0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE

25 277 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN INDE 2.1 Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE (Tên giao dịch Development& Innovative Joint Stock Company Inde JSC) được thành lập theo giấy phép số 0103000318 của Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2001. Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE tiến hành hạch toán đọc lập, đầy đủ tư cách pháp nhân, tài khoản tiêng tại Ngân hàng, con dấu riêng để giao dịch, quyền kinh doanh theo luật định thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Ngân sách Nhà nước, cũng như với người lao động trong công ty các tổ chức phúc lợi xã hội. Sau gần 10 năm hoạt động, đến nay Công ty đã không ngừng phát triển bền vững va đi sau vào khai thác mặt hàng in quảng cáo. Trụ sở chính của Công ty đặt tại Khu Đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE kinh doanh trong lĩnh vực - - Sản xuất buôn bán hàng may mặc, quần áo - Buôn bán vật tư trang thiết bị máy móc ngành dệt may - Buôn bán thiết bị máy móc các ngành công nghiệp, hàng đồ gỗ, hàng gia dụng, hàng quảng cáo - Sản xuất may trang phục 1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được bố trí theo sơ đồ sau Giám đốc 1 1 Phòng kinh doanh Phòng hành chính Phòng kế toán Giám đốc: Chỉ đạo chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động kinh doanh quản lý của công ty Phòng kế toán: Tổ chứ, chịu trách nhiệm hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán, kịp thời báo cáo Ban giám đốc các trường hợp chứng từ thanh toán không đảm bảo tính phá lý, lập báo cáo tài chính. Phòng hành chính: Quản lý lực lượng cán bộ, công nhân viên của công ty các vấn đề hành chính khác. Phòng kinh doanh: Giao dịch, lập kế hoạch tổ chưc hoạt động kinh doanh của công ty. 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán Bộ máy kế toán được bố trí theo sơ đồ sau Kế toán trưởng Kế toán viên 1 Kế toán viên 2 Thủ quỹ Kế toán trưởng: Chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế trong công ty; thực hiện trách nhiệm quyền hạn của kế toán trưởng phù hợp với luật kế toán hiện hành; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phân công công việc cụ thể cho kế toán viên. Kế toán viên 1: Kế toán tiền mặt, tiền gửi, công nợ: Theo dõi quá trình thanh toán trong hoạt động kinh doanh của các phòng, theo dõi tiền gửi, tiền vay của công ty. Đồng thời theo dõi các khoản công nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Kế toán mở sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, phải thu của khách hàng, phải trả người bán. 2 2 Kế toán viên 2: Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương, vật tư, TSCĐ: Theo dõi quá trình nhập hàng hoá trong công ty, tính lương trích bảo hiểm xã hội cho công nhân viên, tình hình tăng giảm tài sản cố định Thủ quỹ: nhiệm vụ, chi tiền mặt cho các đối tượng sử dụng theo phiếu thu, phiếu chi đã được ký duyệt của ban lãnh đạo 2.1.4.2 Đặc điểm về hình thức kế toán của công ty * Hình thức kế toán của công ty Hình thức kế toán Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE áp dụng là hình thức kế toán nhật ký chung. Công ty đang áp dụng hình thức tổ chức công tác kết toán tập trung. Công ty hạch toán độc lập chỉ mở một bộ sổ kế toán, một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán mọi phần hành kế toán. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung * Phần mền kế toán áp dụng Công ty Cổ phẩn Đổi mới phát triển INDE sử dụng phần mền kế toán FASR 2005. Các chứng từ, hoá đơn gốc gốc sau khi được kế toán viên kiểm tra đảm bảo tính chính xác sẽ được nhập vào từng nghiệp vụ kế toán liên quan trong phần mền, từ đó các phần nghiệp vụ sẽ tự động vào từng phần sổ trong phần mền kế chuyển. (Có màn hình đính kèm) 2.1.4.3 Các chính sách kế toán của công ty Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 48/2006/QĐ/CĐKT ngày 14/9/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam (kí hiệu quốc gia: VNĐ) Niên độ kế toán áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thức ngày 31/12 cùng năm dương lịch. Công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho thực tế