0

30 6 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:31

Nếu xác định rõ những lỗi chính tả phương ngữ mà học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp thường mắc và nguyên nhân mắc lỗi, đồng thời đề xuất được các giải pháp khắc phục lỗi toàn diện [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM NGUYỄN VĂN BẢN GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ CHO HỌC SINH LỚP VÀ LỚP TỈNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành : Lý luận Phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt Mã số : 62 14 10 04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC (2)Cơng trình hoàn thành tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục Đào tạo Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh 2.TS Trần Thị Kim Thuận Phản biện 1: Giáo sư Tiến sĩ Lê Phương Nga – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2: Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Phản biện 3: Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Lanh – Bộ Giáo dục Đào tạo Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, vào hồi 30 ngày tháng năm 2010 (3)CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CƠNG BỐ 1 Nguyễn Văn Bản (Chủ nhiệm đề tài, 2004), Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp (CTTH – 2000), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Trường ĐH Đồng Tháp (đã nghiệm thu, xếp loại tốt) 2 Nguyễn Văn Bản (cộng tác nghiên cứu, 2005), Lỗi tả học sinh tiểu học huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Trường ĐH Đồng Tháp (đã nghiệm thu, xếp loại khá) 3 Nguyễn Văn Bản (2005), Lỗi tả học sinh tiểu học huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp và vấn đề đặt dạy học tả trường tiểu học tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 4(76) 4 Nguyễn Văn Bản (2007), Một số vấn đề chất lượng tả lỗi tả học sinh cuối cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (11/2007) 5 Nguyễn Văn Bản, Những phương pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh tiểu học Đồng Tháp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học NCS, Viện KH Giáo dục Việt Nam (tháng 12/2007) 6 Nguyễn Văn Bản (Chủ biên, 2007), Bài giảng phương pháp dạy học tiếng Việt tiểu học 1, Trường ĐH Đồng Tháp – (website: http://www.ebook.edu.vn ) 7 Nguyễn Văn Bản (Chủ nhiệm đề tài, 2007), Lỗi tả học sinh tiểu học Đồng Tháp xây dựng hệ thống tập chữa lỗi cho học sinh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (đã nghiệm thu, xếp loại tốt) 8 Nguyễn Văn Bản (Chủ biên, 2009), Phương pháp dạy học tiếng Việt tiểu học 2, Trường Đại học Đồng Tháp (Website http://www.dthu.edu.vn ) 9 Nguyễn Văn Bản, Lỗi tả phương ngữ yêu cầu xây dựng tập chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 223 kì (10/2009) 10 Nguyễn Văn Bản, Cơ sở khoa học thực tiễn việc xây dựng tập chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp 4, tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 49 (tháng 10/2009) (4)1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong chương trình mơn Tiếng Việt cấp Tiểu học, phân mơn Chính tả có vị trí quan trọng Nó có nhiệm vụ hình thành phát triển kĩ viết nói chung cho học sinh (HS) Để dạy cho HS viết tả, chuyên gia giáo dục trọng từ xây dựng nội dung chương trình (CT), nội dung sách giáo khoa (SGK) đến biện pháp hình thức dạy học theo hướng đổi Tuy nhiên, vấn đề tả, từ trước đến nay, ln vấn đề phức tạp Chính tả tiếng Việt, từ lâu nay, gần hình thành ba nhóm lỗi tả nhóm lỗi tả người viết khơng nắm vững quy tắc viết chữ Quốc ngữ, nhóm lỗi tả ảnh hưởng phát âm vùng miền (phương ngữ miền Bắc, miền Trung, miền Nam), nhóm lỗi tả ảnh hưởng phát âm địa phương hẹp SGK Tiếng Việt tiểu học áp dụng từ năm học 2002 – 2003 xây dựng hai loại tập: tập bắt buộc tập lựa chọn, nhằm gợi ý cho giáo viên (GV) vào lỗi HS ảnh hưởng phát âm địa phương để lựa chọn tập dạy chữa lỗi cho phù hợp tự soạn tập thay Tuy nhiên, trình độ đội ngũ GV việc quản lí dạy học cịn nhiều bất cập, nhiều GV chưa thể tự xây dựng tập phù hợp để chữa lỗi cho HS lớp Do đó, việc dạy học tả phương ngữ trường tiểu học địa phương nhiều cịn có hạn chế Học sinh tiểu học Đồng Tháp mắc ba nhóm lỗi tả trên, đặc biệt nhóm thứ ba, tức nhóm lỗi tả ảnh hưởng phát âm địa phương Vì thế, tìm giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS lớp lớp công việc cấp thiết, không giúp em có cơng cụ học tốt mơn học, nâng cao hiệu học tập, mà chuẩn bị lực để học lên cấp cao Đó lí chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp” 2.Lịch sử vấn đề nghiên cứu Các biện pháp dạy viết tả nhà nghiên cứu đề cập từ trước đến 2.1.Biện pháp luyện phát âm để viết (5)2 2.2.Biện pháp viết tả theo mẹo luật Trần Văn Thanh cơng trình “Đồng âm dẫn giải Mẹo luật tả” (Sài Gòn, 1953) đưa 26 mẹo viết tả phụ âm đầu, vần điệu Tác giả Lê Ngọc Trụ, “Việt ngữ tả tự vị” (Khai Trí, Sài Gịn) bổ sung thêm mẹo luật tả hỏi ngã Tác giả Phan Ngọc đưa 14 mẹo viết tả âm đệm, âm chính, âm cuối Tác giả Lê Trung Hoa đưa vào công trình “Mẹo luật tả” 36 mẹo luật Ngồi ra, giáo trình “Tiếng Việt thực hành” viết cho hệ đại học nhà nghiên cứu Hà Thúc Hoan, Hữu Đạt, Nguyễn Minh Thuyết… coi mẹo biện pháp để viết tả 2.3.Biện pháp viết tả so sánh đối chiếu Tiêu biểu cho biện pháp SGK Tiếng Việt tiểu học áp