0

Quy trình vận hành đường dây 35KV

25 17 0
  • Quy trình   vận hành đường dây 35KV

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:14

Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Quy trình VậN HàNH, kiểm tra, bảo dưỡng Và sửa chữa đường dây 35 KV MụC LụC STT Nội dung Trang Những quy định chung Phần I Quản lý vận hành DZ Chương I Giới thiệu tổng quát công trình DZ Chương II Các yêu cầu chung quản lý vận hành Chương III Tiêu chuẩn vận hành Chương IV Tiêu chuẩn hành lang bảo vệ DZ 12 Chương V Công tác kiểm tra DZ 13 Phần II Sửa chữa 18 Phần III Thủ tục nghiệm thu 24 Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV chữ viết tắt quy trình CTĐZ ĐZ AT CDPT MC DCL DN§ CSV BTCT TBA NVVH KCAT XD Tỉ CBSX NMNĐ Mông Dương Công trình đường dây Đường dây An toàn Cầu dao phụ tải Máy cắt Dao cách ly Dao nối đất Chống sét van Bê tông cốt thép Trạm biến áp Nhân viên vận hành Khoảng cách an toàn Xây dựng Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV quy định chung Điều 1: Quy trình áp dụng cho công tác quản lý VH, sửa chữa thí nghiệm ĐZ dẫn điện trung 35kV cấp điện TBA 35kV Điều : Đường dây điện hiểu công trình để truyền dẫn điện dây dẫn, bố trí trời bao gồm phận CTĐZ : Dây dẫn, dây chống sét, cột điện, xà, phụ kiện, vật cách điện, tiếp dất, móng cột, dây néo cột, móng néo, kè, đất đắp bảo vệ chân cột, biển báo AT, thiết bị ®­êng d©y nh­ CDPT, CSV, tõ ®©y vỊ sau gäi ĐZ Điều : Quy định việc sửa đổi quy trình này: - Tu theo tỡnh hỡnh thc tế theo đề nghị nhân viên vận hành, Lãnh đạo phòng Kỹ thuật kỹ thuật viên phụ trách phần điện nghiên cứu sửa đổi quy trình nhiệm vụ cho phù hợp với thực tế, nhân viên vận hành trạm cắt 35 kV cần phải đề nghị kịp thời với Tổ trưởng Phòng Kỹ thuật điều không phù hợp với thực tế - Những điều sửa đổi quy trình có giá trị Phịng Kỹ thuật thơng qua cấp cấp phê duyệt §iỊu : Những người sau cần phải nắm, hiểu thực quy trình này: - Cỏc nhõn viờn hnh Trạm cắt 35 kV cấp điện thi công (sau gọi tắt Trạm cắt 35 kV) - Tổ trưởng Tổ điện - Kỹ sư, kỹ thuật viên điện liên quan - Lãnh đạo phịng Kỹ thuật Tỉ CBSX NMN§ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV phần I: quản lý vận hành đường dây Chương I : giới thiệu tổng quát công trình đường dây Điều : Giới thiệu tổng quát CTĐZ 35 kV cấp điện cho Trm ct 35kV : Toàn CTĐZ xây dựng nhằm cung cấp điện lâu dài liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải chiếu sáng sinh hoạt Ban nhà thầu thi công nhà máy Nhit in Mụng Dng 5.1 Mô tả Phần ĐZ cấp điện thi công tổng chiều dài 2644 m - Điểm đầu: Cột xuất tuyến cáp số 146 ĐDK 110kV Hồnh Bồ - Mơng Dương (tại trạm biến áp 110kV Mông Dương) - Điểm cuối: Trạm cắt 35kV cấp điện thi công cho trung tâm điện lực Mông Dương - Đoạn đầu tuyến Tận dụng lại hành lang tuyến 110kV khoảng cột 145146 ĐDK 110kV Hồnh Bồ - Mơng Dương cũ, cải tạo cột 146 thành cột xuất tuyến cáp mạch vận hành cấp điện áp 35kV - Đoạn tuyến cột số vị trí cột cũ ĐDK 110kV Hồnh Bồ - Mơng Dương đến trạm cắt cấp điện thi cơng - Tổng số có vị trí góc lái Từ ĐĐ – G0 dài: 265.2m G0 góc lái trái T = 960 55’ Từ G0 - G1 dài 1055.9 m G1 tuyến lái phải F = 360 36’ Từ G1 - G2 dài 660.5 m G2 tuyến lái phải F = 180 16’ Từ G2 - G3 dài 196.2 m G3 tuyến lái phải T = 190 51’ Tuyến giao chéo với: + DDK 110kV: 01 lần - Từ G3 - G4 dài: 342m Tại G3 tuyến lái trái, xuống sườn núi, cắt qua mương, cắt qua ĐDK 35kV đến vị trí G4 (tại đường đất vào bãi than) Tại G4 tuyến lái phải F=240 40’35’’ Tuyến giao chéo với: + Mương: 01 lần + Đường đất: 01 lần + ĐDK 35kV: 01 lần - Từ G4 - ĐC dài: 91m Tại G4 tuyến lái phải, cắt qua nhà tạm đến vị trí cột cuối ĐDK 35kV khu vực bãi than Tại cột cuối tuyến lái phải F=160 08’ 08’’ Tuyến giao chéo với: Tæ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV + Ti nhà tạm: 01 lần - Từ ĐC - TBA dài: 34m Tại ĐC tuyến lái phải, khu vực bãi than đến trạm cắt 35kV cấp điện thi công 5.2 Dây dẫn : Dây nhôm lõi thép AC - 95 / 16 Dây chống sét TK- 35 Cáp ngầm : Loại Cu XLPE / 35 kV 95 mm2 ruột đồng, chiều dài 32 m Cáp ngầm : Loại Cu XLPE / 35 kV –  95 mm2 rt ®ång, chiỊu dài 41 m Xà : Xà chế tạo thép hình có bảo vệ mạ kẽm nhúng nóng Sứ : Đứng VHĐ - 35 kV, sứ chuỗi Cột : Bê tông ly tâm cao từ 10m, 12m, 14m, 16m, 18m đến 20m loại ct thộp N352-31S Mãng cét ; Sử dụng móng cốc MT7, đúc ti ch Dây néo chế tạo thép tròn DN20 bảo vệ mạ kẽm nhúng nóng Phụ kiện : Các sản phẩm chế tạo nước theo TCVN 5.3 Phần TBA : - X©y dùng TBA 200 KVA – 35 / 0,4 KV Các trạm đấu nối với ĐZ không cáp ngầm có ký hiệu Loại Cu XLPE / 35 KV –  50 mm2 ruét ®ång, chiều dài 23 m Điều : Giới thiệu tổng quát thông số kỹ thuật CTĐZ : 6.1 Cách điện phụ kiện ĐZ : Trên ĐZ dùng loại cách điện : Cách điện đứng cách điện treo Cách điện đứng dùng cho vị trí đỡ thẳng đỡ vượt vị trí điểm đấu Cách điện treo dùng cho vị trí néo thẳng, néo góc, néo cuối Tất loại cách điện sử dụng có tính chống mặn Cách điện đứng dùng loại VHĐ - 24 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật TCVN 4759 1993 Có đặc tính kỹ thuật sau : Điện áp định mức : 35 kV Điện áp trì tần số 50 Hz Trạng thái khô 70 kV Trạng thái ướt 50 kV Chiều dài dòng rò 360 mm Điện áp xung tiêu chuẩn 125 kV Điện áp đánh thủng 160 kV Cách điện treo dùng loại C 70 loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương Mỗi