0

KHBM Cong nghe 8 da sua

13 336 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Kế HOạCH giảng dạy MÔN: công nghệ 8 I. ĐặC ĐIểM Bộ MÔN: Môn công nghệ 8 quán triệt những quan điểm sau: - Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông và chuẩn bị phân luồng cho học sinh. Trên tinh thần đó môn Công nghệ trang bị cho học sinh một số kiến thứ cơ bản về Vẽ kỹ thuật - Cơ khí - Kĩ thuật điện. - Môn Công nghệ 8 mang nhiều tính thực tiễn cần phải kết hợp lí thuyết với thực hành để củng cố kiến thức và hình thành những kĩ năng cần thiết cho học sinh. - Trong quá trình dạy môn Công nghệ quan điểm công nghệ cần đợc quán triệt. II. ĐặC ĐIểM TìNH HìNH: 1/. Thuận lợi: - Nhà trờng đặc biệt là Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phơng pháp dạy học. 2/. Khó khăn: - Trơng trình SGK thay đổi phơng pháp giáo dục đổi mới. - Đồ dùng dạy học tranh vẽ mô hình trang thiết bị dạy học môn công nghệ 8 còn thiếu. III. BIệN PHáP THựC HIệN 1/. Tạo cho học sinh lòng say mê hứng thú học tập bộ môn. - Có thói quen lao động có kế hoạch tuân theo qui trình công nghệ và an toàn lao động. 2/. Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn do Bộ giáo dục và Phòng giáo dục đề ra - Soạn đủ giáo án dạy đủ số tiết và kiểm tra đủ bài qui định theo phân phối chơng trình. 3/. Tích cực đổi mới phơng pháp dạy học: - Dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. - Thông qua tổ chức các hoạt động chuyển từ học tập thụ động sang học tập sáng tạo. - Chú trọng việc rèn luyện phơng pháp tự học. - Dạy học hợp tác giúp học sinh đợc thể hiện hết khả năng của mình. 4/. Thiết kế bài học theo phơng pháp tích cực: 5/. Tăng cờng thực hành và rèn luyện óc công nghệ giúp học sinh rèn luyện óc quan sát nhận xét và rút ra kết luận 6/. Đổi mới đánh giá học sinh và đánh giá công bằng: - Đánh giá kiến thức. - Đánh giá kĩ năng. - Đánh giá thái độ. - Đánh giá cần kết hợp giữa học sinh , của tập thể nhóm và sự đánh của giáo viên. 7/. Giáo viên tích cực tự học tự bồi dỡng nghiên cứu tài liệu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức. VI K HOCH GING DY : CễNG NGH KHI LP : 8 Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ 1 Vai trũ ca bn v k thut trong sn xut v i sng 1 - Giúp học sinh biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. Có nhận thức đúng đắn đối với việc học môn vẽ kỹ thuật - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích - Giáo dục lòng say mê học. - Giúp học sinh biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. - Có nhận thức đúng đắn đối với việc học môn vẽ kỹ thuật - Vấn đáp gợi mở nêu và giải quyết vấn đề, đồ dùng trực quan - Tranh vẽ H1.1, 1.2, 1.3 SGK - Đọc trớc bài mới - Thớc thẳng Hỡnh chiu 2 - Học sinh hiểu thế nào là hình chiếu. nhận biết đợc hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật - Quan sát, phân tích, nhận biết hình chiếu của vật thể - Cẩn thận, chính xác - Học sinh hiểu thế nào là hình chiếu. - Nhận biết đợc hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật Vấn đáp gợi mở nêu và giải quyết vấn đề, đồ dùng trực quan - Vật mấu: Bao diêm, bao thuốc lá, hộp phấn, thớc thẳng. - Mô hình 3 mặt phẳng chiếu (Bằng bìa cứng) 2 Bn v cỏc khi a din 3 - Học sinh nhận dạng đợc các khối đa diện thờng gặp (Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều) - Phân tích nhận biết đợc các khối đa diện, đọc đợc bản vẽ - Giáo dục tính cẩn thận,chính xác - Học sinh nhận dạng đợc các khối đa diện thờng gặp (Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều) - Vấn đáp gợi mở nêu và giải quyết vấn đề, khám phá - Thớc thẳng, mô hình 3 mặt phẳng chiếu - Các vật mẫu: Hộp phấn, bút chì 6 cạnh - Mô hình: Hình hộp chữ nhất, hình lăng trụ đều, hình chóp đều TH: Hỡnh chiu ca vt th v c bn v cỏc khi a din 4 - Giúp học sinh đọc đợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện. Phát huy trí t- ởng tợng trong không gian - Đọc bản vẽ các hình chiếu - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác - Giúp học sinh đọc đợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện. - Phát huy trí tởng tợng trong không gian - Vấn đáp gợi mở nêu và giải quyết vấn đề, - Thảo luận nhóm - Mô hình: (hoặc hình vẽ) các vật thể A,B,C - Mẫu bảng nh bảng 5.1 SGK20 - Thớc thẳng, giấy A4 3 Bn v cỏc khi trũn xoay 5 - Giúp học sinh nhận dạng đợc các khối tròn xoay nh hình trụ, hình nón, hình cầu - Đọc đợc bản vẽ vật thể, có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu - Giúp học sinh nhận dạng đợc các khối tròn xoay nh hình trụ, hình nón, hình cầu - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Mô hình các khối tròn xoay: Hình trụ, hình nón, hình cầu. - Các vật mẫu, Vỏ hộp sữa, cái nón, quả bóng. Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác TH : c bn v cỏc khi trũn xoay 6 - Học sinh đọc đợc các bảnvẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay. - Phát huy trí tởng tợng của học sinh - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích đọc bản vẽ -Giáo dục tính cẩn thận,chính xác. - Học sinh đọc đợc các bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay. - Phát huy trí tởng tợng của học sinh - Nêu và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Thớc , ê ke, com pa, các vật thể A, B, C, D. Bảng phụ vẽ H7.1 SGK. - Thớc thẳng, ê ke, bút chì, tẩy, giấy A4 4 Khỏi nim v bn v k thut - Hỡnh ct. Bn v chi tit 7 - Nắm đợc một số khái niệm. Từ quan sát mô hình và hình vẽ của ống lót, hiểu đợc hình cắt đợc vẽ nh thế nào và dùng để làm gì? HS bit c ni dung ca bn v chi tit. - HS bit cỏch c bn v chi tit n gin. - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích đọc bản vẽ - Giỏo d c tớnh c n th n, chớnh xỏc - Nắm đợc một số khái niệm. Từ quan sát mô hình và hình vẽ của ống lót, hiểu đợc hình cắt đợc vẽ nh thế nào và dùng để làm gì? - Kiến thức: HS bit c ni dung ca bn v chi tit. - Vấn đáp gợi mở. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Tranh vẽ trên bảng phụ hình 30, 31 SGK. - Mô hình ống lót. - hình 9.2 SGK. - Vật mẫu: ống lót hoặc mô hình Biu din ren 8 - Giúp học sinh nhận dạng đợc ren trên bản vẽ chi tiết, biết đợc quy ớc vẽ ren - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích tổng hợp - Giáo dục lòng yêu thích môn học - Học sinh nhận dạng đợc ren trên bản vẽ chi tiết, biết đợc quy ớc vẽ ren - Vấn đáp và gợi mở. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Bảng phụ vẽ H113, H 116 SGK. - Mô hình cácloại ren, bản vẽ còn có ren. - Mẫu vật: Đinh tán, bóng đèn dui xoáy, lọ mực có ren 5 TH: c bn chi tit n gin cú hỡnh ct. c bn v chi tit cú ren 9 - Nắm đợc cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, có ren. - Đọc bản vẽ chi tiết, trình bày bài thực hành. - Tác phong làm việc đúng quy định, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. - Nắm đợc cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt, có ren. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Hợp tác nhóm nhỏ. - Mẫu báo cáo thực hành. - Bảng phụ kẻ mẫu bảng 9.1 (SGK). - Giấy A4, bút chì, tẩy. Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ Bn v lp 10 - Đọc đợc nội dung và công dung của bản vẽ lắp. - Biết cách đọc bản vẽ lắp đơn giản. - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. - Đọc đợc nội dung và công dung của bản vẽ lắp. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Bảng phụ vẽ H13.1; 13.3 SGK. - Mợn tranh vẽ bản vẽ lắp bộ vòng đai. 6 TH : c bn v lp n gin 11 - Nắm đợc cách đọc và đọc đợc bản vẽ lắp đơn giản. - Đọc đợc bản vẽ lắp đơn giản. - GD lòng yêu thích môn học, ham thích tìm hiểu bản vẽ cơ khí. - Nắm đợc cách đọc và đọc đợc bản vẽ lắp đơn giản. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Hợp tác nhóm nhỏ. - Mô hình chiếu các chi tiết của ròng rọc. Tranh vẽ bản vẽ lắp bộ ròng rọc. - Mẫu bảng 13.1 SGK. - Giấy A4, bút chì, thớc thẳng. Bn v nh 12 - Nắm đợc nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. - Biết đợc một số ký hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà. - Đọc bản vẽ nhà đơn giản. - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. - Nắm đợc nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. - Biết đợc một số ký hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà. - Vấn đáp gợi mở. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Vẽ hình bài 15 - Bản vẽ nhà 1 tầng. - Mô hình nhà 1 tầng - Tìm hiểu và vẽ mô hình nhà mình. 7 TH : c bn v nh 13 - HS đọc đợc bản vẽ nhà đơn giản. - Quan sát, phân tích, tổng hợp đọc bản vẽ. - Ham thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng. - HS đọc đợc bản vẽ nhà đơn giản. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Bảng phụ ghi mẫu bảng (H15.2 SGK). - Giấy A4, bút chì, tẩy ễn tp 14 - Hệ thống hoá và hiểu đợc một số kiến thức cơ bản về bản vẽ hình chiếu, các khối hình học. - Hiểu bản vẽ, cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà. - Quan sát, phân tích, tổng hợp. - GD tính chăm chỉ, cẩn thận, chính xác. - Hệ thống hoá và hiểu đợc một số kiến thức cơ bản về bản vẽ hình chiếu, các khối hình học. - Hiểu bản vẽ, cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà. - Vấn đáp gợi mở. - Hợp tác nhóm. - Bảng phụ. - Ôn tập theo nội dung các câu hỏi ở SGK. 8 Kim tra 45 phỳt 15 - Kiểm tra sự hiểu biết, nắm kiến thức về phần vẽ kỹ thuật. Từ đó bổ xung những kiến thức cần thiết cho HS. - Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu biết, nắm kiến thức về phần vẽ kỹ thuật. Từ đó bổ xung những kiến thức cần - Cho làm bài kiểm tra. - Giám sát HS làm bài, động - Đề bài, đáp án, thang điểm. - Phôtô đề kiểm tra. - Ôn tập toàn bộ phần I (Theo hớng dẫn ở tiết 14). Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ - Vận dụng kiến thức vào thực tế, kỹ năng thực hành của HS. - Trung thực, tự lập, cẩn thận, chính xác. thiết cho HS. viên, khuyến khích HS tích cực làm bài. Vt liu c khớ 16 - Biết phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến. Biết đợc tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. - Quan sát, phân tích, tổng hợp, phân loại vật liệu cơ khí. - GD ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận, chính xác. - Biết phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến. Biết đợc tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. - Vấn đáp gợi mở. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Các mẫu vật liệu cơ khí (Hai chi tiết lắp ghép với nhau bằng vật liệu cơ khí). - Su tầm và tìm hiểu các vật liệu cơ khí. 9 TH : Vt liu c khớ 17 - Nhận biết và phân biệt đợc các vật liệu cơ khí phổ biến - Biết phơng pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khí - Rèn luyện tác phong làm việc theo qui trình -Nhận biết và phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại - So sánh đợc các tính dẻo, cứng giữa kim loại màu và kim loại đen - So sánh đợc các tính dẻo, cứng giữa gang và thép - Vấn đáp, gợi mở - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm * Mỗi nhóm - Một đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép và một thanh nhựa có đờng kính 14mm. - Một bộ tiêu bản vật liệu : Gang thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm, cao su, chất dẻo - Một chiếc búa nguội, 1 chiếc đe nhỏ (nếu có) 10 Dng c c khớ 18 - Nắm đợc hình dạng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản đợc sử dụng trong ngành cơ khí. Biết đợc công dụng và cách sử dụng các dụng cụ phổ biến. - Quan sát, phân tích, tổng hợp. - Bảo quản, giữ gìn dụng cụ, đảm bảo an toàn. - Nắm đợc hình dạng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản đợc sử dụng trong ngành cơ khí. - Biết đợc công dụng và cách sử dụng các dụng cụ phổ biến. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - 6 bộ vật liệu cơ khí: Đoạn dây kim loại, thanh nhựa, búa, đe, thớc lá, thợc cặp, đục, dũa, ca. - Tìm hiểu cấu tạo và công dụng của các dụng cụ cơ khí. 11 Ca, c, da v khoan kim loi 19 - Hiểu ứng dụng của các phơng pháp ca và đục. Nắm đợc các thao tác cơ bản về ca, đục, quy tắc an toàn. - Hiểu ứng dụng của các phơng pháp dũa và khoan. Nắm đợc các thao tác cơ bản về dũa, khoan, quy - Hiểu ứng dụng của các ph- ơng pháp ca và đục. - Nắm đợc các thao tác cơ bản về ca, đục, quy tắc an toàn. Hiểu ứng dụng của các phơng pháp dũa và khoan. - Nắm đợc các thao tác cơ bản - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Ca, đục, ê tô, 1 đoạn thép, thớc lá, thớc cặp, ê ke. - Tìm hiểu cách sử dụng của ca, đục, ê tô, thớc lá, thớc cặp. - Dũa, khoan, ê tô, 1 đoạn thép, thớc lá, thớc cặp, ê ke. Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ tắc an toàn. - Quan sát, phân tích, tổng hợp. - Bảo quản, giữ gìn các dụng cụ. về dũa, khoan, quy tắc an toàn. - Tìm hiểu cách sử dụng của dũa, khoan, ê tô, thớc lá, thớc cặp. 12 TH : o v vch du 20 - Biết sử dụng dụng cụ để đo và kiểm tra kích thớc. - Biết cách sử dụng thớc, mũi vạch dấu, mũi chấm dấu, vạch dấu trên mặt phẳng phôi. - Thực hành đo, vạch dấu. - Cẩn thận, chính xác. - - Biết sử dụng dụng cụ để đo và kiểm tra kích thớc. - Biết cách sử dụng thớc, mũi vạch dấu, mũi chấm dấu, vạch dấu trên mặt phẳng phôi. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. * Mỗi nhóm HS - 1 thớc cặp, 1 thớc lá, 1 vạch dấu, 1 mũi chấm dấu, ê ke. - 1 miếng tôn kích thớc 120x120mm dầy 1mm. - Báo cáo thực hành. - 1 ke vuông, 1 ê ke, - 1 khối hộp, 1 khối trụ tròn giữa có lỗ. 13 Khỏi nim v chi tit mỏy v lp ghộp 21 - Giúp học sinh hiểu khái niệm và phân loại chi tiết máy, biết các cách lắp chi tiết máy, - Quan sát, phân tích, so sánh. -Giáo dục tính kỷ luật trật tự. - Giúp học sinh hiểu khái niệm và phân loại chi tiết máy, biết các cách lắp chi tiết máy, - Vấn đáp gợi mở. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Bu lông, đai ốc,vòng đệm, - Tranh vẽ H24.1, H24.3, H25.1, H26.1 SGK. - Tìm hiểu về mối ghép cố định, mối ghép không tháo đ- ợc. 14 Mi ghộp c nh Mi ghộp khụng thỏo c 22 - Biết cấu tạo đặc điểm và ứng dụng mối ghép cố định . - Quan sát, phân tích. - Giáo dục tính cận thận , chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật - Biết cấu tạo đặc điểm và ứng dụng mối ghép cố định . - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Bu lông, đai ốc, vít cấy, đinh vít, vòng đệm, bánh răng, lò so, ròng rọc, miếng ghép có ren. 15 Mi ghộp thỏo c 23 - Biết cấu tạo đặc điểm và ứng dụng mối ghép tháo đợc. - Hiểu đợc mối ghép tháo đợc thờng gặp, mối ghép bằng ren, bằng then và chốt. - Vận dụng liên hệ với thực tế. - Quan sát, phân tích. - Giáo dục tính cận thận , chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật - Kiến thức: Biết cấu tạo đặc điểm và ứng dụng mối ghép tháo đợc. - Hiểu đợc mối ghép tháo đ- ợc thờng gặp, mối ghép bằng ren, bằng then và chốt. - Vận dụng liên hệ với thực tế. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Bu lông, đai ốc, bánh răng, lò so, ròng rọc, miếng ghép có ren. - Bu lông, đai ốc. 16 Mi ghộp ng 24 - Học sinh hiểu khái niệm về mối ghép động. Biết cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép động. - Quan sất vật mẫu, tranh vẽ, phân tích, so sánh. - Học sinh hiểu khái niệm về mối ghép động. - Biết cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép động. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Xi lanh, hộp bao diêm, ngăn kéo bàn. - Tranh vẽ H27.1, H27.2(Về ghế xếp). Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ - GD tính chính xác, chăm chỉ, . 17 ễn tp 25 - Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học trong học kỳ I về phần vẽ kĩ thuật và cơ khí . - Phân tích, tổng hợp - Chăm chỉ, tích cực, . - Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học trong học kỳ I về phần vẽ kĩ thuật và cơ khí . - Khái quát hoá , cụ thể hoá . - Nêu và giảI quyết vấn đề. - Bảng phụ, thớc thẳng - Ôn tập các kiến thức đã học trong 18 TH : Ghộp ni chi tit 26 - Giúp học sinh hiểu cấu tạo và biết cách tháo lắp ổ trục trớc và sau xe đạp. - Quan sát, thực hành. Sử dụng đúng dụng cụ, thao tác an toàn. - Giáo dục tính chính xác , ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc tập thể. - Giúp học sinh hiểu cấu tạo và biết cách tháo lắp ổ trục trớc và sau xe đạp. - Nêu và giải quyết vấn đề. - Đồ dùng trực quan. - Bản vẽ cụm trục trớc (hoặc sau xe đạp). - Mỗi nhóm: 1 mỏ lết, 3 Clê, 1 tô vít, 1 kìm nguội. Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bộ mai ơ, dầu mỡ, dẻ lau, xà phòng. - Báo cáo thực hành. 19 Kim tra hc k I 27 - Kiểm tra, đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó phân loại chính xác học sinh - Độc lập, suy nghĩ, t duy lôgíc - Giáo dục ý thức nghiêm túc trong học tập. - Kiểm tra, đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó phân loại chính xác học sinh - Cho HS làm bài kiểm tra viết . - Đề bài, đáp án, tháng điểm. - Phôtô đề Kiểm tra - Ôn tập; thớc thẳng 20 Truyn chuyn ng 28 - Học sinh hiểu đợc tại sao cần phải truyền chuyển động. Biết đ- ợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế - Quan sát, phân tích - Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, chính xác - Học sinh hiểu đợc tại sao cần phải truyền chuyển động. - Biết đợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế . - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Mô hình các có cấu truyền chuyển động (Bộ truyền động đai, bánh răng xích) (6 bộ) - Quan sát trong thực tế chuyển động đai, chuyển động bánh răng, xích Bin i chuyn ng 29 - Học sinh hiểu đợc tại sao cần phải biến đổi chuyển động. Biết đợc cấu tạo, n. lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động trong thực tế - Quan sát, phân tích - GD tính chăm chỉ cẩn thận, - Học sinh hiểu đợc tại sao cần phải truyền chuyển động. - Biết đợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động (6 bộ) - Tìm hiểu các bộ phận truyền và biến đổi chuyển động trong thực tế 21 Truyn chuyn ng 30 - Học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số - Học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của - Nêu và giải quyết vấn đề - Mỗi nhóm một bộ truyền và biến đổi chuyển động, mô Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ bộ truyền và biến đổi. - Biết tháo và lắp, tính tỷ số truyền của các bộ phận truyền chuyển động - Quan sát, so sánh, thực hành - Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, chính xác, ý thức kỷ luật. một số bộ truyền và biến đổi. - Biết tháo và lắp, tính tỷ số truyền của các bộ phận truyền chuyển động - Đồ dùng trực quan, khám phá hình động cơ 4 kỳ - Thớc lá, thớc cặp kìm, tua vít, mỏ lết Vai trũ ca in nng trong sn xut v i sng 31 - Học sinh hiểu quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. Biết đợc vai trò của điện năng - Quan sát, phân tích, liên hệ thực tế - Giáo dục tính cẩn thận, ý thức kỷ luật, lòng yêu thích môn học - Học sinh hiểu quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. - Biết đợc vai trò của điện năng - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Bóng đèn, dây dẫn. - Tranh về vai trò của điện năng - Bóng đèn, dây dẫn. Tìm hiểu vai trò của điện năng 22 An ton in 32 - Hiểu đợc những nguyên lý gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện. - Quan sát, phân tích, suy luận, liên hệ thực tế - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, an toàn khi sử dụng điện -Hiểu đợc những nguyên lý gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện. - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Tranh ảnh về các nguyên nhân gây tại nạn điện, một số biện pháp an toàn trong sử dụng, sửa chữa điện. - Các d. cụ bảo vệ an toàn điện - Một số d. cụ bảo vệ an toàn điện: Kìm điện, bút thử điện TH : Cu ngi b tai nn in 33 - Học sinh sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn diện, cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách an toàn. Nắm đợc cách sơ cứu nạn nhân. - Thực hành, quan sát, so sánh, tổng hợp - Học sinh sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn diện, cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách an toàn. - Nắm đợc cách sơ cứu nạn nhân. - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gợi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Tranh về tai nạn điện (H35.1; 35.2; 35.3' 35.4) SGK - Mỗi tổ: 1 sào tre, 1 gậy gỗ khô, ván gỗ khô, vải khô, 1 chiếu (hoặc nilon) để trải khi thực hành 23 ễn tp 34 - Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học về phần cơ khí - Phân tích, tổng hợp - Chăm chỉ, tích cực, . - Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học về phần cơ khí - Khái quát hoá, cụ thể hoá - Nêu và giải quyết vấn đề. - Bảng phụ, thớc thẳng - Ôn tập các kiến thức đã học về phần cơ khí . Kim tra 45 phỳt 35 - Kiểm tra, đánh giá sự nhận thức, tiếp thu của học sinh. - Liên hệ với thực tế; thực hành - Kiểm tra, đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó phân loại chính xác - Cho HS làm bài kiểm tra viết - Đề bài, đáp án, tháng điểm. - Phôtô đề Kiểm tra - Ôn tập; thớc thẳng Tun Tờn bi Tit Mc tiờu ca bi Kin thc trng tõm Phng phỏp GD Chun b ca GV-HS Ghi chỳ - Giáo dục tính trung thực, tự lập khi làm bài học sinh 24 Vt liu k thut in - Phõn loi v s liu ca dựng k thut in 36 - Nhận biết đợc vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. hiểu đặc tính và công dụng của mỗi loại vật liệu kỹ thuật điện. - Biết phân loại và nắm đợc số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện gia đình. - Q.sát, phân tích, tổng hợp. - Giáo dục lòng yêu môn học, có ý thức nghiêm túc . - Nhận biết đợc vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. hiểu đặc tính và công dụng của mỗi loại vật liệu kỹ thuật điện. - Biết phân loại và nắm đợc số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện gia đình. - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá. - Tranh vẽ các đồ dùng điện gia đình, các dụng cụ an toàn điện. - Tìm hiểu các đồ dùng gia đình, dụng cụ bảo vệ an toàn điện. - Tranh vẽ một số đồ dùng điện trong gia đình . - Một số đồ dùng điện trong gia đình. Tìm hiểu số liệu và cách sử dụng chúng. dựng in - Quang: ốn si t 37 - Giúp học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt. - Hiểu đợc các đặc điểm của đèn đèn sợi đốt và u nhợc điểm của đèn SợI ĐốT - Q.sát, so sánh, tổng hợp - Nghiêm túc, kỷ luật - Giúp học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt. - Hiểu đợc các đặc điểm của đèn đèn sợi đốt và u nhợc điểm của đèn sợi đốt. - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Đèn sợi đốt đuôi xoáy, đuôi ngạnh còn tốt và đã bị hỏng - Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật của đèn sợi đốt 25 ốn hunh quang 38 Giúp học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang. - Hiểu đợc các đặc điểm của đèn huỳnh quang và u nhợc điểm của mỗi loại đèn. -Q.sát, so sánh, tổng hợp - Nghiêm túc, kỷ luật - Giúp học sinh hiểu đợc cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang. - Hiểu đợc các đặc điểm của đèn đèn uỳnh quang và u nhợc điểm của mỗi loại đèn. Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan, khám phá - Đèn ống huỳnh quang (loại 0.6m;1.2m) - Đèn Compăc huỳnh quang - Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật của đèn huỳnh quang TH : ốn ng hunh quang 39 - Nắm đợc cấu tạo của đèn ống huỳnh quang,chấn lu, tắcte - Hiểu nguyên lý làm việc và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang - Q.sát,phân tích, thực hành - Giáo dục tính cẩn thận, ý thức - Nắm đợc cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, chấn lu, tắcte - Hiểu nguyên lý làm việc và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp gởi mở - Đồ dùng trực quan. - Hợp tác nhóm. - Một nhóm một bộ đèn ống huỳnh quang (dài 0.6m; 1.2 m), dây dẫn, phích cắm, tuavít - Dây dẫn, phích cắm. - Tìm hiểu cách mắc đèn [...]... - Cầu dao,các loại công tắc,ổ điện, phích cắm điện - Cách sử dụng các thiết bị đóng cắt và lấy điện ở gia đình mình - Máy biến áp 220v/6v - 4 đoạn dây chì dài 5m, mức 1A, 3m dây, 1 bộ đui- bóng đèn (6w-3w) 1 cầu chì hộp, 1 công tắc điện - Bảng phụ Mô hình mạch điện chiếu sáng - Mỗi nhóm : 1 bộ đui- bóng đèn (6w-3w) 1 cầu chì hộp, 1 công tắc điện - Nám đợc đặc điểm và nắm đ- - Nêu và giải - Cầu dao,... in yêu thích môn học - Nắm đợc cấu tạo, công dụng nguyên lý làm việc của thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Khái niệm sơ đồ nguyên lý và Thit b bo v ca sơ đồ lắp đặt mạng điện mng in trong nh 48 - Quan sát, phân tích, so sánh, S in tổng hợp -Làm việc khoa học, an toàn TH : Thit b úng-ct 49 - Nám đợc đặc điểm và nắm đợc cấu tạo, công dụng của thiết bị đóng v ly in ca mng cắt và lấy điện in trong... nhiệt - Hiểu nguyên lý làm việc của - Hiểu nguyên lý làm việc dựng in nhit 40 bàn là điện, nồi cơm điện của bàn là điện, nồi cơm Bn l in - Q.sát,phân tích, thực hành điện - GD lòng say mê môn học 26 27 28 29 - Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của động cơ điện một pha,quạt điện,máy dựng in loi 41 bơm in- c Qut in - Q.sát,phân tích,tổng hợp - Giáo dục tính cẩn thận, chăm chỉ, ý thức tổ . Kế HOạCH giảng dạy MÔN: công nghệ 8 I. ĐặC ĐIểM Bộ MÔN: Môn công nghệ 8 quán triệt những quan điểm sau: - Góp phần thực hiện mục. số kiến thứ cơ bản về Vẽ kỹ thuật - Cơ khí - Kĩ thuật điện. - Môn Công nghệ 8 mang nhiều tính thực tiễn cần phải kết hợp lí thuyết với thực hành để củng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHBM Cong nghe 8 da sua, KHBM Cong nghe 8 da sua,

