0

Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

23 8 0
  • Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:24

Khi tỷ giá hối đoái của một quốc gia giảm giá, người nước ngoài sẽ thấy rẻ hơn khi mua đồng tiền của nước đó, và có thể dẫn đến việc họ cũng có thể mua được nhiều hơn hàng hoá của nước[r] (1)Chương Tiền Mặc dù sản lượng quan trọng cải nghiên cứu kinh tế học vĩ mô, dạng đặc biệt của cải – tiền (money) - chiếm giữ vị trí quan trọng lĩnh vực Tiền phục vụ nhiều mục đích khác kinh tế thị trường, mục đích quan trọng làm dễ dàng hố trao đổi Khơng có tiền, việc trao đổi hàng hố dịch vụ hiệu nhiều Như nhà triết học người Anh đề cập vào kỷ 18, tiền “trong bánh xe ngoại thương: Tiền chất dầu làm cho vận hành bánh xe suôn sẻ dễ dàng hơn”.1 Hãy tưởng tượng diện tiền, thương mại trở nên phức tạp đến mức độ Nếu bạn nơng dân trồng lúa mì muốn đưa gia đình ăn tối bên ngồi, bạn phải tìm nhà hàng sẵn lịng chấp nhận giạ lúa mì đề đổi lấy bữa ăn Nếu khơng, bạn phải hình dung mà người chủ nhà hàng muốn – ghế ngồi – tìm người làm nội thất, người sẵn lịng đổi ghế lấy lúa mì Và suy nghĩ điều xảy người làm nội thất khơng quan tâm đến lúa mì, thay vào ơng ta muốn búa Rõ ràng, để có hàng hố thuận lợi mà người sẵn lịng (hay u cầu) chấp nhận tốn đơn giản hố tiến trình nhiều Và điều xác giải thích tiền sử dụng trung gian trao đổi kinh tế thị trường toàn giới Trong kinh tế tiền tệ hoá (nơi mà người ta giao dịch với tiền), muốn mua lúa mì bạn đơn giản trả tiền cho nó, cho phép bạn mua bữa ăn nhà hàng hay thứ khác mà bạn muốn, cịn phụ thuộc vào việc bạn có đủ tiền trang trải cho chi phí hay khơng Ít từ buổi đầu nhà nước quốc gia, phủ đảm nhiệm việc xác định loại tiền tệ kinh tế họ (xem chương 4) Cuối cùng, hầu hết phủ đảm nhiệm việc tạo đồng tiền nước mình, dạng tiền kim loại hay tiền giấy Như thấy, cách thức phủ làm điều có hàm ý to lớn cho cách thức kinh tế vận hành loại rủi ro mà cư dân nước phải đối mặt thị trường Tiền ảnh hưởng Tiền đến Lãi suất, Tỷ giá Hối đoái Lạm phát Mặc dù tiền đóng vai trị quan trọng việc làm dễ dàng hóa việc trao đổi, tiền ảnh hưởng đến số biến số mà chúng mối quan tâm lớn nhà kinh tế học vĩ mô: lãi suất, tỷ giá hối đoái, mức giá chung Trong ngữ nghĩa quan trọng, tất ba biến số thiết lập “giá cả” tiền (2)Lãi suất nghĩ đến giá việc giữ tiền hay, cách chọn lọc, chi phí quỹ đầu tư Nói chung, hầu hết người thích nhận 100 đơla tiền mặt nhận 100 đôla tiền mặt sau năm Các nhà kinh tế mô tả đánh đổi “giá trị tiền theo thời gian” Một người tiêu dùng chấp nhận khoản vay nợ (và đồng ý trả lãi số tiền vay tương lai) để nhận tiền mặt tiêu dùng tức thời Có lẽ người tiêu dùng thích bắt đầu tận hưởng tivi tiết kiệm sau năm tận hưởng Tương tự, nhà quản lý kinh doanh muốn vay từ ngân hàng hay phát hành trái phiếu lãi suất vay thấp sinh lợi họ kỳ vọng làm từ đầu tư Khi lãi suất tăng, rõ ràng tiền trở nên đắt đỏ hơn, cá nhân hãng, chi phí việc mua sắm thứ hôm (so với ngày mai hay năm tới) tăng lên Một phần lý này, tăng lãi suất có xu hướng làm chậm tăng trưởng sản lượng kinh tế (do làm chậm lại tiêu dùng đầu tư tại), trái lại lãi suất giảm có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng sản lượng (do kích thích tiêu dùng đầu tư tại) Trong tỷ giá hối đoái đơn giản giá đồng tiền (currency) so với đồng tiền khác Nếu chi phí 100 yên mua đơla, tỷ lệ trao đổi n-đơla 100 Ngược lại, tỷ lệ trao đổi đôla-yên 0,01 Nếu tỷ lệ trao đổi n-đơla sau giảm xuống cịn 90, điều có nghĩa đơla giảm giá (và n lên giá), cần phải có nhiều đơla để mua n (và n để mua đôla) Khi tỷ giá hối đối quốc gia giảm giá, người nước ngồi thấy rẻ mua đồng tiền nước đó, dẫn đến việc họ mua nhiều hàng hố nước này.Vì lý mà tỷ giá giảm giá (ở hiểu đồng tiền nước giảm giá) thường xem mang lại thuận lợi cho xuất quốc gia Tuy nhiên, khơng có miễn phí Tỷ giá giảm giá (đồng tiền nước giá) có nghĩa đồng tiền nước ngồi (và mà hàng hố nước ngồi) trở nên đắt đỏ cơng dân nước này, làm giảm sức mua tổng quát họ Mức giá tổng qt (đơi lúc cịn gọi số điều chỉnh giá – price deflator) phức tạp chút, khơng phải giá thứ cụ thể Một cách khái quát, mức giá tổng quát phản ánh giá trung bình tất hàng hố dịch vụ - hay nhóm bao gồm nhiều hàng hoá dịch vụ - dạng tiền (money) Trong kinh tế khoẻ mạnh, giá tiền hàng hoá dịch vụ riêng lẻ thay đổi theo thời gian Tại lúc có số giá hàng tăng lên số khác giảm xuống Ví dụ, vừa qua giá sữa tăng giá máy vi tính giảm Tuy nhiên, có nhiều lúc người ta nhận thấy xu hướng chung cho tất (hay hầu hết) mức giá Trong thời kỳ lạm phát, mức giá trung bình tăng lên, hầu hết mức giá có xu hướng tăng, dù số giá không tránh khỏi tăng nhanh số khác Trong thời kỳ giảm phát, ngược lại, mức giá trung bình giảm, hầu hết mức giá có xu hướng giảm, lần dù số giá giảm nhiều số khác Sẽ (3)khơng khó để thấy giá trị - hay giá - tiền hình thức hàng hố dịch vụ dịch chuyển xác theo hướng nghịch chiều với mức giá tổng quát Khi mức giá tăng (trong thời kỳ lạm phát), giá trị tiền giảm, mức giá giảm (trong thời kỳ giảm phát), giá trị tiền tăng (xem hình 2-1) Hình 2-1 Ba loại “giá” tiền 1 Giá liên quan đến thời gian (hay xác hơn, trái phiếu) → Lãi suất Giá liên quan đến đồng tiền nước → Tỷ giá hối đoái Giá liên quan đến tất hàng hoá dịch vụ → Mức giá tổng quát (chỉ số khử giá) Từ tạo kết quả, thay đổi số lượng tiền ảnh hưởng đến tất ba biến số – tất ba loại “giá” tiền Ngân hàng trung ương quốc gia tăng cung tiền cách in thêm tiền nhiều bơm vào kinh tế Khi cung tiền tăng, nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất giảm Mặc dù khơng có đồng thuận rõ ràng cách xác điều làm thay đổi lãi suất, cách để suy nghĩ vấn đề giá hàng