0

de cuong thuc hanh 2015

10 3 0
  • de cuong thuc hanh 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:11

Khi ngâm trong nước dịch bào ở những tế bào bị tổn thương sẽ chảy ra ngoài, sau vài phút gắp các mảnh ra, để trên giấy lọc và thấm khô rồi cho vào các ống nghiệm (cứ mỗi ống hai mảnh) từ[r] (1)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI THÍ NGHIỆM / THỰC HÀNH Môn học/học phần: Sinh lý thực vật Bậc (CĐ/ĐH): Đại học Dùng cho ngành: Lâm học QLTNR Số tiết: 30 tiết Kế hoạch thực hiện: TT Bài thí nghiệm/thực hành Số tiết Khoảng thời gian thực (*) Bài 1: Ảnh hưởng ion Kali Canxi lên độ nhớt chất nguyên sinh 5 2 Bài 2: Tính chất tế bào sống chết dịch bào 5 3 Bài 3: Xác định áp suất thẩm thấu tế bào thực vật phương pháp co nguyên sinh 5 4 Bài 4: Xác định cường độ thoát nước phương pháp cân nhanh 5 5 Bài 5: Quan sát đóng mở khí khổng kính hiển vi 5 6 Bài 6: Phát chất khoáng thực vật Cộng 30 (*) Tiết thứ … - … chương trình môn học/học phần Bài 1: Ảnh hưởng ion Kali Canxi lên độ nhớt chất nguyên sinh Đối tượng, hóa chất dụng cụ thí nghiệm Củ hành tây; dung dịch KNO3 0,7M Ca(NO3)2; lưỡi dao cạo, kim mũi mác, kính hiển vi, lam kính lamen, giấy lọc 2 Nguyên tắc phương pháp (2)3 Cách tiến hành Dùng dao kim mũi mác bóc lớp mỏng tế bào biểu bì hành, cắt miếng nhỏ đặt lên lam kính, nhỏ giọt dung dịch KNO3 1M đậy lamen lại Quan sát kính hiển vi kết hợp với việc bấm thời gian từ chất nguyên sinh tách khỏi tế bào (co nguyên sinh lõm) đến chất nguyên sinh tách hoàn toàn khỏi tế bào (co nguyên sinh lồi) Có thể theo dõi nhiều tế bào để lấy thời gian trung bình Lặp lại thí nghiệm với dung dịch gây co nguyên sinh Ca(NO3)2 Kết ghi bảng sau: Chất gây co nguyên sinh Thời gian cho vào mẫu dung dịch Thời gian co nguyên sinh Góc Lõm Lồi KNO3 Ca(NO3)2 4.Kết luận, nhận xét - Độ nhớt chất nguyên sinh gì? - Những điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng lên độ nhớt? - Kết luận ảnh hưởng ion K+ Ca++ lên độ nhớt tế bào. BÀI 2: Tính chất tế bào sống chết dịch bào 1 MỤC TIÊU Giúp sinh viên làm với việc thực thí nghiệm củng cố lý thuyết phần tế bào chất 2 YÊU CẦU - Bố trí nhóm thực hành tối đa khơng q 15 sinh viên/ nhóm/ buổi thực hành - Bố trí thời gian 10 tiết/ nhóm/ buổi thực hành - Yêu cầu kết quả: Kết luận tế bào chất có cho dịch bào qua khơng? Giải thích nhm màu xảy ống nghiệm q trình làm thí nghiệm 3 NỘI DUNG (3)Cho mảnh vào lỗ sứ Rửa nhiều lần để hết dịch màu ứa từ mẫu Lần lượt cho mảnh vào ống nghiệm Rót nước vào ống nghiệm thứ thứ hai đến 1/3 ống Rót vào ống nghiệm thứ lượng nước giọt chloroform Rót vào ống nghiệm thứ dung dịch axit axetic 30% Lấy hai ống nghiệm chứa nước, đun sôi đến phút, sau đổ nước sơi rót nước thường vào Quan sát biến đổi màu dung dịch ống nghiệm sau – (thỉnh thoảng nhớ lắc ống nghiệm) Kết ghi vào bảng sau: Mẫu thí nghiệm Mức độ nhuộm màu nước Nước nhiệt độ phòng Nước sau đun sôi Nước chloroform Axit axetic 30% 4 PHƯƠNG PHÁP, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phương