0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

38 275 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Thẻ kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Nhập mua ngoài Nhập thu hồi Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng Bảng tổng hợp NVLCCDC nhập kho thu hồi Bảng NVL, CCDC xuất kho Bảng phân bổ NVL, CCDC xuất kho Sổ số dư THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG 2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL, CCDC Việc hạch toán chi tiết NVL,CCDC là sự kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại NVL,CCDC cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị. Do Công ty có nhiều chủng loại vật liệu, tình hình nhập, xuất, tồn diễn ra thường xuyên, liên tục nên Công ty sử dụng hình thức kế toán chi tiết theo phương pháp “ ghi sổ số dư” (tức là ở kho chỉ theo dõi về mặt số lượng,còn ở phòng kế toán theo dõi về mặt giá trị). * Sơ đồ hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp ghi sổ số dư Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng Diễngiải: Ở kho: Hàng ngày căn cứ vào ác chứng từ nhập xuất NVL,CCDC (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho) thủ kho ghi vào thẻ kho theo chỉ tiêu số lượng NVL, CCDC. Cuối ngày thủ kho rút ra được số tồn kho của từng danh điểm vật tư. Thẻ kho được kế toán lập và gửi cho thủ kho. Cuối tháng thủ kho căn cứ vào thẻ kho đã được kế toán kiểm tra, ghi số lượng vật liệu tồn kho của từng danh điểm vật liệu vật liệu vào sổ số dư. Sổ số dư do kế toán mở cho từng kho, mở cho cả năm và giao cho thủ kho trước ngày cuối tháng. Trong sổ số dư có danh điểm vật liệu được in sẵn sắp xếp theo thứ tự trong từng nhóm và từng loại vật liệu. Ghi sổ số dư xong thủ kho chuyển sổ số dư cho kế toán kiểm tra và tính thành tiền. Đối với kế toán: Kế toán vật liệu sẽ kiểm tra việc ghi chép của thủ kho thông qua việc đối chiếu số liệu giữa các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho với thẻ kho. Nếu phù hợp kế toán vật liệu ký xác nhận vào thẻ kho. Các chứng từ nhập ,xuất kho được giữ lại phòng kế toán để xử lý. Các phiếu nhập, xuất được tách riêng sau khi kế toán vật liệu tiến hành kiểm tra việ ghi chép của thủ kho trên thẻ kho. Sau khi kế toán vật liệu tiến hành phân loại phiếu nhập, phiếu xuất theo thời gian phát sinh và theo từng danh điểm, từng nhóm vật tư thì kế toán vật liệu lập bảng nhập, bảng xuất NVL. Chỉ vào bảng đối với nhập vật liệu thu hòi còn vật liệu mua ngoài ghi vào giấy thanh toán tiền tạm ứng. 2.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC 2.2.1. Phân loại NVL, CCDC Do NVLCông ty Cầu 11 Thăng Long rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một cách chính xác đòi hỏi việc phân loại NVL là rất cần thiết và không thể thiếu được. Hiện nay, căn cứ vào công dụng kinh tế và vai trò của NVLCông ty Cầu 11 Thăng Long chia NVL thành : - NVL chính: là những NVL được sử dụng cho quá trình thi công cấu thành nên thực thể công trình, tiêu hao hết vào công trình cả về mặt hình thái và giá trị trong quá trình sử dụng. Nó bao gồm hầu hết các loại vật liệu mà Công ty sử dụng như: thép, xi măng, cát, neo cáp cường độ cao… trong mỗi loại lại được chia thành các nhóm khác nhau như: + Thép tấm: thép tấm 3 ly, thép