0

NGHỊ LUẬN về 1 đoạn THƠ, bài THƠ

43 46 0
  • NGHỊ LUẬN về 1 đoạn THƠ, bài THƠ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:36

TIẾT 124 NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ I- Tìm hiểu nghị luận thơ, đoạn thơ: VD: (SGK/ 77-78) Văn Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời Nhận xét Vn ngh lun ca a Vấn đề nghị luận: - Hình ảnh mùa xuân tình cảm thiết tha Thanh H¶i nguyện hiến dâng cho đời văn gỡ? b Hệ thống luận điểm Vấn đề nghị luận Hình ảnh mùa xuân tình cảm thiết tha Thanh Hải thơ Mùa xuân nho nhỏ - Hãy trình bày hệ thống luận điểm văn bản? Luận điểm Luận điểm Hình ảnh mùa Hình ảnh mùa Luận điểm Hình ảnh xuân xuân rạo rực mùa xuân nho thơ Thanh Hải thiên nhiên, đất nhỏ thể mang nhiều tầng nớc cảm khát vọng đợc ý xúc thiết tha, trìu hoà nhập, đợc mến nhà thơ dâng hiÕn nghÜa XÁC ĐỊNH LUẬN CỨ TRONG CÁC LUN IM Hình ảnh mùa xuân rạo rực thiên Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải mang nhiều tầng nhiên, đất nớc cảm xúc thiết thể khát vọng đợc hoà nhập, nghĩa tha, trìu mến nhà thơ đợc dâng hiến Hình ảnh mùa xuân thơ + Hình ảnh mùa xuân thiên nhiên + Hình ảnh mùa xuân đất nớc lao động chiến đấu + Nguyện ớc làm mùa xuân nho nhỏ + Hình ảnh : dòng sông xanh, hoa tím biếc, lộc + Âm thanh: tiếng chim chiền chiện lảnh lót vang trời + Ngôn từ: tha thiết, trìu mến nhà thơ lời kêu, giọng hỏi + T thế: Tôi đa tay hứng + Câu thơ, hình ảnh thơ đặc sắc + Cảm xúc, giọng điệu trữ tình + Sự láy lại hình ảnh mùa xuân Master text styles Em có nhận xét luận mà tác giả đa ? nd level Third level Fourthảnh level Hình mùa xuân Hình ảnh mùa xuân rạo rực Hình ảnh mùa xuân nho Fifth level thơ Thanh Hải mang nhiều thiên nhiên, đất nớc cảm nhỏ thể khát vọng đợc tầng nghĩa xúc thiết tha, trìu mến nhà hoà nhập, đợc dâng hiến thơ + Hình ảnh mùa xuân thiên + Hình ảnh : dòng sông xanh, hoa tím + Câu thơ, hình ảnh thơ đặc nhiên biếc, lộc sắc xuân đất nớc lao động + Âm thanh: tiếng chim chiền chiện lảnh + Cảm xúc, giọng điệu trữ tình chiến ®Êu lãt vang trêi + Ngun ưíc lµm mét mïa xuân + Giọng điệu: tha thiết, trìu mến nho nhỏ nhà thơ lời kêu, giọng hỏi + Hình ảnh mùa + Sự láy lại hình ảnh mùa xuân + T thế: Tôi đa tay hứng Luận là: Các câu thơ, hình ảnh thơ đặc sắc Giọng điệu kết cấu thơ Nội dung Nghệ thuật I- Tìm hiểu nghị luận thơ, đoạn thơ: B- H thng lun im: -Lđ xuất phát:Nêu v/đề “Mùa xuân …trân trọng” VD: (SGK/ 77-78) Văn Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho ®êi” -Lđ1:Hình ảnh mùa xn mang nhiều ý nghĩa -Lđ2:Hình ảnh mùa xuân thiên nhiên, đất nước cảm xúc thiết tha trìu mến Thanh Hải NhËn xÐt: -Lđ3: MXNN- khát vọng hòa nhập, hiến dâng a) Vấn đề nghị luận -L kt thỳc: Giỏ tr, ýngha, tác dụng tác phẩm b) HƯ thèng ln ®iĨm Luận : Trình bày ND NT câu thơ ( hình ảnh, chi tiết,giọng điệu, kết cấu…) I- Tìm hiểu nghị luận thơ, đoạn thơ: VD: (SGK/ 77-78) Văn Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời 1- Mở : Từ đầu đến đáng trân trọng ( Giới thiệu thơ, bớc đầu đánh giá, khái quát cảm xúc) Nhận xét: 2- Thân : Tiếp theo đến láy lại hình ảnh a) Vấn đề nghị luận mùa xuân b) Hệ thống luận điểm ( Triển khai luận điểm cách trình bày cảm nhận,Click t đánh giá cụ thể đặc s¾c nỉi bËt vỊ néi dung, nghƯ c) Bè cơc + Bố cục chặt chẽ, có đầy đủ phần thông thuật thơ ) thờng nghị luận 3- Kết : Phần lại + Giữa phần có liên kết tự nhiên ý ( Khái quát giá trị, ý nghĩa thơ Mùa xuân nho nhỏ ) diễn đạt d) Cách diễn đạt - Em có nhận xét bố cục văn ? I- Tìm hiểu nghị luận thơ, đoạn thơ: VD: (SGK/ 77-78) Văn Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho Click to edit ®êi” NhËn xÐt: a) VÊn ®Ị nghÞ ln b) HƯ thèng ln ®iĨm c) Bè cục d) Cách diễn đạt - Ngời viết đà trình bày cảm nghĩ, đánh giá thái độ tin yêu, tình cảm thiết tha trìu mến - Lời văn toát lên rung động trớc đặc sắc Seco 1- Mở : Từ đầu đến đáng trân trọng ( Giới thiệu thơ, bớc đầu đánh giá, khái quát cảm xúc) 2- Thân : Tiếp theo đến láy lại hình ảnh mùa xuân (Triển khai luận điểm cách trình bày cảm nhận, đánh giá cụ thể đặc sắc bật nội dung, nghệ thuật thơ ) 3- Kết : Phần lại (Khái quát giá trị, ý nghĩa thơ Mùa xuân nho nhỏ) hình ảnh, giọng điệu, đồng cảm với nhà thơ Thanh Hải - Em có nhận xét cỏch din t văn ? Thế nghị luận đoạn thơ, thơ ? HÃy nêu yêu cầu nghị luận đoạn thơ, thơ ? Nghị luận đoạn thơ, thơ trình bày, nhận xét, đánh giá nội dung nghệ thuật đoạn thơ, thơ Bài nghị luận cần phân tích yếu tố ngôn từ, giọng điệu, hình ảnhđể có nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng Bố cục rõ ràng, mạnh lạc; lời văn gợi cảm, thể rung động chân thµnh cđa ng ưêi viÕt Ví dụ nghị luận đoạn thơ, thơ - Phân tích thơ “Sang thu” Hữu Thỉnh Cảm nghĩ em tình yêu quê hương nhà thơ Huy Cận qua thơ “Đồn thuyền đánh cá” - Hình ảnh anh đội Cụ Hồ qua hai thơ “ Đồng chí “ “Tiểu đội xe….” II CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: CÁCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM: Văn Quê hương tình thương, nỗi nhớ Bố cục văn phần Phần thân người viết trình bày a) Mở bài: từ đầu đến “khởi đầu rực rỡ”  Dòng cảm xúc dạt lai láng chảy suốt đời thơ Tế Hanh, “Quê hương” nhận xét tình yêu quê hương thành côngPhần khởi mở đầu rực nêu rỡ lên thơ Quê hương? Những suy nghĩ nội dung gì? dẫn dắt khẳng định cách nào, b) Thân bài: đến “thành thực Tế Hanh”  Phân tích cảm xúc nhà thơ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, sống lao liên kết với phần mở kết Nội dung động dân quê nỗi nhớ quê hương da diết tác giả sao? phần kết bài? c) Kết bài: phần lại  Khẳng định sức hấp dẫn thơ ý nghĩa bồi đắp tâm hồn người đọc ë phần thân bài, ngời viết trỡnh bày nhng nhận xét gỡ tỡnh yêu quê hơng thơ Quê hơng? + Nổi bật lên nhng hỡnh ảnh đẹp nh mơ, đầy sức mạnh khơi + Cảnh trở tấp nập, no đủ + Hỡnh ảnh ngời dân chài gia đất trời lộng gió với vị nồng mặn biển khơi + Hỡnh ảnh, ngôn từ thơ giàu sức gợi cảm, thể tâm hån phong phó, rung ®éng tinh tÕ Những suy nghĩ, ý kiến đợc dẫn dắt, khẳng định cách nào, đợc liên kết với phần mở kÕt bµi sao? Những suy nghÜ, ý kiÕn cđa ngời viết đợc gắn phân tích, bỡnh giảng cụ thể hỡnh ảnh, ngôn từ, giọng điệu thơ - Phần thân đợc nối kết với phần mở cách chặt chẽ, tự nhiên phân tích, chứng minh làm sáng tỏ nhận xét bao quát đà nêu phần mở Từ luận điểm đà dẫn đến phần kết đánh giá sức hấp dẫn, khẳng định ý nghĩa thơ II CCH LM BI NGH LUN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: CÁCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM: Bài văn có tính thuyết phục, hấp dẫn vì: •Người viết hay, đẹp thơ •Làm sáng tỏ tình yêu quê hương tha thiết tác giả phục, hấp dẫn Văn có tính thuyết khơng? Vì sao? •Suy nghĩ, đánh giá thể rung động thật người viết Ghi nhớ (Sgk /83) Bài viết cần có bố cục mạch lạc: Từ việc tìm hiểu VB trên, em rút học cách -Mở bài: giới thiệu đoạn thơ, thơ, nêu nhận xét đánh giá làm nghị luận văn học này? -Thân bài: trình bày suy nghĩ, đánh giá nội dung nghệ thuật -Kết bài: khái quát giá trị, ý nghĩa GHI NHỚ Bài nghị luận đoạn thơ, thơ cần bố cục mạch lạc theo phần: -MB: Giới thiệu đoạn thơ, thơ bước đầu nêu nhận xét, đánh giá mình.( Nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí đoạn thơ tác phẩmvà khái quát nội dung cảm xúc nó) -TB: Lần lượt trình bày suy nghĩ, đánh giá nội dung nghệ thuật đoạn thơ, thơ -KB: Khái quát giá trị, ý nghĩa đoạn thơ, thơ Bài nghị luận đoạn thơ,bài thơ cần nêu lên nhận xét, đánh giá cảm thụ riêng người viết Những nhận xét đánh giá phải gắn với phân tích, bình giá ngơn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,… tác phẩm TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ I Đề nghị luận đoạn thơ, thơ Tìm hiểu đề ( Sgk) III Luyện tập Nhận xét:Cấu tạo đề bài: - Dạng 1: yêu cầu vấn đề NL cách thức NL Đề: Phân tích khổ thơ đầu thơ “ Sang thu” Hữu Thỉnh Dạng 2: yêu cầu vấn đề NL II Cách làm nghị luận đoạn thơ… Tìm hiểu đề:- Vấn đề nghị luận : khổ thơ đầu “ Sang thu”; u cầu NL: P/tích Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương thơ “Quê hương” Tế Hanh Tìm ý, lập dàn ý: a/ MB… a Tìm hiểu đề Tìm ý… b/ TB… c/ KB… b Lập dàn ý… c Viết bài… Bài tập dựng đoạn…… d Đọc lại sửa chữa Bài tập nhà: Viết hoàn chỉnh đầy đủ 3phần với dàn ý Ghi nhớ (Sgk) LUYỆN TẬP III LUYỆN TẬP: Tìm hiểu đề, tìm ý lập dàn ý chi tiết cho đề sau: Phân tích khổ thơ đầu thơ Sang thu Hữu Thỉnh “Bỗng nhận hương ổi Phả vào gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình thu về” Tìm hiểu đề, tìm ý a Tìm hiểu đề: - Vấn đề nghị luận: Khổ - Yêu cầu nghị luận: Phân tích b Tìm ý: (gợi ý sgk) Dµn ý cña mét häc sinh A Mở bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa khổ 1- Nội dung: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt Nghệ thuật: Cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm B Thân bài: suy nghĩ, đánh giá nội dung, nghệ thuật khổ 1: Cảm xúc nhà thơ: 1a Nội dung: Tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ 1b Nghệ thuật: - Hình ảnh: "hương ổi", gió, sương" - Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình" Cảnh sang thu đất trời: 2a Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như“ 2b Nội dung: Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng C Kết bài: Giới thiệu: Đề tài mùa thu thi ca "Sang thu" Hữu Thỉnh Nêu vấn đề: - Khổ 1: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm - Chép khổ thơ Dµn ý cña mét häc sinh A Mở bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa khổ 1- Nội dung: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt Nghệ thuật: Cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm Dµn ý cđa mét häc sinh sửa A Mở bài: Giới thiệu: đề tài mùa thu thi ca "Sang thu" Hữu Thỉnh Nêu vấn đề: B Thân bài: suy nghĩ, đánh giá nội dung, nghệ thuật khổ 1: Cảm xúc nhà thơ: 1a Nội dung: Tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ - Khổ 1: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm - Chép khổ thơ 1b Nghệ thuật: B Thân bài: suy nghĩ, đánh giá nội dung, nghệ thuật khổ - Hình