chuỗi cách điện treo dùng bát ( điều kiện kỹ thuật vùng nhiễm mặn nên tăng số bát theo quy phạm ) Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn IEC 305 – 1978 vµ TCVN – 5849 – 1994 ; TCVN 5850 1994 Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV - Lực phá học : 70 KN Điện áp trì tần số 50 Hz Trạng thái khô : 82 kV Trạng thái ướt : 55 kV Chiều dài dòng rò : 320 mm Điện áp xung tiêu chuẩn : 125 kV Điện áp đánh thủng : 120 kV Các phụ kiện ĐZ dùng loi nước chế tạo theo TCVN Nối đất : Tất cột tuyến ĐZ nối đất tiếp đất kiểu cọc tia hỗn hợp kiểu Rc theo quy phạm ngành điện Chương II : yêu cầu chung quản lý vận hành Điều : Đơn vị VHĐZ phải có đầy đủ tài liệu sau : Văn giao nhiệm vụ cđa cÊp cã thÈm qun Hå s¬ nghiƯm thu đầy đủ Lý lịch chi tiết ĐZ bao gồm : Các thông số, vẽ kỹ thuật liên quan đến vị trí cột dây dẫn ( mà hiệu dây, sứ, cột, xà, phụ kiện, móng tiép địa, chiều dài khoảng cột, khoảng néo, mối nối cột, ) Lý lịch ĐZ phải cập nhật đầy đủ kết kiểm tra thí nghiệm thiết bị ĐZ tình hình sửa chữa, thay đổi nâng cấp ( nÕu cã ) NhËt ký VH cËp nhËt tình hình VH ĐZ bao gồm tình hình mang tải, điện áp, tượng bất thường tình hình cố ĐZ Các tài liệu kỹ thuật nói phải quản lý bao gồm : Tổ trực VH TBA ĐZ PKT AT Các phiếu kiểm tra , biên thí nghiệm liên quan đến ĐZ phải lưu tối thiểu 12 tháng Điều : Tổ trực VH TBA ĐZ phải có biện pháp tăng cường bảo vệ cột ĐZ vị trí sau: Sát đường giao thông, sát bờ sông, suối nơi bị phương tiện giao thông va chạm Các cột số Vùng bị úng ngập nước Các cột số Trên sườn đồi, núi nơi bị nước mưa lũ xói mòn, nơi bị đất đá làm hư hỏng cột Các cột số Sát bờ sông suối có khả sạt lở, nưoi có khả bị nhiễm mặn sói mòn Các cột số Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV §iỊu : Tỉ trùc VH Trạm cắt 35kV ĐZ với LÃnh đạo Ban qun lý D ỏn nhit in có trách nhiệm thông báo nghị định Chính phủ bảo vệ AT lưới điện cao áp số 54 / 1999 / NĐ - CP nghị định số 118 / 2004 / NĐ - CP vỊ sưa ®ỉi, bỉ xung mät sè ®iỊu Nghị định 54 / 1999 / NĐ - CP cho Chính quyền địa phương dọc tuyến ĐZ qua, hướng dẫn thực quy định Nghị định thống biện pháp cụ thể việc phối hợp kiểm tra phát lập biên xử lý vụ việc vi phạm hành lang bảo vệ tuyến §Z vµ CT§Z §iỊu : Tỉ trùc VH TBA ĐZ phải tuyên truyền cho quan nhân dân dọc tuyến ĐZ nguy dẫn đến cố gây tai nạn : 9.1 Cản trở việc chặt để bảo vệ ATĐZ 9.2 Vi phạm khoảng cách AT hành lang bảo vệ ĐZ 9.3 Sửa chữa cơi nới nhà công trình có trước XD ĐZ xây nhà công trình hành lang bảo vệ không tuân theo quy định Nghị định Chính phủ bảo vệ AT lưới điện cao áp 9.4 Trèo lên phận CTĐZ nhiệm vụ 9.5 Trộm cắp , đào bới, ném, bắn gây hư hỏng phận CTĐZ 9.6 Lợi dụng phận CTĐZ vào mục đích khác chưa cã sù th¶o thn víi Ban quản lý dự án nhit in 9.7 Thả diều vật bay gần CTĐZ 9.8 Bố trí ăng ten, dây phơi , dàn giáo, biển , hộp đèn quảng cáo, vị trí mà bị đổ, rơi va quệt vào phận CTĐZ 9.9 Treo gắn vật vào cột phụ kiện ĐZ 9.10 Các hoạt động nổ mìn, mở má, xÕp chøa c¸c chÊt dƠ ch¸y nỉ, c¸c chÊt hoá học gây ăn mòn phận CTĐZ 9.11 Đốt nương rẫy, sử dụng phương tiện thi công gây chấn đông mạnh, gây hư hỏng cho CTĐZ Khi gặp vi phạm Tổ trực VH Trm ct 35kV ĐZ phải lập biên đề nghị Chính quyền địa phương đình chỉ, giải tỏa phần vi phạm, trường hợp đặc biệt phạt hành khởi tố truy cứu trách nhiệm hình người vi phạm Ngoài Tổ trực VH Trm ct 35kV ĐZ có trách nhiệm tuyên truyền cho quan nhân dân dọc tuyến ĐZ phối hợp tham gia bảo vệ CTĐZ kịp thời báo cho Công ty CPNĐ QN việc phát thấy tượng hư hỏng bất thường hay điểm cố ĐZ Điều 10 : Trong trường hợp ĐZ qua khu vực đông dân cư (từ cột số đến cột số ) có yêu cầu đặc biệt (từ cột số .đến cột số ) cần đặt biển báo AT, biển báo phải tuân thủ theo tiêu chuẩn kích thước yêu cầu kỹ thuật nêu Quy trình KTATĐ EVN ban hành Điều 11 : Những nơi giao chéo đường dây đường việc đặt quản lý biển báo, biển cấm vượt qua phương tiện vận tải thực theo quy định nghành GTVT Điều 12 : Việc chặt đảm bảo yêu cầu hành lang bảo vệ ĐZ quy định điều 22 quy trình Tổ trực VH Trm ct 35kV ĐZ chịu trách nhiệm Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Việc chặt phải thông báo cho đơn vị quản lý chủ sở hữu biết trước 10 ngày Đơn vị quản lý chủ sở hữu có quyền giám sát công việc có quyền thu hồi số chặt Để sửa chữa nhanh chóng thuận lợi hư hỏng đột xuất CTĐZ, Tổ trực VH Trm ct 35kV ĐZ có quyền chặt số giải tảo chướng ngại vật hành lang bảo vệ Tổ trực VH Trm ct 35kV ĐZ phải thông báo số đà chặt thiệt hại giải tảo chướng ngại vật để đền bù cho chủ sở hữu theo quy định Nhà nước Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ sửa chữa ĐZ để chặt tuỳ tiện phá huỷ công trình không liên quan Chương III : tiêu chuẩn vận hành Điều 13 : Dòng điện cho phép ĐZ, sứ phụ kiện quy định theo điều Điện áp tất nút ĐZ phải nằm khoảng (+ 5% - 10%) Un Umax = 36,75 KV Umin = 31,5 KV Điều 14 : Yêu cầu cột xà : 14.1 Cột không nghiêng 1/200 chiều cao cột 14.2 Xà không nghiệng 1/100 chiều dài xà 14.3 Cột kim loại , phần kim loại cột BTCT hở không khí tất chi tiết kim loại lắp cột phải mạ kẽm sơn phủ chống ăn mòn 14.3.1 vùng ĐZ gần biển, không khí có hoá chất ăn mòn phần kim loại cột xà ĐZ phải mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn 18 TCVN 0492 14.3.2 Không để cột kim loại, phần kim loại cột BTCT hở không khí