0

Tổng 746 HS ( 353 nữ)

65 0 0
  • Tổng 746 HS ( 353 nữ)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 13:18

Các bài viết tập trung vào các nội dung như: Quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm học 2019-2020; nâng cao hiểu biết về Chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng nông thôn [r] (1) UBND HUYỆN TỨ KỲ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THANH Số: 02 /KHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc An Thanh, ngày tháng năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MƠN NĂM HỌC 2019-2020 Căn cơng văn số 1223/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng năm 2019 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Căn hướng dẫn số: 02/HD - PGD&ĐT ngày 04 /9/2019 PGD & ĐT huyện Tứ Kỳ hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2019-2020 giáo dục Tiểu học, Căn vào kế hoạch năm học Hiệu trưởng thành tích đã đạt năm học 2018-2019, tình hình thực tế nhà trường địa phương, trường Tiểu học An Thanh xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 cụ thể sau: Phần ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1 Đánh giá kết thực nhiệm vụ năm học 2018-2019 Năm học 2018- 2019 cuối năm toàn trường có 682 HS (3 HSKT) với 22 lớp 1.1 Công tác PCGDTH Trường công nhận đạt Chuẩn phổ cập mức độ III theo tiêu chuẩn NĐ20/ 2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 ( Kèm theo QĐ 3431 /QĐ-UBND huyện Tứ Kỳ ngày 19/11/2018 v/v công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn PCGD, XMC năm 2018) 1.2 Chất lượng giáo dục - Về phẩm chất lực : Đạt mức hoàn thành tốt hoàn thành: 99,9 % - Về kiến thức kĩ năng: Đạt mức hoàn thành tốt hoàn thành 597/603( 99%) - Xét lên lớp cuối năm: K1,2,3,4: 571 /572 em lên lớp thẳng đạt 99,8%; - HS hồn thành chương trình tiểu học: 110/110 em đạt 100% *Tổ chức tốt hội thi hoạt động tập thể toàn trường tạo phấn khởi cho HS tham gia: 1.3 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên - nếp sinh hoạt tổ; việc dạy và học - 100% đ/c giáo viên thực tốt Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết vận động chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" - Coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa đấu tranh kiên với biểu vi phạm pháp luật đạo đức nhà giáo Xây dựng gương nhà giáo “Sáng đạo đức, sâu chuyên (2) - Nền nếp dạy học trì tốt, thực tốt nếp sinh hoạt tổ chuyên môn Tổ chức hội học - hội giảng, hội thi GVG cấp trường, tham gia hội thi GVG cấp huyện đạt thành tích cao: Cơ giáo Nguyễn Thị Thu Hường đạt giải Khuyến khích; giáo Phạm Thị Qun đạt GVG huyện. -Tổ chức tốt chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy, triển khai tiết dạy SHCM theo NCBH với tổng số 25 chuyên đề, SHCM loại - Đã áp dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy học lên lớp - Công tác bồi dưỡng đội ngũ xây dựng kế hoạch thực có hiệu (có đ/c Giáo viên tham gia bồi dưỡng cấp chứng chức danh nghề nghiệp) - Phong trào viết áp dụng SKKN đạt kết tốt: có SKKN XL cấp huyện - Kết đánh giá công chức, viên chức người lao động cuối năm học: HTXS NV : đạt 39,4 % ; HTTNV : 17 đạt 51,5%; HTNV: đạt 9,1% GV hợp đồng : 6/6 đ/c vượt mức yêu cầu - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp : Tốt đ/c ; Khá 16 đ/c ; Đạt yêu cầu 14 đ/c 1.4 Các danh hiệu thi đua nhà trường đạt năm học 2018 - 2019: Tập thể - Chi đạt danh hiệu chi vững mạnh - Nhà trường: Tập thể LĐTT - Cơng đồn: Cơng đồn vững mạnh - Đồn đội: Vững mạnh xuất sắc Cá nhân - CSTĐ: đ/c đạt cấp huyện: Đ/c Hường - LĐTT: 23 đ/c - UBND huyện tặng giấy khen: đ/c : Đ/c Hồng/ Quyên/ Nguyễn Thủy 1.5 Đánh giá chung 1.5.1 Ưu điểm - Năm học 2018-2019 trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, cụ thể là: +Tập trung thực có chiều sâu vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ chí Minh”, thực tốt vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” Đẩy mạnh phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Lớp học thân thiện, HS tích cực” Thực tốt trang trí lớp học theo mơ hình trường Tiểu học + Thực đổi PPDH, bước thực tốt mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ Thực dạy Tiếng anh chương trình Victoria; Chương trình Tiếng anh tiết cho HS lớp 3, 4,5 (3) + Thực đánh giá HS theo thông tư 22 BGD Thực nghiêm túc tất lần kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, bàn giao học sinh từ lớp lên lớp trên, đánh giá khách quan, công bằng, kiên không để HS ngồi nhầm lớp + Đánh giá thi đua chặt chẽ theo luật thi đua khen thưởng, đảm bảo tính thực chất, cơng khai hiệu 1.5.2 Những tồn hạn chế nguyên nhân 1.5.2.1 Về hoạt động tổ giáo viên: - Nội dung sinh hoạt tổ số nội dung thực chưa theo kế hoạch Tổ viên sinh hoạt chun mơn cịn ngại phát biểu, ỷ lại cho tổ trưởng - Một số đ/c giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học chưa thật hiệu quả, Số GV áp dụng CNTT giảng dạy hạn chế ngại đổi - Hiệu thực từ việc giảng dạy buổi hai, việc bồi dưỡng học sinh có khiếu phụ đạo học sinh cần phải rèn luyện hỗ trợ chưa số đ/c giáo viên quan tâm mức lực cịn hạn chế - Tổ có nhiều GV hưởng ứng phong trào viết SKKN song chất lượng hiệu chưa cao Chưa có SKKN đạt loại tốt cấp huyện, chưa có SKKN gửi tỉnh, đội ngũ giáo viên chưa đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu, áp dụng, cịn hình thức 1.5.2.2 Về phía học sinh: - Hiệu thực từ việc giảng dạy buổi hai số lớp thấp đại phận phụ huynh cơng ty phó mặc em cho nhà trường - Chất lượng chữ viết HS chưa cao; cịn nhiều học sinh viết sai lỗi tả; tính tốn, giải tốn cịn chậm; viết câu, viết văn chưa tốt; kĩ thuật dùng từ, đặt câu, viết văn chưa hay; kĩ kể chuyện hạn chế - Một số học sinh chưa chu đáo chuẩn bị đồ dùng dạy học nên đến lớp cịn qn, thiếu; ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng số học sinh chưa tốt - Vẫn HS lưu ban khả nhận thức chưa tốt; kĩ đọc, viết, tính tốn cịn nhiều hạn chế 1.5.2.3 Một số nội dung hạn chế khác: - Chất lượng tổ chức buổi hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động ngoại khóa cịn tình trạng Gv, HS tham gia chưa nhiệt tình, cơng tác tổ chức, điều hành cịn lúng túng, học sinh tham gia trật tự, chưa tập trung nên hiệu không cao - Công tác vệ sinh lớp học, hành lang học sinh lớp + nhỏ, ý thức thực chưa tốt, chưa nhớ nhiệm vụ mình, giáo viên giao cho học sinh mà việc đánh giá rút kinh nghiệm chưa kịp thời nên số buổi học tình hình vệ sinh chưa đảm bảo - Tranh ảnh, đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy học số nội dung thiếu số cũ nát ảnh hưởng đến chất lượng giảng lớp (Ví dụ trang thiết bị phục vụ dạy học môn Mĩ thuật theo chương trình mới, thiết bị dạy mơn thể dục, an tồn giao thông, giáo dục kĩ sống ) (4) 2 ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020 2.1 Quy mơ trường lớp 2.1.1 Cơ sở vật chất Trường đặt trung tâm xã, có hệ thống giao thông bảo đảm cho học sinh học thuận lợi, an tồn; - Số phịng học: 23 phòng; Kiên cố: 21 phòng; Cấp 4: phòng Dưới cấp 4: 0; Tỉ lệ phòng/lớp: phòng / lớp, đạt tỉ lệ: 100%; Bàn ghế học sinh: 376 ( loại 02 chỗ ngồi); phòng học đạt tiêu chuẩn quy định, an tồn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế giáo viên; đủ ánh sáng, ấm mùa đơng, thống mát mùa hè; có Điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; - Các phịng chức có: thư viện phịng (80 m2 ) phòng thiết bị giáo dục (40m2 ) , phòng truyền thống hoạt động Đội; phòng làm việc hiệu trưởng (34 m2 ) , phịng phó hiệu trưởng (24 m2 ) ; văn phòng (54 m2 ), 1 phòng dạy Tin học (54 m2 ) phòng dạy Tiếng anh (54 m2 ) , phòng bảo vệ, nhà VS cho GV, nhà vệ sinh cho học sinh( có phòng riêng cho HS nam, phòng riêng cho học sinh nữ) - Các phương tiện khác: + Bộ thiết bị đồng dạy học: Đủ cho 23/23 lớp; Đàn: cái; Máy tính: 46 bộ; Thiết bị nghe nhìn: 10 ; máy chiếu Projecter: cái; Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Danh Mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; thiết bị dạy học sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện; - Tổng diện tích tồn trường 12666 m2; diện tích sân chơi diện tích bãi tập 4500 m2 có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh, đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi tập luyện an tồn - Trường học có cổng, tường hàng rào xanh bao quanh trường; có nguồn nước sạch, có hệ thống nước; có khu để xe; có khu vệ sinh sẽ, thuận tiện dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên; khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an tồn thân thiện mơi trường tốt cho hoạt động giảng dạy, giáo dục học tập giáo viên , học sinh nhà trường 2.1.2 Học sinh Năm học 2019- 2020 nhà trường có 23 lớp học với 746 HS có học sinh khuyết tật học hồ nhập: Khối có lớp = 174 học sinh - 71 nữ Khối có lớp = 178 học sinh - 85 nữ - HSKT Khối có lớp = 147 học sinh - 75 nữ - HSKT Khối có lớp = 130 học sinh - 62 nữ - HSKT Khối có lớp = 117 học sinh - 60 nữ (5) 2.1.3 Đội ngũ giáo viên: Trình độ Tổng Quản lý Giáo viên Phục vụ HT HP Tổng VH AN M T TD T.anh Tin học Tổng K T VT- YT TV TB Đại học 22 1 20 16 1 1 1 Cao đẳng 11 10 1 Trung cấp 1 1 Cộng 36 1 1 31 25 1 1 1 2 1 3 1 1 1 Tổng số cán giáo viên: 31 đ/c, Đại học: 20 đ/c; Cao đẳng: 10 đ/c; GV 12 + : đ/c 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo Trong 97% số Gv đạt trình độ chuẩn Số GV / lớp đạt tỷ lệ: 1,35 GV/ lớp Đảm bảo đủ loại hình giáo viên chuyên trách: Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Thể dục, Ngoại ngữ 2.2 Đánh giá chung 2.2.1 Thuận lợi - Đảng quyền điạ phương, nhân dân quan tâm thường xuyên chăm lo tới nghiệp Giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi cho trường hoàn thành nhiệm vụ Giáo dục - Cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập em mặt, ln quan tâm kết hợp với nhà trường để giáo dục dạy dỗ em tiến - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, trường công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trường học khang trang rộng rãi; đảm bảo an toàn cho việc dạy học, cảnh quan sư phạm đẹp, môi trường luôn đảm bảo vệ sinh - Cán quản lý nhiệt tình, có chun mơn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên cơng tác quản lý - Toàn thể hội đồng từ đội ngũ lãnh đạo đến giáo viên yên tâm với nghề nghiệp đoàn kết nội - Cơ sở vật chất ngày củng cố hoàn thiện đáp ứng cho việc dạy thầy việc học trò - Thiết bị đồ dùng, sách giáo khoa tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ - Đội ngũ giáo viên: Các đ/c GV nhiệt tình yêu nghề, trình độ đào tạo đạt chuẩn trình độ chun mơn vững vàng, có đ/c động sáng tạo, lực chuyên môn tốt; có kinh nghiệm giảng dạy giáo dục học sinh đạt hiệu cao (6) - Tranh ảnh, đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy học số nội dung thiếu (Như đàn, trang bị phục vụ dạy học mơn Mĩ thuật theo chương trình mới, thiết bị dạy mơn thể dục, an tồn giao thơng, giáo dục kĩ sống ) - Về đội ngũ giáo viên: Một số Gv cịn ngại đổi mới, 1đ/c Gv trình độ TCSP, 2Gv trình độ tin học cơng nghệ thơng tin hạn chế - Vẫn phận phụ huynh trình độ dân trí thấp, thân làm ăn xa gửi cho ông bà chăm sóc, thiếu trách nhiệm với cơng tác xã hội hóa giáo dục - Là xã có địa bàn rộng, số khu vực dân cư xa trung tâm, học sinh học xa, em độ tuổi - gặp thời tiết không thuận lợi em thường học muộn - Hệ thống điện phục vụ phòng máy hoạt động liên tục chưa thật đảm bảo Phần 2- NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU I NHIỆM VỤ CHUNG - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1 Thực rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường sở vật chất nhà trường đáp ứng điều kiện thực Chương trình giáo dục phổ thơng ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018). Thực rà sốt, dự báo quy mơ phát triển giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập người dân; xây dựng chế, sách phát triển giáo dục tiểu học để thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học Bảo đảm sở vật chất trường học thực hiệu nhiệm vụ năm học; tham mưu bổ sung , sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, cơng trình nước mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thiếu 2 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lí giáo dục. Thực nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 việc tăng cường công tác quản lí nâng cao đạo đức nhà giáo Tiếp tục rà soát, xếp lại đội ngũ giáo viên đủ số lượng theo định mức để tổ chức dạy học buổi/ngày, đủ thành phần để thực dạy học môn học theo quy định chương trình đảm bảo phù hợp với việc rà sốt, xếp, điều chỉnh lại cách hợp lí hệ thống, quy mô trường, lớp cấp tiểu học (7) 3 Chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông Tổ chức tập huấn giáo viên, cán quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp theo CTGDPT 2018; tổ chức biên soạn, thẩm định thực nội dung giáo dục địa phương CTGDPT 2018 4 Chú trọng đổi cơng tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ nhà trường trong việc thực kế hoạch giáo dục đôi với việc nâng cao lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu sở giáo dục Duy trì 100% học sinh tiểu học học buổi/ngày, nâng cao chất lượng dạy học buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học quản lí giáo dục; tích cực nâng cao hiệu công tác truyền thông Thực tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo Khắc phục bệnh thành tích giáo dục tiểu học Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động nhà trường công tác điều hành, quản lí, tổ chức hoạt động dịch vụ giáo dục nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng Tiếp tục triển khai thực nghiêm túc, có chất lượng Cơng văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực CTGDPT hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh, đạo thực chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo Tổ chức thực nội dung dạy học theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thơng mới; đổi phương pháp dạy, phương pháp học nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp thành tố tích cực mơ hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục 5 Tăng cường nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu các hoạt động giáo dục nhà trường Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm cơng dân gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học Thực tốt vận động, các phong trào thi đua ngành phù hợp điều kiện địa phương Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, tích cực phịng/chống xâm hại bạo lực học đường; trọng xây dựng văn hóa học đường môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục; xây dựng chế phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh Bảo đảm thực hiệu chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; Tiếp tục phát động phong trào học bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh II NHIỆM VỤ CỤ THỂ (8) - Thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết vận động chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" - Coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa đấu tranh kiên với biểu vi phạm pháp luật đạo đức nhà giáo Xây dựng gương nhà giáo “Sáng đạo đức, sâu chuyên môn, sắc nghiệp vụ” gương sáng cho học sinh noi theo. - Thực nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm giáo dục tiểu học - Thực nghiêm túc bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “Ngồi sai lớp”, không để học sinh bỏ học - Chỉ đạo tổ chuyên môn tiếp tục thực sáng tạo nội dung hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” việc tuyên truyền, hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác chủ nhiệm lớp - Giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh lồng ghép môn học, hoạt động giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá Giáo viên chủ động phối hợp với gia đình cộng đồng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức kĩ sống cho học sinh - Chỉ đạo giáo viên cho học sinh thực lao động dọn vệ sinh trường, lớp để hình thành em phẩm chất người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp em có kỹ lao động phục vụ cho sinh hoạt chuẩn bị kỹ lao động cần thiết tương lai - Phối hợp với đoàn thể tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục lên lớp phù hợp Kết hợp nhà trường việc tổ chức thực giáo dục bơi cho học sinh 2 Thực chương trình giáo dục 2.1 Chỉ đạo thực chương trình, kế hoạch giáo dục Thực Chương trình Giáo dục phổ thơng theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà trường giao cho đ/c tổ trưởng, tổ phó chun mơn chủ động xây dựng thực kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh có ký duyệt lãnh đạo nhà trường theo nội dung cụ thể: (9) - Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt chương trình; tạo điều kiện cho học sinh học tập môn học tự chọn tham gia hoạt động giáo dục nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện tiểu học Thời khóa biểu cần xếp cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí nội dung dạy học hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí thời lượng, thời điểm ngày học tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học - Điều chỉnh nội dung dạy học cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh trường, lớp, đồng thời bước thực đổi nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh theo hướng dẫn Công văn số 4612/BGDĐT –GDTrH ngày 03/10/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo -Thực dạy học lồng ghép nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục Quốc phòng An ninh; giáo dục an tồn giao thơng; giáo dục kĩ sống; bảo vệ môi trường; quyền bổn phận học sinh; giáo dục truyền thơng, phịng tránh tai nạn số môn học hoạt động giáo dục Khuyến khích lớp, giáo viên có điều kiện tham khảo nội dung giáo dục tiên tiến mô hình giáo dục đưa vào kế hoạch giáo dục lớp học, tỏ khối chuyên môn cách phù hợp với thực tế nhà trường - Yêu cầu cán bộ, giáo viên thực nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thơng tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm giáo dục tiểu học; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm văn hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm Tuyệt đối khơng có giáo viên dạy thêm - Thực tinh giảm thi dành cho giáo viên học sinh theo công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017; không tổ chức thi học sinh giỏi 2.2 Tiếp tục triển khai đổi đánh giá học sinh Tiểu học - Tiếp tục thực Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22) Nhà trường đạo giáo viên nghiêm túc đánh giá rút học kinh nghiệm sau hai năm thực hiện, phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế trình triển khai (10) giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục Chú ý sử dụng hiệu “Sổ tay đánh giá học sinh tiểu học” - Xây dựng kế hoạch, tập huấn, đạo việc đề - kiểm tra đánh giá HS cuối kì cuối năm bám sát thơng tư 22 - Kiểm tra việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức lực học sinh thông qua sổ liên lạc, phiếu học tập trao đổi trực tiếp giáo viên với phụ huynh - Thiết kế dạy, dạy - học lớp, KT đánh giá, xếp loại, khen thưởng, xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hồn thành chương trình Tiểu học thực theo TT22 -Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lí kết giáo dục học tập học sinh để giảm áp lực hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh đổi phương pháp dạy học -Thực bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cách nghiêm túc, kiên không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực khen thưởng học sinh thực chất, quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây xúc cho cha mẹ học sinh dư luận xã hội 2.3 Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học 2.3.1 Triển khai dạy học ngoại ngữ Nhà trường tiếp tục đạo dạy học tiếng Anh Tin học để chuẩn bị cho việc triển khai môn học với tư cách môn học bắt buộc chương trình giáo dục phổ thơng mới, góp phần tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập sâu với khu vực quốc tế Tăng cường cơng tác xã hội hóa để thực dạy học tiếng Anh, Tin học năm học năm học - Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tiểu học tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, theo Công văn số 1314/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2017 việc Dạy học tiếng Anh trường phổ thông - Căn nhu cầu tự nguyện học sinh điều kiện đảm bảo giáo viên, sở vật chất, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy môn tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, với thời lượng tiết/tuần theo chương trình tiếng anh Victoria - Tạo điều kiện cho Giáo viên dạy tiếng anh bồi dưỡng thường xuyên phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì nhiều hình thức, trọng học qua mạng tự học giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp trường (hoặc cụm trường) - Ban chuyên môn, tổ chuyên môn dự giờ, trao đổi; rút kinh nghiệm phương pháp; hình thức tổ chức dạy học; đánh giá hiệu tiết học hứng thú HS - Khuyến khích HS lớp 3,4,5 tham gia thi Ioe vòng tự luyện Internet tham gia đợt giao lưu cấp trường, huyện , tỉnh ( có) Khuyến khích Gv, HS tham gia tự học tiếng anh 1,2,3; chương trình Smartschool Internet (11) + Khối lớp 3, lớp 4, lớp dạy theo chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh Nhà xuất Giáo dục Việt Nam (chương trình Tiếng Anh tiết/ tuần); + Khối lớp 1, dạy Tiếng Anh Victoria tăng cường: thực dạy theo tài liệu Tiếng Anh Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định 2.3.2 Dạy học môn Tin học tổ chức hoạt động giáo dục Tin học Thực hướng dẫn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 Bộ GDĐT tổ chức dạy học môn Tin học tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019 – 2020 Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp học mơn Tin học Thực có hiệu việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “ Hướng dẫn thực chương trình giáo dục phổ thông hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh” Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 Bộ GDĐT Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học Cùng với việc tổ chức tốt dạy học Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp theo quy định chương trình, nhà trường tổ chức câu lạc em yêu Tin học cho học sinh lớp 1, lớp nhằm giúp em làm quen với tin học đáp ứng sở thích, nhu cầu, phát bồi dưỡng phát triển lực tin học, tư khoa học máy tính, hình thành ni dưỡng đam mê khoa học, công nghệ cho học sinh Tham mưu với quan có thẩm quyền xây dựng đề án, kế hoạch chuẩn bị tốt điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đảm bảo tập huấn, bồi dưỡng theo quy định Bộ GDĐT, bước chuẩn hóa để tổ chức dạy học Tin học theo CTGDPT 2018 từ năm học 2022-2023 Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh tất khối lớp học Tin học Tham mưu với lãnh đạo địa phương tăng cường điều kiện đảm bảo sở vật chất đầu tư thêm máy tính; sửa chữa máy chiếu đa để bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học nhà trường Giao cho đồng chí Đạo Việt Hằng phụ trách Tin học tích cực bồi dưỡng chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Cơng nghệ thơng tin hình thức câu lạc để học sinh tiếp cận, hình thành kĩ ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập 2.4 Thực giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hồn cảnh khó khăn. (12) chỉ đạo, xây dựng, triển khai thực Kế hoạch giáo dục người khuyết tật địa phương Nhà trường tích cực đạo, xây dựng, triển khai thực Kế hoạch giáo dục người khuyết tật: - Nắm số liệu trẻ em khuyết tật độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập (3 HSKT: Lớp 2E; 3A; 4D): - Tăng cường hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật văn quy phạm pháp luật giáo dục khuyết tật - Xây dựng kế hoạch, đạo tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm giáo viên môn làm tốt cơng tác giáo dục hịa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo học sinh khuyết tật có đủ hồ sơ theo quy định đánh giá theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ GD&ĐT - Thực Thơng tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định sách giáo dục người khuyết tật 2.5 Tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận lực cho học sinh. Nhà trường GDĐT đạo tổ, khối chuyên môn, giáo viên xây dựng quản lí tốt mơi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an tồn, chất lượng bình đẳng Chuyển mạnh hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ sống, kĩ tự bảo vệ thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn mơi trường xanh - - đẹp; thực tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học; thực tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với số nghề truyền thống địa phương nuôi trồng sản xuất rươi, cáy; nghề làm chiếu cói làm quen với số loại hình văn hóa, thể dục thể thao truyền thống địa phương như: hát chèo, ca trù, dân ca Nhà trường đạo giáo viên tăng cường tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, lực giảng dạy, lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh Tăng cường tổ chức quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 Bộ GDĐT ban hành quy định Quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục ngồi khóa; Cơng văn số 1273/SGDĐT-VP ngày 28/9/2016 việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục khóa địa bàn tỉnh Hải Dương (13) Anh, Toán Internet…trên tinh thần tự nguyện tham gia học sinh phụ huynh Các tổ, khối chuyên môn tuyệt đối không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực căng thẳng cho học sinh; không vào kết học sinh tham gia hoạt động giao lưu “sân chơi” để xếp loại thi đua cá nhân, tập thể - Phối kết hợp với Đoàn đội, đoàn thể địa phương tổ chức cho học sinh thực lao động dọn vệ sinh trường cơng trình cơng cộng khn viên nhà trường, địa phương nhằm hình thành em phẩm chất người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp em có kỹ lao động phục vụ cho sinh hoạt chuẩn bị cho học sinh kỹ lao động cần thiết tương lai 2.6 Chỉ đạo dạy học buổi/ngày; Tổ chức bán trú; Giáo dục bơi 2.6.1 Dạy học buổi/ngày. Tiếp tục thực tổ chức dạy học buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thời lượng tối đa tiết học/ngày Tổ khối chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học buổi/ngày phù hợp, hiệu Đảm bảo: học sinh tự học có hướng dẫn giáo viên để hoàn thành nội dung học tập lớp, nghiêm cấm việc giao tập nhà cho học sinh Tổ chức cho học sinh tham gia môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá: Buổi học thứ nhất: Cơ dạy theo chuẩn kiến thức kĩ nội dung giảm tải Buổi học thứ hai: Tập trung vào nội dung thực hành kiến thức học tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động thực tế địa phương; giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, đạt chuẩn kiến thức kĩ bồi dưỡng học sinh khiếu; dạy môn tự chọn; tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Khơng giao tập nhà cho học sinh Giáo viên sử dụng tài liệu ơn luyện kiểm tra Tiếng Việt, Toán khối lớp nhà xuất giáo dục Việt Nam để tham khảo làm tư liệu để soạn dạy vào tiết Toán, Tiếng Việt tăng thấy phù hợp Không ép buộc học sinh mua sách tham khảo - Xây dựng kế hoạch dạy học xếp thời khóa biểu nguyên tắc vận dụng linh hoạt, đảm bảo khoa học, vừa sức hiệu cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Không để giáo viên dạy q buổi/tuần; khơng xếp tiết Tốn tiết Tiếng Việt liền buổi học - Mỗi giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ học phù hợp với đối tượng học sinh, có ký duyệt phận chuyên môn, ban giám hiệu (14) 2.6.2 Chỉ đạo giáo dục bơi cho học sinh tiểu học Tiếp tục triển khai có hiệu Đề án “Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học” Năm học này, nhà trường phấn đấu 100% học sinh lớp 3,4,5 giáo dục bơi có 65 % học sinh khối lớp 3, 4, nhà trường tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) dạy bơi biết bơi Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực tốt nội dung: - Nắm danh sách HS toàn trường biết bơi khơng biết bơi để có kế hoạch giáo dục - Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh đuối nước phòng tránh đuối nước Phối kết hợp với phụ huynh học sinh liên kết sở có hồ bơi để dạy học sinh theo nhóm - Chỉ đạo GVCN, TPT đội tuyên truyền tới HS, PHHS trung tâm dạy bơi huyện để khuyến khích em tham gia lớp dạy bơi dịp hè ngày nghỉ học (Địa liên hệ :Trường Tiểu học Cộng Lạc ; Văn Tố có hồ bơi, TT thể dục thể thao huyện Tứ Kỳ ) 2.7 Chỉ đạo nâng cao chất lượng giữ - viết chữ đẹp Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, Ban chuyên môn đạo: - Giáo viên nhà trường thường xuyên quan tâm, ý nâng cao chất lượng giữ viết chữ đẹp cho HS lớp phụ trách - Yêu cầu Gv tích cực rèn luyện chữ viết tả, kĩ thuật cho HS học, tiết học, môn học, tiết buổi Giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp giáo viên mơn có biện pháp uốn nắn kịp thời HS thường xuyên viết sai tả, sai kĩ thuật chữ viết, quan tâm đối tượng học sinh có khiếu viết chữ đẹp để bồi dưỡng dạy - Bồi dưỡng HS có khiếu chữ viết tiết học, học, tiết buổi 2, tạo hội cho em tham gia giao lưu VSCĐ cấp tổ chức - Giáo viên tổ đổi chéo chấm chữa, nhận xét rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng : Giữ sạch, viết chữ đẹp Tổ kiểm tra, đánh giá kết chất lượng chữ viết GV, HS qua hệ thống hồ sơ sổ sách, tiết dự giờ, viết HS - Kiểm tra, đánh giá kết chất lượng chữ viết GV, HS qua hệ thông hồ sơ sổ sách, tiết dự giờ, viết HS 2.8 Một số nội dung khác : - Tiếp tục thực tích hợp dạy học tiếng Việt nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an tồn giao thơng; phịng chống tai nạn thương tích; phịng chống HIV/AIDS; ) vào mơn học hoạt động giáo dục Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, khơng gây áp lực học tập học sinh giảng dạy giáo viên (15) lưu, sân chơi trí tuệ bổ ích thân thiện nhằm phát triển lực học sinh: Liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên học sinh tiểu học, Giao lưu tìm hiểu An tồn giao thông; Giao lưu Tiếng Việt chúng em, Câu lạc tiếng Anh, Tin học, cờ vua, trò chơi dân gian, bóng đá,…trên tinh thần tự nguyện tham gia học sinh nhà trường 3 Đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 3.1 Mơ hình trường học VNEN, trường Tiểu học kết nối, giảng Elearning. * Mơ hình trường học VNEN -Tiếp tục triển khai có hiệu Mơ hình trường học Việt Nam theo hướng dẫn Công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30/3/2016 Hướng dẫn triển khai Mơ hình trường học Việt Nam tiểu học từ năm 2016-2017 - Các tổ chuyên môn tiếp tục áp dụng nội dung tổ chức quản lí trang trí lớp học theo Mơ hình trường tiểu học - Dự bồi dưỡng học tập dự án mơ hình trường học Việt Nam (GPE-VNEN) Áp dụng chuyên đề tham gia học tập bồi dưỡng theo kế hoạch Phòng Giáo dục - Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung mơ hình trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh thông qua họp, hội thảo chuyên đề - Đổi sinh hoạt chuyên môn, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn nâng cao lực sư phạm cho giáo viên Lập kế hoạch tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan, trao đổi với trường huyện triển khai mơ hình trường Tiểu học - Tiến hành trang trí lớp học, tổ chức dạy học theo mơ hình trường Tiểu học Tổ chức dạy học tiết thành lập hội đồng tự quản HS nhằm hình thành phát triển lực - phẩm chất cho học sinh - Chỉ đạo tạo hội cho GV tích cực học tập tham gia lớp bồi dưỡng nội dung trang trí, tổ chức dạy học theo mơ hình Vnen - Khuyến khích GV quay phim tiết học điển hình để đưa lên trang Web ( tieuhoc.moet.gov.vn). - Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực kết hoạt động * Trường Tiểu học kết nối ; Bài giảng Elearning - Tập huấn triển khai, bồi dưỡng cho toàn cán giáo viên nhà trường có kiến thức Trường học kết nối cách tạo giảng Elearning - Nhà trường lập danh sách, tạo tài khoản cho 35 cán giáo viên tham gia vào trường học kết nối: truonghocketnoi.edu.vn; yêu cầu giáo viên chỉnh sửa được thơng tin cá nhân, khuyến khích giáo viên tham gia khóa học bồi dưỡng chun mơn, tham gia thi cho giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua tài khoản đăng ký (16) - Mỗi tổ chuyên mơn thiết kế hồn thiện giảng Elearning năm học 3.2 Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột - Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; Công văn số 1319/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2013 Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn TN-XH môn Khoa học Chú trọng xây dựng, hoàn thiện tiết dạy, dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trường tiểu học Khuyến khích giáo viên tổ chức học cho học sinh thiết kế, thực hành thí nghiệm với vật liệu đơn giản, dễ thực - Các tổ chuyên môn tổ chức tốt hội thảo chuyên đề, dự giờ, hội giảng phương pháp “Bàn tay nặn bột” - Các khối lớp tiếp tục trì áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột khối 1, 2,3, 4,5 dạy 2tiết/năm Các đồng chí tổ, khối trưởng chủ động xếp lịch cho GV tổ khối hợp lý, khoa học để đ/c trực tiếp dự thành viên tổ - Dự giờ, kiểm tra tiết dạy GV Đánh giá rút kinh nghiệm sau thực 3.3 Dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch theo CV 1019/ SGD ĐT ngày 31/8/2015 : - Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với thời lượng tiết liền/ buổi học/ lớp - Chỉ đạo GV dạy mơn Mĩ thuật lên kế hoạch, chương trình chủ động xếp dạy theo tinh thần nhóm học thành chủ đề, lập kế hoạch cho hoạt động cho tồn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế nhà trường Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” sử dụng quy trình phương pháp để thực dạy - Tham mưu BGH bổ sung điều kiện trang thiết bị phù hợp cho việc triển khai dạy học MT theo PP Ban chuyên môn dự giờ, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng dạy MT - Chỉ đạo tổ chuyên môn, Gv, HS mua Tài liệu dạy Mĩ thuật 3.4 Dạy Tiếng việt lớp CNGD: (17) kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu môn học cần lưu ý nội dung chỉnh sửa, bổ sung tài liệu để nâng cao chất lượng giảng dạy 3.5 Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn sống Thực dạy học gắn kết lí thuyết với thực hành; tăng cường hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế sống học sinh Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức quyền bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; phịng chống tai nạn thương tích; phịng chống HIV/AIDS; trọng giáo dục lối sống, kĩ sống, kĩ tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực tốt công tác chăm sóc sức khỏe y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phịng tránh giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an tồn giao thơng… Tiếp tục thực dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cách thiết thực, hiệu Đưa nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, hoạt động văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường địa phương Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển hoạt động tập thể hoạt động giáo dục lên lớp 3.6 Hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục chính khóa - Tăng cường tổ chức quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 Bộ GDĐT ban hành quy định Quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục khóa văn đạo hành Sở GD&ĐT Thực theo Cv số 940/SGD & ĐT ngày 13/8/2015 quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục ngồi khóa ; Cơng văn số 1273/SGDĐT-VP ngày 28/9/2016 Về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục ngồi khóa địa bàn tỉnh Hải Dương - Làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch HĐNGLL Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lên lớp ; giáo dục kĩ sống ; thực chương trình dạy HĐNG lên lớp tiết / tháng Tích hợp lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường ; an tồn giao thơng ; giáo dục kĩ sống - Tích cực tổ chức hoạt động phát triển lực học sinh lĩnh vực giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý nội dung học tập học sinh (18) - Mời chuyên gia lĩnh vực dạy HĐNGLL, Giáo dục kĩ sống để tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên học sinh - Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền tạo điều kiện phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh đạt hiệu cao Dạy An toàn giao thơng, giáo dục kĩ sống, chủ điểm…tích hợp lồng ghép tiết HĐNGLL hoạt động tập thể Kiểm tra đánh giá kết thực quản lí, lưu giữ hồ sơ đầy đủ 4 Đổi cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giáo viên, cán quản lí giáo dục tiểu học 4.1 Đổi cơng tác quản lí Phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lí giáo dục đủ số lượng, hợp lí cấu đáp ứng yêu cầu chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học Tiếp tục rà sốt, đánh giá đội ngũ cán quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, sở xây dựng thực kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực để đáp ứng theo chuẩn Nhà trường tăng cường tập huấn nâng cao lực quản lí tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán quản lí giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực CTGDPT 2018, đặc biệt xây dựng triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp năm học 2020-2021 Nhà trường tạo điều kiện để tất cán quản lí, giáo viên tham gia đợt tập huấn cao lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học Thực tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; thầy giáo, cô giáo phải thực gương sáng cho em học sinh noi theo Kiên “nói khơng với tiêu cực bệnh thành tích trong giáo dục” Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lí, qn triệt thực Chỉ thị số138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách nhà trường; cập nhật sở liệu phục vụ cơng tác quản lí Nhà nước giáo dục tiểu học Động viên, khuyến khích cán giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chứng chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng chứng Tin học, Tiếng anh để hoàn thiện lực thân đáp ứng thời kì đổi 4.2 Cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ/ áp dụng viết SKKN - Xây dựng kế hoạch hướng dẫn GV lập kế hoạch bồi dưỡng cá nhân năm học theo Thông tư 32/TT- BGD ngày 8/8/2011 Thông tư 26 TT- BGD ngày 10/7/2011 Bộ Giáo dục Ký duyệt kế hoạch BDTX cá nhân thời gian quy định (19) BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ GD&ĐT; Bồi dưỡng kiến thức Trường học kết nối ; Cách tạo giảng Elearning; sử dụng phần mềm quản lý điểm ; phầm mềm PCGD – XMC ; phần mềm thư viện ; Tiếp tục bồi dưỡng nội dung trang trí tổ chức dạy học theo mơ hình Vnen, dạy Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, Dạy tiếng anh, Tin học, giáo dục bơi, hoạt động lên lớp, lực sở trường, kĩ sống Bồi dưỡng nâng cao hiệu rèn luyện kỹ phát âm chuẩn l/n, trình độ tin học, thiết kế dạy …cập nhật văn đạo cấp - Tổ chức Hội giảng - Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh, tạo điều kiện để giáo viên thể lực chuyên môn Đánh giá công khai, công bằng, khách quan dựa hiệu tiết dạy, thi lý thuyết SKKN Năm học này, nhà trường lựa chọn đội ngũ giáo viên có đủ lực, trình độ dạy lớp 1, đồng chí tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tiếp nhận mới, sẵn sàng tham gia học tập bồi dưỡng theo đạo cấp để sẵn sàng cho việc đổi mới, thay sách lớp năm học 2020-2021; Nhà trường tạo điều kiện để tất cán quản lý, đ/c giáo viên khác tham gia đợt tập huấn nâng cao lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học * Học tập, áp dụng viết SKKN Ban chuyên môn đạo tổ chuyên môn, Gv thực học tập, áp dụng, viết SKKN theo văn hướng dẫn Lập danh sách đăng ký viết SK gửi nhà trường ngày 05 /11/2019 gửi Phòng GD&ĐT trước ngày 10/11/2019 Nghiệm thu SKKN cấp trường ngày 01 đến 10/3/2021 SK danh sách đề nghị công nhận SK sở nộp phòng GD&ĐT ngày 10 đến 15/3/2020. 4.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học. - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán giáo viên nhà trường - Khuyến khích giáo viên soạn máy vi tính sử dụng phần mềm dạy học phù hợp với điều kiện sở vật chất nhà trường lực, trình độ giáo viên - Khai thác triệt để trang thiết bị dạy học đại, thiết bị có nhà trường - Tổ chức tốt cho giáo viên nâng cao trình độ Tin học Khai thác tốt trang website trường Thực báo cáo số liệu thống kê; quản lý hồ sơ HS; GV; đánh giá học sinh phần mềm lý điểm - Thường xuyên cập nhật thông tin trực tuyến, qua mạng thư điện tử trang Web, xử lý thông tin kịp thời Tăng cường học tập nâng cao trình độ tin học hình thức Tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để cán giáo viên học tập 4.4 Đổi sinh hoạt tổ chuyên môn/ chuyên đề/ SHCM theo NCBH (20) khó khăn đổi phương pháp dạy học, đổi hoạt động đánh giá HS… - Chú trọng đổi nội dung hình thức sinh hoạt tổ chun mơn thơng qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu Tổ chức chuyên đề, hội thảo, hội giảng, thống phương pháp nội dung giảng dạy tiết học khó, có nội dung mở, nhiều tình xử lý… trao đổi, thảo luận cách làm, cách sử dụng thiết bị dạy học số học, tiết học, nghiên cứu văn đạo chuyên môn, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu tham khảo - Triển khai áp dụng chuyên đề đổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học Mỗi tổ thực -10 chuyên đề SHCM theo NCBH / năm học - Kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm sau chuyên đề mà tổ thực để phát sửa chưa kịp thời mặt hạn chế phát huy mặt tích cực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn nhà trường - Tiếp tục tổ chức hiệu sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tổ, khối chuyên môn trường; trọng đổi nội dung hình thức SHCM thơng qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu học Tiếp tục thực Kế hoạch số 80/KH-BGDĐT ngày 25/02/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo “Tổ chức thực đổi sinh hoạt chuyên môn trường phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên”, Công văn số 1326/SGDĐT-GDTH ngày 04/11/2014 Sở Giáo dục Đào tạo Về việc đổi sinh hoạt tổ nhóm chun mơn góp phần nâng cao chất lượng dạy học đánh giá học sinh tiểu học Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến, “Trường học kết nối” 4.5 Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác công tác chủ nhiệm lớp : - Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp từ đầu năm học, kế hoạch chủ nhiệm phải bám sát kế hoạch chuyên môn, tổ phù hợp với đặc điểm tình hình học sinh lớp chủ nhiệm - Điều tra năm bắt tình hình đặc điểm học sinh sở thích, lực, đạo đức… hồn cảnh gia đình; tâm tư nguyện vọng em; lập danh sách; chia tổ; nhóm… - Trong cơng tác chủ nhiệm lớp phải nhiệt tình, xem học sinh người thân Nắm vững đối tượng học sinh mặt, sở phân loại học tập, cá tính, nề nếp, hồn cảnh gia đình để có biện pháp, kế hoạch theo sát đối tượng học sinh để điều chỉnh phương pháp giáo dục kịp thời - Giáo viên chủ nhiệm phải thực cầu nối gia đình, nhà trường xã hội 5 Công tác thư viện – thiết bị: 5.1 Xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận lực cho học sinh (21) triển khai mơ hình thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương cách linh hoạt hiệu theo Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019; không áp đặt máy móc nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Nhà trường giao đ/c Đỗ Thị Huê nhân viên thư viện không ngừng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực cho thânh công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; Nhà trường tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác quản lí tổ chức hoạt động thư viện; huy động tham gia phụ huynh cộng đồng trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc nhà trường cộng đồng Năm học nhà trường phấn đấu đạt thư viện trường học xuất sắc * Sách giáo khoa tài liệu tham khảo Nhà trường thực nghiêm túc quy định việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 Bộ GDĐT Sách: Sách quy định tối thiểu học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1 Tiếng Việt CNGD (tập 1,2,3) Toán Tự nhiên Xã hội Tập viết CNGD ( Tập 1,2,3) 1 Tiếng Việt (tập 1;2) 3 Vở Tập viết (tập 1) 4 Vở Tập viết (tập 2) 5 Toán 6 VBT Toán tập 1;2 7 Tự nhiên Xã hội 1 Tiếng Việt (tập 1;2) 3 Vở Tập viết (tập 1) 4 Vở Tập viết (tập 2) 5 Toán 6 VBT Toán tập 1;2 7 Tự nhiên Xã hội 1 Tiếng Việt (tập 1;2) 3 Toán 4 Đạo đức Khoa học Lịch sử Địa lí 7 Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật 10 VBT Toán tập 1;2 1 Tiếng Việt (tập 1;2) 3 Toán Đạo đức 5 Khoa học Lịch sử Địa lí 7 Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật 10 VBT Toán tập 1;2 Ngồi ra, khuyến khích HS mua thêm sách Tiếng anh (Victoria với HS lớp 1,2; sách Tiếng anh chương trình tiết với HS lớp 3,4,5); sách tin học lớp 3,4,5 để thuận lợi trình dạy học - Nhà trường đạo cán thư viện xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm từ bước vào năm học tất học sinh có sách giáo khoa để học tập (22) - Huy động nguồn kinh phí giải pháp sáng tạo để thực việc cấp sách giáo khoa, khơng thu tiền học sinh đặc biệt khó khăn, học sinh liệt sỹ, thương binh, HSKT - Nhà trường áp dụng mơ hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, tăng cường không gian đọc sách xây dựng văn hóa đọc nhà trường phù hợp điều kiện thực tế, tạo điều kiện để cán giáo viên, học sinh tiếp cận với sách, tài liệu tham khảo - Duy trì nâng cao chất lượng hoạt động phịng đọc giáo viên, học sinh - Đảm bảo đủ sách phục vụ cho dạy học, trường có tủ sách dùng chung, sử dụng thư viện xanh có hiệu có lịch đọc cho học sinh, sổ theo dõi mượn trả sách giáo viên, cho học sinh nghèo mượn sách, cấp sách cho HS HSKT - Tổ chức đợt quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ cho Hs có hồn cảnh khó khăn nhà trường vùng sâu, vùng xa - Tổ chức thi giới thiệu sách kể chuyện theo sách kể chuyện đạo đức Bác Hồ dịp 21/4 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 5.2.Thiết bị dạy học - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng bảo quản đồ dùng dạy học - Khai thác nguồn lực nhằm tăng cường TBDH đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học - Xây dựng tổ chức sân chơi vận động ngồi trời, có loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học Bảo quản tốt sử dụng hiệu đàn piano kĩ thuật số học âm nhạc hoạt động giáo dục khác - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng toàn ngành - Tiếp tục triển khai thực Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Bộ Khai thác nguồn lực nhằm tăng cường thiết bị đại, thiết bị dạy học có yếu tố cơng nghệ thơng tin, phần mềm dạy học, đĩa hình - Duy trì tốt hoạt động phịng thiết bị, có lịch mượn trả thiết bị khoa học phù hợp (23) - Đẩy mạnh phong trào tự làm khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH cách hiệu - Đôn đốc cán thư viện thường xuyên vệ sinh, xếp kho thiết bị ngăn nắp gon gàng - Tham mưu làm tốt cơng tác xã hội hóa để bổ sung sở vật chất, tài liệu tham khảo cho hoạt động thư viện 5.3 Xây dựng thư viện trường học – thư viện xanh, tủ sách lớp học - Thực xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện thiết bị theo QĐ số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường tiếp tục bổ sung trang thiết bị, sở vật chất để trì nâng cao hiệu hoạt động Thư viện/ hoạt động thư viện xanh ; tủ sách lớp học - Tăng cường xây dựng tủ sách dùng chung, tủ sách lớp học, tạo điều kiện cho học sinh đọc nhiều sách, học sinh khó khăn mượn sách - Triển khai xây dựng tổ chức hiệu hoạt động thư viện xanh, thư viện lưu động, thư viện thân thiện nhằm đáp ứng nhu cầu đọc học sinh Cần bổ sung loại sách giáo dục đạo đức pháp luật, sách cung cấp kỹ sống cho học sinh - Chỉ đạo cán thư viện tích cực sử dụng phần mềm thư viện, hoàn thành hồ sơ sổ sách, quản lí, theo dõi trì hoạt động TVTH theo quy định - Chỉ đạo giáo viên, học sinh tăng cường hoạt động mượn trả sách ; nâng cao hiệu hoạt động đọc giáo viên, học sinh ; tích cực làm sử dụng đồ dùng dạy học - Giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến bước phấn đấu xây dựng thư viện đạt thư viện xuất sắc 6 Nâng cao chất lượng đại trà; bồi dưỡng HS có khiếu; kèm cặp HS chưa hồn thành nội dung học tập giáo dục 6.1 Nâng cao chất lượng đại trà - Chỉ đạo thực chương trình kế hoạch dạy học theo kế hoạch số: 02/KH-PGD ngày 04 /9/2019 hướng dẫn thực nhiệm vụ GDTH năm học 2019-2020 - Thực nghiêm túc dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh, dạy lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường tiết kiệm lượng, bảo vệ biển đảo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kĩ sống cho học sinh Chỉ đạo tốt hoạt động lên lớp, giáo dục truyền thống địa phương… - Tổ chức tốt việc thực chuyên đề, hội giảng, giao lưu học tập, đặc biệt chuyên đề dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, tiết dạy SHCM theo NCBH (24) và giáo dục hoàn thành nội dung lớp Ưu tiên nhận xét nhận xét, đánh giá học sinh đặc biệt để đưa biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp giúp học sinh bước thay đổi phương pháp học tập để nâng cao chất lượng đại trà toàn trường 6.2 Nâng cao chất lượng HS có khiếu. - Chỉ đạo tốt việc thực dạy đúng, đủ, có chất lượng môn học theo chuẩn kiến thức - kĩ năng; thực nghiêm túc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Bộ cho phù hợp với đối tượng học sinh khiếu, thực dạy có chất lượng buổi 2; trọng việc phát hiện, bồi dưỡng lực cá nhân - Quan tâm trọng tới học sinh có khiếu viết chữ đẹp; khiếu ca hát, học tiếng anh, tin học, học sinh giỏi toàn diện để bồi dưỡng kịp thời tiết học, buổi học hệ thống câu hỏi cho đối tượng học sinh soạn giáo án, tiết dạy học buổi 2; buổi HĐNGLL, giúp em có hội tham gia thi, giao lưu cấp tổ chức - Chỉ đạo thực tốt việc đổi phương pháp dạy học, tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu với bạn lớp, khối, trường để có động lực phấn đấu vươn lên - Khuyến khích HS có khiếu tham gia vịng tự luyện mơn Tiếng anh IOE giải tốn, giao thơng thơng minh mạng Internet gia đình học sinh phòng tin, phòng tiếng anh nhà trường - Chỉ đạo GV khuyến khích HS có khiếu tham gia buổi tập luyện Earobic, giao lưu bóng đá; cờ vua; cầu lơng; văn hóa văn nghệ; vẽ đ/c đoàn viên niên phụ trách - Chỉ đạo giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, phương pháp bổ trợ cho công tác bồi dưỡng học sinh khiếu 6.3 Kèm cặp, phụ đạo HS chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục - Chỉ đạo GV chủ nhiệm giáo viên môn thường xuyên trao đổi kết học tập HS lớp phụ trách Phát kèm cặp kịp thời em HS chưa hoàn thành nội dung học tập mơn, chưa hồn thành nội dung giáo dục ngày, tuần, tháng Từ có biện pháp giúp đỡ em hoàn thành nội dung học tập giáo dục qua hoạt động như: Đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp; xây dựng đôi bạn tiến; trao đổi với PHHS; tranh thủ truy bài, tiết dạy lớp để kèm cặp em - Thường xuyên kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập em để đôn đốc nhắc nhở kịp thời - Ưu tiên việc kiểm tra chấm chữa hàng ngày, hàng tuần cho đối tượng HS - Luôn tạo hội cho em tham gia hoạt động lớp, trường 7 Nâng cao chất lượng công tác PCGD - XMC công tác kiểm định chất lượng 7.1 Công tác PCGD - XMC (25) chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo quyền địa phương cấp kiện tồn ban đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch kiện toàn ban đạo kịp thời, tập trung nguồn lực để củng cố, trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học phấn đấu đạt chuẩn mức cao - Tiếp tục Tập huấn công tác PCGD – XMC cho đội ngũ giáo viên, tổ công tác PCGDTH - Huy động hết trẻ độ tuổi lớp Tuyển hết trẻ tuổi vào lớp (kể trẻ khuyết tật, trẻ có hồn cảnh khó khăn), trì số lượng, kiên khơng để học sinh bỏ học; bảo đảm huy động hết trẻ độ tuổi vào học tiểu học địa bàn; tạo điều kiện hội cho trẻ khuyết tật trẻ em có hồn cảnh khó khăn học hồn thành chương trình tiểu học - Điều tra, nhập số liệu phần mềm dân số độ tuổi từ đến 60 địa bàn xã, tập hợp xử lý số liệu theo phần mềm đảm bảo độ xác cao, thời gian kế hoạch xây dựng Xây dựng hồ sơ chuẩn công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học theo văn hướng dẫn cấp - Nhà trường tiếp tục trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ năm 2019 xây dựng kế hoạch công tác PCGD - XMC năm 2020 7.2 Đảm bảo hiệu kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Tiếp tục thực kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Nhà trường làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương quan tâm, đạo tập trung nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng trường tiểu học nhằm đảm bảo hiệu kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Thực tốt cơng tác đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn sau 20 năm triển khai gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Thành lập, kiện tồn lại nhóm thu thập, xử lí loại hồ sơ sổ sánh năm học, lên danh mục mã minh chứng, tìm kiếm, bổ sung đầy đủ theo kì năm học Lưu giữ hồ sơ khoa học, đầy đủ 8 Xây dựng mơi trường học đường an tồn, thân thiện: Nghiêm túc thực văn đạo Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT nhằm xây dựng mơi trường học tập đảm bảo an toàn, thân thiện mang tính thẩm mĩ cao Cụ thể: (26) - Quyết định 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT việc xây dựng trường học an tồn, phịng chống tai nạn thương tích trường phổ thông; - Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo, Công văn số 976/SGDĐT-CTTT ngày 12/7/2019 Sở GDĐT thực Công tác xã hội trường học; - Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/1/2017 Bộ GD&ĐT đẩy mạnh xây dựng mơi trường văn hóa trường học - Công văn số1185/SGDĐT-CNTT ngày 19/8/2019 Sở GDĐT tăng cường giải pháp bảo đảm an tồn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón xe ô tô Đẩy mạnh giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh - - đẹp, an toàn thân thiện; đủ nhà vệ sinh sẽ, phù hợp cho học sinh giáo viên, có chỗ vệ sinh cho học sinh khuyết tật Tăng cường giáo dục học sinh thức giữ gìn nhà vệ sinh trường học; Hạn chế sử dụng túi nilong, đồ dùng nhựa dùng lần, ống hút nhựa, hướng dẫn cho học sinh thực việc phân loại rác trường lớp gia đình Tổ chức cho học sinh tự vệ sinh trường, lớp học để giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường học sinh 9 Tăng cường sở vật chất, thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục. - Tiếp tục tham mưu với BGH đầu tư nguồn kinh phí mua bổ sung bàn ghế sách, thiết bị trường học đặc biệt thiết bị để ứng dụng cơng nghệ thơng tin (mua máy tính phục vụ phịng tin học; máy chiếu) - Tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh, tổ chức đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp địa bàn tham gia XHH giáo dục ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây dựng sở vật chất nhà trường để thực tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện HS tích cực, trang trí lớp học theo mơ hình Vnen - Chỉ đạo cán thư viện thiết bị, Gv dạy Tin học ; Tiếng anh ; GV khác sử dụng linh hoạt, hiệu trang thiết bị đại ; bảo quản thường xuyên, giữ gìn cẩn thận, sử dụng hiệu 10 Thực nghiêm túc công tác kiểm tra. Kiểm tra hoạt động chuyên môn sau: - Kiểm tra chuyên môn (chuẩn nghề nghiệp, dự chuyên đề, SHCM, thực chương trình thời khố biểu, việc mượn sử dụng đồ dùng dạy học; đánh giá ghi nhận xét HS Bảng tổng hợp kết giáo dục đợt, học bạ, hồ sơ tổ chuyên môn, hoạt động hồ sơ thư viện; công tác BDTXGVTH; HĐNK; HĐNGLL; nề nếp dạy học…) - Kiểm tra công tác đánh giá học sinh Tiểu học theo TT22 ngày 22/9/2016 - Công tác chủ nhiệm lớp; trang trí tổ chức dạy học theo mơ hình trường Tiểu học Vnen (27) III Chuẩn bị thực Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học (Chương trình ban hành kèm theo Thơng tư số 32/2018/TT-BGDĐT) 1 Công tác tham mưu, đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thơng Tích cực, chủ động triển khai thực Công văn số 2303/KH-UBND ngày 12/7/2019 UBND tỉnh V/v ban hành Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thơng tỉnh Hải Dương Trong tập trung vào số vấn đề sau: - Nhà trường chủ động thành lập Ban đạo đổi chương trình giáo dục phổ thơng cấp trường - Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị; tổ chức đạo, triển khai thực tốt kế hoạch đạo cấp 2 Chuẩn bị điều kiện để thực chương trình giáo dục phổ thơng a) Rà soát, xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên Tham mưu tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thơng b) Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị dạy học Căn Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 hướng dẫn Bộ GDĐT quy định điều kiện đảm bảo thực CTGDPT 2018, tham mưu với lãnh đạo địa phương thực rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học có; tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực nhiệm vụ năm học 2019-2020 sẵn sàng triển khai CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 lớp Đặc biệt ý điều kiện tổ chức dạy học buổi/ngày đảm bảo đủ điều kiện thực tổ chức dạy học buổi/ngày theo quy định CTGDPT 2018 3 Tiếp tục thực giải pháp đổi việc tổ chức hoạt động dạy học a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành hoạt động học để thực lớp lớp học; b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận vận dụng kiến thức thông qua giải nhiệm vụ học tập đặt học; dành nhiều thời gian lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết học tập mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận vận dụng (28) học tập học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh Thực đánh giá thường xuyên tất học sinh hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập,… 4 Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực CTGDPT 2018, đặc biệt lớp Nhà trường triển khai kế hoạch tập huấn cho đối tượng thực CTGDPT 2018 theo hướng dẫn cấp trên; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng chất lượng để thực kế hoạch bồi dưỡng giáo viên ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp khối lớp cấp học phổ thông thực CTGDPT 2018 Hướng dẫn giáo viên tham gia tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát thuận lợi, khó khăn đề xuất biện pháp giải khó khăn chun mơn, nghiệp vụ thực chương trình, sách giáo khoa 5 Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục tiểu học Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Chính phủ Bộ GDĐT đổi phát triển giáo dục Tuyên truyền kết đạt để xã hội hiểu chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đổi giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin xã hội Đội ngũ nhà giáo, cán quản lí giáo dục chủ động viết đưa tin, hoạt động ngành, tập trung vào tin việc chuẩn bị điều kiện thực CTGDPT 2018 lớp từ năm học 2020-2021, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến cấp học để khích lệ thầy giáo, em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng cộng đồng IV CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA NĂM HỌC. 1- Chỉ tiêu thực vận động lớn phong trào thi đua trong năm học 2019 – 2020 - 100% CBGV HS tích cực hưởng ứng thực nghiêm túc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Hai không” Bộ GD&ĐT phát động; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Phấn đấu trong năm học khơng có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo vi phạm quy định coi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh 2- Chỉ tiêu công tác PCGD Tiểu học: Trường đạt Chuẩn PCGD Tiểu học mức độ III (theo NĐ số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014) (29) * Các môn đánh giá điểm số: Môn/ Điểm 9-10 % 7-8 % 5-6 % Dưới5 % Ghichú Toán 300 40 300 40 149 20 0 Tiếng việt 300 40 300 40 149 20 0 Tiếng anh 300 40 300 40 149 20 0 Tin học 158 40 158 40 78 20 0 Khoa học 158 40 158 40 78 20 0 LL&ĐL 158 40 158 40 78 20 0 *Các mơn đánh giá cịn lại: Mơn/ Đánh giá HTT % HT % CHT % Ghi chú Đạo đức 300 40 449 60 0 TNXH 142 40 213 60 0 Thủ công/KT 300 40 449 60 0 Thể dục 300 40 449 60 0 Mĩ thuật 300 40 449 60 0 Âm nhạc 300 40 449 60 0 b Chỉ tiêu lực phẩm chất Đánh giá hình thành phát triển năng lực học sinh Đánh giá hình thành phát triển về phẩm chất học sinh Tốt Đạt Cần cốgắng Tốt Đạt Cần cốgắng 300 (em) 40% 449 (em) 60% 0 0 300 (em) 40% 449 (em) 60% 0 0 - HS hoàn thành chương trình lớp học 632/632 em đạt 100%; HTCTTH có 117/117 em đạt 100% - Giáo dục HS khuyết tật: 3/3 HSKT hồn thành chương trình lớp học - Chỉ tiêu Vở chữ đẹp: 100 % học sinh đạt tiêu chuẩn VSCĐ, Có học sinh tham gia đạt giả cao cấp huyện,tỉnh( có) b Các hội thi học sinh. * Khuyến khích học sinh tham gia hội thi, buổi giao lưu cấp tổ chức như: “Câu lạc toán tuổi thơ” (Khối 4); Trạng nhí victoria; Ngày hội chữ đẹp cấp trường, huyện, tỉnh (Khối 2,3); bóng đá, cờ vua, earobic; Festival tiếng Anh (HS khối 3,4,5) ; giao lưu bơi theo tinh thần tự nguyện Cụ thể: Nội dung Cấp huyện(nếu có) Cấp tỉnh ( có) Thi bóng đá mi ni Đồng đội xếp tốp đầuhuyện - em tham gia thi Giao lưu bơi HS tiểu học Đạt giải nhất, nhì cấp (30) Ngày hội chữ đẹp 4-5 em ; nhì Phấn đấu tham gia cấp tỉnh Giao lưu trạng nhí Victoria Có học sinh tham gia đạt giải : Nhất ; Nhì Có học sinh tham gia đạt giải Festival tiếng Anh dành cho học sinh khối 3,4 Có học sinh tham giavà đạt giải đạt giảiCó học sinh tham gia Câu lạc tốn tuổi thơ Có 5-6 HS tham gia: Nhất Nhì; Ba Có 1-2 Hs tham gia đạt giải Tỉnh Nội dung khác Cờ vua; Earobic Có học sinh tham gia đạt giải Có học sinh tham gia đạt giải c Khen thưởng học sinh - Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện: 225 em =30 % - Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến vượt bậc học tập hay lực phẩm chất: 72 em = 10 % - Học sinh có thành tích đặc biệt: em = % 4 Tập thể trường giáo viên: a Tập thể: - Trường tiên tiến - Lớp xuất sắc: 12 lớp; Lớp tiên tiến :11 lớp b Giáo viên: - CSTĐ sở: đ/c - Giấy khen UBND huyện: đ/c - LĐTT: 24 đ/c * Các hội thi giáo viên Nội dung thi Cấp trường Cấp huyện/ tỉnh Giáo viên giỏi 80% số GV dự thi đạt GV giỏi, GV phấn đấu có giải cấp huyện, tỉnh giải Nhì GVCN giỏi 80% GV đạtGVCN giỏi Hội thi Giáo viên dạy giỏi khối 2-3 cấp huyện Có Gv tham gia đạt giải cấp huyện * Đánh giá viên chức cuối năm Tổng số Viên chức Hoàn thành XS nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 33 11 22 * Đánh giá cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: Tổng số CB, GV Xuất sắc Khá Đạt (31) * Sáng kiến kinh nghiệm: 100% GV thực nghiêm túc việc viết áp dụng SKKN Phấn đấu 75% GV có SKKN xếp loại Tốt cấp trường trở lên có từ 1-2 SKKN xếp loại Tốt cấp huyện, 6-7 SKKN xếp loại Khá 3-4 SK xếp loại Đạt yêu cầu cấp huyện * Chỉ tiêu công tác bồi dưỡng giáo viên: - 100% CBGV thực có hiệu việc tự bồi dưỡng tham gia lớp bồi dưỡng Mỗi giáo viên phải lên kế hoạch bồi dưỡng năm học Tự bồi dưỡng hình thức tối thiểu đạt 120 tiết/năm - 100% đồng chí giáo viên tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi phương pháp dạy học: Nhẹ nhàng - Tự tin - Chất lượng - 100% Gv đánh giá xếp loại công tác BDTX đạt mức Khá trở lên Không có GV đánh giá khơng hồn thành nội dung BDTX * Chỉ tiêu công tác tổ chức HĐNGLL: - 100% GV soạn giảng tiết HĐNGLL chương trình, có hiệu - HS tích cực tham gia HĐNGLL có hứng thú đặc biệt - Trong năm học tổ chức buổi sinh hoạt tập thể hình thức đa dạng phong phú phù hợp với chủ điểm tháng, với nhiệm vụ trọng tâm nhà trường theo đơn vị tổ, khối, trường *Chỉ tiêu công tác truyền thơng - Hàng tuần, trường có viết tuyên truyền Phát viên măng non Đoàn đội tổ chức - Phấn đấu 100% tổ, khối, đoàn thể nhà trường hàng tháng có viết đăng Website trường, Phòng, Sở ( khoảng 30 tin bài) - Hàng năm trường có từ 5-7 viết phát đài phát xã, huyện PHẦN CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Thực nhiệm vụ năm học theo kế hoạch số 02 /KH-PGD&ĐT huyện Tứ Kỳ ngày 04/9/2019 1 Các biện pháp tuyên truyền: Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thực tốt vận động, các phong trào thi đua nhiệm vụ năm học: Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao thay đổi nhận thức cho cán giáo viên nhà trường Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để đội ngũ cán giáo viên nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ cán giáo viên việc thực nhiệm vụ năm học xây dựng nhà trường Tạo điều kiện làm việc thuận lợi để cán giáo viên thể hết khả thân tất thành viên đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Mỗi thành viên đơn vị cần thấy rõ vai trị làm việc với ý thức trách nhiệm cao, động sáng tạo công việc giao phong trào thi đua, vận động nhà trường (32) theo TT22 BGD; đề án dạy học theo mơ hình Vnen; dạy học theo PP bàn tay nặn bột; Dạy Mĩ thuật theo PP Đan mạch; giáo dục kĩ sống; đề án dạy tiếng anh Victoria, chương trình tiếng anh tiết/ tuần Thơng qua hình thức tuyên truyền đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhân dân địa phương, hội cha mẹ học sinh hiểu biết sâu rộng kế hoạch hoạt động, vấn đề mới, họ ủng hộ phối kết hợp tốt trình dạy học giáo dục, bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 Biện pháp góp phần thực tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, tổ chức quản lý trang trí lớp học theo mơ hình trường tiểu học mới. - Nâng cao nhận thức cán giáo viên nhà trường ý nghĩa phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực - Làm tốt cơng tác xã hội hóa để xây dựng sở vật chất đảm bảo khuôn viên nhà trường xanh đẹp an tồn - Giáo viên phải tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh tăng cường giáo dục kỹ sống cho em - Tích cực tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tham gia tổ chức trò chơi dân gian, dạy cho em biết hát điệu dân ca - Tổ chức cho học sinh hàng tuần chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ di tích địa phương - Thường xuyên dọn vệ sinh trường lớp tạo khơng khí vui tươi lành mạnh nhà trường Xây dựng lớp học thân thiện học thân thiện tạo cho học sinh niềm vui đến trường Thực trang trí lớp học theo mơ hình trường Tiểu học - Xây dựng tủ sách lớp học thân thiện, gần gũi, sử dụng thường xuyên có hiệu Biện pháp góp phần củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ cập GD Tiểu học đảm bảo công tác PCGD Tiểu học đạt mức độ III (NĐ 20/2014 của phủ) - Học tập cập nhật kịp thời văn đạo PCGD Tiểu học - Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với đoàn thể huy động hết trẻ độ tuổi lớp, đạo giáo viên điều tra đến hộ gia đình đối tượng trẻ sinh năm 2019 2020 ; quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ có hồn cảnh khó khăn; kiên khơng để học sinh bỏ học học sinh không đến trường - Xây dựng kế hoạch PCGD Tiểu học theo văn hướng dẫn Kiện toàn Tổ phổ cập giáo dục nhà trường Tập huấn cho Tổ PCGDTH Gv nâng cao lực công tác PCGD - Thực công tác điều tra, xử lý số liệu, hoàn thiện phần mềm PCGD theo thời gian quy định (33) - Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng dạy học buổi 2; dự thăm lớp, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy giáo viên chất lượng học tập HS; đảm bảo trì sĩ số học sinh -Thường xuyên cập nhật thơng tin, tình hình biến động học sinh giúp theo dõi số liệu phổ cập xác kịp thời - Huy động 100% số trẻ độ tuổi từ 6-14 tuổi lớp có việc huy động 100% trẻ tuổi học lớp - Thực nghiêm túc đạo ngành việc huy động trẻ khuyết tật học hoà nhập kể trẻ khuyết tật nặng - Duy trì 100% sĩ số, chống học sinh bỏ học - Hồn thành chương trình lớp học 632 / 632 em ( lớp 1; 2; 3; 4) đạt 100%; Hoàn thành CTTH 117/117 em: đạt 100 % trẻ 11 tuổi HTCTTH địa phương 114/116 đạt 98,3 % - Lưu trữ toàn hồ sơ PCGD Tiểu học: Hồ sơ HSKT; học bạ; Bảng Tổng hợp kết giáo dục 4 Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và chất lượng giáo dục toàn diện 4.1.Đối với giáo viên -Thiết kế dạy - Soạn chương trình, thời khố biểu xây dựng, chủ động lựa chọn ND PPDH, soạn theo định hướng giảm nội dung chương trình theo hướng dẫn Bộ, Sở Giáo dục, trường, tích hợp nội dung giáo dục kĩ sống, an toàn giao thông…xây dựng hệ thống câu hỏi cho cỏc đối tượng học sinh, đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22) - Khuyến khích GV soạn giảng vi tính, giáo án điện tử, có thảo luận XD tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo án điện tử Kí duyệt ĐKGD giáo án thời gian quy định - Dạy lớp: - Chú trọng việc đổi hình thức PPDH, dạy bám sát chuẩn KTKN, phù hợp với trình độ học sinh Đánh giá nhận xét học sinh theo thông tư 22 Coi trọng việc đưa biện pháp hỗ trợ để giúp HS đạt lĩnh vực chuẩn kiến thức kĩ môn học, ý học sinh đặc biệt; - Trong trình dạy học Gv quan sát, theo dõi, trao đổi, nhận xét lời ghi nhận xét vào Hs kết học sinh làm được, chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức, mức độ thực thao tác kĩ phù hợp với nội dung học (34) - Dạy hai buổi/ ngày: Dạy theo kế hoạch, đảm bảo thời lượng chất lượng dạy học Các tiết tăng thêm GVCN vào chương trình, vào trình độ HS KH nhà trường để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng trình độ, nhu cầu học sinh Trong tiết học, giáo viên có hệ thống câu hỏi, tập dành cho đối tượng học sinh để em có hứng thú học tập Học sinh khơng trọng, nâng cao hai mơn: Tốn, Tiếng Việt mà phải học tất môn học chương trình HD HS hồn thành lớp Không giao tập nhà cho học sinh Tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục truyền thơng cho học sinh nhiều hình thức : Ví dụ : Tổ chức câu lạc cờ vua, bóng đá ; giao lưu bơi ; rung chuông vàng, em yêu tiếng việt, hoạt động trồng chăm sóc bồn hoa cảnh, giáo dục kĩ sống, công việc phù hợp, bảo vệ môi trường, trò chơi dân gian nhằm rèn luyện lực phẩm chất cho học sinh Tổ chức câu lạc nhằm phát triển lực học tập học sinh nâng cao chất lượng học sinh có khiếu : năm học tồn trường tập trung câu lạc : Tốn tuổi thơ ( HS lớp 4) ; Viết chữ đẹp cho HS khối 2,3 ; Câu lạc em yêu Tiếng anh Khối 2,3,4,5 ; aerobic khối 1,2,3,4,5 ; Câu lạc võ thuật, cờ vua dạy lực sở trường cho Hs khối 1,2 * Giải pháp BDTXGV - Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo TT32 Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ theo đề án: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán QLGD Tập trung bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, trị, phẩm chất nhà giáo kỹ giảng dạy môn học; bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thơng theo đạo cấp - Đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề theo nghiên cứu học; đảm bảo tổ chức SHCM có hiệu quả, chất lượng cao tìm giải pháp thiết thực, phản ánh dạy học với nội dung khó, coi trọng dạy theo đối tượng, tránh dạy học đồng loạt PPDH lạc hậu Khuyến khích giáo viên mạnh dạn đổi phương pháp dạy học, đảm bảo học nhẹ nhàng tự nhiên hiệu không nên phụ thuộc vào sách giáo khoa sách giáo viên - Tổ chức đợt chuyên đề, hội thảo, nội dung chuyên đề phải phù hợp thiết thực với thành viên tổ, phải tập trung vào vấn đề khó để tổ chun mơn bàn bạc tìm cách tháo gỡ góp phần nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên - Tăng cường dự thăm lớp, đánh giá tiến giáo viên học sinh; thiếu sót cần khắc phục nâng cao chất lượng dạy học Coi việc quan tâm đánh giá học sinh Tìm biện pháp giúp đỡ HS gặp khó khăn học tập (35) - Tăng cường đạo giáo viên viết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, việc viết sáng kiến kinh nghiệm phải đăng ký tên kinh nghiệm từ đầu năm học, thu thập tư liệu đúc rút kinh nghiệm trao đổi tổ chuyên môn, tổ chun mơn góp ý tổ chun môn, ban khoa học nhà trường xét duyệt đánh giá Nộp SKKN thời gian quy định - Tăng cường đạo giáo viên tự làm đồ dùng dạy học khuyến khích đồng chí giáo viên sáng tạo làm đồ dùng yêu cầu giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng lên lớp, tuyệt đối không dạy chay - Chỉ đạo giáo viên đổi cách dạy theo định hướng phát huy tính tích cực học sinh đạo điều kiện, hội để học sinh phát huy tính sáng tạo chủ động học tập đạt chuẩn kiến thức kỹ môn học Vận dụng kiến thức kỹ môn học vào sống hàng ngày - Chỉ đạo giáo viên phải linh hoạt việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn điều chỉnh Bộ giáo dục, phát huy tính sáng tạo giáo viên để nâng cao hiệu tiết dạy - Cần đảm bảo tiết học, học sinh học tập theo đối tượng, rèn kỹ thực hành nhiều - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên dạy học lớp phải khai thác triệt để đồ dùng dạy học để dạy học đạt hiệu cao - Khuyến khích GV soạn máy vi tính sử dụng phần mềm DH, sưu tầm tư liệu DH điện tử tuyệt đối không copy giáo án - Thường xuyên dự giờ, kiểm tra chất lượng dạy, hiệu học tập sinh để kịp thời chấn chỉnh giáo viên giảng dạy nâng cao chất lượng lớp giao - Thực áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy môn TNXH ( Khối 1,2,3) Khoa học ( khối 4, 5) - Xây dựng chi tiết kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật theo PP Đan Mạch thời lượng tiết/ tuần Soạn giảng đăng kí giảng dạy lưu trữ vẽ học sinh đầy đủ - Chú trọng trang trí tổ chức áp dụng phần nội dung dạy học theo mơ hình trường Tiểu học Vnen Phát huy có hiệu hội đồng tự quản *Biện pháp đạo tổ chức dạy học tồn diện - Coi trọng việc dạy mơn học nghệ thuật, thể dục môn học tự chọn vv Thực theo thời khoá biểu, thời lượng tiết buổi học Cải tiến cách đánh giá học sinh.( Thực theo TT 22) Yêu cầu Gv Quan tâm đánh giá tất học sinh, không quên em nào, ưu tiên nhận xét lời, viết nhận xét vào không bắt buộc phải ghi nhận xét tất HS hàng tháng; không lạm dụng việc dùng câu nhận xét theo mẫu có sẵn mà trọng nhận xét, đánh giá, có biện pháp hỗ trợ kịp thời trường hợp đặc biệt - Tổ chức tốt hoạt động Đội Sao, hoạt động NGLL, giáo dục kĩ sơng; múa hát sân trường; tìm hiểu q hương, Đảng, Bác Hồ (36) sinh hoạt Đồng thời tạo mối quan hệ giao lưu học sinh với học sinh; học sinh với thầy cô vui vẻ, thoải mái tạo niềm vui phấn khởi cho học sinh - Tổ chức tốt chương trình ngoại khố giao lưu cho học sinh toàn trường tham gia Qua hoạt động giao lưu, nội dung học tập chương trình nội ngoại khố giáo dục cho HS có kỹ sống biết chấp hành nội quy trường lớp, phòng chống tai nạn thương tích, phịng chống dịch bệnh, thực tốt ATGT - Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh qua hoạt động: từ thiện, phịng chống tệ nạn xã hội; tích cực giúp đỡ bạn có hồn cảnh khó khăn; tàn tật, làm tốt công tác từ thiện 4.2 Đối với học sinh: - Thực nghiêm túc, thường xuyên nội quy lớp học, trường học ; nâng cao chất lượng nề nếp truy đầu giờ: tự kiểm tra việc học bài, chuẩn bị ; ôn lại học, giúp giải tập Tham gia tích cực vào học nhóm, nhận xét đánh giá để tiến - Trên lớp ý nghe giảng, tích cực suy nghĩ, tìm hiểu, xây dựng Biết hỏi thầy, hỏi bạn, không giấu dốt, không tự kiêu Tích cực luỵên tập thực hành, vận dụng kiến thức vào sống hàng ngày - Ghi chép đầy đủ, làm theo quy định, trình bày cẩn thận không bỏ bài, bỏ trống giấy 5 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ. - Xây dựng kế hoạch bám sát theo văn hướng dẫn cấp - Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cúa đội ngũ cán bộ, giáo viên; việc cập nhật văn đạo mới, chương trình giáo dục phổ thông mới; kết giảng dạy lớp; kết học tập học sinh; két tham gia HĐTN; HĐNGLL: tham gia hội thi - Cụ thể hóa hoạt động ban chuyên môn, việc tổ chức thực hoạt động phải theo kế hoạch xây dựng có bổ sung kế hoạch kịp thời đầy đủ, đánh giá kết hoạt động theo kế hoạch xây dựng - Phải coi trọng làm thật tốt công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra có báo trước kiểm tra đột xuất - Quản lý đội ngũ giáo viên học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học quy định ngành, nhà nước - Qn lí tốt cơng tác chủ nhiệm lớp kế hoạch hồ sơ theo dõi; kiểm tra rà soát để bổ sung kế hoạch việc thực công tác chủ nhiệm theo yêu cầu đặt - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đối chiếu để bổ sung kịp thời thiếu sót, khắc phục tồn để bổ sung sử dụng đạt hiệu cao - Quản lí tốt loại hồ sơ khác liên quan; lưu trữ đầy đủ sau năm - Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra GVCN làm thủ tục nội dung loại hồ sơ xác khoa học (37) 6 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lí dạy học. - Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác quản lí hồ sơ, sổ sách đồn thể nhà trường - Trang bị sử dụng phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ, giáo viên, quản lý thư viện, quản lý phổ cập giáo dục tiểu học, quản lý điểm, phần mềm sở liệu… đáp ứng yêu cầu quản lý chung ngành - Khích lệ giáo viên tích cực BD, tự BD nâng cao kĩ sử dụng vi tính, soạn giáo án, làm biểu mẫu báo cáo vi tính - Khích lệ giáo viên cách khai thác thông tin mạng để nâng cao hiểu biết trình độ chun mơn Sử dụng địa chỉ: Giaoducphothong.edu.vn/tieuhoc.moet.edu.vn/ http://drive.google.com - Nghiên cứu kĩ ND chương trình, SGK để tìm kiếm thơng tin mạng phục vụ nội dung dạy, nhằm mở rộng hiểu biết cho học sinh hiệu dạy - Mỗi tổ, khối chun mơn: có kế hoạch thảo luận nâng cao chất lượng giáo án điện tử, xây dựng kho tư liệu điện tử phục vụ giảng dạy nhiều năm - Phó hiệu trưởng tổ trưởng chun mơn cần có thay đổi hợp lý hiệu việc tổ chức điều hành hoạt động Cần thay đổi suy nghĩ điều hành công việc để đạt hiệu cao - Xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên học sinh làm việc có nề nếp, giáo viên làm việc quy chế học sinh thực nội quy nhà trường quy định - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá giáo viên học sinh theo hướng dẫn Giáo viên đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, học sinh đánh giá theo thông tư 30 ngày 28/8/2014 BGD nội dung sửa đổi theo thông tư 22 ngày 22/9/2016 BGD&ĐT - Thực kiểm tra đánh giá: sau kiểm tra phải có rút kinh nghiệm bổ sung thiếu sót phải kiểm tra lại sau bổ sung Biện pháp làm tốt công tác thư viện thiết bị. Công tác thư viện - Chỉ đạo cán thư viện thực xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện theo QĐ số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, bám sát nhiệm vụ năm học tiêu chuẩn thư viện tiên tiến, xây dựng thư viện xuất sắc - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường bổ sung trang thiết bị, sở vật chất: trì, củng cố "Thư viện tiên tiến", bổ sung trang thiết bị, tài liệu, sách báo tạp chí đa dạng chủng loại có chất lượng đáp ứng tiêu chí thư viện xuất sắc; phấn đấu đạt thư viện xuất sắc năm học 2019-2020 (38) + Xây dựng nội quy hoạt động, lịch hoạt động phòng thư viện, phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh + Sắp xếp phòng đọc cho GV-HS đảm bảo đủ chỗ ngồi + Các loại sách, ấn phẩm nhập CB thư viện phải phân loại, dán tem, đóng dấu đăng ký Phịng thư viện phải xếp gọn gàng khoa học, đảm bảo gần gũi, thân thiện sáng tạo + Trang bị cho học sinh có đầy đủ loại sách giáo khoa, sách tham khảo theo quy định - Giáo viên lớp phối hợp với cán thư viện trì hoạt động đọc; phát triển phong trào đọc sách báo, tài liệu nhà trường - Đôn đốc nhắc nhở giáo viên tổ tích cực cơng tác tuyên truyền học sinh, phụ huynh ủng hộ tinh thần vật chất để xây dựng tủ sách lớp học Mỗi lớp học có tủ sách dùng chung - Khuyến khích học sinh lớp qun góp tài liệu sách báo, tranh truyện; Có trang trí phù hợp; tích cực đọc sách, mượn trả sách; trao đổi nội dung đọc… - Chỉ đạo cán thư viện mở cửa thư viện ngày/ tuần đảm bảo phục vụ 100% số Gv 90% số HS mượn đọc tài liệu thư viện - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp học tích cực công tác tuyên truyền học sinh, phụ huynh ủng hộ tinh thần vật chất để xây dựng thư viện lớp học: Mỗi lớp có tủ sách lớp học; Có trang trí phù hợp; tích cực đọc sách, mượn trả sách… - Tích cực thu thập tài liệu bổ sung vào File liệu dùng chung thư viện - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thư viện mặt Công tác thiết bị: GV phải chuẩn bị ĐDDH trước lên lớp. - Phát động phong trào làm ĐDDH tự tạo - Thường xuyên kiểm tra việc mượn sử dụng ĐDDH GV ĐDDH mượn phải bảo quản cẩn thận, sử dụng ĐDDH hiệu - Cán thư viện thiết bị lập sổ theo dõi việc mượn-trả-sử dụng ĐDDH GV theo dõi việc cập nhật đồ dùng trang thiết bị dạy học nhà trường phần mềm thư viện - ĐDDH phòng thiết bị phải bảo quản, xếp gọn gàng khoa học,dễ thấy, dễ lấy (Sắp xếp theo chủng loại, theo khối, theo môn, ) - GV, HS phải chuẩn bị ĐDDH trước lên lớp Phát động phong trào làm ĐDDH tự tạo khai thác sử dụng đồ dùng có hiệu - Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc mượn sử dụng ĐDDH GV, học sinh Chỉ đạo giáo viên sử dụng ĐDDH mượn phải bảo quản cẩn thận, khai thác sử dụng hiệu 8 Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. (39) của học sinh, qua giáo viên chủ nhiệm cũ; lập phiếu điều tra thông tin cá nhân; tiến hành phân loại học sinh…Sự phân loại thông tin để lựa chọn học sinh có lực, nhiệt tình vào Ban cán lớp, BCH chi đoàn; đồng thời sở để đưa biện pháp phù hợp việc giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm - Hoàn thiện tổ chức lớp: GVCN cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán lớp Xây dựng dựng đội ngũ tự quản, họp để tổng kết rút kinh nghiệm, giao kế hoạch nhiệm vụ tháng tới - Lập sơ đồ tổ chức lớp học: Học sinh cần ngồi theo sơ đồ lớp học dưới giám sát giáo viên môn tiết học, bàn trưởng, tổ trưởng… Giáo viên cần có điều chỉnh chồ ngồi học sinh kịp thời thấy bất hợp lí theo phản ánh thân học sinh, cán lớp, giáo viên môn, … ví dụ trật tự, khơng ý, nhận thức chậm - Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể: Giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng tiêu lớp; có điều chỉnh thay đổi, bổ sung kịp thời tùy theo tình hình thực hiện nội quy, nề nếp ý thức rèn luyện học sinh Đề định mức khen thưởng kỉ luật kịp thời thông qua họp phụ huynh đầu năm, năm, - Đổi nội dung hình thức tổ chức sinh hoạt lớp để thu hút học sinh Cuối học kì cuối năm học, giáo viên cho học sinh tự bộc bạch ước mơ, hoài bão thân, vướng mắc gặp phải, mong muốn, đề xuất (nếu có) - Kết hợp chặt chẽ với giáo viên mơn: Để dạy học có hiệu quả; để theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc học tập tập thể cá nhân; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tập hợp ý kiến đồng nghiệp lớp mình, lớp bạn; trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp vấn đề cụ thể lớp để đưa giải pháp giáo dục thống nhất; đề xuất ý kiến tập thể học sinh công tác dạy học với giáo viên có liên quan - Kết hợp với Chi hội cha mẹ học sinh, gia đình học sinh: Khi làm cơng tác chủ nhiệm, giáo viên cần: Tổ chức thực tốt kỳ họp phụ huynh học sinh nhà trường đề ra.Đi thăm trao đổi trực tiếp trao đổi qua điện thoại với gia đình học sinh cần thiết.Mời phụ huynh học sinh đến trường trao đổi việc giáo dục học sinh có tượng bất thường khẩn cấp Liên hệ thường xuyên với Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh để tích cực hóa hoạt động hội phụ huynh học sinh công tác giáo dục Thiết lập mối quan hệ nhà trường gia đình qua sổ liên lạc qua điện thoại Cung cấp cho phụ huynh số điện thoại giáo viên chủ nhiệm để phụ huynh tiện liên hệ cần thiết (40) - Giáo dục học sinh cá biệt: Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu lý lịch, tính cách học sinh, tìm hiểu điểm yếu, mạnh học sinh Kết hợp với giáo viên mơn, nhà trường, gia đình hoạt động giáo dục Giáo viên khơng nên nóng vội mà phải kiên trì uốn nắn dần; giao cho học sinh cá biệt số việc phù hợp với lực; sau động viên khuyến khích kịp thời việc làm tốt.Lập kế hoạch cho cán lớp để thành lập cặp đôi bạn tiến Luôn thông báo kịp thời thông tin học sinh với gia đình ngược lại Phải gần gũi, thân thiện, biết lắng nghe để học sinh cá biệt giải bày tâm tư, khúc mắc để giáo viên mơn gia đình phối hợp giáo dục 9 Làm tốt công tác động viên khen thưởng. - Thực tổ chức tốt phong trào thi đua nhà trường, động viên khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân có cố gắng đạt thành tích hoạt động nhà trường - Có nhiều hình thức thúc đẩy phong trào thi đua giáo viên học sinh động viên khích lệ tinh thần, khen thưởng vật chất kết hợp vật chất với tinh thần Công tác thi đua nhà trường coi trọng, thực công dân chủ, công khai, người việc - Thực nghiêm túc có hiệu vận động nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo học sinh ngồi nhầm lớp, giáo viên gương tự học sáng tạo Phối hợp với cơng đồn, đồn niên củng cố phát huy truyền thống đoàn kết tập thể nhà trường từ năm học trước; thực quy chế dân chủ trường học; thực nguyên tắc quản lý tập trung dân chủ Làm tốt công tác tư tưởng trị nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua cách sôi khắp tiêu cụ thể đánh giá khách quan công khai dân chủ đợt Xây dựng chế độ khen thưởng cho cán giáo viên thống từ đầu năm học Động viên khuyến khích tinh thần; thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích, có nhiều tiến đạt thành tích cao trình giảng dạy, giáo dục tham gia hoạt động chung 10 Làm tốt công tác truyền thông Năm học 2019-2020 xác định năm học có tính chất lề chuẩn bị cho việc triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa theo tinh thần Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vì thế, việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động truyền thồng cần phải trọng (41) Trong năm học, Nhà trường tăng cường thông tin với quyền, tuyên truyền tới nhân dân địa phương, bậc phụ huynh cộng đồng đổi Ngành Giáo dục Đào tạo, đặc biệt việc triển khai áp dụng Chương trình sách giáo khoa cấp tiểu học từ năm học 2020-2021 theo nội dung đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh, Ngành Giáo dục Đào tạo Nhà trường yêu cầu giáo viên thường xun theo dõi, tìm hiểu thơng tin đổi Chương trình, sách giáo khoa cấp Tiểu học thông qua phương tiện truyền thông (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) thống quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động lưu hành Những nội dung cần tìm hiểu đầy đủ sở pháp lý không truyền thông thông tin mạng xã hội mà chưa kiểm chứng có nội dung phản cảm giáo dục Phân công cán bộ, giáo viên viết chuyên đề truyền thông giáo dục tiểu học để gửi đăng tải Website Các viết tập trung vào nội dung như: Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm Ngành năm học 2019-2020; nâng cao hiểu biết Chương trình giáo dục phổ thơng mới; xây dựng nơng thơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị nhà trường; huy động tham gia cộng đồng góp phần trì bền vững mơ hình dạy học hai buổi/ngày; xây dựng trường chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; rèn kỹ sống cho học sinh góp phần thực mục tiêu phổ cập giáo dục; giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn trường tiểu học; xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học; công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động thiện nguyện; phịng chống thiên tai biến đổi khí hậu tác động đến trường tiểu học; phòng chống xâm hại trẻ em, giáo dục kỹ sống; trì phát huy sắc văn hóa dân tộc thơng qua hoạt động ngoại khóa; hoạt động tư vấn tâm lý học đường trường tiểu học; truyền thông giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện học sinh; Để cơng tác truyền thông năm học tới năm học đạt hiệu cao, quan tâm đạo cấp quản lý cán bộ, giáo viên nhà trường phải “sứ giả” làm công tác truyền thông; Tuyên truyền quán triệt sâu sắc chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Chính phủ Bộ GDĐT đổi phát triển giáo dục Tuyên truyền kết đạt để xã hội hiểu chia sẻ, đồng thuận với chủ trương đổi giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin xã hội Đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động viết đưa tin, hoạt động ngành, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến cấp học để khích lệ thầy cô giáo, em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng cộng đồng; thận trọng sử dụng mạng xã hội việc kiểm chứng thông tin (42) V TỔ CHỨC THỰC HIỆN. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 STT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ ĐT Chức vụ Nhiệm vụ đượcgiao ST thực dạy/ tuần ST kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú Phạm Thị Xoan 13.3.1971 ĐH HT QL; dạy lớp 3D 2 2 Nguyễn Thị Hồng 26.6.1979 ĐH PHT QL; dạy thay khối ( 4a, 4c) 4 3 Nguyễn Thị Thu Hường 30.7.1975 ĐH Giáo viên Tổ trưởng tổ 1, dạy chủ nhiệm lớp 1A 25 31 4 Phạm Thị Chang 04.4.1967 ĐH Giáo viên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 1B 25 28 5 Trần Thị Thoan 01.3.1979 ĐH Giáo viên Tổ phó, dạy chủ nhiệm lớp 1C 27 31 6 Đào Thị Huyền Trang 13.02.1984 ĐH Giáo viên Phó CTCĐ, dạy chủ nhiệm lớp 1D 24 31 7 Lê Thị Hương Giang 20.11.1987 ĐH Giáo viên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 2E 26 29 8 Đỗ Thị Hương 01.5.1979 ĐH Giáo viên Tổ phó, dạy chủ nhiệm lớp 2A 26 30 9 Nguyễn Văn Mười 10.02.1974 ĐH Giáo viên Tổ trưởng tổ 2-3, dạy chủ nhiệm lớp 3C 24 30 10 Nguyễn Thị Thịnh 07.4.1977 CĐ Giáo viên TT tổ CĐ, dạy chủ nhiệm lớp 3A 26 31 11 Phạm Thị Ngà 13.12.1970 ĐH Giáoviên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 3B 26 29 12 Phạm Thị Quyên 02.9.1980 CĐ Giáo viên Thư kí hội đồng, dạy chủ nhiệm lớp 3D 25 30 13 Hoàng Thị Kính 10.02.1973 ĐH Giáo viên Trưởng TTND, dạy chủ nhiệm lớp 3E 25 30 14 Phạm Thị Vân 20.3.1975 ĐH Giáo viên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 2D 26 29 15 Phạm Thị Loan 21.4.1976 ĐH Giáo viên TT tổ CĐ, dạy chủ nhiệm lớp 5B 26 31 16 Phạm Thị Khánh My 02.3.1964 CĐ Giáo viên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 2C 23 (43) 17 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 30.6.1976 ĐH Giáo viên Tổ trưởng tổ 4-5, dạy chủ nhiệm lớp 5A 25 31 18 Bùi Như Hiếu 22.12.1972 CĐ Giáo viên CTCĐ, dạy chủ nhiệm lớp 4C 23 30 19 Đoàn Thanh Sơn 13.9.1978 ĐH Giáo viên PT phòng TA, dạy chủ nhiệm lớp 5D 25 31 20 Nguyễn Thuỳ Trang 20.01.1984 ĐH Giáo viên GV MT DẠY KHỐI 1ĐẾN 25 25 21 Phùng Thu Thuỷ 17.10.1980 ĐH Giáo viên PT Văn nghệ - DẠY ÂN LỚP ĐẾN 23 26 22 Phạm Công Nguyên 04/10/1988 ĐH Giáo viên PT TDTT, dạy chủ nhiệm lớp 4D 25 31 23 Phạm Thị Thủy 05.02.1982 CĐ Giáo viên Dạy thay khối + 23 23 24 Nguyễn Thị Đặm 20.01.1966 12 + Giáo viên Dạy thay khối 1; 2; 23 23 25 Đặng Thị Thu Huyền 20.8.1989 CĐ Giáo viên T ổ phó, dạy chủ nhiệm lớp 4A 23 27 26 Nguyễn Tiến Toản 10.8.1988 ĐH Giáo viên BT đoàn - TPT,dạy thể dục khối 1,2,3 10 15 25 27 Bùi Thị Thu Hiền 08.9.1986 ĐH Giáo viên Giáo viên giảng dạy chủ nhiệm lớp 1E 26 29 28 Phạm Xuân Thủy 13.12.1962 TC Kế tốn Cơng tác kế tốn - văn thư 0 29 Phạm Huy Phương 08.5.1969 ĐH Y tế- TQ Y tế - thủ quỹ 0 30 Đỗ Thị Huê 20.7.1971 CĐ TV- TB Phụ trách thư viện, thiết bị 0 31 Đào Thị Thảo 10.3.1990 CĐ Giáoviên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 2B 26 29 32 BùiThị Thương 14.4.1987 CĐ Giáo viên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 4B 26 29 33 Phú Thị Huệ 15.10.1986 CĐ Giáo viên GV dạy Tiếng anh khối 3,4,5 34 34 34 Phạm Thị Nhung 06.6.1990 CĐ Giáoviên GV giảng dạy chủ nhiệm lớp 5C 26 29 35 Đào Việt Hằng 10.7.1983 ĐH Giáo viên PT phịng Tin, dạy mơn Tin học khối 3;4;5 26 29 36 Nguyễn Thị Thuận 15.01.1990 ĐH Giáo viên GV dạy Tiếng anh khối 1,2,3 33 33 MÔN KNS ( GV Đức Trí) 23 23 (44) VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Nội dung công việc Thi đua lập thành tích chào mừng 2/9 ngày khai giảng năm học - Tuyển sinh lớp - Hưởng ứng phát động tháng An tồn giao thơng - Tập hợp báo cáo số liệu đầu năm, điều tra, làm phổ cập - Học tập quy chế chuyên môn ; Bồi dưỡng hè giáo viên - Ôn tập, kiểm tra xét lên lớp cho học sinh rèn luyện lại hè - Thực phân công chuyên môn trường năm học 2019-2020 XD kế hoạch chuyên môn ; thời khố biểu - Học chương trình tuần từ ngày 26/8/2019 - Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ; thực tốt quy chế chuyên môn: giáo án; dạy lớp, giấc, dự giờ, BDTX, đánh giá học sinh theo TT 22; - Cập nhật thông tin HS phần mềm quản lý điểm/ sở liệu, - Các tổ triển khai chuyên đề 1; tiết SHCM theo NCBH - Hoàn thiện Kế hoạch BDTX cá nhân, sổ chủ nhiệm - Kiểm tra sử dụng Đồ dùng dạy học; dự giờ; giáo án; sổ CM số GV - Triển khai dạy học Năng lực sở trường cho HS khối lớp 1; dạy MT chương trình tiết/ tuần theo PP Đan mạch; Tiếng anh Victoria cho HS lớp 1,2; TA tiết cho HS lớp 3,4,5; *Tiếp tục công tác PCGD: Điều tra , viết phiếu, tập hợp xử lí số liệu phổ cập; hồn thiện hồ sơ tự kiểm tra, đón tự kiểm tra PCGD xã (45) THÁNG 8,9 - 2019 Người thực hiện, thời gian Kết thực hiện (46) Nội dung công việc Phát động PT thi đua chào mừng 15/10 20/10 Gương mẫu thực nhiệm vụ giao: - Xây dựng kế hoạch, đạo, tổ chức Hội giảng – hội thi GVG cấp trường - Tiếp tục thực soạn, giảng bài, nề nếp vào lớp, sử dụng đồ dùng theo quy định chun mơn Có kế hoạch bù ghép HNVC - Tăng cường nâng cao chất lượng HS: bồi dưỡng học sinh có khiếu, kèm HS chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục Hoàn thiện kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật - Kiểm tra nề nếp chuyên môn dạy buổi/ngày, chữ đẹp, hoạt động giáo dục NGLL; - Nâng cao chất lượng dạy học, vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức dạy học; nâng cao chất lượng dạy học buổi - Khuyến khích HS có khiếu tham gia vịng tự luyện mơn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Internet; Triển khai câu lạc bộ: Aerobic; cờ vua; Toán tuổi thơ; viết chữ đẹp; Võ thuật, bóng đá mini - Tổ CM: Tiếp tục triển khai áp dụng chuyên đề, SHCM theo NCBH Đăng kí viết SKKN; Cá dạy theo PP Bàn tay nặn bột, dạy trời, sử dụng CN * Cơng tác PCGDTH: Hồn thiện hồ sơ đón kiểm tra cơng tác PCGDTH UBND huyện * Thư viện: Duy trì hoạt động thư viện Tăng cường mượn, đọc tài liệu thư viện Bổ sung tài liệu thực tốt hoạt động thư viện lớp học * Bổ sung kế hoạch (47) Người thực hiện/ Thời gian Kết thực hiện (48) Phát động phong trào thi đua hướng ngày nhà giáo Việt nam 20-11 Giáo dục học sinh lòng biết ơn, kính trọng thầy giáo : - Tiếp tục đạo chặt chẽ việc thực chương trình SGK, việc sử dụng đồ dùng giáo viên Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, BD có khiếu phụ đạo HS chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục - Đẩy mạnh công tác BDTXGVTH, học tập văn đạo cấp - Có kế hoạch dạy bù, ghép ngày 20/11 ; Tổ chức HĐNGLL ngày 20/11 - Tổ CM : Tổ chức chuyên đề, SHCM theo NCBH, Dự đánh giá áp dụng chuyên đề GV, kiểm tra chất lượng buổi 2; sử dụng đồ dùng dạy học; dự giờ; KT giáo án; sổ CM; - Tiếp tục khuyến khích học sinh có khiếu tham gia vịng tự luyện olympic mơn học: Tốn, Tiếng anh Internet; Duy trì hoạt động Câu lạc - Tích cực bồi dưỡng GV; cập nhật học tập nội dung triển khai chương trình GDPT - Ra đề kiểm tra chất lượng mơn Tốn, Tiếng việt GK cho HS khối 4-5 theo TT22 - Hoàn thiện bảng tổng hợp đánh giá HS GK1 theo quy định - Hoàn thiện, củng cố hồ sơ thư viện Cập nhật công tác mượn trả tài liệu thư viện phần mềm quản lý thư viện - Cập nhật số liệu PCGD * Bổ sung kế hoạch (49) Người thực hiện/ Thời gian Kết thực hiện (50) Tìm hiểu Ngày Quốc phịng tồn dân 22/12 Rèn HS tác phong nề lối làm việc học tập theo tác phong anh đội cụ Hồ: - Tiếp tục trì nếp chuyên môn quy định - Tập trung hướng dẫn học sinh ơn tập chuẩn bị kiểm tra cuối kì I - Ra đề cuối kỳ I ( Khối 1,2,3,4,5) - Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ cuối học kỳ - Các tổ có kế hoạch bù ghép ngày 22/12/ Tổ chức HĐNGLL ngày 22/12 - Kiểm tra nếp lớp - Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn giáo viên - Các tổ chuyên môn tiếp tục xây dựng triển khai chuyên đề, SHCM theo NCBH tổ, báo cáo kinh nghiệm; dạy thực nghiệm - Tiếp tục thực công tác BDTXGVTH, học tập văn đạo cấp ; báo cáo, đánh giá công tác BDTX đợt 1; - Đón kiểm tra cơng nhận kết Phổ cập cấp tỉnh - Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Khuyến khích HS tham gia vịng tự luyện mơn Tốn, Tiếng Việt, tiếng Anh Internet ; Tiếp tục nâng cao chất lượng HĐ câu lạc -Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng HS có khiếu, kèm học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục; đánh giá HSKT - Cá nhân, tổ chức, đoàn thể hoàn thiện báo cáo học kỳ 1đúng thời gian - Hoàn thiện bảng tổng hợp kết giáo dục; Hoàn thiện ghi học bạ cuối kì I - Sơ kết thi đua đợt I (sơ kết học kỳ 1). * Thư viện: Duy trì hoạt động thư viện thiết bị, kiểm tra kho tài liệu, bổ sung sách thiết bị mới; nhận sách tài liệu kì 1, cung ứng sách tài liệu kỳ * Công tác PCGD: Đánh giá kết công tác PCGD - XMC năm 2019 * Bổ sung kế hoạch (51) Người thực hiện Kết thực hiện (52) Phát động thi đua đợt 2: Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích mừng Đảng , mừng xuân… - Kết thúc học kỳ I: 09/01/2020 Nghỉ học kỳ: 10/01/2020 Bắt đầu học kỳ II: 13/01/2020; Báo cáo số liệu học kỳ I trước ngày 15/1/2019. - Học theo TKB kì từ tuần 19 bắt đầu ngày 13/01/2020 - KT nề nếp chuyên môn GV Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn, việc chấm chữa bài, việc đánh giá xếp loại học sinh giáo viên theo TT22 - Các tổ trao đổi, học tập kinh nghiệm giải đáp thắc mắc tổ môn lớp 1,2,3,4,5 Tham gia hội thi GVG cấp huyện ( Nếu có) - Kiểm tra hồ sơ giáo viên( đột xuất); Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học lớp GV, chất lượng buổi 2; hồ sơ HS đột xuất - Tiếp tục khuyến khích HS tham gia thi violympic Tiếng Anh, tốn, giao thơng thơng minh Internet, nâng cao hiệu HĐ câu lạc - Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng HS có khiếu, HS VCĐ, - KT trang trí lớp học, tổ chức dạy học theo mơ hình trường tiểu học Vnen - Vệ sinh trường lớp, bàn giao sở Vc lớp nghỉ Tết * Thư viện cung ứng đầy đủ sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập học kỳ Duy trì HĐ thư viện, thiết bị, trang trí, bổ sung tài liệu, hồn thiện hồ sơ theo tiêu chuẩn thư viện xuất sắc, chuẩn bị đón kiểm tra trư viện * Bổ sung kế hoạch (53) Người thực hiện Kết thực hiện (54) Tiếp tục phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt mừng Đảng, mừng xuân mới: - Duy trì tốt nề nếp chuyên môn Kiểm tra việc thực nề nếp chuyên môn, công tác bồi dưỡng TX giáo viên, chất lượng dạy buổi 2, sử dụng đồ dùng dạy học lớp, chấm chữa nhận xét HS theo TT 22 - Tăng cường hoạt động lên lớp - Kiểm tra đánh giá giáo viên; Dự đột xuất giáo viên - Tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn qua hội giảng giáo viên cấp huyện, tỉnh: Dự hội thi: Giáo viên dạy giỏi khối 2-3 ( có) - KT nề nếp HS lớp; kiểm tra HSGV; - Tiếp tục chuyên đề, trao đổi khó khăn vướng mắc Các tổ triển khai dạy thực nghiệm chuyên đề - Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ - Hoàn thiện SKKN nộp Tổ chuyên môn nhà trường cuối tháng - Các Tổ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn mặt tổ - Dự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy Mt theo PP mới, Dạy Tiêng anh chương trình tiết, Victoria, kĩ sống - Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán - Tăng cường hoạt động thư viện: Thư viện xanh, tủ sách lớp học; nề nếp mượn trả sách; thực lịch đọc sách lớp; bổ sung tài liệu, cập nhật phần mềm * Bổ sung kế hoạch THÁNG 02 - 2020 (55) KẾ HOẠCH CƠNG TÁC Nội dung cơng việc (56) - Kiểm tra việc thực nề nếp chuyên môn - Nghiệm thu SKKN cấp trường ; nộp SKKN cấp huyện ngày 15/3 - Kiểm tra đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Dự đột xuất giáo viên/ học tập bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật văn - KT nề nếp HS lớp; kiểm tra giáo án; dự giờ; kiểm tra công tác BDTXGVTH - Tiếp tục chuyên đề, trao đổi khó khăn vướng mắc tổ - Tăng cường cơng tác bồi dưỡng HS có khiếu, Phụ đạo HS chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục; HSKT Tích cực ơn tập nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn - Tiếp tục công tác bồi dưỡng HS tự ôn luyện vịng thi Tốn, Tiếng anh, em u Tiếng việt; giao thông thông minh; Các câu lạc - Tổ chức, tham gia Ngày hội chữ đẹp cấp tổ, trường, huyện, tỉnh - Ơn tập kiểm tra mơn Toán, Tiếng việt kỳ đối học sinh khối 4-5 - Hoàn thành Bảng tổng hợp kết giáo dục GK2 - Tổ chức HĐTN, HĐNGLL ngày 26/3/2020 * Thư viện: Duy trì hoạt động thư viện thiết bị, thư viện xanh; tiếp tục cung ứng sách vở; đăng kí mua sách vở, tài liệu năm học 2020-2021 * Bổ sung kế hoạch THÁNG - 2020 (57) KẾ HOẠCH CƠNG TÁC Nội dung cơng việc (58) - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực nề nếp chuyên môn, chất lượng dạy học ; bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật văn - Kiểm tra đánh giá giáo viên; Dự đột xuất giáo viên - KT nề nếp HS lớp; kiểm tra hồ sơ GV; - Tiếp tục chuyên đề, SHCM theo NCBH trao đổi khó khăn vướng mắc tổ - Áp dụng chuyên đề vào dạy học nâng cao chất lượng - Tổ 4-5 triển khai dạy lịch sử địa phương - Tham gia Giao lưu “ Câu lạc Toán tuổi thơ” dành cho học sinh khối lớp cấp trường, huyện, tỉnh - GVCN kết hợp GV dạy môn tăng cường cơng tác bồi dưỡng HS có khiếu; Phụ đạo HS chưa hoàn thành nội dung học tập giáo dục; HSKT vào truy tiết buổi -Tích cực ơn tập cuối năm Lên kế hoạch bù ghép ngày Giỗ tổ Hùng vương 10/ Âm lịch; Ngày lễ 30/4; 1/5 * Tăng cường hoạt động thư viện, tiếp tục hồn thành đăng kí Sách vở, tài liệu năm học 2020-2021 - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách thư viện chuẩn bị đón kiểm tra việc thực nhiệm vụ năm học cuối năm * Bổ sung kế hoạch THÁNG - 2020 Người thực hiện/ (59) KẾ HOẠCH CƠNG TÁC Nội dung cơng việc Phát động PTTĐ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; ngày 15/5- ngày thành lập Đội ngày 19/5- ngày sinh nhật Bác Hồ: (60) - Chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối năm học: Tăng cường ôn tập cuối năm cho học sinh khối lớp ; Gv đề nộp đề KT cuối năm vào tuần 35; - Kiểm tra Giáo án, hồ sơ HSKT, - Chỉ đạo GV Hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh theo TT22; xét duyệt học sinh lên lớp Gv lớp - Kiểm tra đánh giá giáo viên nội dung; học tập bồi dưỡng; cập nhật văn - Hoàn thiện nội dung báo cáo, tiêu chí thi đua tổ, cá nhân - Tổng kết thực phong trào, vận động - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách Duyệt sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ - Kiểm kê thư viện Hoàn thiện HS thư viện cuối năm - Nghiệm thu bàn giao chất lượng cuối năm: 20/5/2020 - Kết thúc năm học 29/5/2020 - Báo cáo số liệu cuối năm trước ngày 25/5/2020. - Tổng kết thi đua cuối năm học - Tổng kết năm học 2019-2020 * Bổ sung kế hoạch THÁNG - 2020 (61) KẾ HOẠCH CƠNG TÁC Nội dung cơng việc Tháng 6 (62) - Nộp kết đánh giá GV theo chuẩn kiến thức GVTH - Nghiệm thu chất lượng tổ chức bàn giao học sinh hồn thành chương trình tiểu học lần lên THCS.( Nếu có) - Chỉ đạo thực giáo dục bơi cho học sinh hè - Xây dựng kế hoạch BDTXGV tiểu học hè 2020 năm học 2020-2021 Tháng 7 - Tiếp tục tổ chức ôn tập cho HS 1,2,3,4 diện phải rèn luyện lại hè ( Nếu có) - Học tập bồi dưỡng CB-GV theo đạo cấp * Bổ sung kế hoạch THÁNG 6/7 - 2020 (63) An Thanh, ngày tháng năm 2019 Phó hiệu trưởng KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 BAN CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG ( Kèm theo KHCM số 02 / KHCM ngày tháng năm 2019 BCM) Thời gian Nội dung công việc Tháng 7+8/2019 (64) 4 Kiểm tra, xét lên lớp HS rèn luyện lại Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 6 Tập trung HS, tổ chức HĐ chuẩn bị cho lễ KG năm học Tập huấn, Điều tra số liệu PCGDTH năm 2019 8 Thực Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020: Ngày Tựu trường 19/8/2019; Ngày bắt đầu thực chương trình tuần ngày 26/8/2019. Tháng 9/2019 1 Chỉ đạo tổ chức Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường Khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2019 2 Tổ chức HĐTN, HĐNGLL: Các HĐ giao lưu Vui Tết Trung thu Tập hợp số liệu đầu năm báo cáo đầu năm ngày 10/9/2019 4 Cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý PCGD, XMC trước ngày 31/8/2019 5 Tự Kiểm tra thực công tác PCGDTH độ tuổi năm 2019; đón đồn kiểm tra cơng tác PCGD huyện 05/10/2019 6 Dự thăm lớp, kiểm tra số hoạt động chuyên môn GV –HS Các tổ triển khai chuyên đề, SHCM theo NCBH Tháng 10/2019 1 Tiếp tục kiểm tra công nhận kết thực công tác PCGDTH độ tuổi năm 2019 xã, thị trấn theo Kế hoạch Ban đạo cấp huyện, 2 Hội học – hội giảng – thi GVG trường Kiểm tra hoạt động chun mơn, 4 Rà sốt tiêu chuẩn Thư viện Xuất sắc, tham mưu bổ sung trang thiêt bị, tài liệu vào thư viện 5 Chỉ đạo thành lập, hoàn thiện câu lạc bộ: Toán tuổi thơ ; Viết chữ đẹp ; aerobic, cờ vua; Câu lạc tiếng anh; võ thuật; bóng đá ; giáo dục thể dục thể thao, thể chất 6 Các HĐTN, HĐNGLL cấp tổ: Tuyên truyền bảo vệ môi trường; giáo dục thể chất Tháng 11/2019 1 Chỉ đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm, HĐNGLL nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 2 Giao lưu Tiếng hát tuổi hồng cấp trường; Hội khỏe phù đồng lần X cấp trường 3 Kiểm tra dạy học buổi 4 Rà soát tiêu chuẩn xây dựng thư viện xuất sắc Tháng 12/2019 1 Đón kiểm tra cơng nhận kết Phổ cập cấp tỉnh Tổ chức HĐTN; HĐNGLL dịp 22/12 cấp trường 3 Hội khỏe phù đổng, câu lạc cờ vua/ aerobic cấp trường, huyện Giao lưu: Theo kế hoạch Sở, Phòng GD&ĐT 5 Kiểm tra việc đề KTĐK cuối kì theo TT 22 tổ, khối CM Tháng 1/ 2020 1 Kết thúc học kỳ I: 09/01/2020 Nghỉ học kỳ: 10/01/2020; Bắt đầu học kỳ II: 13/01/2020 (65) 3 Báo cáo số liệu học kỳ I trước ngày 15/1/2020 Sơ kết học kỳ I 5 Hội thi GVG cấp huyện tỉnh khối 2-3 Tháng 2/2020 1 Kiểm tra hoạt động chuyên môn 2 Triển khai HĐNGLL/ HĐTN: Tết sum vầy cấp trường Tháng 3/2020 1 Kiểm tra dạy học buổi 2 Kiểm tra đánh giá HS theo TT 22 số GV 3 Các HĐTN, HĐNGLL 26/3 cấp trường: Thi kể chuyện theo sách Tham gia giao lưu Ngày hội viết chữ đẹp cấp trường, huyện, tỉnh HS khối 2-3; Tham gia hội khỏe phù cấp Tỉnh có Tháng 4/2020 1 Kiểm tra hồ sơ thư viện; hồ sơ tổ, khối CM 2 Giao lưu “ Câu lạc toán tuổi thơ” dành cho học sinh khối lớp cấp trường, huyện , tỉnh 3 Tổ chuyên môn tổ chức Các hoạt động TN, HĐNGLL kỉ niệm ngày GPMN 30/4 Quốc tế LĐ 1/5 Tháng 5/2020 1 Festival tiếng Anh dành cho học sinh khối 3,4,5 cấp trường, huyện, tỉnh; Giao lưu bơi cấp trường, huyện, tỉnh 2 Chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối năm học; 3 Nghiệm thu bàn giao chất lượng HS lớp cuối năm: 20/5/2020; Kết thúc năm học 29/5/2020 4 Bàn giao HS sinh hoạt hè địa phương; Tuyên truyền HS tham gia câu lạc bộ, HĐTDTT, văn hóa văn nghệ đồn xã tổ chức 5 Báo cáo số liệu cuối năm trước ngày 25/5/2020. Tổng kết năm học 2019 - 2020 Tháng 6/2020 1 Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 10/6/2020 2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2020 năm học 2020-2021 3 Tuyên truyền HS học bơi sở có bể bơi http://violet.vn/dangquochuy1982
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng 746 HS ( 353 nữ), Tổng 746 HS ( 353 nữ)

Hình ảnh liên quan

Đảm bảo đủ loại hình giáo viên chuyên trách: Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Thể dục, Ngoại ngữ. - Tổng 746 HS ( 353 nữ)

m.

bảo đủ loại hình giáo viên chuyên trách: Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Thể dục, Ngoại ngữ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Đánh giá sự hình thành và phát triển về năng lực của học sinh - Tổng 746 HS ( 353 nữ)

nh.

giá sự hình thành và phát triển về năng lực của học sinh Xem tại trang 29 của tài liệu.