hố có xu hướng giảm số lượng tăng Như giá dầu giới có xu hướng giảm có nhiều dầu bơm lên từ Trung Đông, giá tiền thu (lãi suất) có xu hướng giảm ngân hàng trung ương bơm thêm tiền vào kinh tế nội địa Tương tự, cung tiền quốc gia tăng lên, nhà kinh tế nhìn chung kỳ vọng tỷ giá hối đoái quốc gia giảm giá (đồng tiền nước giá) Việc xác định tỷ giá hối đoái, giống xác định lãi suất, đề tài khó khăn gây nhiều tranh cãi Vì mà khơng thể khám phá tất lý thuyết khác Tuy nhiên, lần nữa, thuận lợi suy nghĩ cách đơn giản dạng cung cầu Bất thứ ảnh hưởng đến cung cầu đồng tiền ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối Nếu có ý hướng vào chất lượng hàng chế tạo Hoa Kỳ làm cho hàng hoá người Mỹ trở nên hấp dẫn toàn giới, điều làm tăng cầu đơla Mỹ (vì đơla cần để mua hàng hố Hoa Kỳ), làm cho đơla lên giá Về phía cung, số lượng đôla lưu thông tăng so với đồng tiền khác, giá đơla theo đồng tiền khác giảm (đơla giảm giá) (chi tiết tỷ giá hối đoái, xem chương 7) Điều đưa đến biến số thứ ba - mức giá tổng quát – mối liên hệ với tiền (money) Các nhà kinh tế nhìn chung quan tâm đến gia tăng cung tiền – đặc biệt gia tăng lớn cung tiền – gây lạm phát Nói cách khác, tăng trưởng tiền có xu hướng đẩy mức giá lên Với nhiều tiền túi tài khoản mình, người tiêu dùng thường tìm nhiều lý để mua thứ Nếu cung hàng hoá dịch vụ không tăng lên lúc ấy, tăng cầu hàng hoá người tiêu dùng đơn giản đẩy giá lên, châm ngịi cho lạm phát Đơi lúc nhà kinh tế nói lạm phát tăng “Quá nhiều tiền săn đuổi lượng hàng ỏi” (too much money is chasing too few goods) (4)cung tiền có xu hướng tăng lãi suất, lên giá tỷ giá hối đoái (nội tệ lên giá), giảm mức giá (xem hình 2-2) Hình 2-2 Tiền: Các quan hệ “giáo khoa” chuẩn Gia tăng cung tiền → Lãi suất giảm → Tỷ giá hối đoái giảm giá (nội tệ giảm giá) → Mức giá tăng (lạm phát) Giảm cung tiền → Lãi suất tăng → Tỷ giá hối đoái lên giá (nội tệ lên giá) → Mức giá giảm (giảm phát) Thực Danh nghĩa Các mối quan hệ tiền biến số kinh tế vĩ mô khác phần trở nên phức tạp biến số bắt đầu tương tác với Một ví dụ hay liên quan đến tương tác lãi suất lạm phát Mặc dù tăng cung tiền kỳ vọng kéo giảm lãi suất, kỳ vọng làm tăng lạm phát, đến lượt lạm phát đẩy lãi suất dài hạn lên (và cuối lãi suất ngắn hạn) cao hơn, thấp Để hiểu sao, điều cần thiết hiểu phân đôi quan trọng kinh tế học vĩ mô: danh nghĩa so với thực GDP danh nghĩa GDP thực Chúng ta bắt đầu với GDP danh nghĩa GDP thực Trong suốt thời kỳ lạm phát, tất mức giá nhìn chung có xu hướng tăng lên, GDP tăng khơng có thêm hàng hố dịch vụ sản xuất Điều GDP đo lường theo giá (thị trường) hành Nhớ lại việc tính tốn GDP, người ta cộng giá trị tất hàng hoá dịch vụ sản xuất kinh tế năm cho trước, họ đánh giá hàng hoá dựa vào mức chúng bán (5)của tăng lên 100% (từ 18 lên đến 36 triệu đôla), GDP thực (GDP sau kiểm sốt lạm phát) khơng thay đổi Bảng 2-1 Sản lượng sau kinh tế ốc đảo, 2005 (theo đơn vị tiền $ hành) Sản lượng Số lượng Giá Giá trị sản lượng sau Nước cốt dừa triệu ga lông 10 đôla/ga lông 10 triệu đôla Gạo triệu cân đôla/cân triệu đôla 18 triệu đôla (=2005 GDP) Bảng 2-2 Sản lượng sau kinh tế ốc đảo, 2006 (theo đơn vị tiền $ hành) Sản lượng Số lượng Giá Giá trị sản lượng sau Nước cốt dừa triệu ga lông 20 đôla/ga lông 20 triệu đôla Gạo triệu cân đôla/cân 16 triệu đôla 36 triệu đôla (=2006 GDP) Nhớ lại chương trước, nhà kinh tế học vĩ mô ý đến số lượng hàng hóa dịch vụ quốc gia sản xuất Điều hàng hóa dịch vụ sản xuất nhiều (với dân số ổn định), mức sống người sinh sống làm việc nước cao hơn Trong GDP danh nghĩa tăng thay đổi giá thay đổi số lượng, GDP thực tăng thay đổi số lượng Nói cách khác, GDP thực đo lường số lượng tất hàng hóa dịch vụ sau sản xuất quốc gia năm cho trước Một cách khác để diễn tả điều thông qua đồng thức sau: GDP danh nghĩa = P×Q Với P mức giá tổng quát (hay số khử giá) Q tổng số lượng sản phẩm sau (GDP thực) Nhắc lại, thịnh vượng quốc gia phụ thuộc vào GDP thực (Q), khơng phải GDP danh nghĩa (P×Q) Như thấy ví dụ kinh tế ốc đảo, GDP danh nghĩa tăng hoàn toàn giá thay đổi, cư dân không trở nên khắm so với trước, mà hàng hóa dịch vụ thực khơng tăng Chỉ tiếp cận họ hàng hóa dịch vụ tăng lên – Q tăng – họ thực tốt theo nghĩa kinh tế (6)Một cách tự nhiên, số khử giá (P-price deflator) tính toán cho năm 2005 2006, biết GDP thực GDP danh nghĩa hai năm Đối với năm cho trước nào, số khử giá hay số giá tính sau: Chỉ số khử giá (P) = ) (Q GDPthuc ia GDPdanhngh Điều có nghĩa số khử giá (P) tăng từ 1,00 (18 triệu đôla/18 triệu đôla) năm 2005 lên đến 2,00 (36 triệu đôla/18 triệu đôla) năm 2006, phản ánh xác giá tăng lên gấp đơi ốc đảo từ năm sang năm tiếp theo.2 (xem bảng 2-3) Bảng 2-3 Nền kinh tế ốc đảo: GDP danh nghĩa so với thực, 2005-2006 Năm GDP danh nghĩa = Chỉ số khử giá (P) × GDP thực (Q) 2005 18 triệu đơla 1,00 18 triệu đôla (theo đôla 2005) 2006 36 triệu đôla 2,00 18 triệu đôla (theo đôla 2005) Trong ví dụ chuẩn hơn, nhìn thấy GDP danh nghĩa GDP thực tăng, GDP danh nghĩa tăng nhanh Điều hàm ý sản lượng quốc gia gia tăng, lạm phát hữu Ví dụ, Hoa Kỳ 1980 2000, GDP danh nghĩa tăng trung bình 6,5% năm, GDP thực tăng trung bình 3,3% năm Tỷ lệ lạm phát hàng năm (xấp xỉ với chênh lệch tăng trưởng GDP danh nghĩa GDP thực) trung bình 3,1%, có nghĩa giá tăng lên, trung bình 3,1% năm (xem bảng 2-4) Do vậy, cách để phân biệt kết hoạt động kinh tế Hoa Kỳ thập niên 1980 1990 gần tăng trưởng GDP danh nghĩa suốt năm tăng lên số lượng (GDP thực) phần lại tăng giá (lạm phát) Nếu khơng có lạm phát , tăng trưởng GDP danh nghĩa tăng trưởng GDP thực xác Bảng 2-4 Kết hoạt động kinh tế Hoa Kỳ, 1980-2000 1980 2000 1980-2000 CAGRa GDP danh nghĩa (P×Q) 2789,5 tỷ đơla 9817,0 tỷ đơla 6,5% GDP thực, đôla 2000 (Q) 5161,7 tỷ đôla 9817,0 tỷ đôla 3,3% Chỉ số khử giá GDP, 2000 = 100 (P) 54,0 100,0 3,1% aCAGR viết tắt “tỷ lệ tăng trưởng kép năm – compound annual growth rate” Cơng thức tính CAGR sau: CAGR = [(Giá trị sau cùng/Giá trị khởi đầu)[ 1/ (năm sau – năm khởi đầu)] – 1]× 100% Công thức thiết lập từ phương trình tăng trưởng sau: Giá trị sau = Giá trị khởi đầu × (1 + r)(số năm) Với r tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm biến số câu hỏi 2 Khơng khó để thấy số khử giá phải năm 2005, chọn năm 2005 năm sở (7)Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực Cùng cách phân biệt – danh nghĩa thực – áp dụng cho lãi suất Một lãi suất danh nghĩa lãi suất mà bạn tìm thấy niêm yết ngân hàng hay đăng tờ báo Nếu bạn vay 1000 đôla từ ngân hàng năm với lãi suất danh nghĩa 5%, vào cuối năm bạn nợ ngân hàng 1050 đôla (1000 đôla nợ gốc ban đầu cộng với 1000 đơla × 5%, hay 50 đơla tiền lãi) Trong năm 2005, lãi suất danh nghĩa vay ngân hàng qua đêm Hoa Kỳ (còn gọi lãi suất quỹ liên bang) trung bình 3,22%, lãi suất danh nghĩa trái phiếu thời hạn 10 năm phủ Hoa Kỳ 4,29%, lãi suất danh nghĩa khoản vay mua nhà trả góp thời hạn 10 năm 5,94% (mức lãi suất đầu tiên, lãi suất ngân hàng qua đêm lãi suất ngắn hạn, lãi suất thứ hai ba lãi suất dàn hạn).3 Như ghi chú, lãi suất danh nghĩa có xu hướng tăng với lạm phát Nếu ngân hàng tính 5% lãi khoản vay dự kiến lạm phát zero, tính thành 8% lạm phát dự kiến 3% Trong kịch sau, suất danh nghĩa 8% trong gọi lãi suất thực trì mức 5% Mối quan hệ gần lãi suất danh nghĩa lãi suất thực biểu diễn sau: Lãi suất thực (iR) ≈ Lãi suất danh nghĩa (iN) – Lạm phát kỳ vọng (Pe) Diễn tả đơn giản, lãi suất thực thể suất lãi hiệu dụng khoản vay sau kiểm soát lạm phát Lãi suất danh nghĩa tăng lạm phát người cho vay quan tâm đến thụ hưởng họ theo sản lượng thực, theo tiền Ví dụ, tưởng tượng người nơng dân sản xuất bơ sữa (gọi Bill) đồng ý cho người hàng xóm (Tom) vay 10 bò sữa suốt mùa vụ với điều kiện Tom trả lại 10 bò cộng với bò sữa vào cuối năm Điều tạo khoản vay thời hạn năm với lãi suất 10% Bây giả sử sau hoàn trả khoản vay vào cuối năm (giao 11 bò cho Bill), Tom muốn lập lại việc vay lần – vay 10 bò từ Bill năm với lãi suất 10% Khác biệt lần Tom đề nghị trả khoản vay tiền thay bị Nếu bị giá 1000 đôla thời điểm dồng ý vay, Tom hứa trả Bill 11000 đôla vào cuối năm Bill nghĩ điều tốt đồng ý giao kèo Tuy nhiên, không may cho Bill, giá bò tăng lên 10% năm đó, từ 1000 đơla/con thành 1100 đơla/con Vậy Tom trả cho Bill 11000 đôla vào cuối năm, Bill mua 10 bị, khơng phải 11, với số tiền Có nghĩa Bill cho vay 10 bị ban đầu mà khơng có lãi cả! Các nhà kinh tế học nói thỏa thuận thứ hai, lãi suất danh nghĩa 10% nhưng lãi suất thực zero Để cho Bill trì suất lãi (thực) hiệu dụng 10% - với 3 Trong số tượng hoi, lãi suất ngắn hạn vượt lãi suất dài hạn, đường sinh lợi (8)sự quan tâm đến sản lượng tiền – phải tăng lãi suất danh nghĩa lên đến xấp xỉ 20% (hay 21%, tính xác) Tại mức lãi suất danh nghĩa 21%, Tom yêu cầu trả 12000 đôla vào cuối năm (10000 đôla vốn gốc cộng với 2100 đôla lãi), khoản vừa đủ phép Bill mua 11 bò theo mức giá 1100 đơla/con (11×1100 đơla = 12100 đơla) Dễ dàng nhìn thấy ví dụ giá bò tăng lên 1/10 (như lạm phát bị 10%), Bill phải gần gấp đơi lãi suất danh nghĩa (theo tiền) để bảo toàn lãi suất thực 10% (theo bò) Trong việc đánh giá chi phí vay kinh tế cao hay thấp, nhà kinh tế học thường tập trung vào lãi suất thực lãi suất danh nghĩa Một lần nữa, điều sản lượng – tiền – vấn đề Rõ ràng, bối cảnh mà lạm phát zero, khoản vay với lãi suất 1000% khó để hồn trả Nếu bạn vay 20000 đơla năm với lãi 1000%, bạn phải hồn trả 220000 đơla năm tới (20000 đôla vốn gốn cộng với 200000 đôla lãi) Khi lạm phát zero, lãi suất danh nghĩa lãi suất thực 1000% Để tiêu dùng thêm khoản sản lượng trị giá 20000 đôla năm nay, bạn phải từ bỏ sản lượng trị giá 220000 đôla năm Theo hầu hết tiêu chuẩn nào, khoản tín dụng đắt đỏ Tuy nhiên, lạm phát tự đạt đến 1000%, mức lãi suất danh nghĩa 1000% khơng cịn xem gánh nặng cho hầu hết người vay - thực tế, xem rẻ - tiền lương giá tăng 1000% Dưới kịch thứ hai này, lãi suất danh nghĩa 1000%, lãi suất thực (danh nghĩa trừ lạm phát) giảm xuống thành zero Do vậy, người vay may mắn đủ để có khoản vay với lãi suất 1000% bối cảnh lạm phát 1000% cảm thấy họ trả khoản lãi – theo hình thức mà họ thực tế mua – 220000 đơla hồn trả không lớn khoản vay 20000 đôla ban đầu.5 (xem bảng 2-5) Bảng 2-5 Ví dụ: Lãi suất danh nghĩa so lãi suất thực 4 Một mức lãi suất năm 1000% xem bất thường Tuy nhiên, khoản vay lường gạt những người cho vay tham lam thường tính mức lãi cao ngất – dải rộng cao – khoản vay ngắn hạn người vay đói tiền mặt Lưu ý mức lãi suất ngày 0,66% tương đương với mức lãi suất năm xấp xỉ 1000% Thực tế, việc cho vay tham lam dạng thơng thường nhiều bạn nghĩ Ví dụ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo năm 2006 số thành phần đặt mục tiêu cho vay tham lam qn lực có tính “phổ biến” Với quan tâm đặc biệt gọi khoản vay theo ngày tốn, theo phận nhân quân đội vay khoản nhỏ xấp xỉ hai tuần “ngày toán kế tiếp” với lãi suất từ 390% đến 780% sở năm Xem Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Report on Predatory Lending Practices Directed at Members of the Armed Forces and Their Dependents (Washington, DC, 09 tháng 08 năm 2006, esp 10 5 Dù lạm phát độ lớn thường xảy ra, chúng không nghe đến Từ (9)Lãi suất danh nghĩa khoản vay Tỷ lệ lạm phát Lãi suất thực Chi phí vay hiệu dụng Kịch 1000% 0% 1000% Rất cao Kịch 1000% 1000% 0% Rất thấp Với tất có suy nghĩ, sẵn sàng xem xét quan hệ tăng trưởng tiền lãi suất mơ hồ Thơng thường, ngân hàng trung ương tăng cung tiền, nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất – đặc biệt lãi suất ngắn hạn – giảm Tuy nhiên, tăng trưởng cung tiền, cụ thể đủ lớn – phát tín hiệu cho kỳ vọng lạm phát, đến lượt có xu hướng đẩy mức lãi suất danh nghĩa dài hạn lên Và lạm phát thực xảy ra, lãi suất danh nghĩa ngắn hạn sau tăng Vì áp lực có tính mâu thuẫn (một áp lực kéo xuống áp lực đẩy lên), ảnh hưởng cuối vào lãi suất danh nghĩa gia tăng cung tiền lớn có tính nước đơi Lãi suất thực giảm Lãi suất danh nghĩa ngắn hạn gần chắn giảm lập tức, tăng lên sau lạm phát tăng lên Và lãi suất danh nghĩa dài hạn giảm, tăng hay trì khơng đổi, phụ thuộc chủ yếu vào điều xảy kỳ vọng lạm phát (xem hình 2-3) Hình 2-3 Tăng trưởng tiền, lạm phát, lãi suất (danh nghĩa so với thực) Tỷ giá hối đoái danh nghĩa tỷ giá hối đoái thực Phân biệt danh nghĩa thực áp dụng cho tỷ giá hối đoái Ngay tỷ giá hối đoái danh nghĩa quốc gia giảm giá, tỷ giá hối đoái thực giảm giá (hay lên giá) lạm phát tăng nhanh so với quốc gia khác Để hiểu sao, nên bắt đầu với tỷ giá hối đoái danh nghĩa Như thấy, đồng tiền nước giảm giá so với đồng tiền khác, rẻ người nước Điều này, đến lượt làm cho hàng hóa dịch vụ nước rẻ người nước ngồi, mà lơi kéo người nước mua Tăng cung tiền Lãi suất danh nghĩa giảm Lãi suất thực giảm Lạm phát tăng Lãi suất danh nghĩa tăng (10)nhiều hàng xuất nước Trong cơng dân nước thấy việc mua ngoại tệ trở nên đắt đỏ hơn, mà cản trở họ mua hàng hóa nhập từ bên Điều nằm ngữ nghĩa giảm giá đồng tiền quốc gia xem thuận lợi cho cán cân thương mại nước (khi xuất có xu hướng tăng nhập có xu hướng giảm) Một mơ tả đơn giản giúp làm rõ vấn đề Hãy tưởng tượng tỷ lệ trao đổi yên-đôla 100 (100 yên đổi đôla) máy tính tay làm từ Nhật giá 900 yên Nhật, máy tính tay làm từ Hoa Kỳ giá 10 đôla Hoa Kỳ Nếu chi phí vận chuyển thấp, người Mỹ thích nhập máy tính làm từ Nhật chúng đơla tính theo tỷ giá (cộng thêm chi phí vận chuyển) so với máy tính 10 đơla Hoa Kỳ Bây giả sử đôla giảm giá 20%, kéo tỷ lệ trao đổi n-đơla thành 80 Nếu giá máy tính sản xuất nước không thay đổi hai nước, người Mỹ bắt đầu mua máy tính Hoa Kỳ giá máy tính Nhật lên đến 11,25 đơla (900/80) cộng thêm chi phí vận chuyển, máy tính Hoa Kỳ với giá 10 đơla Đồng thời, người Nhật thích mua máy tính Hoa Kỳ mà giá chúng 800 yên với tỷ giá hối đoái (cộng chi phí vận chuyển), so với 900 yên máy tính làm từ Nhật Do vậy, sau đồng tiền giảm giá, nhập Hoa Kỳ giảm xuất tăng (xem bảng 2-6) Bảng 2-6 Chi phí máy tính, theo đơla ($) n (¥), trước sau đơla giảm giá danh nghĩa Tỷ lệ trao đổi ¥/$ Chi phí máy tính làm Hoa Kỳ ($) Chi phí máy tính làm Hoa Kỳ (¥) Chi phí máy tính làm Nhật (¥) Chi phí máy tính làm Nhật ($) Quốc gia mà từ máy tính mua Trước 100 10 $ 1000 ¥ 900 ¥ $ Nhật Sau 80 10 $ 800 ¥ 900 ¥ 11,25 $ Hoa Kỳ Tuy nhiên, kết hoàn toàn bị phủ nhận Hoa Kỳ trải qua lạm phát gia tăng lúc Giả sử, ví dụ trước, đơla Mỹ giảm giá 20% (tỷ lệ trao đổi yên-đôla 80), lúc lạm phát Hoa Kỳ 30%, Nhật khơng có lạm phát Bởi tăng lạm phát Hoa Kỳ, giá máy tính làm Hoa Kỳ tăng 30% lên đến 13 đôla hay 1040 yên (ứng với tỷ giá 80 n đơla) Vì máy tính Nhật với giá 900 yên hay 11,25 đôla (tại tỷ giá 80 yên đôla), người Nhật người Mỹ quay lại mua máy tính làm từ Nhật Nhập Hoa Kỳ tăng xuất giảm - đồng tiền Hoa Kỳ lên giá Thực tế, tỷ giá hối đối danh nghĩa Hoa Kỳ (hay đơla) giảm giá 20%, tỷ giá hối đoái thực nước (tỷ giá hối đoái hiệu dụng sau kiểm soát lạm phát) thực lên giá, tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ (so với lạm phát Nhật) tăng lên 20% Mối quan hệ tỷ giá hối đoái danh nghĩa thực ví dụ biểu diễn phép tốn xấp xỉ sau (mà áp dụng cách hiển nhiên hai quốc gia nào, không Nhật Hoa Kỳ): %ΔTỷ giá hối đối thực (¥/$) (11)- (Lạm phát Nhật % - Lạm phát Hoa Kỳ %) Để thuận tiện, giả sử lạm phát nước zero, (bằng cách tái bố trí) nói lên giá thực đồng tiền quốc gia xấp xỉ với tỷ lệ lạm phát quốc gia trừ tỷ lệ giá danh nghĩa – hay: Sự lên giá thực đồng tiền X ≈ Tỷ lệ lạm phát nước X - Sự giảm giá danh nghĩa đồng tiền X (12)Bảng 2-7 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa so với thực – Bốn kịch % thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa (¥/$) Tỷ lệ lạm phát (Nhật) Tỷ lệ lạm phát (Hoa Kỳ) % thay đổi xấp xỉ tỷ giá hối đối thực (¥/$) Ảnh hưởng kỳ vọng cán cân thương mại Hoa Kỳ (BOT) Kịch -20% (giảm giá $) 0% 30% 10% (lên giá $) Không thuận lợi (↓BOT) Kịch -20% (giảm giá $) 0% 20% 0% Trung tính Kịch -20% (giảm giá $) 0% 10% -10% (lên giá $) Thuận lợi (↑BOT) (13)Ghi quan trọng dành cho bạn đọc : Do cách định nghĩa tỷ giá hối đoái phần toàn sách theo cách Hoa Kỳ (số lượng đơn vị tiền nước Nhật đổi lấy đơn vị tiền Hoa Kỳ, ví dụ 100 n = đơla) Hay nói khác bạn đứng Hoa Kỳ, tỷ giá hối đoái danh nghĩa định nghĩa bao nhiêu đơn vị ngoại tệ đổi lấy đơn vị nội tệ Do vậy, bạn thấy: %ΔTỷ giá hối đối thực (¥/$) ≈ %ΔTỷ giá hối đối danh nghĩa (¥/$) - (Lạm phát Nhật % - Lạm phát Hoa Kỳ %) Định nghĩa hồn tồn gây khó khăn cho xem xét bối cảnh Việt Nam nói tỷ giá theo cách hiểu người Việt Nam Việt Nam: đơn vị nội tệ đổi lấy đơn vị ngoại tệ (?VND = USD) Chính thế, lời khun bạn nên chuyển công thức theo cách suy luận phù hợp với định nghĩa tỷ giá Việt Nam sau: %ΔTỷ giá hối đoái thực ≈ %ΔTỷ giá hối đoái danh nghĩa (?VND = USD) + (Lạm phát Hoa Kỳ % - Lạm phát Việt Nam %) Mặc dù khái niệm tỷ giá hối đoái thực chưa quen thuộc với nhiều nhà quản lý kinh doanh nhà đầu tư, người có liên quan đến giao dịch quốc tế lại phớt lờ mối nguy mà họ phải gánh chịu Hãy xem xét ví dụ Vào đầu năm 1990, đầu tư Hoa Kỳ đổ vào