pháp: Tế bào thực vật gồm thành (hoặc vách) tế bào tế bào chất Trong tế bào chất có bào quan nhân, ty thể, lạp thể, vi thể…Trong tế bào cịn có khơng bào, nơi chứa dịch bào Tế bào ngày già không bào lớn Dịch bào dung dịch chứa chất khống hữu cơ, số thực vật, khơng bào cịn chứa dịch mang chất có màu antocyan - Thành tế bào có cấu tạo lỗ cực nhỏ, với độ lớn khoảng 10µm, chất hịa tan qua lại cách tự Cịn màng sinh chất mang tính bán thấm, có nghĩa nước qua lại tự dễ dàng, cịn chất tan khác khó khăn qua - Địa điểm: Phịng thí nghiệm sinh học 5 DỤNG CỤ THIẾT BỊ THỰC HÀNH/HIỆN TRƯỜNG Củ hành tía rau dền tím, pipet, axit axetic 30%, giá ống nghiệm, cloroform, cốc thủy tinh, sứ có lỗ giếng, đèn cồn, ống nhỏ giọt, diêm 6 HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ - Nộp báo cáo/thu hoạch - Kiểm tra: (4)+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp lam thí nghiệm -oOo -Bài 3: Xác định áp suất thẩm thấu tế bào thực vật phương pháp co nguyên sinh 1 Đối tượng, hóa chất dụng cụ thí nghiệm Củ hành, thài lài tía, ngọc lan; Dung dịch NaCl 1M xacaroza 1M, nước cất nước đun sôi để nguội; Lưỡi dao cạo, kim mũi mác, ống nhỏ giọt, đĩa đồng hồ, đũa thủy tinh, giá ống nghiệm, ống nghiệm, kính hiển vi, giấy lọc, nhiệt kế, lam kính, lamen 2 Nguyên tắc phương pháp Áp suất thẩm thấu áp lực kéo nước vào tế bào qua màng tế bào Áp suất thẩm thấu phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, nhiệt độ, điện li dung dịch tính theo cơng thức Π*= RTCi Π*: áp suất thẩm thấu R: số khí R = 0,0821 C: nồng độ dung dịch T: nhiệt độ tuyệt đối T = 2730 + t i: hệ số đẳng trương i = +α(n-1) n: số ion phân ly α: số điện li Giá trị i NaCl sau: Nồng độ NaCl(M) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Hệ số đẳng trương i 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 (5)0,3M…1M) sau lấy quan sát kính hiển vi (co nguyên sinh xảy điều kiện ưu trương với 50% lượng tế bào co nguyên sinh đủ, quan sát từ nồng độ thấp lên nồng độ cao) Tìm nồng độ ưu trương nhỏ (nồng độ bắt đầu xảy co nguyên sinh) Nồng độ dung dịch đẳng trương có giá trị nằm khoảng nồng độ ưu trương nhỏ với nồng độ nhược trương lớn Xác định nồng độ dung dịch đẳng trương tức nồng độ dung dịch nồng độ dịch bào (Cdd= Ctb) 3 Cách tiến hành - Chuẩn bị: + Dung dịch NaCl có nồng độ từ 0,1M; 0,2M…1M + Đĩa đồng hồ đĩa petri có đựng nước đun sơi, để nguội + 10 ống nghiệm cho lên giá - Lần lượt nhỏ vào ống nghiệm 1ml dung dịch NaCl có nồng độ dung dịch tương ứng 0,1M; 0,2M…1M, sau cắt khoảng 20 mảnh tế bào vẩy hành (thài lài tía, ngọc lan) cho tồn vào đĩa đồng hồ có đựng nước đun sơi để nguội Khi ngâm nước dịch bào tế bào bị tổn thương chảy ngoài, sau vài phút gắp mảnh ra, để giấy lọc thấm khô cho vào ống nghiệm (cứ ống hai mảnh) từ nồng độ thấp đến cao, mảnh vẩy hành không mặt - Sau 15 – 20 phút lấy mảnh vẩy hành ống nghiệm quan sát kính hiển vi (nếu tiêu khô cho thêm giọt dung dịch tương ứng) Sau lần dùng kẹp đũa thủy tinh để lấy mẫu phải rửa nước cất cho