dụng từ trước có chương trình SGK Tiếng Việt tiểu học áp dụng từ năm học 2002 – 2003 sau Từ điển tả tiếng Việt tác giả Nguyễn Như Ý Đỗ Việt Hùng, Từ điển tả tiếng Việt tác giả Hồng Phê sử dụng biện pháp để giải thích cách viết số tượng tả 2.4.Biện pháp viết tả ghi nhớ máy móc Biện pháp có số nhà nghiên cứu ý Giáo sư Phan Ngọc với “Chữa lỗi tả cho học sinh”, Nguyễn Đức Dương đề xuất ý kiến“Về chiến lược dạy tả, SGK tiểu học hành Chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học sau năm 2000” 2.5.Biện pháp dạy tả theo vùng phương ngữ Biện pháp có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhóm tác giả giáo trình Phương pháp dạy học (PPDH) tiếng Việt tiểu học; nhóm tác giả SGK sách giáo viên (SGV) Tiếng Việt tiểu học Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên; tác giả Phạm Thị Thuý Vân có luận văn “Bài tập dạy học tả phương ngữ cho HS tiểu học miền duyên hải Thanh Hoá”; tác giả Hoàng Thảo Nguyên đề xuất “Phương pháp khắc phục lỗi tả cho học sinh tiểu học Thừa Thiên – Huế”; tác giả Võ Xn Hào có giáo trình “Dạy học tả cho học sinh tiểu học theo vùng phương ngữ” Song nay, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập cụ thể đến giải pháp chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp cách toàn diện 3.Mục đích nghiên cứu (6)3 khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS (gồm giải pháp nội dung dạy học, giải pháp kế hoạch dạy học, giải pháp PPDH giải pháp kiểm tra đánh giá kết học tập tả học sinh) nhằm khắc phục dần lỗi tả HS ảnh hưởng phát âm địa phương 4.Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu Đề tài có đối tượng nghiên cứu tình trạng mắc lỗi tả HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng phát âm địa phương 4.2.Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài q trình dạy học tả phương ngữ trường tiểu học thuộc tỉnh Đồng Tháp 5.Giả thuyết khoa học đề tài Nếu xác định rõ lỗi tả phương ngữ mà học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp thường mắc nguyên nhân mắc lỗi, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục lỗi tồn diện hợp lí (từ giải pháp nội dung dạy học đến việc tổ chức thực nội dung dạy học giải pháp kế hoạch dạy học, giải pháp phương pháp dạy học, giải pháp kiểm tra đánh giá kết học tập tả học sinh) nâng cao hiệu học tập phân mơn Chính tả mơn Tiếng Việt HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp 6.Những điểm đề tài - Khảo sát xác định lỗi tả phương ngữ nguyên nhân mắc lỗi HS lớp và lớp Đồng Tháp (từ trước đến chưa có nghiên cứu) - Đề xuất giải pháp chữa lỗi tả phương ngữ tồn diện cho HS lớp lớp Đồng Tháp (giải pháp nội dung dạy học, giải pháp kế hoạch dạy học, giải pháp phương pháp dạy học giải pháp kiểm tra đánh giá kết dạy học chữa lỗi tả HS) - Giới thiệu cách tiếp cận với vấn đề dạy học tả phương ngữ cho học sinh cấp tiểu học tỉnh vùng đồng sông Cửu Long thuộc vùng phương ngữ Nam Bộ có những nét tương đồng với lỗi tả phương ngữ HS tiểu học tỉnh Đồng Tháp 7.Nội dung phạm vi nghiên cứu 7.1.Nội dung nghiên cứu (7)4 - Đề xuất giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS lớp 4, Đồng Tháp - Tổ chức dạy học thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi kết nghiên cứu 7.2.Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn nghiên cứu giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp 8.Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: -Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết; -Nhóm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; -Nhóm phương pháp nghiên cứu khác 9.Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn giải pháp dạy học nhằm khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp Chương 2: Các giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp (8)5 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ CHO HỌC SINH LỚP VÀ LỚP TỈNH ĐỒNG THÁP 1.1.Cơ sở lí luận giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 lớp tỉnh Đồng Tháp 1.1.1.Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.1.1.Hoạt động giao tiếp hiệu hoạt động giao tiếp chữ viết Con người sử dụng ngôn ngữ phương tiện giao tiếp chủ yếu có việc sử dụng giao tiếp chữ viết Khi hệ thống chữ viết dân tộc sử dụng thời gian dài trở thành truyền thống văn hóa Với sức mạnh chữ viết thực động lực phát triển xã hội loài người 1.1.1.2.Quan hệ ngữ âm - chữ viết nguyên tắc tả chi phối việc dạy học chính tả tiểu học Loài người sản sinh ba loại chữ viết chính: chữ viết ghi hình, chữ viết ghi ý chữ viết ghi âm Chữ viết tiếng Việt thuộc loại hình chữ viết ghi âm vị Mỗi âm vị tiếng Việt có hình thức biểu tương ứng chữ viết Mối quan hệ mối quan hệ – Chính vậy, nhiều nhà khoa học cho nguyên tắc tả tiếng Việt nguyên tắc ngữ âm học Theo nguyên tắc này, cách đọc cách viết tả tiếng Việt thống với Đọc viết Tuy nhiên, bên cạnh tương ứng - nêu ngữ âm chữ viết tiếng Việt cịn có nhiều trường hợp khơng tương thích Do đó, tả tiếng Việt cịn có ngun tắc khác chi phối 1.1.1.3.Quan hệ ngôn ngữ toàn dân với tiếng địa phương vấn đề CT phương ngữ Ngơn ngữ tồn dân ngơn ngữ chung sử dụng mang tính phổ thơng tất vùng miền Còn tiếng địa phương ngôn ngữ sử dụng với đặc điểm riêng biệt vùng miền (phương ngữ) Căn phương diện đặc điểm ngữ âm, nhà khoa học trí ba vùng phương ngữ Việt