cho quản lý là thông tin kế toán, trong đó thông tin về chi phí sản xuất giá thành sản phẩmmột công cụ không thể thiếu được. Nếu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành mắc sai sót sẽ dẫn đến một loạt các sai sót về sau như giá vốn hàng bán sai, kết chuyển lãi, lỗ sai do đó dẫn đến việc xác định kết qủa kinh doanh sai. Điều này nói lên rằng: kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay, hầu như không sự độc quyền về giá dưới mọi hình thức mà ngược lại các doanh nghiệp còn sử dụng giá làm phương tiện cạnh tranh sắc bén. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xây lắp, giá của các công trình được biết một cách công khai khi tham gia đấu thầu, vì vậy mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống tính giá thành khoa học nhằm đáp kịp thời cho công tác quản lý của lãnh đạo cấp trên. Giá thành sản phẩm xây lắpmột chỉ tiêu quan trọng nhằm phản ánh tổng hợp kết quả nhiều mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, là sở để đánh giá kết quả quá trình sản xuất kinh doanh, là sở để lập kế hoạch giá thành cho kỳ sau. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp là hết sức cần thiết một trong những điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp sản xuất tồn tại phát triển mạnh. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 Việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của Công ty phải đảm bảo những yêu cầu sau: - Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu công tác quản lý đặt ra. - Tính toán, phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ tất cả những chi phí sản xuất theo yêu cầu của kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. Tính toán kịp thời, chính xác giá thành thực tế của khối lượng công tác xây lắp hoàn thành làm sở xác định giá bán hợp lý. - Kiểm tra việc hạ giá thành sản phẩm theo từng công trình, hạng mục công trình để tìm ra những biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. - Xác định chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công trình, hạng mục công trình trong từng thời kỳ nhất định, từ đó lập các báo cáo kịp thời cho ban giám đốc để biện pháp quản lý hợp lý hiệu quả hơn. Để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, Công ty phải tuân theo những nguyên tắc chung sau: - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trước tiên phải phù hợp với chính sách kinh tế, tài chính các chế độ kế toán hiện hành. - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải xuất phát từ chính đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý của Công ty. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty 3.2.2.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ Chứng từ ban đầu là chứng từ lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đây là sở để vào sổ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế. Vì vậy, tập hợp chứng từ đầy đủ, chính xác kịp thời sẽ tạo quyết định tới tính chính xác tin cậy của số liệu, phương pháp kế toán tiếp theo. Nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác đặc biệt là phục vụ cho công tác khai thuế GTGT hàng tháng đúng thời gian quy định, Công ty cần phải quy định cụ thể là từ ngày 30 đến mồng 5 hàng tháng các đội phải nộp các chứng từ, hoá đơn liên quan lên phòng kế toán. 3.2.2.2 Hoàn thiện chi phí nhân công trực tiếp: Việc sử dụng TK 331 để theo dõi các khoản phải trả cho công nhân nằm ngoài danh sách của Công ty dẫn đến một số bất cập. Do tài khoản này vừa dùng để hạch toán khoản phải trả cho nhà cung cấp vừa hạch toán tiền công cho công nhân ngoài danh sách của Công ty dễ dẫn đến việc tập hợp thiếu hoặc nhầm lẫn. Công ty chỉ cần sử dụng một TK 334 ( Phải trả người lao động) nhưng chi tiết rõ ràng cho từng loại công nhân: - TK 3341: Phải trả người lao động trong danh sách Công ty. - TK 3342: Phải trả người lao động ngoài danh sách Công ty. Các khoản trích BHYT, BHXH, KPCĐ của công nhân trực tiếp xây lắp phải hạch toán vào khoản mục chi phí sản xuất chung mới đúng với chế độ kế toán hiện hành. 3.2.2.3 Hoàn thiện chi phí sử dụng máy thi công: Công ty không trích trước chi phí sửa chữa lớn nên nếu trong kỳ nhiều máy móc, thiết bị phải sửa chữa, thay thế phụ tùng sẽ ảnh hưởng đến giá thành trong kỳ đó. Công ty cần phải trích trước đề phòng cho máy móc bị hư hỏng nặng: Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 - Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa MTC vào chi phí kinh doanh theo dự toán kế toán ghi: Nợ TK 627 – Trích trước chi phí sửa chữa MTC TK 335 – Chi phí trả trước - Khi công việc sử chữa lớn MTC diễn ra, tập hợp chi phí sửa chữa MTC: Nợ TK 2413 – Chi phí sử chữa MTC Nợ TK 133 - Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ( nếu có) TK 111, 112, 152, 331,…. yếu tố chi phí Khi công việc sửa chữa hoàn thành kế toán tính giá thành thực tế của công việc sửa chữa tiến hành kết chuyển. - Trường hợp sửa chữa lớn theo kế hoạch, căn cứ vào giá thành thực tế của công việc sửa chữa, giá thành dự toán đã trích trước kế toán ghi: Nợ TK 335 – Giá thành dự toán đã trích trước Nợ TK 627 - Phần dự toán thiếu TK 2413 – Giá thành thực tế TK 627 - Phần dự toán thừa. - Trường hợp sửa chữa lớn ngoài kế hoạch Nợ TK 242 - Nếu phân bổ cho năm sau Nợ TK 627 – Phân bổ chi phí vào năm nay TK 2413 Khi phân bổ chi phí sửa chữa lớn ngoài kế hoạch vào chi phí năm nay: Nợ TK 627 TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn Các khoản trích BHYT, BHXH KPCĐ của công nhân điều khiển máy thi công phải được hạch toán vào chi phí sản xuất chung để theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 3.2.2.4 Hoàn thiện chi phí sản xuất chung Công ty cần một số quy định cụ thể về việc xác định hạch toán những khoản mục được coi là hợp lý, hợp lệ để tránh tình trạng đưa những chi phí không hợp lý làm ảnh hưởng đến giá thành xây lắp. Khoản trích BHXH, BHYT KPCĐ của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển xe máy phải hạch toán vào chi phí sản xuất chung để đúng với quy định kế toán hiện hành. 3.2.2.5 Hoàn thiện kế toán chi phí bảo hành công trình Chi phí bảo hành công trình là một trong những yếu tố chi phí giúp doanh nghiệp tạo được uy tín đuợc khách hàng tin tưởng. Việc đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị nhận thầu là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty nên đưa thêm chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Thời gian bảo hành công trình tuỳ thuộc vào loại cấp công trình - Khi trích trước chi phí sử chữa bảo hành công trình: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 352 - Dự phòng phải trả - Khi phát sinh chi phí sửa chữa bảo hành công trình Nợ TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338… - Cuối kỳ, tổng hợp chi phí thực tế phát sinh liên quan đến bảo hành công trình xây lắp tính giá thành bảo hành: Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 [...]... em nhằm phản ánh tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty đưa ra một số phương hướng nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu phát triển sở hạ tầng Quảng Trị Để hoàn thành được bản báo cáo này em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thạc... chủ đầu Tại Công ty không theo dõi khoản mục này một cách chính xác đầy đủ, toàn bộ chi phí vẫn được tính vào các khoản mục chi phí để tính giá thành công trình Tuy nhiên, theo chế độ hiện hành thì không phải khoản thiệt hại nào cũng được tính vào giá thành sản phẩm xây lắp chỉ những khoản thiệt hại ngừng sản xuất theo kế hoạch thì mới hạch toán vào chi phí sản xuất Đối với thiệt hại phá... ra một hướng đi đúng nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh là vấn đề hàng đầu Để làm được điều này phần không nhỏ của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc thành công của công tác quản lý Nó cung cấp thông tin về các loại chi phí đã phát sinh, số liệu của giá thành để nhà quản trị cơ. .. sở so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán, giá thành của đơn vị sản xuất ra so với giá thành bình quân của ngành, từ đó định hướng điều chỉnh cho thích hợp Đồng thời kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cũng mối liên hệ chặt chẽ với các phần hành kế toán khác để phản ánh toán diện về tình hình hoạt động cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chuyên đề. .. 14 PHẦN PHỤ LỤC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 15 tháng 11 năm 2007 Số : 149 Kính gửi: Giám đốc Cty cổ phần đầu phát triển sở hạ tầng Quảng Trị Tôi tên là : Nguyễn Thuận Văn Địa chỉ : Phòng kế hoạch – vật Đề nghị Công ty tạm ứng cho tôi số tiền là 76 000 000đ Số tiền viết bằng chữ : Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn Lý do tạm ứng : Mua gạch phục vụ công trình trung tâm hội nghị tỉnh Giám đốc Kế toán. .. đề thực tập tốt nghiệp 11 TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công TK 627 – Chi phí sản xuất chung - Khi công việc bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả TK 154 – Chi phí SXKD dở dang - Hết thời hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát. .. hợp B K 46 18 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Công trình: Trung tâm hội nghị tỉnh Hạng mục: Hàng rào - Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của hạng mục công trình hàng rào của công trình TTHN - Căn cứ vào hợp đồng làm khoán giữa: Đại diện bên khoán: Công ty cổ phần đầu phát triển sở hạ tầng Quảng Trị Họ tên: Nguyễn Quang Quỳnh Chức vụ: Kỹ sư giám sát Đại diện bên nhận khoán: Họ tên: Nguyễn Văn Rành... lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 9: Bảng phân bổ khấu hao máy thi công Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 22 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG THUÊ NGOÀI HOÀN THÀNH Công trình: Trung tâm hội nghị Thời gian nghiệm thu: ngày 11 tháng 11 năm 2007 Các bên tham gia nghiệm thu: Bên A: Công ty cổ phần đầu phát triển sở hạ tầng Quảng trị +... 632 - Thiệt hại tính vào giá vốn hàng bán Nợ TK 811 - Thiệt hại tính vào chi phí khác TK 138 (1381) – Tài sản thiếu chờ xử lý - Nếu do chủ đầu yêu cầu chịu bồi thường Nợ TK 111, 152 – Giá trị phế liệu thu hồi Nợ TK 131 – Giá trị chủ đầu đồng ý bồi thường TK 138(1381) – Tài sản thiếu chờ xử lý Nguyễn Hồng Lê Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 13 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong điều... hàng : Công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị Ông :Lê Đức Chức danh: nhân viên giao nhận Đại diện bên nhận hàng: Công ty cổ phần đầu phát triển sở hạ tầng Quảng Trị Ông : Đoàn Công Luyến Nguyễn Hồng Lê Chức danh : Thủ kho Lớp: Kế toán tổng hợp B K 46 15 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trả hàng tại: Trung tâm hội nghị tỉnh STT 1 2 Hàng hoá Gạch 4 lỗ Gạch đặc Số lượng(viên) 56 000 39 000 ĐẠI DIỆN . Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ,

Hình ảnh liên quan

Phụ lục 6: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thànhBẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

h.

ụ lục 6: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thànhBẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG Xem tại trang 19 của tài liệu.
BẢNG CHẤM CÔNG - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ
BẢNG CHẤM CÔNG Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO MÁY THI CÔNG - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO MÁY THI CÔNG Xem tại trang 21 của tài liệu.