0

SKKN Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Giảng Dạy Âm Nhạc Ở Trường THCS

58 144 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2021, 21:09

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS" PHẦN THỨ NHẤT – ĐẶT VẤN ĐỀ I – Cơ sở khoa học sáng kiến kinh nghiệm 1- Cơ sở lý luận: Có thể nói, giáo dục nước ta trải qua hai giai đoạn giai đoạn tiến tới giai đoạn thứ ba Nếu hai giai đoạn trước, với chủ trương lấy người thầy hạt nhân, trung tâm mơ hình q trình giáo dục với hình thức “ thầy giáo đạo toàn diện học tập học sinh” giai đoạn tiến thêm bước có thay đổi mà trung tâm trình giáo dục đối tượng học sinh Luật giáo dục điều 28.2 nêu “ phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tính cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Như để đáp ứng điều dạy – học, buộc nhà giáo phải thay đổi phương pháp giáo dục cho phù hợp với nhu cầu trình học tập học sinh, đáp ứng yêu cầu xu phát triển thời đại, góp phần đào tạo người theo hướng có đủ Đức - Trí - Thể - Mỹ Chúng ta biết, nhiệm vụ hình thái giáo dục truyền đạt kiến thức cho học sinh Kiến thức giáo viên nghiên cứu lĩnh hội trước sau truyền tải kiến thức cho học sinh Việc truyền tải diễn nào, phương tiện nào, phương thức vấn đề mà điều quan trọng thông tin, kiến thức phải truyền tải cách đầy đủ, xác Trên thực tế truyền đạt kiến thức đến học sinh, giáo viên phép sử dụng phương pháp (có thể thuyết trình, giảng giải hay kể đọc – chép) loại phương tiện giáo dục để đạt mục đích (có thể bảng đen, phấn, thước kẻ, dụng cụ thí nghiệm, vật mẫu) Nếu hình thái giáo dục cũ, giáo viên lên lớp giảng giải, thuyết trình (hay đọc bài) cho số đông học sinh (nghe chép) Với cách dạy này, người thầy máy móc, rập khn dạy học, dễ có tư tưởng phó mặc, không hứng thú cập nhật kiến thức, không sáng tạo việc tìm kiếm phương án thiết kế dạy phù hợp với đối tượng học sinh lớp phụ trách để kết giảng dạy đạt mức tối ưu Người học theo cách trở nên thụ động, biết thu nhận kiến thức chiều, không động não suy nghĩ, tự chiếm lĩnh tri thức, trở nên thui chột tư duy, khó vận dụng kiến thức vào sống Học sinh học, chép điều lúc thi lại chép điều vào làm, thường em hiểu cách máy móc khơng sáng tạo, khơng thể “cái riêng” khơng dám thể “cái riêng” Tiết dạy theo phương pháp cũ (nối đọc – chép) tất yếu phải tổ chức theo phương thức diễn dịch, nhàm chán mang tính áp đặt Khắc phục tình trạng yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học tất mơn học Đó nhiệm vụ vơ khó khăn phức tạp điều kiện ngành giáo dục nước nhà nói chung nhà trường nói riêng Để bỏ phương pháp cũ dạy – học trình lâu dài với cố gắng nhiều đối tượng khác tận tâm thầy cô giáo điều quan trọng có kết Trong giai đoạn nay, xu hướng dạy học đại với kết hợp thành tựu công nghệ thông tin diễn cách phổ biến ngành học, cấp học Công nghệ thông tin với tư cách phương tiện hỗ trợ cho việc đổi phương pháp dạy học chứng tỏ ưu hiệu trình dạy học nói chung Tuy