tất chi tiết kim loại lắp cột bị rỉ Trường hợp bị rỉ lỗ chỗ phải cạo rỉ sơn lại Trường hợp bị rỉ toàn phần hàng loạt phải đưa vào đại tu Nếu xà cột bê tông chi tiết kim loại lắp cột bị rỉ toàn phần hàng loạt cho phép dùng xà chi tiết dự phòng thay để đưa xưởng mạ kẽm lại sơn phủ cho đảm bảo chất lượng trường hợp bị rỉ , bị ăn mòn 20% tiết diện ngang phải thay 14.4 Các chân cột kim loại, khuyên sắt đầu trụ móng néo bê tông dây néo vùng thường bị ngập lụt phải quét lớp mỡ bi tum ê pô xi cao møc n­íc ngËp Ýt nhÊt 0,5 m 14.5 Trªn cét ĐZ phải có dấu hiệu cố định sau: Số thứ tự cột Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV - Ký hiệu số hiệu tuyến dây, ký hiệu số mạch vị trí mạch theo thực tế 14.6 Các dấu hiệu phải thường xuyên bảo quản không để bị đảm bảo đọc rõ ràng, số phải đánh quy định, rõ, đủ lớn hướng phía đường giao thông không để có vật cản che lấp 14.7 Các phận cột thép, xà thép ( kể cột bê tông ) , giằng, trình VH bị bị cong gới hạn cho pháep phải sửa chữa thay tăng cường, đặt biệt cjú ý đối xà cột vượt 14.8 Cột BTCT có vết nứt ngang theo đường vòng có chiều rộng từ 0,2 mm – 0,5 mm vµ vÕt nøt däc cã chiỊu réng khe nøt 0,5 mm vµ chiỊu dµi khe nứt từ 50 cm 200cm phải tiến hành sửa chữa; vết nứt ngang theo đường vòng có chiều rộng tõ 0,5 mm trë lªn, vÕt nøt däc cã chiỊu rộng khe nứt lớn 0,5 mm chiều dài khe nứt lớn 200 cm phải thay cột Điều 15 : Yêu cầu cách điện: 15.1 Khi kiểm tra bên thấy thân bề mặt cách điện bị rạn nứt, men sứ bị cháy xém, mặt cách điện có vết bẩn rửa không sạch, bát cách điện bị nứt bị lỏng, bị vết đánh lửa, ty bị rỉ mọt đến 10% tiết diện ngang, trục tâm bát cách điện bị vẹo phải thay bát cách điện khác 15.2 nơi nhiều bụi bẩn, phải dùng loại bát cách điện đặc biệt chịu bụi ăn mòn tăng cường thêm cách điện 15.3 Phải vệ sinh bát cách điện lần /1 năm ĐZ qua có nhiỊu bơi vµo thêi kú Èm ­ít 15.4 Ngoµi viƯc kiểm tra mhư ĐZ bình thường, hnàg năm cần cắt điện ĐZ lần để kiểm tra , phụ kiện móc nối, khoá néo, khoá đỡ, 15.5 Độ lệch chuỗi cách điện đỡ sứ đứng so với phương thẳng đứng không 150 15.6 Bát cách điện bị nứt mẻ cm2 trở xuống vết nứt tiếp tục VH phải kiểm tra thường xuyên 15.7 Phải thay chuỗi cách điện sè b¸t sø qu¸ 2/ sè b¸t Điều 16 : Yêu cầu dây dẫn ; 16.1 Khi dây dẫn dây chống sét bị đứt # 17% tổng số sợi quấn bảo dưỡng Nếu vượt 17% phải cắt dùng ống nối để nối lại 16.2 Trường hợp dây nhôm lõi thép mà lõi thép bị tổn thương không kể số sợi nhôm thép bị đứt bị tổn thương phải cắt dùng ống nối để nối lại Lõi thép cảu dây chống sét loại lưỡng kim bị tổn thương phải cắt nối lại 16.3 Trong khoảng cột cho phép tối đa mối nối dây dẫn, khoảng cách nhỏ từ mối nối đến khoá đỡ kiểu trượt phải không nhỏ 25 cm Không có mối nối khoảng vượt đường giao thông, vượt sông , vượt ĐZ khác qua nơi đông người tụ tập cho loại dây có tiÕt diƯn nhá h­on 240 mm2 Tỉ CBSX NMN§ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV 16.4 Các mối nối phải ép quy trình, hàm ép phần nhôm thép phải kích thước quy định nhà chế tạo, mặt ống nối vết nứt, ống nối phải thẳng 16.5 Các trường hợp VH không bình thường nêu phải tăng cường kiểm tra để kịp thời xử lý Điều 17 : Yêu cầu dây tiếp địa : 17.1 Dây tiếp địa phải chôn thiết kế bắt chặt vào cột bu lông, chỗ bắt bu lông phải mạ kẽm không sơn chỗ tiếp xúc Phần ngầm dây tiếp địa (bao gồm cọc tiếp địa) phải mạ kẽm nối phương pháp hàn không sơn quét bi tum 17.2 Khi đo điện trở tiếp địa cột phải tách dây tiếp địa khỏi cột (đối với cột có đặt dây chống sét) Trường hợp cố sét đánh làm vỡ sứ vài cột vỡ chống sét, xử lý cố đồng thời phải đo lị trị số tiếp địa cột 17.3 Những cột có đặt thiÕt bÞ nh­ CDPT, DCL, CSV, (cét sè ) phải tiếp địa 17.4 Điện trở tiếp địa cột không lớn trị số quy định bảng : Điện trở suất ®Êt  ( .m ) §iƯn trë tiÕp ®Êt cét Đến 100 10 Trên 100 đến 500 15 Trên 500 đến 1000 20 Trên 1000 đến 5000 30 Trên 5000 10 -3 17.5 Để đảm bảo chống sét đoạn đầu ĐZ, khoảng km tới TBA, điện trở tiếp địa cột phải nhỏ 10 Điều 18 : Không dùng chống sét ống cho công trình xây dựng Điều 19 : Yêu cầu dây néo : 19.1 Các dây néo phải căng nhau, ê cu tăng phải vặn hết đọ trối, trục tăng phải đủ ê cu có ê cu hÃm, đầu thừa dây néo phải quấn vào dây néo cố định ghíp 19.2 Tăng phận dây néo bắt vào cột, cáp thép nhiều sợi phải định kỳ bôi mỡ chống rỉ 19.3 Đối vưói dây néo thép tròn không mạ kẽm phải sơn định kỳ 19.4 Tăng dây néo phận dây néo bắt vào cột bị rỉ 10% tiết diện phải thay 19.5 Đối vưói dây néo cáp nhiều sợi: Nếu số sợi bị đứt nhỏ 10% táp lại 10 Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Nếu số sợi đứt 10% phải thay dây Điều 20 : Khoảng cách yêu cầu dây dẫn : 20.1 Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn lúc bị võng nhiều (khi ĐZ mang đầy tải, nhiệt độ không khí cao nhất) đến mặt đất mặt nước đồng ruộng quy định bảng sau (trang bên): Điều kiện vận hành ĐZ Bình thường Đặc điểm vùng có ĐZ qua Khoảng cách tối thiểu ( m ) đến 22 KV 35 Kv 7 4,5 2,5 Vùng đông dân cư Vùng dân cư thưa thớt đồng ruộng Vùng khó qua lại Vùng không qua lại 20.2 Khoảng cách nhỏ theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn ĐZ bên đến dây dẫn dây chống sét ĐZ bên chỗ ĐZ giao chéo quy định bảng sau: Chiều dài khoảng cột ĐZ Với khoảng cách ngắn từ chỗ giao chéo đến cột ®iƯn gÇn nhÊt ( m ) 30 50 