MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢINỘI DUNG ÔN TẬP TỪ TUẦN 20 →TUẦN 26

2 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2021, 18:32

Tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu. Hành động nói + Hành động nói (tt)[r] (1)THCS HÀ HUY TẬP MÔN NGỮ VĂN - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI NỘI DUNG ÔN TẬP TỪ TUẦN 20 →TUẦN 26 I Văn ( Yêu cầu Hs chép vào học ) Các em điền vào khung sau: STT Tên bài Tác giả Thể loại-Xuất xứ Nội dung Nghệ thuật 1 Nhớ rừng Ông đồ Quê hương 4 Tức cảnh Pác Bó Ngắm trăng Chiếu dời đô Hịch tướng sĩ Nước Đại Việt ta Bàn luận phép học BÀI TẬP ÔN TẬP : Yêu cầu em làm vào soạn BT1 : Em viết đoạn văn ( khoảng trang giấy) để chứng minh lòng yêu nước tác giả qua văn sau: ( HS chọn tác giả để viết). (2)- Nước Đại Việt ta BT : Qua văn “ Bàn luận phép học ” Nguyễn Thiếp em có suy nghĩ mục đích phương pháp học thân Hãy viết một đoạn văn ( khoảng trang giấy) II Tiếng việt: Xem lại học tập : Câu nghi vấn 2.Câu nghi vấn (tt) 3 Câu cầu khiến + Câu cảm thán (Hướng dẫn tự học ) Tập trung nhận biết đặc điểm hình thức chức câu. 4.Câu trần thuật + Câu phủ định ( Hướng dẫn tự học ) Tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm hình thức chức câu Hành động nói + Hành động nói (tt) Tập trung II Hành động nói I Hành động nói (tt) DẶN DÒ
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢINỘI DUNG ÔN TẬP TỪ TUẦN 20 →TUẦN 26, MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢINỘI DUNG ÔN TẬP TỪ TUẦN 20 →TUẦN 26