nhiên, việc có phương tiện hỗ trợ tốt chưa đủ mà để có tiết dạy – học tốt ta cần phải có phương pháp tốt Để tối ưu hố tính thiết bị dạy học đại thực hoá việc chống dùng phương pháp cũ hay thuyết trình chiều dạy - học việc lựa chọn, ứng dụng đồ tư vào dạy – học phương pháp điều tất yếu Vậy Bản đồ tư gì, tác dụng sao? Bản đồ tư (Mindmap) phương pháp (do tác giả Tony Buzan - người Anh phát triển từ năm 1980) đưa phương tiện mạnh để tận dụng khả ghi nhận hình ảnh não Đây cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích vấn đề thành dạng lược đồ phân nhánh BĐTD thể bên cách thức mà não hoạt động Đó liên kết, liên kết liên kết Mọi thông tin tồn não người cần có mối nối, liên kết để tìm thấy sử dụng Khi có thơng tin đưa vào, để lưu trữ tồn tại, chúng cần kết nối với thông tin cũ tồn trước Khác với máy tính, ngồi khả ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo trình tự định chẳng hạn trình tự biến cố xuất câu truyện) não cịn có khả liên lạc, liên hệ kiện với BĐTD khai thác hai khả não Đây kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép Bằng cách dùng giản đồ ý, tổng thể vấn đề dạng hình đối tượng liên hệ với đường nối Với cách thức đó, liệu ghi nhớ nhìn nhận dễ dàng nhanh chóng Thay dùng chữ viết để miêu tả chiều BĐTD biểu thị toàn cấu trúc chi tiết đối tượng hình ảnh hai chiều Nó dạng thức đối tượng, quan hệ tương hỗ khái niệm (hay ý) có liên quan cách liên hệ chúng với bên vấn đề lớn BĐTD thể vấn đề cách đơn giản chi tiết, cần nhìn hình hiểu, khơng cần diễn giải dài dịng, khơng cần quan tâm đến "mục đích, yêu cầu, ý nghĩa" vốn nhiều mang tính cơng thức BĐTD dễ hình dung, dễ áp dụng, xin xem minh họa Với việc đơn giản shopping mà vẽ đồ này, nói vấn đề nghiêm túc dạy – học Ở vị trí trung tâm sơ đồ hình ảnh hay từ khóa thể ý tưởng hay khái niệm chủ đạo Ý trung tâm nối với hình ảnh hay từ khóa cấp nhánh chính, từ nhánh lại có phân nhánh đến từ khóa cấp để nghiên cứu sâu Cứ thế, phân nhánh tiếp tục khái niệm hay hình ảnh ln nối kết với Chính liên kết tạo “bức tranh tổng thể” mô tả ý trung tâm cách đầy đủ rõ ràng BĐTD logic, mạch lạc mà tư cần điều BĐTD trực quan, thể rõ liên hệ, liên kết, quan hệ từ đến BĐTD tổng thể, sơ đồ thành phố, nhìn thấy đâu, nào, tương tác Đây ưu hẳn so với diễn tả phương pháp diễn dịch (ví dụ như: Ý I trang 4, ý II trang 13, ý III Lúc cần tìm ý thách đố Mà tìm liên hệ chúng lại đáng nản.) 2- Cơ sở thực tiễn: Như biết, Âm nhạc nhà trường phổ thông môn học, sư phạm nghệ thuật không nhằm mục đích đào tạo khiếu ca hát, mà điều quan trọng qua môn, giúp học sinh có hứng thú tìm hiểu kiến thức âm nhạc, phần có khả cảm thụ âm nhạc Muốn thực điều em phải đào tạo có đảm bảo nội dung kiến thức bản, đặc biệt kiến thức lí thuyết lịch sử âm Âm nhạc Tuy nhiên thực tế môn âm nhạc trường phổ thông chưa thực làm điều hầu hết giáo viên chưa thực dạy âm nhạc cách bản, hầu hết dạy theo hướng truyền (theo phương pháp cũ) với quan điểm: việc giáo