ảnh: "hương ổi", gió, sương" Cảnh sang thu đất trời: - Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình" Cảnh sang thu đất trời: 2a Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như“ 1a Nội dung: tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ 1b Nghệ thuật: - Hình ảnh: "hương ổi", “gió, sương" - Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình" 2b Nội dung: Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng C Kết bài: Giới thiệu: Đề tài mùa thu thi ca "Sang thu" Hữu Thỉnh Nêu vấn đề: - Khổ 1: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm - Chép khổ thơ Cảm xúc nhà thơ: 2a Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như” 2b Nội dung: tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng C Kết bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa khổ 1- Nội dung: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt Nghệ thuật: cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm A Mở bài: Dàn ý Giới thiệu: đề tài mùa thu thi ca "Sang thu" Hữu Thỉnh Nêu vấn đề: - Khổ 1: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm - Chép khổ thơ B Thân bài: suy nghĩ, đánh giá nội dung, nghệ thuật khổ 1 Cảnh sang thu đất trời: 1a Nội dung: tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ 1b Nghệ thuật: - Hình ảnh: "hương ổi", “gió, sương" - Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình" Cảm xúc nhà thơ: 2a Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như” 2b Nội dung: tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng C Kết bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa khổ 1- Nội dung: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt Nghệ thuật: cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm Bài Hãy khoanh tròn vào chữ câu trả lời Đâu điều cần thiết viết mở cho văn nghị luận đoạn thơ, thơ? A Giới thiệu thơ, đoạn thơ B Nêu khái quát giá trị thơ, đoạn thơ C Kết luận giá trị thơ, đoạn thơ D Giới thiệu đoạn thơ, thơ, nêu khái quát giá trị thơ, đoạn thơ Bài 2: Một bạn học sinh lập dàn ý phân tích thơ "Mùa xuân nho nhỏ" triển khai luận điểm phần thân sau: A Cảm xúc nhà thơ trước mùa xuân đất nước, dân tộc B Khát vọng hoà nhập, dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” nhà thơ C Cảm xúc nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời Hãy xếp lại luận điểm theo trật tự hợp lí thơ "Mùa xuân nho nhỏ" HƯỚNG D ẪN H Ọ C BÀI Học thuộc phần ghi nhớ (sgk); Chuẩn bị “ Mây súng TIT HC KT THC Xin chân thành cảm ơn ... nghị luận - Dạng 2: yêu cầu vấn đề nghị luận II CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH TÌNH U Q HƯƠNG TRONG BÀI THƠ... TIẾT 12 5 CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ BÀI TẬP VỀ NHÀ Hãy phân tích thơ “Ánh trăng” Nguyễn Duy I ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ Ví dụ Tìm hiểu đề văn sau: Đề 1: Phân... luận đoạn thơ, thơ ? HÃy nêu yêu cầu nghị luận đoạn thơ, thơ ? Nghị luận đoạn thơ, thơ trình bày, nhận xét, đánh giá nội dung nghệ thuật đoạn thơ, thơ Bài nghị luận cần phân tích yếu tố ngôn từ,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHỊ LUẬN về 1 đoạn THƠ, bài THƠ ,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” - NGHỊ LUẬN về 1 đoạn THƠ, bài THƠ

nh.

ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Xem tại trang 3 của tài liệu.