70 100 120 150 Khi ĐZ tải điện 220 KV giao chéo giao chéo với ĐZ tải điện có điện áp thấp Đến 200 m 300 m 400 m 4 4 4 4 4,5 6,5 5,5 Khi c¸c ĐZ tải điện 15 110 KV giao chéo giao chéo với ĐZ tải điện có điện ¸p thÊp h¬n Tíi 200 m 300m 3m 3m 3m 3m 3m 4m 4m 4,5m 5m - Khi ĐZ tải điện từ 10 KV trở xuống giao chéo giao chéo với ĐZ tải điện có điện ¸p thÊp h¬n Tíi 100m 150m 2m 2m 2m 2,5m 2,5m - - - 20.3 Khoảng cách thẳng đứng nhỏ từ dây dẫn điện với ĐZ thông tin, chỗ giao chéo phải đảm bảo : Điện ¸p §Z ( kV ) – 10 22 35 Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Khi ĐZ có thiết bị chống Khi ĐZ dây sét chống sét 2m 3m 3m 11 4m 4m 5m Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy tr×nh vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV 20.4 Khoảng cách nhỏ từ dây dẫn đến mặt đường ĐZ giao chéo với đường xe lửa, đường ô tô quy định sau: Các chỗ giao chéo Điện áp đường dây ( kV ) đến 22 7,5 Đối với đường xe lửa ( m) lúc võng nhiều Đối với đường ô tô ( m) lúc võng nhiều 20.5 Khoảng cách nhỏ từ dây dẫn giao chéo gần đê, đập phải đảm bảo sau: Khoảng cách từ dây dẫn Điện áp ĐZ đến 35 kV Tới mặt đê tới chỗ nhô cao bờ 6m đê Tới sườn dốc bờ đê 5m Tới mặt nước tràn qua đập 4m Chương IV : tiêu chuẩn hành lang bảo vệ đường dây Điều 21 : Hành lang bảo vệ ĐZ giới hạn sau: 21.1 Chiều dài tính từ chân hàng rào trạm ( theo xuất tuyến ) đến chân hàng rào trạm ( trạm) kế tiếp: 21.2 Chiều rộng : Được giới hạn hai mặt phẳng đứng phía ĐZ, song song với ĐZ, có khoảng cách từ dây mõi phía dây trạng thái tĩnh quy định bảng sau : Điện áp (kV) Đến 35 kV Loại dây Dây bọc Dây trần Khoảng cách (m) 21.3 Chiều cao : Tính từ đáy móng cột lên đến đỉnh cột cộng thêm m (khoảng cách AT theo chiều thẳng đứng điện áp 35 kV trở xuống) Điều 22 : Yêu cầu cụ thể cối hành lang bảo vệ ĐZ : 22.1 Lúa hoa màu phải trồng cách móng cột điện, móng néo 0,5m 22.2 trạng thái tĩnh điểm gần không nhỏ khoảng cách tối thiểu quy định bảng ĐZ điện áp tớ 35 kV: Điện áp đến 35 kV Khoảng cách (m) Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Dây bọc 0,7 12 Dây trần 1,5 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Đối với có khả phát triển nhanh dễ gẫy đổ xoay theo chiều gió, có gây nguy AT phải chặt tỉa chặt sát gốc yêu cầu không trồng 22.3 Đối với hành lang bảo vệ AT lưới điện cao áp: Cây phải chặt, tỉa để đảm bảo bị đổ khoảng cách từ phận đến phận ĐZ không nhỏ 0,5m Điều 23 : Đối với nhà công trình hành lang bảo vệ ĐZ : 23.1 Nhà công trình đà có trước XD ĐZ di chuyển khỏi hành lang bảo vệ đảm bảo điều kiện sau : Làm vật liệu không cháy Kết cấu kim loại phải nối đất theo tiêu chuẩn hành Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn dây trạng thái tĩnh đến phận nhà công trình phải lớn khoảng cách AT thẳng đứng quy định bảng : Điện áp (kV) Đến 35 kV Khoảng cách AT thẳng đứng ( m ) - Khoảng cách dây phía nhà công trình phải thực biện pháp tăng cường AT điện XD 23.2 Nhà công trình có trước XD ĐZ sửa chữa cải tạo phải thoả thuận đợn vị quản lý ĐZ phải áp dụng biện pháp AT Chương V : công tác kiểm tra đường dây I biện pháp an toàn kiểm tra đường dây Điều 24 : Khi tiến hành kiểm tra ĐZ nhãm kiĨm tra tèi thiĨu ph¶i cã ng­êi Tr­êng hợp cần thiết trèo lên cột phải đảm bảo KCAT người dây dẫn không nhỏ 1m ®èi víi ®iƯn ¸p tõ 15 kV ®Õn 35 kV, đồng thời không chạm vào tiếp địa cột.ổiTong trường hợp kiểm tra đêm phải có đèn soi, cách ĐZ tối thiểu 5m phía đón trước hướng gió thổi vào ĐZ, ban đêm không trèo lên cột yêu cầu khẩn cấp phải quan sát rõ phần mang điện để đảm bảo KCAT Kiểm tra đêm phải có trang bị phòng thân, phòng rắn, rết, đèn chiếu sáng trang bị khác phục vụ việc kiểm tra thuận lợi Việc kiểm tra đêm phần có mang điện phải sử dụng dụng cụ trng bị bảo hộ chuyên dùng Kiểm tra đêm thuộc khu vực quan khác nhà vườn dân phải liên hệ trước để tạo điều kiện thuận lợi Điều 25 : Khi kiểm tra phát thấy dây đứt rơi xuống dát lơ lửng nhóm kiểm tra phải tìm biện pháp báo cắt điện ngăn người không đến gần 10m Trường hợp xảy nơi có người xe cộ qua lại phải Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 13 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV cử người đứng gác báo cho cấp để kịp thời xử lý giải phóng trường đảm bảo AT cho người xe cộ qua lại II loại kiểm tra chu kỳ kiểm tra Điều 26 : Tổ trực ĐZ phải thực công việc kiểm tra ĐZ theo quy định sau đây: TT Loại KT Thời hạn KT Mục đích KT Kiểm tra định kỳ ngày Tối thiểu tháng / lần Nắm vững thường xuyên tình trạng ĐZ biến động phát sinh Kiểm tra định kỳ đêm Tối thiểu tháng / lần (khi trời tối gời cao điểm) Trước sau có mưa bÃo, thời tiết bất thường, trước dịp lễ ngày quan trọng Ngay sau xảy cố kể cố thoáng qua Kiểm tra ®ét xuÊt KiÓm tra sù cè KiÓm tra dự phòng Kiểm tra kỹ thuật năm lần Tối thiểu có người Ghi Đối với khu vực đong đan cư, cối phát triển nhanh, ĐZ tải nặng, xà, sứ, phụ kiện không đảm bảo chất lượng ĐZ qua nơi có nhiều bụi, NM phải tăng cường số lần kiểm tra Tối thiểu có người CB PKT Phát điểm cố, nguyên nhân xảy cố, mức độ cố để khắc phục kịp thời Tuỳ theo loại thiết bị tháng lần Thành phần KT Tèi thiĨu cã ng­êi vµ CB PKT NV VH tổ thí nghiệm Nắm tình hình Đz chất lượng kiểm tra ĐZ NV VH để có đạo khắc phục thiếu sót trình VH CB PKT CB PKT LÃnh đạo Ban Kiểm tra, thí nghiệm thiết bị ĐZ dụng cụ thí nghiệm, phải cắt điện ĐZ để thực Chú trọng kiểm tra ĐZ có suất cố lớn, nhiều tồn đoạn ĐZ càn đưa vào kế hoạch sửa chữa Cho phép tăng thời gian lần kiểm tra gấp đôi khu vực lại khó khăn, ĐZ có suất cố phụ tải thấp (đủ điều kiện) Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 14 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV III nội dung cụ thể loại hình kiểm tra Điều 27 : Kiểm tra định kỳ ngày nhóm bao gồm từ người trở lên bao gồm hạn mục bảng sau: Mục KT Cây hành lang bảo vệ ĐZ Các thay đổi xung quanh ĐZ Phần xà, cột Phần móng ( kể móng néo ) khu vực xung quanh Dây dẫn Cách điện Nội dung kiểm tra Loại KT* Cây gần gẫy, đổ, mọc nhanh có khả gây cố Tình trạng hành lang tuyến Điều kiện chặt (để có kế hoạch chặt cây) Những thông tin chặt cây, kế hoạch trồng Đất , đá lở Các công trình xây dựng Thông tin kế hoạch đng XD Thay đổi nhà cửa, hệ thống giao thông Cột, xà gẫy đổ, nghiêng, biến dạng, thanh, hư hỏng, rỉ, (cột sắt), nứt, lở bê tông, (cột bê tông) Bu lông, ê cu , lỏng rỉ mọt Các vật liệu lạ bám vào cột, xà Tình trạng biển báo (biển báo giao thông, biển nguy hiểm, đánh số cột, pha, ) Tình trạng hệ thèng neo ch»ng cét Mãng lón, lë T×nh trạng bê tông móng vữo, nứt (đặt biệt lưu ý vùng đất nhiễm mặn) Tình trạng mặt đất , đường xung quanh, vết nứt đất, rÃnh thoát nước Dây dẫn bị đứt sợi, bị tua, bị tổn thương Dây dẫn bị tuột khỏi khoá đỡ hay bÞ láng Mèi nèi hay hay nèi lÌo bị đứt, phát nhiệ đổi màu Vật lạ mắc vào dây dẫn Phóng điện từ dây dẫn §é bÊt th­êng, c¸c KCAT víi c¸c day vùot qua, công trình khác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tình trạng vỡ , nứt rạn chân chim Bề mặt sứ bẩn, bị phóng điện bề mặt cháy nám Các hư hỏng chuỗi cách điện Các vật lạ bám vào cách điện Độ ồn lớn Phóng điện (xuyên thủng bề mặt) Tình trạng lắp đặt (uốn khúc hay lệch) phụ kiện rơi, thiếu Tình trạng dây nối đất từ cột dẫn xuống chỗ tiếp xúc nối đất bị han rỉ, gÃy, đứt x x x x x x x x x x x x x Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 15 x x x x x x x x x x Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Tiếp địa Dao cách ly cột Dây tiếp địa bị han rỉ, đứt Bu lông bắt tiếp địa lỏng, mối hàn không đảm bảo Cọc tiếp địa nhô lên khỏi mặt đất x x x Sø bÈn , nøt mỴ L­ìi dao han rỉ, cong vênh, tiếp xúc không tốt, lò xo tiếp điểm bị rỉ Tình trạng cấu truyền đọng, chốt AT, lẫy khoá * Loại : áp dụng cho kiểm tra định kỳ ngày kiểm tra đột xuất * Loại : áp dụng cho kiểm tra cố Điều 28 : Kiểm tra đột xuất : Mỗi nhóm kiểm tra gồm người trở lên, phải cạnh hành lang tuyến, bao gồm hạng mục liệt kê loại điều 27 Điều 29 : Kiểm tra định kỳ đêm : Thực vào ban đêm nhóm kiểm tra gồm từ người trở lên, phải cạnh hành lang tuyến, bao gồm hạng mục sau : Sự phát nóng đỏ mối nối Hiện tượng phóng điện bất thường ĐZ, chuỗi cách điện Âm bất thường ĐZ ánh sáng cột vượt (nếu có) Các tượng bất thường khác Điều 30 : Kiểm tra cố : Nếu kiểm tra ngày không phát điểm cố, phải kiểm tra đêm ngược lại Tùy thời điểm cố mà tiến hành kiểm tra ngày đêm trước 30.1 Kiểm tra ngày : Mỗi nhóm kiểm tra gồm người trở lên, phải cạnh hành lang tuyến, bao gồm hạng mục liệt kê loại điều 27 30.2 Kiểm tra định kỳ ®ªm : Nhãm kiĨm tra gåm tõ ng­êi trë lên, phải cạnh hành lang tuyến, bao gồm hạng mục sau : Sự phát nóng đỏ mối nối Hiện tượng phóng điện bất thường ĐZ, chuỗi cách điện Âm bất thường ĐZ Các tượng bất thường khác 30.3 Ngoài sau cố ĐZ mà không tìm nguyên nhân cần phải : Đo trị số tiếp địa tất vị trí có tiếp địa Kiểm tra đọ võng ĐZ tải cao §iỊu 31 : KiĨm tra kü tht : Thơc hiƯn vào ban ngày, nhóm kiểm tra gồm người trở lên, phải cạnh hành lang tuyến để kiểm tra chất lượng phận chủ yếu ĐZ : Cột, xà, phụ kiện, cách điện, dây dẫn, dây chống sét, kè, móng, Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 16 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Điều 32 : Thời hạn kiểm tra dự phòng bao gồm : Hạng mục thí nghiệm Thời hạn kiểm tra Đo điện trở tiếp địa cột Bình thường năm lần Điện trở chỗ nối dây chống sét kim thu lôi Thử cách điện sứ sào đo cách điện mêgômet 2500 cắt điện Đo nhiệt đọ mối nối tiếp xúc lèo Các thiết bị khác Đz CDPT, CSV, Đặc biệt 1năm lần nơi có nhiều sét sau cố sét đánh năm lần sứ chuỗi năm lần sứ đứng năm lần tháng lần ĐZ tải nhiệt độ mối nối lớn nhiệt độ dây dẫn 150C Quy định riêng cho loại thiết bị IV xử lý bất thường đường dây chế độ thống kê báo cáo Điều 33 : Tất khiếm khuyết trình kiểm tra ĐZ phải ghi chép vào phiếu kiểm tra vào sổ theo dõi tình hình ĐZ để có biện pháp theo dõi xử lý đề nghị cấp giải Điều 34 : Khi phát thấy tượng hư hỏng bất thường phận CTĐZ có nguy gây cố vi phạm quy định AT báo cáo cho lÃnh đạo PKT cấp để kịp thời định hướng xư lý nh­ sau : 34.1 Tr­êng hỵp bé phËn CTĐZ hư hỏng có nguy gây cố sử chữa không cần tách ĐZ khỏi VH : Sụt, lở móng, kè, phải khẩn trương tiến hành sửa chữa không để xảy cố 34.2 Trường hợp CTĐZ hư hỏng có nguy gây cos sửa chữa cần tách ĐZ khỏi VH : Cột điện nghiêng đổ, chuỗi cách điện bị phóng điện, chuỗi cách điện bị vỡ 2/3 số bát cách điện có nguy gây cố chạm đất ĐZ, tiếp xúc lèo ống nối dây bị nóng đỏ, dây dẫn, dây chống sét, dây néo cột bị xơ đứt nhiều sợi giới hạn cho phép trì VH có nguy gây đứt dây, dây võng xuống không đảm bảo KCAT tới mặt đất, (Được quy định chương II : Tiêu chuẩn VH) Thì phải báo cáo lÃnh đạo PKT cấp xin tách ĐZ khỏi VH để sửa chữa Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 17 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Điều 35 : Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 28 tổ trực ĐZ phải báo cáo cho lÃnh đạo PKT công tác quản lý VH ĐZ nêu đầy đủ nội dung sau: Các khiếm khuyết tồn ĐZ, kết thí nghiệm thiết bị không đạt tiêu chuẩn VH (nếu tháng có thí nghiệm), kế hoạch xử lý Tình hình cố, bất thường, nguyên nhân, biện pháp xử lý Các công tác đại tu, trung tu, sửa chữa thường xuyên Kế hoạch tháng sau Các kiến nghị phần II Sửa chữa I : biện pháp an toàn quy định chung sửa chữa Điều 36 : Việc sửa chữa ĐZ tiến hành điều kiện cát điện ĐZ không cắt điện ĐZ Việc lựa chọn phương án phải vào: - Điều kiện AT, kimh tế - Phương thức VH - Phương án thi công đòi hỏi Điều 37 : Công nhân VH sửa chữa ĐZ phải công nhân chuyên nghiệp, có đủ sức khoẻ bảo đảm làm việc cao chấp hàn quy trình kỹ thuật ATĐ yêu cầu nêu quy trình Điều 38 : Việc sửa chữa ĐZ không cắt điện (Sửa chữa nóng) phải có dụng cụ chuyên dùng theo quy trình riêng Điều 39 : 39.1 Những công việc sửa chữa phải trèo lên cột 3m công việc làm đất có ảnh hưởng đến AT VHĐZ thiết bị ĐZ phải tiến hành theo PCT 39.2 Trong lúc làm việc cột mà ĐZ có điện ngưòi làm việc không tiếp xúc với sứ cách điện, không đến gần dây dẫn đưa dụng cụ đến gần dây dẫn có điện với KC nhỏ 0,6m điện áp đến 35 kV phải có người giám sát AT 39.3 Trường hợp cần thiết sửa phải sửa chữa ĐZ ban đêm phải có đủ ánh sáng làm việc 39.4 Phải ngừng công tác sửa chữa trời có giông bÃo, đêm tối, trời mưa, gió mạnh cấp trở lên, sương mù trời âm u hạn chế tầm nhìn phạm vi 10m phát sinh tượng đe doạ AT đến người thiết bị 39.5 Tất công nhân, cán làm viẹc ĐZ phải có trang bị bảo hộ LĐ đầy đủ, quần áo bảo hộ phải gọn gàng, cài khuy áo, không dép lê Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 18 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV 39.6 Khi làm việc cao phải có biện pháp đề phòng dụng cụ rơi xuống đất, dụng cụ làm viẹc phải có túi đựng cài chắn vào người Không đứng chân cột bên cột có người làm việc 39.7 Nếu sửa có bÃo khẩn cấp phải ngừng công việc sửa chữa ĐZ (trừ việc làm để đối phó với bÃo), móng cột đào lên để kiểm tra, quét bi tum hay sửa chữa phải lấp lại ®Ĩ sau c¬n b·o ®i qua sÏ tiÕp tơc tiÕn hành công việc Điều 40 : Cồng tác sửa chữa ĐZ phải hoàn thành thời gian quy định đảm bảo KT AT Khi sửa chữa ĐZ phải lưu ý không làm ảnh hưởng đến công trình công cộng hạn chế tối đa thiệt hại hoa màu, cối, bảo quản tốt vật tư thu hồi số lượng chất lượng Điều 41 : Khi kết thúc sửa chữa phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu khối lượng công việc đà hoàn thành, có biên xác nhận Đối với công trình ngầm phải có biên nghiệm thu trước lấp Điều 42 : Đối với công tác sửa chữa lớn phải lập phương án kỹ thuật lÃnh đạo Ban phê duyệt Điều 43 : Chỉ thay đổi khối lượng công tác sửa chữa thay đổi biện pháp kỹ thuật phép lÃnh đạo PKT II loại sửa chữa đường dây Điều 44 : Công tác sửa chữa ĐZ chia làm loại: Sửa chữa thường xuyên Xử lý cố ĐZ VH Sửa chữa lớn Điều 45 : Sửa chữa thường xuyên tiến hành thường xuyên tuyến ĐZ dựa quy trình bảo dưỡng, sửa chữa khiếm khuyết phát thông qua kiểm tra hành tháng kiểm tra đột xuất phải lập thành kế hoạch Do tính chất công việc, sửa chữa thường xuyên phân loại sau: Một số hạng mục công việc đơn giản tổ chức kết hợp với công tác kiểm tra ĐZ: chặt giải phóng hành lang, củng cố tiếp địa (bị mất, bị đứt, ), đắp lại móng cột (bị sụt, lở, ), lắp lại giằng cột thép (bị mất, ), sơn lại số chi tiết thép bị rỉ, thay bu lông, đắp vá cột bê tông,.v.v Chậm 10 ngày sau kiểm tra phải xử lý xong Các hạng mục công việccần phải có biện pháp kỹ thuật lÃnh đạo PKT phê duyệt điều hành : ép lại lèo, ép vá dây dẫn, thay phụ kiện, thay bát cách điện, chỉnh cột nghiêng, chỉnh xà,.v.v Sau báo cáo kết thực cho lÃnh đạo PKT Điều 46 : Xử lý cố ĐZ VH Phải lập phương án xử lý cố lÃnh đạo PKT cấp phê duyệt Quá trình xử lý cố phải tuân thủ theo quy trình XLSC phương án kỹ thuật Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 19 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV đà phê duyệt Việc thực cần phải nhanh chóng dựa theo tình huống, địa hình cụ thể, đảm bảo thời gian XLSC ngắn nhất, AT chất lượng Điều 47 : Sửa chữa lớn ĐZ bao gồm đại tu trung tu định kỳ ĐZ Nội dung phương án kỹ thuật phải phê duyệt trước thực 47.1 Đại tu định kỳ : Là công việc sửa chữa định kỳ ĐZ nhằm mục đích phục hồi trạng thái hoàn hảo ĐZ đảm bảo VH tin cậy kinh tế lần đại tu 47.1.1 Nội dung đại tu bao gồm công việc : Thay hàng loạt bát cách điện, thay cột, thay dây dẫn, thay hàng loạt phụ kiện, thay hàng loạt xà, tiếp địa, khôi phục lại ĐZ bị hư hỏng nặng trình VH, sau thiên tai bÃo ,lụt sau cố lớn 47.1.2 Chu kỳ đại tu ĐZ năm Kỳ hạn thay đổi theo theo tình trạng cụ thể ĐZ, vào kết kiểm tra, thí nghiệm lÃnh đạo Công ty phê duyệt 47.2 Trung tu ĐZ bao gồm : Công việc sửa chữa, bảo dưỡng thay phậónớm bị hao mòn hư hỏng, biến chất, bám bẩn trình VH lần trung tu Cần kết hợp việc sửa chữa lớn ĐZ với công việc khác liên quan ( sửa chữa TBA ) để hạn chế thời gian cắt điện 47.3 Trình tự thủ tục sửa chữa lớn thực hiệ theo quy chế sửa chữa lớn hành III: sửa chữa cột thép, xà thép cột bê tông Điều 48 : Các bu lông bị lỏng phải xiết lại đạt yêu cầu kỹ thuật Bu lông bị phải bổ xung đủ chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khác Điều 49 : Những cột thép bị nghiêng tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép phải điều chỉnh lại cho thẳng cách đặt đệm thép đế chân cột Chiều dày tổng cộng toàn đệm không 40 mm 49.1 Khi điều chỉnh cột phải nới ê cu bu lông móng phải néo hÃm cáp thép có tiết diện đủ lớn cho đạt hệ số AT 2,5 Dây néo phải đảm bảo KCAT với phận mang điện thân ĐZ sử chữa ĐZ khác lân cận 49.2 Điều chỉnh cột thép đứng vững dây néo bị nghiêng tiêu chuẩn cho phép điều chỉnh chiều dài lực căng dây néo ê cu tăng Phải tính toán trước, bảo đảm cột không bị biến dạng sau điều chỉnh Điều 50 : Đối với cột sắt néo góc, néo thẳng , néo cuối bị nghiêng tiêu chuẩn phải điều chỉnh lại trước hết phải xem xét đến cần thiết cắt điện, giải phóng toàn dây mắc cột để cột không chịu lực căng tiến hành Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 20 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV IV: sơn cột thép, xà thép cột bê tông, mặt bích cột bê tông, giằng Điều 51 : Sơn lại cột thép, xà thép tren cột bê tông, mặt bích cột bê tông, giằng, (loại thép không mạ kẽm) tiến hành tuỳ theo tình trạng củ lớp phủ chống ăn mòn Dựa vào kết kỳ kiểm tra mà định viiệc sơn lại cột thép, xà thép cột bê tông, mặt bích cột bê tông, giằng, sơn chống rỉ sơn phủ phải dùng loại có tính bền chịu mưa nắng, không bị tác động củ hoá học khí có tuổi thọ từ năm trở lên Điều 52 : Trong trình VH phát chi tiÕt cđa cét thÐp ( lo¹i m¹ kÏm ) bị rỉ phải kịp thời làm rỉ sơn lại chỗ bị rỉ Điều 53 : Trường hợp sơn cột ĐZ VH phải lập biện pháp kỹ thuật, biện pháp AT trình duyệt trước tiến hành công việc Điều 54 : Thùng sơn không treo cột phía dây dẫn chuỗi cách điện mà phải treo xà cách chỗ bắt chuỗi sứ cách điện tối thiểu m (cấp điện áp 35 KV trở xuống) Không cho phép sơn rơi vào dây dẫn, chuỗi cách điện chi tiết mang điện thiết bị điện ĐZ Điều 55 : Trong trình VH phát móng cột bị vỡ, nứt phải đắp bê tông lại Bê tông dắp lại phải có mác cao mác bê tông htiết kế móng cột cấp Điều 56 : Việc cần thiết quét lại bi tum hắc ín móng cột định dựa vào kỳ kiểm tra chọn lọc có đào để xác định tình trạng bị xâm tực cảu móng Khi đào lưu ý không làm đứt tiếp địa hư hỏng phần chôn ngầm cột điện Khi đào hết chiều sâu móng cột phải tuân thủ quy tắc sau: Cột có chân móng đào chân móng mà néo hÃm cột Cột có chân móng đào sau đà néo hÃm cột chắn dây néo (dây néo phải đảm bảo KCAT với phận mang điện) Đối với cột néo góc, cột néo cuối, cột néo thẳng, cột đặc biệt htì cần phải có biện pháp kỹ thuật xử lý cho trường hợp trước đào móng Móng cột đà đào lên để quét lại bi tum hắc ín không phép để trơ ngày Điều 57 : Việc quét lại bi tum hắc ín (nhựa) móng cột thực theo trình tự sau : Trước quét phải cạo, đánh thứ cặn bẩn bám vào thành bê tông bàn chải sắt làm cho khô mặt bê tông Sau móng cột đà khô hẳn quét nhựa từ lên Các đế chân cột bu lông móng nằm mặt đất phải quét nhựa Đặc biệt cột bị ngập nước phía phần th­êng xuyªn ngËp n­íc 0,5 m sau nhùa khô (khoảng 14 20 tuỳ theo tính chất nhựa nhiệt độ môi trường) lấp lại đất mền, mịn, rác, sỏi Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 21 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV đá để khỏi làm hỏng lớp nhựa chống nước xâm thực Đắp đất lớp 20 cm, đầm chặt, mặt hố phải san phẳng trước đào Điều 58 : Sơn cột thép quét nhựa móng cột thường phải tiến hành thời Không cho phép sơn quét nhựa phận cột ướt nhiệt độ môi trường +50C Sau sơn cột xong phải khôi phục số, ký hiệu cột V: sửa chữa cột bê tông, móng néo, móng cột phụ kiện Điều 59 : Những hư hỏng cột bê tông, cọc néo, thang ngáng móng cột BTCT thường bị nứt, cột thép bị rỉ, bê tông bị tróc vỡ, làm giảm chất lượng AT VH thời gian sử dụng cột Để phat shiện thiếu sót phải tiến hành kiểm tra toàn chiều cao cột, đào điển hình số móng cột xuống sâu 0,5 0,7m Trưòng hợp cần thiết phải néo hÃm cột trướ ca đào Điều 60 : Những cột bê tông (cột ly tâm, cột có lỗ mắt chéo, ) bị nghiêng tiêu chuẩn cho phép phải điều chỉnh lại cho phẳng sau: Cắt điện giải phóng toàn dây mắc cột để cột không chịu lực căng Néo hÃm cột chắn dây néo sau tiến hành đào phía móng cần dịch chuyển (dây néo phải đảm bỏ KCAT với phần mang điện) Tuỳ theo tình hình thực tế cần thiết phải moi đất thành móng để giảm ma sát moi phần đất ®¸y mãng ®Ĩ dƠ chØnh cét Sau cét đứng thẳng phải đầm chặt đất lấp đất lại cũ: dùng đất mền mịn sỏi đá, rác, lấp tùng lớp 20 cm đầm kỹ Điều 61 : Để sẳ chữa cột BTCT phải dùng vữa xi măng có độ bền độ kết dính tốt lên mặt bê tông Vữa xi măng dùng sau trộn VI: sửa chữa dây néo Điều 62 : Các dây néo căng không phải điều chỉnh lại cho tăng Điều 63 : Cáp thép dây néo phận bắt dây néo vào cột, tăng phải định kỳ bôi mỡ chống rỉ Điều 64 : Dây néo thép tròn không mạ kẽm phải sơn định kỳ sơn lại Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 22 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV VII: sửa chữa dây dẫn Điều 65 : Tuỳ theo mức độ hư hỏng dây dẫn phải tiến hành bảo dưỡng sửa chữa theo quy định điều 16 biện pháp : Quấn dây bảo dưỡng chỗ có sợi đứt Dùng ống vá ép vào chỗ có sợi đứt Cắt dây nối lại ống nối ép Thay đoạ dây hỏng đoạn dây Điều 66 : Đối với loại dây trước quấn bảo dưỡng, ép ống vá, phải vút đầu dây bị đứt đặt vào rÃnh bị khuyết sưọi dây làm vệ sinh Khi ép ống vá, ép ống nối phải thực yêu cầu quy trình ép nối Điều 67 : Khi đoạn dây dẫn bị hỏng cần phải cắt nối lại phải thực yêu cầu sau: Lập phương án kỹ thuật thi công Dùng chủng loại dây thay ống nối Sử dụng hàm ép quy định Thực quy trình ép nối Mối nối phải đạt tiêu chuẩn nêu điều 16 Mối nối phải cách khoá đữ tối thiểu 1,2 m Điều 68 : Khi dây dẫn bị hư hỏng chỗ khoá đỡ nên xê dịch điểm bị tổn thương (sau đà sửa chữa, bảo dưỡng) khỏi khoá đữ cách thay đoạn dây dẫn từ khoảng cột qua khoảng cột khác chạy qua khoá đỡ tránh mối nối khoảng cột Chú ý mối nối phải cách khoá đỡ tối thiểu 1,2m Điều 69 : Trường hợp phải thay khoá néo cố đứt dây khoá néo phải thực nội dung sau: Chọn khoá néo chủng loại Thực quy trình ép khoá néo Nếu dây bị ngắn dùng nối trung gian điều chỉnh độ dài để giữ độ võng khoảng néo không thay đổi Điều 70 : Khi căng lại dây dẫn khoảng néo, phải chuyển dây dẫn cột trung gian lên pu li, rÃnh pu li phải phù hợp với đường kính dây Điều 71 : Khi dây dẫn bị rỉ, bị ăn mòn nghiêm trọng phải thây dây Khi thay toàn day dẫn cần xét khả nâng cấp tiết diện dây dẫn ĐZ VH bị tải Điều 72 : Khi dây dẫn bị rỉ, bị ăn mòn nghiêm trọng phải khẩn trương tiến hành sửa chữa không chờ đến đại tu sửa chữa Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 23 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV Điều 73 : Việc cắt nối dây dẫn, bảo dưỡng, ép nối, sửa chữa thay khoá néo phải có biên nghiệm thu kỹ thuật, nội dung sửa chữa phải ghi chép vào hồ sơ quản lý kỹ thuật ĐZ phần III thủ tục nghiệm thu Điều 74 : Trước đưa ĐZ vào VH phải tổ chức nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình để bàn giao Điều 75 : Nội dung tiêu chuẩn nghiệm thu; Phải theo thiết kế kỹ thuật công trình, cá tiêu chuẩn, quy định mà nhà nước cấp đà ban hành, văn đạo cấp có liên quan Điều 76 : Trong trình nghiệm thu phát có thiếu sót thiếu sót phải khẩn trương khắc phục để tiến hành nghiệm thu lại Nghiêm cấm đưa vào VH công trình chưa đủ tiêu chuẩn VH Điều 77 : Khi đưa vào VH đơn vị đầu tư công trình phải bàn giao đầy đủ cho đơn vị quản lý VH đủ tài liệu sau: Báo cáo nghiên cứu khả thi văn phê duyệt Văn nhiệm vụ thiết kế, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, giải trình thuyết minh kết tính toán kinh tế kỹ thuật, giải trình kết tính toán ảnh hưởng CTĐZ công trình có liên quan (giao thông, bưu điện, quốc phòng, ) tài liệu khảo sát địa chất Các biên xác nhận kỹ thuật thi công hạng mục : Phần ngầm, phần nổi, kéo dây, Tài liệu kỹ thuật thiết bị nhà chế tạo cung cấp Các biên thí nghiệm móng, sư, điện trở tiếp địa cột, biên thí nghiệm thiết bị khác có lắp đặt ĐZ CDPT, đường dây nhánh, đèn tín hiệu, Các biên kiểm tra khoảng vượt khoảng giao chéo với công trình khác Bản vẽ mặt bàng, mặt cắt dọc Các văn thay đổi thiết kế vẽ kèm theo Các văn pháp lý : - Các văn cấp đất, cấp tuyến ĐZ, - Các vẽ, biên bản, tài liệu liên quan đến nhà cửa công trình tồn hành lang bảo vệ ĐZ - Các hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn AT ĐZ nhà cửa theo Nghị định 54/ 1999/NĐ - CP (nêu cụ thể việc phải làm để thực đầy đủ quy định Nghị định) Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 24 Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV 10 Bản thống kê thiết bị ĐZ, công trình phụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thiết bị dự phòng để giao cho đơn vị quản lý VH ĐZ 11 Kết luận hội đồng nghiệm thu cho phép đóng điện ĐZ 12 Văn ghi vật tư, thiết bị lắp đặt không thiết kế, thí nghiệm xuất xưởng (mà thí nghiệm kiểm tra cho phép VH) 13 Tài liệu hoàn công văn liên quan Điều 78 : Trong trình nghiệm thu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định hành tiêu chuẩn đưa công trình vào VH, văn đạo cấp Khi hoàn thành công tác nghiệm thu nguội, Hội đồng nghiệm thu định đóng điện Nội dung đóng điện nghiệm thu gồm có : Đo cách điện ĐZ pha pha, pha - đất Đóng điện nghiệm thu không tải với điện áp định mức Đóng điện mang tải mang tải với điện áp định mức Sau đóng điện mang tải 24 với điện áp định mức, ĐZ tượng bất thường thức bàn giao đưa ĐZ vào VH Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương 25 Email: cbsxmongduong@gmail.com .. .Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV chữ viết tắt quy trình CT§Z §Z AT CDPT MC DCL DN§ CSV BTCT TBA NVVH KCAT XD Tổ CBSX NMNĐ Mông Dương Công trình đường dây Đường dây. .. Email: cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV phần I: quản lý vận hành đường dây Chương I : giới thiệu tổng quát công trình đường dây Điều : Giới thiệu tổng... cbsxmongduong@gmail.com Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa DZ 35kV 20.4 Khoảng cách nhỏ từ dây dẫn đến mặt đường ĐZ giao chéo với đường xe lửa, đường ô tô quy định sau: Các chỗ giao chéo Điện áp đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành đường dây 35KV , Quy trình vận hành đường dây 35KV

Hình ảnh liên quan

17.4. Điện trở tiếp địa của cột không được lớn hơn trị số quy địn hở bảng dưới đây :  - Quy trình   vận hành đường dây 35KV

17.4..

Điện trở tiếp địa của cột không được lớn hơn trị số quy địn hở bảng dưới đây : Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan