0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

12 262 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty Trải qua gần 50 năm hình thành phát triển , công ty CP cao su Sao Vàng đã xây dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thi trường . Những năm qua công ty đã định hướng đúng đắn cho chiến lược sản xuất kinh doanh, gắn công tác khoa học kỹ thuật với sản xuất, nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, từng bước chuyển dịch cấu sản phẩm đã tổ chức hạch toán kinh tế một cách triệt để, toàn diện. Hiện nay , bên cạnh những sản phẩm truyền thống , công ty không ngừng tìm kiếm sản xuất những sản phẩm mới , độc quyền trên thị trường Việt Nam . Đóng góp vào thành công ngày hôm nay của công ty không thể không kể đến bộ phận kế toán của công ty đã không ngừng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu quản lý hạch toán sản xuất kinh doanh của nhà quản lí . Về tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần cao su Sao Vàng là đơn vị sản xuất qui mô lớn với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng với đội ngũ kế toán trình độ nghiệp vụ vững vàng tương đối đồng đều, phòng kế toán của công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, sắp xếp các nhân viên kế toán phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng người. Công ty đã thực hiện tốt nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa phê chuẩn thực hiện nhiệm vụ giúp hạn chế được sai sót trong quá trình kế toán . Gần 100% các nhân viên trong phòng trình độ đại học hầu hết sử dụng thành thạo máy vi tính giúp cho công việc đế toán nhanh gọn, chính xác hiệu quả nên việc tổ chức công tác hạch toán kế toán được tiến hành một cách kịp thời đáp ứng yêu cầu của công ty . Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán. Mô hình này đã phát huy tối đa hiệu quả kiểm soát cung cấp thông tin cho các nhà quản trị . Về hệ thống chứng từ sổ sách kế toán Công ty CP cao su Sao Vàngmột đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô lớn với nhiều bộ phận xí nghiệp, chủng loại sản phẩm đa dạng phong phú . Hơn nữa, trình độ nhân viên kế toán cũng như trình độ quản lý ở công ty khá cao nên công ty lựa chọn ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật kí chứng từ Công ty sử dụng hệ thống chứng từ sổ kế toán tương đối đầy đủ theo quy định của Bộ Tài Chính . Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được tổ chức luân chuyển một cách khoa học, chặt chẽ , nhờ đó tăng cường khả năng thu thập xủ lý thông tin kế toán, thúc đẩy quá trình lập báo cáo , cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lí . Về phương tiện làm việc Phòng kế toán của công ty được trang bị hệ thống máy tính hiện đại giúp cho nhân viên kế toán giảm tải được khối lượng lớn công việc ( ghi chép ,tính toán , tổng hợp số liệu ,…) , nâng cao năng suất lao động , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như quản lý trong toàn công ty. Tuy nhiên , phần mềm kế toáncông ty đang sử dụng vẫn chưa thực sự ưu việt , vẫn phải thực hiện đồng thời kế toán máy kế toán thủ công , công ty nên áp dụng phần mềm kế toán mới đảm bảo cho việc xử lí lưu trữ thông tin tốt hơn . 3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Về việc xây dựng hệ thống chi phí sản xuất định mức giá thành kế hoạch Công ty đã vận dụng kế toán quản trị vào việc dự toán chi phí sản xuất , góp phàn hoạch định chiến lược kinh doanh hợp lí .Công ty đã xây dựng được một hệ thống chi phí định mức , giá thành kế hoạch đơn vị sản phẩm một cách chi tiết hợp lí căn cứ vào các định mức kinh tế , kĩ thuật phù hợp. Công ty qui định kỳ lập kế hoạch giá thành sản phẩm thường là hàng năm. Tuy nhiên nếu trong năm sự thay đổi lớn về các chi phí (giá cả hoặc định mức nguyên vật liệu .) thì định mức chi phí sản xuất giá thành sản phẩm sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế . Hệ thống chi phí định mức này đã được sử dụng làm sở phân bổ chi phí sản xuất tập hợp chung cho các nhóm sản phẩm các xí nghiệp để xác định gía thành sản phẩm .Bên cạnh đó , hệ thống định mức cũng chính là sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành nhằm tìm ra những hướng khắc phục một cách nhanh chóng hợp lí . Về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhìn chung , công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmcông ty khá khoa học nền nếp , đảm bảo sự thống nhất về mặt phạm vi phương pháp tính toán các chỉ tiêu giữa kế toán các bộ phận liên quan. Công ty tổ chức mở sổ phù hợp để giám đốc tình hình chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên , tính giá vật tư xuất dùng theo phương pháp bình quân gia quyền giúp quản lí tốt NVL xác định chính xác giá thành sản phẩm. Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng xí nghiệp, sau đó chi tiết cho từng sản phẩm từng đối tượng tính giá thành là từng quy cách sản phẩm hoàn thành nhập kho tương đối hợp lý, tạo điều kiện cho việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp . Do đó , khối lượng tính toán không nhiều, đơn giản mà kết quả tính giá thành vẫn tương đối chính xác. 3.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG Nền kinh tế thị trường cạnh tranh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tìm ra lời giải cho bài toán chi phí . Đó là con đường dẫn đến sự phát triển của mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh . Trong khi đó , công tác kế toán nói chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng vai trò quan trọng trong việc đưa ra cái nhìn chính xác nhất về sự phát triển của doanh nghiệp bằng việc phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh : xác định chi phícông ty bỏ ra trong quá trình sản xuất đồng thời xác định giá thành giá bán của sản phẩm hoàn thành . Kết quả sản xuất kinh doanh là sở của những quyết định chiến lược của các nhà quản trị . Bởi vậy , công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn phải được hoàn thiện để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu kinh tế được đặt ra . Với ý nghĩa đó , qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng , em xin mạnh dạn đề xuất một vài kiến nghị sau : 3.2.1. Hạch toán tiền lương phép của công nhân sản xuất Trong công tác hạch toán tiền lương trực tiếp , kế toán không trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất mà hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất khi phát sinh. Điều này thể làm thay đổi đáng kể giá thành sản phẩm khi số lượng công nhân nghỉ phép nhiều số lượng sản xuất ít . Do đó, để đảm bảo sự ổn định của giá thành sản phẩm , công ty nên tiến hành trích trước tiền lương của công nhân nghỉ phép vàp chi phí sản xuất ngay trong kì khi khoản chi phí này phát sinh trong thực tế thì đó sẽ là khoản bù đắp chi phí giúp công ty chủ động hơn về tài chính. Việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất được tiến hành như sau : - Kế toán tiến hành trích trước tiền lương phép của công nhân vào chi phí sản xuất chung : Nợ TK 622 ( Chi phí nhân công trực tiếp ) TK 335 ( Chi phí phải trả ) - Khi khoản mục này phát sinh , kế toán hạch toán : Nợ TK 335 ( Chi phí trả trước ) TK 334 ( Phải trả công nhân viên ) 3.2.2. Tính giá thành bán thành phẩm Tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng , bán thành phẩm chiếm một khối lượng tương đối lớn chi phí sản xuất bán thành phẩm cũng rất lớn . Để sản xuất bán thành phẩm cần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp , chi phí sản xuất chung ,….Tuy nhiên , giá thành bán thành phẩm sản xuất trong kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , các khoản mục chi phí chi phí khác được tính cho sản phẩm hoàn thành nhập kho của xí nghiệp. Điều này sẽ làm cho việc tính giá thành bán thành phẩm thiếu chính xác ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty vì bán thành phẩm sản xuất thường sử dụng trong nhiều kì kinh doanh . Ngoài ra , bán thành phẩm sản xuất ra còn được sử dụng tại các xí nghiệp nội bộ nên việc tính giá thành bán thành phẩm như trên sẽ không đáp ứng được yêu cầu hạch toán nội bộ cao như ở công ty. Bởi vậy , theo em , công ty nên theo dõi riêng các khoản mục chi phí để sản xuất bán thành phẩm tính toán như chi phí để sản xuất sản phẩm hoàn thành nhập kho . Riêng chi phí sản xuất chung chỉ tính chi phí khấu hao máy móc thiết bị chi phí năng lượng phục vụ cho tổ luyện vì tổ luyện nhiệm vụ sản xuất BTP . Điều này đồng thời giúp cho việc quản lí bán thành phẩm tốt hơn . Sau đó , kế toán sẽ tiến hành tập hợp chi phí để tính ra giá thành bán thành phẩm . Khi tính giá thành BTP sẽ không BTP dở dang cuối kì vì quá trình sản xuất BTP thường ngắn qui trình đơn giản hơn sản phẩm hoàn thành . 3.2.3. Hạch toán chi phí năng lượng các khoản thiệt hại trong sản xuất Về chi phí năng lượng Chi phí năng lượng là khoản chi phí về hơi nóng khí nén do xí nghiệp năng lượng cung cấp cho các xí nghiệp sản xuất chính. Hiện nay do ở xí nghiệp sản xuất chính chưa được trang bị đồng hồ đo hơi nóng, khí nén nên kế toán không biết được số kg hơi nóng, số mét khối khí nén thực tế sử dụng ở mỗi xí nghiệp mà chỉ biết tổng số hơi nóng, khí nén sử dụng của các xí nghiệp. Vì vây ,kế toán phân bổ chi phí này theo tiêu thức là chi phí điện năng sử dụng tại các xí nghiệp sản xuất chính . Cách phân bổ này không hoàn toàn chính xác vì hơi nóng khí nén sử dụng tại mỗi xí nghiệp không theo cùng một tỷ lệ nhất định , đồng thời không khuyến khích được các xí nghiệp tiết kiệm năng lượng. Bởi vậy , công ty nên trang bị hệ thống đồng hồ hơi nóng , khí nén cho từng xí nghiệp để thể phân bổ chi phí này theo đúng chi phí về hơi nóng , khí nén mà các xí nghiệp sử dụng. Về các khoản thiệt hại trong sản xuất Trong quá trình sản xuất không thể tránh khỏi những thiệt hại như sản phẩm hỏng hay gặp sự cố nào đó . Tuy nhiên , khoản mục chi phí thiệt hại trong sản xuất không được theo dõi trên sổ sách kế toán của công ty . Phòng kế toán công ty không theo dõi những chi phí này mà theo dõi riêng tại xí nghiệp - nơi trực tiếp phát sinh khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng cũng không được tính vào giá thành sản phẩm mặc dù chi phí thiệt hại đôi khi rất lớn . Vì thế , để thể tiết kiệm tối đa chi phí , công ty nên sự phân loại sản phẩm hỏng thành hai loại là sản phẩm hỏng trong định mức sản phẩm hỏng ngoài định mức Với sản phẩm hỏng trong định mức : Chi phí này sẽ được tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành kế toán sẽ hạch toán như đối với sản phẩm hoàn thành . Với sản phẩm hỏng ngoài định mức : Chi phí này không tính vào giá thành sản phẩm mà theo dõi riêng để xác định nguyên nhân tìm biện pháp xử lí . 3.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh phụ Các xí nghiệp phụ trợ tại công ty nhiệm vụ chính là phục vụ các xí nghiệp sản xuất chính . Tuy nhiên trên thực tế , giữa các xí nghiệp phụ trợ đó thường phát sinh việc cung cấp các sản phẩm, lao vụ phục vụ lẫn nhau. Nhưng trong công tác kế toán , các xí nghiệp không tính đến các chi phí phục vụ lẫn nhau . Điều này dễ dẫn đến sự thiếu chính xác về chi phí sản xuất tại các xí nghiệp phụ trợ các xí nghiệp chính vì những chi phí này cũng chiêm một phần không nhỏ . Để khắc phục tình trạng này , công ty nên phân bổ khoản mục chi phí này theo