tấm 8 ly…. + Thép tròn: thép tròn phi 22, phi 12… + Neo cáp cường độ cao: neo công tác ESC- 22, neo công tác ESC- 31… - Vật liệu phụ: là những NVL không cấu thành nên thực thể sản phẩm nhưng nó góp phần làm tăng chất lượng của sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nó chỉ bị tiêu hao một phần giá trị vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu và khi công trình hoàn thành nó có thể được sử dụng vào công trình khai thác.Vật liệu phụ ở Công ty bao gồm Sikament, dung môi, thiếc hàn, phụ gia Sikasil… - Nhiên liệu: là loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho các loại máy móc, xe cộ. Nhiên liệu ở Công ty bao gồm xăng, dầu, mỡ,… - Phụ tùng thay thế sửa chữa: bao gồm các chi tiết, phụ tùng máy móc thiết bị mua sắm dự trữ phục vụ cho việc sửa chữa các phương tiện máy móc thiết bị của Công ty như: xăm lốp các loại, vòng bi, viên bi… - Phế liệu thu hồi: các loại sắt thép vụn, đầu mẩu que hàn…. - CCDC: bao gồm ván khuôn đúc mẫu, gàu đổ bê tông, cóc cáp phi 22…. 2.2.2. Đánh giá NVL, CCDC * Đánh giá NVL, CCDC nhập kho – NVL, CCDC mua ngoài: Công ty áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ nên giá thực tế vật liệu mua ngoài được xác định là : giá thực tế mua chưa có thuế GTGT. – NVL, CCDC nhập kho thu hồi: Trị giá vốn thực tế nhập kho = trị giá vốn thực tế xuất kho * Đánh giá NVL, CCDC xuất kho Mặc dù số lượng chủng loại NVL, CCDC nhiều nhưng khả năng quản lý chi tiết NVL của Công ty rất chặt chẽ. NVL, CCDC nhập kho của lô hàng nào thì thường xuất thẳng luôn cho các đội. Do đó, Công ty có thể theo dõi lô hàng từ khi nhập đến khi xuất. Công ty sử dụng tính giá thực tế cho vật liệu xuất kho theo phương pháp đơn giá thực tế đích danh. Ví dụ : Theo phiếu nhập kho số 08 ngày 4/6/2007. Công ty mua thép gai VPSSP 295 phi 10 với số lượng 5276 kg, đơn giá là 7850 đ/kg – Số dư đầu kỳ: 0 Khi xuất kho thép gai VPSSP 295 phi 10 thì căn cứ vào phiếu nhập kho số 08 và tính theo giá thực tế đích danh. Vì vậy mà đơn giá xuất = đơn giá nhập = 7850 đ/kg 2.3. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG: - TK 152 – Nguyên vật liệu. Trong đó Công ty mở thêm các TK cấp 2: + TK 1521 – Vật liệu tiêu hao + TK 1522 – Vật liệu luân chuyển + TK 1523 – Vật liệu khác + TK 1528 – Vật tư tài sản đã thanh lý - TK 136 – Phải thu nội bộ - TK 142 – Chi phí trả trước - TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ - TK 331- Phải trả người bán - TK 111 – Tiền mặt - TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - TK 627 – Chi phí sản xuất chung * Hệ thống sổ kế toán sử dụng - Chứng từ ghi sổ TK 1521, TK 1522. TK 153 - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái TK 1521,TK 1522, TK 153 2.4. THỦ TỤC NHẬP, XUẤT NVL, CCDC 2.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC * Trường hợp nhập mua mới: Căn cứ vào phương án tổ chức thi công, bản thiết kế khối lượng thi công, tiến độ thi công các đội thi công làm giấy đề nghị cung cấp vật tư. Khi nhận đựoc yêu cầu mua sắm NVL, CCDC phòng vật tư cử cán bộ đi mua hoặc để các đội cử nhân viên tiếp liệu đi mua. Cán bộ của phòng hoặc nhân viên tiếp liệu sẽ viết giấy tạm ứng để đi mua NVL, CCDC. Khi NVL, CCDC về đến kho Công ty hoặc đến kho đơn vị thi công thì thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng, chủng loại, quy cách….NVL,CCDC có đúng yêu cầu không. Sau đó tiến hành nhập kho và ký nhận vào mặt sau của tờ hoá đơn là kho đã nhận hàng. Căn cứ vào hoá đơn, phòng vật tư lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên: Liên 1: Lưu lại làm chứng từ gốc tại phòng vật tư. Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau đó gửi lên phòng kế toán. Liên 3: Cán bộ mua sắm vật tư/nhân viên tiếp liệu giữ để thanh toán tạm ứng. Biểu 1 Hoá đơn GTGT Mẫu số 01 GTKT- 3LL Liên 2: giao cho khách hàng DG/03 - B Ngày 4 tháng 6 năm2007 No: 0031073 Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp gia công kim khí Văn Điển – Hà Nội Địa chỉ: Km 3 đường 70 Số TK: 710A- 00251 Điện thoại: 8615341 Mã số: 0100104517-1 Họ và tên người mua hàng: Trần Đức Hải Đơn vị: Công ty Cầu 11 Thăng Long ( thi công cầu Đế ) Địa chỉ: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517- 1 Bằng chữ: Bốn ba triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi đồng. Người mua Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị TT Tên,loại,quy cách Đơn vị Số Chất Đơn giá vật tư tính lượng lượng (đồng) Th nh à tiền (%) 1 Thép gai VPSSP 295 phi 10 kg 5.276 100 7.850 41.416.600 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 2 Đơn vị:…. Phiếu nhập kho Mẫu số 02 – VT Địa chỉ:…. Ngày 4 tháng 6 năm 2007 Nợ TK 1521: 41.416.600 Nợ TK 1331: 2.070.830 Có TK 331: 43.487.430 Người nhập hàng: Nguyễn Mậu Thế Địa chỉ:……………………… Lý do nhập: Thi công cầu Đế Số 08 ngày 04 tháng 06 năm 2007 Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi đồng. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhập Thủ kho (ký, họ tên, dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) TT Tên,loại,quy cách Đơn vị Số Chất Đơn giá vật tư tính lượng lượng (đồng) Th nh à tiền (%) 1 Thép gai VPSSP 295 phi 10 kg 5.276 100 7.850 41.416.600 Biểu 3 Hoá đơn GTGT Mẫu số 01.GTKT- 3LL Liên 2: giao cho khách hàng DG/03 - B Ngày 14 tháng 6 năm 2007 No: 0061366 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Tâm Linh Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội Số TK: 710A- 06089 Điện thoại: 8345921 Mã số: 010010591-1 họ và tên người mua hàng: Trần Đức Hải Đơn vị: Công ty Cầu 11 Thăng Long ( thi công cầu Đế ) Địa chỉ: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517- 1 Số tiền bằng chữ: Mười triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng Người mua người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên,dáu) Biểu 4 Đơn vị:…. Phiếu nhập kho số 32 Mẫu số 02 – VT Địa chỉ:…. Ngày 14 tháng 6 năm 2007 Nợ TK 153: 9.800.000 Nợ TK 1331: 490.000 Có TK 331: 10.290.000 Họ tên người nhập hàng: Nguyễn Thái Sơn Địa chỉ: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Lý do nhập: Thi công cầu Đế Số 32 ngày 14 tháng 06 năm 2007 Nhập tại kho : Công ty Cầu 11 Thăng Long Tên,loại, quy cách Đơn Số Chất Đơn TT Vật tư vị lượng lượng giá Th nh à tiền tính (%) (đồng) 1 G u à đổ bê tông Chiếc 280 100 35.000 9.800.000 Tên,loại, quy cách Đơn Số Chất Đơn TT Vật tư vị lượng lượng giá Th nh à tiền tính (%) (đồng) 1 G u à đổ bê tông Chiếc 280 100 35.000 9.800.000 Số tiền bằng chữ: Mười triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhập Thủ kho (ký, họ tên, dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) * Trường hợp nhập kho thu hồi: Trường hợp khi đơn vị báo trả, cán bộ vật tư phải nhận hàng tại công trình và ký vào phiếu xuất kho của đợn vị để làm phiếu nhập kho đúng như phiếu xuất kho đó, còn đơn vị không phải ký vào phiếu nhập kho nữa. Phòng vật tư lưu phiếu xuất kho của đơn vị làm chứng từ gốc. Ví dụ: Tháng trước Công ty xuất cho công trường cầu Đế 6.854 kg thép tròn phi 22 với đơn giá là 8.600 đ/kg. Công trường cầu Đế dùng không hết còn 2301 kg thép tròn nữa. Khi đơn vị thi công cầu Đế trả thép tròn phi 22, phòng vật tư căn cứ vào phiếu xuất kho của công trường cầu Đế để làm phiếu nhập kho thu hồi. [...]... Kế toán trưởng Biểu 15 Công ty Cầu 11 Thăng Long Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ngày 15 tháng 6 năm 2007 Họ tên người thanh toán: Trần Đức Hải Đơn vị công tác: phòng vật tư Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Số tiền TT Số hoá đơn 1 0031073 Diễn giải Gàu dổ bê tông Tổng cộng Giám đốc (ký, họ tên, dấu) Tổng 10.290.000 Thuế VAT Giá gốc 490.000 9.800.000 10.290.000 490.000 9.800.000 Kế toán. .. Trình tự kế toán xuất NVL, CCDC Căn cứ vào bảng NVL, CCDC xuất kho tháng 6/07(biểu 12), kế toán vào tệp bảng phân bổ vật tư trên màn hình Tại màn hình Microsoft Excel kế toán tiến hành lập bảng phân bổ vật tư xuất kho tháng 6/07 cho tất cả các đói tượng sử dụng trong tháng Số liệu của bảng phân bổ NVL, CCDC xuất kho được láy từ tổng các TK 152,153 trên bảng xuất kho tháng 6/07 của cầu Đế và cầu M... (biểu 14) Trình tự nhập CCDC vào máy giống như nhập NVL Tại ô nội dung chính nhập: Mua Gàu đổ bê tông Số lượng 280 chiếc Đơn giá 35.000đ/chiếc Giá gốc 9.800.000đ Thuế VAT 5% 490.000đ Tổng cộng 10.290.000đ Biểu 13 Công ty Cầu 11 Thăng Long Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ngày 7 tháng 6 năm 2007 Họ tên người thanh toán: Trần Đức Hải Đơn vị công tác: phòng vật tư Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới... Thép tròn phi 14 Kg 8548 100 7.700 2.5 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL, CCDC 2.5.1 Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC * Trường hợp nhập kho mua ngoài: Khi dơn vị hoặc đội thi công có nhu cầu về NVL, CCDC đơn vị sẽ viết giấy đề nghị cung ứng vật tư gửi cho phòng vật tư Phòng vật tư căn cứ vào giấy đề nghị tiến hành thăm dò thị trường rồi gửi giấy báo giá lên lên giám đốc, kế toán trưởng ký duyệt Sau khi giáy báo giá... hàng nên thông qua TK 331- phải trả người bán Khi NVL, CCDC về nhập kho kế toán sẽ ghi bút toán giảm nợ cho cán bộ đi mua vât tư - Khi viết phiếu chi, kế toán tiền mặt sẽ ghi: Nợ TK 331- Trần Đức Hải Có TK 111 43.487.430 43.487.430 - Sau khi NVL, CCDC mua về làm thủ tục nhập kho, Ông Hải viết giấy thanh toán tiền tạm ứng(biểu 13) và gửi lên phòng tài vụ .Kế toán đối chiếu số liệu ghi trên hoá đơn GTGT số... chứng từ khác và tại ô loại chứng từ chọn “ KHAC2 “- chứng từ kế toán khác- ghi có và không phải khai thuế GTGT Kế toán căn cứ vào số liệu trên bảng phân bổ NVL, CCDC xuất kho nhập số liệu vào máy 7.40 Cầu Đế TK 1361: 41.416.600 Cầu M La TK 1361: 65.819.600 Sau khi nhập dữ liệu máy tự động ghi chứng từ ghi sổ Biểu 21 Công ty Cầu 11 Thăng Long Chứng từ ghi