đích danh: Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối 3 3 kỳ; Phương pháp hạch toán kế toàn hàng tồn kho- khai thường xuyên. Phương pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng khuấn hao theo đường thẳng 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2.2.1. Đặc điểm chung về công tác bán hàng của công ty Với mục tiêu đẩy mạnh khối lượng hàng bán ra mở rộng thị trường nội địa nên các sản phẩm đặt hàng của công ty luôn chất lượng, giá cả phù hợp kiểm dáng đa dạng đặc sắc, khách hàng thể lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp. Do vậy, công ty luôn chú trọng các mặt sau: Về chất lượng hàng hoá: Do đặt thù là hàng hoá làm theo đơn đặt hàng( theo đúng kiểu dáng, logo, chất lượng nguyên liệu) nên hàng hoá trước khi chuyển tới tay khách công ty sẽ kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng, chủng loại, qui cách để đảo uy tín với khách hàng. Về giá bán: được xác định trên giá đặt hàng gia công sản xuất thực tế từ các đơn vị đối tác cộng chi phí thu mua, bảo quản gắn liền với sự vận động của giá cả thị trường. Đối tượng khách hàng chính của công ty là: Các công ty, doanh nghiệp, muốn đặt sản phẩm quảnh cáo cho chiến lược maketting hay làm sản phẩm quà tặng của Công ty. Hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thị trường kinh doanh chính của công ty là thị trường nội địa, với một số mặt hàng chiến lược như: móc treo chìa khoá, ví da, túi, ba lô, áo đồng phục . 4 4 2.2.2. Thực trạng về kế toán giá vốn hàng bán của công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE Giá vốn hàng bán: Là giá mua của hàng hoá tiêu thụ chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất kho để bán. Phương pháp xác định giá vốn: Trị giá vốn = Trị giá mua + Chi phí thu mua phân bổ Hàng hoá xuất bán Hàng hoá xuất bán cho hàng hoá xuất bán Trong đó, trị giá mua của hàng xuất bán được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền. Tài khoản sử dụng: TK 632 Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán. Sổ Cái TK 632 Trình tự kế toán: Khi xuất, kế toán lập phiếu xuất kho, theo mẫu sau: Đơn vị: Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE Loại hoá đơn 1 Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Phiếu xuất kho Ngày 17 tháng 12 năm 2007 - Họ tên người nhận hàng: Tổng Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam - Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội - Lý do xuất kho: Bán sổ da thật, giả, ruột sổ - Xuất tại kho: Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE 5 5 S T T Tên hànghàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Sổ da thật S0.30001 cái 1000 275,000 275,000,000 2 Sổ da giả S0.10001 cái 2000 175,000 350,000,000 3 Sổ note S0.40001 quyển 1000 40,000 40,000,000 4 Sổ note S0.40001 quyển 2000 0 0 5 Sổ note S0.40001 quyển 1000 0 0 Tiền hàng 665,000,000 Thuế 66,500,000 Tổng thanh toán 731,500,000 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán tiến hành nhập số liệu vào máy. Sau đó máy: 6 6 Máy tự động vào Sổ chi tiết giá vốn hàng bán, Sổ Nhật ký chung Sổ Cái TK 632 Công ty CP đổi mới phát triển INDE Sổ nhật ký chung Từ ngày: 17/12/2007 đến ngày: 17/12/2007 Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số phát sinh Ngày Số Nợ 12/17/2007 PC 1238 Thanh toán tiền phí gia han tên miền HĐ 73196 (Công ty TNHH giải pháp trực tuyến) Thanh toán tiền phí gia han tên miền HĐ 73196 33111 480,000 Thanh toán tiền phí gia han tên miền HĐ 73196 1111 480,000 12/17/2007 PC 1239 Thanh toán tiền bút bi HĐ 65683 (Công ty CP DV TM Hoa Việt) . . . 