Mexico, nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư tài Hoa Kỳ ca tụng tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định Mexico bảo đảm an toàn quan trọng cho việc đầu tư họ.6 Nhưng họ dường ý nhiều đến tỷ giá hối thực lên giá nhanh chóng Mexico, kết từ kết hợp mặt tỷ giá danh nghĩa cố định đồng tiền peso Mexico theo đôla mặt khác lạm phát Mexico tăng cao lạm phát Hoa Kỳ Hẳn nhiên, lên giá thực có tính bi kịch đồng peso phát tín hiệu quan trọng trục trặc tiềm tàng phía trước, xốy mịn vị thương mại Mexico làm tăng thêm phụ thuộc Mexixo vào dòng vốn vào ngày lớn từ nước Đặc biệt nhà đầu tư khơn ngoan nhận lên giá thực lớn báo trước giảm giá nghiêm trọng tỷ giá hối đoái danh nghĩa (và dẫn đến sụp giá theo giá trị đôla tài sản niêm giá theo peso) Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư bị ngạc nhiên phải gánh chịu mát lớn đồng peso sụp đổ khủng hoảng tiền tệ quét mạnh qua nước bắt đầu vào cuối năm 1994 Rõ ràng, khái niệm tỷ giá hối đối thực, dù nghe học thuật hơn, có tầm quan trọng Ghi viết dịch giả Châu Văn Thành 6 Dưới chế tỷ giá hối đoái gần cố định (peg), ngân hàng trung ương Mexico cam kết trì tỷ giá (14)thực tế sâu sắc giao dịch kinh doanh (Xem “Tỷ giá hối đối thực Đầu tư nước ngồi”) Tỷ giá Hối đối Thực Đầu tư Nước ngồi Một hiểu biết tỷ giá hối đoái thực (và cách thức chúng ảnh hưởng đến doanh số lợi nhuận cơng ty) có vai trị quan trọng nhà quản lý kinh doanh tham gia vào đầu tư hay thương mại quốc tế Ví dụ, xem nhà quản lý chịu trách nhiệm công ty sản xuất phụ kiện cho công ty điện thoại Hoa Kỳ Trung Quốc Bởi Trung Quốc (giống nhiều nước phát triển khác) chủ yếu gắn cố định tỷ giá hối đối vào đơla, người quản lý thông minh để suy nghĩ cẩn thận hàm ý gia tăng lạm phát bất ngờ Trung Quốc Cuối cùng, giá tăng Trung Quốc nhanh Hoa Kỳ, đồng yuan (Nhân dân Tệ) lên giá thực so với đôla, tỷ giá hối đoái danh nghĩa (tỷ giá đăng báo Web) không thay đổi bị cột chặt tỷ giá hối đối thức cố định Sự lên giá thực đồng yuan tạo ba ảnh hưởng (tạo mâu thuẫn tiềm tàng) công ty phụ kiện Trung Quốc: 1 Cạnh tranh giá mãnh liệt từ hàng nhập nước vào thị trường Trung Quốc Cạnh tranh giá mãnh liệt từ nhà sản xuất nước thị trường nước ngoài, 3 Tỷ lệ thu hồi hiệu dụng mức chênh lệch lợi nhuận thu Trung Quốc thuận lợi Rõ ràng, hai ảnh hưởng hoàn tồn tiêu cực cơng ty phụ kiện, ảnh hưởng thứ ba tích cực, kéo dài cịn lợi nhuận thu công ty phụ kiện Trung Quốc Lý mà cạnh tranh giá trở nên khắc nghiệt công ty phụ kiện Hoa Kỳ hoạt động Trung Quốc cơng ty phải đối mặt với chi phí sản xuất cao (bao gồm tiền lương cao giá nhập lượng nội địa cao hơn) lạm phát cao Trung Quốc Nếu công ty phụ kiện cố gắng chuyển chi phí cao vào người tiêu dùng hình thức giá bán sản phẩm cao hơn, rủi ro thị phần – Trung Quốc – so với nhà sản xuất Hoa Kỳ (và nhà sản xuất nước ngồi) khác mà họ khơng phải đối mặt với gia tăng chi phí tương đối nước nhà Đương đầu với lên giá thực đồng yuan, nhà quản lý công ty phụ kiện đối mặt với lựa chọn không theo ý muốn thu hẹp mức lãi để bảo vệ thị phần từ bỏ thị phần để bảo vệ mức lãi Dù theo cách tin xấu phịng tuyến sau cơng ty phụ kiện (15)Vấn đề ảnh hưởng lên giá thực mà bị châm ngịi lạm phát, gần giống hệt với ảnh hưởng lên giá danh nghĩa, mặt thuận lợi bất lợi, tỷ giá hối đối danh nghĩa khơng thay đổi Không may nhiều nhà quản lý kinh doanh – người có kinh nghiệm thị trường quốc tế - cảnh giác nhiều trước thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa thay đổi tỷ giá hối đoái thực, thay đổi tỷ giá hối đối thực quan trọng việc xác định sức khỏe khả tồn lâu dài công ty họ Chúng ta trở lại với tỷ giá hối đoái phần sau (và chương 7) Nhưng bây giờ, thật đáng để lý giải cách thức việc phân chia danh nghĩa-thực ảnh hưởng đến mối quan hệ tăng trưởng tiền, tỷ giá hối đoái cán cân thương mại Như đề cập, việc tăng trưởng tiền đáng kể quốc gia làm cho tỷ giá hối đối quốc gia giảm giá Nhưng việc tăng trưởng tiền đáng kể châm ngịi cho lạm phát nước, mà điều làm cho tỷ giá hối đoái thực di chuyển theo hướng khác Câu hỏi then chốt liệu lạm phát nước có cao giá tỷ giá hối đối – hay, xác hơn, liệu chênh lệch lạm phát nước lạm phát nước ngồi có lớn giá đồng tiền nước so với đồng tiền nước Nếu khác biệt tỷ lệ lạm phát (trong nước trừ nước ngoài) vượt tỷ lệ giá danh nghĩa tỷ giá hối đối, tỷ giá hối đối thực lên giá, tạo áp lực xấu cho cán cân thương mại Nếu khác biệt tỷ lệ lạm phát nhỏ tỷ lệ giá danh nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đối thực giá, hình thành áp lực có lợi cho cán cân thương mại (xem hình 2-4) Hình 2-4 Tăng trưởng tiền, lạm phát, tỷ giá hối đoái (danh nghĩa so với thực) Ảo giác tiền Tiền lương kết dính Trong giới lý tưởng, cá nhân ln ln phân biệt thay đổi kinh tế thực từ thay đổi danh nghĩa đơn Nếu tiền lương công nhân tăng lên xác với phần trăm tăng lên mức giá chung, cô ta nhận sức mua khơng thay đổi Dù cho séc lương tháng cô lớn Tăng cung tiền Tỷ giá hối đối danh nghĩa giảm giá Tỷ giá hối đối thực giảm giá Lạm phát tăng Tỷ giá hối thực có thể lên giá (16)dạng danh nghĩa, cô ta mua nhiều hàng hóa dịch vụ so với trước giá tất hàng hóa tăng tỷ lệ với tiền lương cô, vậy tiền lương thực cô không thay đổi Mặc dù nguyên lý phân biệt rõ ràng, thực tế điều lờ mờ Một vấn đề tiềm tàng mà gây tranh cãi nhà kinh tế khái niệm mà cá nhân gánh chịu từ “sự ảo giác tiền” (money illusion) Đó là, người ta đơi lúc lo lắng giá trị danh nghĩa nhiều giá trị thực Ví dụ, người cơng nhân có thể lo lắng nhiều độ lớn tiền lương danh nghĩa họ sức mua thực họ Nếu thực, ảo giác tiền giúp giải thích tiền lương danh nghĩa có xu hướng kết dính, theo hướng bất lợi Khi giá tăng, người công nhân thất bại việc yêu cầu tăng lương đủ lớn để ngăn chặn lạm phát tác động làm giảm sức mua họ Tuy nhiên, giá giảm, cơng nhân - bị ảnh hưởng ảo giác tiền – phản đối liệt trước đề nghị cắt giảm tiền lương danh nghĩa nào, sức mua thực họ tăng lên đáng kể kết giảm phát Một số nhà kinh tế xem kết dính tiền lương nguyên nhân thất nghiệp suốt thời kỳ giảm phát (giảm giá cả) Nếu công nhân từ chối chấp nhận tiền lương danh nghĩa thấp suốt thời kỳ (do ảo giác tiền), tiền lương thực họ tăng nhanh chóng giá giảm Cuối cùng, tiền lương thực họ đạt đến mức mà người thuê họ đơn giản khơng thể có khả trả cho họ lâu nữa, nhiều công nhân bị sa thải Nếu người công nhân tập trung vào việc trì tiền lương thực tiền lương danh nghĩa, lập luận là, họ có lẽ giữ cơng việc mà khơng bị sa thải Khái niệm ảo giác tiền tồn từ lâu Thực tế, nhà kinh tế học người Mỹ Irving Fisher xuất sách gối đầu nằm chủ đề vào năm 1928.7 Dù có nhà kinh tế ngày quan tâm ảo giác tiền nguồn chủ yếu cứng nhắc tiền lương, nhiên đại diện – đưa tranh luận - lời giải thích lý tiền lương khơng ln điều chỉnh nhanh thực tế chúng nên điều chỉnh lý thuyết Tiền Hoạt động Ngân hàng Cho đến nói nhiều tiền (money) mà khơng đề cập tiền đến từ đâu hình thức khác tiền Ở hầu hết quốc gia, có phủ phát hành tiền (currency), mà “tiền tệ thức” (legal tender) yêu cầu pháp luật để chấp nhận phương tiện toán cho tất khoản nợ Hãy nhìn vào tờ đơla tiền giấy lời ghi in phía trước: “Giấy bạc tiền tệ thức cho tất khoản nợ, công tư” (This note is legal tender for all debts, public and private) Do tiền phục vụ phương tiện toán thuận lợi đáng tin cậy cho nhiều giao dịch Thông thường, (17)các ngân hàng trung ương quốc gia chịu trách nhiệm cho định tiền cần phát hành Ở Hoa Kỳ, ngân hàng trung ương gọi Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) Nếu bạn nhìn lần vào tờ đôla, bạn thấy cụm từ: “Giấy bạc Cục Dự trữ Liên bang” (Federal Reserve Note) in phía đỉnh, tờ giấy bạc trách nhiệm Cục Dự trữ Liên bang.8 Mặc dù ngân hàng trung ương định tiền (currency) phát hành, điều quan trọng cần nhận ngân hàng trung ương thể chế tạo tiền (money) Các ngân hàng thương mại đóng vay trị quan trọng Vì tiền phát hành (currency) khơng dạng tiền (money) Theo định nghĩa tiêu chuẩn cung tiền biết đến M1, tài khoản viết séc coi tiền (money) séc chấp nhập rộng rãi phương tiện tốn có tính khoản cao – chúng dễ dàng chuyển đổi thành tiền (currency) Vì tài khoản viết séc cho phép người giữ tài khoản rút tiền mặt chuyển nhượng quỹ tiền ký gửi theo nhu cầu, nhà kinh tế gọi tài khoản “tiền gửi không kỳ hạn” (demand deposits) Và tiền gửi không kỳ hạn thành phần quan trọng cung tiền Vào cuối năm 2005 có tổng cộng 724 tỷ đôla tiền phát hành (currency) Hoa Kỳ (1 đôla, đôla, 10 đôla…) lưu thông Cũng thời gian này, ngân hàng tổ chức tiết kiệm nắm giữ tổng cộng 638 tỷ đôla dạng tiền gửi khơng kỳ hạn (và tài khoản viết séc khác) Như vừa lưu ý, cung tiền M1 bao gồm hai thành phần này: tiền lưu thông tiền gửi không kỳ hạn, hai sử dụng cách rộng rãi – chấp nhận rộng rãi – phương tiện tốn9 Bởi tài khoản viết séc cấu thành hình thức quan trọng tiền (money), ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng việc tạo tiền Thông qua tiến trình nhận tiền gửi cho vay hầu hết nguồn tiền nhận được, ngân hàng mở rộng cung tiền vượt xa tổng số tiền lưu thông Ví dụ, tưởng tượng bạn đến ngân hàng ký gửi 100 đôla tiền mặt vào tài khoản viết séc bạn Tại thời điểm đó, qui mơ cung tiền tổng qt khơng thay đổi Bạn có thêm 100 đơla tài khoản viết séc bạn, 100 đơla mà bạn có túi két ngân hàng Bởi số 8 Dù Cục Dự trữ Liên bang định tiền nên phát hành, ngân hàng trung ương không thực in tiền Nhiệm vụ để lại cho Bộ Tài Hoa Kỳ - cụ thể giao cho Phòng In khắc Đúc tiền (giấy kim loại) (the Bureau of Engraving and Printing (bills) and the U.S Mint (coins)) 9 Vào cuối năm 2005, cung tiền M1 xấp xỉ 1,4 ngàn tỷ đôla Một định nghĩa rộng cung tiền (18)tiền mặt khơng cịn lưu thơng nữa, nên khơng bao gồm cung tiền M1 Tuy nhiên, hầu hết trường hợp, ngân hàng nhanh chóng cho vay bên toàn số tiền này, giữ lại khoản theo yêu cầu dự trữ bắt buộc quy định (như yêu cầu ngân hàng giữ lại 10% số tiền dự trữ) Bây cung tiền tăng lên Bạn có 100 đôla dạng tiền gửi không kỳ hạn (tài khoản viết séc), người vay từ ngân hàng có 90 đơla phần tiền mặt mà bạn có túi Vì cung tiền tăng 90 đơla Tuy nhiên, bạn đốn được, tiến trình khơng kết thúc Nếu người vay mua thứ với số tiền người nhận tốn ký gửi vào ngân hàng anh ta, tiến trình lập lại lần nữa, tiền tạo tiếp tục Để thấy tiền (money) tạo dựa vào số đơla ký gửi thêm, nhà kinh tế tính tốn gọi số nhân tiền (money multiplier) Số nhân tiền đơn giản chia cho tỷ phần khơng cho vay ngồi (cũng biết đến “khoản rò rỉ” (leakage) từ số tiền gửi tiến trình cho vay) Do vậy: Số nhân tiền = 1/(tỷ phần rò rỉ) Nếu ngân hàng ln ln cho vay bên ngồi 90% khoản tiền ký gửi tất số tiền cho vay cuối tái ký gửi, khoản rị rỉ 10% (hay 0,1) số nhân tiền 10 (tính từ 1/0,1) Điều ngụ ý đôla tiền (currency) chuyển thành 10 đôla tổng tiền M1 (money) kết tiền ký gửi tiến trình cho vay (Trong thực tế, số nhân tiền nhỏ nhiều so với số 10, chủ yếu cá nhân khơng ký gửi gần tồn số tiền mặt họ vào tài khoản viết séc, nghĩa tổng rò rỉ xem cao 10% Ngay vậy, ngân hàng đóng vai trị lớn việc tạo tiền) Một vấn đề hiển nhiên với chế người ký gửi số tiền vào ngân hàng đồng loạt yêu cầu rút tiền mặt họ lúc, ngân hàng khơng thể đáp ứng, cho vay bên tỷ phần lớn số tiền ký gửi người gửi Bình thường, khơng phải vấn đề, tổng số tiền rút có xu hướng tương đối nhỏ (và quản lý được) vào ngày cho trước Nhưng kiện đơn giản tỷ lệ lớn người gửi tiền có nhu cầu tiền mặt họ lúc (hoặc tất họ cần lý hay lo sợ ngân hàng họ rơi vào trục trặc), ngân hàng gặp khó khăn Trục trặc biết đến tượng rút tiền ạt (bank run) hay tình trạng hoảng loạn ngân hàng (bank panic) Trước giới thiệu quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang năm 1933, hoảng loạn ngân hàng đặc trưng có tính tuần hồn đời sống kinh tế Hoa Kỳ Khoa học Nghệ thuật Hoạt động Ngân hàng Trung ương (19)Đối với hầu hết trường hợp, người điều hành ngân hàng trung ương ngày hướng vào lãi suất ngắn hạn, tự thân cung tiền, cơng cụ quan trọng sách tiền tệ Thông thường họ điều khiển cung tiền cần thiết để tạo mức lãi suất mong muốn Ví dụ, vị giám đốc ngân hàng trung ương quốc gia định họ muốn giảm lãi suất ngân hàng qua đêm từ 3% xuống cịn 2,5%, họ cơng bố thay đổi sách tăng tốc tăng trưởng tiền nhiều đến mức cần thiết để đưa mức lãi suất qua đêm xuống 2,5% Thực tế, ngân hàng trung ương tin cậy cao, công bố ngân hàng trung ương tự thân đủ để đưa mức lãi suất xuống đến 2,5% Ngay vậy, ngân hàng trung ương có lẽ phải thúc đẩy tăng trưởng cung tiền để hỗ trợ mức lãi suất mới.10 Bất chấp tầm quan trọng lãi suất ngắn hạn, tiền (money) thực yếu tố mà ngân hàng trung ương kiểm soát gần trực tiếp Thực tế, họ thực kiểm sốt hồn tồn (độc quyền) sở tiền (monetary base), bao gồm cung tiền quốc gia (national’s supply of currency), họ thay đổi lãi suất kiểm sốt Nếu phủ từ bỏ quyền độc quyền đồng tiền gọi tiền tệ thức (legal-tender currency), khả ấn định lãi suất ngắn hạn ngân hàng trung ương biến Tương tự mối quan hệ đồng hồ đo tốc độ chân gas xe Khi người lái xe muốn nhanh hơn, họ nhấn chân gas nhìn đồng hồ tốc độ Mặc dù lưu lượng xăng vào động tăng lên nguyên nhân làm xe nhanh hơn, người lái xe nhìn chung có xu hướng định mục tiêu theo tốc độ (số dặm giờ) số ga lông lưu lượng xăng sử dụng Trong sách tiền tệ, dù tiền (money) cuối xăng làm cho xe chạy, người điều hành ngân hàng trung ương nói chung tập trung vào lãi suất ngắn hạn cơng cụ sách chủ yếu họ, tự thân cung tiền Về nguyên lý, nhà điều hành ngân hàng trung ương sử dụng sách tiền tệ việc theo đuổi nhiều mục tiêu khác Nếu họ tin GDP tăng trưởng chậm hay thất nghiệp cao, họ giảm lãi suất nhằm kích thích hoạt động kinh tế Ngược lại, họ tăng lãi suất họ nghĩ lạm phát cao hay trở nên cao tăng trưởng GDP nhanh khơng bền vững (nền kinh tế nóng lên – overheating) Họ đặt mục tiêu vào tỷ giá hối đoái cụ thể, tăng lãi suất đồng tiền nước họ giảm giá tương đối so với đồng tiền khác, giảm lãi suất đồng tiền lên giá so với đồng tiền khác Trong thực tế, hầu hết nhà điều hành ngân hàng trung ương ý đến mục tiêu – tăng trưởng GDP mạnh bền vững, thất nghiệp thấp, lạm phát thấp, tỷ giá hối đoái ổn định, … Tuy nhiên, cần lưu ý thường có đánh đổi mục tiêu liên quan Ví dụ, ngân hàng trung ương tăng lãi suất để giảm lạm phát, làm chậm tăng trưởng GDP tăng thất nghiệp lúc đó, đánh đổi 10 Nhớ lại lãi suất nghĩ đến giá tiền (hay rõ giá việc mua số (20)được đề cập đến qua đường cong Phillips (Phillips curve) (xem “đường cong Phillips”) Một gia tăng lãi suất làm cho đồng tiền quốc gia lên giá, kéo theo làm yếu kinh tế nội địa đánh vào xuất Rõ ràng, đạt tất mục tiêu đồng thời Trong năm gần đây, hầu hết nhà điều hành ngân hàng trung ương có xu hướng chọn lạm phát thấp mục tiêu sách chi phối họ Trong chương quay câu hỏi cho ngân hàng trung ương cố gắng nhằm đạt điều thơng qua tăng giảm lãi suất Tuy nhiên, trước tiên, cần xác định công cụ mà ngân hàng trung ương sử dụng để thực điều Đường cong Phillips Năm 1958, nhà kinh tế học A W Phillips xuất nghiên cứu quan trọng với nội dung nhằm biểu diễn mối quan hệ nghịch chiều lạm phát thất nghiệp Nghiên cứu dựa vào liệu lên đến trăm năm tiền lương thất nghiệp Anh Kết quan trọng tìm thấy tỷ lệ lạm phát cao nhìn chung với tỷ lệ thất nghiệp thấp, ngươc lại, tỷ lệ lạm phát thấp thường kèm với tỷ lệ thất nghiệp cao Đường cong Phillips, đây, thể dạng đồ thị đánh đổi lạm phát thất nghiệp làm cho giáo sư Phillips trở nên tiếng Mối quan hệ có tính xác mà Phillips xác định thách thức sau nhà kinh tế học hàng đầu khác (bao gồm Milton Friedman Edmund Phelps), người nhấn mạnh tầm quan trọng kỳ vọng lạm phát khả đường cong Phillips di chuyển theo thời gian Mặc dù nhà làm sách đẩy thất nghiệp thấp “tỷ lệ tự nhiên” cách tạm thời thơng qua sách tài khóa hay tiền tệ có tính cơng kích hay có tính tích cực, người sớm thích ứng với lạm phát kỳ vọng cao hơn, thất nghiệp quay “tỷ lệ tự nhiên” (nhưng với tỷ lệ lạm phát sở cao hơn) Tình trạng “đình lạm” (stagflation) vào năm 1970 chứng minh lạm phát thất nghiệp tăng với nhau, số tương Tỷ lệ lạm phát (%) Tỷ lệ thất nghiệp (%) “Q nóng” “Suy thối” Đường cong Phillips truyền thống (21)Mặc dù mô hình Phillips từ chứng minh theo số cách quan trọng, phiên bổ sung đường cong Phillips nguyên thủy (được đề cập đến thường xuyên tên gọi đường cong Phillips “tăng cường-kỳ vọng” (an “expectations-augmented Phillips curve) tồn ngày yếu tố tư tưởng kinh tế học vĩ mô đại Ba cơng cụ sách tiền tệ Theo truyền thống, nhà kinh tế học vĩ mô làm bật lên ba công cụ sách tiền tệ Trước hết, ngân hàng trung ương có quyền cho vay đến ngân hàng thương mại với mức lãi suất mà định Mức lãi suất biết lãi suất chiết khấu (discount rate) Hoa Kỳ, thể ba công cụ chính sách tiền tệ Bằng cách hạ thấp lãi suất chiết khấu, ngân hàng trung ương khuyến khích ngân hàng thương mại vay từ nó, từ ngân hàng thương mại đến lượt cho vay số tiền vay với lãi suất cao tạo lợi nhuận từ giao dịch Khi ngân hàng thương mại đến vay số tiền đó, ngân hàng trung ương đơn giản phát hành tiền (new money) giao chúng cho ngân hàng thương mại, tăng cung tiền Và có số nhân tiền (dựa vào tiền gửi tiến trình cho vay lặp lặp lại), gia tăng ban đầu gọi sở tiền (tiền (money) mà ngân hàng trung ương phát hành) cuối sinh sôi thành khoản gia tăng lớn M1 (tiền lưu thông cộng với khoản tiền gửi) Theo cách này, ngân hàng trung ương tăng cung tiền cách hạ thấp lãi suất chiết khấu Ngược lại, ngân hàng trung ương thu hẹp cung tiền (hay làm chậm tăng trưởng nó) cách tăng lãi suất chiết khấu Một công cụ khác mà ngân hàng trung ương sử dụng để quản lý cung tiền yêu cầu dự trữ (reserve requirement) khoản tiền gửi ngân hàng thương mại Yêu cầu dự trữ - định ngân hàng trung ương – lệnh tỷ lệ mà theo khoản tiền gửi mà ngân hàng thương mại yêu cầu giữ lại dự trữ (và không cho vay ngồi) Vì u cầu dự trữ thể khoản rò rỉ từ tiền gửi tiến trình cho vay (và số nhân tiền có quan hệ nghịch biến với khoản rò rỉ), yêu cầu dự trữ cao làm giảm số nhân tiền và, đến lượt làm giảm cung tiền Một yêu cầu dự trữ thấp hơn, làm tăng số nhân mở rộng cung tiền Trong ví dụ trước đây, giả định khơng có khoản rị rỉ khác ngồi u cầu dự trữ 10%, số nhân tiền 10 (1/0,1) Bắt đầu với sở tiền 100 đôla, cung tiền M1 (bao gồm tiền lưu thông tiền gửi) nở thành 1000 đơla tiến trình nhận tiền gửi cho vay Nếu ngân hàng trung ương giảm yêu cầu dự trữ xuống 5%, số nhân tiền tăng lên đến 20 (1/0,05) M1 mở rộng thành 2000 đơla Thay thế, ngân hàng trung ương tăng yêu cầu dự trữ thành 20%, số nhân tiền (1/0,2) cung tiền thu hẹp lại cịn 500 đơla (xem hình 2-5) Điểm nhấn mạnh ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến cung tiền thông qua số nhân tiền cách điều chỉnh yêu cầu dự trữ Hình 2-5 (22)Lãi suất chiết khấu ↑ Lãi suất chiết khấu → ↓Vay ngân hàng thương mại → ↓Cơ sở tiền → ↓Cung tiền ↓ Lãi suất chiết khấu → ↑Vay ngân hàng thương mại → ↑ Cơ sở tiền → ↑ Cung tiền Yêu cầu dự trữ ↑ Yêu cầu dự trữ → ↑Rò rỉ → ↓Số nhân tiền → ↓Cung tiền ↓ Yêu cầu dự trữ → ↓Rò rỉ → ↑Số nhân tiền → ↑Cung tiền Điều hành hoạt động thị trường mở Mua thị trường mở → Bơm vào khoản → ↑Cơ sở tiền → ↑Cung tiền Bán thị trường mở → Rút bớt khoản → ↓Cơ sở tiền → ↓Cung tiền Cuối cùng, cơng cụ thứ ba sách tiền tệ liên quan đến việc mua bán chứng khốn tài ngân hàng trung ương thị trường mở, biết nghiệp vụ điều hành hoạt động thị trường mở (open market operations) Khi muốn mở rộng cung tiền, ngân hàng trung ương mua trái phiếu phủ hay tài sản khác từ định chế tài tư nhân, bơm tiền mặt vào kinh tế Cách làm gọi là mua thị trường mở (open market purchase), ngân hàng trung ương mua tài sản tài Khi muốn thu hẹp cung tiền (hay làm chậm tốc độ tăng trưởng cung tiền), ngân hàng trung ương điều hành nghiệp vụ bán thị trường mở (open market sale), bán tài sản đến định chế tài rút bớt tiền mặt từ kinh tế Tại Hoa Kỳ, điều hành hoạt động thị trường mở thể phương pháp yếu mà Cục Dự trữ Liên bang (“the Fed”) sử dụng để làm thay đổi lãi suất ngân hàng qua đêm, biết đến Hoa Kỳ lãi suất quỹ liên bang Fed chưa cho vay đến ngân hàng thương mại thông qua “cửa sổ chiết khấu” (discount window) Thực tế, lãi suất chiết khấu trở thành biểu tượng có tính hào phóng, khơng cịn đóng vai trị có ý nghĩa sách tiền tệ Hoa Kỳ Trong yêu cầu dự trữ điều chỉnh, không thường xuyên Điều hành hoạt động thị trường mở chế yếu thơng qua Fed nỗ lực tác động đến cung tiền Tuy nhiên, cần lập lại mục đích điều hành hoạt động thị trường mở - bối cảnh đại – thay đổi mức lãi suất ngắn hạn cụ thể (như lãi suất quỹ liên bang) đạt đến mức mong muốn Dù xem cách làm phù hợp, đặc biệt vòng chu chuyển có tính học thuật, khái niệm hướng đến mục tiêu tiền tệ cụ thể (như mức tăng trưởng cung tiền đặn 3,5%) xem mục tiêu cuối sách tiền tệ Lý thuyết so với Thực tế: Một Cảnh báo Trong việc suy nghĩ việc phân loại mối quan hệ kinh tế làm bật lên suốt sách này, việc quan trọng cần nhớ mối quan hệ khơng có nghĩa thứ hồn tồn mơ tả thực tế, mà tảng (23)sở qua ta so sánh hiểu thực tế Sự diễn tả ưa thích số nhà kinh tế học ceteris paribus, nghĩa “với tất thứ khác không đổi” Nếu tất yếu tố khác giữ không đổi cung tiền tăng, kỳ vọng lãi suất giảm Nhưng, người biết, đời sống thực, yếu tố khác khó mà trì khơng đổi Ví dụ, tưởng tượng Cục Dự trữ Liên bang thực nghiệp vụ mua thị trường mở để tăng cung tiền, người dân Mỹ toàn quốc bất ngờ định họ cần giữ nhiều tiền – ví họ, nệm họ, tài khoản viết séc họ Có lẽ họ vừa nhận lời cảnh báo đe dọa khủng bố lớn nghĩ khôn ngoan giữ nhiều tiền tay mình, điều yêu cầu phải lý hay bán số tài sản khác, trái phiếu tiết kiệm hay chứng tiền gửi Bất kể tình nào, cầu tiền tăng, tạo sức ép tăng lãi suất, giống cầu dầu nhiều (hay sản phẩm khác) có xu hướng làm tăng giá Cục Dự trữ Liên bang thấy dù tăng cung tiền, hoạt động bị bù trừ gia tăng lớn cầu tiền, dẫn đến lãi suất tăng giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền, Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Hình ảnh liên quan

Hình 2-2 - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Hình 2.

2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
(xem bảng 2-3) Bảng 2-3  - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

xem.

bảng 2-3) Bảng 2-3 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2-3 - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Hình 2.

3 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 2-6 - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Bảng 2.

6 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 2-7 - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Bảng 2.

7 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 2-4 - Bài đọc 19-1a. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 2: Tiền

Hình 2.

4 Xem tại trang 15 của tài liệu.