Hình ảnh liên quan

Bảng phụ vẽ H7.1 SGK. - Thớc thẳng, ê ke, bút chì, tẩy, giấy A4 - KHBM Cong nghe 8 da sua

Bảng ph.

ụ vẽ H7.1 SGK. - Thớc thẳng, ê ke, bút chì, tẩy, giấy A4 Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Nắm đợc hình dạng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản đợc sử dụng trong ngành cơ khí - KHBM Cong nghe 8 da sua

m.

đợc hình dạng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản đợc sử dụng trong ngành cơ khí Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Bảng phụ, thớc thẳng - KHBM Cong nghe 8 da sua

Bảng ph.

ụ, thớc thẳng Xem tại trang 8 của tài liệu.
hình động cơ 4 kỳ - KHBM Cong nghe 8 da sua

h.

ình động cơ 4 kỳ Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Tranh vẽ mô hình bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện - Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng bàn là điện, nồi cơm điện - KHBM Cong nghe 8 da sua

ranh.

vẽ mô hình bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện - Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng bàn là điện, nồi cơm điện Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Bảng phụ. Mô hình mạch điện chiếu sáng. - KHBM Cong nghe 8 da sua

Bảng ph.

ụ. Mô hình mạch điện chiếu sáng Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Bảng phụ vẽ mô hình mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc. - KHBM Cong nghe 8 da sua

Bảng ph.

ụ vẽ mô hình mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc Xem tại trang 13 của tài liệu.