7 7 12/17/2007 HD 54595 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ (Tổng Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam) Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 13111 665,000,00 0 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 51111 665,000,00 0 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 632 478,000,00 0 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 156 478,000,00 0 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 13111 66,500,000 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 33311 66,500,000 12/17/2007 PKT 12032 Phí gia hạn tên miền (Công ty TNHH giải pháp trực tuyến) Phí gia hạn tên miền 64272 480,000 Phí gia hạn tên miền 33111 480,000 12/17/2007 PKT 12033 Xăng phí xăng dầu (Công ty TNHH thơng mại Thụy Dơng) . . Sổ cái tài khoản Tháng 12 năm 2007 Tài khoản : Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 Ngày Chứng từ số Khách hàng Diễn giải TK đối ứng Số Phát sinh Nợ Cú 28/12 HD 54595 Tổng Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam - CT.00478 Bán sổ da thật, giả da, ruột sổ 156 665,000,000 28/12 HD 54595 Thuế GTGT (10%) 1331 66,500,000 28/12 HD 54595 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 731,500, 000 8 8 28/12 HD 54595 Cộng số phát sinh 731,500,000 731,500, 000 2.2.3. Thực trạng về kế toán doanh thu bán hàng tại công Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE 2.2.3.1. Nội dung Nội dung: Doanh thu bán hàngtoàn bộ số tiền thu được hay sẽ thu được từ các giai đoạn nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán hàng hoá. 2.2.3.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng của công ty được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau: Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua; Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 2.2.3.3. Chứng từ, tài khoản sử dụng Công ty sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu TK kế toán sử dụng TK 511, TK 3331 một số TK khác liên quan. Sổ kế toán phản ánh doanh thu bán hàng gồm có: Sổ Nhật ký chung Sổ chi tiết doanh thu bán hàng Sổ Cái tài khoản 511 Sau khi thoả thuận với khách hàng, kế toán tiến hành viết hoá đơn GTGT. Hoá đơn GTGT được lập làm 3 liên, trong đó: Liên 1- lưu; Liên 2- giao cho khách hàng; Liên 3 - dùng để thanh toán. Trên mỗi hoá đơn được ghi đầy đủ, đúng các yếu tố bao gồm: giá bán chưa thuế, thuế GTGT tổng giá thanh toán. 9 9 Căn cứ vào chứng từ gốc (hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo của ngân hàng), kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào máy tính, từ đó máy sẽ tự động vào các sổ liên quan như Sổ chi tiết bán hàng, Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 511 các Sổ Cái liên quan như Sổ Cái TK 111, Sổ Cái TK 112. Mỗi nghiệp vụ bán hàng đều liên quan đến việc hạch toán thuế GTGT đầu ra. Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mức thuế suất với hàng hoá bán ra của công ty là 10%. Hàng tháng, kế toán tiến hành lập Bảng hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra, Bảng hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào, Tờ khai thuế GTGT . Việc lập bảng này được thực hiện bằng cách lọc chứng từ trên máy. Trong trường hợp sau khi đã nhận đủ hoá đơn bán hàng, nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì kế toán sẽ lập phiếu thu tiền. Ngoài ra, khách hàng thể thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức chuyển khoản. Để theo dõi tình hình thanh toán với khách hàng, kế toán mở sổ theo dõi công nợ (bao gồm sổ chi tiết sổ tổng hợp công nợ). Số liệu trên sổ công nợ được khai thác trên máy bằng cách lọc các chứng từ liên quan. Hoá đơn Mẫu số: 01 GTKT-3LL Giá trị gia tăng Ngày 28 tháng 12 năm 2007 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Đổi mới Phát triển INDE Địa chỉ: Lô 12B Khu Đường Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội Số tài khoản: MS: 01011117935 Điện thoại: 04.6414386 Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Tổng Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 10 10 [...]... doanh thu của công ty CP Đổi mới Phát triển INDE Công ty CP Đổi mới Phát triển INDE giảm giá trực tiếp trong giá bán hàng hoá nên không mở các tài khoản giảm trừ doanh thu Vì vậy em không đề cập trong báo cáo thực tập 2.2.5 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty CP Đổi mới Phát triển INDE 2.2.5.1 Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh... Giá vốn hàng bán - CPBH - CPQLDN) Kế toán xác định kết quả kinh doanh công ty được tiến hành vào cuối mỗi tháng, quý, năm Tài khoản sử dụng: TK 911,421 Cuối tháng, máy tự kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, từ đó kết chuyển lãi Việc kết chuyển số liệu cuối kỳ vào sổ chi tiết theo dõi kết quả kinh doanh, kế toán phải nhập số liệu vào máy... nghiệp vụ "Kế toán tổng hợp" Sau đó chọn danh mục "Các bút toán kết chuyển" - Xuất hiện màn hình kết chuyển (Xem màn hình kết chuyển 1) - Đánh dấu các bút toán cần kết chuyển bằng phím "Cách" Sau đó ấn F10, hộp thoại xuất hiện Kế toán chọn tháng kết chuyển phù hợp Sau đó ấn phím "Nhận" để kết thúc (Xem màn hình kết chuyển 2) Máy tính thực hiện kết chuyển theo chương trình để xác định kết quả bán hàng 2.2.7.3... 