dung dịch khác Tìm nồng độ dung dịch tế bào bắt đầu co ngun sinh thơi - Chú ý: Trong nghiên cứu xác, người ta thường xác định bước: + Bước 1: Tìm nồng độ đẳng trương dung dịch có nồng độ cách 0,1M + Bước 2: Tìm nồng độ đẳng trương dung dịch có nồng độ cách 0,02M 4 Kết luận, nhận xét Kết ghi bảng Đối tượng Nồng độ bắt đàu co NS Nồng độ dịch (6)1 2 3 So sánh khác ASTT đối tượng, giải thích Làm thí nghiệm thời điểm khác buổi, lập biểu đồ biểu diễn biến đổi ASTT theo thời gian buổi (đầu, cuối, giữa) Nhận xét kết BÀI 4: Xác định cường độ thoát nước phương pháp cân nhanh 1 MỤC TIÊU Giúp học sinh thành thạo việc bố trí thí nghiệm xác định cường độ thoát nước từ tự tìm biện pháp cung cấp đủ nước cho 2 YÊU CẦU - Bố trí nhóm thực hành tối đa khơng q 15 sinh viên/ nhóm/ buổi thực hành - Bố trí thời gian 10 tiết/ nhóm/ buổi thực hành - Yêu cầu kết quả: Tính cường độ thoát nước đối tượng khác thời điểm ngày Nhận xét kết giải thích khác cường độ thoát nước đối tượng qua thời điểm khác Lập biểu đồ biểu diễn đối tượng qua thời điểm khác ngày 3 NỘI DUNG Có thể xác định cường độ nước cách tính biến đổi trọng lượng thoát khỏi cành sau thời gian tính đơn vị diện tích dm2 Trước khi thí nghiệm đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng Dùng kéo dao sắc cắt cành có định nghiên cứu (khơng nên lấy cành có q có nước phải lau khơ) Cắt cành: uốn cành cốc (hoặc chậu thủy tinh) định nước sẵn cho phần định cắt ngập nước, dùng dao (kéo) cắt nhanh cành cốc nước để khơng làm ngưng dịng nước liên tục hút vào cây, sau đem cân ta trọng lượng P0 Sau để nước điều kiện khác (nhiệt độ, ánh sáng, gió) Chuẩn bị cân kỹ thuật (cân điện tử): Sau chỉnh cân vị trí thăng va để cân ổn định (7)Để ngồi chậu nước, sau thời gian phút cân lại, ghi kết lần sau Gọi kết cân lần đầu P0, kết cân lần sau Pt, diện tích S thì: - Lượng nước thoát sau lần cân P0 - Pt - Lượng nước sau phút (P0 - Pt)/t Theo cơng thức viết cơng thức tính cường độ nước sau: I=(P0−Pt)×60 S t Cách tính diện tích lá: - Phương pháp cân nhanh: Đặt toàn cân lên tờ giấy (giấy bọc sinh giấy báo có độ dày vị trí) Dùng bút vẽ lại hình dạng giấy, lấy dao kéo cắt theo đường vừa vẽ ta tồn giấy có diện tích tương đương diện tích Sau cho lên cân toàn giấy cân 1dm2 giấy đó: + Gọi trọng lượng tồn giấy cân a gam + Gọi trọng lượng 1dm2 giấy b gam Ta có diện tích S = a/b Sử dụng máy đo diện tích Cuối cùng, cường độ nước là: I=P×60 S (g/dm2/h) 4 PHƯƠNG PHÁP, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phương pháp: Thoát nước q trình sinh lý quan trọng Đó động tận phía thúc đẩy q trình hút nước vào qua hệ rễ Nó làm giảm nhiệt độ bị đốt nóng Theo số tác giả nước tạo độ thiếu bão hòa nước định, làm cho trình trao đổi chất tiến hành mạnh mẽ Có hai đường thoát nước: (8)Thoát nước qua khí khổng gồm giai đoạn: - Bốc nước từ bề mặt tế bào nhu mô gian bào - Sự khuếch tán nước qua khí khổng - Sự chuyển động cảu nước từ bề mặt khí xung quanh - Tuy có mặt có lợi nói trên, nước gây nhiều thiệt hại cho lượng