Nam, phương ngữ Bắc (PNB), phương ngữ Trung (PNT), phương ngữ Nam (PNN) (9)6 1.1.2.Cơ sở tâm lí học sinh tiểu học với việc viết tả Các nhà tâm lí học cho rằng, q trình nhận thức người chất cấu trúc trí tuệ thay đổi trình phát triển Đến giai đoạn 10 – 11 tuổi, trẻ tri giác lối tư phân tích Do việc dạy viết tả HS có thuận lợi Người dạy tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm quen với việc ghi nhớ ý nghĩa chữ, tiếng, từ cần viết tả gắn với hình thức chữ viết chúng khơng ghi nhớ máy móc hình thức chữ viết giai đoạn đầu Dạy học tả cho HS giai đoạn này thường thơng qua hai cách dạy, tả khơng có ý thức tả có ý thức. 1.1.3.Cơ sở lí luận dạy học đại 1.1.3.1 Mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học tả tiểu học Trên sở mục tiêu môn Tiếng Việt tiểu học, phân mơn Chính tả có mục tiêu giúp HS nắm vững quy tắc tả hình thành kĩ viết tả Nội dung dạy học tả tiểu học tập trung vào việc dạy cho HS viết hình nét chữ; hình thành quy tắc tả tiếng Việt; sửa chữa ngăn ngừa lỗi tả Là phận PPDH tiếng Việt, dạy học tả trường tiểu học sử dụng số PP dạy tiếng cho đối tượng cụ thể với mức độ phạm vi ứng dụng thích hợp 1.1.3.2 Chuẩn kiến thức, kĩ tả lớp lớp Chuẩn kiến thức kĩ tả quy định chương trình Tiếng Việt tiểu học lớp lớp sở để đề xuất nội dung, PPDH nhằm đạt mục tiêu của dạy học tả phương ngữ cho HS 1.2 Cơ sở thực tiễn giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 lớp tỉnh Đồng Tháp 1.2.1 Chất lượng tả HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp (10)7 1.2.2.Các loại lỗi tả học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp Về chất lượng viết tả, HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp viết sai tả trầm trọng Trong số HS khảo sát, có 129/1.440 (8,96%) học sinh khơng mắc lỗi tả; cịn lại có tới 1.311/1.440 (91,04%) số HS mắc lỗi Thống kê ngẫu nhiên 200 viết tả học sinh lớp lớp trường khảo sát cho thấy số có từ 10 lỗi đến 15 lỗi chiếm nhiều (lớp 20%, lớp 9% ) Nếu đối chiếu kết thống kê ngẫu nhiên với yêu cầu chuẩn kĩ viết chính tả học sinh lớp lớp “không mắc q lỗi/bài” có 34% số học sinh lớp 41% học sinh lớp đạt yêu cầu tới 66% học sinh lớp 59% học sinh lớp tỉnh Đồng Tháp chưa đạt chuẩn tối thiểu viết tả yêu cầu Có học sinh mắc nhiều lỗi tả viết (từ 10 lỗi đến 22 lỗi) với lớp chiếm 29% với lớp chiếm 12% Kết khảo sát lỗi tả HS thể bảng thống kê 1.3 1.4 Bảng 1.3: Số học sinh tỉ lệ mắc lỗi tả âm đầu dấu ghi (trên tổng số 1440 HS khảo sát) Loại lỗi s - x r - g tr - ch d-gi/v qu - v r-d/gi qu - h Dấu hỏi- ngã Số HS 1.147 479 312 309 162 107 103 1.150 Tỉ lệ % 79,65 33,26 21,66 21,45 11,25 7,43 7,15 79,86 Bảng 1.4: Số HS tỉ lệ mắc lỗi tả vần (trong tổng số 1.440 HS khảo sát) Loại lỗi ươn - ương ong - ông ăm - âm uôi - ui ơm - ôm an - ang - ay ươc - ươt oi - ôi ân - âng ăp - âp ay - ây SHS 687 614 581 531 342 393 302 240 127 107 100 84 Tỉ lệ 47,70 42,63 40,34 36,87 27,35 27,29 20,97 16,66 8,82 7,43 6,49 5,8 (11)8 phương ngữ Nam Bộ (như lỗi viết v/d/gi Lại có lỗi mang đặc thù ảnh hưởng cách phát âm địa phương tỉnh Đồng Tháp (như lỗi viết r/g, v/qu, h/qu) Thứ hai, lỗi học sinh viết phần vần, có lỗi ảnh hưởng phương ngữ Nam Bộ (như lỗi viết vần ươn/ương, an/ang, ước/ươt, ân/âng), có lỗi mang tính đặc trưng riêng địa phương tỉnh Đồng Tháp (như lỗi viết vần ong/ông, uôi/ui, ai/ay, oi/ôi, ơm/ôm, ắp/âp, ăm/âm) 1.2.3.Nguyên nhân mắc lỗi tả học sinh lớp 4, Đồng Tháp - Do HS chưa nắm vững quy tắc viết chữ Quốc ngữ - Do em chưa có ý thức cẩn thận viết - Do học sinh không hiểu nghĩa từ - Do ảnh hưởng phát âm địa phương Đây nguyên nhân lỗi CT phương ngữ - CT, SGK chưa bao quát hết nội dung chữa lỗi tả phương ngữ cụ thể - GV chưa hiểu đồ tác giả SGK dẫn đến cứng nhắc, thiếu sáng tạo giảng dạy - PPDH GV linh hoạt dẫn đến tình trạng học sinh viết sai tả 1.3.Tiểu kết chương (12)9 Chương 2: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ CHO HỌC SINH LỚP VÀ LỚP TỈNH ĐỒNG THÁP Xuất phát từ sở lí luận chi phối việc dạy học tả kết khảo sát lỗi tả HS lớp 4, lớp tỉnh Đồng Tháp nhằm đạt mục tiêu đề ra, luận án đề xuất giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS 2.1.Giải pháp nội dung dạy học chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh 2.1.1.Xác định nội dung dạy học tả phương ngữ cho HS lớp 4, tỉnh Đồng Tháp Từ kết khảo sát lỗi tả HS lớp lớp Đồng Tháp, chúng tơi quan niệm nội dung dạy học tả phương ngữ cho HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp hệ thống chữ ghi phụ âm đầu, vần điệu mà HS mắc thuộc nhóm lỗi tả nước, ảnh hưởng PNN lỗi đặc thù phát âm riêng địa phương tỉnh Đồng Tháp Như vậy, nội dung dạy học tả phương ngữ cho HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp cần tập trung vào việc giúp HS viết tả, ngăn ngừa sửa chữa trường hợp mắc lỗi hệ thống tập chữa lỗi phù hợp 2.1.2.Hệ thống tập chữa lỗi tả phương ngữ cho HS lớp 4, lớp Đồng Tháp Hệ thống tập chữa lỗi tả phương ngữ vừa thể nội dung dạy học vừa phương tiện để chữa lỗi tả cho HS rèn luyện cho HS kĩ tả cần thiết Khi xây dựng tập chữa lỗi, ý số yêu cầu chủ yếu sau: - Gắn nội dung dạy học chữa lỗi tả với ngữ liệu quen thuộc câu văn, thơ, ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Đảm bảo tính vừa sức với đặc điểm nhận thức HS, ý đến cấp độ đầu (trong bậc thang đánh giá mức độ nhận thức S Bloom): biết, hiểu, vận dụng để xây dựng tập có độ khó tương đương mức: cấp độ nhận thức biết (độ khó 1), cấp độ nhận thức hiểu (độ khó 2), cấp độ nhận thức vận dụng (độ khó 3) nhằm rèn luyện tư cho HS - Đa dạng hình thức tập để tạo hứng thú học tập cho HS (có ý đến tập mang tính trực quan phù hợp với đặc điểm nhận thức HS sử dụng hình ảnh để gợi ý cho HS tìm từ ngữ cần viết tả tìm từ ngữ có chứa phụ âm đầu, vần, hỏi ngã điền vào chỗ trống tranh…) - Tích hợp tồn diện tập (có tập chữa lỗi tổng hợp) (13)10 - Ở cấp độ 1, dựa vào thực tế mắc lỗi tả HS, hệ thống tập chữa lỗi chia thành ba nhóm: Nhóm chữa lỗi tả phụ âm đầu, Nhóm chữa lỗi viết vần, Nhóm chữa lỗi viết dấu ghi hỏi ngã - Ở cấp độ 2, thấp hơn, dựa vào đặc trưng loại lỗi nhóm, chúng tơi phân chia nhóm tập thành loại tập nhỏ gắn với trường hợp lỗi - Ở cấp độ nhỏ hơn, hệ thống tập kiểu loại chữa lỗi gắn với dạng tập trắc nghiệm tả bản: a) Bài tập điền thêm thơng tin, điền vào chỗ trống Ví dụ: Điền vào chỗ trống ong hay ơng để hồn chỉnh câu đố sau: Con nho nhỏ Trơng gi…́ sâu Nó ăn dâu Nhả tơ vàng…́ ? (Là tằm) b) Bài tập nối cặp đơi từ ngữ Ví dụ: Nối vần hay vần ay cột B với từ ngữ có chỗ trống thích hợp cột A A B ăn ch… chân t…… vỏ ch…… tr… ay ngọc tr…… c) Bài tập chọn lựa sai Ví dụ dạng tập sau: “Khoanh tròn vào chữ trước từ viết tả: a rộn rã b gìu gắt c rịng rã d gọn gàng d) Bài tập tạo từ ngữ Ví dụ dạng tập: Tìm thêm tiếng điền vào chỗ trống để tạo từ chứa tiếng cùng vần ăm âm: M: đằm Α đằm thắm .thẳm rầm (14)11 2.2.Giải pháp kế hoạch dạy học chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp tỉnh Đồng Tháp Kế hoạch dạy học cụ thể hóa thời gian dành cho việc thực nội dung dạy học Hiện nay, học sinh Đồng Tháp học theo hai nhóm đối tượng: đối tượng học sinh học buổi /ngày, đối tượng học sinh học từ tám đến mười buổi học/ tuần Căn vào lỗi tả HS lớp lớp Đồng Tháp chúng tơi bố trí kế hoạch dạy học chữa lỗi tả phương ngữ cho HS học buổi/ ngày với nội dung tập định hướng chữa lỗi cho tiết học, tích hợp bố trí theo hai vịng, vịng học kì vịng học kì riêng biệt cho lớp lớp Mỗi tiết dạy chữa từ đến loại lỗi Đối với loại lỗi HS thường mắc với tần số cao kế hoạch dạy học chữa lỗi ưu tiên dành nhiều thời gian Đối với đối tượng học sinh học buổi/ngày, dựa vào “Hướng dẫn phân phối chương trình mơn học” cho lớp lớp Bộ Giáo dục Đào tạo, định hướng để giáo viên chọn lựa tập chữa lỗi phù hợp 2.3.Giải pháp phương pháp dạy học 2.3.1 Lựa chọn phương pháp, biện pháp quy trình dạy học chữa lỗi tả Dạy học tả địi hỏi phải lựa chọn PPDH phù hợp với yêu cầu hướng dẫn HS sửa chữa loại lỗi ảnh hưởng cách phát âm địa phương Quan niệm nên cho rằng, PPDH chủ yếu lựa chọn để dạy học tả phương ngữ nên PP luyện tập thực hành Phương pháp luyện tập thực hành đòi hỏi GV phải ý trước hết giao nhiệm vụ cho HS cách rõ ràng GV phải giúp HS hiểu đúng, hiểu đầy đủ yêu cầu tập cách: -u cầu vài HS giải thích tập Nếu khơng HS hiểu đúng, GV giải thích -u cầu vài HS làm mẫu phần tập -Tổ chức nhiều hình thức hoạt động để HS làm việc nhằm rèn luyện kĩ -Kiểm tra, đánh giá, uốn nắn kịp thời công việc HS, đặc biệt HS (15)12 GV cần hướng dẫn cho HS hiểu nghĩa từ ngữ để lựa chọn cách viết Đồng thời GV giúp HS xây dựng mẹo viết dựa vào nghĩa từ ngữ PPDH tả lựa chọn thực với biện pháp cụ thể nêu cần thể quy trình dạy học định Qui trình dạy học chữa lỗi tả phương ngữ, theo chúng tơi, gồm điểm chủ yếu sau: Giới thiệu bài; Hướng dẫn HS thực tập; Giáo viên chữa tập; HS sửa chữa lỗi làm mình; HS đọc lại từ ngữ có vấn đề tả (hoặc đọc lại tập thực hiện), ghi trường hợp lỗi cá nhân vào sổ tay tả 2.3.2.Lựa chọn hình thức dạy học tả nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh Để phát huy tính tích cực chủ động HS dạy học chữa lỗi tả phương ngữ, giáo viên sử dụng ba hình thức dạy học: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm nhỏ dạy học kết hợp cá nhân lớp 2.4.Giải pháp kiểm tra đánh giá kết học tập tả phương ngữ Hiện nay, tiểu học, nội dung kiểm tra đánh giá (KTĐG) tả gắn với nội dung kiểm tra môn Tiếng Việt nói chung nên chưa phát huy vai trị đánh giá Chúng cho rằng, cần phải quan tâm đến đổi hình thức KTĐG kết học tập tả HS theo hướng: -KTĐG kết học tập tả cần tiến hành thường xun suốt q trình dạy học tả, trình dạy học tiếng Việt -Thực nhiều hình thức khác như: KTĐG thường xuyên (hằng ngày), KTĐG định kì (cuối tháng, học kì cuối học kì, cuối năm) -Nội dung KTĐG chủ yếu tập trung vào vấn đề tả như: tượng tả phụ âm đầu, tả vần dấu ghi hỏi ngã Nội dung đánh giá nên có hai mức: mức độ thấp yêu cầu HS viết tả theo trật tự nội dung dạy học; mức độ cao yêu cầu HS phát tượng tả có đối lập dễ nhầm lẫn ngữ cảnh xác định cách viết tượng tả (16)13 chú ý đến mức độ câu hỏi tập kiểm tra Trong kiểm tra nên có ba loại mức độ câu hỏi: câu hỏi dễ (khoảng 20% đến 30% số lượng câu hỏi tập), câu hỏi trung bình (khoảng 30 – 40%), câu hỏi khó (khoảng 30 – 40%) Các dạng câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tả cần đa dạng như: có câu hỏi điền khuyết, có câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn, có câu hỏi đối chiếu cặp đơi (những câu hỏi chiếm khoảng 50% số lượng câu hỏi), có câu hỏi thuộc dạng câu hỏi có nhiều lựa chọn (chiếm khoảng 50% tổng số câu hỏi) 2.5.Tiểu kết chương (17)14 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 3.1.Mục đích, nội dung, đối tượng, địa bàn kế hoạch thực nghiệm 3.1.1.Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm (TN) sư phạm tổ chức để kiểm chứng tính khả thi giải pháp mà luận án đề xuất 3.1.2.Nội dung thực nghiệm Nội dung TN giải pháp chữa lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp 5: giải pháp nội dung (thực qua tập chữa lỗi lựa chọn), giải pháp kế hoạch thời gian (qua tiết dạy học xác định), giải pháp PPDH (sự tổ chức, hướng dẫn GV hoạt động học tập HS) tổ chức KTĐG kết thực nghiệm 3.1.3.Đối tượng địa bàn thực nghiệm Với nhóm học sinh học vượt chuẩn (cả lớp lớp 5), lựa chọn trường lớp lớp học TN lớp 4, lớp học đối chứng (ĐC) Nhằm đảm bảo kết TN khách quan chọn cặp lớp TN ĐC có chất lượng tả gần tương đương trước thực nghiệm GV dạy TN dạy lớp ĐC hầu hết đạt trình độ trung cấp sư phạm 12 + trình độ cao đẳng sư phạm Do điều kiện chủ quan khách quan nên lựa chọn lớp TN lớp ĐC huyện thị xã như: Thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh (huyện vùng ven gần trung tâm tỉnh), huyện Tháp Mười (huyện vùng sâu tỉnh), huyện Tân Hồng (huyện vùng sâu biên giới tỉnh) Với nhóm học sinh học theo chuẩn, khơng có điều kiện, chúng tơi chọn TN ĐC trường thuộc: huyện Tam Nông (huyện vùng sâu tỉnh), huyện Tân Hồng (huyện vùng sâu biên giới tỉnh) 3.1.4.Kế hoạch thực nghiệm (18)15 3.2.Tổ chức thực nghiệm 3.2.1.Tổ chức thực nghiệm vòng (lần 1) Tổ chức TN vòng nhằm kiểm nghiệm bước đầu hiệu giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho học sinh lớp lớp Do đó, trước tổ chức TN, chúng tơi thực việc khảo sát chất lượng tả học sinh qua phiếu kiểm tra tả Phiếu kiểm tra tả HS chấm điểm theo thang điểm 10 Kết chấm điểm kiểm tra HS quy giá trị trung bình dùng để đánh giá mức độ gần tương đương HS lớp TN lớp ĐC (giá trị phương sai “S” sai lệch, độ phân tán nhiều hay giá trị thu quanh giá trị trung bình trước sau vịng TN) 3.2.2Tổ chức thực nghiệm vòng (lần 2) Sau xem xét kết TN vịng 1, chúng tơi tiến hành rút kinh nghiệm với GV dạy TN, điều chỉnh bất hợp lí mà GV phát phương pháp, biện pháp dạy học, điều chỉnh vài nội dung tập chữa lỗi tả xây dựng tổ chức TN vòng 3.3.Phân tích kết thực nghiệm Chúng dựa vào cách phân loại mức độ nhận thức S Bloom theo sáu cấp độ từ thấp đến cao: Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá để đánh giá thay đổi trong nhận thức học sinh sau học xong giai đoạn thực nghiệm “chủ yếu theo ba cấp độ đầu: biết, hiểu vận dụng” Kết kiểm tra HS theo thang điểm 10 quy mức độ sau: - Mức độ giỏi: điểm đạt từ 9-10 - Mức độ khá: điểm đạt từ 7-8 - Mức độ trung bình: điểm đạt từ 5- - Mức độ yếu, kém: điểm Khi xử lí số liệu thu trình thực nghiệm, chúng tơi sử dụng cơng thức toán thống kê sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” tác giả Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (NXB ĐHSP Hà Nội, 2004) + Tính trung bình cộng theo cơng thức: X= n x fi i ∑ (1) Trong đó: (19)16 fi: tần số giá trị xi ( i = 1,2,3…k) xi: giá trị quan sát thứ i n: khách thể quan sát + Phương sai S2 độ lệch chuẩn S bậc hai phương sai: S = ∑( ) − − − n n i n X x + Sử dụng bảng phân phối t ( Student ) để kiểm định khác trung bình cộng hai mẫu từ tổng thể chung t = 2 n n n n s X X + − trong s = ( ) ( ) 2 2 1 − + − + − n n s n s n , X X2, s1, s2, n1, n2 điểm trung bình cộng, độ lệch chuẩn kích thước mẫu mẫu Độ tự f = n1+ n2 – Căn vào việc xử lí, so sánh kết khảo sát nhóm HS thực nghiệm nhóm HS đối chứng, chúng tơi có kết luận kết học tập hai nhóm sau vịng TN 3.3.1.Kết thực nghiệm với đối tượng học sinh học vượt chuẩn Do giới hạn Tóm tắt luận án, chúng tơi khơng trình bày bảng Phân phối tần số điểm kiểm tra tả HS lớp thực nghiệm lớp đối chứng 3.3.1.1.Kết khảo sát trước thực nghiệm Bảng 3.2: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước thực nghiệm ( lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu - Trung bình Khá Giỏi TN 133 33,08% 58,65 % 8,27% ĐC 133 35,3% 54,9% 9,77% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu TB Khá Giỏi (20)Biểu đồ 3.1: So sánh kết học tập nhóm TN đối chứng trước thực nghiệm (lớp 4) Bảng 3.3: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước thực nghiệm ( Lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 132 11,36% 62,88% 27,76% ĐC 132 11,36% 68,2% 20,45% 0 10 20 30 40 50 60 70 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.2: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN (lớp 5) Bảng 3.4: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp + 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 265 19,2% 63,77% 16,98% ĐC 265 23,4% 61,5% 15,1% 0 10 20 30 40 50 60 70 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.3: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN (lớp + 5) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp 4) Điểm trung bình hai nhóm lớp chênh lệch 0,25: Nhóm thực nghiệm X1= 4,81; nhóm đối chứng X2= 4,8 Như vậy, ta có kết luận, trước tổ chức thực nghiệm: trình độ (21)Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp 5) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 5,76; nhóm đối chứng X2= 5,68 Như vậy, ta có kết luận, trước tổ chức thực nghiệm: trình độ học sinh nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng tương đương Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp +5) Tương tự cách tính trên, ta có X nhóm thực nghiệm 5,4; X nhóm đối chứng 5,24 Như trung bình cộng (TBC) hai nhóm chênh lệch 0,24 Như điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng (cả hai lớp ) 3.1.1.2.Kết sau thực nghiệm lần Bảng 3.6: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần 1( Lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu - Trung bình Khá Giỏi TN 133 13,5% 74,4% 12% ĐC 133 18% 51% 30,8% 0 20 40 60 80 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.4: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 4) Bảng 3.7: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 132 9% 56,15 34,8% ĐC 132 3% 25% 56,1% 15,9% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu Tb Khá Giỏi (22)Biểu đồ 3.5: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 5) Bảng 3.8: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp + 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 265 11,3% 65,3% 23,4% ĐC 265 10,6% 38,1% 43,4% 7,9% 0 10 20 30 40 50 60 70 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.6: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp + 5) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 4) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 7,44 ; nhóm đối chứng X2= 5,98 Như sau TN lần lớp 4, trình độ HS nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (Lớp 5) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 7,95 ; nhóm đối chứng X2= 6,82 Như trình độ HS nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (Lớp +5) Điểm trung bình X nhóm thực nghiệm 7,69; X nhóm đối chứng 6,4 Như (23)3.1.1.3.Kết sau thực nghiệm lần Bảng 3.10: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 133 0 21,8% 78,2% ĐC 133 13,5% 35% 46,6% 45% 0 20 40 60 80 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.7: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 4) Bảng 3.11: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần 2( Lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 132 0 8,3% 91,7% ĐC 132 8,3% 60,3% 36,1% 0 20 40 60 80 100 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.8: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 5) Bảng 3.12: Kết kiểm tra hai nhóm TN đối chứng sau TN lần ( Lớp + 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 265 0 15,1% 84,9% (24)0 20 40 60 80 100 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.9: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp + 5) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 4) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 9,15 ; nhóm đối chứng X2= 6,67 Như 1 X > X2, trình độ học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 5) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 9,64; nhóm đối chứng X2= 8,05 Như vậy, trình độ HS nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp +5) Điểm trung bình Xcủa nhóm thực nghiệm 9,39 ; X nhóm đối chứng 7,32 Như vậy, điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng ( lớp ), có nghĩa, trình độ nhận thức học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng 3.3.2.Kết thực nghiệm với đối tượng học sinh học theo chuẩn 3.3.2.1.Kết khảo sát trước thực nghiệm Bảng 3.14: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 60 51,7% 45% 3,3% ĐC 67 55,2% 38,8% 5,97% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC (25)Bảng 3.15: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 64 31,25% 54,7% 14% ĐC 66 30,3% 57,6% 12% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.11: So sánh kết học tập nhóm TN ĐC trước TN(lớp học theo chuẩn) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp 4) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 4,32 ; nhóm đối chứng X2= 4,33 Như vậy, trình độ nhóm thực nghiệm tương đương nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước TN ( Lớp 5) Điểm trung bình Nhóm TN X1= 5,05; nhóm ĐC X2= 5,09 Như trình độ HS nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng tương đương 3.3.2.2.Kết khảo sát sau thực nghiệm lần (lớp học theo chuẩn) Bảng 3.17: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu - Trung bình Khá Giỏi TN 60 16,7% 60% 23,3% ĐC 67 20,9% 58,2% 20,9% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC (26)Bảng 3.18: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu - Trung bình Khá Giỏi TN 64 23,4% 53,1% 23,4% ĐC 66 15,1% 56,06% 28,79% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu Tb Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.13: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau lần (lớp 5) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 4) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 7,57 ; nhóm đối chứng X2= 5,54 Như sau thực nghiệm lần trình độ học sinh nhóm thực nghiệm cao lớp đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm TN đối chứng sau TN lần (lớp 5) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 7,56 ; nhóm đối chứng X2= 5,64 Như trình độ nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng 3.3.2.3.Phân tích kết khảo sát sau thực nghiệm lần Bảng 3.20: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau lần ( lớp 4) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu - Trung bình Khá Giỏi TN 60 1,67%% 40%% 58,3% ĐC 67 41,8% 52,2% 5,97% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu TB Khá Giỏi NTN NĐC (27)Bảng 3.21: Kết kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 5) Nhóm Tổng số Mức độ % Yếu- Trung bình Khá Giỏi TN 64 1,56% 43,75% 54,69% ĐC 66 42,4% 54,55% 3% 0 10 20 30 40 50 60 Yếu Tb Khá Giỏi NTN NĐC Biểu đồ 3.15: So sánh kết nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần (lớp 5) Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm TN đối chứng sau thực nghiệm lần ( Lớp 4) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 8,67 ; nhóm đối chứng X2= 6,72 Như sau thực nghiệm, trình độ học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kiểm định giá trị Xcủa hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau TN lần ( Lớp 5) Điểm trung bình nhóm thực nghiệm X1= 8,53 ; nhóm đối chứng X2= 6,70 Như vậy, sau thực nghiệm lần 2, trình độ học sinh nhóm TN cao nhóm đối chứng 3.4.Tiểu kết chương Qua hai vịng thực nghiệm với hai nhóm đối tượng học vượt chuẩn học theo chuẩn, kết thực nghiệm cho thấy, chất lượng học tập tả phương ngữ học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Kết thể tính ổn định hiệu học tập nhóm học sinh học thực nghiệm (28)KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận 1.1.Trong Chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học, phân mơn Chính tả có vị trí quan trọng có nhiệm vụ rèn cho HS kĩ viết tả tiếng Việt Chữ viết tiếng Việt đại thuộc loại hình chữ viết ghi âm âm vị, có nhiều thuận lợi cho việc viết tả Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, chữ viết tiếng Việt cịn có bất hợp lí, khơng tương ứng phát âm chữ viết nguyên nhân tạo nên lỗi tả phương ngữ địa phương có tỉnh Đồng Tháp Để giải vấn đề tả nói chung tả phương ngữ địi hỏi phải có kiên trì thực thời gian dài phải có hệ giải pháp tác động hợp lí xuất phát từ sở lí luận khoa học thực trạng khảo sát lỗi tả học sinh địa phương 1.2.Về mặt lí luận, luận án xây dựng sở lí luận phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS xuất phát từ sở ngôn ngữ học, sở tâm lí nhận thức HS tiểu học, sở lí luận dạy học tiếng chuẩn kiến thức, kĩ cần đạt tả HS khối lớp Luận án phân tích cụ thể mối quan hệ ngữ âm chữ viết, điểm chưa tương hợp phát âm địa phương so với ngơn ngữ tồn dân tạo nên tính đa dạng phương ngữ vùng miền Đặc biệt, lối phát âm đặc thù địa phương vùng miền ảnh hưởng lớn đến viết tả Luận án phân tích tâm lí nhận thức HS lí luận dạy học tiếng, mục tiêu nội dung dạy học, PPDH… làm sở cho việc đề xuất giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp 1.3.Về mặt thực tiễn, luận án trình bày kết khảo sát lỗi tả phương ngữ HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp đến kết luận, HS lớp lớp tỉnh Đồng Tháp viết sai tả, mảng tả phương ngữ trầm trọng chưa khắc phục Tình trạng HS mắc nhiều lỗi tả nhiều nguyên nhân như: HS chưa nắm vững quy tắc viết chữ Quốc ngữ, chưa có ý thức cẩn thận viết, không hiểu nghĩa từ ngữ, ảnh hưởng phát âm địa phương, SGK chưa có tập phịng ngừa lỗi tả phương ngữ hẹp, lực hạn chế đội ngũ GV tiểu học… (29)lỗi phổ biến HS, đến giải pháp kế hoạch dạy học, giải pháp PPDH nhằm chuyển tải nội dung dạy học đến HS, giải pháp kiểm tra đánh giá kết luyện tập tả phương ngữ HS để đạt mục tiêu dạy học Trong đó, giải pháp nội dung quan trọng nhất, chi phối, tác động đến tất giải pháp khác Các giải pháp lại với giải pháp nội dung tạo nên hệ giải pháp mang tính thống nhất, quán xuyến tồn chu trình dạy học tả phương ngữ cho HS Những giải pháp đề xuất tổ chức thực nghiệm bước đầu khẳng định tính khả thi đề xuất luận án Vấn đề lỗi tả học sinh tiểu học Đồng Tháp nói chung, lỗi tả HS lớp nói riêng làm cho việc dạy học tả trở thành vấn đề cộm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học tiếng Việt Tuy nhiên, điều kiện khách quan chủ quan, nghiên cứu đề tài tác giả luận án dừng lại bước đầu Chúng tơi hi vọng rằng, luận án nghiên cứu đủ sở để triển khai vào dạy học chữa lỗi tả cho HS, có đóng góp định giúp GV dạy lớp lớp nói riêng, GV tiểu học tỉnh Đồng Tháp nói chung có thêm tư liệu lựa chọn để việc dạy tả có hiệu 2.Khuyến nghị 2.1.Đối với cấp quản lí giáo dục tỉnh Đồng Tháp -Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho phép áp dụng rộng rãi giải pháp khắc phục lỗi tả phương ngữ cho HS lớp lớp tỉnh mà luận án nghiên cứu -Đồng thời đề nghị cấp quản lí giáo dục cấp phòng Giáo dục Đào tạo cấp trường tiểu học cần có hướng dẫn cụ thể (mang tính pháp lí) cho phép GV sử dụng kết nghiên cứu luận án áp dụng vào trình dạy học để đổi nội dung PPDH tả tiểu học 2.2.Đối với giáo viên tiểu học tỉnh Đồng Tháp -Thứ nhất, hệ thống tập tả luận án xây dựng chủ yếu dành cho đối tượng HS có điều kiện học vượt chuẩn (học hai buổi/ ngày) Song giáo viên dạy lớp HS học theo chuẩn tham khảo để lựa chọn tập cần thiết cho HS lớp sử dụng để luyện tập chữa lỗi tả theo gợi ý kế hoạch Điều là, dù hệ thống tập xây dựng luận án xuất phát từ sở lí luận thực tiễn hợp lí khơng có nghĩa thay hồn tồn cơng việc giáo viên mà nhằm cung cấp thêm ngữ liệu dạy chữa lỗi tả cho học sinh để giáo viên rộng đường lựa chọn (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Kết quả khảo sát lỗi chính tả của HS thể hiện ở các bảng thống kê 1.3 và 1.4. -

t.

quả khảo sát lỗi chính tả của HS thể hiện ở các bảng thống kê 1.3 và 1.4 Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Sử dụng bảng phân phối t( Studen t) để kiểm định sự khác nhau của các trung bình cộng của hai mẫu từ tổng thể chung -

d.

ụng bảng phân phối t( Studen t) để kiểm định sự khác nhau của các trung bình cộng của hai mẫu từ tổng thể chung Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.3: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm (Lớp 5) -

Bảng 3.3.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm (Lớp 5) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN( Lớp 4 +5) Nhóm Tổng số bài Mức độ %  -

Bảng 3.4.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN( Lớp 4 +5) Nhóm Tổng số bài Mức độ % Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 4) -

Bảng 3.6.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 4) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.7: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 5) Nhóm Tổng số bài Mức độ %  -

Bảng 3.7.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 5) Nhóm Tổng số bài Mức độ % Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.8: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 4 +5) Nhóm Tổng số bài Mức độ %  -

Bảng 3.8.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( Lớp 4 +5) Nhóm Tổng số bài Mức độ % Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.11: Kết quả kiểm tra của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 5) -

Bảng 3.11.

Kết quả kiểm tra của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 5) Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.10: Kết quả kiểm tra của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 4) Nhóm Tổng số bài Mức độ %  -

Bảng 3.10.

Kết quả kiểm tra của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 4) Nhóm Tổng số bài Mức độ % Xem tại trang 23 của tài liệu.
NTN NĐ C -
NTN NĐ C Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 3.14: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN(lớp 4) -

Bảng 3.14.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN(lớp 4) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 3.15: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN(lớp 5) -

Bảng 3.15.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước TN(lớp 5) Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 3.17: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lầ n1 (lớp 4) Nhóm Tổng số -

Bảng 3.17.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lầ n1 (lớp 4) Nhóm Tổng số Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 3.20: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau lần 2( lớp 4) Nhóm Tổng số bài Mức độ %  -

Bảng 3.20.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau lần 2( lớp 4) Nhóm Tổng số bài Mức độ % Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 3.18: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( lớp 5) Nhóm Tổng số -

Bảng 3.18.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 1( lớp 5) Nhóm Tổng số Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 3.21: Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 5) Nhóm Tổng số -

Bảng 3.21.

Kết quả kiểm tra hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau TN lần 2( Lớp 5) Nhóm Tổng số Xem tại trang 27 của tài liệu.