đơn giá chi phí ban đầu . - Xác định đơn giá chi phí ban đầu : Đơn giá chi phí ban đầu = Tổng chi phí ban đầu Tổng khối lượng hoàn thành - Xác định chi phí phục vụ lẫn nhau : Chi phí phục vụ lẫn nhau = Khối lượng SP lao vụ đã sử dụng x Đơn giá chi phí banđầu - Tính tổng giá thành thực tế của khối lượng cung cấp các XN chính khác Tổng giá thành thực tế của từng XN phụ = Tổng chi phí phát sinh trong kỳ + Chi phí nhận của XN phụ khác - Chi phí cung cấp cho XN phụ khác - Xác định giá thành đơn vị sản phẩm cung cấp Giá thành đơn vị = Tổng giá thành thực tế từng XN phụ Khối lượng SP hoàn thành - khối lượng SP cung cấp cho XN phụ khác Với việc áp dụng cách tính trên , chi phí sản xuất của các xí nghiệp phụ trợ sẽ được phản ánh chính xác hơn, giúp cho việc tính toán chi phí sản xuất tại các xí nghiệp sản xuất chính đầy đủ chính xác hơn. 3.2.5. Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là từng sản phẩm hoàn thành nhập kho , chi tiết cho từng qui cách, kích cỡ sản phẩm . Đặc điểm qui trình công nghệ của công ty là qui trình công nghệ phức tạp theo kiểu chế biến liên tục gồm giai đoạn công nghệ tạo ra bán thành phẩm giai đoạn tạo ra sản phẩm cuối cùng , sản phẩm được sản xuất ra thường xuyên, liên tục. Với qui trình công nghệ sản xuất ngắn trong điều kiện của những xí nghiệp mà trong kỳ sản xuất không phát sinh nghiệp vụ cung cấp hay xuất bán thành phẩm ra bên ngoài thì việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất như trên là khá phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế , bán thành phẩm của mỗi xí nghiệp sản xuất ra bên cạnh việc sử dụng vào sản xuất, chế tạo sản phẩm của xí nghiệp mình là chủ yếu, bán thành phẩm còn được cung cấp cho các xí nghiệp nội bộ đôi khi còn xuất bán ra bên ngoài công ty . Trong trường hợp đó , bán thành phẩm được coi như một sản phẩm. Khi ấy , việc xác định đối tương hạch toán chi phí sản xuấtsản phẩm cuối cùng là không hợp lý sẽ làm cho việc tính giá thành sản phẩm thiếu chính xác. Như vậy , để đảm bảo sự chính xác của việc tính giá thành sản phẩm , công ty nên cân nhắc lại việc thay đổi đối tượng hạch toán chi phí , thể xác định theo giai đoạn công nghệ sản xuất nhóm sản phẩm trong từng xí nghiệp . 3.2.6. Kiến nghị nhằm hạ giá thành sản phẩmmột đơn vị sản xuất kinh doanh nên công ty luôn hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa. Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cũng cần góp phần hoàn thành mục tiêu đó bằng cách tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , nâng cao hiệu quả kinh doanh sức cạnh tranh của sản phẩm . Việc hạ giá thành sản phẩm thể chú trọng trên một số khoản mục sau : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Đây là một khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá thành sản phẩm. Để tiết kiệm được chi phí này , công ty nên xây dựng một hệ thống định mức tiêu hao hợp lí , tránh sự lãng phí NVL, hạn chế sản phẩm hỏng. Bên cạnh đó , công ty nên cân nhắc lựa chọn sử dụng loại sử dụng loại vật liệu vừa đảm bảo chất lượng mà mức độ tiêu tốn vật liệu là ít nhất bằng cách tìm kiếm nguồn cung cấp NVL giá cả hợp lí mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đồng thời, công ty cần phải sự giám sát quản lí chặt chẽ tình hình sử dụng nguyên vật liệu . + Chi phí nhân công trực tiếp Trong sản xuất , nâng cao năng suất năng suất chất lượng lao động là một yếu tố cần thiết quan trọng , góp phần làm giảm chi phí nhân công trả cho người lao động .Kết quả của việc tăng năng suất lao động sẽ làm giảm chi phí cố định trên một sản phẩm vì tận dụng được hết công suất máy móc, nhà xưởng ,…Để làm được điều này cần sự sắp xếp lao động hợp lí , không ngừng cải tiến máy móc , kĩ thuật , nâng cao tay nghề người lao động. Ngoài ra , công ty nên xây dựng định mức hợp lí đối với tiền lương của công nhân đảm bảo sự công bằng trong lao động. + Chi phí khấu hao TSCĐ Việc giảm chi phí khấu hao trên một đơn vị sản phẩm cần chú ý đến năng lực vận hành của máy móc thiết bị . Để duy trì phát huy năng lực của máy móc thiết bị, vừa hạn chế sự hỏng hóc của nó, tiết kiệm chi phí sửa chữa, máy móc thiết bị phải được vận hành đúng quy trình kỹ thuật phải phát huy được tối đa công suất thiết kế. Để làm được điều đó ,công ty nên chế độ bảo dưỡng máy móc thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật thực trạng của nó. Bên cạnh đó , công ty cũng nên tiến hành thay đổi cách tính khấu hao theo nguyên tắc tròn ngày cho phù hợp với qui định mới . 3.2.7. Sử dụng hình thức Nhật kí chung Công ty cổ phần cao su Sao Vàngmột đơn vị qui mô lớn , với nhiều xí nghiệp sản xuất chính phụ trợ , qui trình sản xuất sản phẩm tương đối phức tạp . Hơn nữa , trình độ đội ngũ nhân viên của công ty nói chung của phòng kế toán nói riêng tương đối cao . Do đó , công ty lựa chọn áp dụng hình thức Nhật kí chứng từ để tổ chức ghi sổ kế toán . Hình thức sổ này ưu điểm là dàn đều khối lượng công việc của kế toán trong tháng đảm bảo tính kịp thời chính xác của chức năng cung cấp thông tin của công tác kế toán. Tuy nhiên , trong điều kiện hiện nay , khi máy tính được đưa vào sử dụng như một công cụ hữu hiệu thì hình thức sổ này lại ít nhiều gây khó khăn cho công tác kế toán , đặc biệt là việc mã hóa trên máy . Đây cũng chính là lí do mà kế toán phải thực hiện đồng thời kế toán thủ công kế toán máy . Mặc dù , các mẫu sổ của công ty được thiết kế hết sức cụ thể đầy đủ tạo thuận lợi cho kế toán nhưng với sự phát triển qui mô hiện nay của công ty nói chung sự phức tạp của phần hành kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm thì thực hiện kế toán thủ công rất khó khăn thiếu chính xác . Để tiến tới việc sử dụng hoàn toàn kế toán máy , công ty nên áp dụng hình thức Nhật kí chung kết hợp với việc sử dụng phần mềm kế toán ưu việt . Hình thức này tương đối đơn giản nên sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc của kế toán bởi khi kế toán cập nhật dữ liệu trên chứng từ thì số liệu sẽ tự động được cập nhật vào các sổ sách liên quan . Với phần hành kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nói riêng , qui trình kế toán sẽ được diễn ra như sau : [...]... gốc, bảng tổng Sổ chi tiết hợp bảng phân bổ chi phí Nhật ký chung thành Sổ cái TK154, Báo cáo tài 621, 622, 627 Nhật ký mua Thẻ tính giá chính hàng đồ 7 : Qui trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật kí chung KẾT LUẬN Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương... định kết quả kinh doanh Bởi vậy , hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần cao su Sao Vàng đã thực sự được coi trọng đáp ứng phần nào những yêu cầu đặt ra nhà quản lí Qua thời gian thực tập tại công ty em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ lí luận thực tiễn hoàn thiện chuyên đề này Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Hữu Đồng cùng tập thể cán bộ tại. .. ra được nhiều kinh nghiệm từ lí luận thực tiễn hoàn thiện chuyên đề này Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Hữu Đồng cùng tập thể cán bộ tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành chuyên đề này Sinh viên thực hiện Nguyễn Lan Anh . MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN. chính xác. 3.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG Nền kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG,

Hình ảnh liên quan

Chứng từ gốc, bảng tổng hợp và bảng phân bổ - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

h.

ứng từ gốc, bảng tổng hợp và bảng phân bổ Xem tại trang 11 của tài liệu.