nước lớn qua trình Vì vậy, thực tiễn cần biết cường độ thoát nước loại Cường độ thoát nước lượng nước từ tính gam 1dm2 giờ. - Địa điểm: Vườn thực vật (Ngồi trường nơi có thực vật) 5 DỤNG CỤ THIẾT BỊ THỰC HÀNH/HIỆN TRƯỜNG Cây định nghiên cứu; Cân kỹ thuật xác tới 0,01 g; Bông không thấm nước; Kéo dao sắc; Đồng hồ bấm dây; Thước kẻ; Nhiệt kế 6 HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ - Nộp báo cáo/thu hoạch - Kiểm tra: + Sử dụng làm điểm kiểm tra thường xuyên/định ky + Hình thức kiểm tra: Kiểm tra nơi làm thí nghiệm Bài 5: Quan sát đóng mở khí khổng kính hiển vi 1 Đối tượng, hóa chất dụng cụ thí nghiệm Lá thài lài tía; kính hiển vi; lam kính lamen; dung dịch glyxerin 5% 15%; cốc có nước; lưỡi dao cạo; đũa thủy tinh; kim mũi mác; giấy lọc 2 Nguyên tắc phương pháp Sự trao đổi khí với mơi trường thực nhờ khí khổng Mỗi khí khổng cấu tạo từ hai tế bào nối với hai đầu, có thành dày, thành ngồi mỏng Do cấu tạo thành ngồi thành khơng giống nên thay đổi sức trương nước tế bào khí khổng mở rộng đóng cách chủ động bị động 3 Cách thức tiến hành (9)bằng giọt nước cho vào mép lamen dùng giấy thấm bớt glyxerin mép đối diện Tiếp theo, ta muốn khí khổng đóng lại thay lại dung dịch glyxerin 15% Thao tác 4 Kết luận 1 Quan sát đóng, mở khí khổng Giải thích tượng đó? 2 Trình bày quay luật biến đổi khí khổng ngày, giải thích quy luật đó? 3 Làm thí nghiệm với đối tượng Bài 6: Phát chất khống thực vật 1 Đối tượng, hóa chất dụng cụ thí nghiệm - Tàn thuốc tro đốt từ - Dung dịch H2SO4 1%, dung dịch Na2PbCu(NO2)6, dung dịch Na2HPO4 1%, dung dịch K4Fe(CN)6 - Nước cất, lam kính, lamen, kính hiển vi, giấy lọc, phễu, ống nghiệm 2 Nguyên tắc phương pháp Dùng phản ứng tạo thành màu tinh thể đặc trưng cảu số nguyên tố khống với hóa chất đặc hiệu để nhận biết nguyên tố khoáng 3 Cách tiến hành Đốt cháy thực vật để lấy tro Cho vào ống nghiệm phần tro thực vật phần HCl 10% lắc đều, lọc giấy lọc ta dung dịch tro thực vật Cho lên lam kính giọt dung dịch mẫu giọt thuốc thử Dùng sợi tóc nối hai giọt lại quan sát chỗ giao hai dung dịch 3.1 Tìm canxi Dùng H2SO4 10% làm thuốc thử H2SO4+CaCl2CaSO4↓+2 HCl (10)3.2 Tìm Kali Dùng muối phức Na2PbCu(NO2)6 Na2PbCu( NO2)6+2 KCl→ K2Cu( NO2)6↓+2NaCl Tinh thể K2PbCu(NO2)6 có hình đa giác màu tối, đen, màu xẫm 3.3 Tìm magie Dùng muối photphat axit natri trung hòa dung dịch tro NH3 MgCl2+Na2HPO4+NH3NH4MgPO4↓+2 NaCl Tinh thể NH4MgPO4 tạo thành hình khối chữ nhật, nắp hộp, chữ nhật 3.4 Phát sắt Dùng dung dịch ferroxyanua kali 1% 4 FeCl3+3 K4Fe (CN )6→Fe4[Fe(CN )6]3↓+12 KCl 4 Kết luận, nhận xét Làm thí nghiệm tìm chất khống vẽ lại dạng tinh thể quan sát Đồng Nai, ngày 26 tháng năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong thuc hanh 2015, de cuong thuc hanh 2015

Hình ảnh liên quan

+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp khi lam thí nghiệm  - de cuong thuc hanh 2015

Hình th.

ức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp khi lam thí nghiệm Xem tại trang 4 của tài liệu.