dục âm nhạc nhà trường phổ thông chưa thực cần thiết, trường khu vực nông thôn - cần dạy cho em hát, hát thuộc lời ca, hát to, hát rõ lời Bên cạnh lại cịn nhiều học sinh chưa hứng thú với học tìm hiểu mơn âm nhạc nói chung hay phân mơn Nhạc lí; Âm nhạc thường thức nói riêng hầu hết giáo viên lại cho em không tập chung, không ý học mà khơng tìm hiểu ngun nhân sâu xa vấn đề Qua thực tế giảng dạy nghiên cứu thấy, em ý mà hầu hết giáo viên chưa thực quan tâm tới việc thu hút ý học sinh dạy học nội dung lí thuyết hay nói cách khác giáo viên chưa làm điều Qua khảo sát thực trạng nhằm ứng dụng BĐTD vào dạy – học trường THCS Tống Trân nhận thấy số ưu nhược điểm sau: * Về ưu điểm (thuận lợi): Trường THCS Tống Trân (từ ban giám hiệu đến giáo viên) có lịng u nghề, có phong trào tích cực tìm hiểu học tập áp dụng phương pháp mời vào giảng dạy Các em học sinh chăm học, hiếu học bên cạnh cịn nhận quan tâm, tạo điều kiện địa phương phòng giáo dục huyện Theo luật giáo dục điều 28.2 nêu “ phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tính cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Với chủ trương đó, năm gần đây, Bộ giáo dục đào tạo, Sở giáo dục đạo tạo tỉnh Hưng Yên, Phòng giáo dục đạo tạo huyện Phù cừ trường THCS Tống Trân thường xuyên tổ chức triển khai, tập huấn áp dụng phương pháp vào dạy học Nhằm đổi phương pháp dạy học bắt kịp với yêu cầu thời đại, từ năm học 2011 – 2012 ngành giáo dục cấp triển khai đồng loạt việc ứng dụng đồ tư dạy học trường phổ thông Hưởng ứng phong trào đó, tồn trường THCS Tống Trân đẩy mạnh việc ứng dụng BĐTD công tác giảng dạy Thường xuyên tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề BĐTD, bên cạnh giáo viên tự học, tự nghiên cứu qua tài liệu, sách tham khảo tích cực ứng dụng BĐTD tiết dạy mình, nhiệm vụ trọng tâm, tiêu chí thi đua giáo viên nhà trường Về sở vật chất, năm gần nhà trường ngày trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy - học: Có nhiều máy tình với cấu hình mạnh nối mạng internet, có máy chiếu projector… Học sinh hứng thú với môn học có áp dụng phương pháp đặc biệt ứng dụng BĐTD vào dạy học có mơn âm nhạc Đó thực điều kiện thuận lợi để thực đề tài SKKN ứng dung BĐTD dạy - học môn âm nhạc trường THCS * Về nhược điểm (khó khăn): Trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc trường THCS Tống Trân thâm nhập số trường THCS khác môn học âm nhạc Bản thân thấy rõ thực trạng việc dạy mơn âm nhạc cịn hạn chế có nhiều bất cập đặc biệt phân mơn mang tính lí thuyết giảng dạy Quy trình soạn giảng tiết âm nhạc có ứng dụng BĐTD cịn phức tạp đặc thù mơn hầu hết thực hành, nội dung lí thuyết thường chia nhỏ tiết học Việc ứng dụng BĐTD học tập học sinh bước đầu, em chưa thực vững kĩ thuật thiết lập BĐTD chưa hình thành thói quen học tập, ghi chép thơng tin BĐTD, ứng dụng BĐTD cịn nhiều thời gian tiết học học sinh thường lúng túng, thiếu tự tin việc triển khai ý tưởng Tống Trân xã nằm xa trung tâm thị nên đời sống kinh tế cịn khó khăn, sở vật chất trang thiết bị đặc biệt thiết bị tin học thiếu thốn Nhu cầu hiểu biết nhạc lí hay khả thường thức âm nhạc học sinh chưa cao Do triển khai BĐTD em có hiểu biết, thơng tin liên quan tới nội dung học * Để tăng hứng thú cho học sinh học âm nhạc, đặc biệt việc học phân mơn lí thuyết, q trình thực giảng dạy mơn, tơi ln quan tâm tìm tòi đổi thiết kế phương pháp lên lớp từ phát vấn đề cần quan tâm phải đổi phương pháp theo hướng “ứng dụng đồ tư duy” soạn giảng dạy lớp cho học sinh để phù hợp với nhu cầu môi trường giáo dục đại Định hướng chung phương pháp giảng dạy chuyển từ mơ hình “thuyết trình”; “đọc – chép” với vai trị độc diễn giáo viên sang mơ hình “cộng tác” “tư duy, sáng tạo” thân thiện giáo viên học sinh với trợ giúp đắc lực kĩ thuật đồ tư duy, máy tính phần mềm giáo dục Để khẳng định ưu việt việc áp dụng phương pháp dạy học mới, từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy tơi tìm hiểu, áp dụng viết đề tài" Ứng dụng BĐTD dạy – học môn âm nhạc trường THCS" II - Mục đích SKKN: Mục đích tìm phương pháp hay nhất, hiệu để dạy học cho học sinh THCS âm nhạc nghệ thuật truyền tải âm thời gian có ý nghĩa to lớn phát huy trí tưởng tượng, óc tư sáng tạo Qua nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa môn âm nhạc đặc biệt qua việc trực tiếp giảng dạy thân - người viết sáng kiến kinh nghiệm có nhiều trăn trở việc dạy âm nhạc đặc biệt khả cảm thụ âm nhạc cho học sinh THCS Theo tơi, chương trình sách giáo khoa có nhiều điểm tích cực, qua cách dạy học học sinh tư trực quan nhiều thao tác, phát huy tốt lực thân thực tế ta dạy đơn theo nội dung học đương nhiên cung cấp kiến thức cho học sinh xong để phát huy tối đa biến lực âm nhạc học sinh thành khả cảm thụ thái độ u thích âm nhạc người giáo viên cần phải tìm phương pháp dạy tối ưu nhất, phù hợp với đối tượng học sinh Khi nghiên cứu ứng dụng phương pháp công tác giảng dạy để tăng hứng thú cho học sinh học tập môn âm nhạc, tơi tự nhận thấy cần nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng nhiều hơn, triệt để kĩ thuật sử dụng BĐTD Trong đề tài này, vấn đề đưa cho dù phạm vi nhỏ viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài " Ứng dụng BĐTD dạy – học môm âm nhạc trường THCS" với mong muốn chia sẻ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thân với đồng nghiệp mong qua tìm lời giải hay nhất, phương pháp tốt nhằm khắc phục vấn đề tồn dạy học môn âm nhạc Với thực trạng kĩ hứng thú học, tìm hiểu âm nhạc học sinh trường THCS Tống Trân nơi trực tiếp giảng dạy, qua đề tài muốn tìm phương pháp tối ưu để phục vụ, hỗ trợ cho cơng việc giảng dạy mình, nhằm giúp cho học sinh có kĩ đặc biệt có hứng thú với việc học âm nhạc nói chung phân mơn lí thuyết âm nhạc nói riêng III - Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu: 1- Đối tượng nghiên cứu Đây đề tài "Ứng dụng BĐTD dạy – học mơm âm nhạc trường THCS" đối tượng nghiên cứu học sinh môn âm nhạc trường THCS ( từ lớp đến lớp 8) 2- Phạm vi nghiên cứu: Tại trường THCS Tống Trân (gồm lớp 6A, 6B, 7A, 7B 8A 8B) IV - Kế hoạch phương pháp nghiên cứu: Kế hoạch nghiên cứu: + Thời gian nghiên cứu thực nghiệm đề tài kinh nghiệm "Ứng dụng BĐTD dạy –học môm âm nhạc trường THCS”: năm học 2012 - 2013 + Thời gian kiểm định, đánh giá hoàn thiện SKKN: Tháng năm 2013 Phương pháp nghiên cứu: a Phương pháp quan sát: Thu thập thông tin em thuộc lớp từ khối đến khối cách tri giác trực tiếp nhân tố có liên quan b Phương pháp điều tra: Thu thập thông tin sở câu trả lời hứng thú khả nhận thức em học sinh môn âm nhạc c Phương pháp tổng hợp tài liệu: Tìm hiểu tài liệu học hỏi người trước có liên quan đến đề tài giải nào? Hiệu biện pháp sử dụng d Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Kết hợp lý luận với thực tiễn trường, đem lý luận phân tích kinh nghiệm thực tiễn từ phân tích rút kết luận học thành công thất bại, phát phát triển hoàn thiện đề tài PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG I- Nội dung nghiên cứu Âm nhạc phương tiện thực nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, tạo sở hình thành nhân cách người Việt Nam giáo máy, hướng dẫn, - Hát đầy đủ (1-2 lần - đệm piano) đệm đàn GV nhận xét HS thực - Nhận xét: Luyện hát GV điều khiển a- Nghe băng hát: máy HS nghe HS nghe cảm nhận GV đệm đàn b- Hát với nhạc đệm đánh nhịp - Lấy tốc độ đàn Thể tính chất vui HS hát tươi, mềm mại (hát hai lần bài) GV nhận xét - Nhận xét: 5- Luyện nghe: HS nghe GV điều khiển - Nghe hát gốc, trình bầy máy hai thứ tiếng (qua Video clip) HS nghe GV ghi bảng II Nội dung 2: Nhạc lí – Sơ lược quan sát GV hỏi quãng HS ghi GV kết luận ? Thế cung nửa cung? HS trả lời - Cung nủa cung đơn vị để GV hỏi gợi ý khoảng cách cao độ hai âm liền bậc HS quan sát ? Quan sát so sánh hai ví dụ sau: trả lời Vd 1: Vd 2: GV kết luận KL: Để tạo giai điệu hát, HS nghe ghi nhạc khoảng cách cao độ âm nhớ nhạc liền bậc Và khoảng cách gọi quãng GV điều khiển (Dùng Bản đồ tư đàn ví dụ để máy giới thiệu sơ lược quãng) GV hỏi GV kết luận Khái niệm quãng: HS ghi chép BĐTD ? Từ ví dụ trên, theo em quãng? - KN: Quãng khoảng cách cao độ HS trả lời hai âm vang lên lần lược HS nghe ghi lúc nhớ GV nêu ví dụ VD: đàn HS quan sát nghe - Quãng giai điệu: GV giới thiệu, + KN: Là quãng có hai âm vang lên lần nêu ví dụ đàn lượt VD: GV giới thiệu, - Qng hịa âm: nêu ví dụ đàn + KN: Là quãng có hai âm vang lên HS nghe quan sát HS nghe lúc quan sát VD: GV giới thiệu Gọi tên quãng: nêu ví dụ * Tên quãng gọi theo số tự nhiên VD: GV hỏi gợi ý HS nghe quan sát - Xác định tên quãng: ? Từ ví dụ trên, theo em làm GV kết luận ta xác định gọi tên quãng? HS trả lời giải thích + Tên quãng xác định số âm (từ âm gốc (âm trầm) đến âm HS nghe ghi GV chiếu ngọn(âm cao) nhớ tập, hỏi gợi ý - Bài tập: ? Hãy gọi tên quãng sau? HS thực GV nhận xét - Nhận xét: HS nghe Củng cố (8’): ? Em dùng BĐTD để tóm tắt nội dung học? ? Trình bầy hát với nhạc đệm? + Cả lớp hát: + Trình bầy trước lớp theo nhóm, cá nhân: (Để tạo khơng khí thi đua học tập, GV tổ chức thi hát HS nam HS nữ) ? Em nêu cảm nhận giai điệu nội dung hát Đi cắt lúa? - Bài hát có giai điệu tươi vui, hồn nhiên, lạc quan, sáng Nội dung hát miêu tả hoạt động múa hát thể niềm vui mừng em nhỏ Tây Nguyên nói chung dân tộc Hrê nói riêng ngày thu hoạch lúa ? Qua hát Đi cắt lúa dân ca Hrê, em có cảm nhận điệu dân ca nói riêng nét văn hố dân tộc Tây Ngun nói chung? - Các điệu dân ca Tây Ngun ln có tính chất vui tươi, lạc quan khoẻ khoắn mang đậm âm hưởng núi rừng … - Nền văn hoá dân tộc Tây Nguyên đa rạng phong phú hình thức, sinh động nội dung Có nhiều lễ hội mang đậm tính nhân văn, đặc biệt khơng gian văn hố Cồng chiêng… Dặn dò (1’): - Bài tập vê nhà: 1: Kể tên số Dân ca Tây Nguyên mà em biết ? 2: Làm tập sgk trang 40 3: Chuẩn bị học tiết 20 Chép TĐN số Lưu ý: Trên ví dụ kiểu kết hợp BĐTD với CNTT phần chuẩn bị thiết kế BĐTD thể Slide PowerPoint Với kiểu soạn truyền thống, thiết BĐTD phải chuẩn bị thể giáo án Một số Slide minh hoạ giảng: IV - Kết thực Từ nghiên cứu trên, sau áp dụng vào giảng dạy học sinh trường THCS Tống Trân năm học 2012 - 2013 (một số tiết) với môn âm nhạc đạt kết sau 1- Bảng so sánh kết điều tra hứng thú học sinh: Ghi Kết Lớp Sĩ số Hứng thú Không hứng thú SL % SL % 6A 40 38 95 6B 38 37 97.4 2.6 7A 29 29 100 0 7B 31 30 97 8A 28 28 100 0 8B 29 29 100 0 (ý khác) kiến 2- Bảng so sánh kết áp dụng SKKN a- Học kì I: Áp dụng SKKN với lớp: 6B; 7A; 8A Chưa áp dụng với lớp 6A; 7B; 8B * Kết kiểm tra học kì I năm học 2012-2013 (phần lí thuyết): Kết Lớp Sĩ số Đạt Chưa đạt Ghi 6A 40 SL % SL % 30 75 10 25 6B 38 35 92 Áp dụng 7A 29 26 89.6 10.4 Áp dụng 7B 31 24 77.4 22.6 8A 28 26 92.8 11.2 8B 29 23 79.3 20.7 Áp dụng * Kết cuối học kì I năm học 2012- 2013: Kết Lớp Sĩ số Đạt Chưa đạt Ghi SL % SL % 6A 40 35 87.5 12.5 6B 38 34 89.5 10.5 Áp dụng 7A 29 28 96.6 3.4 Áp dụng 7B 31 26 83.9 16.1 8A 28 28 100 0 8B 29 24 82.8 17.2 Áp dụng b- Học kì II: Áp dụng SKKN với tất lớp: 6A; 6B; 7A; 7B; 8A; 8B * Kết kiểm tra học kì II năm học 2012-2013 (phần lí thuyết): Kết Lớp Sĩ số Đạt Chưa đạt Ghi SL % SL % 6A 40 38 95 Áp dụng 6B 38 37 97.3 2.7 Áp dụng 7A 29 28 96.5 3.5 Áp dụng 7B 31 29 93.5 6.5 Áp dụng 8A 28 28 100 0 Áp dụng 8B 29 29 100 0 Áp dụng * Kết học kì II năm học 2012- 2013: Kết Lớp Sĩ số Đạt Chưa đạt Ghi SL % SL % 6A 40 38 95 Áp dụng 6B 38 37 97.3 2.7 Áp dụng 7A 29 29 100 0 Áp dụng 7B 31 30 96.7 3.3 Áp dụng 8A 28 28 100 0 Áp dụng 8B 29 29 100 0 Áp dụng * Qua bảng so sánh ta thấy việc đưa ứng dụng BĐTD vào dạy học môn âm nhạc trường THCS khả quan Trước hết, ta thấy hầu hết em học sinh thích học với BĐTD học có hiệu nội dung lí thuyết, em nhớ hơn, hiểu để áp dụng làm kiểm tra vận dụng tốt vào thực hành V- Tiểu kết: Qua trình giảng nghiên cứu, giảng dạy khảo sát nhận thấy việc ứng dụng BĐTD giảng dạy âm nhạc cần thiết lẽ BĐTD khơng giúp cho người thầy thực tốt nhiệm vụ giảng dạy mà BĐTD cịn giúp tiết học sinh động, lơi với học sinh đặc biệt, BĐTD phát huy tốt óc tư khả sáng tạo em từ em tích cực hơn, hứng thú với môn âm nhạc Các tiết dạy – học có ứng dụng BĐTD giúp giáo viên tận dụng thời gian khai thác, mở rộng khắc sâu nội dung kiến thức bên cạnh cịn phát huy tối đa tính tích cực, khả sáng tạo óc tư học sinh, giúp em đạt kết cao học tập PHẦN THỨ BA - KẾT LUẬN: I - Bài học kinh nghiệm: Việc sử dụng phương pháp dạy học hay ứng dụng dạy học nào, hiệu phụ thuộc nhiều vào lực sư phạm giáo viên, chìa khố thành công dạy học Trên thực tế, khả ứng dụng phương pháp dạy học khả trình độ nghiệp vụ chun mơn giáo viên, phương tiện để người giáo viên thơng qua tác động truyền đạt kiến thức tới học sinh, cho học sinh khả lĩnh hội nhanh nhất, kiến thức định Tuy nhiên phương pháp nói chung hay ứng dụng dạy học nói riêng có điểm mạnh hạn chế Do để truyền đạt kiến thức tới học sinh người giáo viên cần phải biết lựa chọn phối hợp hợp lí phương pháp ứng dụng hỗ trợ trình giảng dạy cho phù hợp với học sinh Qua nghiên cứu nội dung chương trình âm nhạc qua trình giảng dạy tơi rút học đáng kể cho cơng tác giảng dạy là: Bên cạnh ý đến phương pháp dạy âm nhạc việc lựa chọn cho ứng dụng hay cơng cụ hỗ trợ giảng dạy yếu tố bỏ qua, có mong có giảng hay, tiết học hiệu Môn âm nhạc coi môn học kén học sinh, cá biệt số học sinh môn cịn coi mơn khó khó học em hay tự tin, nhanh hứng thú học Trước chưa áp dụng kinh nghiệm ứng dụng nêu nhiều tiết học âm nhạc cảm thấy chưa đạt với yêu cầu đề (như nêu phần thực trạng) Qua nhiều năm giảng dạy trực tiếp, thân rút kinh nghiệm riêng cho mình, cộng thêm học hỏi tham khảo phương pháp giảng dạy đồng nghiệp số trường huyện với việc nghiên cứu giảng trước lên lớp để lựa chọn phương pháp phù hợp, đặc biệt kể từ ứng dụng BĐTD vào dạy – học tiết lên lớp thoải mái, dễ dàng hơn, học sinh hứng thú học tập, sáng tạo tự tin Đặc biệt kết học nói chung nội dung lí thuyết âm nhạc nói riêng đạt nâng cao điều quan hầu hết học sinh u thích mơn học âm nhạc Bên cạnh kết đạt với môn, việc vận dụng BĐTD dạy học mơn âm nhạc trường THCS cịn góp phần hình thành cho học sinh tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Việc sử dụng BĐTD kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, với ứng dụng CNTT… có tính khả thi cao góp phần đổi phương pháp, làm tăng chất lượng dạy – học đặc biệt môn âm nhạc trường THCS II - Những vấn đề bỏ ngỏ điều kiện thực SKKN: - Phạm vi nghiên cứu đề tài hẹp, dừng lại số lớp giảng dạy - Với khn khổ sáng kiến, việc trình bầy, minh hoạ số ứng dụng đề tài dừng lại phần - Điều kiện sở vật chất, thời gian dành cho nghiên cứu thân chưa thực đầy đủ đảm bảo cho việc nghiên cứu thực nghiệm Chất lượng, số lượng thông tin kết điều tra minh chứng cịn thấp - Nhìn chung SKKN ý tưởng kinh nghiệm cá nhân thời gian nghiên cứu, thử nghiệm ngắn khơng thể chánh thiếu sót nên tơi mong muốn qua đồng nghiệp trao đổi để đề tài nghiên cứu thêm hoàn thiện III - Đề xuất - kiến nghị: - Đối với nhà trường: Việc áp dụng phương pháp vào giảng dạy nói chung với mơn Âm nhạc nói riêng vai trị tổ chức nhà trường khơng thể thiếu Do để giáo viên nghiên cứu áp dụng phương pháp cách có hiệu phía nhà trường cần hỗ trợ: - Về trang thiết bị phục vụ cho môn học như: Tài liệu tham khảo, sách giáo khoa sách giáo viên phương tiện CNTT - Nên bố trí phịng học nghệ thuật riêng biệt để tiết học âm nhạc không làm ảnh hưởng tới tiết học văn hoá lớp khác, em thoải mái trao đổi xây dựng 2- Đối với giáo viên (âm nhạc): - Luôn chau kiến thức, chuẩn bị tốt áp dụng linh hoạt phương pháp mới, ứng dụng vào giảng dạy - Ngiên cứu tìm hiểu kĩ kĩ thuật dùng BĐTD, luyện tập rèn kĩ trình bầy, kĩ vẽ cho thục Ln tìm tịi sáng tạo cách thức trình bầy BĐTD - Nâng cao kiến thức tin học để phục vụ cho việc kết hợp ứng dụng BĐTD với CNTT vào giảng - Căn vào khả học sinh Chú ý tới đối tượng học sinh, lớp để vận dụng thành thạo kĩ năng, phương pháp ứng dụng giảng dạy - Phân bổ thời gian cho hợp lí học, phần học Không nên lạm dụng hay sử dụng thời gian tiết học cách đơn điệu - Tổ chức phối hợp hợp lý hoạt động vui chơi tích cực tiết học - Biết phát kịp thời khơi dậy học sinh khả năng, khiếu, sáng tạo sẵn có Bên cạnh phải có lực nhạy bén để giải kịp thời tình sư phạm xảy trình dạy áp dụng phương pháp - Đối với học sinh: - Mỗi học sinh cần tối thiểu phải có sách giáo khoa môn Âm nhạc, chép nhạc, ghi, bút màu, tập giấy A4 - Học sinh phải có ý thức tích cực xây dựng học Thực nghiêm túc dẫn yêu cầu giáo viênh như: Tập thiết lập BĐTD, làm tập BĐTD thực ghi chép nội dung học BĐTD IV - Kết luận chung: Những vấn đề nêu công việc làm thực nghiệm "Ứng dụng BĐTD dạy – học môn âm nhạc trường THCS" lớp giảng dạy Mặc dù thu kết khả quan, tiết dạy với nhẹ nhàng hơn, hứng thú đặc biệt học sinh thích thú với việc học mơn học âm nhạc, hầu hết em thực tốt yêu cầu môn đặc biệt nội dung lí thuyết âm nhạc Tuy nhiên kinh nghiệm ứng dụng, kĩ thuật dùng BĐTD mà đưa chưa ứng dụng tối ưu phục vụ cho dạy – học phát triển khả âm nhạc học sinh Rất mong đóng góp ý kiến chân thành quý vị bạn đồng nghiệp Chân thành cảm ơn! Tống Trân, ngày 20 tháng năm 2013 Người viết ... dụng BĐTD cách sử dụng, ứng dụng BĐTD dạy học âm nhạc giải pháp nội dung đề tài nghiên cứu để giải vấn đề mà nêu 1- Bản đồ tư – Tác dụng nguyên lí sử dụng dạy - học: 1.1- Bản đồ tư duy: Bản đồ. .. tránh buồn tẻ, tạo mềm mại, hút 2- Ứng dụng đồ tư dạy - học môn âm nhạc: 2.1- Ứng dụng BĐTD hoạt động dạy – học âm nhạc: Bản đố tư cơng cụ hữu ích giảng dạy học tập trường phổ thông, chế hoạt động... giúp thầy dạy tốt giúp trò rễ nhớ, rễ hiểu làm tăng khả vận dụng 3- Quy trình ứng dụng đồ tư dạy - học môn âm nhạc: Việc áp dụng phương pháp dạy học ứng dụng BĐTD vào giảng dạy âm nhạc việc làm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Giảng Dạy Âm Nhạc Ở Trường THCS,

Từ khóa liên quan