MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI

2 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2021, 18:34

 Các em học thuộc thơ, ghi nhớ để nắm nội dung của bài học …  Làm các bài tập đã cho ở trên vào vở bài tập.  Giáo viên sẽ chấm điểm khi các em đi học lại.[r] (1)THCS HÀ HUY TẬP MÔN NGỮ VĂN - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI NỘI DUNG ÔN TẬP TUẦN 22 -23 A/ Văn bản: Xem lại chép I Tiết 81- 82 :Quê hương – Tế Hanh: 1.Nắm :Tên văn bản- tên tác giả Hoàn cảnh , xuất xứ , thể thơ ? Học ghi nhớ, thuộc thơ… 3 Xem lại phần nội dung học chép ( Cả nội dung nghệ thuật khổ thơ ) a Giới thiệu làng q: b Hình ảnh làng quê: * Cảnh * Thuyền - Ra khơi - Trở c.Nỗi nhớ quê hương nhà thơ: * Làm tập: “…Nay xa cách lòng tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, buồm vơi, Thống thuyền rẽ sóng chạy khơi, Tôi thấy nhớ mùi nồng mặn quá!” Viết đoạn văn ( khoảng 10 dịng) trình bày cảm nhận em tình yêu quê hương của tác giả Tế Hanh thể khổ thơ cuối. II Tiết 87 : Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh: 1.Nắm :Tên văn bản- tên tác giả Hoàn cảnh đời viết năm ? Thể thơ Học ghi nhớ, thuộc thơ SGK/30 3 Xem lại phần nội dung học chép ( Cả nội dung nghệ thuật câu thơ ) * Làm tập giáo viên giao ( Nếu có ) III Tiết 88 : Ngắm trăng – Hồ Chí Minh 1.Nắm :Tên văn bản- tên tác giả Hoàn cảnh đời viết năm ? Thể thơ Học ghi nhớ, thuộc thơ SGK/38 (2)* Làm tập giáo viên giao ( Nếu có ) Khi tu hú Đi đường (Khuyến khích HS tự đọc) B / Tiếng việt: Xem lại chép Tiết 83 : Câu cầu khiến câu cảm thán : nhận biết đặc điểm hình thức và chức câu. * Câu cầu khiến a Hình thức Có từ cầu khiến: hãy, đừng,chớ…đi, thôi,nào… Thường kết thúc câu dấu chấm than, ý cầu khiến không nhấn mạnh kết thúc dấu chấm b Chức năng: dùng để lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. * Câu cảm thán : a Hình thức Có từ cảm thán: ơi, than ôi… Kết thúc câu dấu chấm than b Chức năng: dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc người nói, người viết. - Luyện tập: Khuyến khích HS tự làm. Các em xem lại tập 1,2,3,4,5/31,32,33 1,2,3,4/44,45 C Tập làm văn: Xem lại chép Tiết 84 : Thuyết minh danh lam thắng cảnh. Các em xem Ghi nhớ:SGK/34 II Ôn tập văn thuyết minh (Khuyến khích HS tự làm) Dặn dị:  Các em học thuộc thơ, ghi nhớ để nắm nội dung học …  Làm tập cho vào tập.
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI, MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI

Từ khóa liên quan