0

Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

4 3 0
 • Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:05

- Nắm được các qui tắc nhân đơn thức với đa thức , nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức , qui tắc chia đa thức cho đơn thức , chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp và các phương phá[r] (1)KIỂM TRA HỌC KỲ I A Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nắm qui tắc nhân đơn thức với đa thức , nhân đa thức với đa thức, các đẳng thức , qui tắc chia đa thức cho đơn thức , chia đa thức biến xếp phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. - Nắm đ/n ,t/c, dh nhận biết hbh,hcn,hv - Nắm cơng thức tính dt tg , 2 Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học vào giải tập. 3 Thái độ: - Có ý thức áp dụng kiến thức học vào giải toán. B Chuẩn bị: - HS: ôn tập theo đề cương - GV: đề kiểm tra C Phương pháp: D Các hoạt động dạy học – Giáo dục: I.Ma trận Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Nhân, chia đa thức 1 0,75 21,75 11 43, 5 Hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử 10,75 10,75 21,5 Phân thức đại số 1 2 12 Tứ giác 1 1 11 22 Diện tích đa giác 1 1 11 Tổng 1 0,75 66,5 32,75 1010 II.Đề bài: Câu 1(1,5 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x - xy + x - y b) x + 6x - y + Câu 2(3,5 điểm): Thực phép tính: a) ( x + 3)( x - 3x + ) b) ( 15xy - 5x y + 10xy ) : 5xy c) + - : Câu 3(1,0 điểm): Rút gọn tính giá trị biểu thức: (2x +y )( y - 2x ) + 4x x = - 2011 y = 10 Câu 4(1,0 điểm): Tìm số a để đa thức x3 – 7x – x2 + a chia hết cho đa thức x – 3 Câu 5(3,0 điểm): Cho tam giác ABC cân A, đường cao AM, gọi I trung điểm AC, K điểm đối xứng với M qua I a) Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK hình chữ nhật b) Tìm điều kiện tam giác ABC để tứ giác AKCM hình vng c) So sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tứ giác AKCM (2)Câu Đáp án Điểm a) = (x - xy) + (x - y) = x (x - y) +(x - y) = (x - y) ( x + 1) b) = (x + 6x + ) - y = ( x + 3) - y = ( x + - y ) ( x +3 + y ) 0,75đ’0,75đ’ a) = x - 3x + 5x +3x - 9x + 15 = x - 4x + 15 b) = 3x - xy + c) = + + : = = = = = x - 0,75đ’ 0,75đ’ 0.5đ’ 0,5đ’ 0,5đ’ 0.5đ’ (2x +y )( y - 2x ) + 4x = (y + 2x )(y - 2x ) + 4x = y - 4x + 4x = y Thay y = 10 vào bt ta có: y = 10 = 100 0,5đ’ 0,5đ’ Thực phép chia đa thức x3 – 7x – x2 + a cho đa thức x – dư a – Để đa thức x3 – 7x – x2 + a chia hết cho đa thức x – a – =  a = 0,5đ’ 0,5đ’ Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận a) Xét tứ giác AMCKta có: IA = IC (gt) IM = IK ( K đối xứng với M qua điểm I  AMCK hình bình hành (vì có đ/c cắt trung điểm đường) Lại có AM  BC (gt)  = 90  AMCK hình chữ nhật b) Hình chữ nhật AMCK hình vng AM = MC  AM = BC  ABC vuông Vậy ABC vuông cân A AMCK hình vng c) SABC = 2SAMC SAKCM= 2SAMC SABC = SAKCM 0,5đ’ 0,5đ’ 0,5đ’ 0,25đ’ 0,25đ’ 0,25đ’ 0,5đ’ 0,25đ’ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 A B M C (3)TRƯỜNG THCS XN SƠN MƠN TỐN - LỚP (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài (1,5 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x - xy + x - y b) x + 6x - y + Bài (3,5 điểm): Thực phép tính: a) ( x + 3)( x - 3x + ) b) ( 15xy - 5x y + 10xy ) : 5xy c) + - : Bài (1,0 điểm): Rút gọn tính giá trị biểu thức: (2x +y )( y - 2x ) + 4x x = - 2011 y = 10 Bài (1,0 điểm): Tìm số a để đa thức x3 – 7x – x2 + a chia hết cho đa thức x – 3 Bài (3,0 điểm): Cho tam giác ABC cân A, đường cao AM, gọi I trung điểm AC, K điểm đối xứng với M qua I a) Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK hình chữ nhật b) Tìm điều kiện tam giác ABC để tứ giác AKCM hình vng c) So sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tứ giác AKCM HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 MƠN TỐN LỚP 8 (4)1 a) = (x - xy) + (x - y) = x (x - y) +(x - y) = (x - y) ( x + 1) b) = (x + 6x + ) - y = ( x + 3) - y = ( x + - y ) ( x +3 + y ) 0,75đ’0,75đ’ a) = x - 3x + 5x +3x - 9x + 15 = x - 4x + 15 b) = 3x - xy + c) = + + : = = = = = x - 0,75đ’ 0,75đ’ 0.5đ’ 0,5đ’ 0,5đ’ 0.5đ’ (2x +y )( y - 2x ) + 4x = (y + 2x )(y - 2x ) + 4x = y - 4x + 4x = y Thay y = 10 vào bt ta có: y = 10 = 100 0,5đ’ 0,5đ’ Thực phép chia đa thức x3 – 7x – x2 + a cho đa thức x – dư a – Để đa thức x3 – 7x – x2 + a chia hết cho đa thức x – a – =  a = 0,5đ’ 0,5đ’ Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận a) Xét tứ giác AMCKta có: IA = IC (gt) IM = IK ( K đối xứng với M qua điểm I  AMCK hình bình hành (vì có đ/c cắt trung điểm đường) Lại có AM  BC (gt)  = 90  AMCK hình chữ nhật b) Hình chữ nhật AMCK hình vng AM = MC  AM = BC  ABC vuông Vậy ABC vng cân A AMCK hình vng d) SABC = 2SAMC SAKCM = 2SAMC SABC = SAKCM 0,5đ’ 0,5đ’ 0,5đ’ 0,25đ’ 0,25đ’ 0,25đ’ 0,5đ’ 0,25đ’ A B M C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc, Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

Hình ảnh liên quan

a). Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK là hình chữ nhật - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

a.

. Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK là hình chữ nhật Xem tại trang 1 của tài liệu.
Vậy nếu  ABC vuông cân tạ iA thì AMCK là hình vuông. c) SABC = 2SAMC       - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

y.

nếu  ABC vuông cân tạ iA thì AMCK là hình vuông. c) SABC = 2SAMC Xem tại trang 2 của tài liệu.
Vậy nếu  ABC vuông cân tạ iA thì AMCK là hình vuông. d) SABC = 2SAMC       - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Toán 8.doc

y.

nếu  ABC vuông cân tạ iA thì AMCK là hình vuông. d) SABC = 2SAMC Xem tại trang 4 của tài liệu.