sổ tháng 6/2007 Số: KHAC2 – 0106- 3006 TK 1521-... chứng từ ghi sổ (biểu 14,16,18, 19,21,22) máy sẽ tự động vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Biểu 23 Công ty Cầu 11 Thăng Long Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Tháng 6 năm 2007 326.070.850KHAC2 –0106 –3006 Biểu 24 Công ty Cầu 11 Thăng Long Sổ cái Tháng 6 năm 2007 Tài khoản: 1521- vật liệu tiêu hao 1.609.487.682Chứng từ kế toán khác- g ... của cầu Đế, cầu Mường La… Đối với quy trình kế toán NVL, CCDC xuất kư ;ho thì căn cứ vào phiếu xuất kho số 23 ngày 4/6/07 (biểu 5), xuất 5276 kg thép gai VPSSP phi 10 với đợn giá 7850 đ/kg và phiếu xuất kho CCDC số 46 ngày 14/6/07, xuất 230 chiếc gàu đổ bê tông với đơn gí là 35.000đ/chiếc Kế toán NVL cũng làm thao tác như lập bảng thu hồi trên để lập bảng xuất kho Biểu 11 Bảng NVL, CCDC nhập... Biểu 20 Bảng phân bổ NVL, CCDC xuất kho tháng 6/2007 Ghi nợ TK liên quan Ghi có TK 1521,1522,153 61 850.287.650 Người lập biểu 16.560.800 866.848.450TK 142 Cầu Oai Kế toán trưởng Sau đó cũng giống quy trình nhập kho NVL, CCDC thu hồi trong chương trình kế toán Afsysnetwork, kế toán căn cứ vào bảng phân bổ xuất vật tư (biểu 19) nhập vào màn hình Màn hình cập nhật chứng từ khác và tại ô loại chứng từ chọn... Kế toán trưởng (ký, họ tên) Kế toán Người thanh toán (ký, họ tên) (ký, họ tên) Biểu 16 Công ty Cầu 11 Thăng Long Chứng từ ghi sổ Số: CKCN2 – 0106 – 3006 Tháng 6 năm 2007 Tài khoản 153 - CCDC Đối tượng pháp nhân: Tất cả Đối tượng tập hợp: Tất cả TT tập 26- Gàu đổ bê tông 153 9.800.000(PN32, 14/6)CKCN2 ngày 30/6/07 số 13 Chứng từ đã ghi sổ cái ngày tháng Người lập biểu năm Kế toán trưởng * Trường hợp nhập . số dư THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG 2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL, CCDC Việc hạch toán chi tiết NVL, CCDC là sự kết hợp. ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC 2.2.1. Phân loại NVL, CCDC Do NVL ở Công ty Cầu 11 Thăng Long rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG,

Hình ảnh liên quan

Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Bảng k.

êNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6 năm2007 Ghi nợ TK 1521, 153 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Bảng k.

êNVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6 năm2007 Ghi nợ TK 1521, 153 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

ti.

ền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Xem tại trang 24 của tài liệu.
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

ti.

ền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Xem tại trang 26 của tài liệu.
* Trường hợp nhập kho thu hồi: Căn cứ vào bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

r.

ường hợp nhập kho thu hồi: Căn cứ vào bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu Xem tại trang 27 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng kêNVL,CCDC xuất kho tháng 6/07(biểu 12), kế toán vào tệp bảng phân bổ vật tư trên màn hình - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL  CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

n.

cứ vào bảng kêNVL,CCDC xuất kho tháng 6/07(biểu 12), kế toán vào tệp bảng phân bổ vật tư trên màn hình Xem tại trang 31 của tài liệu.