22 Diễn giải Kết chuyển DT bán hàng 51111->911 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6421->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6422->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6423->911 Kết chuyển CP QL DN 6424->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6425->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64271->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64272->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64273->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64274->911 Kết chuyển giá... nhập số liệu vào máy Sau đó máy sẽ tự động vào Sổ Nhật ký chung Sổ Cái TK 642 Sơ đồ các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanhnghiệp tại công ty CP Đổi mới Phát triển INDE 15 15 2.2.5.3 Quy trình nhập liệu Khi phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán thanh toán chi phí căn cứ vào các chứng từ phát sinh cũng tiến hành nhập liệu vào chương trình phần mềm tương... KL.00001 Công ty CP TM & DV kỹ thuật Đại Phát - CT.00509 Công ty Diên An (DNN) - CT.00048 - Tổng 19 Số phát sinh Khách hàng Nợ 943,650,632 18,945,223 164,617,113 342,261,870 17,510,434 482,989,103 204,247,553 117,834,564 192,080,000 201,993,365 58,209,889 47,566,388 2,686,129,857 2,686,129,857 19 20 20 2.2.7 Kế toán xác định kết quả bán hàng 2.2.7.1 Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng Lãi... khoản sổ sách kế toán sử dụng Chứng từ sử dụng kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Phiếu chi, Giấy báo của ngân hàng, Bảng tính phân bổ khấu hao, bảng tính lương, BHXH TK kế toán sử dụng TK 642 một số TK khác liên quan Sổ kế toán phản ánh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp gồm có: Sổ Nhật ký chung Sổ Cái TK 642 Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán tiến... nghiệp Với đặc thù của việc bán hàng là theo đơn đặt hàng nên công ty không các cửa hàng bán hàng Chính vì thế, chi phí bán hàng của công ty chủ yếu là chi phí vận chuyển, chi phí thuê kho, mà không chi phí lương của nhân viên bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty bao gồm các khoản chi phí văn phòng, chi phí lương nhân viên (hình thức trả lương của công ty là hình thức trả lương theo... xăng dầu Thanh toán tiền nhà quý IV/2007 33111 33111 33111 1111 250,000 15,200 593,182 48,000,000 Cước vận chuyển Cước vận chuyển Phân bổ lương T12/2007 Kết chuyển giá CP QL DN 6421->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6422->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6423->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6424->911 Kết chuyển giá CP QL DN 6425->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64271->911 Kết chuyển giá CP QL DN 64272->911 Kết chuyển giá... tự như kế toán các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp Sau khi tính toán xong các khoản kế toán kết chuyển vào Tk 911 Nợ TK 911 TK 642 16 16 Hoá đơn Giá trị gia tăng PKT1204601 Ngày 27 tháng 12 năm 2007 Đơn vị bán hàng: Cty CP cung ứng dịch vụ hàng không - CN.00033 Địa chỉ: Số 1/196 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: 04.8271565 Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Tổng Công ty CP . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE 2.1 Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Đổi mới và. mới và Phát triển INDE 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đổi mới và Phát triển INDE Công ty Cổ phần Đổi mới và Phát triển INDE (Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toán: CK MS 0100151161 Stt Mã  - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH  KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE

Hình th.

ức thanh toán: CK MS 0100151161 Stt Mã Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan